Adcirca (previously Tadalafil Lilly) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adcirca (previously tadalafil lilly)

eli lilly nederland b.v. - тадалафил - Хипертония, белодробна - urologicals - adcirca е показан при възрастни за лечение на белодробна артериална хипертония (ПАХ), класифицирана като функционален клас ii и iii на Световната здравна организация, за подобряване на капацитета за физическа активност (вж. Раздел 5. Ефикасността е доказана при идиопатична ПАХ (ПАХ) и при ПАÕ, свързана с колагенно съдово заболяване.

Adempas Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adempas

bayer ag - riociguat - Хипертония, белодробна - Антихипертензивни средства за белодробна артериална хипертония - chronic thromboembolic pulmonary hypertension (cteph)adempas is indicated for the treatment of adult patients with who functional class (fc) ii to iii with- inoperable cteph,- persistent or recurrent cteph after surgical treatment,to improve exercise capacity (see section 5. pulmonary arterial hypertension (pah)adempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for thetreatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (pah) with who functional class(fc) ii to iii to improve exercise capacity. efficacy has been shown in a pah population including aetiologies of idiopathic or heritable pah orpah associated with connective tissue disease (see section 5. .

Amlodipine  / Valsartan Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amlodipine / valsartan mylan

mylan s.a.s - besilate Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Амлодипин/Валсартан mylan в посочения в възрастни, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Copalia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

copalia

novartis europharm limited - valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate) - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. copalia е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Copalia HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

copalia hct

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide - Хипертония - Антагонисти на ангиотензин ii и блокери на калциевите канали, антагонисти на ангиотензин ii, комбинации, агенти, действащи върху - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Dafiro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dafiro

novartis europharm limited - Амлодипин, валсартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. dafiro е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Dafiro HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

dafiro hct

novartis europharm limited - valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine besilate - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (hct), взети като три Еднокомпонентна формули или като dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.