Pritor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

C09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

HypertensionTreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionReduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдово заболяване (анамнеза за коронарна болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет 2-ри тип с задокументированным увреждания на органи-цели.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-12-11

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRITOR 20 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан (telmisartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите како Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Pritor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pritor
3.
Как да приемате Pritor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pritor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PRITOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Pritor принадлежи към групата
лекарствени продукти, известни като
рецепторни антагонисти
на ангиотензин ІІ. Ангиотензин І
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pritor 20 mg таблетки
Pritor 40 mg таблетки
Pritor 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Pritor 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (telmisartan).
Pritor 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (telmisartan).
Pritor 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (telmisartan).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка 20 mg съдържа 84 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 40 mg съдържа 169 mg
сорбитол (E420).
Всяка таблетка 80 mg съдържа 338 mg
сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
Pritor 20 mg таблетки
Таблетките са бели, кръгли (2,5 mm), с
гравиран код “50Н” от едната страна и
логото на
компанията от другата страна.
Pritor 40 mg таблетки
Таблетките са бели, продълговати (3,8 mm),
с гравиран код “51H” от едната страна.
Pritor 80 mg таблетки
Таблетките са бели, продълговати (4,6 mm),
с гравиран код “52H” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хипертония
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Сърдечно-съдова профилактика
Намаляване на сърдечно-съдовата
заболеваемост при възрастни с:

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-12-2020
Листовка Листовка чешки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-12-2020
Листовка Листовка датски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-12-2020
Листовка Листовка немски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-12-2020
Листовка Листовка естонски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-12-2020
Листовка Листовка гръцки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-12-2020
Листовка Листовка английски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-11-2015
Листовка Листовка френски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-12-2020
Листовка Листовка италиански 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-11-2015
Листовка Листовка латвийски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-11-2015
Листовка Листовка литовски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-12-2020
Листовка Листовка унгарски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-12-2020
Листовка Листовка малтийски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-11-2015
Листовка Листовка полски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-12-2020
Листовка Листовка португалски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-11-2015
Листовка Листовка румънски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-12-2020
Листовка Листовка словашки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-12-2020
Листовка Листовка словенски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-11-2015
Листовка Листовка фински 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-12-2020
Листовка Листовка шведски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-12-2020
Листовка Листовка норвежки 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-12-2020
Листовка Листовка исландски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-12-2020
Листовка Листовка хърватски 10-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите