Tolura

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto 

АТС код:

C09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Ангиотензин II антагонисти, обикновени

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

HypertensionTreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionReduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдови заболявания (в анамнеза за исхемична болест на сърцето или периферна съдова болест) или захарен диабет тип 2 с документирано унищожение органи-цели.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-06-04

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOLURA 40 MG ТАБЛЕТКИ
тeлмисартан (TELMISARTAN)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Tolura и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tolura
3.
Как да приемате Tolura
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tolura
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOLURA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tolura принадлежи към групата
лекарствени продукти, известни като
рецепторни антагонисти
на ангиотензин ІІ. 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tolura 40 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 149,8 mg сорбитол
(E420) и 57 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Taблеткa.
40 mg: бели до почти бели,
двойноизпъкнали, oвални таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хипертония
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Сърдечносъдова профилактика
Намаляване на сърдечносъдовата
заболеваемост при възрастни с:
-
изявена атеротромботична
сърдечносъдова болест (анамнеза за
коронарна болест на
сърцето, мозъчен инсулт или периферно
артериално заболяване) или
-
захарен диабет тип 2 с установено
увреждане на крайните прицелни
органи.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечение на есенциална хипертония
Обикновено ефективната доза е 40 mg
веднъж дневно. Някои пациенти могат да
се повлияят
дори и от дневна доза от 20 mg. В
случаите, в които не се постига
желаното кръвно налягане,
дозата на телмисартан може да бъде
повишена мак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-02-2023
Листовка Листовка чешки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-02-2023
Листовка Листовка датски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-02-2023
Листовка Листовка немски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-02-2023
Листовка Листовка естонски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-02-2023
Листовка Листовка гръцки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-02-2023
Листовка Листовка английски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-02-2023
Листовка Листовка италиански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-02-2023
Листовка Листовка унгарски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-02-2023
Листовка Листовка малтийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-02-2023
Листовка Листовка португалски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-02-2023
Листовка Листовка словашки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-02-2023
Листовка Листовка словенски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-02-2023
Листовка Листовка шведски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-02-2023
Листовка Листовка норвежки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-02-2023
Листовка Листовка исландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-02-2023
Листовка Листовка хърватски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите