Ifirmasta (previously Irbesartan Krka)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ирбесартан хидрохлорид

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

C09CA04

INN (Международно Name):

irbesartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Лечение на бъбречна недостатъчност при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 в рамките на гипотензивные лечебни храни .

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-12-01

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IFIRMASTA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ирбесартан (irbesartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ifirmasta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ifirmasta
3.
Как да приемате Ifirmasta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ifirmasta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IFIRMASTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Ifirmasta принадлежи към група лекарства,
известни като антагонисти на
рецепторите за
ангиотензи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ifirmasta 75 mg филмирани таблетки
Ifirmasta 150 mg филмирани таблетки
Ifirmasta 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_Ifirmasta 75 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
ирбесартан_ (irbesartan)_ като ирбесартан
хидрохлорид_ (irbesartan hydrochloride)_.
_Ifirmasta 150 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ирбесартан _(irbesartan)_ като ирбесартан
хидрохлорид _(irbesartan hydrochloride)_.
_Ifirmasta 300 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
ирбесартан _(irbesartan)_ като ирбесартан
хидрохлорид _(irbesartan hydrochloride)_.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
_Ifirmasta 75 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 4 mg
pициново масло.
_Ifirmasta 150 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 8 mg
pициново масло.
_Ifirmasta 300 mg филмирани таблетки_
Всяка филмирана таблетка съдържа 16 mg
pициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Бели, oвални таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ifirmasta е показан за лечение на
есенциална хипертония при възрастни.
Той същ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-08-2021
Листовка Листовка чешки 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-08-2021
Листовка Листовка датски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-08-2021
Листовка Листовка немски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-08-2021
Листовка Листовка естонски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-08-2021
Листовка Листовка гръцки 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-08-2021
Листовка Листовка английски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-06-2015
Листовка Листовка френски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-08-2021
Листовка Листовка италиански 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-06-2015
Листовка Листовка латвийски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-06-2015
Листовка Листовка литовски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-08-2021
Листовка Листовка унгарски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-08-2021
Листовка Листовка малтийски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-06-2015
Листовка Листовка полски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-08-2021
Листовка Листовка португалски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-06-2015
Листовка Листовка румънски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-08-2021
Листовка Листовка словашки 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-08-2021
Листовка Листовка словенски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-06-2015
Листовка Листовка фински 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-08-2021
Листовка Листовка шведски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-08-2021
Листовка Листовка норвежки 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-08-2021
Листовка Листовка исландски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-08-2021
Листовка Листовка хърватски 03-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите