Amlodipine / Valsartan Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Besilate Амлодипин, валсартан

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

C09DB01

INN (Международно Name):

amlodipine, valsartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Амлодипин/Валсартан Mylan в посочения в възрастни, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано на Амлодипин или валсартан под формата на монотерапии.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-03-22

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
АМЛОДИПИН/ВАЛСАРТАН MYLAN 5 MG/80 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
АМЛОДИПИН/ВАЛСАРТАН MYLAN 5 MG/160 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
АМЛОДИПИН/ВАЛСАРТАН MYLAN 10 MG/160 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
амлодипин/валсартан (amlodipine/valsartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Амлодипин/Валсартан Mylan
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Амлодипин/Валсартан Mylan
3.
Как да приемате Амлодипин/Валсартан
Mylan
.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Амлодипин/Валсартан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Амлодипин/Валсартан Mylan 5 mg/80 mg
филмирани таблетки
Амлодипин/Валсартан Mylan 5 mg/160 mg
филмирани таблетки
Амлодипин/Валсартан Mylan 10 mg/160 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Амлодипин/Валсартан Mylan 5 mg/80 mg
филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 80 mg валсартан (valsartan).
Амлодипин/Валсартан Mylan 5 mg/160 mg
филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 160 mg валсартан (valsartan).
Амлодипин/Валсартан Mylan 10 mg/160 mg
филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
амлодипин (amlodipine) (като амлодипин
безилат)
и 160 mg валсартан (valsartan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Амлодипин/Валсартан Mylan 5 mg/80 mg
филмирани таблетки
Светложълта, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка с диаметър
приблизително 9 mm, с
вдлъбнато релефно означение “AV1” от
едната страна и “M” от другата страна.
Амлодипин/Валсартан Mylan 5 mg/160 mg
филмирани таблетки
Жълта, елипсовидна, двойноизпъкнала
филм
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2023
Листовка Листовка чешки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2023
Листовка Листовка датски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2023
Листовка Листовка немски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2023
Листовка Листовка естонски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2023
Листовка Листовка гръцки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2023
Листовка Листовка английски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-04-2016
Листовка Листовка френски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2023
Листовка Листовка италиански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-04-2016
Листовка Листовка латвийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-04-2016
Листовка Листовка литовски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2023
Листовка Листовка унгарски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2023
Листовка Листовка малтийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-04-2016
Листовка Листовка полски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2023
Листовка Листовка португалски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-04-2016
Листовка Листовка румънски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2023
Листовка Листовка словашки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2023
Листовка Листовка словенски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-04-2016
Листовка Листовка фински 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2023
Листовка Листовка шведски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2023
Листовка Листовка норвежки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2023
Листовка Листовка исландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2023
Листовка Листовка хърватски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите