Repatha Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

repatha

amgen europe b.v. - evolocumab - dyslipidemias; hypercholesterolemia - Липидни модифициращи агенти - Хиперхолестеролемия и смесена dyslipidaemiarepatha е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин или статин с други гиполипидемическая терапия при пациенти не са в състояние да постигнат ldl холестерола с цел максимално переносимой доза статин или самостоятелно или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Гомозиготной семейния hypercholesterolaemiarepatha е предназначен за възрастни и юноши на възраст 12 и повече години от семейния гомозиготной хиперхолестеролемия в комбинация с друга гиполипидемической терапия. Установено атеросклеротични сърдечно-съдови diseaserepatha е показан при възрастни пациенти с установени атеросклеротическим сърдечно-съдови заболявания (Инфаркт, инсулт, или периферна съдова болест), за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания чрез намаляване на нивата на ldl холестерола, като допълнение към корекцията на други рискови фактори:в комбинация с най переносимой доза статин с други гиполипидемическими лечение или като монотерапию или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Според резултатите от проучване по отношение на ефекта върху нивата на ldl холестерол, сърдечно-съдови заболявания и проучени групи от виж раздел 5.

Praluent Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

praluent

sanofi winthrop industrie - alirocumab - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - Първична хиперхолестеролемия и смесена dyslipidaemiapraluent е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин или статин с други гиполипидемическая терапия при пациенти не са в състояние да постигнат ldl холестерола с цел максимално переносимой доза статин или самостоятелно или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Установено е, атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания praluent е показан при възрастни пациенти с установени атеросклеротическим сърдечно-съдови заболявания за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания чрез намаляване на нивата на ldl холестерола, като допълнение към корекцията на други рискови фактори:в комбинация с най переносимой доза статин с други гиполипидемическими лечение или като монотерапию или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Според резултатите от проучване по отношение на ефекта върху нивата на ldl холестерол, сърдечно-съдови заболявания и проучени групи от виж раздел 5.

Pelzont Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pelzont

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - pelzont е показан за лечение на дислипидемии, особено при пациенти с комбинирана смесена дислипидемии (характеризира се с повишено ниво на липопротеини с ниска плътност (ldl) и триглицеридите и липопротеините с ниска и висока плътност-липопротеини (hdl)) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена). pelzont трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метилглутарила-коензим А (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато нивата на холестерола ефект на инхибитори на hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с pelzont.

Tredaptive Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tredaptive

merck sharp dohme ltd. - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - tredaptive е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl ) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). tredaptive трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с tredaptive.

Trevaclyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trevaclyn

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - trevaclyn е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). trevaclyn трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата инхибитори на монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с trevaclyn.

КАЛИФ® МЕГА ЗК България - български - Adama

КАЛИФ® МЕГА ЗК

adama - Смесена формулация от суспензия капсули (КС) / Суспензионен концентат (СК) - 250 г/л метазахлор + 33 г/л кломазон - Хербициди

Nilemdo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nilemdo

daiichi sankyo europe gmbh - bempedoic киселина - hypercholesterolemia; dyslipidemias - Липидни модифициращи агенти - nilemdo е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин или статин с други гиполипидемической терапия при пациенти не са в състояние да постигнат ldl с целите си с възможно най-переносимой дози статини (виж раздели 4. 2, 4. 3 и 4. 4) или отделно или в комбинация с друг гиполипидемической терапия при пациенти статин нетолерантно, или за някой друг статин противопоказан.

Leqvio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leqvio

novartis europharm limited - inclisiran - hypercholesterolemia; dyslipidemias - Липидни модифициращи агенти - leqvio is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet:in combination with a statin or statin with other lipid-lowering therapies in patients unable to reach ldl-c goals with the maximum tolerated dose of a statin, oralone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated.

Pravafenix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pravafenix

laboratoires smb s.a. - фенофибрат, Правастатин - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - pravafenix е показан за лечение на високо-коронарните--болест на сърцето (ИБС)-риск възрастни пациенти със смесена дислипидемия, характеризиращи се с високи триглицериди и ниски нива на hdl-cholesterol (c), чиито нива на ldl-c са адекватно контролирани докато на лечение с монотерапия pravastatin-40-мг.