Praluent

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Alirocumab

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

C10AX14

INN (Международно Name):

alirocumab

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Дислипидемиите

Терапевтични показания:

Първична хиперхолестеролемия и смесена dyslipidaemiaPraluent е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин или статин с други гиполипидемическая терапия при пациенти не са в състояние да постигнат LDL холестерола с цел максимално переносимой доза статин или самостоятелно или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Установено е, атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания Praluent е показан при възрастни пациенти с установени атеросклеротическим сърдечно-съдови заболявания за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания чрез намаляване на нивата на LDL холестерола, като допълнение към корекцията на други рискови фактори:в комбинация с най переносимой доза статин с други гиполипидемическими лечение или като монотерапию или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с н

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-23

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PRALUENT 75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
PRALUENT 150 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
PRALUENT 300 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
алирокумаб (alirocumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Praluent и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Praluent
3.
Как да използвате Praluent
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pralue
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Praluent 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Praluent 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Praluent 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Praluent 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Praluent 300 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Praluent 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка за еднократна употреба
съдържа 75 mg алирокумаб
(alirocumab) в 1 ml разтвор.
Praluent 75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка за еднократна употреба
съдържа 75 mg алирокумаб
(alirocumab) в 1 ml разтвор.
Praluent 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка за еднократна употреба
съдържа 150 mg алирокумаб
(alirocumab) в 1 ml разтвор.
Praluent 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка за еднократна употреба
съдържа 150 mg алирокумаб
(aliro
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-02-2023
Листовка Листовка чешки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-02-2023
Листовка Листовка датски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-02-2023
Листовка Листовка немски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-02-2023
Листовка Листовка естонски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-02-2023
Листовка Листовка гръцки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-02-2023
Листовка Листовка английски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2021
Листовка Листовка френски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-02-2023
Листовка Листовка италиански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2021
Листовка Листовка латвийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2021
Листовка Листовка литовски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-02-2023
Листовка Листовка унгарски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-02-2023
Листовка Листовка малтийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2021
Листовка Листовка нидерландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2021
Листовка Листовка полски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-02-2023
Листовка Листовка португалски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2021
Листовка Листовка румънски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-02-2023
Листовка Листовка словашки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-02-2023
Листовка Листовка словенски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2021
Листовка Листовка фински 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-02-2023
Листовка Листовка шведски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-02-2023
Листовка Листовка норвежки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-02-2023
Листовка Листовка исландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-02-2023
Листовка Листовка хърватски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-03-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите