Repatha

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Evolocumab

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

C10AX13

INN (Международно Name):

evolocumab

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Dyslipidemias; Hypercholesterolemia

Терапевтични показания:

Хиперхолестеролемия и смесена dyslipidaemiaRepatha е показан при възрастни пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена) или смесени дислипидемии като допълнение към диета в комбинация със статин или статин с други гиполипидемическая терапия при пациенти не са в състояние да постигнат LDL холестерола с цел максимално переносимой доза статин или самостоятелно или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Гомозиготной семейния hypercholesterolaemiaRepatha е предназначен за възрастни и юноши на възраст 12 и повече години от семейния гомозиготной хиперхолестеролемия в комбинация с друга гиполипидемической терапия. Установено атеросклеротични сърдечно-съдови diseaseRepatha е показан при възрастни пациенти с установени атеросклеротическим сърдечно-съдови заболявания (Инфаркт, инсулт, или периферна съдова болест), за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания чрез намаляване на нивата на LDL холестерола, като допълнение към корекцията на други рискови фактори:в комбинация с най переносимой доза статин с други гиполипидемическими лечение или като монотерапию или в комбинация с друг гиполипидемической терапия статин при пациенти с непоносимост или за някой друг статин противопоказан. Според резултатите от проучване по отношение на ефекта върху нивата на LDL холестерол, сърдечно-съдови заболявания и проучени групи от виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-07-17

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REPATHA 140 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
еволокумаб (evolocumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
-
Предупрежденията и указанията в този
документ са предназначени за лицето,
приемащо
лекарството. Ако сте родител или
болногледач, отговарящ за прилагането
на лекарството
на друг човек, като дете, трябва да
използвате информацията съобразно
това.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Repatha и за какво се
използва
2.
Какв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Repatha 140 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Repatha 140 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Repatha 420 mg инжекционен разтвор в патрон
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Repatha 140 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 140 mg еволокумаб
(evolocumab) в 1 ml
разтвор.
Repatha 140 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 140 mg еволокумаб (evolocumab)
в 1 ml
разтвор.
Repatha 420 mg инжекционен разтвор в патрон
Всеки патрон съдържа 420 mg еволокумаб
(evolocumab) в 3,5 ml разтвор (120 mg/ml).
Repatha е човешко моноклонално антитяло
IgG2, произведено в клетъчна линия от
яйчник на
китайски хамстер (CHO) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Инжекционен разтвор (инжекция) в
предварително напълнена писалка
(SureClick)
Инжекционен разтвор (инжекция)
(автоматичен минидозатор)
Разтворът е бистър до опалесциращ,
безцветен до жълтеникав 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-04-2023
Листовка Листовка чешки 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-04-2023
Листовка Листовка датски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-04-2023
Листовка Листовка немски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-04-2023
Листовка Листовка естонски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-04-2023
Листовка Листовка гръцки 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-04-2023
Листовка Листовка английски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-01-2022
Листовка Листовка френски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-04-2023
Листовка Листовка италиански 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-01-2022
Листовка Листовка латвийски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-01-2022
Листовка Листовка литовски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-04-2023
Листовка Листовка унгарски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-04-2023
Листовка Листовка малтийски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-01-2022
Листовка Листовка нидерландски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-01-2022
Листовка Листовка полски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-04-2023
Листовка Листовка португалски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-01-2022
Листовка Листовка румънски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-04-2023
Листовка Листовка словашки 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-04-2023
Листовка Листовка словенски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-01-2022
Листовка Листовка фински 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-04-2023
Листовка Листовка шведски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-04-2023
Листовка Листовка норвежки 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-04-2023
Листовка Листовка исландски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-04-2023
Листовка Листовка хърватски 28-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите