Relvar Ellipta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флутиказона фуроат, vilanterol

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

R03AK10

INN (Международно Name):

fluticasone furoate, vilanterol

Терапевтична група:

Adrenergics и други лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Астма справка:Relvar Ellipta е посочено в редовното лечение на бронхиална астма при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години, където използването на комбинации на продукта (дълго действащ бета2-агонист и ингаляционных кортикостероиди) са подходящи:пациентите не е адекватно контролирана ингаляционными джи си ес и, ако е необходимо" вдишване, кратко действащ бета2-агонисти. пациентите вече са адекватно контролирани в двата ингаляционных кортикостероид и дълго действащ бета2-агонист. Признаци на хронична обструктивна белодробна болест:Relvar Ellipta е показан за симптоматично лечение на възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с ОФВ1.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-11-13

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RELVAR ELLIPTA 92 МИКРОГРАМА/22 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО
ДОЗИРАН
RELVAR ELLIPTA 184 МИКРОГРАМА/22 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО
ДОЗИРАН
флутиказонов фуроат/вилантерол
(fluticasone furoate/vilanterol)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Relvar Ellipta и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Relvar Ellipta
3.
Как да използвате Relvar Ellipta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Relvar
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Relvar Ellipta 92 микрограма/22 микрограма
прах за инхалация, предварително
дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична инхалация доставя една
освободена доза (дозата, която се
освобождава от
мундщука) от 92 микрограма
флутиказонов фуроат (fluticasone furoate) и 22
микрограма
вилантерол (vilanterol) (като трифенатат).
Това съответства на предварително
дозирана доза от
100 микрограма флутиказонов фуроат и 25
микрограма вилантерол (като
трифенатат).
Помощно вещество с известно действие
Всяка освободена доза съдържа
приблизително 25 mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран
Бял прах в светлосив инхалатор (Ellipta) с
жълт капак на мундщука и брояч на
дозите.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Астма
Relvar Ellipta е показан за редовна терапия
на астма при възрастни и юноши на
възраст на и над
12 години, където е подходящо
прилагането на комбиниран лекарствен
продукт
(дългодействащ бета
2
-агонист и инхалаторен
кортикостероид):
•
пациенти, които са незадов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-09-2023
Листовка Листовка чешки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-09-2023
Листовка Листовка датски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-09-2023
Листовка Листовка немски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-09-2023
Листовка Листовка естонски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-09-2023
Листовка Листовка гръцки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-09-2023
Листовка Листовка английски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-04-2018
Листовка Листовка френски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-09-2023
Листовка Листовка италиански 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-04-2018
Листовка Листовка латвийски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-04-2018
Листовка Листовка литовски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-09-2023
Листовка Листовка унгарски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-09-2023
Листовка Листовка малтийски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-04-2018
Листовка Листовка полски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-09-2023
Листовка Листовка португалски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-04-2018
Листовка Листовка румънски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-09-2023
Листовка Листовка словашки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-09-2023
Листовка Листовка словенски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-04-2018
Листовка Листовка фински 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-09-2023
Листовка Листовка шведски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-09-2023
Листовка Листовка норвежки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-09-2023
Листовка Листовка исландски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-09-2023
Листовка Листовка хърватски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите