Rebetol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рибавирин

Предлага се от:

Merck Sharp and Dohme B.V

АТС код:

J05AP01

INN (Международно Name):

ribavirin

Терапевтична група:

Antivirals for systemic use, Antivirals for treatment of HCV infections

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Rebetol е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит С (CHC) при възрастни. Ребетол е посочено в комбинация с други лекарствени средства за лечение на хроничен хепатит С (ХГС) за педиатрични пациенти (деца от 3 годишна възраст и юноши) не по-рано сте се справяли и без черния дроб декомпенсация.

Каталог на резюме:

Revision: 39

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1999-05-06

Листовка

                71
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
72
ЛИСТОВКА
:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REBETOL 200
MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
рибавирин (ribavirin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако
имате някакви допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
-
Това лекарство е предписано
лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
,
уведомете Вашия лекар
,
фармацевт
или
медицинска сестра
.
Това включва
и всички
възможни
нежелани реакции, неописани в
тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО
СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rebetol и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате
Rebetol
3.
Как да използвате
Rebetol
4.
Възможни
нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Rebetol
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
R
EBETOL И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Rebetol
съдърж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rebetol 200
mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула Rebetol съдържа 200
mg рибавирин (ribavirin).
Помощно
вещество
с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 40
mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда
капсула (капсула)
Бяла, матова, с надпис със синьо
мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rebetol,
в комбинация с други лекарствени
продукти
,
е показан за лечение на хроничен
хепатит
С(
chronic hepatitis C
,
СНС) при възрастни (вж. точки
4.2, 4.4 и 5.1).
Rebetol,
в комбинация с други лекарствени
продукти
,
е показан за лечение на
хроничен
хепатит
С (СНС) при педиатрични пациенти (деца
на възраст 3
години и по
-
големи, и юноши)
,
без предходно лечение и без
чернодробна декомпенсация
(вж. точки
4.2, 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се започне и да
се проследява от лекар с опит в
лечението на хроничен
хепатит
С.
Дозировка
Rebetol трябва да се използва в
комбинирана терапия, както е описано в

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-11-2023
Листовка Листовка чешки 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-11-2023
Листовка Листовка датски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-11-2023
Листовка Листовка немски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-11-2023
Листовка Листовка естонски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-11-2023
Листовка Листовка гръцки 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-11-2023
Листовка Листовка английски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-11-2023
Листовка Листовка френски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-11-2023
Листовка Листовка италиански 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-11-2023
Листовка Листовка латвийски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-11-2023
Листовка Листовка литовски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-11-2023
Листовка Листовка унгарски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-11-2023
Листовка Листовка малтийски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-11-2023
Листовка Листовка нидерландски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-11-2023
Листовка Листовка полски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-11-2023
Листовка Листовка португалски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-11-2023
Листовка Листовка румънски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-11-2023
Листовка Листовка словашки 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-11-2023
Листовка Листовка словенски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-11-2023
Листовка Листовка фински 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-11-2023
Листовка Листовка шведски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-11-2023
Листовка Листовка норвежки 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-11-2023
Листовка Листовка исландски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-11-2023
Листовка Листовка хърватски 07-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-11-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите