Quinsair

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

левофлоксацин

Предлага се от:

Chiesi Farmaceutici S.p.A

АТС код:

J01MA12

INN (Международно Name):

levofloxacin

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Cystic Fibrosis; Respiratory Tract Infections

Терапевтични показания:

Quinsair е показан за лечение на хронични белодробни инфекции, причинени от pseudomonas инфекция при възрастни пациенти с муковисцидозом. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-03-25

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Quinsair 240 mg разтвор за небулизатор
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
1 ml от разтвора за небулизатор съдържа
левофлоксацин хемихидрат,
еквивалентен на 100 mg
левофлоксацин. Всяка ампула съдържа 240
mg левофлоксацин _(levofloxacin)_.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Разтвор за небулизатор.
Бистър, бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Quinsair е показан за лечение на хронични
белодробни инфекции, дължащи се на
_Pseudomonas _
_aeruginosa_, при възрастни пациенти с
кистозна фиброза (за КФ вж. точка 5.1).
Трябва да се вземат под внимание
официалните препоръки за правилно
прилагане на
антибактериални лекарствени
продукти.
4.2
ДОЗИРОВКА
И
НАЧИН
НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 240 mg (една
ампула), прилаган
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
Quinsair 240 mg разтвор за небулизатор
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
1 ml от разтвора за небулизатор съдържа
левофлоксацин хемихидрат,
еквивалентен на 100 mg
левофлоксацин. Всяка ампула съдържа 240
mg левофлоксацин _(levofloxacin)_.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Разтвор за небулизатор.
Бистър, бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Quinsair е показан за лечение на хронични
белодробни инфекции, дължащи се на
_Pseudomonas _
_aeruginosa_, при възрастни пациенти с
кистозна фиброза (за КФ вж. точка 5.1).
Трябва да се вземат под внимание
официалните препоръки за правилно
прилагане на
антибактериални лекарствени
продукти.
4.2
ДОЗИРОВКА
И
НАЧИН
НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 240 mg (една
ампула), прилаган
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-12-2022
Листовка Листовка чешки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-12-2022
Листовка Листовка датски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-12-2022
Листовка Листовка немски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-12-2022
Листовка Листовка естонски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-12-2022
Листовка Листовка гръцки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-12-2022
Листовка Листовка английски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-06-2015
Листовка Листовка френски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-12-2022
Листовка Листовка италиански 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-06-2015
Листовка Листовка латвийски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-06-2015
Листовка Листовка литовски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-12-2022
Листовка Листовка унгарски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-12-2022
Листовка Листовка малтийски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-06-2015
Листовка Листовка полски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-12-2022
Листовка Листовка португалски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-06-2015
Листовка Листовка румънски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-12-2022
Листовка Листовка словашки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-12-2022
Листовка Листовка словенски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-06-2015
Листовка Листовка фински 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-12-2022
Листовка Листовка шведски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-12-2022
Листовка Листовка норвежки 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-12-2022
Листовка Листовка исландски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-12-2022
Листовка Листовка хърватски 22-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите