Porcilis PCV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

свински цирковирус тип 2 ORF2 субединичен антиген

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine against porcine circovirus

Терапевтична група:

Прасета

Терапевтична област:

Имунологични средства за суици

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете за намаляване на вирусния товар в кръвта и от лимфоидни тъкани и намаляване на загуба на тегло, свързани с свинско месо-цирковирус тип 2 инфекции, възникнали в периода на угояване. Офанзивата на имунитета: 2 weeksDuration на имунитета: 22 седмица.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-01-12

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА
PORCILIS PCV ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употребаи
производител отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The NETHERLANDS
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis PCV, инжекционна емулсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (2 ml) съдържа:
Porcine circovirus тип 2, ORF2 субединичен
антиген: ≥ 3720 антигенни единици
определени
според
_in vitro_
тест за активност (AlphaLISA)
Аджуванти:
25 mg dl-α- tocopheryl acetate
346 mg light liquid paraffine.
Инжекционна емулсия. Опалесцираща
бяла с кафява ресуспендираща утайка.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета за
ограничаване на вирусното натрупване
в кръвта и
лимфоидните органи и намаляване на
смъртността и загубата на телесна
маса при прасета,
инфектирани с
_PCV2 _
инфекция по време на угоителния им
период.
Начало на имунитета:
2 седмици.
Продължителност на имунитета:
22 седмици.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
При лабораторните изследвания и
полеви опит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Porcilis PCV инжекционна емулсия за прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Porcine circovirus тип 2, ORF2 субединичен
антиген: > 3720 AU
*
* Антигенните единици определени
според
_in vitro_
тест за активност (AlphaLISA)
АДЖУВАНТИ:
Dl-α-tocopheryl acetate
25 mg
Light liquid paraffin
346 mg
EКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Опалесцираща бяла, с кафява
ресуспендираща утайка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета за
ограничаване на вирусното натрупване
в кръвта и
лимфоидните органи и намаляване на
смъртността и загубата на телесна
маса при прасета,
инфектирани с
_PCV _
инфекция по време на угоителния им
период.
Начало на имунитета:
2 седмици.
Продължителност на имунитета:
22 седмици.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Резултати от проведените изследвания
пока
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-09-2021
Листовка Листовка чешки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-09-2021
Листовка Листовка датски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-09-2021
Листовка Листовка немски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-09-2021
Листовка Листовка естонски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-09-2021
Листовка Листовка гръцки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-09-2021
Листовка Листовка английски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-01-2009
Листовка Листовка френски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-09-2021
Листовка Листовка италиански 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-01-2009
Листовка Листовка латвийски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-01-2009
Листовка Листовка литовски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-09-2021
Листовка Листовка унгарски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-09-2021
Листовка Листовка малтийски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-01-2009
Листовка Листовка нидерландски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-01-2009
Листовка Листовка полски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-09-2021
Листовка Листовка португалски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-01-2009
Листовка Листовка румънски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-09-2021
Листовка Листовка словашки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-09-2021
Листовка Листовка словенски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-01-2009
Листовка Листовка фински 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-09-2021
Листовка Листовка шведски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-09-2021
Листовка Листовка норвежки 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-09-2021
Листовка Листовка исландски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-09-2021
Листовка Листовка хърватски 06-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-09-2021

Преглед на историята на документите