Pirsue

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pirsue
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pirsue
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Говеда
 • Терапевтична област:
 • АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИНТРАМАММАРНЫЙ
 • Терапевтични показания:
 • За лечение на субклинического на мастит при лактирующих крави за сметка на Грамположительные кокки чувствителни към pirlimycin включително стафилококковые организми, като стафилокок, като пенициллиназы-положителни и пенициллиназы-отрицателен, и коагулазонегативных стафилококи; стрептококи, микроорганизми, включително Streptococcus agalactiae, Стрептококи Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus uberis.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000054
 • Дата Оторизация:
 • 28-01-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000054
 • Последна актуализация:
 • 25-03-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Pirsue 5 mg/ml разтвор за интрамамарно приложение при

говеда

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Pirsue 5 mg/ml разтвор за интрамамарно приложение при говеда

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Pirlimycin hydrochloride еквивалентен на 50 mg pirlimycin за спринцовка от 10 ml

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на субклинични мастити при лактиращи крави, дължащи се на Грам-положителни коки,

чувствителни към pirlimycin, включително стафилококи като

Staphylococcus aureus

, пеницилиназо-

положителни и пеницилиназо-отрицателни стафилококи, както и коагулазо-отрицателни

стафилококи; стрептококи, включително

Streptococcus agalactiae

Streptococus dysgalactiae

Streptococcus uberis.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При наличие на резистентност към pirlimycin.

Лечение на инфекции, дължащи се на Грам-отрицателни бактерии като

E. coli

Да не се третират крави с явни изменения на вимето, дължащи се на хроничен субклиничен

мастит.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда (дойни крави в лактация)

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамамарно приложение

Впръскайте по една спринцовка (50 mg pirlimycin) във всяка засегната четвъртина.

Лечението се състои от осем инфузии по една спринцовка на всеки 24 часа.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Уверете се, че не въвеждате патогенни микроорганизми в папилата, за да намалите риска от

инфекция с

E. coli

. Да се осигури подходящо почистване на цицката (и вимето, ако е необходимо)

преди инфузията. Във връзка с това да се спазват следните препоръки:

Почистете ръцете си преди контакт с вимето на кравата. Измийте вимето, ако е замърсено.

Ако е необходимо измийте добре цицките с топла вода, която съдържа подходящо почистващо

средство и ги подсушете добре. Дезинфекцирайте папилите с подходящо почистващо средство и

кърпичка. Папилата да се почиства дотогава, докато след забърсване по кърпичката не се

наблюдават зацапвания. Използвайте отделна дезинфекционна кърпичка за всяка цицка. Не

пипайте почистените краища на папилите преди въвеждане на инфузионната субстанция.

Третиране:

Махнете бялата капачка, като я издърпате напред. Вкарайте канюлата в канала на

цицката и внимателно впръскайте продукта.

Бавно и без да бързате, като упражнявате непрекъснат натиск, придвижете напред буталото, за да

впръскате цялото съдържание в жлезата и масажирайте четвъртината на вимето, за да улесните

проникването на продукта в млечната цистерна. След инфузия потопете всяка от цицките в

дезинфекционен разтвор.

Преди да започне на лечение да се направят тестове за микробна чувствителност.

10.

КАРЕНТЕН СРОК/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи: 23 дни.

Мляко: 5 дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранявава при температура над 25° C. Съхранявайте спринцовките в оригиналната

опаковка.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен

върху на опаковката.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Избягвайте контакт с разтвора. Измийте със сапун и вода ръцете и участъците от кожата, върху

които е попаднал продукта и свалете замърсените дрехи веднага след употреба. Измийте очите

незабавно след попадане на продукта в тях и ги обливайте с вода в продължение на 15 минути.

Дръжте клепачите отворени, за да улесните контакта с водата.

Възможна е поява на кръстосана резистентност между pirlimycinи други линкозамиди или

макролиди.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ

ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Bашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези

мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на

Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.