Pirsue

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Pirlimycin

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QJ51FF90

INN (Международно Name):

pirlimycin

Терапевтична група:

Говеда

Терапевтична област:

Антибактериални средства за интрамамарно приложение

Терапевтични показания:

За лечение на субклинического на мастит при лактирующих крави за сметка на Грамположительные кокки чувствителни към pirlimycin включително стафилококковые организми, като стафилокок, като пенициллиназы-положителни и пенициллиназы-отрицателен, и коагулазонегативных стафилококи; стрептококи, микроорганизми, включително Streptococcus agalactiae, Стрептококи Streptococcus dysgalactiae и Streptococcus uberis.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-01-29

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
PIRSUE 5 MG/ML РАЗТВОР ЗА ИНТРАМАМАРНО
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ
ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Camlough Road,
Newry, County Down,
BT35 6JP
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
или
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Pirsue 5 mg/ml разтвор за интрамамарно
приложение при говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Pirlimycin (като Pirlimycin hydrochloride) 50 mg/10 ml
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на субклинични мастити при
лактиращи крави, дължащи се на
Грам-положителни коки,
чувствителни към pirlimycin, включително
стафилококи като
_Staphylococcus aureus_
, пеницилиназо-
положителни и
пеницилиназо-отрицателни
стафилококи, както и
коагулазо-отрицателни
стафилококи; стрептококи, включително
_Streptococcus agalactiae_
,
_Streptococus dysgalactiae_
и
_Streptococcus uberis._
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При наличие на резистентност към
pirlimycin.
Лечение на инфекции, дължащи се на
Грам-отрицателни бактерии като
_E. coli_
.
Да не се тр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Pirsue 5 mg/ml разтвор за интрамамарно
приложение при говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Pirlimycin (като Pirlimycin hydrochloride)
50 mg/10 ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за интрамамарно приложение.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (дойни крави в лактация).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на субклинични мастити при
лактиращи крави, дължащи се на
Грам-положителни коки,
чувствителни към pirlimycin, включително
стафилококи като
_Staphylococcus aureus_
, пеницилиназо-
положителни и
пеницилиназо-отрицателни
стафилококи, както и
коагулазо-отрицателни
стафилококи; стрептококи, включително
_Streptococcus agalactiae_
,
_Streptococus dysgalactiae_
и
_Streptococcus uberis._
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При наличие на резистентност към
pirlimycin.
Лечение на инфекции, дължащи се на
Грам-отрицателни бактерии като
_E. coli_
.
Да не се третират крави с явни
изменения на вимето, дължащи се на
хроничен субклиничен
мастит.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-06-2021
Листовка Листовка чешки 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-06-2021
Листовка Листовка датски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-06-2021
Листовка Листовка немски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-06-2021
Листовка Листовка естонски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-06-2021
Листовка Листовка гръцки 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-06-2021
Листовка Листовка английски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-06-2013
Листовка Листовка френски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-06-2021
Листовка Листовка италиански 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-06-2013
Листовка Листовка латвийски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-06-2013
Листовка Листовка литовски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-06-2021
Листовка Листовка унгарски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-06-2021
Листовка Листовка малтийски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-06-2021
Листовка Листовка нидерландски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-06-2013
Листовка Листовка полски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-06-2021
Листовка Листовка португалски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-06-2013
Листовка Листовка румънски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-06-2021
Листовка Листовка словашки 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-06-2021
Листовка Листовка словенски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-06-2013
Листовка Листовка фински 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-06-2021
Листовка Листовка шведски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-06-2021
Листовка Листовка норвежки 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-06-2021
Листовка Листовка исландски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-06-2021
Листовка Листовка хърватски 18-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите