Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед ditromethamine

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Аналози на фолиевата киселина, антиметаболиты

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed приключване на дефлация подкрепиха Великобритания са ограничени в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха Великобритания дружество включен като монотерапии за втора линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-04-24

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЕМЕТРЕКСЕД PFIZER 100 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД PFIZER 500 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД PFIZER 1 000 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (pemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Пеметрексед Pfizer и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Пеметрексед Pfizer
3.
Как да използвате Пеметрексед Pfizer
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пеметрексед Pfizer
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед
(_pemetrexed_) (като пеметрексед
дитрометамин).
Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед
(_pemetrexed_) (като пеметрексед
дитрометамин).
Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 1 000 mg пеметрексед
(_pemetrexed_) (като пеметрексед
дитрометамин).
След разтваряне (вж. точка 6.6), всеки
флакон съдържа 25 mg/ml пеметрексед.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бял до светложълт или жълтозелен
лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Малигнен плеврален мезотелиом
Пеметрексед Pfizer в комбинация 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-07-2021
Листовка Листовка чешки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-07-2021
Листовка Листовка датски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-07-2021
Листовка Листовка немски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-07-2021
Листовка Листовка естонски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-07-2021
Листовка Листовка гръцки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-07-2021
Листовка Листовка английски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2021
Листовка Листовка френски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-07-2021
Листовка Листовка италиански 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2021
Листовка Листовка латвийски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2021
Листовка Листовка литовски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-07-2021
Листовка Листовка унгарски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-07-2021
Листовка Листовка малтийски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2021
Листовка Листовка полски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-07-2021
Листовка Листовка португалски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2021
Листовка Листовка румънски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-01-2019
Листовка Листовка словашки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-07-2021
Листовка Листовка словенски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2021
Листовка Листовка фински 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-07-2021
Листовка Листовка шведски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-07-2021
Листовка Листовка норвежки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-07-2021
Листовка Листовка исландски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-07-2021
Листовка Листовка хърватски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт