Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited)

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
28-07-2021
Активна съставка:
пеметрексед ditromethamine
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
L01BA04
INN (Международно Name):
pemetrexed
Терапевтична група:
Антиметаболиты, аналози на фолиевата киселина
Терапевтична област:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma
Терапевтични показания:
Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed приключване на дефлация подкрепиха Великобритания са ограничени в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха Великобритания дру
Каталог на резюме:
Revision: 7
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004488
Дата Оторизация:
2017-04-24
EMEA код:
EMEA/H/C/004488

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 28-07-2021
Листовка Листовка
чешки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 28-07-2021
Листовка Листовка
датски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 28-07-2021
Листовка Листовка
немски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 28-07-2021
Листовка Листовка
естонски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 28-07-2021
Листовка Листовка
гръцки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 28-07-2021
Листовка Листовка
английски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 28-07-2021
Листовка Листовка
френски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 28-07-2021
Листовка Листовка
италиански 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 28-07-2021
Листовка Листовка
латвийски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 28-07-2021
Листовка Листовка
литовски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 28-07-2021
Листовка Листовка
унгарски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 28-07-2021
Листовка Листовка
малтийски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 28-07-2021
Листовка Листовка
нидерландски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 28-07-2021
Листовка Листовка
полски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 28-07-2021
Листовка Листовка
португалски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 28-07-2021
Листовка Листовка
румънски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 22-01-2019
Листовка Листовка
словашки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 28-07-2021
Листовка Листовка
словенски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 28-07-2021
Листовка Листовка
фински 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 28-07-2021
Листовка Листовка
шведски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 28-07-2021
Листовка Листовка
норвежки 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 28-07-2021
Листовка Листовка
исландски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 28-07-2021
Листовка Листовка
хърватски 28-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 28-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 28-07-2021

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за потребителя

Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

пеметрексед (pemetrexed)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Пеметрексед Pfizer и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Пеметрексед Pfizer

Как да използвате Пеметрексед Pfizer

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Пеметрексед Pfizer

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Пеметрексед Pfizer и за какво се използва

Пеметрексед Pfizer е лекарствен продукт, използван за лечение на рак.

Пеметрексед Pfizer се прилага в комбинация с цисплатин - друг противораков лекарствен

продукт, като лечение за злокачествен плеврален мезотелиом – форма на рак, който засяга

обвивката на белия дроб, на пациенти, които не са получавали преди това химиотерапия.

Пеметрексед Pfizer също се прилага в комбинация с цисплатин за първоначално лечение на

пациенти с напреднал стадий на белодробен рак.

Пеметрексед Pfizer може да Ви бъде предписан, ако имате белодробен рак в напреднал стадий и

ако заболяването Ви се повлиява от лечението или ако то остава в значителна степен

непроменено след първоначалната химиотерапия.

Пеметрексед Pfizer също е лечение за пациенти с белодробен рак в напреднала фаза, при които

заболяването прогресира, след като е била използвана друга начална химиотерапия.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Пеметрексед Pfizer

Не използвайте Пеметрексед Pfizer

ако сте алергични към пеметрексед или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако кърмите; трябва да преустановите кърменето по време на лечение с Пеметрексед

Pfizer.

ако скоро Ви е направена или скоро ще Ви се прави ваксина, срещу жълта треска.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевта в болницата, преди да приемете Пеметрексед Pfizer.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако имате или сте имали проблеми с бъбреците, поговорете с лекаря или фармацевта на

болницата, тъй като е възможно да не можете да получавате Пеметрексед Pfizer.

Преди всяка инфузия ще Ви се вземат кръвни проби за преценка, дали са задоволителни

бъбречната и чернодробна функции и да се провери, дали имате достатъчно кръвни клетки, за

да получите Пеметрексед Pfizer. Лекарят може да реши, дали да промени дозата или да отложи

лечението, в зависимост от общото Ви състояние и ако броят на кръвните клетки е твърде

нисък. Ако получавате също цисплатин, Вашият лекар ще се увери, че сте хидратирани

правилно и сте получили подходящо лечение за профилактика на повръщането преди и след

получаване на цисплатин.

Ако сте били подложени на или Ви предстои лъчетерапия, моля кажете на Вашия лекар, тъй

като при прилагане на Пеметрексед Pfizer може да има ранна или късна радиационна реакция.

Ако скоро сте ваксинирани, моля кажете на Вашия лекар, тъй като това може да окаже лошо

влияние при прилагане на Пеметрексед Pfizer.

Ако имате сърдечно заболяване или имате история за сърдечно заболяване, моля, уведомете

Вашия лекар.

Ако имате натрупване на течност около белите дробове, лекарят може да реши да отстрани

течността преди да Ви даде Пеметрексед Pfizer.

Деца и юноши

Няма съответно приложение на пеметрексед при пезиатричната популация.

Други лекарства и Пеметрексед Pfizer

Моля, кажете на Вашия лекар, ако приемате някакви лекарствени продукти срещу болка или

възпаление (оток), например лекарствени продукти наричани “нестероидни

противовъзпалителни лекарствени продукти” (НПВЛП), включително и лекарствени продукти,

закупени без лекарско предписание (като ибупрофен). Има много видове НСПВЛП с различна

продължителност на действие. В зависимост от планирания ден за инфузия на пеметрексед

и/или от състоянието на бъбречната функция е необходимо лекарят да Ви посъветва кои

лекарствени продукти можете да приемате и кога можете да ги вземате. Ако не сте сигурни,

попитайте Вашия лекар или фармацевт, дали някое от Вашите лекарства е НСПВЛП.

Информирайте Вашия лекар или фармацевта в болницата, ако приемате или наскоро сте

приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност

Ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате дете, кажете на

Вашия лекар. Употребата на пеметрексед трябва да се избягва по време на бременност. Лекарят

Ви ще обсъди с Вас възможния риск от прием на пеметрексед по време на бременност. Жените

трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение с пеметрексед.

Кърмене

Ако кърмите, кажете на Вашия лекар. Кърменето трябва да бъде преустановено по време на

лечението с пеметрексед.

Фертилитет

Мъжете се съветват да не стават бащи по време на лечението и 6 месеца след лечението с

пеметрексед и затова трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечението с

пеметрексед и до 6 месеца след това. Ако имате желание да станете баща, по време на

лечението или до шест месеца след получаване на лечение, потърсете съвет от Вашия лекар или

фармацевт. Вие можете да потърсите съвет за съхранение на сперма преди да започнете

лечение.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Шофиране и работа с машини

Пеметрексед Pfizer може да Ви накара да се чувствате уморени. Бъдете внимателни когато

шофирате или работите с машини.

3.

Как да използвате Пеметрексед Pfizer

Дозата на Пеметрексед Pfizer е 500 милиграма на всеки квадратен метър от телесната Ви

повърхност. Измерени са височината и телесното тегло за изчисляване на телесната повърхност

на тялото Ви. Вашият лекар ще използва тази телесна повърхност, за да изчисли правилната

доза за Вас. Тази доза може да бъде адаптирана или лечението може да се отложи в зависимост

от броя на кръвните Ви клетки, и от общото Ви състояние. Преди прилагане болничен

фармацевт, медицинска сестра или лекар ще смеси Пеметрексед Pfizer прах с вода за инжекции

и 5% глюкозен разтвор за инжекции.

Винаги ще получавате Пеметрексед Pfizer като инфузия в една от вените. Инфузията ще

продължи приблизително 10 минути.

Употреба в комбинация с цисплатин

Лекарят или болничният фармацевт ще изчислят дозата, от която се нуждаете, на база Вашите

височина и тегло. Цисплатин също се прилага чрез инфузия в една от вените, и се дава

приблизително 30 минути след завършване на инфузията с Пеметрексед Pfizer. Инфузията с

цисплатин ще продължи приблизително 2 часа.

Вие обикновено ще получавате инфузия веднъж на 3 седмици.

Допълнителни лекарствени продукти

Кортикостероиди: Вашият лекарят ще Ви назначи стероидни таблетки (еквивалентни на

4 милиграма дексаметазон два пъти дневно), и ще трябва да ги вземате в деня преди, в деня на,

и в деня след лечение с Пеметрексед Pfizer. Този лекарствен продукт се назначава, за да се

намали честотата и тежестта на кожните реакции, които можете да имате, по време на

противотуморното лечение.

Витаминни добавки: Вашият лекар ще Ви назначи перорално фолиева киселина (витамин) или

мултивитамин, съдържащ фолиева киселина (350 до 1 000 микрограма), която ще трябва да

вземате веднъж дневно, докато получавате Пеметрексед Pfizer. Трябва да вземате поне 5 дози,

по време на седемте дни преди първата доза Пеметрексед Pfizer. Ще трябва да продължите да

вземате фолиева киселина в продължение на 21 дни, след последната доза Пеметрексед Pfizer.

Също ще Ви направят инжекция с витамин В

(1 000 микрограма) в седмицата, преди

приложение на Пеметрексед Pfizer и след това приблизително на всеки 9 седмици

(съответстващо на 3 курса лечение с Пеметрексед Pfizer). Витамин В

и фолиева киселина Ви

се дават за намаляване на възможните токсични ефекти на противотуморното лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Трябва незабавно да се свържете с лекаря си, ако забележите нещо от следното:

Треска или инфекция (често): ако имате температура 38ºС или повече, изпотяване или

други признаци на инфекция (тъй като може да имате по-малко бели кръвни клетки, в

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

сравнение с нормалното, което е много често). Инфекцията (сепсис) може да е тежка и

би могла да причини смърт.

Ако започнете да чувствате болка в гърдите (често) или имате ускорена сърдечна честота

(нечесто).

Ако имате болка, зачервяване, отоци или язви в устата (много често).

Алергични реакции: ако развиете кожен обрив (много често)/ чувство за парене или

боцкане (често) или треска (често). Кожните реакции рядко могат да бъдат тежки и да

причинят смърт. Свържете се с Вашия лекар, ако получите тежък обрив, или сърбеж,

или мехури (синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза).

Ако чувствате умора, слабост, лесно се задъхвате или ако изглеждате бледи (тъй като

можете да имате по-нисък хемоглобин от нормалното, което е много често).

Ако имате кървене от венците, носа или устата или някакво кървене, което не спира,

червеникава или розова урина, неочаквана контузия (тъй като може да имате по-малко

тромбоцити от нормалното, което е много често).

Ако изпитате внезапен задух, силна болка в гръдния кош или кашлица с кървави храчки

(нечесто) (може да означава наличие на кръвен съсирек в кръвоносните съдове на

белите дробове)

Нежеланите ефекти на пеметрексед може да включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Нисък брой бели кръвни клетки

Нисък хемоглобин (анемия)

Нисък брой тромбоцити

Диария

Повръщане

Болка, зачервяване, оток или възпаление на устата

Гадене

Загуба на апетит

Умора (уморяемост)

Кожен обрив

Окапване на косата

Запек

Загуба на чувствителност

Бъбреци: анормални кръвни изследвания

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

Алергична реакция: кожен обрив/чувство на парене и боцкане

Инфекция, включително сепсис

Треска

Обезводняване

Бъбречна недостатъчност

Дразнене на кожата и сърбеж

Болка в гръдния кош

Мускулна слабост

Конюнктивит (възпаление на очите)

Стомашен дискомфорт

Болка в корема

Промяна на вкуса

Черен дроб: отклонения в кръвните показатели

Сълзене на очите

Повишена пигментация на кожата

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

Остра бъбречна недостатъчност

Ускорена сърдечна честота

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Възпаление на лигавицата на хранопровода е било наблюдавано при лечение с пеметрексед/

лъчелечение

Колит (възпаление на лигавицата на дебелите черва, което може да се придружава с кървене от

червата или ректума)

Интерстициален пневмонит (зарастване с белег на въздушните торбички на белия дроб)

Оток (излишък от течност в телесните тъкани, предизвикващ подуване). Някои пациенти

претърпяват сърдечен пристъп, инсулт или „микроинсулт”, докато получават пеметрексед

обикновено в комбинация с друга противотуморна терапия

Панцитопения – намален брой на белите кръвни клетки, на червените кръвни клетки и на

тромбоцитите едновременно

Радиационен пневмонит (срастване на въздушните торбички на белия дроб, свързано с

лъчелечение) може да се наблюдава при пациенти, които са лекувани също с лъчелечение

преди, по време на или след лечението с пеметрексед

Съобщавани са болка в крайниците, ниска температура и промяна на цвета

Кръвни съсиреци в кръвоносните съдове на белияте дробове (белодробен емболизъм).

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Обрив като след радиотерапия (кожен обрив, подобен на тежко слънчево изгаряне), който може

да се появи по кожни участъци, изложени на радиолечение, от дни до години след облъчването.

Състояния с мехури (кожни заболявания с мехури) – включително синдром на Стивънс-

Джонсън и токсична епидермална некролиза

Хемолитична анемия (анемия, която се дължи на разрушаване на червените кръвни клетки)

Хепатит (възпаление на черния дроб)

Анафилактичен шок (тежка алергична реакция)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Подуване с болка и зачервяване на долните крайници

Повишено количество отделена урина

Жажда и повишена консумация на вода

Хипернатриемия — повишени нива на натрий в кръвта

Възпаление на кожата, предимно на краката, с оток, болка и зачервяване

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение

V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Пеметрексед Pfizer

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Съхранявайте флаконът от 100 mg под 30°C.

Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Фалконът от 500 mg не изисква специални условия на съхранение.

Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Флаконът от 1 000 mg не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Разтворени и разредениразтвори: Когато е приготвен както е посочено, химическата и

физическа стабилност при употреба е доказана за 24 часа при съхранение в хладилник (2°С до

8°С) и при 25°C.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да бъде използван веднага. Ако не бъде

използван веднага, потребителят е отговорен за времето и условията на съхранение преди

употреба и то не трябва да бъде повече от 24 часа при 2°С до 8°С.

Полученият разтвор е бистър и на цвят може да варира от безцветен до жълт или зеленожълт,

без това да повлияе неблагоприятно на качеството на продукта. Лекарствените продукти за

парентерална употреба трябва да бъдат инспектирани визуално за частици и промяна на цвета

преди употреба. Да не се употребява при наличие на частици.

Това лекарство е само за еднократна употреба, всеки неизползван разтвор трябва да се

изхвърли съгласно местните изисквания.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Пеметрексед Pfizer

Активното вещество е пеметрексед.

Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед (като пеметрексед дитрометамин).

Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед (като пеметрексед дитрометамин).

Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 1 000 mg пеметрексед (като пеметрексед дитрометамин).

След разтваряне както е посочено, разтворът съдържа 25 mg/ml пеметрексед. Преди

приложение е необходимо да се направи допълнително разреждане от здравен специалист.

Другата съставка е манитол.

Как изглежда Пеметрексед Pfizer и какво съдържа опаковката

Пеметрексед Pfizer е прах за концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон. Той е бял до

светложълт или зеленожълт лиофилизиран прах.

Всяка опаковка съдържа един стъклен флакон от 100 mg, 500 mg или 1 000 mg пеметрексед.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Обединено кралство

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0) 800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

UK

Hospira UK Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба, работа и изхвърляне

1. Прилагайте асептична техника по време на разтварянето и по-нататъшното разреждане на

пеметрексед за приложение като интравенозна инфузия.

2. Изчислете дозата и броя флакони Пеметрексед Pfizer, които са необходими. Флаконът

съдържа излишък пеметрексед, за да се осигури определеното на етикета количество.

3. Пеметрексед Pfizer трябва да се разтваря само със стерилна вода за инжекции.

Пеметрексед Pfizer флакон от 100 mg:

Разтворете всеки флакон от 100 mg с 4,2 ml стерилна вода за инжекции, при което се получава

разтвор, съдържащ 25 mg/ml пеметрексед.

Пеметрексед Pfizer флакон от 500 mg:

Разтворете всеки флакон от 500 mg с 20 ml стерилна вода за инжекции, при което се получава

разтвор, съдържащ 25 mg/ml пеметрексед.

Пеметрексед Pfizer флакон от 1 000 mg:

Разтворете всеки флакон от 1 000 mg с 40 ml стерилна вода за инжекции, при което се получава

разтвор, съдържащ 25 mg/ml пеметрексед.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Внимателно разклатете всеки флакон докато прахът се разтвори изцяло. Полученият разтвор е

бистър и на цвят може да варира от безцветен до жълт или зеленожълт, без това да повлияе

неблагоприятно на качеството на продукта. Полученият разтвор има рН между 5,7 и 7,7.

Необходимо е допълнително разреждане.

4. Pemetrexed Pfizer трябва да се разрежда допълнително само с 5% глюкозен разтвор, без

консервант. Необходимият обем от приготвения разтвор пеметрексед трябва да бъде

допълнително разреден с 5% глюкозен разтвор за инжекции без консервант, до получаване на

обем от 100 ml и приложен като интравенозна инфузия за над 10 минути.

5. Приготвеният според указанията разтвор за инфузия на пеметрексед е съвместим с

инфузионни сакове и инфузионни системи от поливинил хлорид и полиолефин. Пеметрексед е

несъвместим с разтворители, съдържащи калций, включително разтвор на Рингер-лактат и

разтвор на Рингер

6. Лекарствените продукти за парентерална употреба трябва да бъдат инспектирани визуално за

частици и промяна на цвета преди употреба. Да не се употребява при наличие на частици.

7. Разтворите на пеметрексед са само за еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се

изхвърлят, в съответствие с местните изисквания.

Приготвяне и предупреждения при приложение: Както и другите потенциално токсични

противотумурни средства, боравенето и приготвянето на инфузионния разтвор пеметрексед

трябва да става внимателно. Препоръчва се да се използват ръкавици. Ако разтворът на

пеметрексед попадне върху кожата, измийте кожата веднага и старателно със сапун и вода. Ако

разтворът на пеметрексед попадне върху лигавица, промийте обилно с вода. Пеметрексед не

причинява мехури. Няма специфичен антидот за екстравазация на пеметрексед. Докладвани са

няколко случая на екстравазация на пеметрексед, които не са оценени като сериозни от

изследователя. Екстравазацията трябва да бъде купирана според местната стандартна практика,

както при другите не-везиканти.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Пеметрексед Pfizer 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед дитрометамин).

Пеметрексед Pfizer 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед дитрометамин).

Пеметрексед Pfizer 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 1 000 mg пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед дитрометамин).

След разтваряне (вж. точка 6.6), всеки флакон съдържа 25 mg/ml пеметрексед.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял до светложълт или жълтозелен лиофилизиран прах.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Малигнен плеврален мезотелиом

Пеметрексед Pfizer в комбинация с цисплатин е показан за лечение на неподлежащ на резекция

малигнен плеврален мезотелиом при пациенти, на които до момента не е прилагана

химиотерапия.

Недребноклетъчен рак на белия дроб

Пеметрексед Pfizer в комбинация с цисплатин е показан за лечение от първа линия на пациенти

с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с различна от

предимно сквамозноклетъчна хистология (вж. точка 5.1).

Пеметрексед Pfizer е показан за монотерапия при поддържащо лечение на локално авансирал

или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, с различна от предимно

сквамозноклетъчна хистология, при пациенти, чието заболяване не прогресира непосредствено

след химиотерапия на основата на платина (вж. точка 5.1).

Пеметрексед Pfizer е показан за монотерапия при лечение от втора линия на пациенти с

локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с различна от

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

предимно сквамозноклетъчна хистология (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Пеметрексед трябва да бъде прилаган само под контрола на лекар, квалифициран в употребата

на противотуморна химиотерапия.

Дозировка

Пеметрексед в комбинация с цисплатин

Препоръчваната доза пеметрексед е 500 mg/m

телесна повърхност, приложена като

интравенозна инфузия с продължителност над 10 минути на първия ден от всеки 21-дневен

цикъл. Препоръчваната доза цисплатин е 75 mg/m

телесна повърхност, като инфузия с

продължителност над два часа, приблизително 30 минути след завършване на инфузията с

пеметрексед, на първия ден от всеки 21-дневен цикъл. Пациентите трябва да получат адекватна

антиеметична терапия и подходяща хидратация, преди и/или след получаване на цисплатин

(вж. също кратката характеристика на продукта на цисплатин за специфични препоръки при

дозиране).

Пеметрексед като самостоятелно средство

При пациенти, лекувани за недребноклетъчен рак на белия дроб след предшестваща

химиотерапия, препоръчваната доза пеметрексед e 500 mg/m

телесна повърхност, приложена

като интравенозна инфузия, с продължителност над 10 минути, на първия ден от всеки 21-

дневен цикъл.

Режим на премедикация

За да се намали честотата и тежестта на кожните реакции, трябва да се даде кортикостероид в

деня преди, в деня на и деня след приложение на пеметрексед. Кортикостероидът трябва да

бъде еквивалентен на 4 mg дексаметазон, приложен перорално два пъти на ден (вж. точка 4.4).

За да се намали токсичността, пациентите лекувани с пеметрексед, трябва също да получават

добавки от витамини (вж. точка 4.4). Пациентите трябва да приемат перорално фолиева

киселина или мултивитаминен продукт, съдържащ фолиева киселина (350 до

1 000 микрограма) всекидневно. Поне пет дози фолиева киселина трябва да бъдат приети през

седемте дни преди първата доза пеметрексед и приемът трябва да продължава по време на

пълния курс лечение и 21 дни след последната доза пеметрексед. Пациентите трябва също да

получат интрамускулно витамин B

(1 000 микрограма) през седмицата преди първата доза

пеметрексед и след това на всеки трети цикъл. Последваща инжекция витамин B

може да бъде

направена в същия ден, в който е приложен пеметрексед.

Мониториране

Пациентите, получаващи пеметрексед, трябва да бъдат мониторирани преди всяка доза по

отношение на пълна кръвна картина, включително диференциално броене и брой тромбоцити.

Преди всяко назначаване на химиотерапия трябва да се събират кръвни биохимични тестове, за

да се оцени бъбречната и чернодробна функции. Преди започване на всеки цикъл на

химиотерапия е нужно пациентите да имат абсолютен брой неутрофили (ANC) ≥

1 500 клетки/mm

и тромбоцити ≥ 100 000 клетки/mm

Креатининовият клирънс трябва да бъде ≥ 45 ml/min.

Общият билирубин трябва да бъде ≤ 1,5 пъти от горната граница на нормата. Алкалната

фосфатаза (ALP), аспартат аминотрансферазата (AST или SGOT) и аланин аминотрансферазата

(ALT или SGPT) трябва да са ≤ 3 пъти от горната граница на нормата. Стойности на алкалната

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

фосфатаза, AST и ALT ≤ 5 пъти над горната граница на нормата са приемливи при засягане на

черния дроб от тумор.

Адаптиране на дозата

Адаптиране на дозата в началото на всеки последващ цикъл трябва да се прави според най-

ниската стойност (надир) на броя на кръвните клетки или максималната нехематологична

токсичност спрямо предхождащия цикъл на лечение. Лечението може да бъде отложено, за да

се остави достатъчно време за възстановяване. След възстановяване пациентите трябва да

продължат лечението си, като се използват указанията в Таблици 1, 2 и 3, които се отнасят за

пеметрексед, използван самостоятелно или в комбинация с цисплатин.

Таблица 1. Таблица за адаптиране на дозата на пеметрексед (самостоятелно или в

комбинация) и цисплатин – хематологична токсичност

Най-ниска стойност (надир) на абсолютния брой на

неутрофилите (ANC) < 500/mm

и надир на

тромбоцитите ≥ 50 000/mm

75% от предишната доза (за двата

продукта пеметрексед и цисплатин)

Надир на тромбоцитите < 50 000/mm

независимо

от надира на абсолютния брой на неутрофирите

(ANC)

75% от предишната доза (за двата

продукта пеметрексед и цисплатин)

Надир на тромбоцитите < 50 000/mm

с кървене

независимо от надира на абсолютния брой на

неутрофирите (ANC)

50% от предишната доза (за двата

продукта пеметрексед и цисплатин)

Тези критерии отговарят на определението за ≥ ОКТ степен 2 кървене в Общите критерии за

токсичност на Националния онкологичен институт (ОКТ в.2.0; NCI 1998).

Ако пациентите развият нехематологична токсичност ≥ 3-та степен (с изключение на

невротоксичност), приложението на пеметрексед трябва да се отложи до достигане на

стойности по-малки или равни на тези преди лечението на пациента. Лечението трябва да бъде

подновено в съответствие с ръководството в Таблица 2.

Таблица 2. Таблица за адаптиране на дозата на пеметрексед (самостоятелно или в

комбинация) и цисплатин - нехематологична токсичност

a, б

Доза на

пеметрексед(mg/m

2

)

Доза на цисплатин

(mg/m

2

)

Всяка степен 3 или 4 токсичност, с

изключение на мукозит

75% от предишната доза

75% от предишната доза

Всяка диария, изискваща

хоспитализация (независимо от

степента), или диария степен 3 или 4

75% от предишната доза

75% от предишната доза

Мукозит степен 3 или 4

50% от предишната доза

100% от предишната доза

Общи критерии за токсичност (ОКТ в.2.0; NCI 1998) на Националния онкологичен институт

С изключение на невротоксичност

В случай на невротоксичност, препоръчваното адаптиране на дозата на пеметрексед и

цисплатин е представено в Таблица 3. Пациентите трябва да прекъснат лечението, ако се

наблюдава 3 или 4 степен невротоксичност.

Таблица 3. Таблица за адаптиране на дозата на пеметрексед (самостоятелно или в

комбинация) и цисплатин - невротоксичност

ОКТ

степен

Доза на пеметрексед (mg/m

2

)

Доза на цисплатин (mg/m

2

)

100% от предишната доза

100% от предишната доза

100% от предишната доза

50% от предишната доза

Общи критерии за токсичност (ОКТ в.2.0; NCI 1998) на Националния онкологичен институт

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лечението с пеметрексед трябва да бъде прекратено, ако пациентът има някаква хематологична

или нехематологична токсичност от степен 3 или 4 след намаление на две дози или незабавно,

ако се наблюдава невротоксичност степен 3 или 4.

Старческа възраст

При клинични проучвания не е имало индикация, че пациентите на възраст 65 години или

повече са с повишен риск от нежелани лекарствени реакции, в сравнение с пациентите на

възраст под 65 години. Не е необходимо друго намаление на дозата, освен това, което се

препоръчва за всички пациенти.

Педиатрична популация

Няма съответна употреба на пеметрексед в педиатрична популация при малигнен плеврален

мезетелиом и недребноклетъчен рак на белия дроб.

Пациенти с бъбречно увреждане (Стандартна формула на Cockcroft и Gault или скорост на

гломерулна филтрация, измерена с Tc99m-DPTA метода за серумен клирънс)

Пеметрексед се елиминира предимно непроменен чрез бъбречна екскреция. При клинични

проучвания, пациентите с креатининов клирънс ≥ 45 ml/min, не изискват адаптиране на дозата,

различно от това което се препоръчва за всички пациенти. Има недостатъчно данни за

употребата на пеметрексед при пациенти с креатининов клирънс под 45 ml/min; затова

употребата на пеметрексед не се препоръчва (вж. точка 4.4).

Пациенти с чернодробно увреждане

Не е намерена връзка между AST (SGOT), ALT (SGPT), или общия билирубин и

фармакокинетиката на пеметрексед. Въпреки това, пациенти с чернодробни нарушения, като

билирубин > 1,5 пъти над горна граница на нормата и/или аминотрансфераза > 3,0 пъти над

горна граница на нормата (без чернодробни метастази) или > 5,0 пъти над горна граница на

нормата (при наличие на чернодробни метастази), не са специфично изучавани.

Начин на приложение

За предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на

Пеметрексед Pfizer, вижте точка 6.1.

Пеметрексед Pfizer е за интравенозно приложение. Той трябва да се прилага като интравенозна

инфузия в течение на 10 минути на първия ден от всеки 21-дневен цикъл. За указания относно

разтварянето и разреждането на Пеметрексед Pfizer преди прилагането, вижте, точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Кърмене (вж. точка 4.6).

Съпътстващо ваксиниране против жълта треска (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пеметрексед може да потисне функцията на костния мозък, което се проявява с неутропения,

тромбоцитопения и анемия (или панцитопения) (вж. точка 4.8.). Миелосупресията обикновено е

доза-лимитираща токсичност. Пациентите трябва да бъдат проследявани за миелосупресия по

време на лечението и пеметрексед не трябва да се прилага на пациентите, докато абсолютният

брой на неутрофилите (ANC) не се върне до ≥ 1 500 клетки/mm

, а броят на тромбоцитите се

върне до ≥ 100 000 клетки/mm

. Намалението на дозата през последващите цикли се базира на

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

спада на абсолютния брой на неутрофилите, броя на тромбоцитите и максималната

нехематологична токсичност, наблюдавани през предишния цикъл (вж. точка 4.2).

Докладвани са по-ниска токсичност и намаление на степени 3/4 за хематологична и

нехематологична токсичности, като неутропения, фебрилна неутропения и инфекции, свързани

с неутропения от степен 3/4, когато е прилагано предварително лечение с фолиева киселина и

витамин B

. Затова всички пациенти, лекувани с пеметрексед трябва да бъдат съветвани да

вземат фолиева киселина и витамин B

, като профилактична мярка, за намаляване на

свързаната с лечението токсичност (вж. точка 4.2).

Съобщавани са кожни реакции при пациенти, които не са лекувани предварително с

кортикостероиди. Предварителното лечение с дексаметазон (или еквивалент) може да намали

честотата и тежестта на кожните реакции (вж. точка 4.2).

Няма проучени достатъчен брой пациенти с креатининов клирънс под 45 ml/min. Затова,

употребата на пеметрексед при пациенти с креатининов клирънс под 45 ml/min не се

препоръчва (вж. точка 4.2).

Пациентите с лека до умерена бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс от 45 до

79 ml/min) трябва да избягват прием на нестероидни противовъзпалителни лекарствени

продукти (НСПВЛП), като ибупрофен и ацетилсалицилова киселина (> 1,3 g дневно) 2 дни

преди, в деня и 2 дни след приложение на пеметрексед (вж. точка 4.5).

При пациентите с лека до умерена бъбречна недостатъчност, които са подходящи за лечение с

пеметрексед, трябва да се прекъсне приема на нестероидни противовъзпалителни лекарствени

продукти (НСПВЛП) с продължителен елиминационен полуживот за поне 5 дни преди, в деня

на и поне 2 дни след приложение на пеметрексед (вж. точка 4.5).

Сериозни бъбречни събития, включително остра бъбречна недостатъчност, са наблюдавани при

самостоятелното приложение на пеметрексед или в комбинация с други химиотерапевтични

средства. Повече от пациентите, при които е наблюдавано това, са били с подлежащи рискови

фактори за развитие на бъбречни събития, включително дехидратация или предшестваща

хипертония или диабет. Нефрогенен безвкусен диабет и бъбречна тубулна некроза са съобщени

също в постмаркетинговия период при самостоятелната употреба на пеметрексед или в

комбинация с други химиотерапевтични средства. Повечето от тези събития отшумяват след

спиране на пеметрексед. Пациентите трябва редовно да бъдат проследявани за остра тубулна

некроза, намалена бъбречна функция и признаци и симптоми на нефрогенен безвкусен диабет

(напр. хипернатриемия).

Ефектът на течност в трето пространство (изливи), като плеврален излив или асцит, върху

пеметрексед не е напълно определен. Проучване фаза 2 на пеметрексед при 31 пациенти със

солидни тумори и устойчива течност в трето пространство (излив) не показват разлика в

нормализираните плазмени концентрации на дозата на пеметрексед или в клирънса в сравнение

с пациентите, които не събират течности в трето пространство. Следователно дренирането на

събраната течност от трето пространство преди лечението с пеметрексед трябва да се вземе под

внимание, но може да не е необходимо.

Поради стомашно-чревна токсичност на пеметрексед, прилаган в комбинация с цисплатин, е

наблюдавана тежка дехидратация. Затова, пациентите трябва да получават адекватна

антиеметична терапия и подходяща хидратация преди и/или след провеждане на лечението.

Сериозни сърдечно-съдови събития, включително инфаркт на миокарда и мозъчно-съдови

събития са докладвани нечесто по време на клиничните изпитвания с пеметрексед, особено

когато е прилаган в комбинация с други цитотоксични продукти. При повечето от пациентите,

при които са наблюдавани тези събития е имало налице предшестващи сърдечно-съдови

рискови фактори (вж. точка 4.8).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Състоянието на имуносупресия е често при пациентите със злокачествени заболявания. Поради

това, съпътстващото приложение на живи атенюирани ваксини не се препоръчва ( вж. точки 4.3

и 4.5).

Пеметрексед може да има увреждащ гените ефект. Полово зрелите мъже трябва да бъдат

съветвани да не планират да стават бащи по време на лечението и 6 месеца след лечението.

Препоръчва се употреба на контрацептиви или въздържание. Поради възможността лечението с

пеметрексед да предизвика необратим стерилитет, мъжете трябва да бъдат посъветвани преди

да започнат лечението да запазят сперма в банка за сперма.

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението с пеметрексед ( вж. точка 4.6).

Докладвани са случаи на радиационен пневмонит при пациенти, лекувани с йонизиращо

лъчение преди, по време на или след терапия с пеметрексед. На тези пациенти трябва да се

обръща специално внимание и да се проявява предпазливост при употреба на други

радиосензитивни агенти.

Докладвани са случаи на обрив като след облъчване при пациенти, които преди седмици или

години са били подложени на радиотерапия.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Пеметрексед се елиминира предимно непроменен през бъбреците в резултат на тубулна

секреция и в по-малка степен чрез гломерулна филтрация. Съвместната употреба с

нефротоксични лекарствени продукти (напр аминогликозиди, бримкови диуретици, съединения

на платината, циклоспорин) може да доведе до забавен клирънс на пеметрексед. Тази

комбинация трябва да се прилага с внимание. Ако е необходимо, креатининовият клирънс

трябва да бъде редовно проследяван.

Съвместната употреба на вещества, които също имат тубулна секреция (например пробенецид,

пеницилин), потенциално може да доведе до забавен клирънс на пеметрексед. Едновременното

прилагане на тези лекарствени продукти с пеметрексед трябва да бъде внимателно. Ако е

необходимо, креатининовият клирънс трябва да бъде .редовно проследяван.

При пациенти с нормална бъбречна функция (креатининов клирънс ≥ 80 ml/min), високи дози

нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВЛП, напр. ибупрофен >

1 600 mg/дневно) и ацетилсалицилова киселина във високи дози (≥ 1,3 g на ден) могат да

намалят елиминацията на пеметрексед и следователно да се увеличи честотата на нежеланите

събития. Затова е необходимо да се внимава, когато се прилагат високи дози НСПВЛП или

ацетилсалицилова киселина във високи дози заедно с пеметрексед на пациенти с нормална

бъбречна функция (креатининов клирънс ≥ 80 ml/min).

При пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс 45 до

79 ml/min) едновременното приложение на пеметрексед с НСПВЛП ( напр., ибупрофен) или

ацетилсалицилова киселина във високи дози трябва да бъде избягвано за два дни преди, в деня

и два дни след приложението на пеметрексед (вж. точка 4.4).

При липса на данни относно потенциални взаимодействия с НСПВЛП, които имат

продължителен полуживот, като пироксикам и рофекоксиб, едновременното приложение на

пеметрексед при пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност трябва да се прекъсне за

поне 5 дни преди, в деня на и поне 2 дни след прилагането на пеметрексед (вж. точка 4.4). Ако

се налага едновременно приложение на НСПВЛП, пациентите трябва да се наблюдават

внимателно за токсичност, особено за миелосупресия и гастроинтестинална токсичност.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пеметрексед претърпява ограничен чернодробен метаболизъм. Резултатите от in vitro

проучвания с човешки чернодробни микрозоми показват, че пеметрексед не се предполага да

доведе до клинично значимо инхибиране на метаболитния клирънс на лекарствени продукти,

метаболизирани от CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 и CYP1A2.

Взаимодействия общи за всички цитотоксични средства

Поради увеличен риск от тромбоза при пациенти със злокачествено заболяване, употребата на

антикоагуланти е честа. Високата интраиндивидуална вариабилност на коагулационния статус

по време на заболяването и възможността за взаимодействие между антикоагуланти и

антинеопластична химиотерапия изисква увеличаване на честотата на наблюдение на INR

(International Normalised Ratio), ако е взето решение пациентът да се лекува с перорални

антикоагуланти.

Едновременното приложение е противопоказано

Ваксина против жълта треска: риск от фатална генерализирана болест вследствие на

приложението й (вж. точка 4.3).

Едновременното приложение не се препоръчва

Живи атенюирани ваксини (с изключение на тази за жълта треска, за която едновременното

приложение е противопоказано): риск от системно, вероятно фатално, заболяване. Рискът е

повишен при хора, които вече са имуносупресирани в хода на тяхното заболяване. Препоръчва

се употребата на инактивирани ваксини, където е възможно (полиомиелит) (вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Контрацепция при мъже и жени

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция, докато се лекуват

с пеметрексед. Пеметрексед може да има увреждащи гените ефекти. Полово зрелите мъже

трябва да бъдат съветвани да не планират да стават бащи по време на лечението и 6 месеца след

лечението. Препоръчва се употреба на контрацептиви или въздържание.

Бременност

Няма данни за употребата на пеметрексед от бременни жени, но както и при другите

антиметаболити, могат да се очакват сериозни родови дефекти при приложение по време на

бременност. Проучвания при животни са показали репродуктивна токсичност ( вж. точка 5.3).

Пеметрексед не трябва да се прилага по време на бременност, освен при крайна необходимост

след внимателна преценка на нуждата за майката и риска за плода ( вж. точка 4.4).

Кърмене

Не е известно дали пеметрексед се екскретира в кърмата и нежеланите реакции върху

кърмачето не могат да бъдат изключени. Затова се препоръчва кърменето да бъде спряно по

време на лечението с пеметрексед ( вж. точка 4.3).

Фертилитет

Поради възможността лечението с пеметрексед да предизвика необратим стерилитет (вж.

точка 5.3), мъжете се съветват да се консултират как да запазят сперма в банка, преди да

започнат лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Въпреки това, съобщавано е, че пеметрексед може да причини умора. Поради това, пациентите

трябва да бъдат предупредени да не шофират или работят с машини, ако се появи тази реакция.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции, свързани с пеметрексед, използван като

монотерапия или в комбинация, са костно-мозъчна супресия, която се проявява като анемия,

неутропения, левкопения, тромбоцитопения; и стомашно-чревна токсичност, която се проявява

като анорексия, гадене, повръщане, диария, констипация, фарингит, мукозит и стоматит. Други

нежелани реакции влючват бъбречна токсичност, повишени аминотрансферази, алопеция,

умора, дехидратация, обрив, инфекция/сепсис и невропатия. Рядко наблюдавани събития са

синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза.

Резюме на нежеланите лекарствени реакции, представено в таблица

Таблицата по-долу дава честотата и тежестта на нежеланите реакции, които са съобщени при

> 5% от 168 пациенти с мезотелиом, които са били рандомизирани да получат цисплатин и

пеметрексед и 163 пациенти с мезотелиом, рандомизирани да получат самостоятелно

цисплатин. И в двете рамена на лечение, пациентите, които преди не са били подложени на

химиотерапия са получавали допълнително фолиева киселина и витамин B

.

Оценка на честотата: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000) и с неизвестна честота (не

може да бъде оценена от наличните данни).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции са представени в

низходящ ред по отношение на тежестта.

Системно-органен

клас

Честота

Събитие*

Пеметрексед/

Цисплатин

(N = 168)

Цисплатин

(N = 163)

Всички

степени

на

токсичнос

т (%)

Степен

3-4

токсичн

ост (%)

Всички

степени

на

токсично

ст (%)

Степен 3-

4

токсично

ст (%)

Нарушения на

кръвта и лимфната

система

Много

чести

Намаляване на

неутрофилите/грануло

цитите

56,0

23,2

13,5

Намаляване на

левкоцитите

53,0

14,9

16,6

Намаляване на

хемоглобина

26,2

10,4

Намаляване на

тромбоцитите

23,2

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Чести

Дехидратация

Нарушения на

нервната система

Много

чести

Невропатия-сензорна

10,1

Чести

Нарушения на вкуса

0,0***

0,0***

Нарушения на очите

Чести

Конюнктивит

Стомашно-чревни

нарушения

Много

чести

Диария

16,7

Повръщане

56,5

10,7

49,7

Стоматит/фарингит

23,2

Гадене

82,1

11,9

76,7

Анорексия

20,2

14,1

Констипация

11,9

Чести

Диспепсия

Нарушения на

Много

Обрив

16,1

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/147008/2017

EMEA/H/C/004488

Резюме на EPAR за обществено ползване

Пеметрексед Hospira UK Limited

pemetrexed

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Пеметрексед Hospira UK Limited. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да

препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен

да предоставя практически съвети относно употребата на Пеметрексед Hospira UK Limited.

За практическа информация относно употребата на Пеметрексед Hospira UK Limited пациентите

следва да прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Пеметрексед Hospira UK Limited и за какво се

използва?

Пеметрексед Hospira UK Limited е лекарство за рак, което се използва за лечение на два вида рак

на белия дроб:

малигнен плеврален мезотелиом (рак на лигавицата на белите дробове, причинен от

експозиция на азбест), като се прилага в комбинация с цисплатин при пациенти, на които не

е прилагана химиотерапия и при които ракът не може да бъде отстранен по хирургичен път;

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб от вида „несквамозен“, като се прилага в

комбинация с цисплатин при пациенти, които не са лекувани преди това, или самостоятелно

при пациенти, на които вече е прилагано лечение за рак. Може да се използва също за

поддържащо лечение при пациенти, които са преминали курс на химиотерапия с платина.

Пеметрексед Hospira UK Limited съдържа активното вещество пеметрексед (pemetrexed). Той е

„генерично лекарство“. Това означава, че Пеметрексед Hospira UK Limited съдържа същото

активно вещество и действа по същия начин като „референтното лекарство” Alimta, което е вече

разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните лекарства

вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пеметрексед Hospira UK Limited

EMA/147008/2017

Страница 2/3

Как се използва Пеметрексед Hospira UK Limited?

Пеметрексед Hospira UK Limited се предлага под формата на прах за приготвяне на разтвор за

инфузия (вливане) във вена. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание и

трябва да се прилага само под контрола на лекар, квалифициран в прилагането на химиотерапия.

Препоръчителната доза се изчислява въз основа на височината и теглото на пациента. Прилага се

веднъж на три седмици под формата на инфузия с продължителност 10 минути. С цел намаляване

на нежеланите лекарствени реакции по време на лечението с Пеметрексед Hospira UK Limited

пациентите трябва да приемат кортикостероид (лекарство, което намалява възпалителните

процеси) и фолиева киселина (вид витамин), както и да получават инжекции с витамин B12.

Когато Пеметрексед Hospira UK Limited се прилага с цисплатин, преди или след получаване на

дозата цисплатин трябва да се прилагат също „антиеметично“ лекарство (за предотвратяване на

повръщане) и течности (за предотвратяване на обезводняване).

Лечението трябва да бъде отложено или спряно или дозата да бъде намалена при пациенти с

анормална кръвна картина или при възникване на някои други нежелани реакции. За повече

информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Пеметрексед Hospira UK Limited?

Активното вещество в Пеметрексед Hospira UK Limited е цитотоксично лекарство (лекарство, което

унищожава делящи се клетки, каквито са раковите), принадлежащо към групата на

„антиметаболитите“. В организма пеметрексед се преобразува в активна форма, която блокира

активността на ензимите, участващи в синтеза на „нуклеотидите“ (структурните елементи на ДНК

и РНК — генетичния материал на клетките). В резултат на това активната форма на пеметрексед

забавя образуването на ДНК и РНК и предотвратява клетъчното делене и умножаване.

Преобразуването на пеметрексед в активната му форма се осъществява по-бързо в раковите

клетки, отколкото в нормалните, което води до повишаване на нивата на активната форма на

лекарството и до по-голяма продължителност на действие при раковите клетки. По този начин

деленето на раковите клетки се потиска, а нормалните клетки остават слабо засегнати.

Как е проучен Пеметрексед Hospira UK Limited?

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Alimta относно ползите и рисковете на

активното вещество за одобрените употреби и поради това не се налага те да се повтарят за

Пеметрексед Hospira UK Limited.

Както при всяко лекарство, фирмата е представила проучвания относно качеството на

Пеметрексед Hospira UK Limited. Не са необходими проучвания за „биоеквивалентност“, които да

изследват, дали Пеметрексед Hospira UK Limited се абсорбира по сходен начин като референтното

лекарство за произвеждане на същото ниво на активното вещество в кръвта. Причината е, че

Пеметрексед Hospira UK Limited се прилага чрез инфузия във вена и активното вещество се

доставя директно в кръвообращението.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Пеметрексед Hospira UK

Limited?

Тъй като Пеметрексед Hospira UK Limited е генерично лекарство, приема се, че ползите и

рисковете са същите като при референтното лекарство.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пеметрексед Hospira UK Limited

EMA/147008/2017

Страница 3/3

Защо Пеметрексед Hospira UK Limited е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Пеметрексед Hospira UK Limited е сравним с

Alimta. Следователно CHMP счита, че както при Alimta, ползите превишават установените

рискове. Комитетът препоръча Пеметрексед Hospira UK Limited да бъде разрешен за употреба в

ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Пеметрексед Hospira UK Limited?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Пеметрексед Hospira

UK Limited, които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Пеметрексед Hospira UK Limited:

Пълният текст на EPAR за Пеметрексед Hospira UK Limited може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Пеметрексед Hospira UK Limited прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR за референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация