Lynparza

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

06-11-2020

Активна съставка:
Olaparib
Предлага се от:
AstraZeneca AB
АТС код:
L01XX46
INN (Международно Name):
olaparib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Овариални неоплазми
Терапевтични показания:
Яйчниците cancerLynparza включен като монотерапии за:подкрепа на лечение на възрастни пациенти с късни (фиго етапи III и IV) в гените BRCA1/2-мутирали (зародышевой линия и/или соматични) высокосортная епител на яйчника, маточната тръба или начална перитонеална рак, които в отговор (пълна или частична) след приключване на първа линия на базата на платина химиотерапия. maintenance treatment of adult patients with platinum sensitive relapsed high grade epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) to platinum based chemotherapy. Lynparza in combination with bevacizumab is indicated for the:maintenance treatment of adult patients with advanced (FIGO stages III and IV) high-grade epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) following completion of first-line platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and whose cancer is associated with homologous recombination deficiency (HRD)
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003726
Дата Оторизация:
2014-12-16
EMEA код:
EMEA/H/C/003726

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

06-11-2020

Листовка Листовка - чешки

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

06-11-2020

Листовка Листовка - датски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

06-11-2020

Листовка Листовка - немски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

06-11-2020

Листовка Листовка - естонски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

06-11-2020

Листовка Листовка - гръцки

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

06-11-2020

Листовка Листовка - английски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

06-11-2020

Листовка Листовка - френски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

06-11-2020

Листовка Листовка - италиански

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

06-11-2020

Листовка Листовка - латвийски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

06-11-2020

Листовка Листовка - литовски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

06-11-2020

Листовка Листовка - унгарски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

06-11-2020

Листовка Листовка - малтийски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

06-11-2020

Листовка Листовка - нидерландски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

06-11-2020

Листовка Листовка - полски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

06-11-2020

Листовка Листовка - португалски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

06-11-2020

Листовка Листовка - румънски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

06-11-2020

Листовка Листовка - словашки

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

06-11-2020

Листовка Листовка - словенски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

06-11-2020

Листовка Листовка - фински

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

06-11-2020

Листовка Листовка - шведски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

06-11-2020

Листовка Листовка - норвежки

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

06-11-2020

Листовка Листовка - исландски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

06-11-2020

Листовка Листовка - хърватски

06-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

06-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

06-11-2020

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Lynparza 50 mg твърди капсули

олапариб (оlaparib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Lynparza и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Lynparza

Как да приемате Lynparza

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Lynparza

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Lynparza и за какво се използва

Какво представлява Lynparza и как работи

Lynparza съдържа активното вещество олапариб. Олапариб е вид лекарство против рак,

наречено инхибитор на PARP (поли [аденозин дифосфат-рибоза] полимеразен инхибитор).

При пациенти с мутации (промени) в определени гени, наречени BRCA (ген на рака на гърдата),

които са изложени на риск от развитие на някои форми на рак, инхибиторите на PARP могат да

предизвикат смъртта на раковите клетки като блокират ензим, който помага за

възстановяването на ДНК.

За какво се използва Lynparza

Lynparza се използва за лечение на вид рак на яйчниците, наречен “рак на яйчниците с BRCA

мутация”. Тя се използва след като ракът се е повлиял от предишно лечение със стандартна

химиотерапия на базата на платина. Съществува тест, който се използва, за да се определи дали

имате рак с BRCA мутация.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Lynparza

Не приемайте Lynparza

ако сте алергична към олапариб или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6)

ако кърмите (вижте точка 2 по-долу за повече информация).

Не използвайте Lynparza, ако нещо от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурна, говорете с

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Lynparza.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди или по време на лечение с

Lynparza

ако имате ниски стойности на броя кръвни клетки при изследване на кръвта. Те могат да

бъдат нисък брой червени или бели кръвни клетки, или нисък брой тромбоцити. Вижте

точка 4 за повече информация относно тези нежелани реакции, включително признаците

и симптомите, за които трябва да внимавате (например повишена температура или

инфекция, образуване на синини или кървене). Рядко, те могат да бъдат признак за по-

сериозни проблеми с костния мозък, например миелодиспластичен синдром (МДС) или

остра миелоидна левкемия (ОМЛ).

ако получите някакви нови симптоми или влошаване на симптомите като задух, кашлица

или хрипове. Малък брой пациенти, лекувани с Lynparza, съобщават за възпаление на

белите дробове (пневмонит). Пневмонитът е сериозно заболяване, при което често се

налага болнично лечение.

Ако мислите, че нещо от горните може да се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра преди или по време на лечение с Lynparza.

Тестове и изследвания

Вашият лекар ще изследва кръвта Ви преди и по време на лечение с Lynparza.

Ще Ви се направи кръвен тест

преди лечението;

всеки месец през първата година на лечението;

на редовни интервали, определени от Вашия лекар, след първата година на лечението.

Ако броят на кръвните Ви клетки падне до твърде ниско ниво, може да се нуждаете от

преливане на кръв (при което ще Ви се прелее нова кръв или кръвен продукт от донор).

Други лекарства и Lynparza

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, получени без

рецепта, и билкови лекарства. Това е така, защото Lynparza може да повлияе начина на

действие на някои други лекарства. Също така, някои други лекарства могат да повлияят

начина на действие на Lynparza.

Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако в момента приемате

или възнамерявате да приемате някои от следните лекарства

всякакви други противоракови лекарства;

ваксина или лекарство, което потиска имунната система, тъй като може да се нуждаете от

внимателно наблюдение;

итраконазол, флуконазол - използван за лечение на гъбични инфекции;

телитромицин, кларитромицин, еритромицин - използвани за лечение на бактериални

инфекции;

протеазни инхибитори, подсилени с ритонавир или кобицистат, боцепревир, телапревир,

невирапин, ефавиренц - използвани за лечение на вирусни инфекции, включително ХИВ;

рифампицин, рифапентин, рифабутин - използвани за лечение на бактериални инфекции,

включително туберкулоза (TБ);

фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал - използвани като успокоително или за лечение

на припадъци (гърчове) и епилепсия;

билкови лекарства, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum) - използвани

предимно за лечение на депресия;

дигоксин, дилтиазем, фуроземид, верапамил, валсартан – използвани за лечение на

сърдечни заболявания или високо кръвно налягане;

бозентан – използван за лечение на белодробна артериална хипертония;

статини, например симвастатин, правастатин, розувастатин – използвани за понижаване на

нивата на холестерола в кръвта;

дабигатран – използван за разреждане на кръвта;

глибенкламид, метформин, репаглинид – използвани за лечение на диабет;

ергоалкалоиди – използвани за лечение на мигрена и главоболие;

фентанил – използван за лечение на ракова болка;

пимозид, кветиапин – използван за лечение на психични заболявания;

цизаприд – използван за лечение на стомашни проблеми;

колхицин – използван за лечение на подагра;

циклоспорин, сиролимус, такролимус – използвани за потискане на имунната система;

метотрексат – използван за лечение на рак, ревматоиден артрит и псориазис.

Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако в момента приемате

някое от гореизброените или някакви други лекарства. Лекарствата, изброени тук, може да не

са единствените лекарства, които биха могли да повлияят на Lynparza.

Lynparza с напитки

Не пийте сок от грейпфрут, докато трае лечението с Lynparza. Той може да повлияе действието

на лекарството.

Контрацепция, бременност и кърмене

Не трябва да приемате Lynparza, ако сте бременна или може да забременеете. Това е така

защото може да увреди плода.

Не трябва да забременявате, докато приемате това лекарство. Ако правите секс трябва да

използвате два ефективни метода за предпазване от забременяване, докато приемате това

лекарство и в продължение на 1 месец след приема на последната доза Lynparza. Не е

известно дали Lynparza може да повлияе ефективността на някои хормонални

контрацептиви. Моля, кажете на Вашия лекар, ако приемате хормонални контрацептиви,

тъй като той може да препоръча добавянето на нехормонален контрацептивен метод.

Трябва да си направите тест за бременност преди започване на лечение с Lynparza, редовно

по време на лечението и 1 месец след приема на последната доза Lynparza. Ако

забременеете през това време, трябва веднага да говорите с Вашия лекар.

Не е известно дали Lynparza преминава в кърмата. Не кърмете, ако приемате Lynparza и в

продължение на 1 месец след приема на последната доза Lynparza. Ако възнамерявате да

кърмите, кажете на Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Lynparza може да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако почувствате

замаяност, слабост или умора, докато приемате Lynparza, не шофирайте или не използвайте

инструменти или машини.

3.

Как да приемате Lynparza

Вашият лекар Ви е предписал Lynparza капсули. Моля имайте предвид, че Lynparza се

предлага също и като 100 mg и 150 mg таблетки.

Дозите на Lynparza капсули и таблетки не са едни и същи.

Приемът на неправилна доза или на таблетка вместо капсула може да бъде причина за

неправилно действие на Lynparza или за повече нежелани реакции.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Как да приемате

Приемайте една доза (8 капсули) Lynparza през устата с вода, веднъж сутрин и веднъж

вечер.

Приемайте Lynparza поне един час след прием на храна. Не се хранете за предпочитане до

2 часа след прием на Lynparza.

Колко да приемате

Вашият лекар ще Ви каже колко капсули Lynparza да приемате. Важно е да приемате

цялата препоръчана доза всеки ден. Продължавайте да го правите толкова дълго, колкото

Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Обичайната препоръчителна доза е 8 капсули (400 mg), приемани през устата два пъти на

ден (общо 16 капсули всеки ден).

Вашият лекар може да предпише различна доза, ако

имате проблеми с бъбреците. Ще Ви бъде казано да приемате по 6 капсули (300 mg) два

пъти на ден – общо 12 капсули всеки ден.

приемате определени лекарства, които може да повлияят Lynparza (вижте точка 2).

имате определени нежелани реакции докато приемате Lynparza (вижте точка 4). Вашият

лекар може да намали дозата или да прекрати лечението за кратко време или окончателно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Lynparza

Ако приемете повече от обичайната си доза Lynparza, свържете се незабавно с Вашия лекар или

с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Lynparza

Ако сте пропуснали да приемете Lynparza, вземете следващата обичайна доза в планираното

време. Не вземайте двойна доза (две дози по едно и също време), за да компенсирате

пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някоя от следните

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

задух, силна умора, бледа кожа или ускорен пулс – това може да са симптоми на нисък

брой червени кръвни клетки (анемия).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

алергични реакции (напр. копривна треска, затруднено дишане или преглъщане,

замаяност, които са признаци и симптоми на реакции на свръхчувствителност).

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

Болезнено възпаление на мастната тъкан под кожата.

Други нежелани реакции могат да включват

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

гадене;

повръщане;

усещане на умора или слабост;

нарушено храносмилане или киселини (диспепсия);

загуба на апетит;

главоболие;

промени във вкуса на храната (дисгеузия);

замаяност;

кашлица;

недостиг на въздух;

диария - ако стане тежка, незабавно кажете на Вашия лекар.

Много чести нежелани реакции, които се проявяват при изследвания на кръвта

понижен брой тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения) - може да забележите следните

симптоми:

поява на синини или кървене, което продължава по-дълго от

обикновено, ако се нараните

нисък брой на белите кръвни клетки (левкопения или неутропения), което може да

понижи Вашата способност да се борите с инфекции и може да е свързано с треска.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

обрив или сърбящ обрив на оточна, зачервена кожа (дерматит);

възпаление на лигавицата на устата (стоматит);

болка в областта на стомаха под ребрата (болка в горната част на корема).

Чести нежелани реакции, които могат да се проявят при изследване на кръвта

нисък брой на белите кръвни клетки (лимфопения), което може да понижи Вашата

способност да се борите с инфекции и може да е свързано с треска;

повишение на креатинина в кръвта – този тест се използва, за да се провери как работят

бъбреците Ви.

Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят при изследване на кръвта

увеличение на размера на червените кръвни клетки (без определени симптоми).

Вашият лекар ще изследва кръвта Ви всеки месец през първата година на лечението и на

редовни интервали след това. Вашият лекар ще Ви каже, ако има някакви промени в кръвните

изследвания, които може да се наложи да се лекуват.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка, моля,

незабавно се свържете с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Lynparza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

бутилката след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Да не се замразява. Изхвърлете Lynparza капсули, които са били замразени.

Ако предпочитате може да съхранявате Lynparza капсули извън хладилник (под 30°C) до

3 месеца. След този период, изхвърлете капсулите, които не са били използвани. Препоръчва се

да отбележите датата, на която капсулите са извадени от хладилника и датата, след която те

трябва да се изхвърлят.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Lynparza

Активното вещество е олапариб. Всяка твърда капсула съдържа 50 mg олапариб.

Другите съставки (помощни вещества) са

Капсулно съдържимо: лауроилови макроголглицериди – 32.

Състав на капсулата: хипромелоза, титанов диоксид (E171), гума джелан (E418), калиев

ацетат.

Печатно мастило на капсулата: шеллак, железен оксид черен (E172).

Как изглежда Lynparza и какво съдържа опаковката

Lynparza е бяла, непрозрачна, твърда капсула, обозначена с “OLAPARIB 50 mg” и логото на

AstraZeneca с черно мастило.

Lynparza се доставя в пластмасови бутилки от HDPE, съдържащи 112 твърди капсули. Една

опаковка съдържа 448 капсули (4 бутилки по 112 капсули).

Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Швеция

Производител

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Швеция

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

Листовка: информация за пациента

Lynparza 100 mg филмирани таблетки

Lynparza 150 mg филмирани таблетки

олапариб (olaparib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Lynparza и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Lynparza

Как да приемате Lynparza

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Lynparza

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Lynparza и за какво се използва

Какво представлява Lynparza и как действа

Lynparza съдържа активното вещество олапариб. Олапариб е вид лекарство против рак,

наречено инхибитор на PARP (поли [аденозин дифосфат-рибоза] полимераза).

Инхибиторите на PARP могат да разрушат раковите клетки, които не възстановяват добре

увреждането на ДНК. Тези специфични ракови клетки се характеризират с:

повлияване от химиотерапия с платина, или

наличие на дефектни гени за възстановяване на ДНК като BRCA (ген на рака на гърдата).

За какво се използва Lynparza

Lynparza се използва за лечение на

вид на рак на яйчниците (с BRCA мутация), когато ракът се е повлиял от

първоначално лечение със стандартна химиотерапия на базата на платина.

има тест, който се използва, за да се определи дали имате рак на яйчниците с

BRCA мутация.

рак на яйчниците, който се е възобновил (рецидивирал). Mоже да се използва след

като ракът се е повлиял от предишно лечение със стандартна химиотерапия на базата на

платина.

вид на рак на яйчниците (HRD-положителен, определен чрез BRCA мутация или

геномна нестабилност), който се е повлиял от първоначално лечение със стандартна

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Lynparza 50 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 50 mg олапариб (olaparib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Бяла, непрозрачна, твърда капсула размер 0, обозначена с “OLAPARIB 50 mg” и логото на

AstraZeneca с черно мастило.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Lynparza е показан като монотерапия за поддържащо лечение на възрастни пациенти с

чувствителен на платина рецидивирал високостепенен серозен епителен рак на яйчниците с

BRCA мутация (герминативна и/или соматична), рак на фалопиевите тръби или първичен

перитонеален рак, които се повлияват (пълен или частичен отговор) от химиотерапия на базата

на платина.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Lynparza трябва да се започне и да се наблюдава от лекар с опит в употребата на

противоракови лекарствени продукти.

Пациентите трябва да имат потвърждение за вредна или предполагаемо вредна мутация в гена

за чувствителност към рак на гърдата (BRCA) (герминативна или в тумора), преди започване на

лечение с Lynparza. BRCA мутационният статус трябва да се определи от лаборатория с опит с

помощта на валидиран метод на изследване (вж. точка 5.1).

Генетичната консултация на пациентите с BRCA1/2 мутации трябва да се провежда според

местните предписания.

Дозировка

Препоръчителната доза Lynparza е 400 mg (осем капсули), приемани два пъти дневно,

еквивалентна на обща дневна доза от 800 mg.

Пациентите трябва да започнат лечение с Lynparza не по-късно от 8 седмици след завършване

на последната си доза от схемата на лечение, съдържаща платина.

Препоръчва се лечението да бъде продължено до прогресия на основното заболяване или

неприемлива токсичност. Няма данни относно повторно лечение с Lynparza след последващ

рецидив (вж. точка 5.1).

Важни различия в дозировката между Lynparza капсули и таблетки

Lynparza капсули (50 mg) не трябва да се заместват с Lynparza таблетки (100 mg и 150 mg) на

основата на милиграм към милиграм, поради разлики в дозирането и бионаличността на всяка

лекарствена форма. Поради това, трябва да се спазват конкретните препоръки за дозата на

всяка лекарствена форма.

Пропусната доза

Ако пациент пропусне доза Lynparza, той трябва да вземе своята следваща обичайна доза в

планираното време.

Коригиране на дозата при нежелани реакции

Лечението може да бъде прекъснато с цел овладяване на нежелани реакции като гадене,

повръщане, диария и анемия, като може да се обмисли и намаляване на дозата (вж. точка 4.8).

Препоръчителното намаляване на дозата е до 200 mg два пъти дневно (еквивалентно на обща

дневна доза от 400 mg).

Ако е необходимо допълнително намаляване на дозата, тогава се препоръчва намаляване до

100 mg два пъти дневно (еквивалентно на обща дневна доза от 200 mg).

Коригиране на дозата при едновременно приложение на инхибитори на CYP3A

Едновременната употреба на мощни или умерени инхибитори на CYP3A не се препоръчва и

трябва да се имат предвид алтернативни средства. Ако трябва да се приложи едновременно

мощен инхибитор на CYP3A, препоръчителното намаляване на дозата на Lynparza е до 150 mg

два пъти дневно (еквивалентна на обща дневна доза от 300 mg). Ако трябва да се приложи

едновременно умерен инхибитор на CYP3A, препоръчителното намаляване на дозата на

Lynparza е до 200 mg два пъти дневно (еквивалентна на обща дневна доза от 400 mg) (вж.

точки 4.4 и 4.5).

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо коригиране на началната доза при пациенти в старческа възраст.

Бъбречно увреждане

При пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 31 до 50 ml/min),

препоръчителната доза Lynparza е 300 mg два пъти дневно (еквивалентно на обща дневна доза

от 600 mg) (вж. точка 5.2).

Lynparza може да се прилага при пациенти с леко бъбречно увреждане (креатининов клирънс

51 до 80 ml/min) без коригиране на дозата.

Lynparza не се препоръчва за употреба при пациенти с тежко бъбречно увреждане или

терминална бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс ≤30 ml/min), тъй като

безопасността и фармакокинетиката не са проучени при такива пациенти. Lynparza може да се

използва при пациенти с тежко бъбречно увреждане, само ако ползата надхвърля потенциалния

риск и пациентът трябва да се проследява внимателно по отношение на бъбречна функция и

нежелани събития.

Чернодробно увреждане

Lynparza може да се прилага на пациенти с леко или умерено чернодробно уврежданe (клас А

или В по Child-Pugh) без коригиране на дозата (вж. точка 5.2). Lynparza не се препоръчва за

употреба при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас С по Child-Pugh), тъй като при

тези пациенти безопасността и фармакокинетиката не са проучени.

Пациенти, които не са от европеидната раса

Има ограничени клинични данни за пациенти, които не са от европеидната раса. Не е

необходимо обаче коригиране на дозата въз основа на етническата принадлежност (вж.

точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Lynparza при деца и юноши не са установени.

Липсват данни.

Начин на приложение

Lynparza е предназначен за перорално приложение.

Поради ефекта на храната върху абсорбцията на олапариб, пациентите трябва да приемат

Lynparza поне един час след хранене и да не се хранят до 2 часа след това.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Кърмене по време на лечение и 1 месец след последната доза (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хематологична токсичност

Хематологична токсичност се съобщава при пациенти, лекувани с Lynparza, включително

клинични диагнози и/или лабораторни находки на обикновено леки или умерени

(степен 1 или 2 според Общите терминологични критерии за нежелани реакции [Common

Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE]) анемия, неутропения, тромбоцитопения и

лимфопения. Пациентите не трябва да започват лечение с Lynparza, докато не са се

възстановили от хематологичната токсичност, причинена от предишна противоракова терапия

(нивата на хемоглобина, тромбоцитите и неутрофилите трябва да бъдат ≤ степен 1 според

CTCAE). Препоръчва се изследване на изходно ниво, последвано от ежемесечно проследяване,

на пълна кръвна картина през първите 12 месеца на лечение, като периодично след това се

следи за клинично значими промени на всички показатели по време на лечението (вж.

точка 4.8).

Ако някой пациент развие тежка хематологична токсичност или зависимост от

хемотрансфузия, лечението с Lynparza трябва да се прекъсне и трябва да се извърши съответно

хематологично изследване. Ако клиничните отклонения в кръвните показатели се запазят

4 седмици след прекъсване на приложението на Lynparza, се препоръчва анализ на костния

мозък и/или цитогенетичен анализ на кръвта.

Миелодиспластичен синдром/Остра миелоидна левкемия

Общата честота на миелодиспластичен синдром (МДС)/остра миелоидна левкемия (ОМЛ) при

пациенти, лекувани в клиничните изпитвания с монотерапия с Lynparza, включващи

дългосрочно проследяване на преживяемостта, е <1,5% и повечето събития са с летален изход.

Продължителността на терапията с олапариб при пациенти, които развиват МДС/ОМЛ, варира

от <6 месеца до >2 години. Всички пациенти имат потенциално допринасящи фактори за

развитието на МДС/ОМЛ; получавали са предшестваща химиотерапия със средства,

съдържащи платина. Много от тях са получавали също и други средства, увреждащи ДНК, и

лъчелечение. Повечето съобщения са при носители на герминативна мутация на гена за

чувствителност към рака на гърдата 1 или 2 (gBRCA1/2). Честотата на случаите с МДС/ОМЛ е

подобна при пациентите с gBRCA1m и gBRCA2m съответно (1,6% и 1,0%). Някои от пациентите

имат анамнеза за предишно раково заболяване или костномозъчна дисплазия. Ако по време на

лечението с Lynparza се потвърдят МДС и/или ОМЛ, се препоръчва приложението на Lynparza

да се преустанови и пациентът да се лекува по съответния начин.

Пневмонит

Пневмонит, включително случаи с летален изход, се съобщава при <1,0% от пациентите,

лекувани с Lynparza в клиничните изпитвания. Съобщените случаи на пневмонит имат

различна клинична проява и са повлияни от редица предразполагащи фактори (рак и/или

метастази в белите дробове, подлежащо белодробно заболяване, анамнеза за тютюнопушене

и/или предшестваща химиотерапия и лъчелечение). Ако пациентите са с нови или влошаващи

се респираторни симптоми като диспнея, кашлица и повишена температура, или се установи

рентгенографско отклонение в гръдния кош, лечението с Lynparza трябва да се прекъсне и

незабавно да се започне изследване. Ако се потвърди пневмонит, лечението с Lynparza трябва

да се преустанови и пациентът да се лекува по съответния начин.

Ембриофетална токсичност

Поради механизма си на действие (инхибиране на PARP), Lynparza би могъл да предизвика

увреждане на плода, когато се прилага на бременна жена. Неклиничните изследвания при

плъхове показват, че олапариб предизвиква нежелани ефекти върху ембриофеталната

преживяемост и индуцира големи фетални малформации при експозиция под очакваната, при

препоръчителната доза за хора от 400 mg два пъти дневно.

Бременност/контрацепция

Lynparza не трябва да се използва по време на бременност. Жените с детероден потенциал

трябва да използват две форми на надеждна контрацепция преди започване на терапия с

Lynparza, по време на терапията и в продължение на 1 месец след получаване на последната

доза Lynparza (вж. точка 4.6). Препоръчват се две високо ефективни и допълващи се форми на

контрацепция.

Взаимодействия

Едновременното приложение на Lynparza с мощни или умерени инхибитори на CYP3A не се

препоръчва (вж. точка 4.5). Ако трябва да се приложи едновременно мощен или умерен

инхибитор на CYP3A, дозата на Lynparza трябва да се понижи (вж. точки 4.2 и 4.5).

Едновременното приложение на Lynparza с мощни или умерени индуктори на CYP3A не се

препоръчва. Ако даден пациент, който вече получава Lynparza, се нуждае от лечение с мощен

или умерен индуктор на CYP3A, предписващият лекар трябва да знае, че ефикасността на

Lynparza може да бъде значително намалена (вж. точка 4.5).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Фармакодинамични взаимодействия

Клинични проучвания на олапариб в комбинация с други противоракови лекарствени продукти,

включително ДНК увреждащи средства, показват потенциране и удължаване на

миелосупресорната токсичност. Препоръчваната доза при монотерапия с Lynparza не е

подходяща за комбиниране с миелосупресивни противоракови лекарствени продукти.

Комбинирането на олапариб с ваксини или имуносупресивни средства не е проучвано. Поради

това, трябва да се внимава, ако тези лекарствени продукти се прилагат едновременно с

Lynparza и пациентите трябва стриктно да се наблюдават.

Фармакокинетични взаимодействия

Ефект на други лекарствени продукти върху олапариб

CYP3A4/5 са изоензимите, които са предимно отговорни за метаболитния клирънс на олапариб.

Едно клинично проучване за оценка на влиянието на итраконазол, известен инхибитор на

CYP3A, показва, че едновременното приложение с олапариб повишава средната C

на

олапариб с 42% (90% CI: 33-52%) и средната AUC с 170% (90% CI: 144-197%). Поради това,

приложението на известни мощни (напр. итраконазол, телитромицин, кларитромицин,

протеазни инхибитори, подсилени с ритонавир или кобицистат, боцепревир, телапревир) или

умерени (напр. еритромицин, дилтиазем, флуконазол, верапамил) инхибитори на този изоензим

не се препоръчва с Lynparza (вж. точка 4.4). Ако мощни или умерени инхибитори на CYP3A

трябва да се приложат едновременно, дозата на Lynparza трябва да се понижи.

Препоръчителното намаление на дозата на Lynparza е до 150 mg два пъти дневно (еквивалентна

на обща дневна доза от 300 mg) с мощен CYP3A инхибитор или 200 mg два пъти дневно

(еквивалентна на обща дневна доза от 400 mg) с умерен CYP3A инхибитор (вж. точки 4.2 и 4.4).

Също така, не се препоръчва и консумацията на сок от грейпфрут по време на терапия с

Lynparza, тъй като той е CYP3A инхибитор.

Едно клинично проучване за оценка на влиянието на рифампицин, известен индуктор на

CYP3A, показва, че едновременното приложение с олапариб понижава средната C

на

олапариб със 71% (90% CI: 76-67%) и средната AUC с 87% (90% CI: 89-84%). Поради това

приложението на известни мощни индуктори на този изоензим (напр. фенитоин, рифампицин,

рифапентин, карбамазепин, невирапин, фенобарбитал и жълт кантарион) с Lynparza не се

препоръчва, тъй като е възможно ефикасността на Lynparza да бъде значително намалена.

Степента на ефекта на умерените до мощни индуктори (напр. ефавиренц, рифабутин) върху

експозицията на олапариб не е установена, поради което едновременното приложение на

Lynparza с тези лекарствени продукти също не се препоръчва (вж. точка 4.4).

Ефект на олапариб върху други лекарствени продукти

Олапариб инхибира CYP3A4 in vitro и се предполага, че е слаб инхибитор на CYP3A in vivo.

Поради това, трябва да се внимава, когато чувствителни субстрати на CYP3A или субстрати с

тясна терапевтична граница (напр. симвастатин, цизаприд, циклоспорин, ергоалкалоиди,

фентанил, пимозид, сиролимус, такролимус и кветиапин) се комбинират с олапариб.

Препоръчва се подходящо клинично проследяване при пациенти, получаващи субстрати на

CYP3A с тясна терапевтична граница едновременно с олапариб.

Доказана е индукция на CYP1A2, 2B6 и 3A4 in vitro, като вероятността от индукция на CYP2B6

в клинично значима степен е най-голяма. Потенциалът на олапариб за индуциране на CYP2C9,

CYP2C19 и P-gp също не може да се изключи. Поради това, олапариб при едновременно

приложение може да намали експозицията на субстрати на тези метаболитни ензими и на

транспортния протеин. Ефикасността на някои хормонални контрацептиви може да бъде

намалена, ако се прилагат едновременно с олапариб (вж. също точки 4.4 и 4.6).

In vitro олапариб инхибира ефлуксния транспортер P-gp (IC50=76µM), поради това не може да

се изключи, че той може да предизвика клинично значими лекарствени взаимодействия със

субстрати на P-gp (напр. симвастатин, правастатин, дабигатран, дигоксин и колхицин).

Препоръчва се подходящо клинично проследяване при пациенти, получаващи едновременно

такъв лекарствен продукт.

Доказано е, че in vitro олапариб е инхибитор на BCRP, OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, MATE1

и MATE2K. Не може да се изключи, че олапариб може да повиши експозицията на субстрати

на BCRP (напр. метотрексат, розувастатин), OATP1B1 (напр. бозентан, глибенкламид,

репаглинид, статини и валсартан), OCT1 (напр. метформин), OCT2 (напр. серумен креатинин),

OAT3 (напр. фуроземид и метотрексат), MATE1 (напр. метформин) и MATE2K (напр.

метформин). Особено трябва да се внимава, когато олапариб се прилага в комбинация със

статин.

Комбинация с анастрозол, летрозол и тамоксифен

Проведено е клинично проучване, за да се оцени комбинацията на олапариб с анастрозол,

летрозол или тамоксифен. Не са наблюдавани значими взаимодействия с анастрозол или

летрозол, докато тамоксифен понижава експозицията на олапариб с 27%. Клиничната

значимост на този ефект не е известна. Олапариб не повлиява фармакокинетиката на

тамоксифен.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция при жени

Жени с детероден потенциал не трябва да забременяват, докато се лекуват с Lynparza и не

трябва да бъдат бременни в началото на терапията. Тест за бременност трябва да се извършва

на всички жени с детероден потенциал преди лечението и да се провежда редовно по време на

лечението.

Жените с детероден потенциал трябва да използват две форми на надеждна контрацепция

преди започване на терапия с Lynparza, по време на терапия и в продължение на 1 месец след

получаване на последната доза Lynparza освен ако въздържанието е избраният метод на

контрацепция (вж. точка 4.4). Препоръчват се две високо ефективни и допълващи се форми на

контрацепция.

Тъй като не може да се изключи, че олапариб може да понижи експозицията на субстрати на

CYP2С9 посредством ензимна индукция, ефикасността на някои хормонални контрацептиви

може да бъде намалена при едновременно приложение с олапариб. Поради това, по време на

лечението трябва да се има предвид използването на допълнителен нехормонален

контрацептивен метод (вж. точка 4.5). При жени с хормонозависим рак, трябва да се обмислят

два нехормонални метода на контрацепция.

Бременност

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност, включително сериозни

тератогенни ефекти и ефекти върху ембриофеталната преживяемост при плъхове при системна

експозиция на майките под тази при терапевтичните дози при хора (вж. точка 5.3). Няма данни

от употребата на олапариб при бременни жени, обаче, въз основа на начина на действие на

олапариб Lynparza не трябва да се използва по време на бременност и при жени с детероден

потенциал, които не използват надеждна контрацепция по време на терапията и в продължение

на 1 месец след получаване на последната доза Lynparza. (Вижте предишния параграф „Жени с

детероден потенциал/контрацепция при жени” за допълнителна информация относно

контрацепцията и тестовете за бременност.)

Кърмене

Няма проучвания при животни за екскрецията на олапариб в кърмата. Не е известно дали

олапариб или неговите метаболити се екскретират в кърмата при човека. Като се имат предвид

фармакологичните свойства на продукта, Lynparza е противопоказан по време на кърмене и в

продължение на 1 месец след получаване на последната доза (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Няма клинични данни относно фертилитета. При проучвания върху животни не се установява

ефект върху зачеването, но има нежелани ефекти по отношение на ембриофеталната

преживяемост (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Lynparza повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини.

Пациентите, които приемат Lynparza, може да изпитват умора, астения или замайване.

Пациентите, които получат тези симптоми, трябва да внимават, когато шофират или работят с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Монотерапията с Lynparza е свързана с нежелани реакции, обикновено леки или умерени по

тежест (степен 1 или 2 според CTCAE) и обикновено не налагат преустановяване на лечението.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции в клиничните изпитвания при пациенти,

получаващи монотерапия с Lynparza (≥10%), са гадене, повръщане, диария, диспепсия, умора,

главоболие, дисгеузия, намален апетит, замайване, кашлица, диспнея, анемия, неутропения,

тромбоцитопения и левкопения.

Нежеланите реакции степен ≥ 3, възникващи при > 2% от пациентите, са анемия (17%),

неутропения (6%), умора/астения (5%), левкопения (3%), тромбоцитопения (3%) и повръщане

(2%).

Нежеланите реакции, които най-често водят до прекъсване и/или намаляване на дозата, са

анемия (16,2%), повръщане (6,8%), гадене (6,2%), неутропения (6,2%) и умора/астения (6,0%).

Нежеланите реакции, които най-често водят до трайно преустановяване, са анемия (1,8%),

гадене (0,7%), умора/астения (0,7%) и тромбоцитопения (0,7%).

Списък на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид

Профилът на безопасност се основава на сборни данни от 2 351 пациенти със солидни тумори,

лекувани с монотерапия с Lynparza, с препоръчителната доза, в клинични изпитвания.

Следните нежелани реакции са идентифицирани в клинични изпитвания при пациенти,

получаващи монотерапия с Lynparza, в които експозицията на пациентите е известна.

Нежеланите лекарствени реакции са описани по системо-органен клас (СОК) по MedDRA и

след това по предпочитан термин по MedDRA в таблица 1. В рамките на всеки СОК,

предпочитаните термини са представени в низходящ ред по отношение на честотата, а след

това по отношение на тяхната сериозност. Честотата на нежеланите реакции се определя като:

много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до

1/1 000), много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде

направена оценка).

Таблица 1

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Нежелани реакции

Системо-

органен клас

по MedDRA

Честота на всички степени според

CTCAE

Честота на CTCAE степен 3

и по-висока

Нарушения на

кръвта и

лимфната

система

Много чести

Анемия

, неутропения

тромбоцитопения

, левкопения

Чести

Лимфопения

Много чести

Анемия

Чести

Неутропения

тромбоцитопения

левкопения

Нечести

Лимфопения

Нарушения на

имунната

система

Чести

Обрив

Нечести

Свръхчувствителност

, дерматит

Ангиоедем*

Редки

Обрив

, свръхчувствителност

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/629698/2020

EMEA/H/C/003726

Lynparza (olaparib)

Общ преглед на Lynparza и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Lynparza и за какво се използва?

Lynparza е противораково лекарство, което се използва за лечение на:

продължаваща терапия след първоначално лечение на високостепенни (бързо растящи)

ракови заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби (които свързват яйчниците с матката)

и перитонеума (мембраната, обвиваща корема) при:

жени, при които ракът се е появил отново (рецидивирал) след предходно лечение и при

които в резултат на химиотерапия на основата на платина ракът се е свил или е изчезнал;

жени с новодиагностициран авансирал рак с мутации (промени) в единия или двата гена,

известни като BRCA1 и BRCA2, които са лекувани с химиотерапия на основата на платина

и при които в резултат на това лечение ракът се е свил или е изчезнал;

жени с HRD-положителен авансирал рак на яйчниците (дефицит на хомоложна

рекомбинация, когато един от механизмите за възстановяване на повредена ДНК не

действа, което може да се дължи на дефект в определени гени, например

BRCA1 и BRCA2) и при които лечението с основана на платина химиотерапия и

бевацизумаб е довело до свиване или изчистване на рака;

лечение на рак на гърдата, който е HER2-отрицателен и който се е разпространил отвъд

първоначалното място при пациенти с мутации на BRCA1 или BRCA2 гените, които са били

лекувани с определени лекарства за рак на гърдата, и тези лекарства са престанали да

действат или не са подходящи.

продължаващо лечение на рак на панкреаса при пациенти с мутации на BRCA1 или BRCA2

гените, който е метастазирал (разпространил се е в други части на организма) и не се е

влошил след най-малко 4 месеца химиотерапия на основата на платина;

метастатичен рак на простатата при мъже с мутации на BRCA1 или BRCA2 гените, при които

медицинското или хирургично лечение за понижаване на нивата на тестостерона (кастрация)

не е било ефективно и ракът се е влошил след лечение с други лекарства за рак на

простатата, включително ново хормонално средство.

Lynparza се използва самостоятелно или в комбинация с бевацизумаб. Съдържа активното

вещество олапариб (olaparib).

Lynparza (olaparib)

EMA/629698/2020

Страница 2/4

Как се използва Lynparza?

Lynparza се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато и да се

наблюдава от лекар с опит в прилагането на противоракови лекарства.

Lynparza се предлага под формата на таблетки (100 и 150 mg) и капсули (50 mg), които

пациентът приема два пъти дневно. За таблетките е необходима по-малка доза, отколкото за

капсулите. Освен това, докато таблетките могат да се приемат с храна или между храненията,

пациентът трябва да приема капсулите поне 1 час след хранене и да не се храни до 2 часа след

това.

Дозата и изборът между капсули и таблетки Lynparza зависят от заболяването, за което се

прилагат. Лечението продължава, докато пациентът се повлиява положително. При напреднал

рак на яйчниците лекарят може да спре лечението след 2 години, ако рентгеновите изследвания

не показват признаци на рак. Лечението може да се прекъсне или спре или дозата да се намали

при появата на определени нежелани реакции.

За повече информация относно употребата на Lynparza вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Lynparza?

Активното вещество в Lynparza, олапариб, блокира действието на ензима, наречен човешка поли

(АДФ рибоза) полимераза (PARP), който помага за възстановяване на повредената ДНК в клетките

(нормални и ракови клетки) по време на клетъчното делене. Раковите клетки с BRCA1 или BRCA2

мутации са зависими в по-голяма степен от PARP ензимите за възстановяване на тяхната ДНК и за

да продължават да се делят. По тази причина, когато PARP са блокирани, повредената ДНК в

раковите клетки не може да се възстанови и в резултат на това раковите клетки умират.

Какви ползи от Lynparza са установени в проучванията?

Рак на яйчниците

Проучванията показват, че Lynparza, прилаган самостоятелно, увеличава периода без влошаване

на заболяването при жени с рак на яйчниците, фалопиевата тръба или перитонеума, след като

лечение с химиотерапия на основата на платина е довело до смаляване или изчистване на рака:

В проучване при 295 пациентки с рецидивирал рак е установено, че пациентките, получаващи

Lynparza, са живели средно 19,1 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с

5,5 месеца при пациентките, получаващи плацебо (сляпо лечение).

В друго проучване, обхващащо 265 пациентки с рецидивирал рак, приемащите Lynparza са

живели средно в продължение на 8,4 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с

4,8 месеца при пациентките на плацебо.

В трето проучване, обхващащо 391 пациенти с рак в напреднал стадий, който има BRCA1 или

BRCA2 мутации, заболяването не се е влошило при около 74 % от пациентите, приемащи

Lynparza в продължение на 2 години, в сравнение с 35 % от пациентите на плацебо.

Когато се прилага с бевацизумаб, Lynparza увеличава времето, през което пациентките с HRD-

положителен рак живеят без влошаване на заболяването, след като лечението с химиотерапия на

основата на платина е довело до свиване или изчезване на рака. В основно проучване,

обхващащо 806 пациентки с авансирал високостепенен рак на яйчника, фалопиевата тръба или

Lynparza (olaparib)

EMA/629698/2020

Страница 3/4

перитонеума, пациентите, чийто рак е HRD-положителен и които приемат Lynparza в продължение

на 22 месеца, живеят средно 37,2 месеца без влошаване на заболяването в сравнение със 17,7

месеца при пациентите, приемащи плацебо.

Рак на гърдата

Lynparza е ефективен в проучване, обхващащо 302 пациентки с HER2-отрицателен рак на гърдата

с мутации в BRCA1 или BRCA2 гените, чийто рак се е разпространил. Пациентките, лекувани с

Lynparza, живеят без влошаване на заболяването средно 7,0 месеца в сравнение с 4,2 месеца при

пациентките, лекувани с друго противораково лекарство, избрано от лекаря.

Рак на панкреаса

В проучване при 154 пациенти с BRCA1 или BRCA2 мутации, които имат метастатичен рак на

панкреаса, който не се е влошил в продължение на най-малко 4 месеца от лечението с

химиотерапия на основата на платина, Lynparza увеличава преживяемостта на пациентите без

влошаване на заболяването: пациентите, които получават Lynparza, живеят средно 7,4 месеца

без влошаване на заболяването в сравнение с 3,8 месеца при пациентите на плацебо.

Рак на простатата

В проучване при 387 мъже с метастазирал, резистентен на кастрация рак на простатата, чийто

рак се е влошил по време на лечение с друго противораково лекарство, Lynparza е ефективен при

пациенти с мутации в BRCA1 или BRCA2 гените (общо 160 пациенти): пациентите с такива

мутации, лекувани с Lynparza, живеят без влошаване на заболяването средно 9,8 месеца в

сравнение с 3,0 месеца при пациентите, лекувани с друго противораково лекарство, избрано от

лекаря.

Какви са рисковете, свързани с Lynparza?

Най-честите нежелани реакции при Lynparza (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

умора, гадене (позиви за повръщане), повръщане, диария, диспепсия (киселини), кашлица,

главоболие, дисгеузия (нарушения на вкуса), намален апетит, замаяност, диспнея (затруднено

дишане), анемия (нисък брой на червените кръвни клетки), левкопения (нисък брой на белите

кръвни клетки), неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки, които се

борят с инфекции) и тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите в кръвта).

Най-честите тежки нежелани реакции (които може да засегнат повече от 2 на 100 души) са нисък

брой кръвни клетки, умора, слабост и повръщане.

По време на лечението с Lynparza и един месец след спиране на лечението жените не трябва да

кърмят.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Lynparza вижте листовката.

Защо Lynparza е разрешен за употреба в ЕС?

При пациентки с рак на яйчника, рак на фалопиевата тръба или перитонеален рак и при

пациенти с HER2-отрицателен рак на гърдата, рак на панкреаса с BRCA мутации или рак на

простатата с BRCA мутации, чийто рак се е разпространил, изходът обикновено е неблагоприятен.

Lynparza може да удължи времето, през което пациентите живеят без влошаване на

заболяването. При рак на яйчника, рак на фалопиевата тръба или перитонеален рак Lynparza

Lynparza (olaparib)

EMA/629698/2020

Страница 4/4

може също да отложи необходимостта от следващ цикъл на химиотерапия на основата на

платина.

Нежеланите реакции при Lynparza са предимно леки или умерени и обикновено подлежат на

овладяване. Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата

на Lynparza са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Lynparza?

Фирмата, която предлага Lynparza, ще извърши проучвания, за да потвърди допълнително

ползата, включително дългосрочната полза от лекарството при пациентки с рак на яйчниците.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Lynparza, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Lynparza непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Lynparza, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Lynparza:

Lynparza получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 16 декември 2014 г.

Допълнителна информация за Lynparza можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lynparza

Дата на последно актуализиране на текста 11-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация