Lynparza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Olaparib

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

L01XK01

INN (Международно Name):

olaparib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Овариални неоплазми

Терапевтични показания:

Яйчниците cancerLynparza включен като монотерапии за:подкрепа на лечение на възрастни пациенти с късни (фиго етапи III и IV) в гените BRCA1/2-мутирали (зародышевой линия и/или соматични) высокосортная епител на яйчника, маточната тръба или начална перитонеална рак, които в отговор (пълна или частична) след приключване на първа линия на базата на платина химиотерапия. maintenance treatment of adult patients with platinum sensitive relapsed high grade epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) to platinum based chemotherapy. Lynparza in combination with bevacizumab is indicated for the:maintenance treatment of adult patients with advanced (FIGO stages III and IV) high-grade epithelial ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) following completion of first-line platinum-based chemotherapy in combination with bevacizumab and whose cancer is associated with homologous recombination deficiency (HRD)

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-16

Листовка

                82
Б. ЛИСТОВКА
83
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LYNPARZA 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LYNPARZA 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
олапариб (olaparib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lynparza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lynparza
3.
Как да приемате Lynparza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lynparza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LYNPARZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LYNPARZA И КАК ДЕЙСТВА
Lynparza с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lynparza 100 mg филмирани таблетки
Lynparza 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Lynparza 100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
олапариб (olaparib).
Lynparza 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
олапариб (olaparib).
Помощно вещество с известно действие:
Този лекарствен продукт съдържа 0,24 mg
натрий на таблетка от 100 mg и 0,35 mg натрий
на
таблетка от 150 mg.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Lynparza 100 mg филмирани таблетки
Жълти до тъмножълти, овални,
двойноизпъкнали филмирани таблетки, с
вдлъбнато релефно
означение “OP100” от една страна и без
означение от другата страна.
Lynparza 150 mg филмирани таблетки
Зелени до зелено-сиви, овални,
двойноизпъкнали филмирани таблетки, с
вдлъбнато релефно
означение “OP150” от една страна и без
означение от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рак на яйчниците
Lynparza е показан като монотерапия за:

поддържащо лечение на възрастни
пациенти с авансирал (стадий III и IV по
FIGO)
високостепене
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-09-2023
Листовка Листовка чешки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-09-2023
Листовка Листовка датски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-09-2023
Листовка Листовка немски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-09-2023
Листовка Листовка естонски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-09-2023
Листовка Листовка гръцки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-09-2023
Листовка Листовка английски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-02-2023
Листовка Листовка френски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-09-2023
Листовка Листовка италиански 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-02-2023
Листовка Листовка латвийски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-02-2023
Листовка Листовка литовски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-09-2023
Листовка Листовка унгарски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-09-2023
Листовка Листовка малтийски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-02-2023
Листовка Листовка нидерландски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-02-2023
Листовка Листовка полски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-09-2023
Листовка Листовка португалски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-02-2023
Листовка Листовка румънски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-09-2023
Листовка Листовка словашки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-09-2023
Листовка Листовка словенски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-02-2023
Листовка Листовка фински 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-09-2023
Листовка Листовка шведски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-09-2023
Листовка Листовка норвежки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-09-2023
Листовка Листовка исландски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-09-2023
Листовка Листовка хърватски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите