Kolbam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

холинова киселина

Предлага се от:

Retrophin Europe Ltd

АТС код:

A05AA03

INN (Международно Name):

cholic acid

Терапевтична група:

Болест и чернодробна терапия

Терапевтична област:

Метаболизъм, вродени грешки

Терапевтични показания:

Холевая киселина ФГК е показан за лечение на вродени грешки на първични жлъчни киселини, синтез, при деца от един месец за непрекъснато учене през целия лечение до навършване на пълнолетие, включващ в себе си следните един ензимни дефекти:балсам 27-гидроксилазы (представяне като церебротендинальный ксантоматоз, СТХ) дефицит;2- (алфа) methylacyl-Coa racemase (протеин amacr) дефицит;холестерол-7-Алфа-гидроксилазы (CYP7A1) дефицит.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-11-20

Листовка

                Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30 Churchill Place
●
Canary Wharf
●
London E14 5EU
●
United Kingdom
An agency of the European Union
TELEPHONE
+44 (0)20 3660 6000
FACSIMILE
+44 (0)20 3660 5555
SEND A QUESTION VIA OUR WEBSITE
www.ema.europa.eu/contact
© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised
provided the source is acknowledged.
EMA/100673/2016
EMEA/H/C/002081
РЕЗЮМЕ НА EPAR ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
Kolbam
cholic acid
Настоящият документ представлява
резюме на Европейския публичен
оценъчен доклад (EPAR) зa
Kolbam. В него се разяснява как Агенцията
е оценила лекарството, за да препоръча
разрешаване
за употреба в ЕС и условия на употреба.
Документът не е предназначен да
предоставя
практически съвети относно
употребата на Kolbam.
За практическа информация относно
употребата на Kolbam, пациентите следва
да прочетат
листовката или да попитат своя лекар
или фармацевт.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KOLBAM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА?
Kolbam е лекарство, което съдържа
активното вещество холева киселина
(_cholic acid_). Тя
представлява „първична жлъчна
киселина“, която е основен компонент
на жлъчката (течност,
произвеждана от черния дроб, която
помага за усвояване на мазнините).
Kolbam се прилага като лечение през целия
живот при възрастни и деца на възраст
над един
месец, ко
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30 Churchill Place
●
Canary Wharf
●
London E14 5EU
●
United Kingdom
An agency of the European Union
TELEPHONE
+44 (0)20 3660 6000
FACSIMILE
+44 (0)20 3660 5555
SEND A QUESTION VIA OUR WEBSITE
www.ema.europa.eu/contact
© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised
provided the source is acknowledged.
EMA/100673/2016
EMEA/H/C/002081
РЕЗЮМЕ НА EPAR ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
Kolbam
cholic acid
Настоящият документ представлява
резюме на Европейския публичен
оценъчен доклад (EPAR) зa
Kolbam. В него се разяснява как Агенцията
е оценила лекарството, за да препоръча
разрешаване
за употреба в ЕС и условия на употреба.
Документът не е предназначен да
предоставя
практически съвети относно
употребата на Kolbam.
За практическа информация относно
употребата на Kolbam, пациентите следва
да прочетат
листовката или да попитат своя лекар
или фармацевт.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KOLBAM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА?
Kolbam е лекарство, което съдържа
активното вещество холева киселина
(_cholic acid_). Тя
представлява „първична жлъчна
киселина“, която е основен компонент
на жлъчката (течност,
произвеждана от черния дроб, която
помага за усвояване на мазнините).
Kolbam се прилага като лечение през целия
живот при възрастни и деца на възраст
над един
месец, ко
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-07-2020
Листовка Листовка чешки 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-07-2020
Листовка Листовка датски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-07-2020
Листовка Листовка немски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-07-2020
Листовка Листовка естонски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-07-2020
Листовка Листовка гръцки 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-07-2020
Листовка Листовка английски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-02-2016
Листовка Листовка френски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-07-2020
Листовка Листовка италиански 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-07-2020
Листовка Листовка латвийски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-07-2020
Листовка Листовка литовски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-07-2020
Листовка Листовка унгарски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-07-2020
Листовка Листовка малтийски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-07-2020
Листовка Листовка полски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-07-2020
Листовка Листовка португалски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-07-2020
Листовка Листовка румънски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-07-2020
Листовка Листовка словашки 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-07-2020
Листовка Листовка словенски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-07-2020
Листовка Листовка фински 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-07-2020
Листовка Листовка шведски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-07-2020
Листовка Листовка норвежки 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-07-2020
Листовка Листовка исландски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-07-2020
Листовка Листовка хърватски 15-07-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-07-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите