Jinarc

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Толваптан

Предлага се от:

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

АТС код:

C03XA01

INN (Международно Name):

tolvaptan

Терапевтична група:

Диуретици,

Терапевтична област:

Полицистичен бъбрек, автозомно господстващо

Терапевтични показания:

Jinarc е показан да забави прогресията на киста развитие и бъбречна недостатъчност на автозомно господстващо поликистоза на бъбречно заболяване (ADPKD) при възрастни с ПЦП етап 1-3 при започване на лечение с доказателства за бързо напредват болест.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-05-27

Листовка

                62
Б. ЛИСТОВКА
63
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JINARC 15 MG ТАБЛЕТКИ
JINARC 30 MG ТАБЛЕТКИ
JINARC 45 MG ТАБЛЕТКИ
JINARC 60 MG ТАБЛЕТКИ
JINARC 90 MG ТАБЛЕТКИ
Толваптан (Tolvaptan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jinarc и за какво се

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jinarc 15 mg таблетки
Jinarc 30 mg таблетки
Jinarc 45 mg таблетки
Jinarc 60 mg таблетки
Jinarc 90 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Jinarc 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка от 15 mg съдържа
приблизително 35 mg лактоза (като
монохидрат).
Jinarc 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка от 30 mg съдържа
приблизително 70 mg лактоза (като
монохидрат).
Jinarc 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка от 45 mg съдържа
приблизително 12 mg лактоза (като
монохидрат).
Jinarc 60 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 60 mg толваптан
(tolvaptan).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Вс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-10-2022
Листовка Листовка чешки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-10-2022
Листовка Листовка датски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-10-2022
Листовка Листовка немски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-10-2022
Листовка Листовка естонски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-10-2022
Листовка Листовка гръцки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-10-2022
Листовка Листовка английски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-08-2018
Листовка Листовка френски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-10-2022
Листовка Листовка италиански 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-08-2018
Листовка Листовка латвийски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-08-2018
Листовка Листовка литовски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-10-2022
Листовка Листовка унгарски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-10-2022
Листовка Листовка малтийски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-08-2018
Листовка Листовка полски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-10-2022
Листовка Листовка португалски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-08-2018
Листовка Листовка румънски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-10-2022
Листовка Листовка словашки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-10-2022
Листовка Листовка словенски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-08-2018
Листовка Листовка фински 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-10-2022
Листовка Листовка шведски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-10-2022
Листовка Листовка норвежки 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-10-2022
Листовка Листовка исландски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-10-2022
Листовка Листовка хърватски 21-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите