Intuniv

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

гуанацин хидрохлорид

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

C02AC02

INN (Международно Name):

guanfacine

Терапевтична група:

Antiadrenergic agents, centrally acting, Antihypertensives,

Терапевтична област:

Нарушение на дефицита на вниманието с хиперактивност

Терапевтични показания:

Intuniv is indicated for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents 6 17 years old for whom stimulants are not suitable, not tolerated or have been shown to be ineffective. Intuniv трябва да се използва като част от цялостна програма за лечение на ADHD, като цяло, включително и психологически, образователни и социални мерки.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-17

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
INTUNIV 1 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
INTUNIV 2 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
INTUNIV 3 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
INTUNIV 4 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
гуанфацин (guanfacine)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакц
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Intuniv 1 mg таблетки с удължено
освобождаване
Intuniv 2 mg таблетки с удължено
освобождаване
Intuniv 3 mg таблетки с удължено
освобождаване
Intuniv 4 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Intuniv 1 mg таблетка с удължено
освобождаване
Всяка таблетка съдържа гуанфацинов
хидрохлорид , еквивалентен на 1 mg
гуанфацин
(guanfacine).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа 22,41 mg лактоза
(под формата на монохидрат).
Intuniv 2 mg таблетка с удължено
освобождаване
Всяка таблетка съдържа гуанфацинов
хидрохлорид, еквивалентен на 2 mg
гуанфацин
(guanfacine).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа 44,82 mg лактоза
(под формата на монохидрат).
Intuniv 3 mg таблетка с удължено
освобождаване
Всяка таблетка съдържа гуанфацино
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-02-2023
Листовка Листовка чешки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-02-2023
Листовка Листовка датски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-02-2023
Листовка Листовка немски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-02-2023
Листовка Листовка естонски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-02-2023
Листовка Листовка гръцки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-02-2023
Листовка Листовка английски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-10-2015
Листовка Листовка френски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-02-2023
Листовка Листовка италиански 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-10-2015
Листовка Листовка латвийски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-10-2015
Листовка Листовка литовски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-02-2023
Листовка Листовка унгарски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-02-2023
Листовка Листовка малтийски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-10-2015
Листовка Листовка полски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-02-2023
Листовка Листовка португалски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-10-2015
Листовка Листовка румънски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-02-2023
Листовка Листовка словашки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-02-2023
Листовка Листовка словенски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-10-2015
Листовка Листовка фински 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-02-2023
Листовка Листовка шведски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-02-2023
Листовка Листовка норвежки 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-02-2023
Листовка Листовка исландски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-02-2023
Листовка Листовка хърватски 16-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите