Ibandronic acid Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ибандронова киселина

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

M05BA06

INN (Международно Name):

ibandronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Wounds and Injuries; Breast Diseases; Neoplastic Processes; Calcium Metabolism Disorders; Water-Electrolyte Imbalance

Терапевтични показания:

Ибандронатом е посочено в forPrevention възрастни на скелетни събития (патологични фрактури, усложнения на костната тъкан, изискващи лъчетерапия или хирургическа намеса) при пациенти с рак на гърдата, метастази в костите . Лечение на тумор-индуцирана гиперкальциемии С или без метастази. Лечение на остеопороза при жени в постменопауза с повишен риск от фрактури (виж раздел 5. Намаляване на риска от фрактури на прешлени е демонстрирана ефективност на фрактури на шийката на бедрената кост не е истина.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-18

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ИБАНДРОНОВА КИСЕЛИНА ACCORD 2 MG
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ИБАНДРОНОВА КИСЕЛИНА ACCORD 6 MG
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ибандронова киселина (ibandronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ибандронова
киселина Accord и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Ибандронова киселина Accord
3.
Как да получавате Ибандронова
киселина Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ибандронова
киселина Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИБАНДРОНОВА
КИСЕЛИНА АCCORD И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ибандронова кисели
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ибандронова киселина Accord 2 mg
концентрат за инфузионен разтвор
Ибандронова киселина Accord 6 mg
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон с 2 ml концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 2 mg
ибандронова киселина
(ibandronic acid) (като натриев монохидрат).
Един флакон с 6 ml концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 6 mg
ибандронова киселина
(ibandronic acid) (като натриев монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ибандронова киселина е показан при
възрастни за:
-
Профилактика на скелетни събития
(патологични фрактури, костни
усложнения,
изискващи лъчетерапия или хирургия)
при пациентки с рак на млечната жлеза
и костни
метастази
-
Лечение на тумор-индуцирана
хиперкалциемия със или без метастази
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Пациентите, лекувани с ибандронова
киселина, трябва да получат
листовката и напомнящата
карта на пациента.
Лечението с иба
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-01-2023
Листовка Листовка чешки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-01-2023
Листовка Листовка датски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-01-2023
Листовка Листовка немски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-01-2023
Листовка Листовка естонски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-01-2023
Листовка Листовка гръцки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-01-2023
Листовка Листовка английски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-10-2017
Листовка Листовка френски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-01-2023
Листовка Листовка италиански 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-10-2017
Листовка Листовка латвийски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-10-2017
Листовка Листовка литовски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-01-2023
Листовка Листовка унгарски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-01-2023
Листовка Листовка малтийски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-10-2017
Листовка Листовка полски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-01-2023
Листовка Листовка португалски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-10-2017
Листовка Листовка румънски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-01-2023
Листовка Листовка словашки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-01-2023
Листовка Листовка словенски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-10-2017
Листовка Листовка фински 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-01-2023
Листовка Листовка шведски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-01-2023
Листовка Листовка норвежки 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-01-2023
Листовка Листовка исландски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-01-2023
Листовка Листовка хърватски 05-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите