Eravac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Inactivated rabbit haemorrhagic disease type 2 virus (RHDV2), strainV-1037

Предлага се от:

Laboratorios Hipra, S.A.

АТС код:

QI08AA

INN (Международно Name):

Rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Зайци

Терапевтична област:

Инактивированные вирусни ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на зайци на възраст от 30 дни до намаляване на смъртността от заек хеморагична болест на тип 2 на вирус (RHDV2).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-22

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
ERAVAC инжекционна емулсия за зайци
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ERAVAC
Инжекционна емулсия за зайци
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 0,5 ml съдържа:
АКТИВНА И СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на хеморагична
болест по зайците тип 2 (RHDV2), щам V-1037:
……≥70%
cELISA40*
(*) ≥70 % от ваксинираните зайци трябва
да покажат сELISA антигенни титри, равни
или по-
големи от 40.
АДЖУВАНТ:
Минерално масло : ………………..104,125 ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерсал: ………………..0,05 ml
Белезникава емулсия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на зайци от
30-дневна възраст за намаляване на
смъртността, причинена
от вируса на хеморагична болест по
зайците тип 2 (RHDV2).
Начало на имунитет: 1 седмица
Продължителност на имунитета: 12
месеца, доказана при експериментално
заразяване.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ERAVAC инжекционна емулсия за зайци
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 0,5 ml съдържа:
АКТИВНА И СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на хеморагична
болест по зайците тип 2 (RHDV2), щам V-1037
……≥70%
cELISA40*
(*) ≥70 % от ваксинираните зайци трябва
да покажат с ELISA антигенни титри, равни
или по-
големи от 40.
АДЖУВАНТ:
Минерално масло …………104,125 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Тиомерсал …………0,05 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Белезникава емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Зайци.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на зайци от
30-дневна възраст за намаляване на
смъртността, причинена
от вируса на хеморагична болест по
зайците тип 2 (RHDV2).
Начало на имунитет: 1 седмица.
Продължителност на имунитета: 12
месеца, доказана при експериментално
заразяване.
_ _
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, аджуванта или към
някой от ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2021
Листовка Листовка чешки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2021
Листовка Листовка датски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2021
Листовка Листовка немски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2021
Листовка Листовка естонски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2021
Листовка Листовка гръцки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2021
Листовка Листовка английски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-02-2020
Листовка Листовка френски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2021
Листовка Листовка италиански 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-02-2020
Листовка Листовка латвийски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-02-2020
Листовка Листовка литовски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2021
Листовка Листовка унгарски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2021
Листовка Листовка малтийски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-02-2020
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-02-2020
Листовка Листовка полски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2021
Листовка Листовка португалски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-02-2020
Листовка Листовка румънски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2021
Листовка Листовка словашки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2021
Листовка Листовка словенски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-02-2020
Листовка Листовка фински 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2021
Листовка Листовка шведски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2021
Листовка Листовка норвежки 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2021
Листовка Листовка исландски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2021
Листовка Листовка хърватски 17-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите