Entecavir Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Энтекавир

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

J05AF10

INN (Международно Name):

entecavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит В, хроничен

Терапевтични показания:

Entecavir Accord is indicated for the treatment of chronic hepatitis B virus (HBV) infection in adults with: , compensated liver disease and evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active inflammation and/or fibrosis. , декомпенсированные заболявания на черния дроб . Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен HBV-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В. Энтекавир Accord също така е показан за лечение на хронична HBV-инфекция в нуклеозидов наивен педиатрични пациенти от 2 до.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-25

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЕНТЕКАВИР ACCORD 0,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ЕНТЕКАВИР ACCORD 1 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ентекавир (entecavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ентекавир Accord и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ентекавир Accord
3.
Как да приемате Ентекавир Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ентекавир Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНТЕКАВИР ACCORD И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ТАБЛЕТКИТЕ ЕНТЕК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ентекавир Accord 0,5 mg филмирани таблетки
Ентекавир Accord 1 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧИСТВЕН СЪСТАВ
Ентекавир Accord 0,5 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ентекавир
монохидрат (entecavir monohydrate), еквивалентен
на 0,5 mg
ентекавир.
Ентекавир Accord 1 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ентекавир
монохидрат (entecavir monohydrate), еквивалентен
на 1 mg
ентекавир.
Помощни вещества с известно действие
:
Всяка филмирана таблетка от 0,5 mg
съдържа 26 mg соеви полизахариди.
Всяка филмирана таблетка от 1 mg
съдържа 52 mg соеви полизахариди.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Ентекавир Accord 0,5 mg
филмирани таблетки
Бели до почти бели, с триъгълна форма,
двойноизпъкнали филмирани таблетки с
вдлъбнато
релефно означение “J” от едната
страна, и"110" от другата страна.
Размери: дължина 8,70 mm ± 0,20 mm, ширина 8,40
mm ± 0,20 mm и дебелина 3,40 mm ±
0,30 mm
Ентекавир Accord 1 mg
филмирани таблетки
Розови, с триъгълна форма,
двойноизпъкнали филмирани таблетки с
вдлъбнато релефно
означение “J” от едната страна, и"1
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-07-2022
Листовка Листовка чешки 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-07-2022
Листовка Листовка датски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-07-2022
Листовка Листовка немски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-07-2022
Листовка Листовка естонски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-07-2022
Листовка Листовка гръцки 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-07-2022
Листовка Листовка английски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2018
Листовка Листовка френски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-07-2022
Листовка Листовка италиански 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2018
Листовка Листовка латвийски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2018
Листовка Листовка литовски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-07-2022
Листовка Листовка унгарски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-07-2022
Листовка Листовка малтийски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2018
Листовка Листовка полски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-07-2022
Листовка Листовка португалски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2018
Листовка Листовка румънски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-07-2022
Листовка Листовка словашки 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-07-2022
Листовка Листовка словенски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2018
Листовка Листовка фински 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-07-2022
Листовка Листовка шведски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-07-2022
Листовка Листовка норвежки 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-07-2022
Листовка Листовка исландски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-07-2022
Листовка Листовка хърватски 29-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите