Elmiron

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пентозан полисулфат натрий

Предлага се от:

bene-Arzneimittel GmbH

АТС код:

G04BX15

INN (Международно Name):

pentosan polysulfate sodium

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Cystitis, интерстициален

Терапевтични показания:

Elmiron е показан за лечение на пикочния мехур болковия синдром се характеризира с glomerulations или на Hunner лезии при възрастни с умерена до силна болка, спешност и честотата на микционни.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-02

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ELMIRON 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
пентозанов натриев полисулфат (pentosan
polysulfate sodium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка. вж.
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява elmiron и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете elmiron
3.
Как да приемате elmiron
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате elmiron
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ELMIRON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
elmiron е лекарство, което съдържа
активното вещество пентозанов
натриев полисулфат. Сл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
elmiron 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 100 mg пентозанов
натриев полисулфат (pentosan polysulfate sodium).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капсула, твърда
Бели непрозрачни капсули размер 2.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
elmiron е показан за лечението на болков
синдром в пикочния мехур,
характеризиран от
гломерулации или лезии на Хънър, при
възрастни с умерена до тежка болка,
позиви и честота
на уриниране (вж. точка 4.4)._ _
4.2.
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни _
Препоръчителната доза пентозанов
натриев полисулфат е 300 mg/ден, като
прием три пъти на
ден по една капсула от 100 mg, перорално.
Отговорът към лечението с пентозанов
натриев полисулфат трябва да се
преоценява на всеки
6 месеца. В случай че не е постигнато
подобрение в рамките на 6 месеца след
започване на
лечението, лечението с пентозанов
натриев полисулфат трябва да бъде
спряно. При пациенти,
повлияли се от лечението с пентозанов
натриев полисулфат , то трябва да
продължи като
постоян
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-07-2022
Листовка Листовка чешки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-07-2022
Листовка Листовка датски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-07-2022
Листовка Листовка немски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-07-2022
Листовка Листовка естонски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-07-2022
Листовка Листовка гръцки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-07-2022
Листовка Листовка английски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-06-2017
Листовка Листовка френски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-07-2022
Листовка Листовка италиански 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-06-2017
Листовка Листовка латвийски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-06-2017
Листовка Листовка литовски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-07-2022
Листовка Листовка унгарски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-07-2022
Листовка Листовка малтийски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-06-2017
Листовка Листовка полски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-07-2022
Листовка Листовка португалски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-06-2017
Листовка Листовка румънски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-07-2022
Листовка Листовка словашки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-07-2022
Листовка Листовка словенски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-06-2017
Листовка Листовка фински 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-07-2022
Листовка Листовка шведски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-07-2022
Листовка Листовка норвежки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-07-2022
Листовка Листовка исландски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-07-2022
Листовка Листовка хърватски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите