DepoCyte

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

цитарабин

Предлага се от:

Pacira Limited

АТС код:

L01BC01

INN (Международно Name):

cytarabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Менингеални неоплазми

Терапевтични показания:

Интратекално лечение на лимфоматозен менингит. При повечето пациенти подобно лечение ще бъде част от симптоматичното палиатиране на заболяването.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-07-11

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DEPOCYTE 50 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Цитарабин (Cytarabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява DepoCyte и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате DepoCy
te
3.
Как да използвате DepoCyte
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате DepoCyte
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DEPOCYTE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
DepoCyte се използва за лечение на
лимфоматозен менингит.
Лимфоматозният менингит е заболяване,
при което туморните клетки са
навлезли в течността или
в мембраните, заобикалящи главния и
гръбначния мозък.
DepoCyte се използва при възрастни хора за
унищожаване на лимфомните туморни
клетки.
2.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DepoCyte 50 mg инжекционна суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml суспензия съдържа 10 mg цитарабин
(cytarabine).
Всеки флакон от 5 ml съдържа 50 mg
цитарабин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
Бяла до почти бяла суспензия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Интратекално лечение при
лимфоматозен менингит. При повечето
пациенти подобно лечение ще
бъде част от симптоматичното
палиативно лечение на заболяването.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
DepoCyte трябва да бъде прилаган само под
контрола на лекар с опит в
използването на
хи
миотерапевтични средства за лечение
на рак.
Дозировка
_Педиатрична популация_
Безопасността и ефикасността при деца
на възраст под 18 години не са
установени.
Съществуващите за момента данни са
описани в точка 5.1, но не може да се
дадат препоръки за
дозировка. DepoCyte не се препоръчва за
употреба при деца и юноши, до
получаване на повече
данни.
_Възрастни и хора в старческа възраст_
За лечение на лимфоматозен менингит
дозата за възрастни е 50 mg (еди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-08-2017
Листовка Листовка чешки 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-08-2017
Листовка Листовка датски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-08-2017
Листовка Листовка немски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-08-2017
Листовка Листовка естонски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-08-2017
Листовка Листовка гръцки 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-08-2017
Листовка Листовка английски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-06-2011
Листовка Листовка френски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-08-2017
Листовка Листовка италиански 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-04-2023
Листовка Листовка латвийски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-04-2023
Листовка Листовка литовски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-08-2017
Листовка Листовка унгарски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-08-2017
Листовка Листовка малтийски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-04-2023
Листовка Листовка нидерландски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-04-2023
Листовка Листовка полски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-08-2017
Листовка Листовка португалски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-04-2023
Листовка Листовка румънски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-08-2017
Листовка Листовка словашки 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-08-2017
Листовка Листовка словенски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-08-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-04-2023
Листовка Листовка фински 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-08-2017
Листовка Листовка шведски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-08-2017
Листовка Листовка норвежки 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-08-2017
Листовка Листовка исландски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-08-2017
Листовка Листовка хърватски 07-08-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите