Darunavir Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дарунавир

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

J05AE10

INN (Международно Name):

darunavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Darunavir, co-administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of patients with human immunodeficiency virus (HIV-1) infection (see section 4. Darunavir Mylan 75 mg, 150 mg, 300 mg and 600 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens (see section 4. 2):за лечение на HIV-1 инфекция като компонент на антиретровирусната терапия (арт)-опитните възрастни пациенти, включително и тези, които са били силно предварително обработени. За лечение на HIV-1 инфекция при педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 15 кг телесно тегло. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir въведени съвместно с ниска доза ritonavir, задълбочено внимание трябва да бъде отделено на историята на лечението на пациента и характера на мутации, свързани с различни агенти. Genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of darunavir (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Darunavir въведени съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1 инфекция) .  Darunavir co-administered with cobicistat is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV-1) infection in adults and adolescents (aged 12 years and older, weighing at least 40 kg) (see section 4.  Darunavir Mylan 400 mg and 800 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens for the treatment of HIV-1 infection in adult and paediatric patients from the age of 3 years and at least 40 kg body weight who are: antiretroviral therapy (ART)-naïve (see section 4.  ART-experienced with no darunavir resistance associated mutations (DRV-RAMs) and who have plasma HIV-1 RNA < 100,000 copies/ml and CD4+ cell count ≥ 100 cells x 10⁶/L. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir в такива арт-опитни пациенти, генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на darunavir (виж раздели 4. 2, 4. 3, 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-03

Листовка

                143
Б. ЛИСТОВКА
144
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ДАРУНАВИР MYLAN 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дарунавир (darunavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Дарунавир Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Дарунавир Mylan
3.
Как да приемате Дарунавир Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Дарунавир Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАРУНАВИР MYLAN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Дарунавир Mylan 75 mg филмирани таблетки
Дарунавир Mylan 150 mg филмирани таблетки
Дарунавир Mylan 300 mg филмирани таблетки
Дарунавир Mylan 600 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Дарунавир Mylan 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
дарунавир (darunavir).
Дарунавир Mylan 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
дарунавир (darunavir).
Дарунавир Mylan 300 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
дарунавир (darunavir).
Дарунавир Mylan 600 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
дарунавир (darunavir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Дарунавир Mylan 75 mg филмирани таблетки
Филмирана таблетка
Бeли до почти бели, с овална форма,
двойноизпъкнали филмирани таблетки с
размери
приблизително 9,7 mm х 4,6 mm, с вдлъбнато
релефно означение „М” от едната
страна и
„DV1”
от другата страна.
Дарунавир Mylan 150 mg филмирани таблетки
Филмирана таблетка
Бeли до почти бели, с овална форма,
двойноизпъкнали филмирани таблетки с
размери
приблизително 12,75 mm х 6,3 mm, с вдлъбнато
р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-05-2023
Листовка Листовка чешки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-05-2023
Листовка Листовка датски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-05-2023
Листовка Листовка немски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-05-2023
Листовка Листовка естонски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-05-2023
Листовка Листовка гръцки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-05-2023
Листовка Листовка английски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-02-2017
Листовка Листовка френски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-05-2023
Листовка Листовка италиански 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-02-2017
Листовка Листовка латвийски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-02-2017
Листовка Листовка литовски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-05-2023
Листовка Листовка унгарски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-05-2023
Листовка Листовка малтийски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-02-2017
Листовка Листовка полски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-05-2023
Листовка Листовка португалски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-02-2017
Листовка Листовка румънски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-05-2023
Листовка Листовка словашки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-05-2023
Листовка Листовка словенски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-02-2017
Листовка Листовка фински 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-05-2023
Листовка Листовка шведски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-05-2023
Листовка Листовка норвежки 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-05-2023
Листовка Листовка исландски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-05-2023
Листовка Листовка хърватски 23-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите