Clopidogrel DURA

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

Mylan dura GmbH

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-21

Листовка

                23
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL DURA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (сlopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лек
арство е предписано единствено и
лично на Вас. Не го преотстъпвайте на
други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Clopidogrel dura и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel dura
3.
Как да приемате Clopidogrel dura
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel dura
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL
DURA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel dura, съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel dura 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като хидрохлорид).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълният списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розова, кръгла и леко изпъкнала
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Предпазване от атеротромботични
инциденти _
Клопидогрел е показан при :

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен ин
султ (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.
За повече информация, моля вижте точка
5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
-
Възрастни и хора в старческа възраст
Клопидогрел трябва да се прилага като
единична дневна доза от 75 mg.
Ако е проп
усната доза:
-
В рамките на по-малко от 12 часа след
редовно определеното време:
пациентите
трябва да прием
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-07-2015
Листовка Листовка чешки 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-07-2015
Листовка Листовка датски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-07-2015
Листовка Листовка немски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-07-2015
Листовка Листовка естонски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-07-2015
Листовка Листовка гръцки 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-07-2015
Листовка Листовка английски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-07-2015
Листовка Листовка френски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-07-2015
Листовка Листовка италиански 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-07-2015
Листовка Листовка латвийски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-07-2015
Листовка Листовка литовски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-07-2015
Листовка Листовка унгарски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-07-2015
Листовка Листовка малтийски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-07-2015
Листовка Листовка полски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-07-2015
Листовка Листовка португалски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-07-2015
Листовка Листовка румънски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-07-2015
Листовка Листовка словашки 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-07-2015
Листовка Листовка словенски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-07-2015
Листовка Листовка фински 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-07-2015
Листовка Листовка шведски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-07-2015
Листовка Листовка норвежки 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-07-2015
Листовка Листовка исландски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-07-2015
Листовка Листовка хърватски 10-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите