Alecensa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алектиниб хидрохлорид

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01ED03

INN (Международно Name):

alectinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

Alecensa като монотерапии предписват за първа линия на лечение при възрастни пациенти с киназы анапластической лимфом (alk) е положителен, често немелкоклеточным рак на белия дроб (НМРЛ). Alecensa като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с АЛКАЛНО‑положителен НМРЛ, по-рано, на които crizotinib.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-02-16

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ALECENSA 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
aлектиниб (alectinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
●
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
●
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
●
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
●
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Alecensa
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Alecensa
3.
Как да приемате Alecensa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Alecensa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ALECENSA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ALECENSA
Alecensa е лекарство за рак, което съдъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Alecensa 150 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа
алектинибов хидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg алектиниб
(alectinib).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 33,7 mg
лактоза (като монохидрат) и 6 mg натрий
(като натриев
лаурилсулфат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Бяла твърда капсула с дължина 19,2 mm, с
„ALE“, отпечатано с черно мастило
върху капачето,
и „150 mg“, отпечатано с черно мастило
върху тялото.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Alecensa като монотерапия е показан за
първа линия на лечение на възрастни
пациенти с
положителен за анапластична лимфомна
киназа (ALK), авансирал
недребноклетъчен рак на
белите дробове (НДКРБД).
Alecensa като монотерапия е показан за
лечението на възрастни пациенти с
положителен за
ALK, авансирал НДКРБД, лекувани преди
това с кризотиниб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Alecensa трябва да се започва
и наблюдава от лекар с опит в
употребата на
противоракови лекарствени продукти.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2023
Листовка Листовка чешки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2023
Листовка Листовка датски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2023
Листовка Листовка немски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2023
Листовка Листовка естонски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2023
Листовка Листовка гръцки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2023
Листовка Листовка английски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2018
Листовка Листовка френски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2023
Листовка Листовка италиански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2018
Листовка Листовка латвийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2018
Листовка Листовка литовски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2023
Листовка Листовка унгарски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2023
Листовка Листовка малтийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2018
Листовка Листовка полски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2023
Листовка Листовка португалски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2018
Листовка Листовка румънски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2023
Листовка Листовка словашки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2023
Листовка Листовка словенски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2018
Листовка Листовка фински 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2023
Листовка Листовка шведски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2023
Листовка Листовка норвежки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2023
Листовка Листовка исландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2023
Листовка Листовка хърватски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите