Acomplia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

римонабант

Предлага се от:

sanofi-aventis

АТС код:

A08AX01

INN (Международно Name):

rimonabant

Терапевтична група:

Препарати против затлъстяване, с изключение на тези, диетични продукти

Терапевтична област:

прекалена пълнота

Терапевтични показания:

Като допълнение към диета и физически упражнения за лечение на пациенти с наднормено тегло (ИТМ от 30 кг/м2) или пациенти с наднормено тегло (ИТМ от 27 kg/m2) риск, свързан с фактор(AMI), като тип 2 диабет или дислипидемии (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-06-19

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТ
О ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ
ЛЕНТИТЕ
БЛИСТЕРИ С ГОЛЕМИНА ОТ 14, 28, 56, 84 И 98 ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
1.
ИМЕ НА ЛЕ
КАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ACOMPLIA 20 mg филмирани таблет
ки
rimonabant
2.
ИМЕ НА ПРИТЕЖ
АТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
sanofi-aventis
3.
ДАТА НА ИЗТИ
ЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до: (ММ/ГГГГ)
4.
ПАРТ
ИДЕН НОМЕР
Партиден №
5.
ДРУГО
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
20
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТ
О ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ
ЛЕНТИТЕ
БЛИСТЕРИ С ГОЛЕМИНА 30, 70 X 1 И 90 ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
1.
ИМЕ НА ЛЕ
КАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ACOMPLIA 20 mg филмирани таблетки
rimonabant
2.
ИМЕ НА ПРИТЕЖ
АТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
sanofi-aventis
3.
ДАТА НА ИЗТИ
ЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до: (ММ/ГГГГ)
4.
ПАРТ
ИДЕН НОМЕР
Партиден №
5.
ДРУГО
21
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ДАННИ,
КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ ВТОРИЧНАТА
ОПАКОВКА И
ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУ
ТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 28, 98 И 500 ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ В HDPE БУТИЛКИ / HDPE
ЕТИКЕТ НА БУТИЛКА, СЪДЪРЖАЩА 28, 98 И 500
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
1.
ИМЕ НА ЛЕ
КАРСТВЕНИЯ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ACOMPLIA 20 mg филмирани таблет
ки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка та
блетка съдържа 20 mg римонабант _(rimonabant)_.
Помощни вещества:
Таблетките съдърж
ат приблизително 115 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАР
СТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Двойно-
изпъкнали, с форма на сълза, бели
таблетки с вдлъбнато релефно
означение „20” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Като допълн
ение към диетата и физическите
упражнения за лечение на пациенти със
затлъстяване (BMI
≥
30 kg/m
2
) или пациенти с наднормено тегло (BMI > 27
kg/m
2
) с
придружаващ(и) рисков(и) фактор(и) като
диабет тип 2 или дислипидемия (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
При възраст
ни препоръчваната доза е една
таблетка от 20 mg дневно, приемана
сутрин преди
закуска.
Лечението трябва да бъде съпровождано
от леко намалена по отношение на
калориите диета.
Безопастността и
ефикасността на римонабант не са
оценяв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-01-2009
Листовка Листовка чешки 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-01-2009
Листовка Листовка датски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-01-2009
Листовка Листовка немски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-01-2009
Листовка Листовка естонски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-01-2009
Листовка Листовка гръцки 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-01-2009
Листовка Листовка английски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-01-2009
Листовка Листовка френски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-01-2009
Листовка Листовка италиански 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-01-2009
Листовка Листовка латвийски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-01-2009
Листовка Листовка литовски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-01-2009
Листовка Листовка унгарски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-01-2009
Листовка Листовка малтийски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-01-2009
Листовка Листовка нидерландски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-01-2009
Листовка Листовка полски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-01-2009
Листовка Листовка португалски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-01-2009
Листовка Листовка румънски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-01-2009
Листовка Листовка словашки 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-01-2009
Листовка Листовка словенски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-01-2009
Листовка Листовка фински 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-01-2009
Листовка Листовка шведски 30-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-01-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите