Incurin

国家: 欧盟

语言: 芬兰文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
29-06-2015
下载 产品特点 (SPC)
29-06-2015
下载 公众评估报告 (PAR)
24-02-2021

有效成分:

estrioli

可用日期:

Intervet International BV

ATC代码:

QG03CA04

INN(国际名称):

Estriol

治疗组:

Koirat

治疗领域:

Sukupuolihormonit ja sukupuolielimen modulaattorit

疗效迹象:

Hoito hormoni-riippuvainen virtsankarkailu johtuu sulkijalihaksen mekanismin kyvyttömyydestä heikkoudesta naaraskoirilla, joilta on ämmiä.

產品總結:

Revision: 7

授权状态:

valtuutettu

授权日期:

2000-03-24

资料单张

                13
B. PAKKAUSSELOSTE
14
PAKKAUSSELOSTE
INCURIN 1 mg tabletti
1.
MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA
VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,
JOS ERI
Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Alankomaat
2.
ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI
INCURIN 1 mg tabletti
Estrioli
3.
VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET
Vaikuttava aine: estrioli 1 mg/tabletti
Pyöreä tabletti, jossa yksi jakoura.
4.
KÄYTTÖAIHEET
Incurin on tarkoitettu narttujen hormoneihin liittyvän
virtsanpidätyskyvyttömyyden hoitoon, kun vaiva
johtuu sulkijalihaksiston heikkoudesta.
5.
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää leikkaamattomilla nartuilla, koska teho on osoitettu
vain nartuilla, joilta on poistettu
munasarjat ja kohtu.
Incurinia ei saa käyttää polyuria-polydipsia -oireyhtymästä
kärsivillä nartuilla.
Incurinia ei saa käyttää tiineyden ja imetyksen aikana eikä alle
yksivuotiaille eläimille.
6.
HAITTAVAIKUTUKSET
Lievää, estrogeenista vaikutusta kuten turvonneet ulkosynnyttimet ja
nännit ja/tai urosten
kiinnostuminen on havaittu suuremmalla 2 mg:n annoksella. Nämä
vaikutukset menevät ohi annoksen
pienentämisen jälkeen. Lisäksi joillakin koirilla on havaittu
pahoinvointia. Estrogeenin
lyhytvaikutteisuudesta johtuen Incurin ei heikennä koirien luuytimen
toimintaa.
Harvoissa tapauksissa on esiintynyt verenvuotoa emättimestä.
Karvanlähtöä on havaittu harvoin.
Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia
vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.
15
7.
KOHDE-ELÄINLAJIT
Koira
8.
ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Incurin annetaan kerran päivässä suun kautta.
Lopullisen tehokkaan annoksen suhdetta elopainoon ei ole määritetty,
joten painoon perustuva
suositusannos ei ole tarkoituksenmukainen. Annos on määriteltävä
yksilöllisesti jokaiselle koiralle.
Seuraavaa annosteluohjetta suositellaan: aloita hoito 1 
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
ELÄINLÄÄKKEEN NIMI
Incurin 1 mg tabletti
2.
LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
VAIKUTTAVA AINE:
estrioli 1 mg/tabletti
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Pyöreä tabletti, jossa yksi jakoura.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KOHDE-ELÄINLAJI(T)
Koira (narttu)
4.2
KÄYTTÖAIHEET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Hormoneihin liittyvä virtsanpidätyskyvyttömyys, joka johtuu
sulkijalihaksiston heikkoudesta
nartuilla, joille on tehty munasarjojen ja kohdunpoistoleikkaus.
4.3.
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää leikkaamattomilla nartuilla, koska teho on osoitettu
vain nartuilla, joilta on poistettu
munasarjat ja kohtu.
Incurinia ei saa käyttää polyuria-polydipsia -oireyhtymästä
kärsivillä nartuilla.
Incurinia ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana eikä alle
yksivuotiaille eläimille.
4.4
ERITYISVAROITUKSET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Korkeilla estrogeeniannoksilla voi olla kasvainten kasvua edistävä
vaikutus kohde-elimissä, joissa on
estrogeenireseptoreja (maitorauhaset).
4.5
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ERITYISET VAROTOIMET
ELÄIMIÄ KOSKEVAT ERITYISET VAROTOIMET
Estrogeenisten vaikutusten ilmaantuessa annosta on pienennettävä.
ERITYISET VAROTOIMENPITEET, JOITA ELÄINLÄÄKEVALMISTETTA ANTAVAN
HENKILÖN ON NOUDATETTAVA
Ei oleellinen.
4.6
HAITTAVAIKUTUKSET (YLEISYYS JA VAKAVUUS)
Estrogeenisia vaikutuksia, kuten turvonnut vulva ja maitorauhaset
ja/tai urosten kiinnostuminen sekä
oksentelua on havaittu korkeimmalla suositellulla annoksella 2
mg/koira. Esiintymistiheys on noin 5-9
3
%. Nämä vaikutukset ovat ohimeneviä ja häviävät annosta
pienentämällä.
Harvoissa tapauksissa on esiintynyt verenvuotoa vaginasta. Alopesiaa
on havaittu harvoin.
4.7
KÄYTTÖ TIINEYDEN, LAKTAATION TAI MUNINNAN AIKANA
Ei saa käyttää tiineyden tai laktaation aikana. Katso myös kohta
4.3 Vasta-aiheet.
4.8
YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KANSSA SEKÄ MUUT
YHTEISVAIKUTUKSET
Ei tunneta.
4.9
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annetaan suun kautta.
Lopullisen tehokkaan annoksen s
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 保加利亚文 29-06-2015
产品特点 产品特点 保加利亚文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 保加利亚文 06-06-2008
资料单张 资料单张 西班牙文 29-06-2015
产品特点 产品特点 西班牙文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 24-02-2021
资料单张 资料单张 捷克文 29-06-2015
产品特点 产品特点 捷克文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 24-02-2021
资料单张 资料单张 丹麦文 29-06-2015
产品特点 产品特点 丹麦文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 24-02-2021
资料单张 资料单张 德文 29-06-2015
产品特点 产品特点 德文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 德文 24-02-2021
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 29-06-2015
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 24-02-2021
资料单张 资料单张 希腊文 29-06-2015
产品特点 产品特点 希腊文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 24-02-2021
资料单张 资料单张 英文 29-06-2015
产品特点 产品特点 英文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 英文 24-02-2021
资料单张 资料单张 法文 29-06-2015
产品特点 产品特点 法文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 法文 24-02-2021
资料单张 资料单张 意大利文 29-06-2015
产品特点 产品特点 意大利文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 24-02-2021
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 29-06-2015
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 24-02-2021
资料单张 资料单张 立陶宛文 29-06-2015
产品特点 产品特点 立陶宛文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 24-02-2021
资料单张 资料单张 匈牙利文 29-06-2015
产品特点 产品特点 匈牙利文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 24-02-2021
资料单张 资料单张 马耳他文 29-06-2015
产品特点 产品特点 马耳他文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 06-06-2008
资料单张 资料单张 荷兰文 29-06-2015
产品特点 产品特点 荷兰文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 24-02-2021
资料单张 资料单张 波兰文 29-06-2015
产品特点 产品特点 波兰文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 24-02-2021
资料单张 资料单张 葡萄牙文 29-06-2015
产品特点 产品特点 葡萄牙文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 24-02-2021
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 29-06-2015
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 06-06-2008
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 29-06-2015
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 24-02-2021
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 29-06-2015
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 24-02-2021
资料单张 资料单张 瑞典文 29-06-2015
产品特点 产品特点 瑞典文 29-06-2015
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 24-02-2021
资料单张 资料单张 挪威文 29-06-2015
产品特点 产品特点 挪威文 29-06-2015
资料单张 资料单张 冰岛文 29-06-2015
产品特点 产品特点 冰岛文 29-06-2015
资料单张 资料单张 克罗地亚文 29-06-2015
产品特点 产品特点 克罗地亚文 29-06-2015

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史