Incurin

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
29-06-2015

Aktiivinen ainesosa:

estrioli

Saatavilla:

Intervet International BV

ATC-koodi:

QG03CA04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

Estriol

Terapeuttinen ryhmä:

Koirat

Terapeuttinen alue:

Sukupuolihormonit ja sukupuolielimen modulaattorit

Käyttöaiheet:

Hoito hormoni-riippuvainen virtsankarkailu johtuu sulkijalihaksen mekanismin kyvyttömyydestä heikkoudesta naaraskoirilla, joilta on ämmiä.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 7

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2000-03-24

Pakkausseloste

                13
B. PAKKAUSSELOSTE
14
PAKKAUSSELOSTE
INCURIN 1 mg tabletti
1.
MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA
VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,
JOS ERI
Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Alankomaat
2.
ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI
INCURIN 1 mg tabletti
Estrioli
3.
VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET
Vaikuttava aine: estrioli 1 mg/tabletti
Pyöreä tabletti, jossa yksi jakoura.
4.
KÄYTTÖAIHEET
Incurin on tarkoitettu narttujen hormoneihin liittyvän
virtsanpidätyskyvyttömyyden hoitoon, kun vaiva
johtuu sulkijalihaksiston heikkoudesta.
5.
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää leikkaamattomilla nartuilla, koska teho on osoitettu
vain nartuilla, joilta on poistettu
munasarjat ja kohtu.
Incurinia ei saa käyttää polyuria-polydipsia -oireyhtymästä
kärsivillä nartuilla.
Incurinia ei saa käyttää tiineyden ja imetyksen aikana eikä alle
yksivuotiaille eläimille.
6.
HAITTAVAIKUTUKSET
Lievää, estrogeenista vaikutusta kuten turvonneet ulkosynnyttimet ja
nännit ja/tai urosten
kiinnostuminen on havaittu suuremmalla 2 mg:n annoksella. Nämä
vaikutukset menevät ohi annoksen
pienentämisen jälkeen. Lisäksi joillakin koirilla on havaittu
pahoinvointia. Estrogeenin
lyhytvaikutteisuudesta johtuen Incurin ei heikennä koirien luuytimen
toimintaa.
Harvoissa tapauksissa on esiintynyt verenvuotoa emättimestä.
Karvanlähtöä on havaittu harvoin.
Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia
vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.
15
7.
KOHDE-ELÄINLAJIT
Koira
8.
ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Incurin annetaan kerran päivässä suun kautta.
Lopullisen tehokkaan annoksen suhdetta elopainoon ei ole määritetty,
joten painoon perustuva
suositusannos ei ole tarkoituksenmukainen. Annos on määriteltävä
yksilöllisesti jokaiselle koiralle.
Seuraavaa annosteluohjetta suositellaan: aloita hoito 1 
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
ELÄINLÄÄKKEEN NIMI
Incurin 1 mg tabletti
2.
LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS
VAIKUTTAVA AINE:
estrioli 1 mg/tabletti
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Pyöreä tabletti, jossa yksi jakoura.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KOHDE-ELÄINLAJI(T)
Koira (narttu)
4.2
KÄYTTÖAIHEET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Hormoneihin liittyvä virtsanpidätyskyvyttömyys, joka johtuu
sulkijalihaksiston heikkoudesta
nartuilla, joille on tehty munasarjojen ja kohdunpoistoleikkaus.
4.3.
VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää leikkaamattomilla nartuilla, koska teho on osoitettu
vain nartuilla, joilta on poistettu
munasarjat ja kohtu.
Incurinia ei saa käyttää polyuria-polydipsia -oireyhtymästä
kärsivillä nartuilla.
Incurinia ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana eikä alle
yksivuotiaille eläimille.
4.4
ERITYISVAROITUKSET KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN
Korkeilla estrogeeniannoksilla voi olla kasvainten kasvua edistävä
vaikutus kohde-elimissä, joissa on
estrogeenireseptoreja (maitorauhaset).
4.5
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ERITYISET VAROTOIMET
ELÄIMIÄ KOSKEVAT ERITYISET VAROTOIMET
Estrogeenisten vaikutusten ilmaantuessa annosta on pienennettävä.
ERITYISET VAROTOIMENPITEET, JOITA ELÄINLÄÄKEVALMISTETTA ANTAVAN
HENKILÖN ON NOUDATETTAVA
Ei oleellinen.
4.6
HAITTAVAIKUTUKSET (YLEISYYS JA VAKAVUUS)
Estrogeenisia vaikutuksia, kuten turvonnut vulva ja maitorauhaset
ja/tai urosten kiinnostuminen sekä
oksentelua on havaittu korkeimmalla suositellulla annoksella 2
mg/koira. Esiintymistiheys on noin 5-9
3
%. Nämä vaikutukset ovat ohimeneviä ja häviävät annosta
pienentämällä.
Harvoissa tapauksissa on esiintynyt verenvuotoa vaginasta. Alopesiaa
on havaittu harvoin.
4.7
KÄYTTÖ TIINEYDEN, LAKTAATION TAI MUNINNAN AIKANA
Ei saa käyttää tiineyden tai laktaation aikana. Katso myös kohta
4.3 Vasta-aiheet.
4.8
YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KANSSA SEKÄ MUUT
YHTEISVAIKUTUKSET
Ei tunneta.
4.9
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annetaan suun kautta.
Lopullisen tehokkaan annoksen s
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 29-06-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 06-06-2008
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 29-06-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 24-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 29-06-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 24-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 29-06-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 24-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 29-06-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 24-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 29-06-2015
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 24-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 29-06-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 29-06-2015
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 29-06-2015

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia