Zulvac 1 Bovis

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

инактивиран вирус на син език, серотип 1

Mevcut itibaren:

Zoetis Belgium SA

ATC kodu:

QI02AA08

INN (International Adı):

inactivated bluetongue virus, serotype 1

Terapötik grubu:

Говеда

Terapötik alanı:

Имунологични

Terapötik endikasyonlar:

Активна имунизация на говеда от 2½ месечна възраст за предотвратяване на виремия, причинена от вируса на син език, серотип 1. Началото на имунитета: 15 дни след завършване на основния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета: 12 месеца.

Ürün özeti:

Revision: 7

Yetkilendirme durumu:

Отменено

Yetkilendirme tarihi:

2011-08-05

Bilgilendirme broşürü

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
15
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
ЛИСТОВКА:
ZULVAC 1 BOVIS ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 1 Bovis инжекционна суспензия за
говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка 2 ml доза съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1
RP* ≥ 1
* Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при
говеда.
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
4 mg
Saponin
0,4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
Белезникава или розова течност.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на говеда
навършили 2 и половина месечна възраст
за предпазване* от
виремия, причинена от вируса на син
език (BTV), серотип 1.
*(Цикли
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 1 Bovis инжекционна суспензия за
говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1
RP* ≥ 1
* Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при
говеда.
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
4 mg
Saponin
0,4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
За пълния списък на ексципиентите,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия. Белезникава
или розова течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на говеда
навършили 2 и половина месечна възраст
за предпазване* от
виремия, причинена от вируса на син
език (BTV), серотип 1.
*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез
утвърден метод на Полимеразна верижна
реакция с обратна
траскриптаза (RT-PCR), показващ отсъствие
на вир
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 30-03-2020
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 30-03-2020
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 30-03-2020
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 30-03-2020

Belge geçmişini görüntüleyin