Zulvac 1 Bovis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран вирус на син език, серотип 1

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI02AA08

INN (Международно Name):

inactivated bluetongue virus, serotype 1

Терапевтична група:

Говеда

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

Активна имунизация на говеда от 2½ месечна възраст за предотвратяване на виремия, причинена от вируса на син език, серотип 1. Началото на имунитета: 15 дни след завършване на основния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета: 12 месеца.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-08-05

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
15
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
16
ЛИСТОВКА:
ZULVAC 1 BOVIS ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 1 Bovis инжекционна суспензия за
говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка 2 ml доза съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1
RP* ≥ 1
* Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при
говеда.
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
4 mg
Saponin
0,4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
Белезникава или розова течност.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на говеда
навършили 2 и половина месечна възраст
за предпазване* от
виремия, причинена от вируса на син
език (BTV), серотип 1.
*(Цикли
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 1 Bovis инжекционна суспензия за
говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1
RP* ≥ 1
* Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при
говеда.
АДЖУВАНТ:
Aluminium hydroxide (Al
3+
)
4 mg
Saponin
0,4 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
За пълния списък на ексципиентите,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия. Белезникава
или розова течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на говеда
навършили 2 и половина месечна възраст
за предпазване* от
виремия, причинена от вируса на син
език (BTV), серотип 1.
*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез
утвърден метод на Полимеразна верижна
реакция с обратна
траскриптаза (RT-PCR), показващ отсъствие
на вир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-03-2020
Листовка Листовка чешки 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-03-2020
Листовка Листовка датски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-03-2020
Листовка Листовка немски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-03-2020
Листовка Листовка естонски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-03-2020
Листовка Листовка гръцки 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-03-2020
Листовка Листовка английски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-03-2020
Листовка Листовка френски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-03-2020
Листовка Листовка италиански 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-03-2020
Листовка Листовка латвийски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-03-2020
Листовка Листовка литовски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-03-2020
Листовка Листовка унгарски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-03-2020
Листовка Листовка малтийски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-03-2020
Листовка Листовка полски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-03-2020
Листовка Листовка португалски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-03-2020
Листовка Листовка румънски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-03-2020
Листовка Листовка словашки 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-03-2020
Листовка Листовка словенски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-03-2020
Листовка Листовка фински 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-03-2020
Листовка Листовка шведски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-03-2020
Листовка Листовка норвежки 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-03-2020
Листовка Листовка исландски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-03-2020
Листовка Листовка хърватски 30-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-03-2020

Преглед на историята на документите