Ivoxel 1 mg/g Kutan emulsion Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ivoxel 1 mg/g kutan emulsion

almirall hermal gmbh - mometasonfuroat - kutan emulsion - 1 mg/g - propylenglykolmonokaprylat hjälpämne; mometasonfuroat 1 mg aktiv substans - mometason

Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Kutan lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

actikerall 5 mg/g + 100 mg/g kutan lösning

almirall hermal gmbh - fluorouracil; salicylsyra - kutan lösning - 5 mg/g + 100 mg/g - salicylsyra 100 mg aktiv substans; dimetylsulfoxid hjälpämne; etanol, vattenfri hjälpämne; fluorouracil 5 mg aktiv substans - kombinationer

Monovo 1 mg/g Kutan emulsion Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

monovo 1 mg/g kutan emulsion

almirall hermal gmbh - mometasonfuroat - kutan emulsion - 1 mg/g - mometasonfuroat 1 mg aktiv substans; propylenglykolmonokaprylat hjälpämne - mometason

Vaniqa Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

vaniqa

almirall, s.a. - eflornithine - hirsutism - andra dermatologiska preparat - behandling av ansiktshirsutism hos kvinnor.

Klisyri Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

klisyri

almirall, s.a. - tirbanibulin - keratos, actinic - antibiotika och kemoterapeutiska medel för dermatologisk användning - klisyri is indicated for the field treatment of non-hyperkeratotic, non-hypertrophic actinic keratosis (olsen grade 1) of the face or scalp in adults.

Solaraze 3 % Gel Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

solaraze 3 % gel

almirall s.a. - diklofenaknatrium - gel - 3 % - diklofenaknatrium 30 mg aktiv substans; bensylalkohol hjälpämne - diklofenak

Skilarence Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

skilarence

almirall s.a - dimetylfumarat - psoriasis - andra immunsuppressiva - skilarence är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk medicinsk behandling.

Ilumetri Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

ilumetri

almirall s.a - tildrakizumab - psoriasis - immunsuppressiva, interleukin-hämmare, - ilumetri är indicerat för behandling av vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis som är kandidater för systemisk terapi.

Almogran 12,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

almogran 12,5 mg filmdragerad tablett

almirall s.a. - almotriptanmalat - filmdragerad tablett - 12,5 mg - almotriptanmalat 17,5 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne - almotriptan

Kestine 10 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

kestine 10 mg filmdragerad tablett

almirall s.a. - ebastin - filmdragerad tablett - 10 mg - ebastin 10 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - ebastin