Irbesartan BMS

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-11-2009

Aktiva substanser:
irbesartan
Tillgänglig från:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kod:
C09CA04
INN (International namn):
irbesartan
Terapeutisk grupp:
Agenter som verkar på renin-angiotensinsystemet
Terapiområde:
hypertension
Terapeutiska indikationer:
Behandling av essentiell hypertoni. Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2-diabetes mellitus som en del av ett blodtryckssänkande läkemedel regim (se avsnitt 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 7
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000786
Tillstånd datum:
2007-01-19
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000786

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

26-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-11-2009

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-11-2009

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

26-11-2009

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Irbesartan BMS 75 mg tabletter

irbesartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Irbesartan BMS är och vad det används för

Innan du tar Irbesartan BMS

Hur du tar Irbesartan BMS

Eventuella biverkningar

Hur Irbesartan BMS ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IRBESARTAN BMS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Irbesartan BMS tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i

blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan BMS förhindrar

bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket

att sjunka. Irbesartan BMS fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck

och typ 2 diabetes.

Irbesartan BMS används

vid behandling av högt blodtryck

(essentiell hypertoni)

för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt

njurfunktion, påvisad i laboratorieprov.

2.

INNAN DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta inte Irbesartan BMS

om du är

allergisk

(överkänslig) mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i

Irbesartan BMS

Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan BMS under de 6 sista månaderna av graviditeten.

(Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan BMS, se Graviditet och

amning).

Irbesartan BMS bör inte ges till barn och ungdomar (under 18 år).

Var särskilt försiktig med Irbesartan BMS

Tala om för din läkare

om något av följande gäller dig:

om du får

kraftig kräkning eller diarré

om du lider av

njurproblem

om du lider av

hjärtproblem

om du får Irbesartan BMS för

diabetesrelaterad njursjukdom

. Då kan din läkare komma att ta

regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

om du

skall opereras eller få narkos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan BMS

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Irbesartan BMS samverkar vanligen inte med andra mediciner.

Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

kaliumtillägg

kaliumhaltiga saltersättningsmedel

kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

mediciner som innehåller litium.

Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

Intag av Irbesartan BMS med mat och dryck

Irbesartan BMS kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan BMS före graviditet eller så snart du vet att du är

gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan BMS bör inte användas i

början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det

då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan BMS rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om

ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan BMS har sannolikt

ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller

trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare

innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS innehåller laktos

. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta alltid Irbesartan BMS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Administreringssätt

Irbesartan BMS

tas via munnen

. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

Du kan ta Irbesartan BMS med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma

tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan BMS tills din läkare ger dig andra

instruktioner.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Patienter med högt blodtryck

Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen (två tabletter dagligen). Dosen kan sedan ökas till

300 mg (fyra tabletter dagligen) en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket.

Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg (fyra tabletter dagligen) en gång

dagligen att föredra som underhållsdos.

Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som

behandlas med

hemodialys

, eller de som är

äldre än 75 år

Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan BMS

Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

Barn ska inte ta Irbesartan BMS

Irbesartan BMS ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta

omedelbart läkare.

Om du har glömt att ta Irbesartan BMS

Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Irbesartan BMS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag),

så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit

irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du

sluta att ta

Irbesartan BMS och omedelbart kontakta läkare.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga: förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare

I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Irbesartan

BMS:

Mycket vanliga: om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov

visa en ökad nivå av kalium.

Vanliga: yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym

som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2

diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller

sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt

led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

Mindre vanliga: hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna,

försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan BMS kommit ut på marknaden, men det är

inte känt i vilken frekvens de förekommer. Dessa biverkningar är: huvudvärk, smakförändringar,

ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i

blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som

kallas leukocytoklastisk vaskulit).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR IRBESARTAN BMS SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Irbesartan BMS 75 mg innehåller 75 mg

irbesartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat,

magnesiumstearat, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, modifierad majsstärkelse och

poloxamer 188.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Irbesartan BMS 75 mg tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta inpräglat på en

sida och nummer 2771 på den andra sidan.

Irbesartan BMS 75 mg tabletter tillhandahålles i förpackningar på 14, 28, 56 och 98 tabletter.

Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 tabletter finns också tillgängliga för användning

på sjukhus.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Tillverkare:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Irbesartan BMS 150 mg tabletter

irbesartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Irbesartan BMS är och vad det används för

Innan du tar Irbesartan BMS

Hur du tar Irbesartan BMS

Eventuella biverkningar

Hur Irbesartan BMS ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IRBESARTAN BMS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Irbesartan BMS tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i

blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan BMS förhindrar

bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket

att sjunka. Irbesartan BMS fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck

och typ 2 diabetes.

Irbesartan BMS används

vid behandling av högt blodtryck

(essentiell hypertoni)

för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt

njurfunktion, påvisad i laboratorieprov.

2.

INNAN DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta inte Irbesartan BMS

om du är

allergisk

(överkänslig) mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i

Irbesartan BMS

Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan BMS under de 6 sista månaderna av graviditeten.

(Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan BMS, se Graviditet och

amning).

Irbesartan BMS bör inte ges till barn och ungdomar (under 18 år).

Var särskilt försiktig med Irbesartan BMS

Tala om för din läkare

om något av följande gäller dig:

om du får

kraftig kräkning eller diarré

om du lider av

njurproblem

om du lider av

hjärtproblem

om du får Irbesartan BMS för

diabetesrelaterad njursjukdom

. Då kan din läkare komma att ta

regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

om du

skall opereras eller få narkos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan BMS

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Irbesartan BMS samverkar vanligen inte med andra mediciner.

Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

kaliumtillägg

kaliumhaltiga saltersättningsmedel

kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

mediciner som innehåller litium.

Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

Intag av Irbesartan BMS med mat och dryck

Irbesartan BMS kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan BMS före graviditet eller så snart du vet att du är

gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan BMS bör inte användas i

början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det

då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan BMS rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om

ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan BMS har sannolikt

ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller

trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare

innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS innehåller laktos

. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta alltid Irbesartan BMS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Administreringssätt

Irbesartan BMS

tas via munnen

. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

Du kan ta Irbesartan BMS med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma

tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan BMS tills din läkare ger dig andra

instruktioner.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Patienter med högt blodtryck

Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen. Dosen kan sedan ökas till 300 mg (två tabletter

dagligen) en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket.

Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg (två tabletter dagligen) en gång

dagligen att föredra som underhållsdos.

Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som

behandlas med

hemodialys

, eller de som är

äldre än 75 år

Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan BMS

Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

Barn ska inte ta Irbesartan BMS

Irbesartan BMS ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta

omedelbart läkare.

Om du har glömt att ta Irbesartan BMS

Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Irbesartan BMS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag),

så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit

irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du

sluta att ta

Irbesartan BMS och omedelbart kontakta läkare.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga: förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare

I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Irbesartan

BMS:

Mycket vanliga: om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov

visa en ökad nivå av kalium.

Vanliga: yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym

som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2

diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller

sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt

led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

Mindre vanliga: hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna,

försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan BMS kommit ut på marknaden, men det är

inte känt i vilken frekvens de förekommer. Dessa biverkningar är: huvudvärk, smakförändringar,

ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i

blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som

kallas leukocytoklastisk vaskulit).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR IRBESARTAN BMS SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Irbesartan BMS 150 mg innehåller 150 mg

irbesartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat,

magnesiumstearat, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, modifierad majsstärkelse och

poloxamer 188.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Irbesartan BMS 150 mg tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta inpräglat på en

sida och nummer 2772 på den andra sidan.

Irbesartan BMS 150 mg tabletter tillhandahålles i förpackningar på 14, 28, 56 och 98 tabletter.

Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 tabletter finns också tillgängliga för användning

på sjukhus.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Tillverkare:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungern

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Irbesartan BMS 300 mg tabletter

irbesartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Irbesartan BMS är och vad det används för

Innan du tar Irbesartan BMS

Hur du tar Irbesartan BMS

Eventuella biverkningar

Hur Irbesartan BMS ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IRBESARTAN BMS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Irbesartan BMS tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i

blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan BMS förhindrar

bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket

att sjunka. Irbesartan BMS fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck

och typ 2 diabetes.

Irbesartan BMS används

vid behandling av högt blodtryck

(essentiell hypertoni)

för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt

njurfunktion, påvisad i laboratorieprov.

2.

INNAN DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta inte Irbesartan BMS

om du är

allergisk

(överkänslig) mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i

Irbesartan BMS

Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan BMS under de 6 sista månaderna av graviditeten.

(Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan BMS, se Graviditet och

amning).

Irbesartan BMS bör inte ges till barn och ungdomar (under 18 år).

Var särskilt försiktig med Irbesartan BMS

Tala om för din läkare

om något av följande gäller dig:

om du får

kraftig kräkning eller diarré

om du lider av

njurproblem

om du lider av

hjärtproblem

om du får Irbesartan BMS för

diabetesrelaterad njursjukdom

. Då kan din läkare komma att ta

regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

om du

skall opereras eller få narkos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan BMS

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Irbesartan BMS samverkar vanligen inte med andra mediciner.

Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

kaliumtillägg

kaliumhaltiga saltersättningsmedel

kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

mediciner som innehåller litium.

Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

Intag av Irbesartan BMS med mat och dryck

Irbesartan BMS kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan BMS före graviditet eller så snart du vet att du är

gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan BMS bör inte användas i

början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det

då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan BMS rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om

ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan BMS har sannolikt

ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller

trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare

innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS innehåller laktos

. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta alltid Irbesartan BMS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Administreringssätt

Irbesartan BMS

tas via munnen

. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

Du kan ta Irbesartan BMS med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma

tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan BMS tills din läkare ger dig andra

instruktioner.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Patienter med högt blodtryck

Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen. Dosen kan sedan ökas till 300 mg en gång dagligen

beroende på effekten på blodtrycket.

Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg en gång dagligen att föredra som

underhållsdos.

Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som

behandlas med

hemodialys

, eller de som är

äldre än 75 år

Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan BMS

Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

Barn ska inte ta Irbesartan BMS

Irbesartan BMS ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta

omedelbart läkare.

Om du har glömt att ta Irbesartan BMS

Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Irbesartan BMS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag),

så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit

irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du

sluta att ta

Irbesartan BMS och omedelbart kontakta läkare.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga: förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare

I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Irbesartan

BMS:

Mycket vanliga: om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov

visa en ökad nivå av kalium.

Vanliga: yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym

som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2

diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller

sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt

led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

Mindre vanliga: hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna,

försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan BMS kommit ut på marknaden, men det är

inte känt i vilken frekvens de förekommer. Dessa biverkningar är: huvudvärk, smakförändringar,

ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i

blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som

kallas leukocytoklastisk vaskulit).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR IRBESARTAN BMS SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Irbesartan BMS 300 mg innehåller 300 mg

irbesartan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat,

magnesiumstearat, vattenhaltig kolloidal kiseldioxid, modifierad majsstärkelse och

poloxamer 188.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Irbesartan BMS 300 mg tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta inpräglat på en

sida och nummer 2773 på den andra sidan.

Irbesartan BMS 300 mg tabletter tillhandahålles i förpackningar på 14, 28, 56 och 98 tabletter.

Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 tabletter finns också tillgängliga för användning

på sjukhus.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Tillverkare:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungern

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Irbesartan BMS 75 mg filmdragerade tabletter

irbesartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Irbesartan BMS är och vad det används för

Innan du tar Irbesartan BMS

Hur du tar Irbesartan BMS

Eventuella biverkningar

Hur Irbesartan BMS ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IRBESARTAN BMS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Irbesartan BMS tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i

blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan BMS förhindrar

bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket

att sjunka. Irbesartan BMS fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck

och typ 2 diabetes.

Irbesartan BMS används

vid behandling av högt blodtryck

(essentiell hypertoni)

för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion

påvisad i laboratorieprov.

2.

INNAN DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta inte Irbesartan BMS

om du är

allergisk

(överkänslig) mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i

Irbesartan BMS

Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan BMS under de 6 sista månaderna av graviditeten.

(Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan BMS, se Graviditet och

amning).

Irbesartan BMS bör inte ges till barn och ungdomar (under 18 år).

Var särskilt försiktig med Irbesartan BMS

Tala om för din läkare

om något av följande gäller dig:

om du får

kraftig kräkning eller diarré

om du lider av

njurproblem

om du lider av

hjärtproblem

om du får Irbesartan BMS för

diabetesrelaterad njursjukdom

. Då kan din läkare komma att ta

regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

om du

skall opereras eller få narkos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan BMS

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Irbesartan BMS samverkar vanligen inte med andra mediciner.

Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

kaliumtillägg

kaliumhaltiga saltersättningsmedel

kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

mediciner som innehåller litium.

Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

Intag av Irbesartan BMS med mat och dryck

Irbesartan BMS kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan BMS före graviditet eller så snart du vet att du är

gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan BMS bör inte användas i

början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det

då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan BMS rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om

ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan BMS har sannolikt

ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller

trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare

innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS innehåller laktos

. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta alltid Irbesartan BMS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Administreringssätt

Irbesartan BMS

tas via munnen

. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

Du kan ta Irbesartan BMS med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma

tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan BMS tills din läkare ger dig andra

instruktioner.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Patienter med högt blodtryck

Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen (två tabletter dagligen). Dosen kan sedan ökas till

300 mg (fyra tabletter dagligen) en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket.

Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg (fyra tabletter dagligen) en gång

dagligen att föredra som underhållsdos.

Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som

behandlas med

hemodialys

, eller de som är

äldre än 75 år

Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan BMS

Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

Barn ska inte ta Irbesartan BMS

Irbesartan BMS ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta

omedelbart läkare.

Om du har glömt att ta Irbesartan BMS

Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Irbesartan BMS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag),

så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit

irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du

sluta att ta

Irbesartan BMS och omedelbart kontakta läkare.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga: förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare

I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Irbesartan

BMS:

Mycket vanliga: om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov

visa en ökad nivå av kalium.

Vanliga: yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym

som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2

diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller

sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt

led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

Mindre vanliga: hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna,

försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan BMS kommit ut på marknaden, men det är

inte känt i vilken frekvens de förekommer. Dessa biverkningar är: huvudvärk, smakförändringar,

ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i

blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som

kallas leukocytoklastisk vaskulit).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR IRBESARTAN BMS SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Irbesartan BMS 75 mg innehåller 75 mg

irbesartan.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium,

hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid, makrogol 3000 och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Irbesartan BMS 75 mg filmdragerade tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta

inpräglat på en sida och nummer 2871 på den andra sidan.

Irbesartan BMS 75 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 56, 84

och 98 tabletter. Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 filmdragerade tabletter finns

också tillgängliga för användning på sjukhus.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Tillverkare:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Irbesartan BMS 150 mg filmdragerade tabletter

irbesartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Irbesartan BMS är och vad det används för

Innan du tar Irbesartan BMS

Hur du tar Irbesartan BMS

Eventuella biverkningar

Hur Irbesartan BMS ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IRBESARTAN BMS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Irbesartan BMS tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i

blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan BMS förhindrar

bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket

att sjunka. Irbesartan BMS fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck

och typ 2 diabetes.

Irbesartan BMS används

vid behandling av högt blodtryck

(essentiell hypertoni)

för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion

påvisad i laboratorieprov.

2.

INNAN DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta inte Irbesartan BMS

om du är

allergisk

(överkänslig) mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i

Irbesartan BMS

Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan BMS under de 6 sista månaderna av graviditeten.

(Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan BMS, se Graviditet och

amning).

Irbesartan BMS bör inte ges till barn och ungdomar (under 18 år).

Var särskilt försiktig med Irbesartan BMS

Tala om för din läkare

om något av följande gäller dig:

om du får

kraftig kräkning eller diarré

om du lider av

njurproblem

om du lider av

hjärtproblem

om du får Irbesartan BMS för

diabetesrelaterad njursjukdom

. Då kan din läkare komma att ta

regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

om du

skall opereras eller få narkos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan BMS

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Irbesartan BMS samverkar vanligen inte med andra mediciner.

Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

kaliumtillägg

kaliumhaltiga saltersättningsmedel

kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

mediciner som innehåller litium.

Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

Intag av Irbesartan BMS med mat och dryck

Irbesartan BMS kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan BMS före graviditet eller så snart du vet att du är

gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan BMS bör inte användas i

början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det

då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan BMS rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om

ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan BMS har sannolikt

ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller

trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare

innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS innehåller laktos

. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta alltid Irbesartan BMS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Administreringssätt

Irbesartan BMS

tas via munnen

. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

Du kan ta Irbesartan BMS med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma

tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan BMS tills din läkare ger dig andra

instruktioner.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Patienter med högt blodtryck

Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen. Dosen kan sedan ökas till 300 mg (två tabletter

dagligen) en gång dagligen beroende på effekten på blodtrycket.

Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg (två tabletter dagligen) en gång

dagligen att föredra som underhållsdos.

Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som

behandlas med

hemodialys

, eller de som är

äldre än 75 år

Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan BMS

Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

Barn ska inte ta Irbesartan BMS

Irbesartan BMS ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta

omedelbart läkare.

Om du har glömt att ta Irbesartan BMS

Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Irbesartan BMS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag),

så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit

irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du

sluta att ta

Irbesartan BMS och omedelbart kontakta läkare.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga: förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare

I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Irbesartan

BMS:

Mycket vanliga: om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov

visa en ökad nivå av kalium.

Vanliga: yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym

som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2

diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller

sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt

led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

Mindre vanliga: hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna,

försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan BMS kommit ut på marknaden, men det är

inte känt i vilken frekvens de förekommer. Dessa biverkningar är: huvudvärk, smakförändringar,

ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i

blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som

kallas leukocytoklastisk vaskulit).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR IRBESARTAN BMS SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Irbesartan BMS 150 mg innehåller 150 mg

irbesartan.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium,

hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid, makrogol 3000 och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Irbesartan BMS 150 mg filmdragerade tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta

inpräglat på en sida och nummer 2872 på den andra sidan.

Irbesartan BMS 150 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 56, 84

och 98 tabletter. Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 filmdragerade tabletter finns

också tillgängliga för användning på sjukhus.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Tillverkare:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungern

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Irbesartan BMS 300 mg filmdragerade tabletter

irbesartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Irbesartan BMS är och vad det används för

Innan du tar Irbesartan BMS

Hur du tar Irbesartan BMS

Eventuella biverkningar

Hur Irbesartan BMS ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IRBESARTAN BMS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Irbesartan BMS tillhör en grupp mediciner som kallas angiotensin-II receptor antagonister.

Angiotensin-II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i

blodkärlen och får dem att dra ihop sig. Detta leder till ett ökat blodtryck. Irbesartan BMS förhindrar

bindningen av angiotensin-II till dessa receptorer, vilket får blodkärlen att slappna av och blodtrycket

att sjunka. Irbesartan BMS fördröjer försämring av njurfunktionen hos patienter med högt blodtryck

och typ 2 diabetes.

Irbesartan BMS används

vid behandling av högt blodtryck

(essentiell hypertoni)

för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck, typ 2 diabetes och nedsatt njurfunktion

påvisad i laboratorieprov.

2.

INNAN DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta inte Irbesartan BMS

om du är

allergisk

(överkänslig) mot irbesartan eller något av övriga innehållsämnen i

Irbesartan BMS

Gravida kvinnor ska inte använda Irbesartan BMS under de 6 sista månaderna av graviditeten.

(Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Irbesartan BMS, se Graviditet och

amning).

Irbesartan BMS bör inte ges till barn och ungdomar (under 18 år).

Var särskilt försiktig med Irbesartan BMS

Tala om för din läkare

om något av följande gäller dig:

om du får

kraftig kräkning eller diarré

om du lider av

njurproblem

om du lider av

hjärtproblem

om du får Irbesartan BMS för

diabetesrelaterad njursjukdom

. Då kan din läkare komma att ta

regelbundna blodprov, särskilt för att vid dålig njurfunktion mäta kaliumnivån i blodet.

om du

skall opereras eller få narkos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Irbesartan BMS

rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten

eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Irbesartan BMS samverkar vanligen inte med andra mediciner.

Du kan komma att behöva ta blodprov om du använder:

kaliumtillägg

kaliumhaltiga saltersättningsmedel

kaliumsparande mediciner (t ex vissa urindrivande medel)

mediciner som innehåller litium.

Om du använder vissa smärtstillande läkemedel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel, kan effekten av irbesartan minska.

Intag av Irbesartan BMS med mat och dryck

Irbesartan BMS kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Irbesartan BMS före graviditet eller så snart du vet att du är

gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Irbesartan BMS bör inte användas i

början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom det

då kan orsaka fosterskador.

Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Irbesartan BMS rekommenderas inte vid

amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om

ditt barn är nyfött eller föddes förtidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Irbesartan BMS har sannolikt

ingen inverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Tillfälligtvis kan dock yrsel eller

trötthet uppstå under behandling av högt blodtryck. Om du drabbas av detta bör du tala med din läkare

innan du kör bil eller använder maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS innehåller laktos

. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

3.

HUR DU TAR IRBESARTAN BMS

Ta alltid Irbesartan BMS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Administreringssätt

Irbesartan BMS

tas via munnen

. Svälj tabletterna med tillräcklig mängd dryck (t ex ett glas vatten).

Du kan ta Irbesartan BMS med eller utan föda. Försök att ta din dagliga dos vid ungefär samma

tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter att ta Irbesartan BMS tills din läkare ger dig andra

instruktioner.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Patienter med högt blodtryck

Vanlig dos är 150 mg en gång dagligen. Dosen kan sedan ökas till 300 mg en gång dagligen

beroende på effekten på blodtrycket.

Patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom

Hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes är 300 mg en gång dagligen att föredra som

underhållsdos.

Läkaren kan, särskilt när behandlingen påbörjas, ordinera en lägre dos till vissa patienter t.ex. de som

behandlas med

hemodialys

, eller de som är

äldre än 75 år

Maximal blodtryckssänkning erhålls 4-6 veckor efter det att behandlingen påbörjats.

Om du har tagit för stor mängd av Irbesartan BMS

Om du av misstag tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare.

Barn ska inte ta Irbesartan BMS

Irbesartan BMS ska inte ges till barn under 18 år. Om ett barn sväljer några tabletter, kontakta

omedelbart läkare.

Om du har glömt att ta Irbesartan BMS

Om du av misstag hoppat över en daglig dos, ta då bara nästa dos på normalt sätt. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Irbesartan BMS orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kan kräva läkarvård.

Som med liknande mediciner, har sällsynta fall av allergiska hudreaktioner (hudutslag, nässelutslag),

så väl som lokal svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga rapporterats hos patienter som tagit

irbesartan. Om du får något av dessa symtom eller om du får svårt att andas ska du

sluta att ta

Irbesartan BMS och omedelbart kontakta läkare.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: förekommer hos fler än 1 av 100 och färre än 1 av 10 användare

Mindre vanliga: förekommer hos fler än 1 av 1000 och färre än 1 av 100 användare

I kliniska studier rapporterades följande biverkningar för patienter som behandlades med Irbesartan

BMS:

Mycket vanliga: om du har högt blodtryck och typ 2 diabetes med njursjukdom kan blodprov

visa en ökad nivå av kalium.

Vanliga: yrsel, illamående/kräkningar, trötthet och blodprov kan visa ökade nivåer av ett enzym

som mäter muskel och hjärtfunktion (kreatinkinas). Hos patienter med högt blodtryck och typ 2

diabetes med njursjukdom rapporterades även yrsel när de reste sig upp från liggande eller

sittande ställning, lågt blodtryck när de reste sig upp från liggande eller sittande ställning samt

led- eller muskelsmärtor och sänkta nivåer av ett protein i de röda blodkropparna (hemoglobin).

Mindre vanliga: hjärtklappning, rodnad, hosta, diarré, matsmältningsbesvär/halsbränna,

försämrad sexuell förmåga och bröstsmärtor.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Vissa biverkningar har rapporterats efter det att Irbesartan BMS kommit ut på marknaden, men det är

inte känt i vilken frekvens de förekommer. Dessa biverkningar är: huvudvärk, smakförändringar,

ringningar i öronen, muskelkramper, led- och muskelsmärtor, leverpåverkan, ökad kaliumnivå i

blodet, nedsatt njurfunktion samt inflammation i fina blodkärl framförallt i huden (ett tillstånd som

kallas leukocytoklastisk vaskulit).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR IRBESARTAN BMS SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är irbesartan. Varje tablett Irbesartan BMS 300 mg innehåller 300 mg

irbesartan.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium,

hypromellos, kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid, makrogol 3000 och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Irbesartan BMS 300 mg filmdragerade tabletter är vita till gråvita, bikonvexa och ovala med ett hjärta

inpräglat på en sida och nummer 2873 på den andra sidan.

Irbesartan BMS 300 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar på 14, 28, 56, 84

och 98 tabletter. Endosförpackningar (tryckförpackningar) på 56 x 1 filmdragerade tabletter finns

också tillgängliga för användning på sjukhus.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Tillverkare:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrike

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungern

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Irbesartan BMS 75 mg tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 75 mg irbesartan.

Hjälpämne: 15,37 mg laktosmonohydrat per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vit till gråvit, bikonvex och oval med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2771 på den andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en

antihypertensiv läkemedelsregim (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är 150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda.

Irbesartan BMS givet i en dos av 150 mg en gång dagligen ger i allmänhet en bättre 24 timmars

blodtryckskontroll än 75 mg. Att starta behandlingen med 75 mg kan emellertid övervägas, särskilt

hos patienter i hemodialys och hos äldre över 75 år.

Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av

Irbesartan BMS ökas till 300 mg en gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel

göras. Speciellt har tillägg av ett diuretikum som hydroklortiazid visats ha en additiv effekt till

Irbesartan BMS (se avsnitt 4.5).

Hos hypertensiva patienter med typ 2 diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg irbesartan en

gång dagligen och titreras upp till 300 mg en gång dagligen, vilket är att föredra som underhållsdos

vid behandling av njursjukdom. Nyttan av Irbesartan BMS vid njursjukdom hos hypertensiva patienter

med typ 2 diabetes har visats i studier där irbesartan användes, vid behov med tillägg av andra

antihypertensiva medel för att nå målblodtrycket (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion:

ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. En

lägre startdos (75 mg) bör övervägas hos patienter i hemodialys (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsättning

av leverfunktionen. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen.

Äldre patienter:

även om man bör överväga att starta behandlingen med 75 mg en gång dagligen hos

patienter över 75 år, är dosjustering vanligen inte nödvändig hos äldre.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Pediatriska patienter: irbesartan rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga

data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Graviditet i andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Minskad intravaskulär volym:

symtomatisk hypotension, särskilt efter den första dosen, kan

förekomma hos patienter med hypovolemi och/eller natriumbrist efter kraftig diuretikabehandling,

dietär saltrestriktion, diarré eller kräkningar. Innan behandling med Irbesartan BMS påbörjas bör dessa

tillstånd korrigeras.

Renovaskulär hypertoni:

det finns en ökad risk för allvarlig hypotension och njurinsufficiens, när

patienter med bilateral njurartärstenos eller stenos i artären till en enda fungerande njure behandlas

med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Även om detta inte är

dokumenterat med Irbesartan BMS, bör en liknande effekt förutses med angiotensin-II

receptorantagonister.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation:

när Irbesartan BMS användes till patienter med nedsatt

njurfunktion, rekommenderas periodisk kontroll av serumkalium och serum-kreatinin nivåerna. Det

finns ingen erfarenhet av behandling med Irbesartan BMS hos patienter som nyligen genomgått en

njurtransplantation.

Hypertensiva patienter med typ 2 diabetes och njursjukdom:

effekterna av irbesartan på

såväl renala

som kardiovaskulära händelser var inte enhetliga i alla subgrupper, enligt en analys som gjordes i

studien på patienter med framskriden njursjukdom. Framför allt föreföll de mindre fördelaktiga hos

kvinnor och icke-vita personer (se avsnitt 5.1).

Hyperkalemi:

som med andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

hyperkalemi uppkomma under behandling med Irbesartan BMS, särskilt vid nedsatt njurfunktion,

overt proteinuri beroende på diabetesrelaterad njursjukdom och/eller hjärtsvikt. Noggrann kontroll av

serumkalium hos riskpatienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Litium:

kombinationen av litium och Irbesartan BMS rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Aorta- och mitralklaffstenos, obstruktiv hypertrof kardiomyopati: som med andra kärldilaterare, skall

särskild försiktighet iakttagas hos patienter med aorta- eller mitralklaffstenos, eller obstruktiv

hypertrof kardiomyopati.

Primär aldosteronism:

patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på

blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin-angiotensin systemet. Därför

rekommenderas inte användning av Irbesartan BMS.

Allmänt: hos patienter, vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen är beroende av aktiviteten i

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t ex patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom, inklusive njurartärsstenos) har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II

receptor antagonister, som påverkar detta system, förknippats med akut hypotension, azotemi, oliguri

eller i sällsynta fall akut njursvikt. I likhet med alla blodtryckssänkande läkemedel, kan alltför kraftig

blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiomyopati eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom orsaka en hjärtinfarkt eller slaganfall.

Som observerats för ACE-hämmare förefaller irbesartan och de andra angiotensin antagonisterna

sänka blodtrycket mindre effektivt hos svarta personer än hos icke-svarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av låg-renin aktivitet i den svarta hypertensiva populationen (se avsnitt 5.1).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet: behandling med Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad

för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas

direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Laktos

: detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemendel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Pediatriska patienter:

irbesartan har studerats i pediatriska populationer, ålder 6-16 år, men nuvarande

data är inte tillräckliga som stöd för att utöka användningen till barn förrän ytterligare data blir

tillgängliga (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diuretika och andra antihypertensiva medel:

andra antihypertensiva läkemedel kan förstärka den

blodtryckssänkande effekten av irbesartan; emellertid har Irbesartan BMS med bibehållen säkerhet

givits tillsammans med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, långverkande

kalciumantagonister och tiazid-diuretika. Föregående behandling med höga doser diuretika kan

medföra hypovolemi och risk för hypotension när behandling med Irbesartan BMS påbörjas (se avsnitt

4.4).

Kaliumsupplement och kaliumsparande diuretika:

erfarenheter av användning av andra läkemedel,

som påverkar renin-angiotensin-systemet, har visat att samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller andra läkemedel, som

kan höja serum-kalium nivåerna (t.ex. heparin), kan medföra ökningar i serum-kaliumkoncentrationen

och är däför inte att rekommendera (se avsnitt 4.4).

Litium:

reversibla ökningar av serum-litiumkoncentration och toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med angiotensin converting enzyme hämmare. Liknande effekter har hittills

rapporterats i mycket sällsynta fall med irbesartan. Denna kombination rekommenderas därför inte

(se avsnitt 4.4). Om kombinationen bedöms vara nödvändig, rekommenderas noggrann kontroll av

serum-litiumnivåerna.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel:

när angiotensin II-antagonister ges samtidigt med icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (dvs selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag)

och icke-selektiva NSAIDs) kan den antihypertensiva effekten försvagas.

Som för ACE-hämmare, kan samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAIDs leda till

en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av

serumkalium, särskilt hos patienter med redan dålig njurfunktion. Kombinationen skall ges med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och det bör övervägas att

kontrollera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Övrig information om interaktioner med irbesartan:

i kliniska studier påverkades inte irbesartans

farmakokinetik av hydroklortiazid. Irbesartan metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9 och i mindre

utsträckning genom glukuronidering. Inga signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska

interaktioner observerades då irbesartan gavs samtidigt med warfarin, ett läkemedel som metaboliseras

av CYP2C9. Effekten av CYP2C9-inducerare, såsom rifampicin, på irbesartans farmakokinetik har

inte utvärderats. Digoxins farmakokinetik påverkades inte vid samtidig administrering av irbesartan.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Det finns inga

kontrollerade epidemiologiska data rörande risken för Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs),

men motsvarande risker kan finnas för denna läkemedelgrupp. Om inte fortsatt AIIRAs behandling

anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande

behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypertension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning:

Eftersom ingen information angående användning av Irbesartan BMS under amning finns,

rekommenderas inte Irbesartan BMS utan i stället är alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller

prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Baserat på dess

farmakodynamiska egenskaper är det ej troligt att irbesartan påverkar denna förmåga. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner, bör hänsyn tagas till att yrsel eller trötthet kan inträffa under

behandling.

4.8

Biverkningar

I placebokontrollerade studier på patienter med hypertoni, skilde sig den totala förekomsten av

biverkningar ej åt mellan irbesartan (56,2%) och placebogrupperna (56,5%). Utsättning på grund av

biverkningar eller inverkan på laboratorievärden var mindre vanlig hos irbesartanbehandlade patienter

(3,3%) än hos placebobehandlade patienter (4,5%). Förekomsten av biverkningar var inte relaterad till

dos (inom rekommenderat dosområde), kön, ålder, ras eller behandlingstidens längd.

Hos hypertonipatienter med diabetes och med mikroalbuminuri och normal njurfunktion rapporterades

ortostatisk yrsel och ortostatisk hypotension hos 0,5% av patienterna (dvs mindre vanliga), men mer

frekvent än för placebo.

I tabellen nedan redovisas biverkningar rapporterade i placebokontrollerade studier, där 1 965

hypertonipatienter behandlades med irbesartan. Markeringar med en stjärna (*) anger biverkningar

som dessutom rapporterades hos > 2% av hypertonipatienter med diabetes, kronisk njurinsufficiens

och overt proteinuri, och i högre frekvens än för placebo.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar:

Mycket vanliga:

hyperkalemi* uppträdde mer frekvent hos diabetespatienter behandlade med

irbesartan än med placebo. Hos hypertonipatienter med diabetes och med

mikroalbuminuri och normal njurfunktion uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l)

hos 29,4% av patienterna i irbesartan 300 mg-gruppen och hos 22% av patienterna

i placebogruppen. Hos hypertonipatienter med diabetes och med kronisk

njurinsufficiens och overt proteinuri uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l) hos

46,3% av patienterna i irbesartangruppen och hos 26,3% av patienterna i

placebogruppen.

Vanliga:

signifikanta ökningar av kreatinkinas i plasma sågs ofta (1,7%) hos

irbesartanbehandlade personer. Ingen av dessa ökningar hade samband med

identifierbara, kliniska, muskuloskeletala händelser.

Hos 1,7% av hypertonipatienter med framskriden diabetesrelaterad njursjukdom

behandlad med irbesartan har en sänkning i hemoglobin*, som inte var kliniskt

signifikant, observerats.

Hjärtat:

Mindre vanliga:

takykardi

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

yrsel, ortostatisk yrsel*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga:

hosta

Magtarmkanalen:

Vanliga:

illamående/kräkningar

Mindre vanliga:

diarré, dyspepsi/halsbränna

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

muskuloskeletal smärta*

Blodkärl:

Vanliga:

ortostatisk hypotoni*

Mindre vanliga:

rodnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

bröstsmärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga:

sexuell dysfunktion

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats sedan irbesartan introducerades på

marknaden; de baseras på spontana rapporter, varför frekvensen av dessa biverkningar inte är

känd:

Centrala och perifera nervsystemet:

Huvudvärk

Öron och balansorgan:

Tinnitus

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Magtarmkanalen:

Dysgeusi

Njurar och urinvägar:

Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av njursvikt hos riskpatienter (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad:

Leukocytoklastisk vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Artralgi, myalgi (i några fall åtföljt av ökade plasmanivåer av kreatinkinas), muskelkramper

Metabolism och nutrition:

Hyperkalemi

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, hudutslag och urtikaria

Lever och gallvägar:

Hepatit, störd leverfunktion

Pediatriska patienter:

i en randomiserad studie på 318 hypertensiva barn och ungdomar, 6 till 16 år

gamla, sågs följande behandlingsrelaterade biverkningar under den 3 veckor långa dubbel-blindfasen:

huvudvärk (7,9%), hypotoni (2,2%), yrsel (1,9%), hosta (0,9%). Under den 26 veckor långa öppna

studieperioden var de mest frekventa avvikelserna i laboratorievärden kreatininhöjningar (6,5%) och

ökade CK värden hos 2% av barnen.

4.9

Överdosering

Erfarenheter hos vuxna, som exponerats för doser på upp till 900 mg/dag i 8 veckor, visade ingen

toxicitet. De troligaste effekterna av överdosering kan förväntas vara hypotension och takykardi;

bradykardi skulle också kunna inträffa p g a överdosering. Ingen specifik information om behandling

av överdosering med Irbesartan BMS är tillgänglig. Patienten skall övervakas noga och behandlingen

bör vara symtomatisk och understödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar framkallande av kräkning

och/eller magsköljning. Aktivt kol kan vara användbart vid behandling av överdosering. Irbesartan

avlägsnas ej genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskt grupp: Angiotensin-II receptor antagonister, rena.

ATC-kod: C09C A04.

Verkningsmekanism:

Irbesartan är en potent, oralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptorantagonist

(typ AT

). Den förväntas blockera alla effekter av angiotensin-II, medierade via AT

receptorn,

oberoende av källa eller syntesväg för angiotensin-II. Den selektiva antagonismen mot angiotensin-II

) receptorerna ger ökningar i plasma-reninnivåerna och angiotensin-II-nivåerna och en sänkning

av plasma-aldosteronkoncentrationen. Serumkalium påverkas ej signifikant av enbart irbesartan vid

rekommenderade doser. Irbesartan hämmar ej ACE (kininas-II), ett enzym som genererar

angiotensin-II och som också bryter ned bradykinin till inaktiva metaboliter. Irbesartan fordrar ej

metabolisk aktivering.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Klinisk effekt:

Hypertoni

Irbesartan sänker blodtrycket med minimal förändring av hjärtfrekvensen. Blodtryckssänkningen är

dosrelaterad vid dagliga engångsdoser med en tendens att plana ut vid doser över 300 mg. Doser på

150-300 mg en gång dagligen sänker blodtrycken i liggande eller sittande ställning vid dalvärde (dvs

24 timmar efter dosintag) med i medeltal 8-13/5-8 mmHg (systoliskt/diastoliskt) mer än placebo.

Maximal blodtryckssänkning erhålles inom 3-6 timmar efter administrering och den

blodtryckssänkande effekten bibehålles i minst 24 timmar. Efter 24 timmar var blodtrycksreduktionen

60-70% av det maximala diastoliska och systoliska svaret vid rekommenderade doser. Dosering en

gång dagligen med 150 mg gav en blodtryckssänkning med dal- och medelvärden under 24 timmar,

liknande den vid dosering två gånger dagligen med samma totaldos.

Den blodtryckssänkande effekten av Irbesartan BMS är tydlig inom 1-2 veckor, med maximal effekt

4-6 veckor efter behandlingens början. De antihypertensiva effekterna bibehålles under långtidsterapi.

Efter avbrytande av behandlingen återgår blodtrycket gradvis till utgångsläget. Rebound-hypertoni har

ej observerats.

De blodtrycksänkande effekterna av irbesartan och diuretika av tiazid-typ är additiva. Hos patienter,

som inte adekvat kontrolleras med enbart irbesartan, ger tillägg av en låg dos hydroklortiazid

(12,5 mg) en gång dagligen en ytterligare placebo-subtraherad sänkning av blodtrycket vid dalvärdet

på 7-10/3-6 mmHg (systoliskt/diastoliskt).

Effekten av Irbesartan BMS påverkas ej av ålder eller kön. Liksom med andra läkemedel, som

påverkar renin-angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på

monoterapi med irbesartan. När irbesartan ges tillsammans med en låg dos hydroklortiazid

(t ex 12,5 mg dagligen), blir den antihypertensiva effekten hos svarta patienter i det närmaste samma

som hos vita.

Det finns ingen kliniskt betydelsefull påverkan av urinsyra i serum eller utsöndringen av urinsyra i

urinen.

Hos 318 barn och ungdomar, 6 till 16 år gamla, med hypertoni eller i riskzonen (diabetes, hypertoni i

släkten) utvärderades blodtrycksreduktionen av titrerade måldoser irbesartan 0,5 mg/kg (låg),

1,5 mg/kg (mellan) och 4,5 mg/kg (hög) under en 3 veckorsperiod. Efter tre veckor var reduktionen

från utgångsvärdet i primär effektvariabel, dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck (SeSBP), i

medeltal 11,7 mmHg (låg dos), 9,3 mmHg (mellandos), 13,2 mmHg (hög dos). Ingen signifikant

skillnad sågs mellan dessa doser. Korrigerad genomsnittlig förändring av dalvärdet för sittande

diastoliskt blodtryck (SeDBP) var som följer: 3,8 mmHg (låg dos), 3,2 mmHg (mellandos), 5,6 mmHg

(hög dos). Under en efterföljande tvåveckorsperiod, då patienterna re-randomiserades till antingen

aktiv behandling eller placebo, hade patienter som fick placebo en ökning med 2,4 och 2,0 mmHg i

SeSBP respektive SeDBP, jämfört med ändringar på +0,1 och -0,3 mmHg hos dem som fick irbesartan

i någon av doserna (se avsnitt 4.2).

Hypertoni och typ 2 diabetes med njursjukdom

IDNT studien (the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) visar att irbesartan minskar progressionen

av njursjukdom hos patienter med kronisk njurinsufficiens och overt proteinuri. IDNT var en dubbel-

blind, kontrollerad, morbiditets- och mortalitetsstudie, som jämförde Irbesartan BMS, amlodipin och

placebo. Långtidseffekterna (i genomsnitt 2,6 år) av Irbesartan BMS på progression av njursjukdom

och totalmortalitet undersöktes hos 1715 patienter med hypertoni och typ 2 diabetes, proteinuri

≥ 900 mg/dag och serumkreatinin mellan 1,0-3,0 mg/dl. Patienterna titrerades från 75 mg till en

underhållsdos på 300 mg Irbesartan BMS, från 2,5 mg till 10 mg amlodipin eller placebo, beroende på

tolerans. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper fick som regel mellan 2 och 4 antihypertensiva

läkemedel (såsom diuretika, betablockerare, alfablockerare) för att nå ett på förhand definierat

målblodtryck på ≤ 135/85 mmHg eller en sänkning av det systoliska trycket med 10 mmHg, om

utgångsvärdet var > 160 mmHg. Sextio procent (60%) av patienterna i placebogruppen nådde detta

målblodtryck, medan andelen var 76% och 78% i irbesartan- respektive amlodipingruppen. Irbesartan

reducerade signifikant den relativa risken i primär, kombinerad endpoint, som var dubblering av

serumkreatinin, terminal njursjukdom (ESRD) och totalmortalitet. Cirka 33% av patienterna i

irbesartangruppen nådde primär, renal, kombinerad endpoint jämfört med 39% och 41% i placebo-

respektive amlodipingruppen [20% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,024) och 23%

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

relativ riskreduktion jämfört med amlodipin (p= 0,006)]. När de enskilda komponenterna av primär

endpoint analyserades, sågs ingen effekt på totalmortalitet, medan en positiv trend avseende sänkt

ESRD och en signifikant mindre dubblering av serumkreatinin observerades.

Subgrupper, baserade på kön, ras, ålder, diabetesvaraktighet, initialt blodtryck, serumkreatinin och

albuminutsöndringshastighet, utvärderades med avseende på behandlingseffekt. I subgrupperna

kvinnor och svarta, som representerade 32% respektive 26% av den totala studiepopulationen, var den

renala skyddseffekten inte tydlig, fastän konfidensintervallen inte utesluter en sådan. Vad gäller

sekundär endpoint, som var fatala eller icke-fatala kardiovaskulära händelser, var det ingen skillnad

mellan de tre grupperna i totalpopulationen, medan en ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos

kvinnor och en minskad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos män i irbesartangruppen jämfört

med den placebobaserade behandlingen. En ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt och stroke sågs

hos kvinnor i den irbesartanbaserde behandlingen jämfört med den amlodipinbaserade behandlingen,

medan hospitalisering på grund av hjärtsvikt var reducerad i totalpopulationen. Ingen bra förklaring till

dessa fynd hos kvinnor har dock identifierats.

Studien IRMA 2 (the Effects of Irbesartan on Micoralbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2

Diabetes Mellitus) visar att irbesartan 300 mg fördröjer progression till overt proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var en placebokontrollerad, dubbel-blind, morbiditetsstudie på

590 patienter med typ 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) och normal njurfunktion

(serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos män och < 1,1 mg/dl hos kvinnor). I studien undersöktes

långtidseffekterna (2 år) av Irbesartan BMS på progression till klinisk (overt) proteinuri

(utsöndringshastigheten av albumin i urinen (UAER) > 300 mg/dag och en ökning i UAER med minst

30% från utgångsvärdet). Det på förhand definierade målblodtrycket var ≤ 135/85 mmHg. Ytterligare

antihypertensiva läkemedel (dock inte ACE-hämmare, angiotensin-II receptor antagonister eller

dihydropyridin kalcium blockerare) lades till vid behov för att nå målblodtrycket. Medan jämförbart

blodtryck uppnåddes i samtliga behandlingsgrupper nådde färre personer i irbesartan 300 mg gruppen

(5,2%) än i placebogruppen (14,9%) och i irbesartan 150 mg gruppen (9,7%) endpoint overt

proteinuri, vilket visar en 70% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,0004) vid den högre

dosen. En åtföljande förbättring av glomerulär filtrationshastighet (GFR) sågs inte under de första tre

månadernas behandling. Fördröjningen i progression till klinisk proteinuri var tydlig redan efter tre

månader och fortsatte under 2-årsperioden. Regression till normoalbuminuri (< 30 mg/dag) var mer

frekvent i Irbesartan BMS 300 mg gruppen (34%) än i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas irbesartan väl: studier av den absoluta biotillgängligheten gav

värden på c:a 60-80%. Samtidigt intag av föda har ingen signifikant inverkan på biotillgängligheten av

irbesartan. Plasmaproteinbindningen är cirka 96% med försumbar bindning till

blodcellskomponenterna. Distributionsvolymen är 53-93 liter. Efter oral eller intravenös

administrering av

C-irbesartan utgörs 80-85% av radioaktiviteten i plasma av oförändrat irbesartan.

Irbesartan metaboliseras i levern via glukuronidkonjugering och oxidering. Huvudmetabolit i plasma

är irbesartanglukuronid (cirka 6%).

In vitro

-studier visar att irbesartan primärt oxideras av

cytokrom P450 enzymet CYP2C9; isoenzym CYP3A4 har försumbar effekt.

Irbesartan uppvisar linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En

proportionellt mindre ökning av den orala absorptionen observerades vid doser över 600 mg (två

gånger den rekommenderade maximaldosen); orsaken till detta är okänd. Maximal koncentration i

plasma uppnås 1,5-2 timmar efter oral administrering. Totala och renala clearance är

157-176 respektive 3-3,5 ml/min. Den terminala halveringstiden vid elimination av irbesartan är

11-15 timmar. Steady state för plasmakoncentrationen uppnås inom 3 dagar efter påbörjande av

dosering en gång dagligen. Begränsad ackumulation av irbesartan (< 20%) ses i plasma efter

upprepade doser en gång dagligen. I en studie har något högre plasmakoncentrationer av irbesartan

observerats hos kvinnliga hypertoniker. Det förelåg emellertid ingen skillnad i halveringstid och

ackumulation av irbesartan. Dosjustering är ej nödvändig för kvinnliga patienter. AUC och C

värden för irbesartan var också något högre för äldre patienter (≥ 65 år) än för yngre (18-40 år). Den

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

terminala halveringstiden var dock inte signifikant förändrad. Dosjusteringar är ej nödvändiga hos

äldre patienter.

Irbesartan och dess metaboliter elimineras både via gallan och urinen. Efter antingen oral eller iv

administrering av

C-irbesartan återfinnes cirka 20% av radioaktiviteten i urinen och resterande del i

feces. Mindre än 2% av dosen utsöndras som oförändrat irbesartan i urinen.

Irbesartans farmakokinetik utvärderades hos 23 hypertensiva barn efter 4 veckors administrering av en

eller flera dagliga doser irbesartan (2 mg/kg) upp till en maximal daglig dos på 150 mg. Av dessa 23

barn kunde 21 utvärderas med avseende på farmakokinetik i jämförelse med vuxna (12 barn över

12 år, nio barn mellan 6 och 12 år). Resultaten visade att C

, AUC och clearance var jämförbara med

dem som sågs hos vuxna patienter som fick 150 mg irbesartan dagligen. En begränsad accumulering

av irbesartan (18%) i plasma sågs vid upprepad dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion

:

hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter i hemodialys är de

farmakokinetiska parametrarna för irbesartan ej signifikant förändrade. Irbesartan avlägsnas ej genom

hemodialys.

Nedsatt leverfunktion

:

hos patienter med mild till måttlig cirros är de farmakokinetiska parametrarna

för irbesartan ej signifikant förändrade. Studier har ej genomförts på patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på systemtoxicitet eller onormal toxicitet på målorgan förelåg vid kliniskt relevanta doser.

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser av irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos råttor och

≥ 100 mg/kg/dag hos macaque-apor) en sänkning av laboratorievärden för röda blodkroppar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Hos råtta och macaque-apor inducerade irbesartan i mycket

höga doser (≥ 500 mg/kg/dag) degenerativa förändringar i njurarna (såsom interstitiell nefrit, tubulär

dilatation, basofila tubuli, ökade plasmakoncentrationer av urinämne och kreatinin) vilka anses

sekundära till den hypotensiva effekten av läkemedlet som medförde minskad renal perfusion. Vidare

inducerade irbesartan hyperplasi/hypertrofi av de juxtaglomerulära cellerna (hos råttor vid doser

≥ 90 mg/kg/dag, hos macaque-apor vid doser ≥ 10 mg/kg/dag). Alla dessa förändringar ansågs

orsakade av den farmakologiska effekten av irbesartan. För terapeutiska doser av irbesartan till

människa, synes hyperplasin/hypertrofin av de juxtaglomerulära cellerna ej ha någon relevans.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet, klastogenicitet eller karcinogenicitet.

Djurstudier med irbesartan visade på råttfoster övergående toxiska effekter (förstorat njurbäcken,

hydrouretär eller subkutant ödem), som försvann efter födseln. Hos kaniner observerades abort eller

tidig resorption vid doser, som hos modern orsakade signifikant toxicitet inklusive död. Inga

teratogena effekter sågs hos råtta eller kanin.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

Vattenhaltig kolloidal kiseldioxid

Pregelatiniserad majsstärkelse

Poloxamer 188.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 14 tabletter: 1 blisterkarta med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 28 tabletter: 2 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 tabletter: 4 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 98 tabletter: 7 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 x 1 tabletter: 7 blisterkartor med 8 x 1 tabletter, var och en i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/375/001-005

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 januari 2007

Datum för senaste förnyelse:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Irbesartan BMS 150 mg tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 150 mg irbesartan.

Hjälpämne: 30,75 mg laktosmonohydrat per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vit till gråvit, bikonvex och oval med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2772 på den andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en

antihypertensiv läkemedelsregim (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är 150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda.

Irbesartan BMS givet i en dos av 150 mg en gång dagligen ger i allmänhet en bättre 24 timmars

blodtryckskontroll än 75 mg. Att starta behandlingen med 75 mg kan emellertid övervägas, särskilt

hos patienter i hemodialys och hos äldre över 75 år.

Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av

Irbesartan BMS ökas till 300 mg en gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel

göras. Speciellt har tillägg av ett diuretikum som hydroklortiazid visats ha en additiv effekt till

Irbesartan BMS (se avsnitt 4.5).

Hos hypertensiva patienter med typ 2 diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg irbesartan en

gång dagligen och titreras upp till 300 mg en gång dagligen, vilket är att föredra som underhållsdos

vid behandling av njursjukdom. Nyttan av Irbesartan BMS vid njursjukdom hos hypertensiva patienter

med typ 2 diabetes har visats i studier där irbesartan användes, vid behov med tillägg av andra

antihypertensiva medel för att nå målblodtrycket (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion:

ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. En

lägre startdos (75 mg) bör övervägas hos patienter i hemodialys (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsättning

av leverfunktionen. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen.

Äldre patienter:

även om man bör överväga att starta behandlingen med 75 mg en gång dagligen hos

patienter över 75 år, är dosjustering vanligen inte nödvändig hos äldre.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Pediatriska patienter: irbesartan rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga

data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Graviditet i andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Minskad intravaskulär volym:

symtomatisk hypotension, särskilt efter den första dosen, kan

förekomma hos patienter med hypovolemi och/eller natriumbrist efter kraftig diuretikabehandling,

dietär saltrestriktion, diarré eller kräkningar. Innan behandling med Irbesartan BMS påbörjas bör dessa

tillstånd korrigeras.

Renovaskulär hypertoni:

det finns en ökad risk för allvarlig hypotension och njurinsufficiens, när

patienter med bilateral njurartärstenos eller stenos i artären till en enda fungerande njure behandlas

med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Även om detta inte är

dokumenterat med Irbesartan BMS, bör en liknande effekt förutses med angiotensin-II

receptorantagonister.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation:

när Irbesartan BMS användes till patienter med nedsatt

njurfunktion, rekommenderas periodisk kontroll av serumkalium och serum-kreatinin nivåerna. Det

finns ingen erfarenhet av behandling med Irbesartan BMS hos patienter som nyligen genomgått en

njurtransplantation.

Hypertensiva patienter med typ 2 diabetes och njursjukdom:

effekterna av irbesartan på

såväl renala

som kardiovaskulära händelser var inte enhetliga i alla subgrupper, enligt en analys som gjordes i

studien på patienter med framskriden njursjukdom. Framför allt föreföll de mindre fördelaktiga hos

kvinnor och icke-vita personer (se avsnitt 5.1).

Hyperkalemi:

som med andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

hyperkalemi uppkomma under behandling med Irbesartan BMS, särskilt vid nedsatt njurfunktion,

overt proteinuri beroende på diabetesrelaterad njursjukdom och/eller hjärtsvikt. Noggrann kontroll av

serumkalium hos riskpatienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Litium:

kombinationen av litium och Irbesartan BMS rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Aorta- och mitralklaffstenos, obstruktiv hypertrof kardiomyopati: som med andra kärldilaterare, skall

särskild försiktighet iakttagas hos patienter med aorta- eller mitralklaffstenos, eller obstruktiv

hypertrof kardiomyopati.

Primär aldosteronism:

patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på

blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin-angiotensin systemet. Därför

rekommenderas inte användning av Irbesartan BMS.

Allmänt: hos patienter, vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen är beroende av aktiviteten i

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t ex patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom, inklusive njurartärsstenos) har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II

receptor antagonister, som påverkar detta system, förknippats med akut hypotension, azotemi, oliguri

eller i sällsynta fall akut njursvikt. I likhet med alla blodtryckssänkande läkemedel, kan alltför kraftig

blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiomyopati eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom orsaka en hjärtinfarkt eller slaganfall.

Som observerats för ACE-hämmare förefaller irbesartan och de andra angiotensin antagonisterna

sänka blodtrycket mindre effektivt hos svarta personer än hos icke-svarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av låg-renin aktivitet i den svarta hypertensiva populationen (se avsnitt 5.1).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet: behandling med Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad

för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas

direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Laktos

: detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemendel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Pediatriska patienter:

irbesartan har studerats i pediatriska populationer, ålder 6-16 år, men nuvarande

data är inte tillräckliga som stöd för att utöka användningen till barn förrän ytterligare data blir

tillgängliga (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diuretika och andra antihypertensiva medel:

andra antihypertensiva läkemedel kan förstärka den

blodtryckssänkande effekten av irbesartan; emellertid har Irbesartan BMS med bibehållen säkerhet

givits tillsammans med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, långverkande

kalciumantagonister och tiazid-diuretika. Föregående behandling med höga doser diuretika kan

medföra hypovolemi och risk för hypotension när behandling med Irbesartan BMS påbörjas (se avsnitt

4.4).

Kaliumsupplement och kaliumsparande diuretika:

erfarenheter av användning av andra läkemedel,

som påverkar renin-angiotensin-systemet, har visat att samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller andra läkemedel, som

kan höja serum-kalium nivåerna (t.ex. heparin), kan medföra ökningar i serum-kaliumkoncentrationen

och är däför inte att rekommendera (se avsnitt 4.4).

Litium:

reversibla ökningar av serum-litiumkoncentration och toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med angiotensin converting enzyme hämmare. Liknande effekter har hittills

rapporterats i mycket sällsynta fall med irbesartan. Denna kombination rekommenderas därför inte

(se avsnitt 4.4). Om kombinationen bedöms vara nödvändig, rekommenderas noggrann kontroll av

serum-litiumnivåerna.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel:

när angiotensin II-antagonister ges samtidigt med icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (dvs selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag)

och icke-selektiva NSAIDs) kan den antihypertensiva effekten försvagas.

Som för ACE-hämmare, kan samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAIDs leda till

en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av

serumkalium, särskilt hos patienter med redan dålig njurfunktion. Kombinationen skall ges med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och det bör övervägas att

kontrollera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Övrig information om interaktioner med irbesartan:

i kliniska studier påverkades inte irbesartans

farmakokinetik av hydroklortiazid. Irbesartan metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9 och i mindre

utsträckning genom glukuronidering. Inga signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska

interaktioner observerades då irbesartan gavs samtidigt med warfarin, ett läkemedel som metaboliseras

av CYP2C9. Effekten av CYP2C9-inducerare, såsom rifampicin, på irbesartans farmakokinetik har

inte utvärderats. Digoxins farmakokinetik påverkades inte vid samtidig administrering av irbesartan.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Det finns inga

kontrollerade epidemiologiska data rörande risken för Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs),

men motsvarande risker kan finnas för denna läkemedelgrupp. Om inte fortsatt AIIRAs behandling

anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande

behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypertension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning:

Eftersom ingen information angående användning av Irbesartan BMS under amning finns,

rekommenderas inte Irbesartan BMS utan i stället är alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller

prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Baserat på dess

farmakodynamiska egenskaper är det ej troligt att irbesartan påverkar denna förmåga. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner, bör hänsyn tagas till att yrsel eller trötthet kan inträffa under

behandling.

4.8

Biverkningar

I placebokontrollerade studier på patienter med hypertoni, skilde sig den totala förekomsten av

biverkningar ej åt mellan irbesartan (56,2%) och placebogrupperna (56,5%). Utsättning på grund av

biverkningar eller inverkan på laboratorievärden var mindre vanlig hos irbesartanbehandlade patienter

(3,3%) än hos placebobehandlade patienter (4,5%). Förekomsten av biverkningar var inte relaterad till

dos (inom rekommenderat dosområde), kön, ålder, ras eller behandlingstidens längd.

Hos hypertonipatienter med diabetes och med mikroalbuminuri och normal njurfunktion rapporterades

ortostatisk yrsel och ortostatisk hypotension hos 0,5% av patienterna (dvs mindre vanliga), men mer

frekvent än för placebo.

I tabellen nedan redovisas biverkningar rapporterade i placebokontrollerade studier, där 1 965

hypertonipatienter behandlades med irbesartan. Markeringar med en stjärna (*) anger biverkningar

som dessutom rapporterades hos > 2% av hypertonipatienter med diabetes, kronisk njurinsufficiens

och overt proteinuri, och i högre frekvens än för placebo.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar:

Mycket vanliga:

hyperkalemi* uppträdde mer frekvent hos diabetespatienter behandlade med

irbesartan än med placebo. Hos hypertonipatienter med diabetes och med

mikroalbuminuri och normal njurfunktion uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l)

hos 29,4% av patienterna i irbesartan 300 mg-gruppen och hos 22% av patienterna

i placebogruppen. Hos hypertonipatienter med diabetes och med kronisk

njurinsufficiens och overt proteinuri uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l) hos

46,3% av patienterna i irbesartangruppen och hos 26,3% av patienterna i

placebogruppen.

Vanliga:

signifikanta ökningar av kreatinkinas i plasma sågs ofta (1,7%) hos

irbesartanbehandlade personer. Ingen av dessa ökningar hade samband med

identifierbara, kliniska, muskuloskeletala händelser.

Hos 1,7% av hypertonipatienter med framskriden diabetesrelaterad njursjukdom

behandlad med irbesartan har en sänkning i hemoglobin*, som inte var kliniskt

signifikant, observerats.

Hjärtat:

Mindre vanliga:

takykardi

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

yrsel, ortostatisk yrsel*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga:

hosta

Magtarmkanalen:

Vanliga:

illamående/kräkningar

Mindre vanliga:

diarré, dyspepsi/halsbränna

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

muskuloskeletal smärta*

Blodkärl:

Vanliga:

ortostatisk hypotoni*

Mindre vanliga:

rodnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

bröstsmärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga:

sexuell dysfunktion

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats sedan irbesartan introducerades på

marknaden; de baseras på spontana rapporter, varför frekvensen av dessa biverkningar inte är

känd:

Centrala och perifera nervsystemet:

Huvudvärk

Öron och balansorgan:

Tinnitus

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Magtarmkanalen:

Dysgeusi

Njurar och urinvägar:

Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av njursvikt hos riskpatienter (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad:

Leukocytoklastisk vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Artralgi, myalgi (i några fall åtföljt av ökade plasmanivåer av kreatinkinas), muskelkramper

Metabolism och nutrition:

Hyperkalemi

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, hudutslag och urtikaria

Lever och gallvägar:

Hepatit, störd leverfunktion

Pediatriska patienter:

i en randomiserad studie på 318 hypertensiva barn och ungdomar, 6 till 16 år

gamla, sågs följande behandlingsrelaterade biverkningar under den 3 veckor långa dubbel-blindfasen:

huvudvärk (7,9%), hypotoni (2,2%), yrsel (1,9%), hosta (0,9%). Under den 26 veckor långa öppna

studieperioden var de mest frekventa avvikelserna i laboratorievärden kreatininhöjningar (6,5%) och

ökade CK värden hos 2% av barnen.

4.9

Överdosering

Erfarenheter hos vuxna, som exponerats för doser på upp till 900 mg/dag i 8 veckor, visade ingen

toxicitet. De troligaste effekterna av överdosering kan förväntas vara hypotension och takykardi;

bradykardi skulle också kunna inträffa p g a överdosering. Ingen specifik information om behandling

av överdosering med Irbesartan BMS är tillgänglig. Patienten skall övervakas noga och behandlingen

bör vara symtomatisk och understödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar framkallande av kräkning

och/eller magsköljning. Aktivt kol kan vara användbart vid behandling av överdosering. Irbesartan

avlägsnas ej genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskt grupp: Angiotensin-II receptor antagonister, rena.

ATC-kod: C09C A04.

Verkningsmekanism:

Irbesartan är en potent, oralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptorantagonist

(typ AT

). Den förväntas blockera alla effekter av angiotensin-II, medierade via AT

receptorn,

oberoende av källa eller syntesväg för angiotensin-II. Den selektiva antagonismen mot angiotensin-II

) receptorerna ger ökningar i plasma-reninnivåerna och angiotensin-II-nivåerna och en sänkning

av plasma-aldosteronkoncentrationen. Serumkalium påverkas ej signifikant av enbart irbesartan vid

rekommenderade doser. Irbesartan hämmar ej ACE (kininas-II), ett enzym som genererar

angiotensin-II och som också bryter ned bradykinin till inaktiva metaboliter. Irbesartan fordrar ej

metabolisk aktivering.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Klinisk effekt:

Hypertoni

Irbesartan sänker blodtrycket med minimal förändring av hjärtfrekvensen. Blodtryckssänkningen är

dosrelaterad vid dagliga engångsdoser med en tendens att plana ut vid doser över 300 mg. Doser på

150-300 mg en gång dagligen sänker blodtrycken i liggande eller sittande ställning vid dalvärde (dvs

24 timmar efter dosintag) med i medeltal 8-13/5-8 mmHg (systoliskt/diastoliskt) mer än placebo.

Maximal blodtryckssänkning erhålles inom 3-6 timmar efter administrering och den

blodtryckssänkande effekten bibehålles i minst 24 timmar. Efter 24 timmar var blodtrycksreduktionen

60-70% av det maximala diastoliska och systoliska svaret vid rekommenderade doser. Dosering en

gång dagligen med 150 mg gav en blodtryckssänkning med dal- och medelvärden under 24 timmar,

liknande den vid dosering två gånger dagligen med samma totaldos.

Den blodtryckssänkande effekten av Irbesartan BMS är tydlig inom 1-2 veckor, med maximal effekt

4-6 veckor efter behandlingens början. De antihypertensiva effekterna bibehålles under långtidsterapi.

Efter avbrytande av behandlingen återgår blodtrycket gradvis till utgångsläget. Rebound-hypertoni har

ej observerats.

De blodtrycksänkande effekterna av irbesartan och diuretika av tiazid-typ är additiva. Hos patienter,

som inte adekvat kontrolleras med enbart irbesartan, ger tillägg av en låg dos hydroklortiazid

(12,5 mg) en gång dagligen en ytterligare placebo-subtraherad sänkning av blodtrycket vid dalvärdet

på 7-10/3-6 mmHg (systoliskt/diastoliskt).

Effekten av Irbesartan BMS påverkas ej av ålder eller kön. Liksom med andra läkemedel, som

påverkar renin-angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på

monoterapi med irbesartan. När irbesartan ges tillsammans med en låg dos hydroklortiazid

(t ex 12,5 mg dagligen), blir den antihypertensiva effekten hos svarta patienter i det närmaste samma

som hos vita.

Det finns ingen kliniskt betydelsefull påverkan av urinsyra i serum eller utsöndringen av urinsyra i

urinen.

Hos 318 barn och ungdomar, 6 till 16 år gamla, med hypertoni eller i riskzonen (diabetes, hypertoni i

släkten) utvärderades blodtrycksreduktionen av titrerade måldoser irbesartan 0,5 mg/kg (låg),

1,5 mg/kg (mellan) och 4,5 mg/kg (hög) under en 3 veckorsperiod. Efter tre veckor var reduktionen

från utgångsvärdet i primär effektvariabel, dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck (SeSBP), i

medeltal 11,7 mmHg (låg dos), 9,3 mmHg (mellandos), 13,2 mmHg (hög dos). Ingen signifikant

skillnad sågs mellan dessa doser. Korrigerad genomsnittlig förändring av dalvärdet för sittande

diastoliskt blodtryck (SeDBP) var som följer: 3,8 mmHg (låg dos), 3,2 mmHg (mellandos), 5,6 mmHg

(hög dos). Under en efterföljande tvåveckorsperiod, då patienterna re-randomiserades till antingen

aktiv behandling eller placebo, hade patienter som fick placebo en ökning med 2,4 och 2,0 mmHg i

SeSBP respektive SeDBP, jämfört med ändringar på +0,1 och -0,3 mmHg hos dem som fick irbesartan

i någon av doserna (se avsnitt 4.2).

Hypertoni och typ 2 diabetes med njursjukdom

IDNT studien (the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) visar att irbesartan minskar progressionen

av njursjukdom hos patienter med kronisk njurinsufficiens och overt proteinuri. IDNT var en dubbel-

blind, kontrollerad, morbiditets- och mortalitetsstudie, som jämförde Irbesartan BMS, amlodipin och

placebo. Långtidseffekterna (i genomsnitt 2,6 år) av Irbesartan BMS på progression av njursjukdom

och totalmortalitet undersöktes hos 1715 patienter med hypertoni och typ 2 diabetes, proteinuri

≥ 900 mg/dag och serumkreatinin mellan 1,0-3,0 mg/dl. Patienterna titrerades från 75 mg till en

underhållsdos på 300 mg Irbesartan BMS, från 2,5 mg till 10 mg amlodipin eller placebo, beroende på

tolerans. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper fick som regel mellan 2 och 4 antihypertensiva

läkemedel (såsom diuretika, betablockerare, alfablockerare) för att nå ett på förhand definierat

målblodtryck på ≤ 135/85 mmHg eller en sänkning av det systoliska trycket med 10 mmHg, om

utgångsvärdet var > 160 mmHg. Sextio procent (60%) av patienterna i placebogruppen nådde detta

målblodtryck, medan andelen var 76% och 78% i irbesartan- respektive amlodipingruppen. Irbesartan

reducerade signifikant den relativa risken i primär, kombinerad endpoint, som var dubblering av

serumkreatinin, terminal njursjukdom (ESRD) och totalmortalitet. Cirka 33% av patienterna i

irbesartangruppen nådde primär, renal, kombinerad endpoint jämfört med 39% och 41% i placebo-

respektive amlodipingruppen [20% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,024) och 23%

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

relativ riskreduktion jämfört med amlodipin (p= 0,006)]. När de enskilda komponenterna av primär

endpoint analyserades, sågs ingen effekt på totalmortalitet, medan en positiv trend avseende sänkt

ESRD och en signifikant mindre dubblering av serumkreatinin observerades.

Subgrupper, baserade på kön, ras, ålder, diabetesvaraktighet, initialt blodtryck, serumkreatinin och

albuminutsöndringshastighet, utvärderades med avseende på behandlingseffekt. I subgrupperna

kvinnor och svarta, som representerade 32% respektive 26% av den totala studiepopulationen, var den

renala skyddseffekten inte tydlig, fastän konfidensintervallen inte utesluter en sådan. Vad gäller

sekundär endpoint, som var fatala eller icke-fatala kardiovaskulära händelser, var det ingen skillnad

mellan de tre grupperna i totalpopulationen, medan en ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos

kvinnor och en minskad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos män i irbesartangruppen jämfört

med den placebobaserade behandlingen. En ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt och stroke sågs

hos kvinnor i den irbesartanbaserde behandlingen jämfört med den amlodipinbaserade behandlingen,

medan hospitalisering på grund av hjärtsvikt var reducerad i totalpopulationen. Ingen bra förklaring till

dessa fynd hos kvinnor har dock identifierats.

Studien IRMA 2 (the Effects of Irbesartan on Micoralbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2

Diabetes Mellitus) visar att irbesartan 300 mg fördröjer progression till overt proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var en placebokontrollerad, dubbel-blind, morbiditetsstudie på

590 patienter med typ 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) och normal njurfunktion

(serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos män och < 1,1 mg/dl hos kvinnor). I studien undersöktes

långtidseffekterna (2 år) av Irbesartan BMS på progression till klinisk (overt) proteinuri

(utsöndringshastigheten av albumin i urinen (UAER) > 300 mg/dag och en ökning i UAER med minst

30% från utgångsvärdet). Det på förhand definierade målblodtrycket var ≤ 135/85 mmHg. Ytterligare

antihypertensiva läkemedel (dock inte ACE-hämmare, angiotensin-II receptor antagonister eller

dihydropyridin kalcium blockerare) lades till vid behov för att nå målblodtrycket. Medan jämförbart

blodtryck uppnåddes i samtliga behandlingsgrupper nådde färre personer i irbesartan 300 mg gruppen

(5,2%) än i placebogruppen (14,9%) och i irbesartan 150 mg gruppen (9,7%) endpoint overt

proteinuri, vilket visar en 70% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,0004) vid den högre

dosen. En åtföljande förbättring av glomerulär filtrationshastighet (GFR) sågs inte under de första tre

månadernas behandling. Fördröjningen i progression till klinisk proteinuri var tydlig redan efter tre

månader och fortsatte under 2-årsperioden. Regression till normoalbuminuri (< 30 mg/dag) var mer

frekvent i Irbesartan BMS 300 mg gruppen (34%) än i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas irbesartan väl: studier av den absoluta biotillgängligheten gav

värden på c:a 60-80%. Samtidigt intag av föda har ingen signifikant inverkan på biotillgängligheten av

irbesartan. Plasmaproteinbindningen är cirka 96% med försumbar bindning till

blodcellskomponenterna. Distributionsvolymen är 53-93 liter. Efter oral eller intravenös

administrering av

C-irbesartan utgörs 80-85% av radioaktiviteten i plasma av oförändrat irbesartan.

Irbesartan metaboliseras i levern via glukuronidkonjugering och oxidering. Huvudmetabolit i plasma

är irbesartanglukuronid (cirka 6%).

In vitro

-studier visar att irbesartan primärt oxideras av

cytokrom P450 enzymet CYP2C9; isoenzym CYP3A4 har försumbar effekt.

Irbesartan uppvisar linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En

proportionellt mindre ökning av den orala absorptionen observerades vid doser över 600 mg (två

gånger den rekommenderade maximaldosen); orsaken till detta är okänd. Maximal koncentration i

plasma uppnås 1,5-2 timmar efter oral administrering. Totala och renala clearance är

157-176 respektive 3-3,5 ml/min. Den terminala halveringstiden vid elimination av irbesartan är

11-15 timmar. Steady state för plasmakoncentrationen uppnås inom 3 dagar efter påbörjande av

dosering en gång dagligen. Begränsad ackumulation av irbesartan (< 20%) ses i plasma efter

upprepade doser en gång dagligen. I en studie har något högre plasmakoncentrationer av irbesartan

observerats hos kvinnliga hypertoniker. Det förelåg emellertid ingen skillnad i halveringstid och

ackumulation av irbesartan. Dosjustering är ej nödvändig för kvinnliga patienter. AUC och C

värden för irbesartan var också något högre för äldre patienter (≥ 65 år) än för yngre (18-40 år). Den

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

terminala halveringstiden var dock inte signifikant förändrad. Dosjusteringar är ej nödvändiga hos

äldre patienter.

Irbesartan och dess metaboliter elimineras både via gallan och urinen. Efter antingen oral eller iv

administrering av

C-irbesartan återfinnes cirka 20% av radioaktiviteten i urinen och resterande del i

feces. Mindre än 2% av dosen utsöndras som oförändrat irbesartan i urinen.

Irbesartans farmakokinetik utvärderades hos 23 hypertensiva barn efter 4 veckors administrering av en

eller flera dagliga doser irbesartan (2 mg/kg) upp till en maximal daglig dos på 150 mg. Av dessa 23

barn kunde 21 utvärderas med avseende på farmakokinetik i jämförelse med vuxna (12 barn över

12 år, nio barn mellan 6 och 12 år). Resultaten visade att C

, AUC och clearance var jämförbara med

dem som sågs hos vuxna patienter som fick 150 mg irbesartan dagligen. En begränsad accumulering

av irbesartan (18%) i plasma sågs vid upprepad dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion

:

hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter i hemodialys är de

farmakokinetiska parametrarna för irbesartan ej signifikant förändrade. Irbesartan avlägsnas ej genom

hemodialys.

Nedsatt leverfunktion

:

hos patienter med mild till måttlig cirros är de farmakokinetiska parametrarna

för irbesartan ej signifikant förändrade. Studier har ej genomförts på patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på systemtoxicitet eller onormal toxicitet på målorgan förelåg vid kliniskt relevanta doser.

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser av irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos råttor och

≥ 100 mg/kg/dag hos macaque-apor) en sänkning av laboratorievärden för röda blodkroppar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Hos råtta och macaque-apor inducerade irbesartan i mycket

höga doser (≥ 500 mg/kg/dag) degenerativa förändringar i njurarna (såsom interstitiell nefrit, tubulär

dilatation, basofila tubuli, ökade plasmakoncentrationer av urinämne och kreatinin) vilka anses

sekundära till den hypotensiva effekten av läkemedlet som medförde minskad renal perfusion. Vidare

inducerade irbesartan hyperplasi/hypertrofi av de juxtaglomerulära cellerna (hos råttor vid doser

≥ 90 mg/kg/dag, hos macaque-apor vid doser ≥ 10 mg/kg/dag). Alla dessa förändringar ansågs

orsakade av den farmakologiska effekten av irbesartan. För terapeutiska doser av irbesartan till

människa, synes hyperplasin/hypertrofin av de juxtaglomerulära cellerna ej ha någon relevans.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet, klastogenicitet eller karcinogenicitet.

Djurstudier med irbesartan visade på råttfoster övergående toxiska effekter (förstorat njurbäcken,

hydrouretär eller subkutant ödem), som försvann efter födseln. Hos kaniner observerades abort eller

tidig resorption vid doser, som hos modern orsakade signifikant toxicitet inklusive död. Inga

teratogena effekter sågs hos råtta eller kanin.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

Vattenhaltig kolloidal kiseldioxid

Pregelatiniserad majsstärkelse

Poloxamer 188.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 14 tabletter: 1 blisterkarta med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 28 tabletter: 2 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 tabletter: 4 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 98 tabletter: 7 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 x 1 tabletter: 7 blisterkartor med 8 x 1 tabletter, var och en i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/375/006-010

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 januari 2007

Datum för senaste förnyelse:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Irbesartan BMS 300 mg tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 300 mg irbesartan.

Hjälpämne: 61,50 mg laktosmonohydrat per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vit till gråvit, bikonvex och oval med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2773 på den andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en

antihypertensiv läkemedelsregim (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är 150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda.

Irbesartan BMS givet i en dos av 150 mg en gång dagligen ger i allmänhet en bättre 24 timmars

blodtryckskontroll än 75 mg. Att starta behandlingen med 75 mg kan emellertid övervägas, särskilt

hos patienter i hemodialys och hos äldre över 75 år.

Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av

Irbesartan BMS ökas till 300 mg en gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel

göras. Speciellt har tillägg av ett diuretikum som hydroklortiazid visats ha en additiv effekt till

Irbesartan BMS (se avsnitt 4.5).

Hos hypertensiva patienter med typ 2 diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg irbesartan en

gång dagligen och titreras upp till 300 mg en gång dagligen, vilket är att föredra som underhållsdos

vid behandling av njursjukdom. Nyttan av Irbesartan BMS vid njursjukdom hos hypertensiva patienter

med typ 2 diabetes har visats i studier där irbesartan användes, vid behov med tillägg av andra

antihypertensiva medel för att nå målblodtrycket (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion:

ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. En

lägre startdos (75 mg) bör övervägas hos patienter i hemodialys (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsättning

av leverfunktionen. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen.

Äldre patienter:

även om man bör överväga att starta behandlingen med 75 mg en gång dagligen hos

patienter över 75 år, är dosjustering vanligen inte nödvändig hos äldre.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Pediatriska patienter: irbesartan rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga

data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Graviditet i andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Minskad intravaskulär volym:

symtomatisk hypotension, särskilt efter den första dosen, kan

förekomma hos patienter med hypovolemi och/eller natriumbrist efter kraftig diuretikabehandling,

dietär saltrestriktion, diarré eller kräkningar. Innan behandling med Irbesartan BMS påbörjas bör dessa

tillstånd korrigeras.

Renovaskulär hypertoni:

det finns en ökad risk för allvarlig hypotension och njurinsufficiens, när

patienter med bilateral njurartärstenos eller stenos i artären till en enda fungerande njure behandlas

med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Även om detta inte är

dokumenterat med Irbesartan BMS, bör en liknande effekt förutses med angiotensin-II

receptorantagonister.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation:

när Irbesartan BMS användes till patienter med nedsatt

njurfunktion, rekommenderas periodisk kontroll av serumkalium och serum-kreatinin nivåerna. Det

finns ingen erfarenhet av behandling med Irbesartan BMS hos patienter som nyligen genomgått en

njurtransplantation.

Hypertensiva patienter med typ 2 diabetes och njursjukdom:

effekterna av irbesartan på

såväl renala

som kardiovaskulära händelser var inte enhetliga i alla subgrupper, enligt en analys som gjordes i

studien på patienter med framskriden njursjukdom. Framför allt föreföll de mindre fördelaktiga hos

kvinnor och icke-vita personer (se avsnitt 5.1).

Hyperkalemi:

som med andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

hyperkalemi uppkomma under behandling med Irbesartan BMS, särskilt vid nedsatt njurfunktion,

overt proteinuri beroende på diabetesrelaterad njursjukdom och/eller hjärtsvikt. Noggrann kontroll av

serumkalium hos riskpatienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Litium:

kombinationen av litium och Irbesartan BMS rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Aorta- och mitralklaffstenos, obstruktiv hypertrof kardiomyopati: som med andra kärldilaterare, skall

särskild försiktighet iakttagas hos patienter med aorta- eller mitralklaffstenos, eller obstruktiv

hypertrof kardiomyopati.

Primär aldosteronism:

patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på

blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin-angiotensin systemet. Därför

rekommenderas inte användning av Irbesartan BMS.

Allmänt: hos patienter, vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen är beroende av aktiviteten i

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t ex patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom, inklusive njurartärsstenos) har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II

receptor antagonister, som påverkar detta system, förknippats med akut hypotension, azotemi, oliguri

eller i sällsynta fall akut njursvikt. I likhet med alla blodtryckssänkande läkemedel, kan alltför kraftig

blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiomyopati eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom orsaka en hjärtinfarkt eller slaganfall.

Som observerats för ACE-hämmare förefaller irbesartan och de andra angiotensin antagonisterna

sänka blodtrycket mindre effektivt hos svarta personer än hos icke-svarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av låg-renin aktivitet i den svarta hypertensiva populationen (se avsnitt 5.1).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet: behandling med Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad

för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas

direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Laktos

: detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemendel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Pediatriska patienter:

irbesartan har studerats i pediatriska populationer, ålder 6-16 år, men nuvarande

data är inte tillräckliga som stöd för att utöka användningen till barn förrän ytterligare data blir

tillgängliga (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diuretika och andra antihypertensiva medel:

andra antihypertensiva läkemedel kan förstärka den

blodtryckssänkande effekten av irbesartan; emellertid har Irbesartan BMS med bibehållen säkerhet

givits tillsammans med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, långverkande

kalciumantagonister och tiazid-diuretika. Föregående behandling med höga doser diuretika kan

medföra hypovolemi och risk för hypotension när behandling med Irbesartan BMS påbörjas (se avsnitt

4.4).

Kaliumsupplement och kaliumsparande diuretika:

erfarenheter av användning av andra läkemedel,

som påverkar renin-angiotensin-systemet, har visat att samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller andra läkemedel, som

kan höja serum-kalium nivåerna (t.ex. heparin), kan medföra ökningar i serum-kaliumkoncentrationen

och är däför inte att rekommendera (se avsnitt 4.4).

Litium:

reversibla ökningar av serum-litiumkoncentration och toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med angiotensin converting enzyme hämmare. Liknande effekter har hittills

rapporterats i mycket sällsynta fall med irbesartan. Denna kombination rekommenderas därför inte

(se avsnitt 4.4). Om kombinationen bedöms vara nödvändig, rekommenderas noggrann kontroll av

serum-litiumnivåerna.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel:

när angiotensin II-antagonister ges samtidigt med icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (dvs selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag)

och icke-selektiva NSAIDs) kan den antihypertensiva effekten försvagas.

Som för ACE-hämmare, kan samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAIDs leda till

en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av

serumkalium, särskilt hos patienter med redan dålig njurfunktion. Kombinationen skall ges med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och det bör övervägas att

kontrollera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Övrig information om interaktioner med irbesartan:

i kliniska studier påverkades inte irbesartans

farmakokinetik av hydroklortiazid. Irbesartan metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9 och i mindre

utsträckning genom glukuronidering. Inga signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska

interaktioner observerades då irbesartan gavs samtidigt med warfarin, ett läkemedel som metaboliseras

av CYP2C9. Effekten av CYP2C9-inducerare, såsom rifampicin, på irbesartans farmakokinetik har

inte utvärderats. Digoxins farmakokinetik påverkades inte vid samtidig administrering av irbesartan.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Det finns inga

kontrollerade epidemiologiska data rörande risken för Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs),

men motsvarande risker kan finnas för denna läkemedelgrupp. Om inte fortsatt AIIRAs behandling

anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande

behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypertension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning:

Eftersom ingen information angående användning av Irbesartan BMS under amning finns,

rekommenderas inte Irbesartan BMS utan i stället är alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller

prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Baserat på dess

farmakodynamiska egenskaper är det ej troligt att irbesartan påverkar denna förmåga. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner, bör hänsyn tagas till att yrsel eller trötthet kan inträffa under

behandling.

4.8

Biverkningar

I placebokontrollerade studier på patienter med hypertoni, skilde sig den totala förekomsten av

biverkningar ej åt mellan irbesartan (56,2%) och placebogrupperna (56,5%). Utsättning på grund av

biverkningar eller inverkan på laboratorievärden var mindre vanlig hos irbesartanbehandlade patienter

(3,3%) än hos placebobehandlade patienter (4,5%). Förekomsten av biverkningar var inte relaterad till

dos (inom rekommenderat dosområde), kön, ålder, ras eller behandlingstidens längd.

Hos hypertonipatienter med diabetes och med mikroalbuminuri och normal njurfunktion rapporterades

ortostatisk yrsel och ortostatisk hypotension hos 0,5% av patienterna (dvs mindre vanliga), men mer

frekvent än för placebo.

I tabellen nedan redovisas biverkningar rapporterade i placebokontrollerade studier, där 1 965

hypertonipatienter behandlades med irbesartan. Markeringar med en stjärna (*) anger biverkningar

som dessutom rapporterades hos > 2% av hypertonipatienter med diabetes, kronisk njurinsufficiens

och overt proteinuri, och i högre frekvens än för placebo.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar:

Mycket vanliga:

hyperkalemi* uppträdde mer frekvent hos diabetespatienter behandlade med

irbesartan än med placebo. Hos hypertonipatienter med diabetes och med

mikroalbuminuri och normal njurfunktion uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l)

hos 29,4% av patienterna i irbesartan 300 mg-gruppen och hos 22% av patienterna

i placebogruppen. Hos hypertonipatienter med diabetes och med kronisk

njurinsufficiens och overt proteinuri uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l) hos

46,3% av patienterna i irbesartangruppen och hos 26,3% av patienterna i

placebogruppen.

Vanliga:

signifikanta ökningar av kreatinkinas i plasma sågs ofta (1,7%) hos

irbesartanbehandlade personer. Ingen av dessa ökningar hade samband med

identifierbara, kliniska, muskuloskeletala händelser.

Hos 1,7% av hypertonipatienter med framskriden diabetesrelaterad njursjukdom

behandlad med irbesartan har en sänkning i hemoglobin*, som inte var kliniskt

signifikant, observerats.

Hjärtat:

Mindre vanliga:

takykardi

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

yrsel, ortostatisk yrsel*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga:

hosta

Magtarmkanalen:

Vanliga:

illamående/kräkningar

Mindre vanliga:

diarré, dyspepsi/halsbränna

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

muskuloskeletal smärta*

Blodkärl:

Vanliga:

ortostatisk hypotoni*

Mindre vanliga:

rodnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

bröstsmärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga:

sexuell dysfunktion

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats sedan irbesartan introducerades på

marknaden; de baseras på spontana rapporter, varför frekvensen av dessa biverkningar inte är

känd:

Centrala och perifera nervsystemet:

Huvudvärk

Öron och balansorgan:

Tinnitus

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Magtarmkanalen:

Dysgeusi

Njurar och urinvägar:

Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av njursvikt hos riskpatienter (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad:

Leukocytoklastisk vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Artralgi, myalgi (i några fall åtföljt av ökade plasmanivåer av kreatinkinas), muskelkramper

Metabolism och nutrition:

Hyperkalemi

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, hudutslag och urtikaria

Lever och gallvägar:

Hepatit, störd leverfunktion

Pediatriska patienter:

i en randomiserad studie på 318 hypertensiva barn och ungdomar, 6 till 16 år

gamla, sågs följande behandlingsrelaterade biverkningar under den 3 veckor långa dubbel-blindfasen:

huvudvärk (7,9%), hypotoni (2,2%), yrsel (1,9%), hosta (0,9%). Under den 26 veckor långa öppna

studieperioden var de mest frekventa avvikelserna i laboratorievärden kreatininhöjningar (6,5%) och

ökade CK värden hos 2% av barnen.

4.9

Överdosering

Erfarenheter hos vuxna, som exponerats för doser på upp till 900 mg/dag i 8 veckor, visade ingen

toxicitet. De troligaste effekterna av överdosering kan förväntas vara hypotension och takykardi;

bradykardi skulle också kunna inträffa p g a överdosering. Ingen specifik information om behandling

av överdosering med Irbesartan BMS är tillgänglig. Patienten skall övervakas noga och behandlingen

bör vara symtomatisk och understödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar framkallande av kräkning

och/eller magsköljning. Aktivt kol kan vara användbart vid behandling av överdosering. Irbesartan

avlägsnas ej genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskt grupp: Angiotensin-II receptor antagonister, rena.

ATC-kod: C09C A04.

Verkningsmekanism:

Irbesartan är en potent, oralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptorantagonist

(typ AT

). Den förväntas blockera alla effekter av angiotensin-II, medierade via AT

receptorn,

oberoende av källa eller syntesväg för angiotensin-II. Den selektiva antagonismen mot angiotensin-II

) receptorerna ger ökningar i plasma-reninnivåerna och angiotensin-II-nivåerna och en sänkning

av plasma-aldosteronkoncentrationen. Serumkalium påverkas ej signifikant av enbart irbesartan vid

rekommenderade doser. Irbesartan hämmar ej ACE (kininas-II), ett enzym som genererar

angiotensin-II och som också bryter ned bradykinin till inaktiva metaboliter. Irbesartan fordrar ej

metabolisk aktivering.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Klinisk effekt:

Hypertoni

Irbesartan sänker blodtrycket med minimal förändring av hjärtfrekvensen. Blodtryckssänkningen är

dosrelaterad vid dagliga engångsdoser med en tendens att plana ut vid doser över 300 mg. Doser på

150-300 mg en gång dagligen sänker blodtrycken i liggande eller sittande ställning vid dalvärde (dvs

24 timmar efter dosintag) med i medeltal 8-13/5-8 mmHg (systoliskt/diastoliskt) mer än placebo.

Maximal blodtryckssänkning erhålles inom 3-6 timmar efter administrering och den

blodtryckssänkande effekten bibehålles i minst 24 timmar. Efter 24 timmar var blodtrycksreduktionen

60-70% av det maximala diastoliska och systoliska svaret vid rekommenderade doser. Dosering en

gång dagligen med 150 mg gav en blodtryckssänkning med dal- och medelvärden under 24 timmar,

liknande den vid dosering två gånger dagligen med samma totaldos.

Den blodtryckssänkande effekten av Irbesartan BMS är tydlig inom 1-2 veckor, med maximal effekt

4-6 veckor efter behandlingens början. De antihypertensiva effekterna bibehålles under långtidsterapi.

Efter avbrytande av behandlingen återgår blodtrycket gradvis till utgångsläget. Rebound-hypertoni har

ej observerats.

De blodtrycksänkande effekterna av irbesartan och diuretika av tiazid-typ är additiva. Hos patienter,

som inte adekvat kontrolleras med enbart irbesartan, ger tillägg av en låg dos hydroklortiazid

(12,5 mg) en gång dagligen en ytterligare placebo-subtraherad sänkning av blodtrycket vid dalvärdet

på 7-10/3-6 mmHg (systoliskt/diastoliskt).

Effekten av Irbesartan BMS påverkas ej av ålder eller kön. Liksom med andra läkemedel, som

påverkar renin-angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på

monoterapi med irbesartan. När irbesartan ges tillsammans med en låg dos hydroklortiazid

(t ex 12,5 mg dagligen), blir den antihypertensiva effekten hos svarta patienter i det närmaste samma

som hos vita.

Det finns ingen kliniskt betydelsefull påverkan av urinsyra i serum eller utsöndringen av urinsyra i

urinen.

Hos 318 barn och ungdomar, 6 till 16 år gamla, med hypertoni eller i riskzonen (diabetes, hypertoni i

släkten) utvärderades blodtrycksreduktionen av titrerade måldoser irbesartan 0,5 mg/kg (låg),

1,5 mg/kg (mellan) och 4,5 mg/kg (hög) under en 3 veckorsperiod. Efter tre veckor var reduktionen

från utgångsvärdet i primär effektvariabel, dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck (SeSBP), i

medeltal 11,7 mmHg (låg dos), 9,3 mmHg (mellandos), 13,2 mmHg (hög dos). Ingen signifikant

skillnad sågs mellan dessa doser. Korrigerad genomsnittlig förändring av dalvärdet för sittande

diastoliskt blodtryck (SeDBP) var som följer: 3,8 mmHg (låg dos), 3,2 mmHg (mellandos), 5,6 mmHg

(hög dos). Under en efterföljande tvåveckorsperiod, då patienterna re-randomiserades till antingen

aktiv behandling eller placebo, hade patienter som fick placebo en ökning med 2,4 och 2,0 mmHg i

SeSBP respektive SeDBP, jämfört med ändringar på +0,1 och -0,3 mmHg hos dem som fick irbesartan

i någon av doserna (se avsnitt 4.2).

Hypertoni och typ 2 diabetes med njursjukdom

IDNT studien (the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) visar att irbesartan minskar progressionen

av njursjukdom hos patienter med kronisk njurinsufficiens och overt proteinuri. IDNT var en dubbel-

blind, kontrollerad, morbiditets- och mortalitetsstudie, som jämförde Irbesartan BMS, amlodipin och

placebo. Långtidseffekterna (i genomsnitt 2,6 år) av Irbesartan BMS på progression av njursjukdom

och totalmortalitet undersöktes hos 1715 patienter med hypertoni och typ 2 diabetes, proteinuri

≥ 900 mg/dag och serumkreatinin mellan 1,0-3,0 mg/dl. Patienterna titrerades från 75 mg till en

underhållsdos på 300 mg Irbesartan BMS, från 2,5 mg till 10 mg amlodipin eller placebo, beroende på

tolerans. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper fick som regel mellan 2 och 4 antihypertensiva

läkemedel (såsom diuretika, betablockerare, alfablockerare) för att nå ett på förhand definierat

målblodtryck på ≤ 135/85 mmHg eller en sänkning av det systoliska trycket med 10 mmHg, om

utgångsvärdet var > 160 mmHg. Sextio procent (60%) av patienterna i placebogruppen nådde detta

målblodtryck, medan andelen var 76% och 78% i irbesartan- respektive amlodipingruppen. Irbesartan

reducerade signifikant den relativa risken i primär, kombinerad endpoint, som var dubblering av

serumkreatinin, terminal njursjukdom (ESRD) och totalmortalitet. Cirka 33% av patienterna i

irbesartangruppen nådde primär, renal, kombinerad endpoint jämfört med 39% och 41% i placebo-

respektive amlodipingruppen [20% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,024) och 23%

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

relativ riskreduktion jämfört med amlodipin (p= 0,006)]. När de enskilda komponenterna av primär

endpoint analyserades, sågs ingen effekt på totalmortalitet, medan en positiv trend avseende sänkt

ESRD och en signifikant mindre dubblering av serumkreatinin observerades.

Subgrupper, baserade på kön, ras, ålder, diabetesvaraktighet, initialt blodtryck, serumkreatinin och

albuminutsöndringshastighet, utvärderades med avseende på behandlingseffekt. I subgrupperna

kvinnor och svarta, som representerade 32% respektive 26% av den totala studiepopulationen, var den

renala skyddseffekten inte tydlig, fastän konfidensintervallen inte utesluter en sådan. Vad gäller

sekundär endpoint, som var fatala eller icke-fatala kardiovaskulära händelser, var det ingen skillnad

mellan de tre grupperna i totalpopulationen, medan en ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos

kvinnor och en minskad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos män i irbesartangruppen jämfört

med den placebobaserade behandlingen. En ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt och stroke sågs

hos kvinnor i den irbesartanbaserde behandlingen jämfört med den amlodipinbaserade behandlingen,

medan hospitalisering på grund av hjärtsvikt var reducerad i totalpopulationen. Ingen bra förklaring till

dessa fynd hos kvinnor har dock identifierats.

Studien IRMA 2 (the Effects of Irbesartan on Micoralbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2

Diabetes Mellitus) visar att irbesartan 300 mg fördröjer progression till overt proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var en placebokontrollerad, dubbel-blind, morbiditetsstudie på

590 patienter med typ 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) och normal njurfunktion

(serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos män och < 1,1 mg/dl hos kvinnor). I studien undersöktes

långtidseffekterna (2 år) av Irbesartan BMS på progression till klinisk (overt) proteinuri

(utsöndringshastigheten av albumin i urinen (UAER) > 300 mg/dag och en ökning i UAER med minst

30% från utgångsvärdet). Det på förhand definierade målblodtrycket var ≤ 135/85 mmHg. Ytterligare

antihypertensiva läkemedel (dock inte ACE-hämmare, angiotensin-II receptor antagonister eller

dihydropyridin kalcium blockerare) lades till vid behov för att nå målblodtrycket. Medan jämförbart

blodtryck uppnåddes i samtliga behandlingsgrupper nådde färre personer i irbesartan 300 mg gruppen

(5,2%) än i placebogruppen (14,9%) och i irbesartan 150 mg gruppen (9,7%) endpoint overt

proteinuri, vilket visar en 70% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,0004) vid den högre

dosen. En åtföljande förbättring av glomerulär filtrationshastighet (GFR) sågs inte under de första tre

månadernas behandling. Fördröjningen i progression till klinisk proteinuri var tydlig redan efter tre

månader och fortsatte under 2-årsperioden. Regression till normoalbuminuri (< 30 mg/dag) var mer

frekvent i Irbesartan BMS 300 mg gruppen (34%) än i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas irbesartan väl: studier av den absoluta biotillgängligheten gav

värden på c:a 60-80%. Samtidigt intag av föda har ingen signifikant inverkan på biotillgängligheten av

irbesartan. Plasmaproteinbindningen är cirka 96% med försumbar bindning till

blodcellskomponenterna. Distributionsvolymen är 53-93 liter. Efter oral eller intravenös

administrering av

C-irbesartan utgörs 80-85% av radioaktiviteten i plasma av oförändrat irbesartan.

Irbesartan metaboliseras i levern via glukuronidkonjugering och oxidering. Huvudmetabolit i plasma

är irbesartanglukuronid (cirka 6%).

In vitro

-studier visar att irbesartan primärt oxideras av

cytokrom P450 enzymet CYP2C9; isoenzym CYP3A4 har försumbar effekt.

Irbesartan uppvisar linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En

proportionellt mindre ökning av den orala absorptionen observerades vid doser över 600 mg (två

gånger den rekommenderade maximaldosen); orsaken till detta är okänd. Maximal koncentration i

plasma uppnås 1,5-2 timmar efter oral administrering. Totala och renala clearance är

157-176 respektive 3-3,5 ml/min. Den terminala halveringstiden vid elimination av irbesartan är

11-15 timmar. Steady state för plasmakoncentrationen uppnås inom 3 dagar efter påbörjande av

dosering en gång dagligen. Begränsad ackumulation av irbesartan (< 20%) ses i plasma efter

upprepade doser en gång dagligen. I en studie har något högre plasmakoncentrationer av irbesartan

observerats hos kvinnliga hypertoniker. Det förelåg emellertid ingen skillnad i halveringstid och

ackumulation av irbesartan. Dosjustering är ej nödvändig för kvinnliga patienter. AUC och C

värden för irbesartan var också något högre för äldre patienter (≥ 65 år) än för yngre (18-40 år). Den

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

terminala halveringstiden var dock inte signifikant förändrad. Dosjusteringar är ej nödvändiga hos

äldre patienter.

Irbesartan och dess metaboliter elimineras både via gallan och urinen. Efter antingen oral eller iv

administrering av

C-irbesartan återfinnes cirka 20% av radioaktiviteten i urinen och resterande del i

feces. Mindre än 2% av dosen utsöndras som oförändrat irbesartan i urinen.

Irbesartans farmakokinetik utvärderades hos 23 hypertensiva barn efter 4 veckors administrering av en

eller flera dagliga doser irbesartan (2 mg/kg) upp till en maximal daglig dos på 150 mg. Av dessa 23

barn kunde 21 utvärderas med avseende på farmakokinetik i jämförelse med vuxna (12 barn över

12 år, nio barn mellan 6 och 12 år). Resultaten visade att C

, AUC och clearance var jämförbara med

dem som sågs hos vuxna patienter som fick 150 mg irbesartan dagligen. En begränsad accumulering

av irbesartan (18%) i plasma sågs vid upprepad dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion

:

hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter i hemodialys är de

farmakokinetiska parametrarna för irbesartan ej signifikant förändrade. Irbesartan avlägsnas ej genom

hemodialys.

Nedsatt leverfunktion

:

hos patienter med mild till måttlig cirros är de farmakokinetiska parametrarna

för irbesartan ej signifikant förändrade. Studier har ej genomförts på patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på systemtoxicitet eller onormal toxicitet på målorgan förelåg vid kliniskt relevanta doser.

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser av irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos råttor och

≥ 100 mg/kg/dag hos macaque-apor) en sänkning av laboratorievärden för röda blodkroppar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Hos råtta och macaque-apor inducerade irbesartan i mycket

höga doser (≥ 500 mg/kg/dag) degenerativa förändringar i njurarna (såsom interstitiell nefrit, tubulär

dilatation, basofila tubuli, ökade plasmakoncentrationer av urinämne och kreatinin) vilka anses

sekundära till den hypotensiva effekten av läkemedlet som medförde minskad renal perfusion. Vidare

inducerade irbesartan hyperplasi/hypertrofi av de juxtaglomerulära cellerna (hos råttor vid doser

≥ 90 mg/kg/dag, hos macaque-apor vid doser ≥ 10 mg/kg/dag). Alla dessa förändringar ansågs

orsakade av den farmakologiska effekten av irbesartan. För terapeutiska doser av irbesartan till

människa, synes hyperplasin/hypertrofin av de juxtaglomerulära cellerna ej ha någon relevans.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet, klastogenicitet eller karcinogenicitet.

Djurstudier med irbesartan visade på råttfoster övergående toxiska effekter (förstorat njurbäcken,

hydrouretär eller subkutant ödem), som försvann efter födseln. Hos kaniner observerades abort eller

tidig resorption vid doser, som hos modern orsakade signifikant toxicitet inklusive död. Inga

teratogena effekter sågs hos råtta eller kanin.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

Vattenhaltig kolloidal kiseldioxid

Pregelatiniserad majsstärkelse

Poloxamer 188.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 14 tabletter: 1 blisterkarta med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 28 tabletter: 2 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 tabletter: 4 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 98 tabletter: 7 blisterkartor med 14 tabletter i PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 x 1 tabletter: 7 blisterkartor med 8 x 1 tabletter, var och en i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/375/011-015

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 januari 2007

Datum för senaste förnyelse:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Irbesartan BMS 75 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg irbesartan.

Hjälpämne: 25,50 mg laktosmonohydrat per filmdragerad tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vit till gråvit, bikonvex och oval med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2871 på den andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en

antihypertensiv läkemedelsregim (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är 150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda.

Irbesartan BMS givet i en dos av 150 mg en gång dagligen ger i allmänhet en bättre 24 timmars

blodtryckskontroll än 75 mg. Att starta behandlingen med 75 mg kan emellertid övervägas, särskilt

hos patienter i hemodialys och hos äldre över 75 år.

Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av

Irbesartan BMS ökas till 300 mg en gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel

göras. Speciellt har tillägg av ett diuretikum som hydroklortiazid visats ha en additiv effekt till

Irbesartan BMS (se avsnitt 4.5).

Hos hypertensiva patienter med typ 2 diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg irbesartan en

gång dagligen och titreras upp till 300 mg en gång dagligen, vilket är att föredra som underhållsdos

vid behandling av njursjukdom. Nyttan av Irbesartan BMS vid njursjukdom hos hypertensiva patienter

med typ 2 diabetes har visats i studier där irbesartan användes, vid behov med tillägg av andra

antihypertensiva medel för att nå målblodtrycket (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion

: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. En

lägre startdos (75 mg) bör övervägas hos patienter i hemodialys (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsättning

av leverfunktionen. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen.

Äldre patienter

: även om man bör överväga att starta behandlingen med 75 mg en gång dagligen hos

patienter över 75 år, är dosjustering vanligen inte nödvändig hos äldre.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Pediatriska patienter: irbesartan rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga

data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Graviditet i andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Minskad intravaskulär volym

: symtomatisk hypotension, särskilt efter den första dosen, kan

förekomma hos patienter med hypovolemi och/eller natriumbrist efter kraftig diuretikabehandling,

dietär saltrestriktion, diarré eller kräkningar. Innan behandling med Irbesartan BMS påbörjas bör dessa

tillstånd korrigeras.

Renovaskulär hypertoni

: det finns en ökad risk för allvarlig hypotension och njurinsufficiens, när

patienter med bilateral njurartärstenos eller stenos i artären till en enda fungerande njure behandlas

med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Även om detta inte är

dokumenterat med Irbesartan BMS, bör en liknande effekt förutses med angiotensin-II

receptorantagonister.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation

: när Irbesartan BMS användes till patienter med nedsatt

njurfunktion, rekommenderas periodisk kontroll av serumkalium och serum-kreatinin nivåerna. Det

finns ingen erfarenhet av behandling med Irbesartan BMS hos patienter som nyligen genomgått en

njurtransplantation.

Hypertensiva patienter med typ 2 diabetes och njursjukdom

: effekterna av irbesartan på

såväl renala

som kardiovaskulära händelser var inte enhetliga i alla subgrupper, enligt en analys som gjordes i

studien på patienter med framskriden njursjukdom. Framför allt föreföll de mindre fördelaktiga hos

kvinnor och icke-vita personer (se avsnitt 5.1).

Hyperkalemi

: som med andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

hyperkalemi uppkomma under behandling med Irbesartan BMS, särskilt vid nedsatt njurfunktion,

overt proteinuri beroende på diabetesrelaterad njursjukdom och/eller hjärtsvikt. Noggrann kontroll av

serumkalium hos riskpatienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Litium

: kombinationen av litium och Irbesartan BMS rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Aorta- och mitralklaffstenos, obstruktiv hypertrof kardiomyopati: som med andra kärldilaterare, skall

särskild försiktighet iakttagas hos patienter med aorta- eller mitralklaffstenos, eller obstruktiv

hypertrof kardiomyopati.

Primär aldosteronism

: patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på

blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin-angiotensin systemet. Därför

rekommenderas inte användning av Irbesartan BMS.

Allmänt: hos patienter, vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen är beroende av aktiviteten i

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t ex patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom, inklusive njurartärsstenos) har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II

receptor antagonister, som påverkar detta system, förknippats med akut hypotension, azotemi, oliguri

eller i sällsynta fall akut njursvikt. I likhet med alla blodtryckssänkande läkemedel, kan alltför kraftig

blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiomyopati eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom orsaka en hjärtinfarkt eller slaganfall.

Som observerats för ACE-hämmare förefaller irbesartan och de andra angiotensin antagonisterna

sänka blodtrycket mindre effektivt hos svarta personer än hos icke-svarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av låg-renin aktivitet i den svarta hypertensiva populationen (se avsnitt 5.1).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet: behandling med Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad

för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas

direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Laktos

: detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Pediatriska patienter

: irbesartan har studerats i pediatriska populationer, ålder 6-16 år, men nuvarande

data är inte tillräckliga som stöd för att utöka användningen till barn förrän ytterligare data blir

tillgängliga (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diuretika och andra antihypertensiva medel

: andra antihypertensiva läkemedel kan förstärka den

blodtryckssänkande effekten av irbesartan; emellertid har Irbesartan BMS med bibehållen säkerhet

givits tillsammans med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, långverkande

kalciumantagonister och tiazid-diuretika. Föregående behandling med höga doser diuretika kan

medföra hypovolemi och risk för hypotension när behandling med Irbesartan BMS påbörjas (se avsnitt

4.4).

Kaliumsupplement och kaliumsparande diuretika

: erfarenheter av användning av andra läkemedel,

som påverkar renin-angiotensin-systemet, har visat att samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller andra läkemedel, som

kan höja serum-kalium nivåerna (t.ex. heparin), kan medföra ökningar i serum-kaliumkoncentrationen

och är däför inte att rekommendera (se avsnitt 4.4).

Litium

: reversibla ökningar av serum-litiumkoncentration och toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med angiotensin converting enzyme hämmare. Liknande effekter har hittills

rapporterats i mycket sällsynta fall med irbesartan. Denna kombination rekommenderas därför inte

(se avsnitt 4.4). Om kombinationen bedöms vara nödvändig, rekommenderas noggrann kontroll av

serum-litiumnivåerna.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

när angiotensin II-antagonister ges samtidigt med icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (dvs selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag)

och icke-selektiva NSAIDs) kan den antihypertensiva effekten försvagas.

Som för ACE-hämmare, kan samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAIDs leda till

en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av

serumkalium, särskilt hos patienter med redan dålig njurfunktion. Kombinationen skall ges med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och det bör övervägas att

kontrollera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Övrig information om interaktioner med irbesartan

: i kliniska studier påverkades inte irbesartans

farmakokinetik av hydroklortiazid. Irbesartan metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9 och i mindre

utsträckning genom glukuronidering. Inga signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska

interaktioner observerades då irbesartan gavs samtidigt med warfarin, ett läkemedel som metaboliseras

av CYP2C9. Effekten av CYP2C9-inducerare, såsom rifampicin, på irbesartans farmakokinetik har

inte utvärderats. Digoxins farmakokinetik påverkades inte vid samtidig administrering av irbesartan.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Det finns inga

kontrollerade epidemiologiska data rörande risken för Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs),

men motsvarande risker kan finnas för denna läkemedelgrupp. Om inte fortsatt AIIRAs behandling

anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande

behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypertension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

Eftersom ingen information angående användning av Irbesartan BMS under amning finns,

rekommenderas inte Irbesartan BMS utan i stället är alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller

prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Baserat på dess

farmakodynamiska egenskaper är det ej troligt att irbesartan påverkar denna förmåga. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner, bör hänsyn tagas till att yrsel eller trötthet kan inträffa under

behandling.

4.8

Biverkningar

I placebokontrollerade studier på patienter med hypertoni, skilde sig den totala förekomsten av

biverkningar ej åt mellan irbesartan (56,2%) och placebogrupperna (56,5%). Utsättning på grund av

biverkningar eller inverkan på laboratorievärden var mindre vanlig hos irbesartanbehandlade patienter

(3,3%) än hos placebobehandlade patienter (4,5%). Förekomsten av biverkningar var inte relaterad till

dos (inom rekommenderat dosområde), kön, ålder, ras eller behandlingstidens längd.

Hos hypertonipatienter med diabetes och med mikroalbuminuri och normal njurfunktion rapporterades

ortostatisk yrsel och ortostatisk hypotension hos 0,5% av patienterna (dvs mindre vanliga), men mer

frekvent än för placebo.

I tabellen nedan redovisas biverkningar rapporterade i placebokontrollerade studier, där 1 965

hypertonipatienter behandlades med irbesartan. Markeringar med en stjärna (*) anger biverkningar

som dessutom rapporterades hos > 2% av hypertonipatienter med diabetes, kronisk njurinsufficiens

och overt proteinuri, och i högre frekvens än för placebo.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar:

Mycket vanliga:

hyperkalemi* uppträdde mer frekvent hos diabetespatienter behandlade med

irbesartan än med placebo. Hos hypertonipatienter med diabetes och med

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

mikroalbuminuri och normal njurfunktion uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l)

hos 29,4% av patienterna i irbesartan 300 mg-gruppen och hos 22% av patienterna

i placebogruppen. Hos hypertonipatienter med diabetes och med kronisk

njurinsufficiens och overt proteinuri uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l) hos

46,3% av patienterna i irbesartangruppen och hos 26,3% av patienterna i

placebogruppen.

Vanliga:

signifikanta ökningar av kreatinkinas i plasma sågs ofta (1,7%) hos

irbesartanbehandlade personer. Ingen av dessa ökningar hade samband med

identifierbara, kliniska, muskuloskeletala händelser.

Hos 1,7% av hypertonipatienter med framskriden diabetesrelaterad njursjukdom

behandlad med irbesartan har en sänkning i hemoglobin*, som inte var kliniskt

signifikant, observerats.

Hjärtat:

Mindre vanliga:

takykardi

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

yrsel, ortostatisk yrsel*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga:

hosta

Magtarmkanalen:

Vanliga:

illamående/kräkningar

Mindre vanliga:

diarré, dyspepsi/halsbränna

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

muskuloskeletal smärta*

Blodkärl:

Vanliga:

ortostatisk hypotoni*

Mindre vanliga:

rodnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

bröstsmärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga:

sexuell dysfunktion

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats sedan irbesartan introducerades på

marknaden; de baseras på spontana rapporter, varför frekvensen av dessa biverkningar inte är

känd:

Centrala och perifera nervsystemet:

Huvudvärk

Öron och balansorgan:

Tinnitus

Magtarmkanalen:

Dysgeusi

Njurar och urinvägar:

Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av njursvikt hos riskpatienter (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad:

Leukocytoklastisk vaskulit

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Artralgi, myalgi (i några fall åtföljt av ökade plasmanivåer av kreatinkinas), muskelkramper

Metabolism och nutrition:

Hyperkalemi

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, hudutslag och urtikaria

Lever och gallvägar:

Hepatit, störd leverfunktion

Pediatriska patienter:

i en randomiserad studie på 318 hypertensiva barn och ungdomar, 6 till 16 år

gamla, sågs följande behandlingsrelaterade biverkningar under den 3 veckor långa dubbel-blindfasen:

huvudvärk (7,9%), hypotoni (2,2%), yrsel (1,9%), hosta (0,9%). Under den 26 veckor långa öppna

studieperioden var de mest frekventa avvikelserna i laboratorievärden kreatininhöjningar (6,5%) och

ökade CK värden hos 2% av barnen.

4.9

Överdosering

Erfarenheter hos vuxna, som exponerats för doser på upp till 900 mg/dag i 8 veckor, visade ingen

toxicitet. De troligaste effekterna av överdosering kan förväntas vara hypotension och takykardi;

bradykardi skulle också kunna inträffa p g a överdosering. Ingen specifik information om behandling

av överdosering med Irbesartan BMS är tillgänglig. Patienten skall övervakas noga och behandlingen

bör vara symtomatisk och understödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar framkallande av kräkning

och/eller magsköljning. Aktivt kol kan vara användbart vid behandling av överdosering. Irbesartan

avlägsnas ej genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskt grupp: Angiotensin-II receptor antagonister, rena.

ATC-kod: C09C A04.

Verkningsmekanism

: Irbesartan är en potent, oralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptorantagonist

(typ AT

). Den förväntas blockera alla effekter av angiotensin-II, medierade via AT

receptorn,

oberoende av källa eller syntesväg för angiotensin-II. Den selektiva antagonismen mot angiotensin-II

) receptorerna ger ökningar i plasma-reninnivåerna och angiotensin-II-nivåerna och en sänkning

av plasma-aldosteronkoncentrationen. Serumkalium påverkas ej signifikant av enbart irbesartan vid

rekommenderade doser. Irbesartan hämmar ej ACE (kininas-II), ett enzym som genererar

angiotensin-II och som också bryter ned bradykinin till inaktiva metaboliter. Irbesartan fordrar ej

metabolisk aktivering.

Klinisk effekt

Hypertoni

Irbesartan sänker blodtrycket med minimal förändring av hjärtfrekvensen. Blodtryckssänkningen är

dosrelaterad vid dagliga engångsdoser med en tendens att plana ut vid doser över 300 mg. Doser på

150-300 mg en gång dagligen sänker blodtrycken i liggande eller sittande ställning vid dalvärde (dvs

24 timmar efter dosintag) med i medeltal 8-13/5-8 mmHg (systoliskt/diastoliskt) mer än placebo.

Maximal blodtryckssänkning erhålles inom 3-6 timmar efter administrering och den

blodtryckssänkande effekten bibehålles i minst 24 timmar. Efter 24 timmar var blodtrycksreduktionen

60-70% av det maximala diastoliska och systoliska svaret vid rekommenderade doser. Dosering en

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

gång dagligen med 150 mg gav en blodtryckssänkning med dal- och medelvärden under 24 timmar,

liknande den vid dosering två gånger dagligen med samma totaldos.

Den blodtryckssänkande effekten av Irbesartan BMS är tydlig inom 1-2 veckor, med maximal effekt

4-6 veckor efter behandlingens början. De antihypertensiva effekterna bibehålles under långtidsterapi.

Efter avbrytande av behandlingen återgår blodtrycket gradvis till utgångsläget. Rebound-hypertoni har

ej observerats.

De blodtrycksänkande effekterna av irbesartan och diuretika av tiazid-typ är additiva. Hos patienter,

som inte adekvat kontrolleras med enbart irbesartan, ger tillägg av en låg dos hydroklortiazid

(12,5 mg) en gång dagligen en ytterligare placebo-subtraherad sänkning av blodtrycket vid dalvärdet

på 7-10/3-6 mmHg (systoliskt/diastoliskt).

Effekten av Irbesartan BMS påverkas ej av ålder eller kön. Liksom med andra läkemedel, som

påverkar renin-angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på

monoterapi med irbesartan. När irbesartan ges tillsammans med en låg dos hydroklortiazid

(t ex 12,5 mg dagligen), blir den antihypertensiva effekten hos svarta patienter i det närmaste samma

som hos vita.

Det finns ingen kliniskt betydelsefull påverkan av urinsyra i serum eller utsöndringen av urinsyra i

urinen.

Hos 318 barn och ungdomar, 6 till 16 år gamla, med hypertoni eller i riskzonen (diabetes, hypertoni i

släkten) utvärderades blodtrycksreduktionen av titrerade måldoser irbesartan 0,5 mg/kg (låg),

1,5 mg/kg (mellan) och 4,5 mg/kg (hög) under en 3 veckorsperiod. Efter tre veckor var reduktionen

från utgångsvärdet i primär effektvariabel, dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck (SeSBP), i

medeltal 11,7 mmHg (låg dos), 9,3 mmHg (mellandos), 13,2 mmHg (hög dos). Ingen signifikant

skillnad sågs mellan dessa doser. Korrigerad genomsnittlig förändring av dalvärdet för sittande

diastoliskt blodtryck (SeDBP) var som följer: 3,8 mmHg (låg dos), 3,2 mmHg (mellandos), 5,6 mmHg

(hög dos). Under en efterföljande tvåveckorsperiod, då patienterna re-randomiserades till antingen

aktiv behandling eller placebo, hade patienter som fick placebo en ökning med 2,4 och 2,0 mmHg i

SeSBP respektive SeDBP, jämfört med ändringar på +0,1 och -0,3 mmHg hos dem som fick irbesartan

i någon av doserna (se avsnitt 4.2).

Hypertoni och typ 2 diabetes med njursjukdom

IDNT studien (the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) visar att irbesartan minskar progressionen

av njursjukdom hos patienter med kronisk njurinsufficiens och overt proteinuri. IDNT var en dubbel-

blind, kontrollerad, morbiditets- och mortalitetsstudie, som jämförde Irbesartan BMS, amlodipin och

placebo. Långtidseffekterna (i genomsnitt 2,6 år) av Irbesartan BMS på progression av njursjukdom

och totalmortalitet undersöktes hos 1 715 patienter med hypertoni och typ 2 diabetes, proteinuri

≥ 900 mg/dag och serumkreatinin mellan 1,0-3,0 mg/dl. Patienterna titrerades från 75 mg till en

underhållsdos på 300 mg Irbesartan BMS, från 2,5 mg till 10 mg amlodipin eller placebo, beroende på

tolerans. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper fick som regel mellan 2 och 4 antihypertensiva

läkemedel (såsom diuretika, betablockerare, alfablockerare) för att nå ett på förhand definierat

målblodtryck på ≤ 135/85 mmHg eller en sänkning av det systoliska trycket med 10 mmHg, om

utgångsvärdet var > 160 mmHg. Sextio procent (60%) av patienterna i placebogruppen nådde detta

målblodtryck, medan andelen var 76% och 78% i irbesartan- respektive amlodipingruppen. Irbesartan

reducerade signifikant den relativa risken i primär, kombinerad endpoint, som var dubblering av

serumkreatinin, terminal njursjukdom (ESRD) och totalmortalitet. Cirka 33% av patienterna i

irbesartangruppen nådde primär, renal, kombinerad endpoint jämfört med 39% och 41% i placebo-

respektive amlodipingruppen [20% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,024) och 23%

relativ riskreduktion jämfört med amlodipin (p= 0,006)]. När de enskilda komponenterna av primär

endpoint analyserades, sågs ingen effekt på totalmortalitet, medan en positiv trend avseende sänkt

ESRD och en signifikant mindre dubblering av serumkreatinin observerades.

Subgrupper, baserade på kön, ras, ålder, diabetesvaraktighet, initialt blodtryck, serumkreatinin och

albuminutsöndringshastighet, utvärderades med avseende på behandlingseffekt. I subgrupperna

kvinnor och svarta, som representerade 32% respektive 26% av den totala studiepopulationen, var den

renala skyddseffekten inte tydlig, fastän konfidensintervallen inte utesluter en sådan. Vad gäller

sekundär endpoint, som var fatala eller icke-fatala kardiovaskulära händelser, var det ingen skillnad

mellan de tre grupperna i totalpopulationen, medan en ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

kvinnor och en minskad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos män i irbesartangruppen jämfört

med den placebobaserade behandlingen. En ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt och stroke sågs

hos kvinnor i den irbesartanbaserde behandlingen jämfört med den amlodipinbaserade behandlingen,

medan hospitalisering på grund av hjärtsvikt var reducerad i totalpopulationen. Ingen bra förklaring till

dessa fynd hos kvinnor har dock identifierats.

Studien IRMA 2 (the Effects of Irbesartan on Micoralbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2

Diabetes Mellitus) visar att irbesartan 300 mg fördröjer progression till overt proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var en placebokontrollerad, dubbel-blind, morbiditetsstudie på

590 patienter med typ 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) och normal njurfunktion

(serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos män och < 1,1 mg/dl hos kvinnor). I studien undersöktes

långtidseffekterna (2 år) av Irbesartan BMS på progression till klinisk (overt) proteinuri

(utsöndringshastigheten av albumin i urinen (UAER) > 300 mg/dag och en ökning i UAER med minst

30% från utgångsvärdet). Det på förhand definierade målblodtrycket var ≤ 135/85 mmHg. Ytterligare

antihypertensiva läkemedel (dock inte ACE-hämmare, angiotensin-II receptor antagonister eller

dihydropyridin kalcium blockerare) lades till vid behov för att nå målblodtrycket. Medan jämförbart

blodtryck uppnåddes i samtliga behandlingsgrupper nådde färre personer i irbesartan 300 mg gruppen

(5,2%) än i placebogruppen (14,9%) och i irbesartan 150 mg gruppen (9,7%) endpoint overt

proteinuri, vilket visar en 70% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,0004) vid den högre

dosen. En åtföljande förbättring av glomerulär filtrationshastighet (GFR) sågs inte under de första tre

månadernas behandling. Fördröjningen i progression till klinisk proteinuri var tydlig redan efter tre

månader och fortsatte under 2-årsperioden. Regression till normoalbuminuri (< 30 mg/dag) var mer

frekvent i Irbesartan BMS 300 mg gruppen (34%) än i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas irbesartan väl: studier av den absoluta biotillgängligheten gav

värden på c:a 60-80%. Samtidigt intag av föda har ingen signifikant inverkan på biotillgängligheten av

irbesartan. Plasmaproteinbindningen är cirka 96% med försumbar bindning till

blodcellskomponenterna. Distributionsvolymen är 53-93 liter. Efter oral eller intravenös

administrering av

C-irbesartan utgörs 80-85% av radioaktiviteten i plasma av oförändrat irbesartan.

Irbesartan metaboliseras i levern via glukuronidkonjugering och oxidering. Huvudmetabolit i plasma

är irbesartanglukuronid (cirka 6%).

In vitro

-studier visar att irbesartan primärt oxideras av

cytokrom P450 enzymet CYP2C9; isoenzym CYP3A4 har försumbar effekt.

Irbesartan uppvisar linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En

proportionellt mindre ökning av den orala absorptionen observerades vid doser över 600 mg (två

gånger den rekommenderade maximaldosen); orsaken till detta är okänd. Maximal koncentration i

plasma uppnås 1,5-2 timmar efter oral administrering. Totala och renala clearance är

157-176 respektive 3-3,5 ml/min. Den terminala halveringstiden vid elimination av irbesartan är

11-15 timmar. Steady state för plasmakoncentrationen uppnås inom 3 dagar efter påbörjande av

dosering en gång dagligen. Begränsad ackumulation av irbesartan (< 20%) ses i plasma efter

upprepade doser en gång dagligen. I en studie har något högre plasmakoncentrationer av irbesartan

observerats hos kvinnliga hypertoniker. Det förelåg emellertid ingen skillnad i halveringstid och

ackumulation av irbesartan. Dosjustering är ej nödvändig för kvinnliga patienter. AUC och C

värden för irbesartan var också något högre för äldre patienter (≥ 65 år) än för yngre (18-40 år). Den

terminala halveringstiden var dock inte signifikant förändrad. Dosjusteringar är ej nödvändiga hos

äldre patienter.

Irbesartan och dess metaboliter elimineras både via gallan och urinen. Efter antingen oral eller iv

administrering av

C-irbesartan återfinnes cirka 20% av radioaktiviteten i urinen och resterande del i

feces. Mindre än 2% av dosen utsöndras som oförändrat irbesartan i urinen.

Irbesartans farmakokinetik utvärderades hos 23 hypertensiva barn efter 4 veckors administrering av en

eller flera dagliga doser irbesartan (2 mg/kg) upp till en maximal daglig dos på 150 mg. Av dessa 23

barn kunde 21 utvärderas med avseende på farmakokinetik i jämförelse med vuxna (12 barn över

12 år, nio barn mellan 6 och 12 år). Resultaten visade att C

, AUC och clearance var jämförbara med

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

dem som sågs hos vuxna patienter som fick 150 mg irbesartan dagligen. En begränsad accumulering

av irbesartan (18%) i plasma sågs vid upprepad dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion:

hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter i hemodialys är de

farmakokinetiska parametrarna för irbesartan ej signifikant förändrade. Irbesartan avlägsnas ej genom

hemodialys.

Nedsatt leverfunktion: hos patienter med mild till måttlig cirros är de farmakokinetiska parametrarna

för irbesartan ej signifikant förändrade. Studier har ej genomförts på patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på systemtoxicitet eller onormal toxicitet på målorgan förelåg vid kliniskt relevanta doser.

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser av irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos råttor och

≥ 100 mg/kg/dag hos macaque-apor) en sänkning av laboratorievärden för röda blodkroppar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Hos råtta och macaque-apor inducerade irbesartan i mycket

höga doser (≥ 500 mg/kg/dag) degenerativa förändringar i njurarna (såsom interstitiell nefrit, tubulär

dilatation, basofila tubuli, ökade plasmakoncentrationer av urinämne och kreatinin) vilka anses

sekundära till den hypotensiva effekten av läkemedlet som medförde minskad renal perfusion. Vidare

inducerade irbesartan hyperplasi/hypertrofi av de juxtaglomerulära cellerna (hos råttor vid doser

≥ 90 mg/kg/dag, hos macaque-apor vid doser ≥ 10 mg/kg/dag). Alla dessa förändringar ansågs

orsakade av den farmakologiska effekten av irbesartan. För terapeutiska doser av irbesartan till

människa, synes hyperplasin/hypertrofin av de juxtaglomerulära cellerna ej ha någon relevans.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet, klastogenicitet eller karcinogenicitet.

Djurstudier med irbesartan visade på råttfoster övergående toxiska effekter (förstorat njurbäcken,

hydrouretär eller subkutant ödem), som försvann efter födseln. Hos kaniner observerades abort eller

tidig resorption vid doser, som hos modern orsakade signifikant toxicitet inklusive död. Inga

teratogena effekter sågs hos råtta eller kanin.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos

Kiseldioxid

Magnesiumstearat.

Filmdragering:

Laktosmonohydrat

Hypromellos

Titandioxid

Makrogol 3000

Karnaubavax.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 14 filmdragerade tabletter: 1 blisterkarta med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 28 filmdragerade tabletter: 2 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 filmdragerade tabletter: 4 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 84 filmdragerade tabletter: 6 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 98 filmdragerade tabletter: 7 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 x 1 filmdragerade tabletter: 7 blisterkartor med 8 x 1 filmdragerade tabletter, var och

en i PVC/PVDC/Aluminiumfolie perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/375/016-021

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 januari 2007

Datum för senaste förnyelse:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Irbesartan BMS 150 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg irbesartan.

Hjälpämne: 51,00 mg laktosmonohydrat per filmdragerad tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vit till gråvit, bikonvex och oval med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2872 på den andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en

antihypertensiv läkemedelsregim (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är 150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda.

Irbesartan BMS givet i en dos av 150 mg en gång dagligen ger i allmänhet en bättre 24 timmars

blodtryckskontroll än 75 mg. Att starta behandlingen med 75 mg kan emellertid övervägas, särskilt

hos patienter i hemodialys och hos äldre över 75 år.

Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av

Irbesartan BMS ökas till 300 mg en gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel

göras. Speciellt har tillägg av ett diuretikum som hydroklortiazid visats ha en additiv effekt till

Irbesartan BMS (se avsnitt 4.5).

Hos hypertensiva patienter med typ 2 diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg irbesartan en

gång dagligen och titreras upp till 300 mg en gång dagligen, vilket är att föredra som underhållsdos

vid behandling av njursjukdom. Nyttan av Irbesartan BMS vid njursjukdom hos hypertensiva patienter

med typ 2 diabetes har visats i studier där irbesartan användes, vid behov med tillägg av andra

antihypertensiva medel för att nå målblodtrycket (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion

: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. En

lägre startdos (75 mg) bör övervägas hos patienter i hemodialys (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsättning

av leverfunktionen. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen.

Äldre patienter

: även om man bör överväga att starta behandlingen med 75 mg en gång dagligen hos

patienter över 75 år, är dosjustering vanligen inte nödvändig hos äldre.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Pediatriska patienter: irbesartan rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga

data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Graviditet i andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Minskad intravaskulär volym

: symtomatisk hypotension, särskilt efter den första dosen, kan

förekomma hos patienter med hypovolemi och/eller natriumbrist efter kraftig diuretikabehandling,

dietär saltrestriktion, diarré eller kräkningar. Innan behandling med Irbesartan BMS påbörjas bör dessa

tillstånd korrigeras.

Renovaskulär hypertoni

: det finns en ökad risk för allvarlig hypotension och njurinsufficiens, när

patienter med bilateral njurartärstenos eller stenos i artären till en enda fungerande njure behandlas

med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Även om detta inte är

dokumenterat med Irbesartan BMS, bör en liknande effekt förutses med angiotensin-II

receptorantagonister.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation

: när Irbesartan BMS användes till patienter med nedsatt

njurfunktion, rekommenderas periodisk kontroll av serumkalium och serum-kreatinin nivåerna. Det

finns ingen erfarenhet av behandling med Irbesartan BMS hos patienter som nyligen genomgått en

njurtransplantation.

Hypertensiva patienter med typ 2 diabetes och njursjukdom

: effekterna av irbesartan på

såväl renala

som kardiovaskulära händelser var inte enhetliga i alla subgrupper, enligt en analys som gjordes i

studien på patienter med framskriden njursjukdom. Framför allt föreföll de mindre fördelaktiga hos

kvinnor och icke-vita personer (se avsnitt 5.1).

Hyperkalemi

: som med andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

hyperkalemi uppkomma under behandling med Irbesartan BMS, särskilt vid nedsatt njurfunktion,

overt proteinuri beroende på diabetesrelaterad njursjukdom och/eller hjärtsvikt. Noggrann kontroll av

serumkalium hos riskpatienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Litium

: kombinationen av litium och Irbesartan BMS rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Aorta- och mitralklaffstenos, obstruktiv hypertrof kardiomyopati: som med andra kärldilaterare, skall

särskild försiktighet iakttagas hos patienter med aorta- eller mitralklaffstenos, eller obstruktiv

hypertrof kardiomyopati.

Primär aldosteronism

: patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på

blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin-angiotensin systemet. Därför

rekommenderas inte användning av Irbesartan BMS.

Allmänt: hos patienter, vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen är beroende av aktiviteten i

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t ex patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom, inklusive njurartärsstenos) har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II

receptor antagonister, som påverkar detta system, förknippats med akut hypotension, azotemi, oliguri

eller i sällsynta fall akut njursvikt. I likhet med alla blodtryckssänkande läkemedel, kan alltför kraftig

blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiomyopati eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom orsaka en hjärtinfarkt eller slaganfall.

Som observerats för ACE-hämmare förefaller irbesartan och de andra angiotensin antagonisterna

sänka blodtrycket mindre effektivt hos svarta personer än hos icke-svarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av låg-renin aktivitet i den svarta hypertensiva populationen (se avsnitt 5.1).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet: behandling med Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad

för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas

direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Laktos

: detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Pediatriska patienter

: irbesartan har studerats i pediatriska populationer, ålder 6-16 år, men nuvarande

data är inte tillräckliga som stöd för att utöka användningen till barn förrän ytterligare data blir

tillgängliga (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diuretika och andra antihypertensiva medel

: andra antihypertensiva läkemedel kan förstärka den

blodtryckssänkande effekten av irbesartan; emellertid har Irbesartan BMS med bibehållen säkerhet

givits tillsammans med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, långverkande

kalciumantagonister och tiazid-diuretika. Föregående behandling med höga doser diuretika kan

medföra hypovolemi och risk för hypotension när behandling med Irbesartan BMS påbörjas (se avsnitt

4.4).

Kaliumsupplement och kaliumsparande diuretika

: erfarenheter av användning av andra läkemedel,

som påverkar renin-angiotensin-systemet, har visat att samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller andra läkemedel, som

kan höja serum-kalium nivåerna (t.ex. heparin), kan medföra ökningar i serum-kaliumkoncentrationen

och är däför inte att rekommendera (se avsnitt 4.4).

Litium

: reversibla ökningar av serum-litiumkoncentration och toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med angiotensin converting enzyme hämmare. Liknande effekter har hittills

rapporterats i mycket sällsynta fall med irbesartan. Denna kombination rekommenderas därför inte

(se avsnitt 4.4). Om kombinationen bedöms vara nödvändig, rekommenderas noggrann kontroll av

serum-litiumnivåerna.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

när angiotensin II-antagonister ges samtidigt med icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (dvs selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag)

och icke-selektiva NSAIDs) kan den antihypertensiva effekten försvagas.

Som för ACE-hämmare, kan samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAIDs leda till

en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av

serumkalium, särskilt hos patienter med redan dålig njurfunktion. Kombinationen skall ges med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och det bör övervägas att

kontrollera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Övrig information om interaktioner med irbesartan

: i kliniska studier påverkades inte irbesartans

farmakokinetik av hydroklortiazid. Irbesartan metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9 och i mindre

utsträckning genom glukuronidering. Inga signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska

interaktioner observerades då irbesartan gavs samtidigt med warfarin, ett läkemedel som metaboliseras

av CYP2C9. Effekten av CYP2C9-inducerare, såsom rifampicin, på irbesartans farmakokinetik har

inte utvärderats. Digoxins farmakokinetik påverkades inte vid samtidig administrering av irbesartan.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Det finns inga

kontrollerade epidemiologiska data rörande risken för Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs),

men motsvarande risker kan finnas för denna läkemedelgrupp. Om inte fortsatt AIIRAs behandling

anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande

behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypertension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

Eftersom ingen information angående användning av Irbesartan BMS under amning finns,

rekommenderas inte Irbesartan BMS utan i stället är alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller

prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Baserat på dess

farmakodynamiska egenskaper är det ej troligt att irbesartan påverkar denna förmåga. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner, bör hänsyn tagas till att yrsel eller trötthet kan inträffa under

behandling.

4.8

Biverkningar

I placebokontrollerade studier på patienter med hypertoni, skilde sig den totala förekomsten av

biverkningar ej åt mellan irbesartan (56,2%) och placebogrupperna (56,5%). Utsättning på grund av

biverkningar eller inverkan på laboratorievärden var mindre vanlig hos irbesartanbehandlade patienter

(3,3%) än hos placebobehandlade patienter (4,5%). Förekomsten av biverkningar var inte relaterad till

dos (inom rekommenderat dosområde), kön, ålder, ras eller behandlingstidens längd.

Hos hypertonipatienter med diabetes och med mikroalbuminuri och normal njurfunktion rapporterades

ortostatisk yrsel och ortostatisk hypotension hos 0,5% av patienterna (dvs mindre vanliga), men mer

frekvent än för placebo.

I tabellen nedan redovisas biverkningar rapporterade i placebokontrollerade studier, där 1 965

hypertonipatienter behandlades med irbesartan. Markeringar med en stjärna (*) anger biverkningar

som dessutom rapporterades hos > 2% av hypertonipatienter med diabetes, kronisk njurinsufficiens

och overt proteinuri, och i högre frekvens än för placebo.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar:

Mycket vanliga:

hyperkalemi* uppträdde mer frekvent hos diabetespatienter behandlade med

irbesartan än med placebo. Hos hypertonipatienter med diabetes och med

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

mikroalbuminuri och normal njurfunktion uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l)

hos 29,4% av patienterna i irbesartan 300 mg-gruppen och hos 22% av patienterna

i placebogruppen. Hos hypertonipatienter med diabetes och med kronisk

njurinsufficiens och overt proteinuri uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l) hos

46,3% av patienterna i irbesartangruppen och hos 26,3% av patienterna i

placebogruppen.

Vanliga:

signifikanta ökningar av kreatinkinas i plasma sågs ofta (1,7%) hos

irbesartanbehandlade personer. Ingen av dessa ökningar hade samband med

identifierbara, kliniska, muskuloskeletala händelser.

Hos 1,7% av hypertonipatienter med framskriden diabetesrelaterad njursjukdom

behandlad med irbesartan har en sänkning i hemoglobin*, som inte var kliniskt

signifikant, observerats.

Hjärtat:

Mindre vanliga:

takykardi

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

yrsel, ortostatisk yrsel*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga:

hosta

Magtarmkanalen:

Vanliga:

illamående/kräkningar

Mindre vanliga:

diarré, dyspepsi/halsbränna

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

muskuloskeletal smärta*

Blodkärl:

Vanliga:

ortostatisk hypotoni*

Mindre vanliga:

rodnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

bröstsmärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga:

sexuell dysfunktion

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats sedan irbesartan introducerades på

marknaden; de baseras på spontana rapporter, varför frekvensen av dessa biverkningar inte är

känd:

Centrala och perifera nervsystemet:

Huvudvärk

Öron och balansorgan:

Tinnitus

Magtarmkanalen:

Dysgeusi

Njurar och urinvägar:

Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av njursvikt hos riskpatienter (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad:

Leukocytoklastisk vaskulit

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Artralgi, myalgi (i några fall åtföljt av ökade plasmanivåer av kreatinkinas), muskelkramper

Metabolism och nutrition:

Hyperkalemi

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, hudutslag och urtikaria

Lever och gallvägar:

Hepatit, störd leverfunktion

Pediatriska patienter:

i en randomiserad studie på 318 hypertensiva barn och ungdomar, 6 till 16 år

gamla, sågs följande behandlingsrelaterade biverkningar under den 3 veckor långa dubbel-blindfasen:

huvudvärk (7,9%), hypotoni (2,2%), yrsel (1,9%), hosta (0,9%). Under den 26 veckor långa öppna

studieperioden var de mest frekventa avvikelserna i laboratorievärden kreatininhöjningar (6,5%) och

ökade CK värden hos 2% av barnen.

4.9

Överdosering

Erfarenheter hos vuxna, som exponerats för doser på upp till 900 mg/dag i 8 veckor, visade ingen

toxicitet. De troligaste effekterna av överdosering kan förväntas vara hypotension och takykardi;

bradykardi skulle också kunna inträffa p g a överdosering. Ingen specifik information om behandling

av överdosering med Irbesartan BMS är tillgänglig. Patienten skall övervakas noga och behandlingen

bör vara symtomatisk och understödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar framkallande av kräkning

och/eller magsköljning. Aktivt kol kan vara användbart vid behandling av överdosering. Irbesartan

avlägsnas ej genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskt grupp: Angiotensin-II receptor antagonister, rena.

ATC-kod: C09C A04.

Verkningsmekanism

: Irbesartan är en potent, oralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptorantagonist

(typ AT

). Den förväntas blockera alla effekter av angiotensin-II, medierade via AT

receptorn,

oberoende av källa eller syntesväg för angiotensin-II. Den selektiva antagonismen mot angiotensin-II

) receptorerna ger ökningar i plasma-reninnivåerna och angiotensin-II-nivåerna och en sänkning

av plasma-aldosteronkoncentrationen. Serumkalium påverkas ej signifikant av enbart irbesartan vid

rekommenderade doser. Irbesartan hämmar ej ACE (kininas-II), ett enzym som genererar

angiotensin-II och som också bryter ned bradykinin till inaktiva metaboliter. Irbesartan fordrar ej

metabolisk aktivering.

Klinisk effekt

Hypertoni

Irbesartan sänker blodtrycket med minimal förändring av hjärtfrekvensen. Blodtryckssänkningen är

dosrelaterad vid dagliga engångsdoser med en tendens att plana ut vid doser över 300 mg. Doser på

150-300 mg en gång dagligen sänker blodtrycken i liggande eller sittande ställning vid dalvärde (dvs

24 timmar efter dosintag) med i medeltal 8-13/5-8 mmHg (systoliskt/diastoliskt) mer än placebo.

Maximal blodtryckssänkning erhålles inom 3-6 timmar efter administrering och den

blodtryckssänkande effekten bibehålles i minst 24 timmar. Efter 24 timmar var blodtrycksreduktionen

60-70% av det maximala diastoliska och systoliska svaret vid rekommenderade doser. Dosering en

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

gång dagligen med 150 mg gav en blodtryckssänkning med dal- och medelvärden under 24 timmar,

liknande den vid dosering två gånger dagligen med samma totaldos.

Den blodtryckssänkande effekten av Irbesartan BMS är tydlig inom 1-2 veckor, med maximal effekt

4-6 veckor efter behandlingens början. De antihypertensiva effekterna bibehålles under långtidsterapi.

Efter avbrytande av behandlingen återgår blodtrycket gradvis till utgångsläget. Rebound-hypertoni har

ej observerats.

De blodtrycksänkande effekterna av irbesartan och diuretika av tiazid-typ är additiva. Hos patienter,

som inte adekvat kontrolleras med enbart irbesartan, ger tillägg av en låg dos hydroklortiazid

(12,5 mg) en gång dagligen en ytterligare placebo-subtraherad sänkning av blodtrycket vid dalvärdet

på 7-10/3-6 mmHg (systoliskt/diastoliskt).

Effekten av Irbesartan BMS påverkas ej av ålder eller kön. Liksom med andra läkemedel, som

påverkar renin-angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på

monoterapi med irbesartan. När irbesartan ges tillsammans med en låg dos hydroklortiazid

(t ex 12,5 mg dagligen), blir den antihypertensiva effekten hos svarta patienter i det närmaste samma

som hos vita.

Det finns ingen kliniskt betydelsefull påverkan av urinsyra i serum eller utsöndringen av urinsyra i

urinen.

Hos 318 barn och ungdomar, 6 till 16 år gamla, med hypertoni eller i riskzonen (diabetes, hypertoni i

släkten) utvärderades blodtrycksreduktionen av titrerade måldoser irbesartan 0,5 mg/kg (låg),

1,5 mg/kg (mellan) och 4,5 mg/kg (hög) under en 3 veckorsperiod. Efter tre veckor var reduktionen

från utgångsvärdet i primär effektvariabel, dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck (SeSBP), i

medeltal 11,7 mmHg (låg dos), 9,3 mmHg (mellandos), 13,2 mmHg (hög dos). Ingen signifikant

skillnad sågs mellan dessa doser. Korrigerad genomsnittlig förändring av dalvärdet för sittande

diastoliskt blodtryck (SeDBP) var som följer: 3,8 mmHg (låg dos), 3,2 mmHg (mellandos), 5,6 mmHg

(hög dos). Under en efterföljande tvåveckorsperiod, då patienterna re-randomiserades till antingen

aktiv behandling eller placebo, hade patienter som fick placebo en ökning med 2,4 och 2,0 mmHg i

SeSBP respektive SeDBP, jämfört med ändringar på +0,1 och -0,3 mmHg hos dem som fick irbesartan

i någon av doserna (se avsnitt 4.2).

Hypertoni och typ 2 diabetes med njursjukdom

IDNT studien (the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) visar att irbesartan minskar progressionen

av njursjukdom hos patienter med kronisk njurinsufficiens och overt proteinuri. IDNT var en dubbel-

blind, kontrollerad, morbiditets- och mortalitetsstudie, som jämförde Irbesartan BMS, amlodipin och

placebo. Långtidseffekterna (i genomsnitt 2,6 år) av Irbesartan BMS på progression av njursjukdom

och totalmortalitet undersöktes hos 1 715 patienter med hypertoni och typ 2 diabetes, proteinuri

≥ 900 mg/dag och serumkreatinin mellan 1,0-3,0 mg/dl. Patienterna titrerades från 75 mg till en

underhållsdos på 300 mg Irbesartan BMS, från 2,5 mg till 10 mg amlodipin eller placebo, beroende på

tolerans. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper fick som regel mellan 2 och 4 antihypertensiva

läkemedel (såsom diuretika, betablockerare, alfablockerare) för att nå ett på förhand definierat

målblodtryck på ≤ 135/85 mmHg eller en sänkning av det systoliska trycket med 10 mmHg, om

utgångsvärdet var > 160 mmHg. Sextio procent (60%) av patienterna i placebogruppen nådde detta

målblodtryck, medan andelen var 76% och 78% i irbesartan- respektive amlodipingruppen. Irbesartan

reducerade signifikant den relativa risken i primär, kombinerad endpoint, som var dubblering av

serumkreatinin, terminal njursjukdom (ESRD) och totalmortalitet. Cirka 33% av patienterna i

irbesartangruppen nådde primär, renal, kombinerad endpoint jämfört med 39% och 41% i placebo-

respektive amlodipingruppen [20% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,024) och 23%

relativ riskreduktion jämfört med amlodipin (p= 0,006)]. När de enskilda komponenterna av primär

endpoint analyserades, sågs ingen effekt på totalmortalitet, medan en positiv trend avseende sänkt

ESRD och en signifikant mindre dubblering av serumkreatinin observerades.

Subgrupper, baserade på kön, ras, ålder, diabetesvaraktighet, initialt blodtryck, serumkreatinin och

albuminutsöndringshastighet, utvärderades med avseende på behandlingseffekt. I subgrupperna

kvinnor och svarta, som representerade 32% respektive 26% av den totala studiepopulationen, var den

renala skyddseffekten inte tydlig, fastän konfidensintervallen inte utesluter en sådan. Vad gäller

sekundär endpoint, som var fatala eller icke-fatala kardiovaskulära händelser, var det ingen skillnad

mellan de tre grupperna i totalpopulationen, medan en ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

kvinnor och en minskad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos män i irbesartangruppen jämfört

med den placebobaserade behandlingen. En ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt och stroke sågs

hos kvinnor i den irbesartanbaserde behandlingen jämfört med den amlodipinbaserade behandlingen,

medan hospitalisering på grund av hjärtsvikt var reducerad i totalpopulationen. Ingen bra förklaring till

dessa fynd hos kvinnor har dock identifierats.

Studien IRMA 2 (the Effects of Irbesartan on Micoralbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2

Diabetes Mellitus) visar att irbesartan 300 mg fördröjer progression till overt proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var en placebokontrollerad, dubbel-blind, morbiditetsstudie på

590 patienter med typ 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) och normal njurfunktion

(serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos män och < 1,1 mg/dl hos kvinnor). I studien undersöktes

långtidseffekterna (2 år) av Irbesartan BMS på progression till klinisk (overt) proteinuri

(utsöndringshastigheten av albumin i urinen (UAER) > 300 mg/dag och en ökning i UAER med minst

30% från utgångsvärdet). Det på förhand definierade målblodtrycket var ≤ 135/85 mmHg. Ytterligare

antihypertensiva läkemedel (dock inte ACE-hämmare, angiotensin-II receptor antagonister eller

dihydropyridin kalcium blockerare) lades till vid behov för att nå målblodtrycket. Medan jämförbart

blodtryck uppnåddes i samtliga behandlingsgrupper nådde färre personer i irbesartan 300 mg gruppen

(5,2%) än i placebogruppen (14,9%) och i irbesartan 150 mg gruppen (9,7%) endpoint overt

proteinuri, vilket visar en 70% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,0004) vid den högre

dosen. En åtföljande förbättring av glomerulär filtrationshastighet (GFR) sågs inte under de första tre

månadernas behandling. Fördröjningen i progression till klinisk proteinuri var tydlig redan efter tre

månader och fortsatte under 2-årsperioden. Regression till normoalbuminuri (< 30 mg/dag) var mer

frekvent i Irbesartan BMS 300 mg gruppen (34%) än i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas irbesartan väl: studier av den absoluta biotillgängligheten gav

värden på c:a 60-80%. Samtidigt intag av föda har ingen signifikant inverkan på biotillgängligheten av

irbesartan. Plasmaproteinbindningen är cirka 96% med försumbar bindning till

blodcellskomponenterna. Distributionsvolymen är 53-93 liter. Efter oral eller intravenös

administrering av

C-irbesartan utgörs 80-85% av radioaktiviteten i plasma av oförändrat irbesartan.

Irbesartan metaboliseras i levern via glukuronidkonjugering och oxidering. Huvudmetabolit i plasma

är irbesartanglukuronid (cirka 6%).

In vitro

-studier visar att irbesartan primärt oxideras av

cytokrom P450 enzymet CYP2C9; isoenzym CYP3A4 har försumbar effekt.

Irbesartan uppvisar linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En

proportionellt mindre ökning av den orala absorptionen observerades vid doser över 600 mg (två

gånger den rekommenderade maximaldosen); orsaken till detta är okänd. Maximal koncentration i

plasma uppnås 1,5-2 timmar efter oral administrering. Totala och renala clearance är

157-176 respektive 3-3,5 ml/min. Den terminala halveringstiden vid elimination av irbesartan är

11-15 timmar. Steady state för plasmakoncentrationen uppnås inom 3 dagar efter påbörjande av

dosering en gång dagligen. Begränsad ackumulation av irbesartan (< 20%) ses i plasma efter

upprepade doser en gång dagligen. I en studie har något högre plasmakoncentrationer av irbesartan

observerats hos kvinnliga hypertoniker. Det förelåg emellertid ingen skillnad i halveringstid och

ackumulation av irbesartan. Dosjustering är ej nödvändig för kvinnliga patienter. AUC och C

värden för irbesartan var också något högre för äldre patienter (≥ 65 år) än för yngre (18-40 år). Den

terminala halveringstiden var dock inte signifikant förändrad. Dosjusteringar är ej nödvändiga hos

äldre patienter.

Irbesartan och dess metaboliter elimineras både via gallan och urinen. Efter antingen oral eller iv

administrering av

C-irbesartan återfinnes cirka 20% av radioaktiviteten i urinen och resterande del i

feces. Mindre än 2% av dosen utsöndras som oförändrat irbesartan i urinen.

Irbesartans farmakokinetik utvärderades hos 23 hypertensiva barn efter 4 veckors administrering av en

eller flera dagliga doser irbesartan (2 mg/kg) upp till en maximal daglig dos på 150 mg. Av dessa 23

barn kunde 21 utvärderas med avseende på farmakokinetik i jämförelse med vuxna (12 barn över

12 år, nio barn mellan 6 och 12 år). Resultaten visade att C

, AUC och clearance var jämförbara med

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

dem som sågs hos vuxna patienter som fick 150 mg irbesartan dagligen. En begränsad accumulering

av irbesartan (18%) i plasma sågs vid upprepad dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion:

hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter i hemodialys är de

farmakokinetiska parametrarna för irbesartan ej signifikant förändrade. Irbesartan avlägsnas ej genom

hemodialys.

Nedsatt leverfunktion: hos patienter med mild till måttlig cirros är de farmakokinetiska parametrarna

för irbesartan ej signifikant förändrade. Studier har ej genomförts på patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på systemtoxicitet eller onormal toxicitet på målorgan förelåg vid kliniskt relevanta doser.

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser av irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos råttor och

≥ 100 mg/kg/dag hos macaque-apor) en sänkning av laboratorievärden för röda blodkroppar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Hos råtta och macaque-apor inducerade irbesartan i mycket

höga doser (≥ 500 mg/kg/dag) degenerativa förändringar i njurarna (såsom interstitiell nefrit, tubulär

dilatation, basofila tubuli, ökade plasmakoncentrationer av urinämne och kreatinin) vilka anses

sekundära till den hypotensiva effekten av läkemedlet som medförde minskad renal perfusion. Vidare

inducerade irbesartan hyperplasi/hypertrofi av de juxtaglomerulära cellerna (hos råttor vid doser

≥ 90 mg/kg/dag, hos macaque-apor vid doser ≥ 10 mg/kg/dag). Alla dessa förändringar ansågs

orsakade av den farmakologiska effekten av irbesartan. För terapeutiska doser av irbesartan till

människa, synes hyperplasin/hypertrofin av de juxtaglomerulära cellerna ej ha någon relevans.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet, klastogenicitet eller karcinogenicitet.

Djurstudier med irbesartan visade på råttfoster övergående toxiska effekter (förstorat njurbäcken,

hydrouretär eller subkutant ödem), som försvann efter födseln. Hos kaniner observerades abort eller

tidig resorption vid doser, som hos modern orsakade signifikant toxicitet inklusive död. Inga

teratogena effekter sågs hos råtta eller kanin.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos

Kiseldioxid

Magnesiumstearat.

Filmdragering:

Laktosmonohydrat

Hypromellos

Titandioxid

Makrogol 3000

Karnaubavax.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 14 filmdragerade tabletter: 1 blisterkarta med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 28 filmdragerade tabletter: 2 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 filmdragerade tabletter: 4 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 84 filmdragerade tabletter: 6 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 98 filmdragerade tabletter: 7 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 x 1 filmdragerade tabletter: 7 blisterkartor med 8 x 1 filmdragerade tabletter, var och

en i PVC/PVDC/Aluminiumfolie perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/375/022-027

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 januari 2007

Datum för senaste förnyelse:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Irbesartan BMS 300 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg irbesartan.

Hjälpämne: 102,00 mg laktosmonohydrat per filmdragerad tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vit till gråvit, bikonvex och oval med ett hjärta inpräglat på en sida och nummer 2873 på den andra

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus, som del i en

antihypertensiv läkemedelsregim (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är 150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda.

Irbesartan BMS givet i en dos av 150 mg en gång dagligen ger i allmänhet en bättre 24 timmars

blodtryckskontroll än 75 mg. Att starta behandlingen med 75 mg kan emellertid övervägas, särskilt

hos patienter i hemodialys och hos äldre över 75 år.

Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av

Irbesartan BMS ökas till 300 mg en gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel

göras. Speciellt har tillägg av ett diuretikum som hydroklortiazid visats ha en additiv effekt till

Irbesartan BMS (se avsnitt 4.5).

Hos hypertensiva patienter med typ 2 diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg irbesartan en

gång dagligen och titreras upp till 300 mg en gång dagligen, vilket är att föredra som underhållsdos

vid behandling av njursjukdom. Nyttan av Irbesartan BMS vid njursjukdom hos hypertensiva patienter

med typ 2 diabetes har visats i studier där irbesartan användes, vid behov med tillägg av andra

antihypertensiva medel för att nå målblodtrycket (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion

: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. En

lägre startdos (75 mg) bör övervägas hos patienter i hemodialys (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion: ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med mild till måttlig nedsättning

av leverfunktionen. Det finns ingen klinisk erfarenhet av patienter med svår nedsättning av

leverfunktionen.

Äldre patienter

: även om man bör överväga att starta behandlingen med 75 mg en gång dagligen hos

patienter över 75 år, är dosjustering vanligen inte nödvändig hos äldre.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Pediatriska patienter: irbesartan rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga

data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt 6.1).

Graviditet i andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Minskad intravaskulär volym

: symtomatisk hypotension, särskilt efter den första dosen, kan

förekomma hos patienter med hypovolemi och/eller natriumbrist efter kraftig diuretikabehandling,

dietär saltrestriktion, diarré eller kräkningar. Innan behandling med Irbesartan BMS påbörjas bör dessa

tillstånd korrigeras.

Renovaskulär hypertoni

: det finns en ökad risk för allvarlig hypotension och njurinsufficiens, när

patienter med bilateral njurartärstenos eller stenos i artären till en enda fungerande njure behandlas

med läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Även om detta inte är

dokumenterat med Irbesartan BMS, bör en liknande effekt förutses med angiotensin-II

receptorantagonister.

Nedsatt njurfunktion och njurtransplantation

: när Irbesartan BMS användes till patienter med nedsatt

njurfunktion, rekommenderas periodisk kontroll av serumkalium och serum-kreatinin nivåerna. Det

finns ingen erfarenhet av behandling med Irbesartan BMS hos patienter som nyligen genomgått en

njurtransplantation.

Hypertensiva patienter med typ 2 diabetes och njursjukdom

: effekterna av irbesartan på

såväl renala

som kardiovaskulära händelser var inte enhetliga i alla subgrupper, enligt en analys som gjordes i

studien på patienter med framskriden njursjukdom. Framför allt föreföll de mindre fördelaktiga hos

kvinnor och icke-vita personer (se avsnitt 5.1).

Hyperkalemi

: som med andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan

hyperkalemi uppkomma under behandling med Irbesartan BMS, särskilt vid nedsatt njurfunktion,

overt proteinuri beroende på diabetesrelaterad njursjukdom och/eller hjärtsvikt. Noggrann kontroll av

serumkalium hos riskpatienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Litium

: kombinationen av litium och Irbesartan BMS rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Aorta- och mitralklaffstenos, obstruktiv hypertrof kardiomyopati: som med andra kärldilaterare, skall

särskild försiktighet iakttagas hos patienter med aorta- eller mitralklaffstenos, eller obstruktiv

hypertrof kardiomyopati.

Primär aldosteronism

: patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på

blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin-angiotensin systemet. Därför

rekommenderas inte användning av Irbesartan BMS.

Allmänt: hos patienter, vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen är beroende av aktiviteten i

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (t ex patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande

njursjukdom, inklusive njurartärsstenos) har behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II

receptor antagonister, som påverkar detta system, förknippats med akut hypotension, azotemi, oliguri

eller i sällsynta fall akut njursvikt. I likhet med alla blodtryckssänkande läkemedel, kan alltför kraftig

blodtryckssänkning hos patienter med ischemisk kardiomyopati eller ischemisk kardiovaskulär

sjukdom orsaka en hjärtinfarkt eller slaganfall.

Som observerats för ACE-hämmare förefaller irbesartan och de andra angiotensin antagonisterna

sänka blodtrycket mindre effektivt hos svarta personer än hos icke-svarta, möjligen beroende på en

högre prevalens av låg-renin aktivitet i den svarta hypertensiva populationen (se avsnitt 5.1).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Graviditet: behandling med Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRAs anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad

för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas

direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Laktos

: detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Pediatriska patienter

: irbesartan har studerats i pediatriska populationer, ålder 6-16 år, men nuvarande

data är inte tillräckliga som stöd för att utöka användningen till barn förrän ytterligare data blir

tillgängliga (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Diuretika och andra antihypertensiva medel

: andra antihypertensiva läkemedel kan förstärka den

blodtryckssänkande effekten av irbesartan; emellertid har Irbesartan BMS med bibehållen säkerhet

givits tillsammans med andra antihypertensiva medel, såsom betablockerare, långverkande

kalciumantagonister och tiazid-diuretika. Föregående behandling med höga doser diuretika kan

medföra hypovolemi och risk för hypotension när behandling med Irbesartan BMS påbörjas (se avsnitt

4.4).

Kaliumsupplement och kaliumsparande diuretika

: erfarenheter av användning av andra läkemedel,

som påverkar renin-angiotensin-systemet, har visat att samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller andra läkemedel, som

kan höja serum-kalium nivåerna (t.ex. heparin), kan medföra ökningar i serum-kaliumkoncentrationen

och är däför inte att rekommendera (se avsnitt 4.4).

Litium

: reversibla ökningar av serum-litiumkoncentration och toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med angiotensin converting enzyme hämmare. Liknande effekter har hittills

rapporterats i mycket sällsynta fall med irbesartan. Denna kombination rekommenderas därför inte

(se avsnitt 4.4). Om kombinationen bedöms vara nödvändig, rekommenderas noggrann kontroll av

serum-litiumnivåerna.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

när angiotensin II-antagonister ges samtidigt med icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel (dvs selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag)

och icke-selektiva NSAIDs) kan den antihypertensiva effekten försvagas.

Som för ACE-hämmare, kan samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAIDs leda till

en ökad risk för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av

serumkalium, särskilt hos patienter med redan dålig njurfunktion. Kombinationen skall ges med

försiktighet, särskilt till äldre. Patienterna skall vara adekvat hydrerade och det bör övervägas att

kontrollera njurfunktionen efter insättandet av samtidig behandling och regelbundet därefter.

Övrig information om interaktioner med irbesartan

: i kliniska studier påverkades inte irbesartans

farmakokinetik av hydroklortiazid. Irbesartan metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9 och i mindre

utsträckning genom glukuronidering. Inga signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska

interaktioner observerades då irbesartan gavs samtidigt med warfarin, ett läkemedel som metaboliseras

av CYP2C9. Effekten av CYP2C9-inducerare, såsom rifampicin, på irbesartans farmakokinetik har

inte utvärderats. Digoxins farmakokinetik påverkades inte vid samtidig administrering av irbesartan.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

AIIRAs bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4). AIIRAs är

kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas. Det finns inga

kontrollerade epidemiologiska data rörande risken för Angiotensin II Receptor Antagonister (AIIRAs),

men motsvarande risker kan finnas för denna läkemedelgrupp. Om inte fortsatt AIIRAs behandling

anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ blodtryckssänkande

behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med AIIRAs avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med AIIRAs under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal

toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för AIIRAs förekommit under graviditetens andra trimester rekommenderas

ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt AIIRAs bör observeras noggrant med avseende på hypertension (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

Eftersom ingen information angående användning av Irbesartan BMS under amning finns,

rekommenderas inte Irbesartan BMS utan i stället är alternativa behandlingar med bättre

dokumenterad säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller

prematura barn.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Baserat på dess

farmakodynamiska egenskaper är det ej troligt att irbesartan påverkar denna förmåga. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner, bör hänsyn tagas till att yrsel eller trötthet kan inträffa under

behandling.

4.8

Biverkningar

I placebokontrollerade studier på patienter med hypertoni, skilde sig den totala förekomsten av

biverkningar ej åt mellan irbesartan (56,2%) och placebogrupperna (56,5%). Utsättning på grund av

biverkningar eller inverkan på laboratorievärden var mindre vanlig hos irbesartanbehandlade patienter

(3,3%) än hos placebobehandlade patienter (4,5%). Förekomsten av biverkningar var inte relaterad till

dos (inom rekommenderat dosområde), kön, ålder, ras eller behandlingstidens längd.

Hos hypertonipatienter med diabetes och med mikroalbuminuri och normal njurfunktion rapporterades

ortostatisk yrsel och ortostatisk hypotension hos 0,5% av patienterna (dvs mindre vanliga), men mer

frekvent än för placebo.

I tabellen nedan redovisas biverkningar rapporterade i placebokontrollerade studier, där 1 965

hypertonipatienter behandlades med irbesartan. Markeringar med en stjärna (*) anger biverkningar

som dessutom rapporterades hos > 2% av hypertonipatienter med diabetes, kronisk njurinsufficiens

och overt proteinuri, och i högre frekvens än för placebo.

Frekvensen av biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Undersökningar:

Mycket vanliga:

hyperkalemi* uppträdde mer frekvent hos diabetespatienter behandlade med

irbesartan än med placebo. Hos hypertonipatienter med diabetes och med

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

mikroalbuminuri och normal njurfunktion uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l)

hos 29,4% av patienterna i irbesartan 300 mg-gruppen och hos 22% av patienterna

i placebogruppen. Hos hypertonipatienter med diabetes och med kronisk

njurinsufficiens och overt proteinuri uppträdde hyperkalemi (≥ 5,5 mekv/l) hos

46,3% av patienterna i irbesartangruppen och hos 26,3% av patienterna i

placebogruppen.

Vanliga:

signifikanta ökningar av kreatinkinas i plasma sågs ofta (1,7%) hos

irbesartanbehandlade personer. Ingen av dessa ökningar hade samband med

identifierbara, kliniska, muskuloskeletala händelser.

Hos 1,7% av hypertonipatienter med framskriden diabetesrelaterad njursjukdom

behandlad med irbesartan har en sänkning i hemoglobin*, som inte var kliniskt

signifikant, observerats.

Hjärtat:

Mindre vanliga:

takykardi

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga:

yrsel, ortostatisk yrsel*

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga:

hosta

Magtarmkanalen:

Vanliga:

illamående/kräkningar

Mindre vanliga:

diarré, dyspepsi/halsbränna

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

muskuloskeletal smärta*

Blodkärl:

Vanliga:

ortostatisk hypotoni*

Mindre vanliga:

rodnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga:

trötthet

Mindre vanliga:

bröstsmärta

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mindre vanliga:

sexuell dysfunktion

Följande ytterligare biverkningar har rapporterats sedan irbesartan introducerades på

marknaden; de baseras på spontana rapporter, varför frekvensen av dessa biverkningar inte är

känd:

Centrala och perifera nervsystemet:

Huvudvärk

Öron och balansorgan:

Tinnitus

Magtarmkanalen:

Dysgeusi

Njurar och urinvägar:

Nedsatt njurfunktion, inklusive fall av njursvikt hos riskpatienter (se avsnitt 4.4)

Hud och subkutan vävnad:

Leukocytoklastisk vaskulit

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Artralgi, myalgi (i några fall åtföljt av ökade plasmanivåer av kreatinkinas), muskelkramper

Metabolism och nutrition:

Hyperkalemi

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, hudutslag och urtikaria

Lever och gallvägar:

Hepatit, störd leverfunktion

Pediatriska patienter:

i en randomiserad studie på 318 hypertensiva barn och ungdomar, 6 till 16 år

gamla, sågs följande behandlingsrelaterade biverkningar under den 3 veckor långa dubbel-blindfasen:

huvudvärk (7,9%), hypotoni (2,2%), yrsel (1,9%), hosta (0,9%). Under den 26 veckor långa öppna

studieperioden var de mest frekventa avvikelserna i laboratorievärden kreatininhöjningar (6,5%) och

ökade CK värden hos 2% av barnen.

4.9

Överdosering

Erfarenheter hos vuxna, som exponerats för doser på upp till 900 mg/dag i 8 veckor, visade ingen

toxicitet. De troligaste effekterna av överdosering kan förväntas vara hypotension och takykardi;

bradykardi skulle också kunna inträffa p g a överdosering. Ingen specifik information om behandling

av överdosering med Irbesartan BMS är tillgänglig. Patienten skall övervakas noga och behandlingen

bör vara symtomatisk och understödjande. Föreslagna åtgärder inkluderar framkallande av kräkning

och/eller magsköljning. Aktivt kol kan vara användbart vid behandling av överdosering. Irbesartan

avlägsnas ej genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskt grupp: Angiotensin-II receptor antagonister, rena.

ATC-kod: C09C A04.

Verkningsmekanism

: Irbesartan är en potent, oralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptorantagonist

(typ AT

). Den förväntas blockera alla effekter av angiotensin-II, medierade via AT

receptorn,

oberoende av källa eller syntesväg för angiotensin-II. Den selektiva antagonismen mot angiotensin-II

) receptorerna ger ökningar i plasma-reninnivåerna och angiotensin-II-nivåerna och en sänkning

av plasma-aldosteronkoncentrationen. Serumkalium påverkas ej signifikant av enbart irbesartan vid

rekommenderade doser. Irbesartan hämmar ej ACE (kininas-II), ett enzym som genererar

angiotensin-II och som också bryter ned bradykinin till inaktiva metaboliter. Irbesartan fordrar ej

metabolisk aktivering.

Klinisk effekt

Hypertoni

Irbesartan sänker blodtrycket med minimal förändring av hjärtfrekvensen. Blodtryckssänkningen är

dosrelaterad vid dagliga engångsdoser med en tendens att plana ut vid doser över 300 mg. Doser på

150-300 mg en gång dagligen sänker blodtrycken i liggande eller sittande ställning vid dalvärde (dvs

24 timmar efter dosintag) med i medeltal 8-13/5-8 mmHg (systoliskt/diastoliskt) mer än placebo.

Maximal blodtryckssänkning erhålles inom 3-6 timmar efter administrering och den

blodtryckssänkande effekten bibehålles i minst 24 timmar. Efter 24 timmar var blodtrycksreduktionen

60-70% av det maximala diastoliska och systoliska svaret vid rekommenderade doser. Dosering en

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

gång dagligen med 150 mg gav en blodtryckssänkning med dal- och medelvärden under 24 timmar,

liknande den vid dosering två gånger dagligen med samma totaldos.

Den blodtryckssänkande effekten av Irbesartan BMS är tydlig inom 1-2 veckor, med maximal effekt

4-6 veckor efter behandlingens början. De antihypertensiva effekterna bibehålles under långtidsterapi.

Efter avbrytande av behandlingen återgår blodtrycket gradvis till utgångsläget. Rebound-hypertoni har

ej observerats.

De blodtrycksänkande effekterna av irbesartan och diuretika av tiazid-typ är additiva. Hos patienter,

som inte adekvat kontrolleras med enbart irbesartan, ger tillägg av en låg dos hydroklortiazid

(12,5 mg) en gång dagligen en ytterligare placebo-subtraherad sänkning av blodtrycket vid dalvärdet

på 7-10/3-6 mmHg (systoliskt/diastoliskt).

Effekten av Irbesartan BMS påverkas ej av ålder eller kön. Liksom med andra läkemedel, som

påverkar renin-angiotensinsystemet, svarar svarta hypertensiva patienter märkbart sämre på

monoterapi med irbesartan. När irbesartan ges tillsammans med en låg dos hydroklortiazid

(t ex 12,5 mg dagligen), blir den antihypertensiva effekten hos svarta patienter i det närmaste samma

som hos vita.

Det finns ingen kliniskt betydelsefull påverkan av urinsyra i serum eller utsöndringen av urinsyra i

urinen.

Hos 318 barn och ungdomar, 6 till 16 år gamla, med hypertoni eller i riskzonen (diabetes, hypertoni i

släkten) utvärderades blodtrycksreduktionen av titrerade måldoser irbesartan 0,5 mg/kg (låg),

1,5 mg/kg (mellan) och 4,5 mg/kg (hög) under en 3 veckorsperiod. Efter tre veckor var reduktionen

från utgångsvärdet i primär effektvariabel, dalvärdet för sittande systoliskt blodtryck (SeSBP), i

medeltal 11,7 mmHg (låg dos), 9,3 mmHg (mellandos), 13,2 mmHg (hög dos). Ingen signifikant

skillnad sågs mellan dessa doser. Korrigerad genomsnittlig förändring av dalvärdet för sittande

diastoliskt blodtryck (SeDBP) var som följer: 3,8 mmHg (låg dos), 3,2 mmHg (mellandos), 5,6 mmHg

(hög dos). Under en efterföljande tvåveckorsperiod, då patienterna re-randomiserades till antingen

aktiv behandling eller placebo, hade patienter som fick placebo en ökning med 2,4 och 2,0 mmHg i

SeSBP respektive SeDBP, jämfört med ändringar på +0,1 och -0,3 mmHg hos dem som fick irbesartan

i någon av doserna (se avsnitt 4.2).

Hypertoni och typ 2 diabetes med njursjukdom

IDNT studien (the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) visar att irbesartan minskar progressionen

av njursjukdom hos patienter med kronisk njurinsufficiens och overt proteinuri. IDNT var en dubbel-

blind, kontrollerad, morbiditets- och mortalitetsstudie, som jämförde Irbesartan BMS, amlodipin och

placebo. Långtidseffekterna (i genomsnitt 2,6 år) av Irbesartan BMS på progression av njursjukdom

och totalmortalitet undersöktes hos 1 715 patienter med hypertoni och typ 2 diabetes, proteinuri

≥ 900 mg/dag och serumkreatinin mellan 1,0-3,0 mg/dl. Patienterna titrerades från 75 mg till en

underhållsdos på 300 mg Irbesartan BMS, från 2,5 mg till 10 mg amlodipin eller placebo, beroende på

tolerans. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper fick som regel mellan 2 och 4 antihypertensiva

läkemedel (såsom diuretika, betablockerare, alfablockerare) för att nå ett på förhand definierat

målblodtryck på ≤ 135/85 mmHg eller en sänkning av det systoliska trycket med 10 mmHg, om

utgångsvärdet var > 160 mmHg. Sextio procent (60%) av patienterna i placebogruppen nådde detta

målblodtryck, medan andelen var 76% och 78% i irbesartan- respektive amlodipingruppen. Irbesartan

reducerade signifikant den relativa risken i primär, kombinerad endpoint, som var dubblering av

serumkreatinin, terminal njursjukdom (ESRD) och totalmortalitet. Cirka 33% av patienterna i

irbesartangruppen nådde primär, renal, kombinerad endpoint jämfört med 39% och 41% i placebo-

respektive amlodipingruppen [20% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,024) och 23%

relativ riskreduktion jämfört med amlodipin (p= 0,006)]. När de enskilda komponenterna av primär

endpoint analyserades, sågs ingen effekt på totalmortalitet, medan en positiv trend avseende sänkt

ESRD och en signifikant mindre dubblering av serumkreatinin observerades.

Subgrupper, baserade på kön, ras, ålder, diabetesvaraktighet, initialt blodtryck, serumkreatinin och

albuminutsöndringshastighet, utvärderades med avseende på behandlingseffekt. I subgrupperna

kvinnor och svarta, som representerade 32% respektive 26% av den totala studiepopulationen, var den

renala skyddseffekten inte tydlig, fastän konfidensintervallen inte utesluter en sådan. Vad gäller

sekundär endpoint, som var fatala eller icke-fatala kardiovaskulära händelser, var det ingen skillnad

mellan de tre grupperna i totalpopulationen, medan en ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

kvinnor och en minskad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt sågs hos män i irbesartangruppen jämfört

med den placebobaserade behandlingen. En ökad incidens av icke-fatal hjärtinfarkt och stroke sågs

hos kvinnor i den irbesartanbaserde behandlingen jämfört med den amlodipinbaserade behandlingen,

medan hospitalisering på grund av hjärtsvikt var reducerad i totalpopulationen. Ingen bra förklaring till

dessa fynd hos kvinnor har dock identifierats.

Studien IRMA 2 (the Effects of Irbesartan on Micoralbuminuria in Hypertensive Patients with Type 2

Diabetes Mellitus) visar att irbesartan 300 mg fördröjer progression till overt proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var en placebokontrollerad, dubbel-blind, morbiditetsstudie på

590 patienter med typ 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) och normal njurfunktion

(serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos män och < 1,1 mg/dl hos kvinnor). I studien undersöktes

långtidseffekterna (2 år) av Irbesartan BMS på progression till klinisk (overt) proteinuri

(utsöndringshastigheten av albumin i urinen (UAER) > 300 mg/dag och en ökning i UAER med minst

30% från utgångsvärdet). Det på förhand definierade målblodtrycket var ≤ 135/85 mmHg. Ytterligare

antihypertensiva läkemedel (dock inte ACE-hämmare, angiotensin-II receptor antagonister eller

dihydropyridin kalcium blockerare) lades till vid behov för att nå målblodtrycket. Medan jämförbart

blodtryck uppnåddes i samtliga behandlingsgrupper nådde färre personer i irbesartan 300 mg gruppen

(5,2%) än i placebogruppen (14,9%) och i irbesartan 150 mg gruppen (9,7%) endpoint overt

proteinuri, vilket visar en 70% relativ riskreduktion jämfört med placebo (p= 0,0004) vid den högre

dosen. En åtföljande förbättring av glomerulär filtrationshastighet (GFR) sågs inte under de första tre

månadernas behandling. Fördröjningen i progression till klinisk proteinuri var tydlig redan efter tre

månader och fortsatte under 2-årsperioden. Regression till normoalbuminuri (< 30 mg/dag) var mer

frekvent i Irbesartan BMS 300 mg gruppen (34%) än i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter oral administrering absorberas irbesartan väl: studier av den absoluta biotillgängligheten gav

värden på c:a 60-80%. Samtidigt intag av föda har ingen signifikant inverkan på biotillgängligheten av

irbesartan. Plasmaproteinbindningen är cirka 96% med försumbar bindning till

blodcellskomponenterna. Distributionsvolymen är 53-93 liter. Efter oral eller intravenös

administrering av

C-irbesartan utgörs 80-85% av radioaktiviteten i plasma av oförändrat irbesartan.

Irbesartan metaboliseras i levern via glukuronidkonjugering och oxidering. Huvudmetabolit i plasma

är irbesartanglukuronid (cirka 6%).

In vitro

-studier visar att irbesartan primärt oxideras av

cytokrom P450 enzymet CYP2C9; isoenzym CYP3A4 har försumbar effekt.

Irbesartan uppvisar linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En

proportionellt mindre ökning av den orala absorptionen observerades vid doser över 600 mg (två

gånger den rekommenderade maximaldosen); orsaken till detta är okänd. Maximal koncentration i

plasma uppnås 1,5-2 timmar efter oral administrering. Totala och renala clearance är

157-176 respektive 3-3,5 ml/min. Den terminala halveringstiden vid elimination av irbesartan är

11-15 timmar. Steady state för plasmakoncentrationen uppnås inom 3 dagar efter påbörjande av

dosering en gång dagligen. Begränsad ackumulation av irbesartan (< 20%) ses i plasma efter

upprepade doser en gång dagligen. I en studie har något högre plasmakoncentrationer av irbesartan

observerats hos kvinnliga hypertoniker. Det förelåg emellertid ingen skillnad i halveringstid och

ackumulation av irbesartan. Dosjustering är ej nödvändig för kvinnliga patienter. AUC och C

värden för irbesartan var också något högre för äldre patienter (≥ 65 år) än för yngre (18-40 år). Den

terminala halveringstiden var dock inte signifikant förändrad. Dosjusteringar är ej nödvändiga hos

äldre patienter.

Irbesartan och dess metaboliter elimineras både via gallan och urinen. Efter antingen oral eller iv

administrering av

C-irbesartan återfinnes cirka 20% av radioaktiviteten i urinen och resterande del i

feces. Mindre än 2% av dosen utsöndras som oförändrat irbesartan i urinen.

Irbesartans farmakokinetik utvärderades hos 23 hypertensiva barn efter 4 veckors administrering av en

eller flera dagliga doser irbesartan (2 mg/kg) upp till en maximal daglig dos på 150 mg. Av dessa 23

barn kunde 21 utvärderas med avseende på farmakokinetik i jämförelse med vuxna (12 barn över

12 år, nio barn mellan 6 och 12 år). Resultaten visade att C

, AUC och clearance var jämförbara med

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

dem som sågs hos vuxna patienter som fick 150 mg irbesartan dagligen. En begränsad accumulering

av irbesartan (18%) i plasma sågs vid upprepad dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion:

hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter i hemodialys är de

farmakokinetiska parametrarna för irbesartan ej signifikant förändrade. Irbesartan avlägsnas ej genom

hemodialys.

Nedsatt leverfunktion: hos patienter med mild till måttlig cirros är de farmakokinetiska parametrarna

för irbesartan ej signifikant förändrade. Studier har ej genomförts på patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på systemtoxicitet eller onormal toxicitet på målorgan förelåg vid kliniskt relevanta doser.

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser av irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos råttor och

≥ 100 mg/kg/dag hos macaque-apor) en sänkning av laboratorievärden för röda blodkroppar

(erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Hos råtta och macaque-apor inducerade irbesartan i mycket

höga doser (≥ 500 mg/kg/dag) degenerativa förändringar i njurarna (såsom interstitiell nefrit, tubulär

dilatation, basofila tubuli, ökade plasmakoncentrationer av urinämne och kreatinin) vilka anses

sekundära till den hypotensiva effekten av läkemedlet som medförde minskad renal perfusion. Vidare

inducerade irbesartan hyperplasi/hypertrofi av de juxtaglomerulära cellerna (hos råttor vid doser

≥ 90 mg/kg/dag, hos macaque-apor vid doser ≥ 10 mg/kg/dag). Alla dessa förändringar ansågs

orsakade av den farmakologiska effekten av irbesartan. För terapeutiska doser av irbesartan till

människa, synes hyperplasin/hypertrofin av de juxtaglomerulära cellerna ej ha någon relevans.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet, klastogenicitet eller karcinogenicitet.

Djurstudier med irbesartan visade på råttfoster övergående toxiska effekter (förstorat njurbäcken,

hydrouretär eller subkutant ödem), som försvann efter födseln. Hos kaniner observerades abort eller

tidig resorption vid doser, som hos modern orsakade signifikant toxicitet inklusive död. Inga

teratogena effekter sågs hos råtta eller kanin.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos

Kiseldioxid

Magnesiumstearat.

Filmdragering:

Laktosmonohydrat

Hypromellos

Titandioxid

Makrogol 3000

Karnaubavax.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kartong med 14 filmdragerade tabletter: 1 blisterkarta med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 28 filmdragerade tabletter: 2 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 filmdragerade tabletter: 4 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 84 filmdragerade tabletter: 6 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 98 filmdragerade tabletter: 7 blisterkartor med 14 filmdragerade tabletter i

PVC/PVDC/Aluminiumfolie blister.

Kartong med 56 x 1 filmdragerade tabletter: 7 blisterkartor med 8 x 1 filmdragerade tabletter, var och

en i PVC/PVDC/Aluminiumfolie perforerad endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/375/028-033

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 19 januari 2007

Datum för senaste förnyelse:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på EMEAs hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Zdravilo nima veā dovoljenja za promet

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/786

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

IRBESARTAN BMS

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Irbesartan BMS?

Irbesartan BM

S är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen irbesartan. Det finns som vita

ovala tabletter (75, 150 och 300 mg).

Läkemedlet är detsamma som Karvea, som redan godkänts i Europeiska unionen. Företaget som

tillverkar Karvea har gått med på att de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kan användas för

Irbesartan BMS.

Vad används Irbesartan BMS för?

Irbesartan BMS ges till patienter

med essentiell hy

pertoni (högt blodtryck). ”Essentiell” innebär att

hypertonin inte har någon tydlig orsak. Irbesartan BMS används även för att behandla njursjukdom

hos patienter med hypertoni och typ 2-diabetes (icke insulinberoende diabetes). Irbesartan BMS

rekommenderas inte för patienter under 18 års ålder eftersom det saknas uppgifter om säkerhet och

effekt för denna grupp.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Irbesartan BMS?

Irbesartan BMS tas genom

munnen, med eller utan föda. Den vanliga rekommenderade dosen är

150 mg en gång dagligen. Om blodtrycket inte kontrolleras tillräckligt väl, kan dosen ökas till 300 mg

om dagen eller också kan andra läkemedel mot högt blodtryck läggas till, som till exempel

hydroklortiazid. En begynnelsedos på 75 mg kan ges till patienter som får hemodialys (en teknik för

att rena blodet) eller till patienter som är över 75 år.

Till patienter med högt blodtryck och typ 2-diabetes ges Irbesartan BMS som tillägg till andra

behandlingar mot högt blodtryck. Behandlingen börjar med 150 mg en gång dagligen och ökas

vanligen till 300 mg en gång dagligen.

Hur verkar Irbesartan BMS?

Den aktiva substansen i Irbesartan BMS,

irbesartan, är

en angiotensin II-receptorantagonist, vilket

innebär att den blockerar effekten av ett hormon i kroppen som kallas angiotensin II. Angiotensin II är

en kraftfull vasokonstriktor (en substans som drar ihop blodkärlen). Genom att blockera de receptorer

som angiotensin II normalt binder till förhindrar irbesartan hormonets effekt, vilket gör det möjligt för

blodkärlen att vidgas. Detta gör att blodtrycket kan sjunka, vilket minskar riskerna för skador som

högt blodtryck kan ge upphov till, exempelvis slaganfall.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur har Irbesartan BMS effekt undersökts?

Elva studier utfördes ursprungligen för att undersöka Irbesartan BMS effekt på blodtrycket.

Irbesartan BMS jämfördes med placebo (overksam behandling) hos 712 patienter och med andra

läkemedel mot högt blodtryck (atenolol, enalapril, amlodipin) hos 823 patienter. Dess användning i

kombination med hydroklortiazid undersöktes också hos 1 736 patienter. Det viktigaste måttet på

effekt var sänkningen av det diastoliska blodtrycket (det blodtryck som mäts mellan två hjärtslag).

När det gäller behandling av njursjukdom undersöktes Irbesartan BMS i två stora studier som

omfattade 2 326 patienter med typ 2-diabetes. Irbesartan BMS togs under 2 år eller mer. I den ena

studien undersöktes markörer för njurskada genom att man mätte om njurarna utsöndrade proteinet

albumin i urinen. I den andra studien undersöktes om Irbesartan BMS ökade tiden tills patienternas

kreatininnivåer hade fördubblats (en markör för njursjukdom), de behövde en njurtransplantation eller

dialys eller tills de avled. I denna studie jämfördes Irbesartan BMS med placebo och med amlodipin.

Vilken nytta har Irbesartan BMS visat vid studierna?

I blodtry

cksstudierna var Irbesartan BM

S effektivare än placebo när det gällde att sänka det

diastoliska blodtrycket och det hade likartade effekter som de andra läkemedlen mot högt blodtryck.

När det användes tillsammans med hydroklortiazid var effekterna av de två läkemedlen additiva.

I den första njursjukdomsstudien var Irbesartan BMS effektivare än placebo när det gällde att minska

risken för att utveckla njurskada, mätt genom proteinutsöndring. I den andra njursjukdomsstudien

minskade Irbesartan BMS den relativa risken med 20 procent jämfört med placebo för att fördubbla

blodkreatininnivåerna, behov av njurtransplantation eller dialys eller dödsfall under studien. Det var

en 23-procentig relativ riskminskning jämfört med amlodipin. Den viktigaste fördelen var effekten på

kreatininnivåerna i blodet.

Vilka är riskerna med Irbesartan BMS?

De vanligaste biverkningarna (uppträder

hos 1–10

patienter av 100) är yrsel, illamående eller

kräkningar, trötthet och ökad mängd kreatinkinas (ett enzym som finns i muskler) i blodet. Dessutom

får fler än 1 av 100 patienter med typ 2-diabetes och njursjukdom följande biverkningar: hyperkalemi

(höga nivåer av kalium i blodet), ortostatisk yrsel (yrsel när man reser sig), ortostatisk hypotoni (lågt

blodtryck när man reser sig) och muskuloskeletal smärta (ledvärk). Förteckningen över samtliga

biverkningar som rapporterats för Irbesartan BMS finns i bipacksedeln.

Irbesartan BMS ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot irbesartan eller

något annat innehållsämne. Det får inte ges till gravida efter tredje månaden. Användning under

graviditetens tre första månader rekommenderas inte.

Varför har Irbesartan BMS godkänts?

ittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Irbesartan BMS är större än

riskerna vid behandling av essentiell hypertoni och vid behandling av njursjukdom hos patienter med

hypertoni och typ 2-diabetes (diabetes mellitus). Kommittén rekommenderade att Irbesartan BMS

skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Irbesartan BMS:

Den 19 januari 200

7 beviljade Europeiska kommissionen Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG ett

godkännande för försäljning av Irbesartan BMS som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet

här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 03-2009.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen