Forxiga

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

дадаглифлозин пропандиол монохидрат

Доступна с:

AstraZeneca AB

код АТС:

A10BK01

ИНН (Международная Имя):

dapagliflozin

Терапевтическая группа:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтические области:

Diabetes Mellitus, Type 2; Heart Failure, Systolic; Heart Failure; Renal Insufficiency, Chronic

Терапевтические показания :

Type 2 diabetes mellitusForxiga is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . For study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. Heart failureForxiga is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure. Chronic kidney diseaseForxiga is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Обзор продуктов:

Revision: 29

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2012-11-11

тонкая брошюра

                59
Б. ЛИСТОВКА
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FORXIGA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FORXIGA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дапаглифлозин (dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Forxiga и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Forxiga
3.
Как да приемате Forxiga
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Forxiga
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORXIGA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORXIGA
Forxiga съдържа активното вещество
дапа
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Forxiga 5 mg филмирани таблетки
Forxiga 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Forxiga 5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентен
на 5 mg
дапаглифлозин (dapagliflozin).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка от 5 mg съдържа 25 mg
лактоза.
Forxiga 10 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентен
на 10 mg
дапаглифлозин (dapagliflozin).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка от 10 mg съдържа 50 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Forxiga 5 mg филмирани таблетки
Жълти, двойноизпъкнали, кръгли,
филмирани таблетки с диаметър 0,7 cm, с
гравиран надпис
„5” от едната страна и „1427” от
другата страна.
Forxiga 10 mg филмирани таблетки
Жълти, двойноизпъкнали, осмоъгълни
филмирани таблетки със скосени
ръбове, с диагонали
приблизително 1,1 и 0,8 cm и с гравиран
надпис „10” от едната страна, и „1428”
от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Захарен диабет 
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 06-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 10-11-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 06-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 10-11-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 06-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 10-11-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 06-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 10-11-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 06-02-2024
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 10-11-2021
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 06-02-2024
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 06-02-2024
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 06-02-2024

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов