Forxiga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дадаглифлозин пропандиол монохидрат

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

A10BK01

INN (Международно Name):

dapagliflozin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Diabetes Mellitus, Type 2; Heart Failure, Systolic; Heart Failure; Renal Insufficiency, Chronic

Терапевтични показания:

Type 2 diabetes mellitusForxiga is indicated in adults and children aged 10 years and above for the treatment of insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance. в допълнение към други лекарства за лечение на захарен диабет тип 2 . For study results with respect to combination of therapies, effects on glycaemic control, cardiovascular and renal events, and the populations studied, see sections 4. 4, 4. 5 и 5. Heart failureForxiga is indicated in adults for the treatment of symptomatic chronic heart failure. Chronic kidney diseaseForxiga is indicated in adults for the treatment of chronic kidney disease.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-11

Листовка

                59
Б. ЛИСТОВКА
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FORXIGA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FORXIGA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дапаглифлозин (dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Forxiga и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Forxiga
3.
Как да приемате Forxiga
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Forxiga
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORXIGA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORXIGA
Forxiga съдържа активното вещество
дапа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Forxiga 5 mg филмирани таблетки
Forxiga 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Forxiga 5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентен
на 5 mg
дапаглифлозин (dapagliflozin).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка от 5 mg съдържа 25 mg
лактоза.
Forxiga 10 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа дапаглифлозин
пропандиол монохидрат, еквивалентен
на 10 mg
дапаглифлозин (dapagliflozin).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка от 10 mg съдържа 50 mg
лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Forxiga 5 mg филмирани таблетки
Жълти, двойноизпъкнали, кръгли,
филмирани таблетки с диаметър 0,7 cm, с
гравиран надпис
„5” от едната страна и „1427” от
другата страна.
Forxiga 10 mg филмирани таблетки
Жълти, двойноизпъкнали, осмоъгълни
филмирани таблетки със скосени
ръбове, с диагонали
приблизително 1,1 и 0,8 cm и с гравиран
надпис „10” от едната страна, и „1428”
от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Захарен диабет 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-02-2024
Листовка Листовка чешки 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-02-2024
Листовка Листовка датски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-02-2024
Листовка Листовка немски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-02-2024
Листовка Листовка естонски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-02-2024
Листовка Листовка гръцки 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-02-2024
Листовка Листовка английски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-03-2023
Листовка Листовка френски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-02-2024
Листовка Листовка италиански 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-11-2021
Листовка Листовка латвийски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-11-2021
Листовка Листовка литовски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-02-2024
Листовка Листовка унгарски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-02-2024
Листовка Листовка малтийски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-11-2021
Листовка Листовка полски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-02-2024
Листовка Листовка португалски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-11-2021
Листовка Листовка румънски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-02-2024
Листовка Листовка словашки 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-02-2024
Листовка Листовка словенски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-11-2021
Листовка Листовка фински 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-02-2024
Листовка Листовка шведски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-02-2024
Листовка Листовка норвежки 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-02-2024
Листовка Листовка исландски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-02-2024
Листовка Листовка хърватски 06-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-11-2021

Преглед на историята на документите