Trocoxil

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Ċek

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

mavacoxib

Disponibbli minn:

Zoetis Belgium SA

Kodiċi ATC:

QM01AH92

INN (Isem Internazzjonali):

mavacoxib

Grupp terapewtiku:

Psi

Żona terapewtika:

Protizánětlivé a antirevmatické přípravky

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Pro léčbu bolesti a zánětu spojených s degenerativním onemocněním kloubů u psů v případech, kdy je indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 10

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Autorizovaný

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2008-09-09

Fuljett ta 'informazzjoni

                15
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
16
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
1.
JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIE
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ITÁLIE
2.
NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
3.
OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivá látka:
Mavacoxibum
6 mg
Mavacoxibum
20 mg
Mavacoxibum
30 mg
Mavacoxibum
75 mg
Mavacoxibum
95 mg
Tablety také obsahují následující pomocné látky
Sacharosa
Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza
Práškové umělé aroma hovězího masa
Sodná sůl kroskarmelosy
Natrium-lauryl-sulfát
Stearan hořečnatý
Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně, druhá
strana je bez potisku.
17
4.
INDIKACE
Trocoxil ochucené žvýkací tablety jsou indikovány pro léčbu bolesti a zánětů spojených
s degenerativními onemocněními kloubů u psů, kde je potřebná léčba delší než 1 měsíc.
Trocoxil patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) používaných na léčbu bolesti a
zánětu.
5.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.
Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.
Nepoužívat v případě poškozené
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
2
1.
NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Každá tableta obsahuje:
Léčivá látka:
Mavacoxibum
6 mg
Mavacoxibum
20 mg
Mavacoxibum
30 mg
Mavacoxibum
75 mg
Mavacoxibum
95 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Žvýkací tablety.
Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně, druhá
strana je bez potisku.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cílové druhy zvířat
Psi ve věku 12 měsíců a více.
4.2
Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Pro léčbu bolesti a zánětů spojených s degenerativními onemocněními kloubů u psů v případech, kdy
je indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc.
4.3
Kontraindikace
Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.
Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.
Nepoužívat v případě poškozené funkce ledvin a jater.
Nepoužívat v případě srdeční nedostatečnosti.
Nepoužívat u březích, chovných nebo laktujících psů.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na sulfonamidy.
Nepoužívat současně s glukokortikoidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky
(NSAID) (viz bod 4.8).
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, neboť je zde potenciální
riziko zvýšené renální toxicity.
3
4.4
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nepodávat jiné NSAID nebo glukokortikoidy současně nebo v průběhu 1 měs
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 06-11-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 06-11-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 05-05-2020
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 21-07-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 05-05-2020
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 05-05-2020
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 05-05-2020

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti