Trocoxil

국가: 유럽 연합

언어: 체코어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
06-11-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
06-11-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 (PAR)
21-07-2013

유효 성분:

mavacoxib

제공처:

Zoetis Belgium SA

ATC 코드:

QM01AH92

INN (International Name):

mavacoxib

치료 그룹:

Psi

치료 영역:

Protizánětlivé a antirevmatické přípravky

치료 징후:

Pro léčbu bolesti a zánětu spojených s degenerativním onemocněním kloubů u psů v případech, kdy je indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc.

제품 요약:

Revision: 10

승인 상태:

Autorizovaný

승인 날짜:

2008-09-09

환자 정보 전단

                15
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
16
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
1.
JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIE
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ITÁLIE
2.
NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
3.
OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivá látka:
Mavacoxibum
6 mg
Mavacoxibum
20 mg
Mavacoxibum
30 mg
Mavacoxibum
75 mg
Mavacoxibum
95 mg
Tablety také obsahují následující pomocné látky
Sacharosa
Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza
Práškové umělé aroma hovězího masa
Sodná sůl kroskarmelosy
Natrium-lauryl-sulfát
Stearan hořečnatý
Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně, druhá
strana je bez potisku.
17
4.
INDIKACE
Trocoxil ochucené žvýkací tablety jsou indikovány pro léčbu bolesti a zánětů spojených
s degenerativními onemocněními kloubů u psů, kde je potřebná léčba delší než 1 měsíc.
Trocoxil patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) používaných na léčbu bolesti a
zánětu.
5.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.
Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.
Nepoužívat v případě poškozené
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
2
1.
NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Každá tableta obsahuje:
Léčivá látka:
Mavacoxibum
6 mg
Mavacoxibum
20 mg
Mavacoxibum
30 mg
Mavacoxibum
75 mg
Mavacoxibum
95 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Žvýkací tablety.
Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně, druhá
strana je bez potisku.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cílové druhy zvířat
Psi ve věku 12 měsíců a více.
4.2
Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Pro léčbu bolesti a zánětů spojených s degenerativními onemocněními kloubů u psů v případech, kdy
je indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc.
4.3
Kontraindikace
Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.
Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.
Nepoužívat v případě poškozené funkce ledvin a jater.
Nepoužívat v případě srdeční nedostatečnosti.
Nepoužívat u březích, chovných nebo laktujících psů.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na sulfonamidy.
Nepoužívat současně s glukokortikoidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky
(NSAID) (viz bod 4.8).
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, neboť je zde potenciální
riziko zvýšené renální toxicity.
3
4.4
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nepodávat jiné NSAID nebo glukokortikoidy současně nebo v průběhu 1 měs
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 06-11-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 06-11-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 05-05-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 21-07-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 05-05-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 05-05-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 05-05-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 05-05-2020

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기