Trocoxil

देश: यूरोपीय संघ

भाषा: चेक

स्रोत: EMA (European Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:

mavacoxib

थमां उपलब्ध:

Zoetis Belgium SA

ए.टी.सी कोड:

QM01AH92

INN (इंटरनेशनल नाम):

mavacoxib

चिकित्सीय समूह:

Psi

चिकित्सीय क्षेत्र:

Protizánětlivé a antirevmatické přípravky

चिकित्सीय संकेत:

Pro léčbu bolesti a zánětu spojených s degenerativním onemocněním kloubů u psů v případech, kdy je indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc.

उत्पाद समीक्षा:

Revision: 10

प्राधिकरण का दर्जा:

Autorizovaný

प्राधिकरण की तारीख:

2008-09-09

सूचना पत्रक

                15
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
16
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
1.
JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIE
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Pfizer Italia s.r.l.
Località Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno (AP)
ITÁLIE
2.
NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
3.
OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Léčivá látka:
Mavacoxibum
6 mg
Mavacoxibum
20 mg
Mavacoxibum
30 mg
Mavacoxibum
75 mg
Mavacoxibum
95 mg
Tablety také obsahují následující pomocné látky
Sacharosa
Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza
Práškové umělé aroma hovězího masa
Sodná sůl kroskarmelosy
Natrium-lauryl-sulfát
Stearan hořečnatý
Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně, druhá
strana je bez potisku.
17
4.
INDIKACE
Trocoxil ochucené žvýkací tablety jsou indikovány pro léčbu bolesti a zánětů spojených
s degenerativními onemocněními kloubů u psů, kde je potřebná léčba delší než 1 měsíc.
Trocoxil patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) používaných na léčbu bolesti a
zánětu.
5.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.
Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.
Nepoužívat v případě poškozené
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

उत्पाद विशेषताएं

                1
PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
2
1.
NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Trocoxil 6 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 20 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 30 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 75 mg žvýkací tablety pro psy
Trocoxil 95 mg žvýkací tablety pro psy
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Každá tableta obsahuje:
Léčivá látka:
Mavacoxibum
6 mg
Mavacoxibum
20 mg
Mavacoxibum
30 mg
Mavacoxibum
75 mg
Mavacoxibum
95 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Žvýkací tablety.
Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně, druhá
strana je bez potisku.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cílové druhy zvířat
Psi ve věku 12 měsíců a více.
4.2
Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Pro léčbu bolesti a zánětů spojených s degenerativními onemocněními kloubů u psů v případech, kdy
je indikována nepřetržitá léčba přesahující jeden měsíc.
4.3
Kontraindikace
Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.
Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.
Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.
Nepoužívat v případě poškozené funkce ledvin a jater.
Nepoužívat v případě srdeční nedostatečnosti.
Nepoužívat u březích, chovných nebo laktujících psů.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na sulfonamidy.
Nepoužívat současně s glukokortikoidy nebo jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky
(NSAID) (viz bod 4.8).
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, neboť je zde potenciální
riziko zvýšené renální toxicity.
3
4.4
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nepodávat jiné NSAID nebo glukokortikoidy současně nebo v průběhu 1 měs
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सूचना पत्रक सूचना पत्रक बुल्गारियाई 06-11-2018
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं बुल्गारियाई 06-11-2018
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट बुल्गारियाई 21-07-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्पेनी 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्पेनी 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक डेनिश 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक जर्मन 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक एस्टोनियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं एस्टोनियाई 05-05-2020
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट एस्टोनियाई 21-07-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक यूनानी 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं यूनानी 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक अंग्रेज़ी 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं अंग्रेज़ी 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़्रेंच 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़्रेंच 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक इतालवी 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं इतालवी 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लातवियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लातवियाई 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लिथुआनियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लिथुआनियाई 05-05-2020
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट लिथुआनियाई 21-07-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक हंगेरियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं हंगेरियाई 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक माल्टीज़ 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं माल्टीज़ 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पोलिश 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पुर्तगाली 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं पुर्तगाली 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक रोमानियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं रोमानियाई 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवाक 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवाक 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवेनियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवेनियाई 05-05-2020
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट स्लोवेनियाई 21-07-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़िनिश 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़िनिश 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्वीडिश 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्वीडिश 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक नॉर्वेजियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं नॉर्वेजियाई 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक आइसलैंडी 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं आइसलैंडी 05-05-2020
सूचना पत्रक सूचना पत्रक क्रोएशियाई 05-05-2020
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं क्रोएशियाई 05-05-2020

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें