Reagila

Eiropas Savienība - latviešu - EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

25-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
kariprazīna hidrohlorīds
Pieejams no:
Gedeon Richter
ATĶ kods:
N05AX15
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
cariprazine
Ārstniecības grupa:
Psycholeptics,
Ārstniecības joma:
Šizofrēnija
Ārstēšanas norādes:
Reagila ir indicēts šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušiem pacientiem.
Produktu pārskats:
Revision: 2
Autorizācija statuss:
Autorizēts
Autorizācija numurs:
EMEA/H/C/002770
Autorizācija datums:
2017-07-13
EMEA kods:
EMEA/H/C/002770

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - bulgāru

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - bulgāru

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - bulgāru

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - spāņu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - spāņu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - spāņu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - čehu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - čehu

25-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - dāņu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - dāņu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - dāņu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - vācu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - vācu

25-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - igauņu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - igauņu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - igauņu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - grieķu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - grieķu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - grieķu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - angļu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - angļu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - angļu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - franču

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - franču

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - franču

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - itāļu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - itāļu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - itāļu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - lietuviešu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - lietuviešu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - lietuviešu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - ungāru

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - ungāru

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - ungāru

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - maltiešu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - maltiešu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - maltiešu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - holandiešu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - holandiešu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - holandiešu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - poļu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - poļu

25-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - portugāļu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - portugāļu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - portugāļu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - rumāņu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - rumāņu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - rumāņu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovāku

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovāku

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovāku

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - slovēņu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - slovēņu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - slovēņu

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - somu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - somu

25-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - zviedru

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - zviedru

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - zviedru

18-09-2017

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - norvēģu bukmols

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - norvēģu bukmols

25-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - īslandiešu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - īslandiešu

25-06-2018

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija - horvātu

25-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts - horvātu

25-06-2018

Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums - horvātu

18-09-2017

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas

Reagila 3 mg cietās kapsulas

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas

Reagila 6 mg cietās kapsulas

Cariprazinum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām

blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām

blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

Kas ir Reagila un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Reagila lietošanas

Kā lietot Reagila

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Reagila

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Reagila un kādam nolūkam tās/to lieto

Reagila satur aktīvo vielu kariprazīnu, un tas pieder zāļu grupai, ko sauc par antipsihotiskiem

līdzekļiem. To lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir šizofrēnija.

Šizofrēnija ir slimība, kas raksturojas ar tādiem simptomiem kā: dzird, redz vai sajūt lietas, kas patiesībā

tur nav (halucinācijas), aizdomīgums, kļūdaini uzskati, nesakarīga runa un uzvedība, un emocionāls

trulums. Cilvēki ar šādiem stāvokļiem var izjust depresiju, vainas apziņu, trauksmi, sasprindzinājumu,

nespēju uzsākt vai pabeigt plānotās darbības, nevēlēšanos sarunāties, emocionālu atbildes reakciju

trūkumu uz situācijām, kas parasti stimulē jūtas citiem.

2.

Kas Jums jāzina pirms Reagila lietošanas

Nelietojiet Reagila šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kariprazīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jūs lietojat zāles, lai ārstētu:

hepatītu, ko izraisa C hepatīta vīruss (zāles, kas satur boceprevīru un telaprevīru);

bakteriālas infekcijas (zāles, kas satur klaritromicīnu, telitromicīnu, eritromicīnu un

nafcilīnu);

tuberkulozi (zāles, kas satur rifampicīnu);

HIV infekciju (zāles, kas satur kobicistatu, indinavīru, nelfinavīru, ritonavīru, sakvinavīru

un etravirīnu);

sēnīšu infekcijas (zāles kas satur itrakonazolu, posakonazolu, vorikonazolu un

flukonazolu);

Kušinga sindromu, kad organismā tiek ražots pārāk daudz kortizols (zāles, kas satur

ketokonazolu);

depresiju (augu valsts līdzekli, kas satur asinszāli

(Hypericum perforatum)

un zāles, kas

satur nefazodonu);

epilepsiju un krampjus (zāles, kas satur karbamazepīnu, fenobarbitālu un fenitoīnu);

sirds slimības (zāles, kas satur diltiazemu un verapamilu);

miegainību (zāles, kas satur modafinilu);

augstu spiedienu plaušās (zāles, kas satur bosentānu).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Nekavējoties pastāstiet ārstam:

ja Jums ir jebkādas domas vai sajūtas, kas liek sev darīt pāri vai izdarīt pašnāvību. Domas par

pašnāvību un pašnāvnieciska uzvedība, visticamāk, ir terapijas sākumposmā;

ja Jums rodas sekojošo kombinācija: drudzis, svīšana, ātra elpošana, muskuļu stīvums un vairāk

vai mazāk izteikta miegainība (var būt ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma pazīmes).

Pirms Reagila lietošanas vai Reagila terapijas laikā, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

kādreiz ir bijis vai tikai sāk attīstīties nemiers un nespēja mierīgi nosēdēt. Šie simptomi var

attīstīties pašā Reagila terapijas sākumā. Ja tā notiek, pastāstiet par to ārstam;

kādreiz ir bijušas vai tikai sāk attīstīties patoloģiskas, neapzinātas kustības, visbiežāk mēles vai

sejas. Ja tā notiek, pastāstiet par to ārstam;

redzes traucējumi. Ārsts Jums ieteiks apmeklēt acu ārstu;

neregulāra sirdsdarbība vai kādam citam Jūsu ģimenē anamnēzē ir bijusi neregulāra sirdsdarbība

(tai skaitā to, ko sauc par QT intervāla pagarināšanos, ko novēro EKG kontroles laikā), un

pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat citas zāles, jo tās var izraisīt vai pasliktināt EKG izmaiņas;

augsts vai zems asinsspiediens, sirds asinsvadu slimība. Ārsts Jums regulāri izmērīs

asinsspiedienu;

reibonis pieceļoties kājās, sakarā ar asinsspiediena krišanos, kas var izraisīt ģīboni;

anamnēzē asins recekļi vai kādam citam Jūsu ģimenē ir bijuši asins recekļi, jo asins recekļu

veidošanos saista ar zālēm, ko lieto šizofrēnijas ārstēšanai;

anamnēzē insults, it īpaši, ja esat gados vecāks, vai zināt, ka Jums ir citi insulta riska faktori.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jūs pamanāt jebkādas insulta pazīmes;

demence (atmiņas zudums un citu garīgo spēju zudums), it īpaši, ja esat gados vecāks;

Parkinsona slimība;

ja Jums ir cukura diabēts vai cukura diabēta riska faktori (piem., aptaukošanās, vai kādam citam

Jūsu ģimenē ir cukura diabēts). Ārstam regulāri būs jāpārbauda cukura līmenis Jūsu asinīs, jo to

var paaugstināt Reagila. Augsta cukura līmeņa asinīs pazīmes ir pārmērīgas slāpes, izteikti liels

urīna daudzums, palielināta apetīte un vājums;

anamnēzē krampji vai epilepsija.

Palielināta ķermeņa masa

Reagila var izraisīt būtisku ķermeņa masas pieaugumu, kas var ietekmēt Jūsu veselību. Tādēļ ārsts

regulāri pārbaudīs Jums svaru.

Kontracepcija

Sievietēm reproduktīvā vecumā Reagila lietošanas laikā un vismaz 10 nedēļas pēc terapijas

pārtraukšanas jālieto ļoti efektīva kontracepcija. Ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, var

izmantot arī tā saucamo barjermetodi (piem., prezervatīvus vai diafragmu). (Skatīt punktu “Grūtniecība

un barošana ar krūti).

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadiem, jo nav dati par šādiem pacientiem.

Citas zāles un Reagila

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu

lietot. Jūs nedrīkstat lietot Reagila kopā ar noteiktām citām zālēm (skatīt punktu “Nelietojiet Reagila”).

Lietojot Reagila kopā ar dažām citām zālēm, var būt nepieciešams pielāgot Reagila vai citu zāļu devu.

Šīs ir zāles, ko lieto, lai ārstētu sirds slimības, kas satur digoksīnu, asins atšķaidītājus, kas satur

dabigastrānu, vai zāles, kas ietekmē Jūsu garīgo funkciju.

Ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, Jūs varat izmantot arī metodi, ko sauc par

barjermetodi (skatīt zemāk punktu “Grūtniecība un barošana ar krūti”).

Reagila kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Reagila lietošanas laikā nedrīkst dzert greipfrūtu sulu.

Reagila lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā Reagila terapijas laikā jālieto efektīva kontracepcija. Pat tad, ja

ārstēšana ir pārtraukta, kontracepcijas metodes jālieto vismaz 10 nedēļas pēc pēdējās Reagila devas

lietošanas. Tas ir tādēļ, ka zāles saglabājas Jūsu organismā vēl kādu brīdi pēc pēdējās devas lietošanas.

Ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, var izmantot arī tā saucamo barjermetodi (piem.,

prezervatīvus vai diafragmu). Vaicājiet ārstam par piemērotu kontracepcijas līdzekļu izvēli.

Grūtniecība

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā, ja vien ārsts Jums nav to ieteicis darīt.

Ja ārsts būs nolēmis, ka Jums jālieto šīs zāles grūtniecības laikā, ārsts rūpīgi uzraudzīs Jūsu mazuli pēc

dzimšanas. Tas ir tādēļ, ka jaundzimušajiem, kuru mātes lietojušas šīs zāles grūtniecības pēdējā trimestrī

(grūtniecības pēdējos trīs mēnešos) var attīstīties sekojoši simptomi:

trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas problēmas un

grūtības ar barošanu.

Ja Jūsu mazulim attīstās kāds no šiem simptomiem, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Barošana ar krūti

Nebarojiet bērnu ar krūti, ja Jūs lietojat Reagila, jo nevar izslēgt risku bērnam. Vaicājiet padomu

ārstam.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pastāv neliels vai vidējs risks, ka zāles var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot

mehānismus. Ar šīm zālēm terapijas laikā var attīstīties miegainība, reibonis un problēmas ar redzi

(skatīt 4. punktu). Nevadiet transportlīdzekļus vai nelietojiet nekādus darbarīkus vai mehānismus, kamēr

Jūs noskaidrojat, ka šīs zāles neietekmē Jūs negatīvā veidā.

Reagila 3 mg, 4,5 mg, 6 mg cietās kapsulas satur Alūra sarkano AC (E 129)

Alūra sarkanais AC ir krāsviela, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.

Kā lietot Reagila

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam.

Ieteicamā sākuma deva ir 1,5 mg vienu reizi dienā, iekšķīgi. Pēc tam, ārsts devu var Jums lēnām

pielāgot, ar pieaugumu 1,5 mg, atkarībā no tā, kā terapija uz Jums iedarbojas.

Maksimālā dienas deva nedrīkst pārsniegt 6 mg dienā.

Lietojiet Reagila katru dienu vienā un tajā pašā laikā neatkarīgi no ēdienreizes.

Ja pirms Reagila uzsākšanas, Jūs lietojāt citas zāles šizofrēnijas ārstēšanai, ārsts izlems, vai pakāpeniski

pārtraukt citu zāļu lietošanu, vai pārtraukt uzreiz, un kā pielāgot Reagila devu. Ārsts Jūs arī informēs kā

rīkoties, ja Jūs pārejat no Reagila lietošanas uz citām zālēm.

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem

Ja Jums ir smagi nieru vai aknu darbības traucējumi, Reagila var būt Jums nepiemērots. Konsultējieties

ar ārstu.

Gados vecāki pacienti

Ārsts rūpīgi izvēlēsies Jums piemērotu devu, atbilstoši vajadzībām.

Reagila nedrīkst lietot gados vecākiem pacientiem ar demenci (atmiņas zudums).

Ja esat lietojis Reagila vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Reagila vairāk nekā ārsts Jums ieteicis vai, piemēram, bērns nejauši to lietojis, sazinieties

ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz tuvāko slimnīcu, paņemot līdzi šo zāļu iepakojumu. Jums var būt

reibonis no zemā asinsspiediena, miegainība, nogurums vai patoloģiskas ķermeņa kustības un grūtības

nostāvēt kājās vai staigāt.

Ja esat aizmirsis lietot Reagila

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Taču, ja ir gandrīz pienācis laiks lietot

nākamo devu, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet lietošanu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja aizmirsāt lietot divas vai vairākas devas, konsultējieties ar ārstu.

Ja pārtraucat lietot Reagila

Ja Jūs pārtraucat lietot šīs zāles, Jūs zaudēsiet šo zāļu iedarbību. Pat ja Jūs jūtaties labāk, Jūs nedrīkstat

izmainīt vai pārtraukt ikdienas Reagila devu lietošanu, ja vien ārsts Jums to ir teicis, jo Jums var

atgriezties slimības simptomi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nekavējoties

pastāstiet ārstam, ja Jums ir:

smaga alerģiska reakcija, izpaužas kā drudzis, mutes, sejas, lūpu vai mēles pietūkums, elpas

trūkums, nieze, izsitumi uz ādas un dažreiz asinsspiediena pazemināšanās. (

Retas

blakusparādības

drudža, svīšanas, muskuļu stīvuma un vairāk vai mazāk izteiktas miegainības kombinācija. Tās

var būt tā saucamā ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma pazīmes.

(Blakusparādības, kuru biežums

nav zināms)

neizskaidrojamas muskuļu sāpes, muskuļu krampji vai muskuļu vājums. Tās var būt muskuļu

bojājumu pazīmes, kas var izraisīt smagus nieru darbības traucējumus

(Retas blakusparādības).

simptomi, kas saistīti ar asins recekļiem vēnā, it īpaši kāju vēnās (simptomi ir: pietūkums, sāpes,

apsārtums kājā), kas var pārvietoties pa asinsvadiem uz plaušām, izraisot sāpes krūtīs un

elpošanas grūtības.

(Blakusparādības, kuru biežums nav zināms)

domas vai sajūtas, kas liek sev darīt pāri vai izdarīt pašnāvību, pašnāvības mēģinājumu

(Retākas

blakusparādības).

Citas blakusparādības

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

Nemiera sajūta un nespēja mierīgi nosēdēt

Parkinsonisms, medicīnisks stāvoklis ar daudz un dažādiem simptomiem, kas ietver samazinātas

vai lēnas kustības, lēnu domāšanu, ekstremitāšu kustības (zobratu rigiditāti), šļūcošus soļus, trīci,

neizteiktu sejas izteiksmi vai seju bez izteiksmes, muskuļu stīvumu, siekalošanos

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem)

Nemiers

Miegainība

Grūtības iemigt

Patoloģiski sapņi, nakts murgi, mēnessērdzība

Reibonis

Patvaļīgas vijīgas kustības un dīvainas pozas

Pārmērīga zobu griešana vai cieša žokļa sakošana, siekalošanās, ilgstoša mirkšķināšana kā

atbildes reakcija piesitot pa pieri (patoloģisks reflekss), kustību traucējumi, mēles kustību

traucējumi (tie ir tā saucamie ekstrapiramidālie simptomi).

Neskaidra redze

Augsts asinsspiediens

Ātra, neregulāra sirdsdarbība

Samazināta vai palielināta apetīte

Slikta dūša

Vemšana

Aizcietējumi

Palielināta ķermeņa masa

Nogurums

Sekojošo var novērot laboratoriskos izmeklējumos:

paaugstināti aknu enzīmu rādītāji

paaugstināts kreatinīna fosfokināzes līmenis asinīs

patoloģisks lipīdu daudzums (t.i., holesterīns un/vai tauki) asinīs

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem)

Depresija

Pēkšņs vai smags apjukums

Griešanās sajūta

Nepatīkama, patoloģiska sajūta uz pieskārienu

Miegainība, enerģijas trūkums vai nepietiekoša interese kaut ko darīt

Patvaļīgas kustības, visbiežāk, mēles vai sejas. Tas var rasties pēc īslaicīgas vai ilgtermiņa

lietošanas.

Samazināta vai paaugstināta dzimumtieksme, erekcijas traucējumi

Acu kairinājums, augsts spiediens acīs, slikts redzes asums

Acs nespēja automātiski mainīt redzes fokusu no tāluma uz tuvumu

Zems asinsspiediens

Patoloģiski EKG rādītāji, patoloģiski nervu impulsi sirdī

Lēna, neregulāra sirdsdarbība

Žagošanās

Grēmas

Slāpes

Sāpes urinējot

Patoloģiski bieža un masīva urinācija

Nieze

Izsitumi

Cukura diabēts

Sekojošo var novērot laboratoriskos izmeklējumos:

patoloģisks nātrija līmenis asinīs

paaugstināts glikozes (cukura) līmenis asinīs, paaugstināts žults pigmentu (bilirubīns)

līmenis asinīs

anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits)

palielināts noteiktu balto asins šūnu skaits

samazināts vairogdziedzera stimulējošā hormona (TSH) līmenis asinīs

Retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem)

Krampji

Atmiņas zudums, spējas runāt zudums

Acu diskomforta sajūta spilgtā gaismā, acs lēcas apduļķošanās, kas izraisa redzes pasliktināšanos

(katarakta)

Grūtības norīt

Samazināts noteiktu balto asins šūnu skaits, tas var padarīt Jūs vairāk uzņēmīgu pret infekcijām

Mazaktīvs vairogdziedzeris

Blakusparādības ar nezināmu biežumu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Aknu iekaisums (sāpes labajā vēdera pusē, dzelteni acs baltumi un āda, vājums, drudzis)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām

arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Reagila

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz” un

“EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt blisteri ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Reagila satur

Aktīvā viela ir kariprazīns.

Reagila 1,5 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 1,5 mg kariprazīna.

Reagila 3 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 3 mg kariprazīna.

Reagila 4,5 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 4,5 mg kariprazīna.

Reagila 6 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 6 mg kariprazīna.

Citas sastāvdaļas ir:

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, titāna dioksīds

(E 171), želatīns, melnā apdrukas tinte (šellaka, melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols,

kālija hidroksīds).

Reagila 3 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, Alūra sarkanais

AC (E 129), briljantzilais FCF (E 133), titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172),

želatīns, melnā apdrukas tinte (šellaka, melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols, kālija

hidroksīds).

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, Alūra sarkanais

AC (E 129), briljantzilais FCF (E 133), titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172),

želatīns, baltā apdrukas tinte (šellaka, titāna dioksīds (E 171), propilēnglikols, simetikons).

Reagila 6 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, briljantzilais FCF

(E 133), Alūra sarkanais AC (E 129), titāna dioksīds (E 171), želatīns, melnā apdrukas tinte

(šellaka, melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols, kālija hidroksīds).

Reagila ārējais izskats un iepakojums

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas: 4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar

baltu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 1.5”

uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Reagila 3 mg cietās kapsulas: 4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar

zaļu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 3” uz

kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas: 4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar

zaļu necaurspīdīgu vāciņu un zaļu necaurspīdīgu korpusu ar baltas tintes apdruku “GR 4.5” uz

kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Reagila 6 mg cietās kapsulas: 3. izmēra (apmēram 15,9 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar

violetu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 6”

uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Kapsulas ir iepakotas caurspīdīgā, cietā PVH/PE/PVDH blisterī, kas termiski noslēgts ar cieto alumīnija

folijas pārklājumu. Blisteri iepakoti kartona kastītē.

Reagila 1,5 mg un Reagila 3 mg cietās kapsulas ir pieejamas iepakojumos, kas satur 7, 14, 21, 28, 30,

49, 56, 60, 84, 90 vai 98 cietās kapsulas.

Reagila 4,5 mg un Reagila 6 mg cietās kapsulas ir pieejamas iepakojumos, kas satur 21, 28, 30, 49, 56,

60, 84, 90 vai 98 cietās kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Ungārija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Recordati BVBA

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje

Tel: +370 5 261 01 54

България

ТП „Гедеон Рихтер АД”

Teл.: + 359 2 8129063

Luxembourg/Luxemburg

Recordati BVBA

Tél/Tel: + 32 2 46101 36 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Tel: +420 261 141 200

Magyarország

Richter Gedeon Nyrt.

Tel.: +36 1 505 7032

Danmark

Recordati AB

Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige)

Malta

Recordati Ireland Limited

Tel: + 353 21 4379400 (Ireland)

Deutschland

Recordati Pharma GMBH

Tel: + 49 731 70470

Nederland

Recordati BVBA

Tel: + 32 2 46101 36 (België)

Eesti

Richter Gedeon Eesti filiaal

Tel: +372 608 5301

Norge

Recordati AB

Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)

Ελλάδα

Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210-6773822

Österreich

Recordati Pharma GMBH

Tel: + 49 731 70470 (Deutschland)

España

Casen Recordati S.L.

Tel: + 34 91 659 15 50

Polska

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22)755 96 48

France

Bouchara-Recordati S.A.S.

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

Gedeon Richter Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 5625 712

Ireland

Recordati Ireland Limited

Tel: + 353 21 4379400

România

Gedeon Richter România S.A.

Tel: +40-265-257 011

Slovenija

Gedeon Richter d.o.o.

Tel: + +386 8 205 68 70

Ísland

Recordati AB

Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð)

Slovenská republika

Gedeon Richter Slovakia, s.r.o.

Tel: +421 2 5020 5801

Italia

RECORDATI S.p.A.

Tel: + 39 02 487871

Suomi/Finland

Recordati AB

Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige)

Κύπρος

Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210-6773822 (Ελλάδα)

Sverige

Recordati AB

Tel: +46 8 545 80 230

Latvija

Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67845338

United Kingdom

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 44 1491 576336

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka un atjaunināta informācija par šīm zālēm ir pieejama skenējot zemāk esošo QR kodu un ārējo

kartona kastīti, izmantojot viedtālruni.

Tāda pati informācija ir pieejama sekojošā vietnē: www.reagila.com

“QR kods tiks iekļauts” + www.reagila.com

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu

I PIELIKUMS

ZĀĻU APRAKSTS

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko

informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām

nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas

Reagila 3 mg cietās kapsulas

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas

Reagila 6 mg cietās kapsulas

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 1,5 mg kariprazīna

(cariprazinum)

Reagila 3 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 3 mg kariprazīna

(cariprazinum)

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra cietā kapsula satur 0,0003 mg Alūra sarkano AC (E 129).

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 4,5 mg kariprazīna

(cariprazinum)

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra cietā kapsula satur 0,0008 mg Alūra sarkano AC (E 129).

Reagila 6 mg cietās kapsulas

Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 6 mg kariprazīna

(cariprazinum)

Palīgvielas ar zināmu iedarbību:

Katra cietā kapsula satur 0,0096 mg Alūra sarkano AC (E 129).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Cietā kapsula.

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas

4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar baltu necaurspīdīgu vāciņu un baltu

necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 1.5” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar

baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Reagila 3 mg cietās kapsulas

4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar zaļu necaurspīdīgu vāciņu un baltu

necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 3” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar

baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas

4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar zaļu necaurspīdīgu vāciņu un zaļu

necaurspīdīgu korpusu ar baltas tintes apdruku “GR 4.5” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar

baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

Reagila 6 mg cietās kapsulas

3. izmēra (apmēram 15,9 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar violetu necaurspīdīgu vāciņu un baltu

necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 6” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar

baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Reagila ir indicēts šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušajiem.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Ieteicamā kariprazīna sākuma deva ir 1,5 mg vienu reizi dienā. Pēc tam devu var lēni palielināt ar 1,5

mg pieaugumu līdz maksimālai devai 6 mg dienā, ja nepieciešams. Atbilstoši ārstējošā ārsta klīniskajam

lēmumam jāuztur mazākā efektīvā deva. Tā kā kariprazīna un tā aktīvo metabolītu pusperiods ir garš,

devas izmaiņas plazmā netiks pilnībā atspoguļotas vairākas nedēļas. Pacientiem jānovēro

blakusparādības un ārstēšanas atbildes reakcija vairākas nedēļas pēc kariprazīna terapijas sākuma un pēc

katras devas izmaiņas (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pārejot no citiem antipsihotiskiem līdzekļiem uz kariprazīnu

Pārejot no cita antipsihotiskā līdzekļa uz kariprazīnu, jāapsver pakāpeniska savstarpēja titrēšana ar

pakāpenisku iepriekšējās terapijas pārtraukšanu kariprazīna terapijas uzsākšanas laikā.

Pārejot no kariprazīna uz citu antipsihotisku līdzekli

Pārejot no kariprazīna uz citu antipsihotisku līdzekli, savstarpēja pakāpeniska titrēšana nav

nepieciešama, jauno antipsihotisko līdzekli var uzsākt lietot ar tā zemāko devu, pārtraucot kariprazīna

lietošanu. Jāievēro, ka kariprazīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija plazmā samazināsies par 50%

apmēram 1 nedēļas laikā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Īpašas populācijas

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss (CrCl) ≥ 30

ml/min un < 89 ml/min) devas pielāgošana nav nepieciešama. Kariprazīna drošums un efektivitāte nav

izvērtēta pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (CrCl < 30 ml/min). Kariprazīna lietošana

pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav ieteicama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (

Child-Pugh

punktu skaits

robežās no 5-9) devas pielāgošana nav nepieciešama. Kariprazīns drošums un efektivitāte nav izvērtēta

pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (

Child-Pugh

punktu skaits robežās no 10-15).

Kariprazīna lietošana pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem nav ieteicama (skatīt 5.2.

apakšpunktu).

Gados vecāki cilvēki

Pieejamie dati par ≥65 gadus veciem pacientiem, kuri tika ārstēti ar kariprazīnu, nav pietiekami, lai

noteiktu, vai atbildes reakcija ir citāda nekā jaunākiem pacientiem (skatīt 5.2. apakšpunktu). Izvēloties

devu vecākiem pacientiem, jāievēro piesardzība.

Pediatriskā populācija

Kariprazīna drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā, līdz 18 gadiem, nav

pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Reagila ir paredzētas iekšķīgai lietošanai, tās jālieto vienu reizi dienā vienā un tajā pašā laikā, neatkarīgi

no ēdienreizes.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga lietošana ar spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 induktoriem (skatīt 4.5.

apakšpunktu).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pašnāvnieciskas domas un rīcība

Pašnāvnieciskas tieksmes (domas par pašnāvību, pašnāvības mēģinājums un pabeigta pašnāvība) ir

raksturīgas psihiskām slimībām, un galvenokārt par tām ziņots agrīni pēc terapijas uzsākšanas vai pēc

antipsihotiskā līdzekļa nomaiņas. Augsta riska pacientiem jānodrošina stingra uzraudzība, lietojot

antipsihotiskos līdzekļus.

Akatīzija, nemiers

Akatīzija un nemiers ir bieži sastopama blakusparādība, lietojot antipsihotiskos līdzekļus. Akatīzija ir

kustību traucējumi, kas raksturojas ar iekšēja nemiera sajūtu un nepārvaramu tieksmi būt nepārtrauktā

kustībā, kā arī darbībās, piemēram, šūpošanās stāvus vai sēdus stāvoklī, kāju pacelšana, it kā soļošana

uz vietas, kāju krustošana un atkrustošana sēžot. Tā kā kariprazīns izraisa akatīziju un nemieru, tas

jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir nosliece uz akatīziju vai kam jau piemīt akatīzijas simptomi.

Akatīzija attīstās ārstēšanas sākumā. Tādēļ ir svarīga rūpīga uzraudzība ārstēšanas pirmajā posmā.

Profilakse ietver lēnu devas palielināšanu, ārstniecības pasākumi ietver nelielu anti-EPS zāļu vai

kariprazīna devas samazināšanu. Devu var mainīt, pamatojoties uz individuālo atbildes reakciju un

panesamību (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Tardīvā diskinēzija

Tardīvā diskinēzija ir sindroms, kam raksturīgas potenciāli neatgriezeniskas, ritmiskas, gribai

nepakļautas, pārsvarā mēles un/vai sejas kustības, kas var attīstīties pacientiem, kuri tiek ārstēti ar

antipsihotiskiem līdzekļiem. Ja pacientiem, kuri tiek ārstēti ar kariprazīnu, parādās tardīvās diskinēzijas

pazīmes un simptomi, jāapsver tā lietošanas pārtraukšana.

Parkinsona slimība

Ja antipsihotiskās zāles nozīmē pacientiem ar Parkinsona slimību, tās var paasināt pamatsaslimšanu un

pasliktināt Parkinsona slimības simptomus. Tādēļ ārstiem, nozīmējot kariprazīnu pacientiem ar

Parkinsona slimību, jāizvērtē riska-ieguvuma attiecība.

Acu simptomi /katarakta

Pirmsklīniskajos kariprazīna pētījumos suņiem konstatēta lēcas apduļķošanās/katarakta (skatīt 4.8. un

5.3. apakšpunktu). Tomēr pētījumos cilvēkam nav pierādīta cēloņsakarība starp izmaiņām

lēcā/kataraktu un kariprazīna lietošanu. Taču pacientiem, kuriem attīstās ar kataraktu iespējami saistīti

simptomi, jāiesaka veikt oftalmoloģisku izmeklēšanu un atkārtoti izvērtēt ārstēšanas turpināšanu.

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (ĻNS)

Saistībā ar antipsihotisko līdzekļu terapiju tiek ziņots par potenciāli fatālu simptomu kompleksu, kas

minēts kā ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (ĻNS). ĻNS klīniskās izpausmes ir hiperpireksija,

muskuļu rigiditāte, kreatinīna fosfokināzes serumā paaugstināšanās, psihiskā stāvokļa pārmaiņas un

pierādījumi par autonomo labilitāti (neregulārs pulss vai asinsspiediens, tahikardija, svīšana un sirds

aritmija). Bez tam var būt tādas pazīmes kā mioglobīnūrija (rabdomialīze) un akūta nieru mazspēja. Ja

pacientam attīstās pazīmes un simptomi, kas norāda uz ĻNS, vai ir stāvoklis ar neizskaidrojamu augstu

drudzi bez papildus ĻNS klīniskām izpausmēm, nekavējoties jāpārtrauc kariprazīna lietošana.

Krampji

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir krampji vai stāvokļi, kas potenciāli var samazināt krampju rašanās

slieksni, kariprazīns jālieto piesardzīgi.

Gados vecāki pacienti ar demenci

Kariprazīns nav pētīts pacientiem ar demenci, un to neiesaka lietot gados vecāku pacientu ar demenci

ārstēšanai, jo var būt paaugstināts kopējās mirstības risks.

Cerebrovaskulāru notikumu (CVN) risks

Randomizētos placebo kontrolētos klīniskos pētījumos demences pacientiem, kas lietoja atipiskus

antipsihotiskos līdzekļus, konstatēja apmēram 3 reizes lielāku cerebrovaskulāro blakusparādību risku.

Palielināta riska rašanās mehānisms nav zināms. Palielinātu risku nevar izslēgt, lietojot citus

antipsihotiskos līdzekļus vai citās pacientu grupās. Kariprazīns jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir

insulta riska faktori.

Kardiovaskulārie traucējumi

Asinsspiediena izmaiņas

Kariprazīns var izraisīt ortostatisku hipotensiju, kā arī hipertensiju (skatīt 4.8.apakšpunktu). Kariprazīns

jālieto piesardzīgi pacientiem, kuriem ir zināma kardiovaskulāra slimība ar noslieci uz asinsspiediena

izmaiņām. Jākontrolē asinsspiediens.

EKG izmaiņas

QT intervāla pagarināšanās var attīstīties pacientiem, kuri lieto antipsihotiskos līdzekļus.

Klīniskajā pētījumā, kas veidots, lai novērtētu QT intervāla pagarināšanos, lietojot kariprazīnu, QT

intervāla pagarināšanās netika konstatēta, salīdzinājumā ar placebo (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Klīniskajos pētījumos tika ziņots par atsevišķiem, nenozīmīgiem QT intervāla pagarināšanās

gadījumiem, lietojot kariprazīnu, (skatīt 4.8.apakšpunktu). Tāpēc kariprazīns jālieto piesardzīgi

pacientiem, kuriem ir zināma kardiovaskulāra slimība vai pacientiem, kuriem ģimenes anamnēzē ir QT

intervāla pagarināšanās un pacientiem, kuri tiek ārstēti ar zālēm, kas varētu izraisīt QT intervāla

pagarināšanos (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Venoza trombembolija (VTE)

Lietojot antipsihotiskas zāles, ir bijuši ziņojumi par venozas trombembolijas gadījumiem. Tā kā

pacientiem, kuri tiek ārstēti ar antipsihotiskiem līdzekļiem, bieži ir novērojami iegūti VTE riska faktori,

pirms ārstēšanas uzsākšanas un ārstēšanas laikā ar kariprazīnu vajadzētu identificēt visus iespējamos

VTE riska faktorus un nodrošināt atbilstošus profilakses pasākumus.

Hiperglikēmija un cukura diabēts

Pacientiem, kuriem ir apstiprināta cukura diabēta diagnoze vai pacientiem, kuriem ir cukura diabēta

riska faktori (piem., aptaukošanās, diabēts ģimenes anamnēzē), uzsākot ārstēšanos ar atipiskiem

antipsihotiskiem līdzekļiem, jākontrolē glikozes līmenis serumā. Klīniskajos pētījumos, lietojot

kariprazīnu, tiek ziņots par blakusparādībām, kas saistītas ar glikozi (skatīt 5.1.apakšpunktu).

Sievietes reproduktīvā vecumā

Kariprazīna lietošanas laikā un vismaz 10 nedēļas pēc ārstēšanas pārtraukšanas sievietēm reproduktīvā

vecumā jāizmanto ļoti efektīva kontracepcija (skatīt 4.5. un 4.6. apakšpunktu). Sievietēm, kuras lieto

sistēmiskus hormonālās kontracepcijas līdzekļus, papildus vajadzētu lietot arī kontracepcijas

barjermetodi.

Ķermeņa masas izmaiņas

Lietojot kariprazīnu, tiek novērota būtiska ķermeņa masas palielināšanās. Pacientiem regulāri jākontrolē

sava ķermeņa masa (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Palīgvielas

Reagila 3mg, 4,5 mg un 6 mg cietās kapsulas satur Alūra sarkano AC (E 129), kas var izraisīt alerģiskas

reakcijas.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu zāļu spēja ietekmēt kariprazīnu

Kariprazīna un tā galveno aktīvo metabolītu desmetilkariprazīna (DCAR) un didesmetilkariprazīna

(DDCAR) metabolisms galvenokārt notiek ar CYP3A4 starpniecību un nelielu CYP2D6 starpniecību.

CYP3A4 inhibitori

Ketokonazols, kas ir spēcīgs CYP3A4 inhibitors, īstermiņa (4 dienas) vienlaicīgas lietošanas laikā

izraisīja divas reizes lielāku kopējā kariprazīna (kariprazīna un tā metabolītu summa) iedarbību plazmā,

ņemot vērā gan nesaistītās, gan nesaistītās + saistītās daļas.

Ilgākas vienlaicīgas lietošanas laikā, sakarā ar kariprazīna aktīvās daļas garo pussabrukšanas periodu,

var sagaidīt vēl lielāku kopējā kariprazīna iedarbību plazmā. Tādēļ vienlaicīga kariprazīna lietošana ar

spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piem., boceprevīru, klaritromicīnu, kobicistatu,

indinavīru, itrakonazolu, ketokonazolu, nefazodonu, nelfinavīru, posakonazolu, ritonavīru, sahinavīru,

telaprevīru, telitromicīnu, vorikonazolu, diltiazemu, eritromicīnu, flukonazolu, verapamilu) ir

kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu). Jāizvairās no greipfrūtu sulas lietošanas.

CYP3A4 induktori

Vienlaicīga kariprazīna lietošana ar spēcīgiem un vidēji spēcīgiem CYP3A4 induktoriem var izraisīt

būtisku kopējā kariprazīna iedarbības samazināšanos, tādēļ vienlaikus lietošana kopā ar spēcīgiem vai

vidēji spēcīgiem CYP3A4 induktoriem (piem., karbamazepīnu, fenobarbitālu, fenitoīnu, rifampicīnu,

divšķautņu asinszāli (

Hypericum perforatum

), bosentānu, efavirenzu, etravirīnu, modafinilu, nafcilīnu)

ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

CYP2D6 inhibitori

CYP2D6 inhibitoriem ir nenozīmīga loma kariprazīna metabolismā; galvenais metabolisma ceļš ir caur

CYP3A4 (skatīt 5.2.apakšpunktu). Tāpēc CYP2D6 inhibitoriem nevajadzētu būt klīniski būtiskai

ietekmei uz kariprazīna metabolismu.

Iespējamā kariprazīna ietekme uz citām zālēm

P-glikoproteīnu (P-gp) substrāti

In vitro

pie tā teorētiski maksimālās koncentrācijas zarnu traktā kariprazīns ir P-gp inhibitors. Šī efekta

klīniskā iedarbība nav pilnībā skaidra, taču lietojot P-gp substrātus ar šauru terapeitiskās darbības

indeksu, piemēram, dabigatrānu un digoksīnu, var būt nepieciešama papildu uzraudzība un devas

pielāgošana.

Hormonālās kontracepcijas līdzekļi

Šobrīd nav zināms, vai kariprazīns var samazināt sistēmiski lietoto hormonālo kontracepcijas līdzekļu

efektivitāti, un tādēļ sievietēm, kuras lieto sistēmiskos hormonālās kontracepcijas līdzekļus, papildus

vajadzētu lietot arī kontracepcijas barjermetodi.

Farmakodinamiskā mijiedarbība

Reagila jālieto piesardzīgi kombinācijā ar citām centrālās darbības zālēm un alkoholu, ņemot vērā

kariprazīna primāro ietekmi uz centrālo nervu sistēmu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā/kontracepcija

Sievietēm reproduktīvā vecumā Reagila lietošanas laikā jāiesaka izvairīties no grūtniecības. Sievietēm

reproduktīvā vecumā Reagila lietošanas laikā un vismaz 10 nedēļas pēc pēdējās devas lietošanas,

jāizmanto ļoti efektīvas kontracepcijas metodes. Šobrīd nav zināms, vai kariprazīns var samazināt

sistēmiski lietoto hormonālās kontracepcijas līdzekļu efektivitāti, un tādēļ sievietēm, kuras lieto

sistēmiskos hormonālās kontracepcijas līdzekļus, papildus vajadzētu lietot arī kontracepcijas

barjermetodi (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Grūtniecība

Dati par kariprazīna lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti, tai skaitā attīstības anomālijas žurkām (skatīt

5.3. apakšpunktu).

Reagila lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot

efektīvus kontracepcijas līdzekļus. Pēc kariprazīna terapijas pārtraukšanas vismaz 10 nedēļas jālieto

kontracepcijas līdzekļi sakarā ar aktīvo daļu lēno elimināciju.

Jaundzimušiem, kuri bija pakļauti antipsihotisko līdzekļu (ieskaitot kariprazīnu) iedarbībai grūtniecības

trešā trimestra laikā, ir blakusparādību risks, tai skaitā ekstrapiramidālo un/vai pārtraukšanas simptomu,

kas var atšķirties pēc smaguma pakāpes un izpausmes ilguma pēc dzemdībām. Ziņots par

uzbudinājumu, hipertoniju, hipotoniju, trīci, miegainību, respiratoro distresu un barošanās

traucējumiem. Šīm komplikācijām ir dažādas smaguma pakāpes; kamēr dažos gadījumos simptomi ir

pašierobežojoši, citos gadījumos jaundzimušajiem bija vajadzīgs intensīvās terapijas nodaļas atbalsts un

ilgstoša hospitalizācija. Līdz ar to jaundzimušie ir rūpīgi jānovēro.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai kariprazīns vai tā galvenie aktīvie metabolīti izdalās cilvēka pienā. Kariprazīns un tā

metabolīti izdalījās žurku mātīšu pienā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt risku

jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Terapijas laikā ar kariprazīnu barošana ar krūti būtu jāpārtrauc.

Fertilitāte

Kariprazīna ietekme uz cilvēka fertilitāti nav izvērtēta. Pētījumos ar žurkām tika novērota zemāka

fertilitāte mātītēm un zemāks apaugļošanās indekss(skatīt 5.3 apakšpunktu).

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Kariprazīns maz vai mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacienti

jābrīdina, ka nedrīkst apkalpot bīstamus mehānismus, tostarp transportlīdzekļus, kamēr nav pārliecības,

ka terapija ar Reagila viņus nelabvēlīgi neietekmē.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk ziņotās nevēlamās blakusparādības, lietojot kariprazīnu devās no 1,5 – 6 mg, bija akatīzija

(19%) un parkinsonisms (17,5%). Vairums blakusparādību bija vieglas vai vidējas smaguma pakāpes.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības ir norādītas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai un ieteiktajiem

terminiem, pamatojoties uz apkopotajiem datiem no šizofrēnijas pētījumiem ar kariprazīnu.

Nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas pēc biežuma, visbiežākās vispirms, izmantojot sekojošu

iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000

līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā

biežuma grupā nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas to nopietnības samazināšanās secībā.

Nevēlamās blakusparādības, kas attīstījās pacientiem ar šizofrēniju.

MedDRA

orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

(

1/10)

Bieži

(

1/100 līdz

<1/10)

Retāk (

1/1,000

līdz <1/100)

Reti

(

1/10,000

līdz <1/1,000)

Nav zināmi

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Anēmija

Eozinofīlija

Neitropēnija

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta

jutība

Endokrīnās

sistēmas

traucējumi

Samazināts

vairogdziedzera

stimulējošais

hormons asinīs

Hipotireoi-

disms

Vielmaiņas

un uztures

traucējumi

Ķermeņa

masas

palielināšanās

Samazināta

apetīte

Palielināta

apetīte

Dislipidēmija

Patoloģisks

nātrija līmenis

asinīs

Palielināts

glikozes līmenis

asinīs

Cukura diabēts

Psihiskie

traucējumi

Miega

traucējumi

Nemiers

Pašnāvnieciska

uzvedība

Delīrijs

Depresija

Samazināts

libido

Paaugstināts

libido

Erektīlā

disfunkcija

Nervu

sistēmas

traucējumi

Akatīzija

Parkinso-

nisms

Sedācija

Reibonis

Distonija

Citas

Letarģija

Dizestēzija

Diskinēzija

Tardīvā

Lēkmes/Kram

Amnēzija

Afāzija

Ļaundabīgais

neiroleptis-

kais

sindroms

MedDRA

orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

(

1/10)

Bieži

(

1/100 līdz

<1/10)

Retāk (

1/1,000

līdz <1/100)

Reti

(

1/10,000

līdz <1/1,000)

Nav zināmi

ekstrapirami-

dālās slimības

un patoloģiski

kustību

traucējumi

diskinēzija

Acu bojājumi

Neskaidra

redze

Acu kairinājums

Paaugstināts

intraokulārais

spiediens

Akomodācijas

traucējumi

Samazināts

redzes asums

Fotofobija

Katarakta

Ausu un

labirinta

bojājumi

Vertigo

Sirds

funkcijas

traucējumi

Tahiaritmija

Sirds vadīšanas

traucējumi

Bradiaritmija

QT intervāla

pagarināšanās

elektrokardio-

grammā

Patoloģisks T

vilnis

elektrokardio-

grammā

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Hipertensija

Hipotensija

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

slimības

Žagas

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Slikta dūša

Aizcietējumi

Vemšana

Gastroezofagālā

refluksa slimība

Disfāgija

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Palielināts

aknu enzīmu

līmenis

Palielināts

bilirubīna

līmenis asinīs

Toksisks

hepatīts

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Nieze

izsitumi

Skeleta-

muskuļu un

saistaudu

sistēmas

bojājumi

Palielināts

kreatinīna

fosfatāzes

līmenis asinīs

Rabdomiolīze

MedDRA

orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

(

1/10)

Bieži

(

1/100 līdz

<1/10)

Retāk (

1/1,000

līdz <1/100)

Reti

(

1/10,000

līdz <1/1,000)

Nav zināmi

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Dizūrija

Pollakiūrija

Traucējumi

grūtniecības,

pēcdzemdību

un

perinatālajā

periodā

Zāļu

abstinences

sindroms

jaundzimuša-

jiem (skatīt

4.6.

apakšpunktu)

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Nogurums

Slāpes

Miega traucējumi: bezmiegs, patoloģiski sapņi/nakts murgi, diennakts ritma miega traucējumi, disomnija,

miegainība, grūtības iemigt, miegs ar pārtraukumiem, nakts murgi, miega traucējumi, mēnessērdzība, pārāk agra

pamošanās.

Akatīzija: akatīzija, psihomotorā hiperaktivitāte, nemierīgums.

Parkinsonisms: akinēzija, bradikinēzija, bradifrēnija, zobrata fenomens, ekstrapiramidālie traucējumi, gaitas

traucējumi, hipokinēzija, locītavu stīvums, trīce, hipomīmija, muskuļu rigiditāte, skeletomuskulārs stīvums,

pakauša rigiditāte, parkinsonisms.

Distonija: blefarospazmas, distonija, muskuļu sasprindzinājums, oromandibulāra distonija, spastisks greizais

kakls, trisms.

Citas ekstrapiramidālās slimības un patoloģiski kustību traucējumi: līdzsvara traucējumi, bruksisms,

siekalošanās, dizartrija, gaitas izmaiņas, patoloģisks ceļgala reflekss, hiporefleksija, kustību traucējumi, nemierīgo

kāju sindroms, siekalu hipersekrēcija, mēles kustību traucējumi.

Diskinēzija: horeoatetoze, diskinēzija, vaibstīšanās, okulogīriska krīze, izbāzta mēle.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Lēcas apduļķošanās/Katarakta

Kataraktas attīstīšanās tika novērota neklīniskajos kariprazīna pētījumos (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Tāpēc klīniskajos pētījumos tika stigri kontrolēta kataraktas veidošanās ar spraugas lampas

izmeklējumiem un pacienti ar kataraktu tika izslēgti. Kariprazīna klīniskās izstrādes šizofrēnijas

programmas laikā tika ziņots par dažiem kataraktas gadījumiem, kas raksturojās ar nelielu lēcas

apduļķošanos, bez redzes traucējumiem (13/3192; 0,4%).Visbiežāk ziņotā ar acu bojājumu saistītā

blakusparādība bija neskaidra redze (placebo: 1/683; 0,1%, kariprazīns: 22/2048; 1,1%).

Ekstrapiramidālie simptomi (EPS)

Īstermiņa pētījumos EPS biežums tika novērots 27%, 11,5%, 30,7% un 15,1% pacientu, kas tika ārstēti

attiecīgi ar kariprazīnu, placebo, risperidonu un aripiprazolu. Par akatīziju tika ziņots 13,6%, 5,1%,

9,3% un 9,9% pacientu, kas tika ārstēti attiecīgi ar kariprazīnu, placebo, risperidonu un aripiprazolu.

Parkinsonisms tika konstatēts 13,6%, 5,7%, 22,1% un 5,3% pacientu, kas tika ārstēti attiecīgi ar

kariprazīnu, placebo, risperidonu un aripiprazolu. Distonija tika novērota 1,8%, 0,2%, 3,6% un 0,7%

pacientu, kas tika ārstēti attiecīgi ar kariprazīnu, placebo, risperidonu un aripiprazolu.

Ilgtermiņa iedarbības saglabāšanas pētījuma placebo kontrolētajā daļā, EPS bija 13,7% kariprazīna

grupā salīdzinājumā ar 3,0% placebo pacientu grupā. Par akatīziju tika ziņots 3,8% pacientu, kas tika

ārstēti ar kariprazīnu salīdzinājumā ar 2,0% placebo grupā. Parkinsonisms tika konstatēts 7,8% un 1,0%

pacientu, attiecīgi, kariprazīna un placebo grupā.

Negatīvo simptomu pētījumā par EPS tika ziņots 14,3% pacientiem, kas tika ārstēti ar kariprazīnu un

11,7% risperidonu. Par akatīziju tika ziņots 10,0% pacientu, kas tika ārstēti ar kariprazīnu un 5,2% ar

risperisonu. Parkinsonisms tika konstatēts attiecīgi 5,2% un 7,4% pacientu, kas tika ārstēti ar

kariprazīnu un risperidonu. Vairums EPS gadījumu bija vieglas vai vidējas intensitātes un tos varēja

ārstēt ar parastām anti-EPS zālēm. Zāļu lietošanas pārtraukšanas biežums sakarā ar EPS saistītām

nevēlamām blakusparādībām bija zems.

Venoza trombembolija (VTE)

Venozas trombembolijas gadījumi, tai skaitā plaušu embolijas un dziļo vēnu trombozes gadījumi ir

tikuši ziņoti saistībā ar antipsihotisko līdzekļu lietošanu. Biežums nav zināms.

Paaugstināts aknu transamināžu līmenis

Lietojot antipsihotiskus līdzekļus, bieži tiek novērots paaugstināts aknu transamināžu līmenis

(ALAT,ASAT). Kariprazīna klīniskajos pētījumos ar ALAT,ASAT līmeņa paaugstināšanos saistīto

nevēlamo blakusparādību biežums bija 2,2% kariprazīna, 1,6% risperidona un 0,4% placebo ārstētiem

pacientiem. Nevienam ar kariprazīnu ārstētam pacientam netika novērots nekāds aknu bojājums.

Ķermeņa masas pārmaiņas

Īstermiņa pētījumos bija nedaudz lielāka vidējā ķermeņa masas palielināšanās kariprazīna grupā

salīdzinājumā ar placebo grupu, attiecīgi, 1kg un 0,3 kg. Ilgtermiņa iedarbības saglabāšanas pētījumā

klīniski būtiskas ķermeņa masas pārmaiņas no terapijas sākuma līdz beigām netika konstatētas (1,1 kg

kariprazīna un 0,9 kg placebo). Pētījuma atklātajā fāzē, 20 nedēļu ilgas kariprazīna terapijas laikā 9%

pacientu tika konstatēts potenciāli klīniski būtisks (PKB) ķermeņa masas pieaugums (definēts kā ≥ 7%

pieaugums), bet dubultmaskētajā fāzē 9,8% pacientu, kas turpināja kariprazīna terapiju, bija PKB

ķermeņa masas pieaugums salīdzinājumā ar 7,1% pacientu, kas tika randomizēti saņemt placebo pēc 20

nedēļu ilgas kariprazīna terapijas. Negatīvo simptomu pētījumā vidējās ķermeņa masas pārmaiņas bija -

0,3 kg kariprazīna un +0,6 kg risperodona grupā, un PKB ķermeņa masas pieaugums tika novērots 6%

kariprazīna grupā, bet 7,4% risperidona grupā.

QT intervāla pagarināšanās

Klīniskajā pētījumā ar mērķi izvērtēt QT intervāla pagarināšanos, lietojot kariprazīnu, netika konstatēta

intervāla

pagarināšanās

salīdzinājumā

placebo

(skatīt

5.1.

apakšpunktu).

Citos

klīniskajos

pētījumos, lietojot kariprazīnu, tika ziņots tikai par dažiem, nebūtiskiem QT intervāla pagarināšanās

gadījumiem. Ilgtermiņa atklātas terapijas periodā 3 pacientiem (0,4%) bija QTcB >500 msek., vienam

bija arī QTcF >500 msek. QTcB >60 msek. pieaugums, salīdzinot ar sākumstāvokli, tika novērots 7

pacientiem (1%) un QTcF - 2 pacientiem (0,3%). Ilgtermiņa efektivitātes nodrošināšanas pētījuma

atklātās

fāzes

laikā

QTcB

>60

msek.

pieaugums,

salīdzinot

sākumstāvokli,

tika

novērots

pacientiem (1,6%) un QTcF – 4 pacientiem (0,05%). Dubultaklā terapijas periodā, QTcB >60 msek.

pieaugums, salīdzinot ar sākumstāvokli, tika novērots 3 ar kariprazīnu ārstētiem pacientiem (3,1%) un 2

ar placebo ārstētiem pacientiem (2%).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās

ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.

Pārdozēšana

Simptomi

Nejauša akūta pārdozēšana (48 mg/dienā) bija ziņota vienam pacientam. Šim pacientam bija ortostāze

un sedācija. Pacients pilnībā atveseļojās tajā pašā dienā.

Pārdozēšanas ārstēšana

Pārdozēšanas ārstēšanai vajadzētu koncentrēties uz atbalstošu terapiju, tai skaitā adekvātu elpceļu

caurlaidības nodrošināšanu, skābekļa piegādi un ventilāciju un simptomātisku terapiju. Nekavējoties

jāsāk kardiovaskulārā uzraudzība, ietverot nepārtrauktu elektrokardiogrāfisku kontroli, lai atklātu

iespējamās aritmijas. Smagu ekstrapiramidālu simptomu gadījumā jāievada antiholīnerģiski līdzekļi.

Tā kā kariprazīns izteikti saistās ar plazmas proteīniem, hemodialīze diez vai būs lietderīga

pārdozēšanas ārstēšanai. Cieša medicīniska uzraudzība un kontrole jāturpina tik ilgi, līdz pacients

atveseļojas.

Kariprazīnam nav specifiska antidota.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: psiholeptiskie līdzekļi, citi antipsihotiskie līdzekļi. ATĶ kods: N05AX15

Darbības mehānisms

Kariprazīna darbības mehānisms pilnībā nav zināms. Taču kariprazīna terapeitiskā iedarbība varētu būt

mediēta ar daļēju agonistisku iedarbību uz dopamīna D

(Ki lielumi, attiecīgi, 0,085-0,3 nM

vs

0,49-

0,71 nM) un serotonīna 5-HT

receptoriem (Ki lielumi 1,4-2,6 nM), kas kombinēti ar antagonistisku

iedarbību uz serotonīna 5-HT

, 5-HT

un histamīna H

receptoriem (Ki lielumi, attiecīgi, 0,58-1,1 nM,

18,8 nM and 23,3 nM). Kariprazīnam ir zema afinitāte ar serotonīna 5-HT

un α1adrenerģiskiem

receptoriem (Ki lielumi, attiecīgi, 134 nM un 155nM). Kariprazīnam nav manāmas afinitātes pret

holīnerģiskiem muskarīna receptoriem (IC

> 1000 nM). Diviem galvenajiem aktīvajiem metabolītiem,

desmetilkariprazīnam un didesmetilkariprazīnam ir līdzīga saistīšanās ar receptoriem

in vitro

un līdzīgs

funkcionālās darbības profils kā pamatvielai.

Farmakodinamiskā iedarbība

In vivo

neklīniskajos pētījumos ir pierādīts, ka kariprazīns farmakoloģiski efektīvās devās saistās ar D

receptoriem līdzīgā mērā kā ar D

receptoriem. Lietojot kariprazīnu 15 dienas terapeitisko devu robežās

pacientiem ar šizofrēniju, konstatēja no devas atkarīgu dopamīna D

un D

receptoru noslogojumu

smadzenēs (ar izdevīgāku noslogojumu reģionos ar augstāku D

izpausmi).

Kariprazīna ietekme uz QT intervālu tika pētīta pacientiem ar šizofrēniju vai šizoafektīviem

traucējumiem. No Holtera monitora atvasināti elektrokardiogrāfiski novērtējumi tika iegūti no 129

pacientiem vairāk nekā divpadsmit stundu periodā gan sākumstāvoklī, gan līdzsvara stāvoklī. QT

intervāla pagarināšanās netika novērota, lietojot devas, kas pārsniedza terapeitiskās devas (9mg/dienā

vai 18 mg/dienā). Pētījumā nevienam pacientam, kas tika ārstēts ar kariprazīnu, QTc pagarinājums

nepārsniedza ≥ 60 msek no sākumstāvokļa, kā arī nevienam pacientam nenovēroja QTc > 500 msek.

Klīniskā efektivitāte

Efektivitāte īstermiņa lietošanas laikā

Kariprazīna efektivitāte akūtas šizofrēnijas ārstēšanai tika pētīta trīs daudzcentru, daudznacionālos,

randomizētos, dubultaklos, placebo kontrolētos 6 nedēļu pētījumos, iesaistot 1754 pacientus vecumā no

18 līdz 60 gadiem. Visos akūtās šizofrēnijas pētījumos primārais mērķa kritērijs bija kopējā punktu

skaita izmaiņas no sākumstāvokļa līdz 6. nedēļai Pozitīvo un negatīvo sindromu skalā

(Positive and

Negative Syndrome Scale, PANSS)

un sekundārais mērķa kritērijs bija kopējā punktu skaita izmaiņas no

sākumstāvokļa līdz 6. nedēļai Vispārēju klīnisko simptomu smaguma izvērtēšanas (

Clinical Global

Impressions-Severity, CGI-S)

reitinga skalā Daudznacionālā placebo kontrolētā pētījumā testa jutībai,

lietojot fiksētas 1,5 mg, 3,0 mg un 4,5 mg kariprazīna devas un 4,0 mg risperidona devu, visas

kariprazīna devas un aktīvā kontroles deva pierādīja statistiski būtisku gan primārā, gan sekundārā

mērķa kritēriju uzlabošanos, salīdzinājumā ar placebo. Citā daudznacionālā placebo kontrolētā pētījumā

testa jutībai, lietojot fiksētas 3,0 mg un 6,0 mg kariprazīna devas un 10 mg aripiprazola devu gan

kariprazīna devas, gan aktīvā kontroles deva pierādīja statistiski būtisku gan primārā, gan sekundārā

mērķa kritēriju uzlabošanos salīdzinājumā ar placebo. Trešā daudznacionālā placebo kontrolētā

pētījumā, lietojot fiksētas/elastīgas 3,0-6,0 mg un 6,0-9,0 mg kariprazīna devas, abās kariprazīna grupās

tika pierādīta statistiski būtiska gan primārā, gan sekundārā mērķa kritēriju uzlabošanās salīdzinājumā

ar placebo.

Primārā galarezultāta parametru rezultāti ir apkopoti zemāk 1. tabulā. Sekundārā galarezultāta

parametru (

CGI

) un papildus mērķa kritēriju rezultāti bija atbalstoši primārajam mērķa kritērijam.

1.tabula.

PANSS kopējā punktu skaita izmaiņas no sākumstāvokļa līdz 6 nedēļai akūtas

šizofrēnijas paasināšanās pētījumos ITT populācijā.

Sākumstāvoklis

Vidējais ± SD

Izmaiņas

LS vidējais

(SE)

Terapijas atšķirība

salīdzinot ar placebo

(95% TI)

P-lielums

Kopējais PANSS (MMRM)

RGH-MD-16 (n=711)

Placebo

97,3 ± 9,22

–13,29 (1,82)

Kariprazīns 1,5 mg/dienā

97,1 ± 9,13

–21,27 (1,77)

–7,97 (–12,94, –3,01)

0,0017

Kariprazīns 3 mg/dienā

97,2 ± 8,66

–21,45 (1,74)

–8,16 (–13,09, –3,22)

0,0013

Kariprazīns 4,5 mg/dienā

96,7 ± 9,01

–23,77 (1,74)

–10,48 (–15,41, –5,55)

< 0,0001

Risperidons 4 mg/dienā

98,1 ± 9,50

–29,27 (1,74)

–15,98 (–20,91, –11,04)

< 0,0001*

RGH-MD-04 (n=604)

Placebo

96,5 ± 9,1

–14,3 (1,5)

Kariprazīns 3 mg/dienā

96,1 ± 8,7

–20,2 (1,5)

–6,0 (–10,1, –1,9)

0,0044

Kariprazīns 6 mg/dienā

95,7 ± 9,4

–23,0 (1,5)

–8,8 (–12,9, –4,7)

< 0,0001

Aripiprazols 10 mg/dienā

95,6 ± 9,0

–21,2 (1,4)

–7,0 (–11,0, –2,9)

0,0008*

RGH-MD-05 (n=439)

Placebo

96,6 ± 9,3

–16,0 (1,6)

Kariprazīns 3 līdz

6 mg/dienā

96,3 ± 9,3

–22,8 (1,6)

–6,8 (–11,3, –2,4)

0,0029

Kariprazīns 6 līdz

9 mg/dienā

96,3 ± 9,0

–25,9 (1,7)

–9,9 (–14,5, –5,3)

< 0,0001

TI = ticamības intervāls; ITT =

intent to treat;

LS vidējais = mazākās kvadrātsaknes vidējais; PANSS =

Pozitīvo un negatīvo sindromu skala.

*salīdzinājumā ar placebo

Efektivitāte ilgtermiņa lietošanas laikā

Kariprazīna efektivitāte, lai nodrošinātu antipsihotisko iedarbību, tika pētīta randomizētā izstāšanās,

ilgtermiņa klīniskā pētījumā. Kopumā 751 pacienti ar akūtas šizofrēnijas simptomiem 20 nedēļas tika

ārstēti ar kariprazīnu 3-9 mg dienā, no kuriem 337 saņēma kariprazīnu devās 3 līdz 6 mg dienā.

Stabilizētie pacienti tika randomizēti saņemt fiskētas kariprazīna 3 līdz 6 mg (n=51) vai placebo devas

(n=51) dubultaklā veidā līdz pat 72 nedēļām. Primārais pētījuma galarezultāts bija laiks līdz recidīvam.

49% ar placebo ārstētiem pacientiem salīdzinājumā ar 21,6% ar kariprazīnu ārstētiem pacientiem līdz

pētījuma beigām bija šizofrēnijas simptomu recidīvs. Laiks līdz recidīvam (92

vs

326 dienas,

pamatojoties uz 25. procentīli) tāpēc bija būtiski ilgāks kariprazīna grupā nekā placebo grupā (p=0,009).

Efektivitāte šizofrēnijas gadījumā, kur dominējošie ir negatīvie simptomi

Kariprazīna efektivitāte šizofrēnijas gadījumā ar dominējošiem negatīviem simptomiem tika pētīta 26

nedēļu ilgā daudzcentru, dubultaklā un aktīvi kontrolētā klīniskajā pētījumā. Pacientiem ar

dominējošiem negatīviem šizofrēnijas simptomiem (n=461) tika pētīts kariprazīns (devās 3-6 mg,

mērķdeva – 4,5 mg) salīdzinājumā ar risperidonu (devās 3-6 mg, mērķdeva – 4 mg). 86% pacientu bija

jaunāki par 55 gadiem, 54% no tiem bija vīrieši.

Noturīgi dominējošie negatīvie simptomi tika definēti kā simptomi, kas ilgst vismaz 6 mēnešus ar

augstu negatīvo simptomu līmeni un zemu pozitīvo simptomu līmeni, [( pēc PANSS faktoru negatīvo

simptomu punktu skaita ≥ 24, punktu skaits ≥ 4 ar vismaz 2 no 3 PANSS punktiem (N1: nav emociju,

N4: nav motivācijas un N6: nabadzīga valoda) un PANSS faktoru pozitīvo simptomu punktu skaits ≤

19]. Pacienti ar sekundāriem negatīviem simptomiem, piemēram, ar vidēji smagiem vai smagiem

depresijas simptomiem un klīniski būtisku parkinsonismu (EPS), netika iekļauti.

Statistiski būtiska uzlabošanās attiecībā uz izmaiņām no sākumstāvokļa primārā efektivitātes parametra,

PANSS faktoru negatīvo simptomu punktu skaitā

(PANSS-FSNS)

tika novērota gan ar kariprazīnu, gan

ar risperidonu ārstēto pacientu grupās (p<0,001). Taču statistiski būtiska atšķirība (p=0,002) par labu

kariprazīnam, nevis risperidonam, tika novērota sākot ar 14. nedēļu un vēlāk (2. tabula). Statistiski

būtiska uzlabošanās attiecībā uz izmaiņām no sākumstāvokļa sekundārā efektivitātes parametra,

personīgās un sociālās uzvedības

(Personal and Social Performance (PSP))

kopējo punktu skaitā tika

novērota gan ar kariprazīnu, gan ar risperidonu ārstēto pacientu grupās (p<0,001). Taču statistiski

būtiska atšķirība (p<0,001) par labu kariprazīnam, nevis risperidonam, tika novērota sākot ar 10. nedēļu

un vēlāk (2. tabula).

Atšķirības vispārēju klīnisko simptomu smaguma izvērtēšanas (

Clinical Global Impressions-Severity,

CGI-S)

(p=0,005) un uzlabošanās (p<0,001) reitinga skalā, kā arī

PANSS-FSNS

atbildes reakcijās

PANSS FSNS

≥30% uzlabošanās 26. nedēļā; p=0,003) bija atbalstoši primārā un sekundārā efektivitātes

parametru atradnei.

2. tabula. Pētījuma RGH-188-005 rezultātu kopsavilkums

CFB = izmaiņas no sākumstāvokļa

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par kariprazīnu

pediatriskās populācijās. Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Kariprazīnam ir divi farmakoloģiski aktīvi metabolīti, desmetilkariprazīns (DCAR) un

didesmetilkariprazīns (DDCAR). Kopējā kariprazīna (kariprazīns + DCAR un DDCAR kopā) iedarbība

tuvojas 50% no iedarbības kāda ir līdzsvara stāvoklī ~1 nedēļu pēc ikdienas lietošanas, bet 90% no

līdzsvara koncentrācijas tiek sasniegta 3 nedēļu laikā. Līdzsvara stāvoklī DDCAR iedarbība ir apmēram

divas līdz trīs reizes augstāka nekā kariprazīnam, un DCAR iedarbība ir apmēram 30% no kariprazīna

iedarbības.

Uzsūkšanās

Efektivitātes parametri

Kariprazīns

LS vidējais

Risperidons

LS vidējais

Aprēķinātās

terapijas

atšķirības

95%TI

P

vērtība

PANSS-FSNS vidējais

sākumstāvoklī

27,8

27,5

-

-

-

PANSS -FSNS vidējais 26.

nedēļā

18,5

19,6

-

-

-

PANSS faktoru skalas negatīvo

simptomu skaits (FSNS) no

CFB līdz 26. nedēļai

-8,9

-7,4

-1,5

-2,4; -

0,002

Kopējais PSP sākumstāvoklī

48,8

48,2

Kopējais PSP 26. nedēļā

64,0

59,7

Kopējais PSP no CFB līdz 26.

nedēļai

14,3

2,7;6,6

<0,001

Kariprazīna absolūtā biopieejamība nav zināma. Pēc perorālas lietošanas kariprazīns uzsūcas labi. Pēc

atkārtotu devu lietošanas kariprazīns un galvenie aktīvie metabolīti maksimālo koncentrāciju plazmā

parasti sasniedz apmēram 3-8 stundās pēc lietošanas.

Pēc vienas 1,5 mg kariprazīna devas lietošanas kopā ar augsta tauku satura maltīti (900 – 1000

kalorijas) neradīja būtisku ietekmi uz kariprazīna C

vai AUC ( AUC

0-∞

palielinās par 12%, C

samazinās < 5% pēc ēšanas vs tukšā dūšā). Maltītes ietekme uz metabolītu DCAR un DDCAR

iedarbību arī bija minimāla.

Kariprazīnu var lietot neatkarīgi no ēdienreizes.

Izkliede

Ņemot vērā populācijas farmakokinētisko analīzi, kariprazīna šķietamais izkliedes tilpums (V/F) bija

926 l, 475 l DCAR un 1568 l DDCAR, kas norāda uz plašo kariprazīna un tā galveno aktīvo metabolītu

izkliedi. Kariprazīns un tā galvenie aktīvie metabolīti izteikti saistās (96-97% CAR, 94%-97% DCAR

un 92%-97% DDCAR) ar plazmas proteīniem.

Biotransformācija

Kariprazīns tiek metabolizēts demetilācijas (DCAR un DDCAR), hidroksilācijas (hidroksi-kariprazīns,

HCAR) un kombinētas demetilācijas un hidroksilācijas (hidroksi-desmetilkariprazīns, HDCAR, un

hidroksi-didesmetilkariprazīns, HDDCAR) ceļā. HCAR, HDCAR un HDDCAR metabolīti pēc tam tiek

biotransformēti par tiem atbilstošiem sulfātu un glikuronīdu konjugātiem. Kariprazīna dealkilēšanās un

sekojošas oksidācijas ceļā tiek izveidots papildus metabolīts, dezdihlorofenil-piperazīna kariprazīna

(DDCPPCAR) skābe.

Kariprazīns tiek metabolizēts par DCAR un HCAR ar CYP3A4 un mazākā mērā ar CYP2D6. DCAR

tālāk tiek metabolizēts par DDCAR un HDCAR arī ar CYP3A4 un mazākā mērā ar CYP2D6. DDCAR

tālāk tiek metabolizēts par HDDCAR ar CYP3A4.

Kariprazīns un tā galvenie aktīvie metabolīti nav P-glikoproteīna (P-gp), organisko anjonu

transportpolipeptīdu 1B1 un 1B3 (OATP1B1 un OATP1B3) un krūts vēža rezistentā proteīna (BCRP)

substrāti. Tas liek domāt, ka kariprazīna mijiedarbība ar P-gp, OATP1B1, OATP1B3 un BCRP

inhibitoriem ir maz ticama.

Eliminācija

Kariprazīna un tā galveno aktīvo metabolītu eliminācija galvenokārt notiek caur metabolismu aknās.

Pēc 12,5 mg/dienā kariprazīna lietošanas pacientiem ar šizofrēniju, 20,8% no devas tika izvadīti ar urīnu

kā kariprazīns un tā metabolīti.

Tikai 1,2% no devas tika izvadīti ar urīnu un 3,7% no devas ar fēcēm neizmainītā kariprazīna veidā.

Vidējais terminālais pusperiods (kariprazīnam un DCAR 1-3 dienas un DDCAR 13-19 dienas) nav

prognozējams laiks, kad tiek sasniegts līdzsvara stāvoklis vai koncentrācijas samazināšanās plazmā pēc

terapijas pārtraukšanas. Lai ārstētu pacientus, kas saņem kariprazīnu, efektīvais pusperiods ir daudz

būtiskāks nekā terminālais pusperiods. Kariprazīna un DCAR efektīvais (funkcionālais) pusperiods ir ~

2 dienas, DDCAR 8 dienas un kopējais kariprazīna ~ 1 nedēļa. Pēc devas lietošanas pārtraukšanas (uz

laiku) vai izbeigšanas kopējā kariprazīna koncentrācija plazmā pakāpeniski samazināsies. Kopējā

kariprazīna koncentrācija plazmā samazināsies par 50% ~ 1 nedēļas laikā, un kopējā kariprazīna

koncentrācija samazināsies vairāk nekā par 90% ~ 3 nedēļu laikā.

Linearitāte/nelinearitāte

Kariprazīna un tā divu galveno aktīvo metabolītu, desmetilkariprazīna (DCAR) un

didesmetilkariprazīna (DDCAR), iedarbība plazmā pēc atkārtotas lietošanas terapeitisko devu robežās

no 1,5 līdz 6 mg palielinās proporcionāli.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Tika veikta populācijas farmakokinētiskā modelēšana, izmantojot datus par pacientiem, kas tika iekļauti

kariprazīna šizofrēnijas klīniskajā programmā ar dažādām nieru funkcijas pakāpēm, tai skaitā normālu

nieru darbību (kreatinīna klīrenss (CrCl) ≥ 90 ml/min), kā arī viegliem (CrCl 60-89 ml/min) un vidēji

smagiem (CrCl 30-59 ml/min) nieru darbības traucējumiem. Nav būtiskas saistības starp kariprazīna

plazmas klīrensu un kreatinīna klīrensu.

Kariprazīns nav pētīts pacientiem ar smagiem (CrCl < 30 ml/min) nieru darbības traucējumiem (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar dažādas pakāpes aknu darbības traucējumiem (A un B klases pēc

Child-Pugh

) tika veikts

2-pakāpju pētījums (vienreizēja 1mg kariprazīna deva [A daļa] un 0,5 mg kariprazīna dienā 14 dienas

ilgi [B daļa]). Pēc vienreizējas 1 mg kariprazīna devas vai 0,5 mg kariprazīna devas 14 dienas ilgi,

pacientiem, kuriem ir viegli vai vidēji smagi aknu darbības traucējumi, bija apmēram par 25% augstāka

kariprazīna iedarbība (C

un AUC) un ne vairāk kā apmēram par 45% zemāka galveno aktīvo

metabolītu, desmetilkariprazīna un didesmetilkariprazīna iedarbība, nekā veseliem cilvēkiem.

Kopējā aktīvās vielas (CAR+DCAR+DDCAR) iedarbība (AUC un C

) samazinās attiecīgi par 21-

22% un 13-15% vieglu vai vidēji smagu aknu darbības traucējumu gadījumā salīdzinājumā ar veseliem

pacientiem, ja tiek ņemtas vērā nesaistītās + saistītas koncentrācijas, bet attiecībā uz nesaistītā kopējās

aktīvās vielas samazināšanos par 12-13% un palielināšanos par 20-25% tika aprēķināta attiecīgi

pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem un vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem pēc

daudzkārtēju kariprazīna devu lietošanas.

Kariprazīns nav pētīts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc

Child-Pugh

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Vecums, dzimums un rase

Farmakokinētiskā (PK) populācijas analīze norādīja, ka nav klīniski būtiskas atšķirības PK parametros

(kopējā kariprazīna un tā galveno aktīvo metabolītu AUC un C

), pamatojoties uz vecumu, dzimumu

un rasi. Šajā analīzē tika iekļauti 2844 dažādu rasu pacienti, tai skaitā 536 pacienti vecumā no 50-65

gadiem. No 2844 pacientiem 933 bija sievietes (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Smēķēšana

Tā kā kariprazīns nav CYP1A2 substrāts, nav sagaidāms, ka smēķēšana ietekmēs kariprazīna

farmakokinētiku.

Kariprazīna iespēja ietekmēt citas zāles

In vitro

kariprazīns un tā galvenie aktīvie metabolīti neinducēja CYP1A2, CYP2B6 un CYP3A4

enzīmus un nebija CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 un CYP3A4 inhibitori.

In vitro

kariprazīns un tā galvenie aktīvie metabolīti nebija inhibitori OATP1B1, OATP1B3, BCRP

transportieriem, organiskam katjonu transportierim 2 (OCT2) un organiskiem anjonu transportieriem 1

un 3 (OAT1 un OAT3). DCAR un DDCAR nebija inhibitori P-gp transportierim, lai gan kariprazīns ir

P-gp inhibitors zarnās (skatīt 4.5. apakšpunktu).

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Kariprazīna lietošana suņiem izraisīja bilaterālu kataraktu un sekundāras izmaiņas tīklenē (tīklenes

atslāņošanās un cistiska deģenerācija). Acu toksicitātes gadījumā zāļu iedarbība (kopējā kariprazīna

AUC), pie kuras nekādu nevēlamu ietekmi nenovēroja (

no-observed-adverse-effect-level, NOAEL),

4,2 reizes lielāka nekā klīniskā (AUC) iedarbība maksimāli ieteicamās devās cilvēkiem (

maximal

recommended human dose

MRHD)

– 6 mg/dienā. 2 gadus ilgā pētījumā ar klīniski būtisku iedarbību

tika novērots palielināts tīklenes deģenerācijas/atrofijas biežums albīnām žurkām.

Pie klīniski būtiskas iedarbības žurkām, suņiem un pelēm tika novērota fosfolipidoze plaušās (ar vai bez

iekaisumu) un suņiem virsnieru dziedzera garozā. Suņiem tika novērots iekaisums plaušās, 1 gadu

lietojot

NOAEL

, kas ir 2,7 (tēviņiem) un 1,7 (mātītēm) reizes lielāka nekā klīniskā iedarbība

MRHD

Iekaisums netika novērots otrā mēneša beigās pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas, pie iedarbības, kas ir

4,2 reizes lielāka nekā

MRHD

; taču iekaisums joprojām saglabājās, lietojot lielākas devas.

Žurkām (tikai mātītēm) tika novērota virsnieru dziedzera hipertrofija, kas 4,1 reizi pārsniedza klīnisko

iedarbību

MRHD

un žurkām klīniski būtisku kopējā kariprazīna koncentrāciju plazmā. Virsnieru

dziedzera garozas hipertrofija/hiperplāzija un vakuolizācija/vezikulācija tika novērota suņiem pie

NOAEL

, kas ir 4,2 reizes lielāka nekā klīniskā iedarbība

MRHD

Klīniski nozīmīgā iedarbībā, pamatojoties uz ķermeņa virsmas laukumu mg/m

, žurku mātītēm tika

novēroti zemāki fertilitātes un apaugļošanās indeksi. Tēviņiem nekāda ietekme uz fertilitāti netika

novērota (līdz pat 4,8 reizes pārsniedzot

MRHD

Kariprazīna lietošana žurkām organoģenēzes laikā izraisīja malformācijas, samazinātu mazuļu

izdzīvošanu un attīstības aizkavēšanos pie zāļu iedarbības, kas ir mazāka nekā iedarbība

MRHD

mg/dienā cilvēkam. Trušiem kariprazīns izraisīja toksicitāti mātītēm, bet nebija fetotoksisks iedarbībā,

kas 5,8 reizes pārsniedza

MRHD

Kariprazīna lietošanas laikā klīniski būtiskās iedarbībās grūsnām žurkām organoģenēzes, grūsnības un

laktācijas periodā, samazinājās gan postnatālā izdzīvošana, gan dzimšanas masa, gan pirmās paaudzes

mazuļiem ķermeņa masa pēc atšķiršanas no zīdītājas. Bez tam tika novēroti bāli, auksti ķermeņi un

attīstības aizkavēšanās (neattīstītas/mazattīstītas nieru papillas un samazināta satrūkšanās reakcija uz

skaņas kairinājumu tēviņiem) devās, kas nebija toksiskas mātei. Pirmās paaudzes mazuļiem

reproduktīvās spējas nebija traucētas; taču otrās paaudzes mazuļiem arī bija līdzīgas klīniskās pazīmes

un mazāka ķermeņa masa.

Kariprazīns un tā metabolīti laktācijas laikā izdalījās žurku pienā.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Preželatinēta (kukurūzas) ciete

Magnija stearāts

Kapsulas apvalks (1,5 mg kapsula)

Titāna dioksīds (E 171)

Želatīns

Kapsulas apvalks (3 mg kapsula)

Alūra sarkanais AC (E 129)

Briljantzilais FCF (E 133)

Titāna dioksīds (E 171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

Želatīns

Kapsulas apvalks (4,5 mg kapsula)

Alūra sarkanais AC (E 129)

Briljantzilais FCF (E 133)

Titāna dioksīds (E 171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E 172)

Želatīns

Kapsulas apvalks (6 mg kapsula)

Briljantzilais FCF (E 133)

Alūra sarkanais AC (E 129)

Titāna dioksīds (E 171)

Želatīns

Apdrukas tinte (melna: 1,5 mg, 3 mg un 6 mg kapsulas)

Šellaka

Melnais dzelzs oksīds (E 172)

Propilēnglikols

Kālija hidroksīds

Apdrukas tinte (balta: 4,5 mg kapsulas)

Šellaka

Titāna dioksīds (E 171)

Propilēnglikols

Simetikons

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt blisteri ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Caurspīdīgi, cieti PVH/PE/PVDH blisteri, kas termiski noslēgti ar cieto alumīnija folijas pārklājumu,

iepakoti kartona kastītē.

Reagila 1,5 mg un Reagila 3 mg cietās kapsulas

Kartona kastītē ir 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 vai 98 cietās kapsulas

Reagila 4,5 mg un Reagila 6 mg cietās kapsulas

Kartona kastītē ir 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 vai 98 cietās kapsulas

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Ungārija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/17/1209/001-040

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2017. gada 13. jūlijs

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/339882/2017

EMEA/H/C/002770

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Reagila

kariprazīns

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Reagila. Tajā ir paskaidrots, kā

aģentūra ir vērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu to reģistrāciju Eiropas Savienībā un sniegtu lietošanas

nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Reagila lietošanu.

Lai saņemtu praktisku informāciju par Reagila lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija

vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Reagila un kāpēc tās lieto?

Reagila ir antipsihotiskas zāles, ko lieto šizofrēnijas ārstēšanai pieaugušajiem. Šizofrēnija ir garīga

slimība, kurai ir tādi simptomi kā maldīgas iedomas, domāšanas un runas traucējumi, aizdomīgums un

halucinācijas (neesošu lietu dzirdēšana vai redzēšana).

Reagila satur aktīvo vielu kariprazīnu.

Kā lieto Reagila?

Reagila ir pieejamas iekšķīgi lietojamu kapsulu veidā (1,5; 3; 4,5 un 6 mg). Ieteicamā sākumdeva ir

1,5 mg vienreiz dienā. Devu ar laiku var palielināt pa 1,5 mg līdz maksimālajai devai 6 mg dienā.

Jāuztur mazākā deva, kas pacientam ir iedarbīga. Šo zāļu iedarbība var parādīties pēc ilgāka laika,

tāpēc pacienti ir jāuzrauga vairākas nedēļas pēc ārstēšanas uzsākšanas vai devas maiņas.

Reagila var iegādāties tikai pret recepti. Sīkāku informāciju skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Reagila darbojas?

Reagila aktīvā viela kariprazīns smadzenēs piesaistās divu neiromediatoru — dopamīna un

serotonīna — receptoriem (mērķiem). Šos neiromediatorus nervu šūnas izmanto saziņai ar blakus

esošajām šūnām. Tā kā dopamīns un serotonīns ietekmē šizofrēnijas norisi, kariprazīns, piesaistoties

Reagila

EMA/339882/2017

2. lpp. no 3

to receptoriem, palīdz normalizēt galvas smadzeņu aktivitāti. Tas samazina šizofrēnijas simptomus un

novērš to recidīvu.

Kādas bija Reagila priekšrocības šajos pētījumos?

Pētījumos pierādīja, ka Reagila uzlabo šizofrēnijas simptomus un novērš simptomu recidīvus.

Trijos pamatpētījumos, kuros piedalījās kopumā 1795 pieaugušie, Reagila efektīvāk nekā placebo (zāļu

imitācija) spēja samazināt simptomus pēc standarta vērtēšanas skalas, ko dēvē par PANSS (pozitīvo

un negatīvo sindromu skalu). PANSS skala ir robežās no 30 (nav simptomu) līdz 210 punktiem

(vissmagākie simptomi), un ārstēšanas uzsākšanas brīdī rādītājs bija apmēram 96 punkti. Pēc

6 nedēļām atkarībā no konkrētā pētījuma PANSS rādītājs bija samazinājies par 17 līdz 23 punktiem,

lietojot Reagila, un par 9 līdz 14 punktiem, lietojot placebo.

Ceturtajā pamatpētījumā ar 461 pacientu, kuriem lielākoties bija “negatīvi” simptomi (piemēram,

motivācijas trūkums, noslēgšanās no sabiedrības un uzmanības un atmiņas problēmas) un tikai daži

“pozitīvi” simptomi (piemēram, maldīgas iedomas un halucinācijas), pierādīja, ka Reagila efektīvi ārstē

negatīvos simptomus, jo pēc 26 nedēļu ilgas ārstēšanas ar Reagila PANSS rādītājs bija samazinājies

par apmēram 9 punktiem, salīdzinot ar samazinājumu par apmēram 7 punktiem ar citām zālēm —

risperidonu.

Piektajā pamatpētījumā, kurā piedalījās 200 pacienti, pierādīja, ka Reagila efektīvāk nekā placebo

novērš simptomu atkārtošanos pēc sākotnējās ārstēšanas. Simptomi 72 nedēļu laikā atkārtojās

ceturtajai daļai pacientu, kuri bija lietojuši Reagila, un apmēram pusei pacientu, kuri bija lietojuši

placebo.

Kāds risks pastāv, lietojot Reagila?

Visbiežākās Reagila blakusparādības ir akatīzija (nepārtraukta tieksme kustēties) un parkinsonisms

(līdzīgas izpausmes kā Pārkinsona slimībai, piemēram, trīce, muskuļu stīvums un lēnas kustības). Šīs

blakusparādības parasti ir vieglas vai vidēji smagas.

Reagila nedrīkst lietot vienlaikus ar noteiktām citām zālēm, ko sauc par spēcīgiem vai vidēji spēcīgiem

CYP3A4 inhibitoriem vai induktoriem.

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Reagila, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Reagila tika apstiprinātas?

Pētījumos pierādīja, ka Reagila uzlabo šizofrēnijas pozitīvos simptomus gan īstermiņā, gan ilglaicīgi, un

vienā pētījumā arī pierādīja, ka šīs zāles uzlabo slimības negatīvos simptomus, kuri lielā mērā ietekmē

pacienta dzīves kvalitāti. Lielākā daļa blakusparādību ir tādas, kā sagaidāms no antipsihotiskām zālēm,

un daudzas blakusparādības ir ārstējamas. Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot

Reagila, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt šīs zāles lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu Reagila lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro

veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu Reagila lietošanu.

Reagila

EMA/339882/2017

3. lpp. no 3

Cita informācija par Reagila

Pilns Reagila EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lai saņemtu sīkāku informāciju par ārstēšanu ar

Reagila, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju