EndolucinBeta

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
16-02-2021

Aktiivinen ainesosa:

lutetium (177Lu) chloride

Saatavilla:

ITM Medical Isotopes GmbH

ATC-koodi:

V10X

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

lutetium (177 Lu) chloride

Terapeuttinen ryhmä:

Terapeuttiset radiofarmaseuttiset valmisteet

Terapeuttinen alue:

Radionuklidien kuvantaminen

Käyttöaiheet:

EndolusiiniBeta on radiofarmaseuttinen prekursori, eikä sitä ole tarkoitettu suoraan potilaille. Sitä on tarkoitus käyttää vain sellaisten kantajamolekyylien radioaktiiviseen merkintään, jotka on erityisesti kehitetty ja sallittu radiolabeloitavaksi Lutetium (177Lu) -kloridilla.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 8

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2016-07-06

Pakkausseloste

                22
B. PAKKAUSSELOSTE
23
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
ENDOLUCINBETA 40 GBQ/ML, KANTALIUOS RADIOAKTIIVISTA LÄÄKETTÄ VARTEN
lutetium(
177
Lu)kloridi
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN SINULLE ANNETAAN
TÄTÄ LÄÄKETTÄ, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ
SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny hoitotoimenpiteestä vastaavan
isotooppilääketieteen
erikoislääkärin puoleen.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä isotooppilääketieteen
erikoislääkärille. Tämä koskee
myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä EndolucinBeta on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin EndolucinBeta-valmisteella
radioleimattua lääkettä
käytetään
3.
Miten EndolucinBeta-valmisteella radioleimattua lääkettä
käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
EndolucinBeta-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ ENDOLUCINBETA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
EndolucinBeta ei ole lääke, eikä sitä ole tarkoitettu
käytettäväksi yksinään. Sitä on käytettävä yhdessä
muiden lääkkeiden (kantaja-aineiden) kanssa.
EndolucinBeta on kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten. Se
sisältää vaikuttavana aineena
lutetium(
177
Lu)kloridia, joka lähettää beetasäteilyä. Säteilyvaikutus on
paikallinen. Tällaisella
säteilyllä hoidetaan tiettyjä sairauksia.
EndolucinBeta on sekoitettava kantaja-aineeseen
radioleimaus-nimisessä menettelyssä ennen sen
antamista. Kantaja-aine vie EndolucinBeta-valmisteen hoidettavaan
kohtaan kehossa.
Nämä kantaja-aineet on kehitetty nimenomaan käytettäväksi
lutetium(
177
Lu)kloridin kanssa, ja ne
voivat olla aineita, jotka on kehitetty tunnistamaan tietyntyyppinen
solu kehossa.
EndolucinBeta-valmisteella radioleimatun lääkkeen käyttöön
liittyy radioaktiivisuudelle altistuminen.
Hoitava lääkärisi
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
EndolucinBeta 40 GBq/ml, kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Yksi millilitra liuosta sisältää 40 GBq lutetium(
177
Lu)kloridia aktiivisuuden viiteaikana, joka vastaa
10:tä mikrogrammaa lutetiumia (
177
Lu) (kloridina).
Aktiivisuuden viiteaika on 12.00 (keskipäivällä) radioleimauksen
suunniteltuna päivänä asiakkaan
ilmoittaman mukaan, ja se voi olla 0–7 päivän kuluessa
valmistuspäivästä lukien.
Jokaisen kahden millilitran pullon sisältämä aktiivisuus on 3–80
GBq, mikä vastaa 0,73–
19 mikrogrammaa lutetiumia (
177
Lu) aktiivisuuden viiteaikana. Tilavuus on 0,075–2 ml.
Jokaisen 10 millilitran pullon sisältämä aktiivisuus on 8–150
GBq, mikä vastaa 1,9–36 mikrogrammaa
lutetiumia (
177
Lu) aktiivisuuden viiteaikana. Tilavuus on 0,2–3,75 ml.
Teoreettinen ominaisaktiivisuus on 4 110 GBq/mg lutetiumia (
177
Lu). Lääkevalmisteen
ominaisuusaktiivisuus aktiivisuuden viiteaikana on merkitty
etikettiin, ja se on aina suurempi kuin
3 000 GBq/mg.
Kantaja-ainetta ei ole lisätty (n.c.a). Lutetium(
177
Lu)kloridia tuotetaan säteilyttämällä erittäin
rikastettua (> 99 %) ytterbiumia (
176
Yb) neutronilähteissä, joiden terminen neutronivuo vaihtelee
välillä 10
13
ja 10
16
cm
−2
s
−1
. Seuraava ydinreaktio on jatkuva säteilytyksessä:
176
Yb(n, γ)
177
Yb →
177
Lu
Tuotettu ytterbium (
177
Yb), jonka puoliintumisaika on 1,9 päivää, hajoaa lutetiumiksi (
177
Lu).
Kromatografiassa kertynyt lutetium (
177
Lu) erotetaan alkuperäisestä kohtiomateriaalista kemiallisesti.
Lutetium (
177
Lu) lähettää sekä keskienergisiä beetahiukkasia että
kuvannettavia gammafotoneja, ja sen
puoliintumisaika on 6,647 päivää. Lutetiumin (
177
Lu) primaarisäteilypäästöt esitetään taulukossa 1.
TAULUKKO 1: LUTETIUMIN (
177
LU) PRIMAARISÄTEILYPÄÄSTÖJÄ KOSKEVAT TIEDOT
Säteily
Energia (keV)*
Abundanssi (%)
Beeta (β
−
)
47,66
11,61
Beeta (β
−
)
111,69
9,0
Beeta (β
−
)
149
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 16-02-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 08-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 16-02-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 08-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 16-02-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 08-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 16-02-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 08-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 16-02-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 08-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 16-02-2021
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 08-01-2019
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 16-02-2021
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 16-02-2021
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 16-02-2021

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia