Capecitabine Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - capecitabin - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - antineoplastiske midler - capecitabine teva er indiceret til adjuverende behandling af patienter efter operation i fase iii (dukes 'stadium c) tyktarmskræft. capecitabin teva er indiceret til behandling af metastatisk kolorektal cancer. capecitabin teva er angivet for first‑line behandling af fremskreden gastrisk cancer i kombination med en platin‑baseret regime. capecitabin teva i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. tidligere behandling skulle have inkluderet en antracyklin. capecitabin teva er også indiceret som monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af taxaner og en antracyklin, der indeholder kemoterapi, eller for hvem yderligere antracyklin terapi er ikke oplyst.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - budesonide, formoterol fumarate dihydrate - asthma; pulmonary disease, chronic obstructive - medicin for obstruktiv sygdomme, - budesonid / formoterol teva pharma b. indikeres kun hos voksne 18 år og ældre. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. er angivet i den almindelige behandling af astma, hvor anvendelsen af en kombination (inhaleret binyrebarkhormon og langtidsvirkende β2 adrenoceptor agonist) er passende:-hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med inhalerede kortikosteroider og "efter behov" inhaleret korttidsvirkende β2 adrenoceptor-agonister. eller-i patienter, der allerede er tilstrækkeligt kontrolleret på både inhaleret binyrebarkhormon og langtidsvirkende β2 adrenoceptor-agonister. copdsymptomatic behandling af patienter med kol med forceret udånding volumen i 1 sekund (fev1) .

Imatinib Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva

teva b.v. - imatinib - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - antineoplastic agents, protein kinase inhibitors - imatinib teva er indiceret til behandling ofadult og pædiatriske patienter med nyligt diagnosticeret philadelphia-kromosom (bcr‑abl) positiv (ph+) kronisk myeloid leukæmi (cml), for hvem bone marrow transplantation er ikke betragtes som den første linje behandling. voksne og pædiatriske patienter med ph+ cml i kronisk fase efter svigt af interferon‑alfa terapi, eller i accelereret fase eller blast krise. voksne og pædiatriske patienter med nyligt diagnosticeret philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastær leukæmi (ph+ all) integreret med kemoterapi. voksne patienter med recidiverende eller refraktær ph+ alle som monoterapi. voksne patienter med myelodysplastiske/myeloproliferative sygdomme (mds/mpd), der er forbundet med platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gen re-arrangementer. voksne patienter med avanceret hypereosinophilic syndrom (hes) og/eller kronisk eosinofil leukæmi (cel) med fip1l1-pdgfra omlejring. virkning af imatinib om resultatet af bone marrow transplantation er ikke fastlagt. imatinib teva is indicated forthe treatment of adult patients with kit (cd 117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours (gist). the adjuvant treatment of adult patients who are at significant risk of relapse following resection of kit (cd117)-positive gist. patienter, der har en lav eller meget lav risiko for tilbagefald, bør ikke modtage adjuverende behandling. the treatment of adult patients with unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (dfsp) and adult patients with recurrent and/or metastatic dfsp who are not eligible for surgery. in adult and paediatric patients, the effectiveness of imatinib is based on overall haematological and cytogenetic response rates and progression-free survival in cml, on haematological and cytogenetic response rates in ph+ all, mds/mpd, on haematological response rates in hes/cel and on objective response rates in adult patients with unresectable and/or metastatic gist and dfsp and on recurrence-free survival in adjuvant gist. the experience with imatinib in patients with mds/mpd associated with pdgfr gene re-arrangements is very limited (see section 5. undtagen i nyligt diagnosticeret kronisk cml-fase, der er ingen kontrollerede undersøgelser, der påviser en klinisk fordel eller øget overlevelse for disse sygdomme.

Ibandronic Acid Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

ibandronic acid teva

teva pharma b.v. - ibandronsyre - breast neoplasms; neoplasm metastasis; fractures, bone; osteoporosis, postmenopausal - narkotika til behandling af knoglesygdomme - ibandronic acid 50mgibandronic syre teva er indiceret til forebyggelse af skelet hændelser (patologiske frakturer, knogle komplikationer, som kræver strålebehandling eller operation) hos patienter med brystkræft og knoglemetastaser. ibandronic acid 150mgtreatment of osteoporosis in postmenopausal women at increased risk of fracture. en reduktion af risikoen for vertebrale frakturer er blevet påvist, at effekten på lårbenshals brud er ikke blevet oprettet.

Mycophenolate mofetil Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

mycophenolate mofetil teva

teva pharma b.v. - mycophenolatmofetil - graft afvisning - immunosuppressiva - mycophenolatmofetil teva angives i kombination med ciclosporin og kortikosteroider til forebyggelse af akutte transplantation afvisning i patienter, allogen nyre, hjerte eller hepatisk transplantationer.

Pramipexole Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

pramipexole teva

teva pharma b.v. - pramipexoldihydrochloridmonohydrat - parkinsons sygdom - anti-parkinson-lægemidler - pramipexol teva er indiceret til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk parkinsons sygdom, alene (uden levodopa) eller i kombination med levodopa, jeg. i løbet af sygdommen gennem sene stadier når virkningen af levodopa aftager eller bliver inkonsekvent og udsving i den terapeutiske effekt opstå (slutningen af dosis eller 'on-off' udsving). pramipexol teva er angivet i voksne til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk restless legs syndrome i doser på op til 0,. 54 mg base (0. 75 mg salt) (se afsnit 4.

Budesonide/Formoterol Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol fumarate dihydrate - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - medicin for obstruktiv sygdomme, - budesonid / formoterol teva er kun indiceret hos voksne 18 år og ældre. asthmabudesonide/formoterol teva er angivet i den almindelige behandling af astma, hvor anvendelsen af en kombination (inhaleret binyrebarkhormon og langtidsvirkende β2 adrenoceptor agonist) er hensigtsmæssige:i patienter ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med inhalerede kortikosteroider og "efter behov" inhaleret korttidsvirkende β2 adrenoceptor-agonister. orin patienter, der allerede er tilstrækkeligt kontrolleret på både inhaleret binyrebarkhormon og langtidsvirkende β2 adrenoceptor-agonister. copdsymptomatic behandling af patienter med svær kol (fev1 < 50% forventet normale) og en historie med gentagne eksacerbationer, der har betydelige symptomer på trods af regelmæssig behandling med langtidsvirkende bronkodilatatorer.

Dimethyl fumarate Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

dimethyl fumarate teva

teva gmbh - dimethylfumarat - multiple sclerosis, relapsing-remitting; multiple sclerosis - immunosuppressiva - dimethyl fumarate teva is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 13 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (rrms).

Imatinib Teva B.V. Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

imatinib teva b.v.

teva b.v. - imatinib mesilate - dermatofibrosarcoma; gastrointestinal stromal tumors; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive - antineoplastiske midler - imatinib teva b. is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment. , pædiatriske patienter med ph+ cml i kronisk fase efter svigt af interferon-alfa terapi, eller i accelereret fase eller blast krise. voksne patienter med ph+ cml i blast krise. fra voksne og pædiatriske patienter med nyligt diagnosticeret philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastær leukæmi (ph+ all) integreret med kemoterapi. voksne patienter med recidiverende eller refraktær ph+ alle som monoterapi. voksne patienter med myelodysplastiske/myeloproliferative sygdomme (mds/mpd), der er forbundet med platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gen re-arrangementer. voksne patienter med avanceret hypereosinophilic syndrom (hes) eller kronisk eosinofil leukæmi (cel) med fip1l1-pdgfra omlejring. virkning af imatinib om resultatet af bone marrow transplantation er ikke fastlagt. imatinib teva b. is indicated for: , the treatment of adult patients with kit (cd 117) positive unresectable and/or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours (gist). den adjuverende behandling af voksne patienter, der er en væsentlig risiko for tilbagefald efter resektion af kit (cd117)-positiv kernen. patienter, der har en lav eller meget lav risiko for tilbagefald, bør ikke modtage adjuverende behandling. behandlingen af voksne patienter med inoperabel dermatofibrosarcoma protuberans (dfsp) og voksne patienter med tilbagevendende og/eller metastatisk dfsp, som ikke er berettiget til kirurgi. i voksne og pædiatriske patienter, effektiviteten af imatinib er baseret på det samlede hæmatologiske og cytogenetisk respons priser og progression-fri overlevelse i cml, på hæmatologiske og cytogenetisk respons priser i ph+ all, mds/mpd, på hæmatologiske svarprocenten i hes/cel og på objektive responsrater i voksne patienter med inoperabel og/eller metastatisk gist og dfsp og på recidiv-fri overlevelse i adjuvans kernen. erfaringerne med imatinib i patienter med mds/mpd, der er forbundet med pdgfr gen re-arrangementer er meget begrænset. der er ingen kontrollerede undersøgelser, der påviser en klinisk fordel eller øget overlevelse for disse sygdomme.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budesonide, formoterol - astma - medicin for obstruktiv sygdomme, - budesonid / formoterol teva pharma b. indikeres kun hos voksne 18 år og ældre. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.