NexGard

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
08-04-2020

Aktiv bestanddel:

afoxolaner

Tilgængelig fra:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC-kode:

QP53BE01

INN (International Name):

afoxolaner

Terapeutisk gruppe:

Hunde

Terapeutisk område:

Isoxazolines, Ectoparasiticides til systemisk brug

Terapeutiske indikationer:

Behandling af loppeangreb på hunde (Ctenocephalides felis og C. canis) i mindst 5 uger. Produktet kan bruges som en del af en behandlingsstrategi til bekæmpelse af loppe allergi dermatitis (FAD). Behandling af kryds angreb i hunde (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus). En behandling, der dræber flåter i op til en måned. Lopper og flåter skal vedhæfte til værten og påbegynde fodring for at blive udsat for det aktive stof. Behandling af demodicosis (forårsaget af Demodex canis). Behandling af sarcoptic mange (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis).

Produkt oversigt:

Revision: 11

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2014-02-11

Indlægsseddel

                15
B. INDLÆGSSEDDEL
16
INDLÆGSSEDDEL:
NEXGARD 11 MG TYGGETABLETTER TIL HUND 2–4
KG
NEXGARD 28 MG TYGGETABLETTER TIL HUND >4–10
KG
NEXGARD 68 MG TYGGETABLETTER TIL HUND >10–25
KG
NEXGARD 136 MG TYGGETABLETTER TIL HUND >25–50
KG
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
TYSKLAND
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin du Calquet
31000 Toulouse
Frankrig
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
NexGard 11 mg tyggetabletter til hund 2–4 kg
NexGard 28 mg tyggetabletter til hund >4–10 kg
NexGard 68 mg tyggetabletter til hund >10–25 kg
NexGard 136 mg tyggetabletter til hund >25–50 kg
afoxolaner
3.
ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
En tyggetablet indeholder:
NexGard
Afoxolaner (mg)
Tyggetabletter til hund 2–4 kg
11,3
Tyggetabletter til hund >4–10 kg
28,3
Tyggetabletter til hund >10–25 kg
68
Tyggetabletter til hund >25–50 kg
136
Marmoreret rød til rødbrun, rund (tablet til hund 2–4 kg) eller
rektangulær (tablet til hund >4–10 kg,
tablet til hund >10–25 kg og tablet til hund >25–50 kg).
4.
INDIKATIONER
Behandling af loppeangreb hos hund (
_Ctenocephalides felis_
og
_C.Canis_
) i mindst 5 uger. Præparatet
kan indgå som led i behandlingen af loppeallergi (FAD).
Behandling af flåtangreb hos hund (
_Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, _
_Rhipicephalus sanguineus_
). En behandling dræber flåter i op til én måned.
Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag
af føde for at blive udsat for det aktive
stof.
Behandling af infektion med
_Demodex canis_
(”hårsækmider”).
_ _
17
Behandling af skab (forårsaget af
_Sarcoptes scabiei _
var.
_canis_
)
5.
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
NexGard 11 mg tyggetabletter til hund 2–4 kg
NexGard 28 mg tyggetabletter til hund >4–10 kg
NexGard 68 mg tyggetabletter til hund >10–25 kg
NexGard 136 mg tyggetabletter til hund >25–50 kg
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tyggetablet indeholder:
AKTIVT STOF:
NexGard
Afoxolaner (mg)
Tyggetabletter til hund 2–4 kg
11,3
Tyggetabletter til hund >4–10 kg
28,3
Tyggetabletter til hund >10–25 kg
68
Tyggetabletter til hund >25–50 kg
136
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tyggetablet.
Marmoreret rød til rødbrun, rund (tablet til hund 2–4 kg) eller
rektangulær (tablet til hund >4–10 kg,
tablet til hund >10–25 kg og tablet til hund >25–50 kg).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Hund.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
Behandling af loppeinfestation hos hund (
_Ctenocephalides felis_
og
_C.Canis_
) i mindst 5 uger.
Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget
allergisk dermatitis (FAD).
Behandling af flåtinfestation hos hund (
_Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, _
_Rhipicephalus sanguineus_
). En behandling dræber flåter i op til en måned.
Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag
af føde for at blive eksponeret for det
aktive stof.
Behandling af demodecose (forårsaget af
_Demodex canis_
).
Behandling af skab (forårsaget af
_Sarcoptes scabiei _
var.
_canis_
)
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller flere af
hjælpestofferne.
3
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER ENKELT DYREART, SOM LÆGEMIDLET ER
BEREGNET TIL
Parasitter skal have startet indtag af føde fra værtsdyret for at
blive eksponeret for afoxolaner; derfor
kan risikoen for overførsel af parasitbårne lidelser ikke udelukkes.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Særlige forsigtighedsre
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 08-04-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 10-12-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 08-04-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 08-04-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 08-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 08-04-2020
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 10-12-2018

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik