Lojuxta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Lomitapide
Tilgængelig fra:
Amryt Pharmaceuticals DAC
ATC-kode:
C10AX12
INN (International Name):
lomitapide
Terapeutisk gruppe:
Lipid modificerende midler
Terapeutisk område:
Hyperkolesterolæmi
Terapeutiske indikationer:
Lojuxta er indiceret som et supplement til en low‑fat kost og andre lipid‑lowering lægemidler med eller uden lav density lipoprotein (LDL) aferese hos voksne patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi (HoFH). Genetiske bekræftelse af HoFH skal indhentes, når det er muligt. Andre former for primær hyperlipoproteinaemia og sekundære årsager til hypercholesterolaemia e. nefrotisk syndrom, hypothyroidisme) skal udelukkes,.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002578
Autorisation dato:
2013-07-31
EMEA kode:
EMEA/H/C/002578

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 10 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

lomitapid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lojuxta

Sådan skal du tage Lojuxta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lojuxta indeholder det aktive stof lomitapid. Lomitapid er et “lipidmodificerende middel“, der virker

ved at blokere virkningen af ”mikrosomalt triglyceridtransferprotein”. Dette protein findes i cellerne i

leveren og tarmene, hvor det medvirker til at samle fedtstoffer til større partikler, der derefter frigives

til blodbanen. Lojuxta blokerer dette protein og nedsætter derved indholdet af fedtstoffer og kolesterol

(lipider) i blodet.

Lojuxta anvendes til behandling af voksne patienter med meget højt kolesterol, der skyldes en arvelig

sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi eller HoFH). Den arves typisk fra både faderen og

moderen, som ligeledes har arvet et højt kolesterolindhold fra deres forældre. Patientens niveau af

“skadeligt” kolesterol er meget højt fra en meget tidlig alder. Det “skadelige” kolesterol kan i en tidlig

alder medføre hjerteanfald, slagtilfælde eller andre hændelser. Lojuxta anvendes sammen med

fedtfattig diæt og anden lipidsænkende behandling til at nedsætte kolesterolniveauet.

Lojuxta kan nedsætte blodets indhold af:

LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) (”skadeligt” kolesterol)

totalkolesterol

apolipoprotein-B, et protein, der transporterer “skadeligt kolesterol” i blodet

triglycerider (fedt, der transporteres i blodet)

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lojuxta

Tag ikke Lojuxta:

hvis du er allergisk over for lomitapid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lojuxta (angivet i

afsnit 6)

hvis du har leverproblemer eller af ukendt årsag har unormale leverprøver

hvis du har tarmproblemer eller ikke kan optage føde fra tarmen

hvis du dagligt tager mere end 40 mg simvastatin (et andet kolesterolsænkende lægemiddel)

hvis du får nogen af følgende lægemidler, som påvirker nedbrydningen af lomitapid i kroppen:

itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol (mod

svampeinfektioner)

telithromycin, clarithromycin, erythromycin (mod bakterieinfektioner)

indinavir, nelfinavir, saquinavir (mod hiv-infektion)

diltiazem, verapamil (mod højt blodtryk eller angina) og dronedaron (til regulering af

hjerterytmen)

hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller har mistanke om, at du er gravid (se afsnit 2

under ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lojuxta:

hvis du har leverproblemer, herunder leverproblemer, når du får andre lægemidler.

Disse kapsler kan medføre bivirkninger, som også kan være tegn på leverproblemer. Sådanne

bivirkninger er anført i afsnit 4, og du skal straks sige det til lægen, hvis du får nogen af disse

tegn og symptomer, da de kan skyldes leverskade. Lægen vil tage en blodprøve til kontrol af

leveren, før du begynder at tage kapslerne, hver gang din dosis bliver sat op, samt regelmæssigt

under behandlingen. Disse blodprøver skal gøre det muligt for lægen at tilpasse din dosis. Hvis

blodprøverne viser, at der er leverproblemer, vil lægen muligvis sætte din dosis ned eller stoppe

behandlingen.

Du kan i nogle tilfælde opleve væsketab/dehydrering, f.eks. i tilfælde af opkastning, kvalme og diarré.

Det er vigtigt at undgå dehydrering ved at drikke tilstrækkeligt med væske (se afsnit 4).

Børn og unge

Der er ikke udført undersøgelser hos børn og unge under 18 år. Det frarådes derfor at anvende dette

lægemiddel til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Lojuxta

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Andre lægemidler kan ændre den måde, som Lojuxta virker på. Tag ikke nogen af følgende

lægemidler, når du får Lojuxta:

visse lægemidler mod infektioner med bakterier, svampe eller hiv (se afsnit 2 under ”Tag ikke

Lojuxta”)

visse lægemidler mod højt blodtryk eller angina eller til regulering af hjerterytmen (se afsnit 2

under ”Tag ikke Lojuxta”)

Du skal også fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende lægemidler, da

det kan være nødvendigt at ændre din dosis af Lojuxta:

kolesterolsænkende lægemidler (f.eks. atorvastatin)

kombinerede orale svangerskabsforebyggende midler (f.eks. ethinylestradiol, norgestimat)

glukokortikoider (f.eks. beclometason, prednisolon), som er steroide lægemidler, der anvendes

til behandling af inflammation ved tilstande såsom svær astma og arthritis

lægemidler til behandling af kræft (f.eks. bicalutamid, lapatinib, methotrexat, nilotinib,

pazopanib, tamoxifen) eller kvalmestillende midler ved kræftbehandling (f.eks. fosaprepitant)

immunundertrykkende lægemidler (f.eks. ciclosporin, tacrolimus)

lægemidler til behandling af bakterie- og svampeinfektioner (f.eks. nafcillin, azithromycin,

roxithromycin, clotrimazol)

lægemidler til behandling og forebyggelse af blodpropper (f.eks. cilostazol, ticagrelor)

lægemidler til behandling af angina (brystsmerter fra hjertet) (f.eks. ranolazin)

lægemidler mod forhøjet blodtryk (f.eks. amlodipin, lacidipin)

lægemidler til regulering af hjerterytmen (f.eks. amiodaron)

lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. phenobarbital, carbamazepin, fenytoin)

lægemidler til behandling af sukkersyge (f.eks. pioglitazon, linagliptin)

lægemidler til behandling af tuberkulose (f.eks. isoniazid, rifampicin)

tetracyklin-antibiotika til behandling af infektioner såsom urinvejsinfektion

lægemidler til behandling af angsttilstande og depression (f.eks. alprazolam, fluoxetin,

fluvoxamin)

lægemidler mod for megen mavesyre (f.eks. ranitidin, cimetidin)

aminoglutethimid (lægemiddel til behandling af Cushings syndrom)

lægemidler til behandling af svær acne (f.eks. isotretinoin)

paracetamol (smertestillende)

lægemidler til behandling af cystisk fibrose (f.eks. ivacaftor)

lægemidler til behandling af ufrivillig vandladning (f.eks. propiverin)

lægemidler til behandling af for lavt natriumindhold i blodet (f.eks. tolvaptan)

lægemidler til behandling af udtalt søvnighed i dagtimerne (f.eks. modafinil)

visse plantelægemidler:

Perikum (mod depression)

Ginkgo (til styrkelse af hukommelsen)

Guldsegl (mod inflammation og infektion)

Lojuxta kan påvirke den måde, andre lægemidler virker på. Sig det til lægen eller på apoteket, hvis du

tager nogen af følgende lægemidler:

orale svangerskabsforebyggende midler (se afsnit 2 under ”Graviditet og amning”)

andre kolesterolsænkende lægemidler såsom:

statiner, f.eks. simvastatin. Risikoen for leverskade er øget, når Lojuxta anvendes

sammen med statiner. Muskelømhed og muskelsmerter (myalgi) eller muskelsvaghed

(myopati) kan også indtræde. Kontakt straks lægen, hvis du får muskelømhed,

muskelsmerter eller muskelsvaghed uden tilsyneladende årsag. Du bør ikke tage

mere end 40 mg simvastatin, når du bruger Lojuxta (se afsnit 2 under “Tag ikke

Lojuxta”)

kumarin-antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler, f.eks. warfarin)

lægemidler til behandling af kræft (f.eks. everolimus, imatinib, lapatinib, nilotinib og

topotecan)

immunundertrykkende lægemidler (f.eks. sirolimus)

lægemidler til behandling af hiv (f.eks. maraviroc)

lægemidler til behandling og forebyggelse af blodpropper (f.eks. dabigatranetexilat)

lægemidler til behandling af angina (brystsmerter fra hjertet) (f.eks. ranolazin)

lægemidler mod forhøjet blodtryk (f.eks. talinolol, aliskiren, ambrisentan)

lægemidler til regulering af hjerterytmen (f.eks. digoxin)

lægemidler til behandling af sukkersyge (f.eks. saxagliptin, sitagliptin)

lægemidler til behandling af urinsur gigt (podagra) (f.eks. colchicin)

lægemidler til behandling af lavt natriumindhold i blodet (f.eks. tolvaptan)

antihistaminer, som er lægemidler til behandling af høfeber (f.eks. fexofenadin)

Brug af Lojuxta sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke nogen form for grapefrugtjuice.

Alkoholindtagelse under behandling med Lojuxta frarådes.

Det kan være nødvendigt at tilpasse din dosis af Lojuxta, hvis du indtager pebermynteolie

eller bitre appelsiner (pomerans).

For at mindske risikoen for problemer med maven skal du holde en fedtfattig diæt, mens du

tager dette lægemiddel. Få råd fra en diætist om, hvad du kan spise, mens du tager Lojuxta.

Graviditet og amning

Tag ikke dette lægemiddel, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller har mistanke om, at du

er gravid, da der er risiko for, at det kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid, mens du tager

dette lægemiddel, skal du straks kontakte lægen og holde op med at tage kapslerne.

Graviditet

Før påbegyndelse af behandlingen skal du sikre dig, at du ikke er gravid, og du skal bruge

effektiv svangerskabsforebyggelse efter lægens råd. Hvis du bruger p-piller og får en episode

med diarré eller opkastning af mere end 2 dages varighed, skal du bruge anden

svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondomer eller pessar) i 7 dage, efter at symptomerne er

svundet.

Hvis du efter at have påbegyndt behandling med Lojuxta beslutter, at du gerne vil være

gravid, skal du sige det til lægen, da din behandling skal ændres.

Amning

Det vides ikke, om Lojuxta går over i modermælken. Sig det til lægen, hvis du ammer eller

planlægger at amme. Lægen vil muligvis bede dig holde op med at tage Lojuxta eller holde op

med at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lojuxta kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du føler dig svimmel

under behandlingen, skal du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før du får det bedre.

Lojuxta indeholder lactose.

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager

Lojuxta.

3.

Sådan skal du tage Lojuxta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Kapslerne skal ordineres af en læge, som har erfaring med behandling

af forstyrrelser i blodlipiderne, og som også skal kontrollere dig regelmæssigt.

Den anbefalede startdosis er en 5 mg kapsel dagligt. Dosen kan af din læge efterhånden langsomt

sættes op til højst 60 mg dagligt. Lægen skal rådgive dig om:

hvilken dosis du skal tage, og hvor længe

hvornår din dosis skal sættes op eller ned

Du skal ikke på egen hånd ændre din dosis.

Tag Lojuxta ved sengetid med et glas vand mindst 2 timer efter aftensmåltidet (se afsnit 2

under “Brug af Lojuxta sammen med mad, drikke og alkohol”).

Tag ikke Lojuxta sammen med et måltid, da det kan give maveproblemer.

Hvis du tager anden medicin, der sænker kolesterol ved at binde galdesyrerne, såsom

colesevelam eller colestyramin, skal du tage den medicin, der binder galdesyrerne, mindst

4 timer før eller 4 timer efter at du tager Lojuxta.

Da Lojuxta kan påvirke virkningen af andre lægemidler og andre lægemidler kan påvirke Lojuxta, vil

lægen eventuelt ændre tidspunktet for indtagelse af din medicin. Alternativt kan lægen nedsætte din

dosis af Lojuxta. Fortæl lægen om enhver ændring i de lægemidler, du tager.

Du skal også dagligt have tilskud af vitamin E og essentielle fedtsyrer (omega-3 og omega-6), mens

du tager dette lægemiddel. Den dosis, du normalt skal have, er angivet nedenfor. Spørg lægen eller

diætisten om, hvorfra du kan skaffe disse kosttilskud. Se afsnit 2 under ”Brug af Lojuxta sammen med

mad, drikke og alkohol”.

Daglig dosis

Vitamin E

400 IE*

Omega-3

Cirka

110 mg*

80 mg

210 mg

Omega-6

Linolsyre

200 mg

* IE – internationale enheder, mg - milligram

Hvis du har taget for meget Lojuxta

Kontakt straks lægen eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Lojuxta

Tag den næste dosis til sædvanlig tid næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lojuxta

Hvis du holder op med at tage Lojuxta, kan dit kolesteroltal stige igen. Kontakt lægen, før du holder

op med at bruge dette lægemiddel.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

der er ofte blevet indberettet om prøver, der viser unormal leverfunktion (forekommer hos op

til 1 ud af 10 behandlede) Tegn og symptomer på leverproblemer er følgende:

kvalme

opkastning

mavesmerter

muskelømhed eller -smerter

feber

gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene

unormal træthed

influenzalignende fornemmelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer, da lægen muligvis vil stoppe

behandlingen.

Følgende bivirkninger er også forekommet:

Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

diarré

kvalme og opkastning

mavesmerter, maveubehag eller oppustet mave

nedsat appetit

fordøjelsesbesvær

tarmluft

forstoppelse

vægttab

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede):

inflammation af maven og tarmen med diarré og opkastning

opstød

bøvsen

følelse af ikke at være kommet af med afføringen, tvingende afføringstrang

blødning fra endetarmen eller blod i afføringen

svimmelhed, hovedpine, migræne

træthed, manglende energi eller almen svaghed

forstørret, beskadiget lever eller fedtlever

lilla misfarvning af huden, massive knopper på huden, udslæt, gule knopper på huden

ændrede blodkoagulationsprøver

ændret blodtælling

fald i blodets indhold af kalium, caroten, vitamin E og vitamin K

muskeltrækninger

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede):

influenza eller forkølelse, feber, bihulebetændelse, hoste

for lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

dehydrering, mundtørhed

øget appetit

brændende eller stikkende fornemmelse fra huden

hævede øjne

sår eller ømt punkt i halsen

blodigt opkast

tør hud

blærer

svedtendens

smertefulde eller hævede led, smerter i hænder eller fødder

muskelsmerter

blod eller protein i urinen

brystsmerter

ændret gang

unormal lungefunktionsprøve

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

hårtab (alopeci).

muskelsmerter (myalgi)

væsketab, der kan forårsage hovedpine, mundtørhed, svimmelhed, træthed eller bevidstløshed

(dehydrering)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Lojuxta utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten eller kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lojuxta indeholder:

Aktivt stof: lomitapid.

Lojuxta 5 mg: Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 5 mg lomitapid.

Lojuxta 10 mg: Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 10 mg lomitapid.

L2ojuxta 20 mg: Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 20 mg lomitapid.

Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, natriumstivelsesglycolat (type A),

mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat

(vedrørende lactosemonohydrat, se afsnit 2 under “Lojuxta indeholder lactose”).

Kapselskal:

Kapselskallen til 5 og 10 mg kapsler indeholder gelatine, titandioxid (E171) og jernoxid, rød

(E172).

Kapselskallen til 20 mg kapsler indeholder gelatine og, titandioxid (E171).

Alle kapsler er mærket med spiselig sort trykfarve.

Udseende og pakningsstørrelser

Lojuxta 5 mg har orange overdel og orange underdel, mærket “5 mg” på underdelen og

“A733“ på overdelen med sort trykfarve.

Lojuxta 10 mg har orange overdel og hvid underdel, mærket “10 mg” på underdelen og

“A733“ på overdelen med sort trykfarve.

Lojuxta 20 mg har hvid overdel og hvid underdel, mærket “20 mg” på underdelen og “A733“

på overdelen med sort trykfarve.

Pakningsstørrelser:

28 kapsler

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amryt Pharmaceuticals DAC

90 Harcourt Street

Dublin 2

Irland

Fremstiller

HÄLSA Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

48155 Münster

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tél/Tel: +800 44 474447

Tél/Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Lietuva

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

България

Amryt Pharmaceuticals DAC

Teл.: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Česká republika

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Magyarország

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Danmark

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tlf: +800 44 474447

Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Malta

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Deutschland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Nederland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Eesti

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Norge

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Ελλάδα

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Österreich

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

España

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Polska

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

France

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tél: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Portugal

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Hrvatska

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

România

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Ireland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenija

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Ísland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Sími: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenská republika

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Italia

Amryt Pharma Italy SRL

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Suomi/Finland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Κύπρος

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Sverige

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Latvija

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

United Kingdom

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447 (freephone)

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige vilkår”. Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå

fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske

Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil

om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 60 mg

lomitapid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lojuxta

Sådan skal du tage Lojuxta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lojuxta indeholder det aktive stof lomitapid. Lomitapid er et “lipidmodificerende middel“, der virker

ved at blokere virkningen af ”mikrosomalt triglyceridtransferprotein”. Dette protein findes i cellerne i

leveren og tarmene, hvor det medvirker til at samle fedtstoffer til større partikler, der derefter frigives

til blodbanen. Lojuxta blokerer dette protein og nedsætter derved indholdet af fedtstoffer og kolesterol

(lipider) i blodet.

Lojuxta anvendes til behandling af voksne patienter med meget højt kolesterol, der skyldes en arvelig

sygdom (homozygot familiær hyperkolesterolæmi eller HoFH). Den arves typisk fra både faderen og

moderen, som ligeledes har arvet et højt kolesterolindhold fra deres forældre. Patientens niveau af

“skadeligt” kolesterol er meget højt fra en meget tidlig alder. Det “skadelige” kolesterol kan i en tidlig

alder medføre hjerteanfald, slagtilfælde eller andre hændelser. Lojuxta anvendes sammen med

fedtfattig diæt og anden lipidsænkende behandling til at nedsætte kolesterolniveauet.

Lojuxta kan nedsætte blodets indhold af:

LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) (”skadeligt” kolesterol)

totalkolesterol

apolipoprotein-B, et protein, der transporterer “skadeligt kolesterol” i blodet

triglycerider (fedt, der transporteres i blodet)

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lojuxta

Tag ikke Lojuxta:

hvis du er allergisk over for lomitapid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lojuxta (angivet i

afsnit 6)

hvis du har leverproblemer eller af ukendt årsag har unormale leverprøver

hvis du har tarmproblemer eller ikke kan optage føde fra tarmen

hvis du dagligt tager mere end 40 mg simvastatin (et andet kolesterolsænkende lægemiddel)

hvis du får nogen af følgende lægemidler, som påvirker nedbrydningen af lomitapid i kroppen:

itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol (mod

svampeinfektioner)

telithromycin, clarithromycin, erythromycin (mod bakterieinfektioner)

indinavir, nelfinavir, saquinavir (mod hiv-infektion)

diltiazem, verapamil (mod højt blodtryk eller angina) og dronedaron (til regulering af

hjerterytmen)

hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller har mistanke om, at du er gravid (se afsnit 2

under ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lojuxta:

hvis du har leverproblemer, herunder leverproblemer, når du får andre lægemidler.

Disse kapsler kan medføre bivirkninger, som også kan være tegn på leverproblemer. Sådanne

bivirkninger er anført i afsnit 4, og du skal straks sige det til lægen, hvis du får nogen af disse

tegn og symptomer, da de kan skyldes leverskade. Lægen vil tage en blodprøve til kontrol af

leveren, før du begynder at tage kapslerne, hver gang din dosis bliver sat op, samt regelmæssigt

under behandlingen. Disse blodprøver skal gøre det muligt for lægen at tilpasse din dosis. Hvis

blodprøverne viser, at der er leverproblemer, vil lægen muligvis sætte din dosis ned eller stoppe

behandlingen.

Du kan i nogle tilfælde opleve væsketab/dehydrering, f.eks. i tilfælde af opkastning, kvalme og diarré.

Det er vigtigt at undgå dehydrering ved at drikke tilstrækkeligt med væske (se afsnit 4).

Børn og unge

Der er ikke udført undersøgelser hos børn og unge under 18 år. Det frarådes derfor at anvende dette

lægemiddel til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Lojuxta

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Andre lægemidler kan ændre den måde, som Lojuxta virker på. Tag ikke nogen af følgende

lægemidler, når du får Lojuxta:

visse lægemidler mod infektioner med bakterier, svampe eller hiv (se afsnit 2 under ”Tag ikke

Lojuxta”)

visse lægemidler mod højt blodtryk eller angina eller til regulering af hjerterytmen (se afsnit 2

under ”Tag ikke Lojuxta”)

Du skal også fortælle det til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen af følgende lægemidler, da

det kan være nødvendigt at ændre din dosis af Lojuxta:

kolesterolsænkende lægemidler (f.eks. atorvastatin)

kombinerede orale svangerskabsforebyggende midler (f.eks. ethinylestradiol, norgestimat)

glukokortikoider (f.eks. beclometason, prednisolon), som er steroide lægemidler, der anvendes

til behandling af inflammation ved tilstande såsom svær astma og arthritis

lægemidler til behandling af kræft (f.eks. bicalutamid, lapatinib, methotrexat, nilotinib,

pazopanib, tamoxifen) eller kvalmestillende midler ved kræftbehandling (f.eks. fosaprepitant)

immunundertrykkende lægemidler (f.eks. ciclosporin, tacrolimus)

lægemidler til behandling af bakterie- og svampeinfektioner (f.eks. nafcillin, azithromycin,

roxithromycin, clotrimazol)

lægemidler til behandling og forebyggelse af blodpropper (f.eks. cilostazol, ticagrelor)

lægemidler til behandling af angina (brystsmerter fra hjertet) (f.eks. ranolazin)

lægemidler mod forhøjet blodtryk (f.eks. amlodipin, lacidipin)

lægemidler til regulering af hjerterytmen (f.eks. amiodaron)

lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. phenobarbital, carbamazepin, fenytoin)

lægemidler til behandling af sukkersyge (f.eks. pioglitazon, linagliptin)

lægemidler til behandling af tuberkulose (f.eks. isoniazid, rifampicin)

tetracyklin-antibiotika til behandling af infektioner såsom urinvejsinfektion

lægemidler til behandling af angsttilstande og depression (f.eks. alprazolam, fluoxetin,

fluvoxamin)

lægemidler mod for megen mavesyre (f.eks. ranitidin, cimetidin)

aminoglutethimid (lægemiddel til behandling af Cushings syndrom)

lægemidler til behandling af svær acne (f.eks. isotretinoin)

paracetamol (smertestillende)

lægemidler til behandling af cystisk fibrose (f.eks. ivacaftor)

lægemidler til behandling af ufrivillig vandladning (f.eks. propiverin)

lægemidler til behandling af for lavt natriumindhold i blodet (f.eks. tolvaptan)

lægemidler til behandling af udtalt søvnighed i dagtimerne (f.eks. modafinil)

visse plantelægemidler:

Perikum (mod depression)

Ginkgo (til styrkelse af hukommelsen)

Guldsegl (mod inflammation og infektion)

Lojuxta kan påvirke den måde, andre lægemidler virker på. Sig det til lægen eller på apoteket, hvis du

tager nogen af følgende lægemidler:

orale svangerskabsforebyggende midler (se afsnit 2 under ”Graviditet og amning”)

andre kolesterolsænkende lægemidler såsom:

statiner, f.eks. simvastatin. Risikoen for leverskade er øget, når Lojuxta anvendes

sammen med statiner. Muskelømhed og muskelsmerter (myalgi) eller muskelsvaghed

(myopati) kan også indtræde. Kontakt straks lægen, hvis du får muskelømhed,

muskelsmerter eller muskelsvaghed uden tilsyneladende årsag. Du bør ikke tage

mere end 40 mg simvastatin, når du bruger Lojuxta (se afsnit 2 under “Tag ikke

Lojuxta”)

kumarin-antikoagulantia (blodfortyndende lægemidler, f.eks. warfarin)

lægemidler til behandling af kræft (f.eks. everolimus, imatinib, lapatinib, nilotinib og

topotecan)

immunundertrykkende lægemidler (f.eks. sirolimus)

lægemidler til behandling af hiv (f.eks. maraviroc)

lægemidler til behandling og forebyggelse af blodpropper (f.eks. dabigatranetexilat)

lægemidler til behandling af angina (brystsmerter fra hjertet) (f.eks. ranolazin)

lægemidler mod forhøjet blodtryk (f.eks. talinolol, aliskiren, ambrisentan)

lægemidler til regulering af hjerterytmen (f.eks. digoxin)

lægemidler til behandling af sukkersyge (f.eks. saxagliptin, sitagliptin)

lægemidler til behandling af urinsur gigt (podagra) (f.eks. colchicin)

lægemidler til behandling af lavt natriumindhold i blodet (f.eks. tolvaptan)

antihistaminer, som er lægemidler til behandling af høfeber (f.eks. fexofenadin)

Brug af Lojuxta sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke nogen form for grapefrugtjuice.

Alkoholindtagelse under behandling med Lojuxta frarådes.

Det kan være nødvendigt at tilpasse din dosis af Lojuxta, hvis du indtager pebermynteolie

eller bitre appelsiner (pomerans).

For at mindske risikoen for problemer med maven skal du holde en fedtfattig diæt, mens du

tager dette lægemiddel. Få råd fra en diætist om, hvad du kan spise, mens du tager Lojuxta.

Graviditet og amning

Tag ikke dette lægemiddel, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller har mistanke om, at du

er gravid, da der er risiko for, at det kan skade det ufødte barn. Hvis du bliver gravid, mens du tager

dette lægemiddel, skal du straks kontakte lægen og holde op med at tage kapslerne.

Graviditet

Før påbegyndelse af behandlingen skal du sikre dig, at du ikke er gravid, og du skal bruge

effektiv svangerskabsforebyggelse efter lægens råd. Hvis du bruger p-piller og får en episode

med diarré eller opkastning af mere end 2 dages varighed, skal du bruge anden

svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondomer eller pessar) i 7 dage, efter at symptomerne er

svundet.

Hvis du efter at have påbegyndt behandling med Lojuxta beslutter, at du gerne vil være

gravid, skal du sige det til lægen, da din behandling skal ændres.

Amning

Det vides ikke, om Lojuxta går over i modermælken. Sig det til lægen, hvis du ammer eller

planlægger at amme. Lægen vil muligvis bede dig holde op med at tage Lojuxta eller holde op

med at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lojuxta kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis du føler dig svimmel

under behandlingen, skal du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før du får det bedre.

Lojuxta indeholder lactose.

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager

Lojuxta.

3.

Sådan skal du tage Lojuxta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Kapslerne skal ordineres af en læge, som har erfaring med behandling

af forstyrrelser i blodlipiderne, og som også skal kontrollere dig regelmæssigt.

Den anbefalede startdosis er en 5 mg kapsel dagligt. Dosen kan af din læge efterhånden langsomt

sættes op til højst 60 mg dagligt. Lægen skal rådgive dig om:

hvilken dosis du skal tage, og hvor længe

hvornår din dosis skal sættes op eller ned

Du skal ikke på egen hånd ændre din dosis.

Tag Lojuxta ved sengetid med et glas vand mindst 2 timer efter aftensmåltidet (se afsnit 2

under “Brug af Lojuxta sammen med mad, drikke og alkohol”).

Tag ikke Lojuxta sammen med et måltid, da det kan give maveproblemer.

Hvis du tager anden medicin, der sænker kolesterol ved at binde galdesyrerne, såsom

colesevelam eller colestyramin, skal du tage den medicin, der binder galdesyrerne, mindst

4 timer før eller 4 timer efter at du tager Lojuxta.

Da Lojuxta kan påvirke virkningen af andre lægemidler og andre lægemidler kan påvirke Lojuxta, vil

lægen eventuelt ændre tidspunktet for indtagelse af din medicin. Alternativt kan lægen nedsætte din

dosis af Lojuxta. Fortæl lægen om enhver ændring i de lægemidler, du tager.

Du skal også dagligt have tilskud af vitamin E og essentielle fedtsyrer (omega-3 og omega-6), mens

du tager dette lægemiddel. Den dosis, du normalt skal have, er angivet nedenfor. Spørg lægen eller

diætisten om, hvorfra du kan skaffe disse kosttilskud. Se afsnit 2 under ”Brug af Lojuxta sammen med

mad, drikke og alkohol”.

Daglig dosis

Vitamin E

400 IE*

Omega-3

Cirka

110 mg*

80 mg

210 mg

Omega-6

Linolsyre

200 mg

* IE – internationale enheder, mg - milligram

Hvis du har taget for meget Lojuxta

Kontakt straks lægen eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Lojuxta

Tag den næste dosis til sædvanlig tid næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lojuxta

Hvis du holder op med at tage Lojuxta, kan dit kolesteroltal stige igen. Kontakt lægen, før du holder

op med at bruge dette lægemiddel.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

der er ofte blevet indberettet om prøver, der viser unormal leverfunktion (forekommer hos op

til 1 ud af 10 behandlede) Tegn og symptomer på leverproblemer er følgende:

kvalme

opkastning

mavesmerter

muskelømhed eller -smerter

feber

gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene

unormal træthed

influenzalignende fornemmelse

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af disse symptomer, da lægen muligvis vil stoppe

behandlingen.

Følgende bivirkninger er også forekommet:

Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

diarré

kvalme og opkastning

mavesmerter, maveubehag eller oppustet mave

nedsat appetit

fordøjelsesbesvær

tarmluft

forstoppelse

vægttab

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede):

inflammation af maven og tarmen med diarré og opkastning

opstød

bøvsen

følelse af ikke at være kommet af med afføringen, tvingende afføringstrang

blødning fra endetarmen eller blod i afføringen

svimmelhed, hovedpine, migræne

træthed, manglende energi eller almen svaghed

forstørret, beskadiget lever eller fedtlever

lilla misfarvning af huden, massive knopper på huden, udslæt, gule knopper på huden

ændrede blodkoagulationsprøver

ændret blodtælling

fald i blodets indhold af kalium, caroten, vitamin E og vitamin K

muskeltrækninger

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede):

influenza eller forkølelse, feber, bihulebetændelse, hoste

for lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

dehydrering, mundtørhed

øget appetit

brændende eller stikkende fornemmelse fra huden

hævede øjne

sår eller ømt punkt i halsen

blodigt opkast

tør hud

blærer

svedtendens

smertefulde eller hævede led, smerter i hænder eller fødder

muskelsmerter

blod eller protein i urinen

brystsmerter

ændret gang

unormal lungefunktionsprøve

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

hårtab (alopeci).

muskelsmerter (myalgi)

væsketab, der kan forårsage hovedpine, mundtørhed, svimmelhed, træthed eller bevidstløshed

(dehydrering)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Lojuxta utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten eller kartonen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lojuxta indeholder:

Aktivt stof: lomitapid.

Lojuxta 30 mg: Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 30 mg lomitapid.

Lojuxta 40 mg: Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 40 mg lomitapid.

Lojuxta 60 mg: Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 60 mg lomitapid.

Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, natriumstivelsesglycolat (type A),

mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat

(vedrørende lactosemonohydrat, se afsnit 2 under “Lojuxta indeholder lactose”).

Kapselskal:

Kapselskallen til 30 mg kapsler indeholder gelatine, titandioxid (E171), jernoxid, rød (E172)

og jernoxid, gul (E172).

Kapselskallen til 40 mg kapsler indeholder gelatine, titandioxid (E171) og jernoxid, gul

(E172).

.Kapselskallen til 60 mg kapsler indeholder gelatine, titandioxid (E171) og jernoxid, gul

(E172)

Alle kapsler er mærket med spiselig sort trykfarve.

Udseende og pakningsstørrelser

Lojuxta 30 mg har orange overdel og gul underdel, mærket “30 mg” på underdelen og “A733“

på overdelen med sort trykfarve.

Lojuxta 40 mg har gul overdel og hvid underdel, mærket “40 mg” på underdelen og “A733“

på overdelen med sort trykfarve.

Lojuxta 60 mg har gul overdel og gul underdel, mærket “60 mg” på underdelen og “A733“ på

overdelen med sort trykfarve.

Pakningsstørrelser:

28 kapsler

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amryt Pharmaceuticals DAC

90 Harcourt Street

Dublin 2

Irland

Fremstiller

HÄLSA Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

48155 Münster

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tél/Tel: +800 44 474447

Tél/Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Lietuva

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

България

Amryt Pharmaceuticals DAC

Teл.: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Česká republika

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Magyarország

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Danmark

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tlf: +800 44 474447

Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Malta

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Deutschland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Nederland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Eesti

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Norge

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tlf: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Ελλάδα

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Österreich

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

España

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Polska

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

France

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tél: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Portugal

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Hrvatska

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

România

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Ireland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenija

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Ísland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Sími: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Slovenská republika

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Italia

Amryt Pharma Italy SRL

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Suomi/Finland

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Κύπρος

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tηλ: +800 44 474447

Tηλ: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Sverige

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Latvija

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

United Kingdom

Amryt Pharmaceuticals DAC

Tel: +800 44 474447 (freephone)

Tel: +44 1604 549952

medinfo@amrytpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige vilkår”. Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå

fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det anvendes til en sjælden sygdom. Det Europæiske

Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil

om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 10 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg

Lojuxta, kapsler, hårde, 60 mg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 5 mg lomitapid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 70,12 mg lactose (som monohydrat) (se pkt. 4.4).

Lojuxta, kapsler, hårde, 10 mg

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 10 mg lomitapid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 140,23 mg lactose (som monohydrat) (se pkt. 4.4).

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 20 mg lomitapid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 129,89 mg lactose (som monohydrat) (se pkt. 4.4).

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 30 mg lomitapid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 194,84 mg lactose (som monohydrat) (se pkt. 4.4).

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 40 mg lomitapid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 259,79 mg lactose (som monohydrat) (se pkt. 4.4).

Lojuxta, kapsler, hårde, 60 mg

Hver hård kapsel indeholder lomitapidmesylat svarende til 60 mg lomitapid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 389,68 mg lactose (som monohydrat) (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler, hårde.

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg

Kapslen er en hård kapsel med orange overdel og orange underdel og måler 19,4 mm. Den er mærket

“5 mg” med sort blæk på underdelen og “A733” på overdelen.

Lojuxta, kapsler, hårde, 10 mg

Kapslen er en hård kapsel med orange overdel og hvid underdel og måler 19,4 mm. Den er mærket

“10 mg” med sort blæk på underdelen og “A733” på overdelen.

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

Kapslen er en hård kapsel med hvid overdel og hvid underdel og måler 19,4 mm. Den er mærket

“20 mg” med sort blæk på underdelen og “A733” på overdelen.

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

Kapslen er en hård kapsel med orange overdel og gul underdel og måler 21,6 mm. Den er mærket

“30 mg” med sort blæk på underdelen og “A733” på overdelen.

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg

Kapslen er en hård kapsel med gul overdel og hvid underdel og måler 23,4 mm. Den er mærket

“40 mg” med sort blæk på underdelen og “A733” på overdelen.

Lojuxta, kapsler, hårde, 60 mg

Kapslen er en hård kapsel med gul overdel og gul underdel og måler 23,4 mm. Den er mærket

“60 mg” med sort blæk på underdelen og “A733” på overdelen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Lojuxta er indiceret som tillægsbehandling til fedtfattig diæt og andre lipidsænkende lægemidler, med

eller uden aferese af lav-densitetslipoprotein (LDL), hos voksne patienter med homozygot familiær

hyperkolesterolæmi (HoFH).

Diagnosen HoFH bør om muligt altid verificeres genetisk. Andre former for primær

hyperlipoproteinæmi og sekundære årsager til hyperkolesterolæmi (f.eks. nefrotisk syndrom,

hypotyroidisme) skal være udelukket.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med Lojuxta bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af

forstyrrelser i blodlipiderne.

Dosering

Den anbefalede startdosis er 5 mg én gang dagligt. Under forudsætning af acceptabel sikkerhed og

tolerabilitet kan dosis efter 2 uger sættes op til 10 mg og efter et interval på mindst fire uger til 20 mg,

40 mg og den anbefalede maksimale dosis på 60 mg (se pkt. 4.8).

Dosis bør øges gradvist for at minimere forekomsten og sværhedsgraden af gastrointestinale

bivirkninger og forhøjede aminotransferaseværdier.

Administration sammen med et måltid kan øge eksponeringen for lomitapid. Det bør tages på tom

mave mindst 2 timer efter aftensmåltidet, da fedtindholdet i et nyligt måltid kan have negativ

indvirkning på den gastrointestinale tolerabilitet.

Fedtfattig diæt mindsker hyppigheden og sværhedsgraden af gastrointestinale bivirkninger under

anvendelse af Lojuxta. Før initiering af behandlingen bør patienterne følge en diæt med et

kalorieindhold fra fedtstoffer på mindre end 20 % og fortsætte på denne diæt under behandlingen.

Patienterne bør have rådgivning om diæt.

Patienterne bør undgå grapefrugtjuice (se pkt. 4.4 og 4.5).

Til patienter, der får en stabil vedligeholdelsesdosis af Lojuxta, og som er i behandling med

atorvastatin, bør:

Lægemidlerne enten administreres med 12 timers mellemrum

ELLER

Dosis af Lojuxta halveres.

Patienter på 5 mg skal fastholdes på 5 mg.

Derefter kan forsigtig titrering overvejes, afhængigt af LDL-C-respons og sikkerhed/tolerabilitet.

Ved seponering af atorvastatin bør dosis af Lojuxta optitreres i henhold til LDL-C-respons og

sikkerhed/tolerabilitet.

Til patienter, der får en stabil vedligeholdelsesdosis af Lojuxta, og som er i behandling med en hvilken

som helst anden svag CYP3A4-hæmmer, bør lægemidlerne (Lojuxta og den svage CYP3A4-hæmmer)

administreres med 12 timers mellemrum.

Det bør overvejes at begrænse den maksimale dosis af Lojuxta i henhold til den tilsigtede LDL-C-

respons. Ekstra forsigtighed bør udvises ved administration af mere end én svag CYP3A4-hæmmer

sammen med Lojuxta.

På grundlag af de iagttagne fald i niveauet af essentielle fedtsyrer og vitamin E i de kliniske studier

bør patienterne dagligt have kosttilskud af 400 IE vitamin E og cirka 200 mg linolsyre, 110 mg

icosapentaensyre, 210 mg alfalinolensyre (ALA) og 80 mg docosahexaensyre (DHA), så længe de er i

behandling med Lojuxta.

Særlige populationer

Ældre

Der er begrænset erfaring med anvendelse af lomitapid hos patienter over 65 år. Der bør derfor

udvises særlig forsigtighed hos disse patienter.

I det anbefalede dosisregime begyndes med en dosis i den nedre del af dosisområdet, efterfulgt af en

gradvis forsigtig optrapning, afhængigt af tolerabiliteten hos den enkelte patient. Der anbefales derfor

ingen justering af dosisregimet for ældre.

Nedsat leverfunktion

Lomitapid er kontraindiceret ved moderat eller svært nedsat leverfunktion, herunder ved prøver, der

viser persisterende abnorm leverfunktion af ukendt årsag (se pkt. 4.3 og 5.2).

Ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A) bør 40 mg dagligt ikke overskrides.

Nyrefunktionsnedsættelse

For dialysepatienter i terminalstadiet bør 40 mg dagligt ikke overskrides (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af lomitapid hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt, hvorfor det

frarådes at anvende dette lægemiddel hos børn. Der foreligger ingen data.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Moderat eller svært nedsat leverfunktion, herunder prøver, der viser persisterende abnorm

leverfunktion af ukendt årsag (se pkt. 4.2).

Kendt betydelig eller kronisk tarmsygdom såsom inflammatorisk tarmsygdom eller

malabsorption.

Samtidig administration af >40 mg simvastatin (se pkt. 4.5).

Brug af Lojuxta sammen med stærke eller moderate hæmmere af cytokrom P450 (CYP) 3A4

(f.eks. antimykotiske azoler såsom itraconazol, fluconazol, ketoconazol, voriconazol,

posaconazol, makrolidantibiotika såsom erythromycin eller clarithromycin, ketolidantibiotika

såsom telithromycin, hiv-proteasehæmmere, calciumkanalblokkerne diltiazem og verapamil,

samt det antiarytmiske middel dronedaron (se pkt. 4.5)).

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Unormale leverenzymværdier og overvågning af leveren

Lomitapid kan medføre forhøjede værdier af leverenzymerne alaninaminotransferase [ALAT] og

aspartataminotransferase [ASAT] samt leversteatose (se pkt. 5.1). Der har ikke været nogen samtidige

eller efterfølgende klinisk betydningsfulde stigninger i serumbilirubin, INR eller alkalisk fosfatase.

Det vides ikke, i hvilket omfang lomitapid-associeret leversteatose bidrager til forhøjelsen af

aminotransferase-værdierne. Ændringerne i leverenzymer kan forekomme på ethvert tidspunkt under

behandlingen, men optræder oftest under dosiseskalering.

Skønt der ikke er beskrevet tilfælde af hepatisk dysfunktion (forhøjede aminotransferaser med stigning

i bilirubin eller International Normalized Ratio [INR]) eller leversvigt, er der bekymring for, at

lomitapid kan fremkalde steatohepatitis, som efter nogle år kan progrediere til cirrhose. De kliniske

undersøgelser til støtte for sikkerheden og virkningen af lomitapid ved HoFH kan på grund af deres

omfang og varighed ikke forventes at have vist denne bivirkning.

Overvågning af leverfunktionsprøver

Før behandlingen med Lojuxta bør foretages bestemmelse af ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase,

totalbilirubin, gammaglutamyltransferase (gamma-GT) og serumalbumin. Lojuxta er kontraindiceret

ved moderat eller svært nedsat leverfunktion og ved prøver, der viser persisterende abnorm

leverfunktion af ukendt årsag. Ved unormale leverrelaterede prøver ved baseline kan det overvejes at

indlede behandling med Lojuxta, når patienten er blevet tilstrækkeligt undersøgt af en hepatolog, og

abnormiteterne ved baseline er blevet udredt eller normaliseret.

I det første år bør der tages leverrelaterede prøver (som minimum ALAT og ASAT) før hver

dosisforhøjelse, dog mindst én gang om måneden. Efter det første år skal disse prøver tages mindst

hver tredje måned og før enhver dosisforhøjelse. Ved forhøjet aminotransferase bør dosis af Lojuxta

nedsættes, og ved persisterende eller klinisk betydningsfulde forhøjelser bør Lojuxta seponeres (se

Tabel 1 for konkrete anbefalinger).

Dosisændring baseret på forhøjede hepatiske aminotransferaser

Tabel 1 sammenfatter anbefalingerne for dosisjustering og overvågning for patienter, som får

forhøjede aminotransferaser under behandlingen med Lojuxta.

Tabel 1:

Dosisjustering og overvågning for patienter med forhøjede aminotransferaser

ALAT eller ASAT

Anbefalinger for behandling og overvågning*

≥ 3 x og < 5 x øvre

normalværdi (ULN)

Bekræft forhøjelsen ved gentagelse af bestemmelsen inden for en uge.

Ved bekræftelse reduceres dosis, og der tages supplerende

leverrelaterede prøver, hvis dette ikke allerede er sket (såsom alkalisk

fosfatase, totalbilirubin og INR).

Prøverne gentages hver uge, og doseringen indstilles, hvis der er tegn på

abnorm leverfunktion (stigning i bilirubin eller INR), hvis

aminotransferase kommer over 5 x ULN, eller hvis aminotransferase

ikke kommer under 3 x ULN i løbet af ca. 4 uger. Patienter med

persisterende forhøjede aminotransferaseværdier > 3x ULN henvises til

nærmere undersøgelse ved hepatolog.

Hvis behandlingen med Lojuxta genoptages, efter at

aminotransferaserne er faldet til < 3x ULN, bør det overvejes at

nedsætte dosis og øge hyppigheden af overvågningen af leverrelaterede

prøver.

≥ 5 x ULN

Doseringen indstilles, og der tages yderligere leverrelaterede prøver,

hvis dette ikke allerede er sket (såsom alkalisk fosfatase, totalbilirubin

og INR). Hvis aminotransferaserne ikke kommer under 3 x ULN inden

for ca. 4 uger, henvises patienten til nærmere undersøgelse ved

hepatolog.

Hvis behandlingen med Lojuxta genoptages efter at aminotransferaserne

er faldet til < 3 x ULN, reduceres dosis og leverrelaterede prøver

overvåges hyppigere.

*

Anbefalingerne er baseret på en ULN på ca. 30-40 internationale enheder/l

.

Hvis de forhøjede aminotransferaseværdier er ledsaget af kliniske tegn på leverskade (såsom kvalme,

opkastning, abdominalsmerter, feber, gulsot, letargi, influenzalignende symptomer), stigninger i

bilirubin ≥ 2 x ULN eller aktiv leversygdom, bør behandlingen med Lojuxta seponeres og patienten

henvises til hepatolog til nærmere undersøgelse

.

Det kan overvejes at genoptage behandlingen, hvis fordelene anses for at overstige risiciene ved

potentiel leversygdom.

Leversteatose og risiko for progressiv leversygdom

I overensstemmelse med virkningsmekanismen af lomitapid fik størstedelen af de behandlede

patienter stigninger i det hepatiske fedtindhold. I en åben fase 3-undersøgelse udviklede 18 af

23 patienter med HoFH leversteatose (leverens fedtindhold > 5,56 %), målt ved kernemagnetisk

resonansspektroskopi (MRS) (se pkt. 5.1). Den mediane absolutte stigning i leverens fedtindhold var

6 % både efter 26 ugers og 78 ugers behandling, fra 1 % ved baseline, målt ved MRS. Leversteatose er

en risikofaktor for progressiv leversygdom, herunder steatohepatitis og cirrhose. De langsigtede

konsekvenser af leversteatose i forbindelse med behandling med lomitapid er ukendte. De kliniske

data tyder på, at fedtakkumuleringen i leveren er reversibel efter ophør af behandlingen med Lojuxta,

men det vides ikke, om der er histologiske sequelae, navnlig efter langvarig anvendelse.

Overvågning for tegn på progressiv leversygdom.

Der bør regelmæssigt screenes for steatohepatitis/fibrose ved baseline og en gang om året under

anvendelse af følgende scanninger og vurderinger af biomarkører:

Scanning for vævselasticitet, f.eks. Fibroscan, acoustic radiation force impulse (ARFI) eller

magnetisk resonans (MR)-elastografi

Gamma-GT og serumalbumin til påvisning af eventuel leverskade

Mindst én markør i hver af følgende kategorier:

Højfølsom bestemmelse af C-reaktivt protein (hs-CRP), sænkningsreaktion (ESR),

CK-18 Fragment, NashTest (leverinflammation)

Enhanced Liver Fibrosis (ELF)-panel, Fibrometer, ASAT/ALAT-forhold, Fib-4-score,

Fibrotest (leverfibrose)

Udførelsen af disse prøver og deres fortolkning bør ske i samarbejde mellem den behandlende læge og

hepatolog. Ved mistanke om steatohepatitis eller fibrose bør leverbiopsi overvejes.

Hvis steatohepatitis eller fibrose verificeres ved biopsi, bør benefit/risk-forholdet revurderes og

behandlingen om nødvendigt seponeres.

Dehydrering

Efter markedsføringen er der rapporteret om dehydrering og hospitalsindlæggelse hos patienter i

behandling med lomitapid. Patienter i behandling med lomitapid bør orienteres om den potentielle

risiko for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale bivirkninger og tage forholdsregler for at

undgå væskemangel.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-hæmmere

Lomitapid synes at være et følsomt substrat for metabolisering ved CYP3A4. CYP3A4-hæmmere øger

eksponeringen for lomitapid. Stærke hæmmere øger således eksponeringen med ca. en faktor 27.

Moderate eller stærke CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret sammen med Lojuxta (se pkt. 4.3).

I de kliniske studier med lomitapid fik én patient med HoFH markant forhøjede aminotransferaser

(ALAT 24 x ULN, ASAT 13 x ULN) få dage efter at være sat i behandling med clarithromycin, der er

en stærk CYP3A4-hæmmer. Hvis behandling med moderate eller stærke CYP3A4-hæmmere ikke kan

undgås, må Lojuxta seponeres, så længe denne behandling står på.

Samtidig brug af svage CYP3A4-hæmmere forventes at øge eksponeringen for lomitapid. Ved

administration sammen med atorvastatin bør lægemidlerne enten gives med 12 timers mellemrum,

eller dosis af Lojuxta halveres (se pkt. 4.2). Når Lojuxta gives sammen med en hvilken som helst

anden svag CYP3A4-hæmmer, bør lægemidlerne administreres med 12 timers mellemrum.

Samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer

Lægemidler, der inducerer CYP3A4, må forventes at øge hastigheden og omfanget af

metaboliseringen af lomitapid. CYP3A4-induktorer har tidsafhængig virkning og kan være mindst

2 uger om at nå maksimal effekt efter påbegyndelse af behandlingen med dem. Efter seponering af

CYP3A4-induktorer kan CYP3A4-induktionen omvendt være mindst 2 uger om at aftage.

Koadministration af en CYP3A4-induktor forventes at mindske virkningen af lomitapid. Enhver

indvirkning på virkningen må forventes at være variabel. Ved koadministration af CYP3A4-induktorer

(dvs. aminoglutethimid, nafcillin, non-nukleoside revers transkriptasehæmmere, phenobarbital,

rifampicin, carbamazepin, pioglitazon, glukokortikoider, modafinil og phenytoin) med Lojuxta bør

muligheden for lægemiddelinteraktioner med indvirkning på virkningen tages i betragtning. Perikum

bør ikke anvendes sammen med Lojuxta.

Ved sådan koadministration anbefales det at øge hyppigheden af LDL-C-bestemmelserne og overveje

at øge dosis af Lojuxta for at sikre opretholdelse af den ønskede virkning, hvis den pågældende

CYP3A4-induktor påtænkes anvendt kronisk. Ved seponering af en CYP3A4-induktor bør

muligheden for øget eksponering tages i betragtning, og dosisreduktion af Lojuxta kan være

nødvendig.

Samtidig anvendelse af HMG-CoA-reduktasehæmmere (“statiner”)

Lomitapid øger plasmakoncentrationen af statiner. Når Lojuxta anvendes som tillægsbehandling til et

statin, bør patienten overvåges for bivirkninger, der er forbundet med brug af høje doser af statiner.

Statiner forårsager undertiden myopati. I sjældne tilfælde kan myopatien antage form af

rhabdomyolyse med eller uden akut nyresvigt sekundært til myoglobinuri og være fatal. Alle patienter,

der får lomitapid som tillægsbehandling til et statin, bør informeres om den potentielle øgede risiko for

myopati og instrueres i straks at melde uforklarlig muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed. Der bør ikke

anvendes simvastatin i doser >40 mg sammen med Lojuxta (se pkt. 4.3).

Grapefrugtjuice

Grapefrugtjuice skal undgås af patienter i behandling med Lojuxta.

Risiko for superterapeutisk eller subterapeutisk antikoagulation med kumarinbaserede antikoagulantia

Lomitapid øger plasmakoncentrationen af warfarin. Dosisforøgelse af Lojuxta kan medføre

supraterapeutisk antikoagulation, og dosisreduktion kan medføre subterapeutisk antikoagulation.

Problemer med regulering af INR bidrog til tidlig udtræden af fase 3-studiet for 1 ud af 5 patienter, der

samtidig fik warfarin. Ved warfarinbehandling bør INR regelmæssigt overvåges, navnlig efter enhver

dosisændring af Lojuxta. Warfarindosis bør justeres efter det kliniske behov.

Samtidig alkoholindtagelse

Alkohol kan øge mængden af hepatisk fedt og fremkalde eller forværre leverskade. I fase 3-studiet

opgav 3 ud af 4 patienter med ALAT > 5 x ULN at have et alkoholforbrug, der oversteg de anbefalede

grænser i protokollen. Alkoholindtagelse under behandling med lomitapid frarådes.

Hepatotoksiske midler

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse af Lojuxta sammen med andre lægemidler med kendt

hepatotoksisk potentiale såsom isotretinoin, amiodaron, paracetamol (> 4 g dagligt i ≥ 3 dage om

ugen), methotrexat, tetracykliner og tamoxifen. Virkningen af anvendelse af lomitapid sammen med

andre hepatotoksiske lægemidler kendes ikke. Hyppigere overvågning af leverrelaterede prøver kan

være nødvendig.

Nedsat absorption af fedtopløselige vitaminer og fedtsyrer i serum

Som følge af sin virkningsmekanisme kan lomitapid nedsætte optagelsen af fedtopløselige

næringsstoffer fra tyndtarmen. I fase 3-studiet fik patienterne dagligt tilskud af vitamin E, linolsyre,

ALA, EPA og DHA. I dette studie faldt medianniveauet af serum-vitamin E, ALA, linolsyre, EPA,

DHA og arakidonsyre fra udgangsværdien til uge 26, men holdt sig over undergrænsen af

referenceområdet. Der blev ikke iagttaget negative kliniske følger af reduktionen i disse værdier ved

behandling med lomitapid i op til 78 uger. Patienter i behandling med Lojuxta bør tage dagligt tilskud

af 400 internationale enheder vitamin E og cirka 200 mg linolsyre, 210 mg ALA, 110 mg EPA og

80 mg DHA.

Antikonception hos fertile kvinder

Før initiering af behandling af fertile kvinder bør der gives tilstrækkelig vejledning om effektiv

antikonception, og effektiv antikonception bør tages i anvendelse. Patienter, der får østrogenbaserede

orale antikonceptionsmidler, bør informeres om muligheden for nedsat effektivitet ved diarré og/eller

opkastning (se pkt. 4.5). Østrogenholdige orale antikonceptionsmidler er svage CYP3A4-hæmmere (se

pkt. 4.2).

Patienterne skal instrueres om, at de i tilfælde af graviditet straks skal kontakte lægen og holde op med

at tage Lojuxta (se pkt. 4.6).

Lactose

Lojuxta indeholder lactose. Det bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningerne af andre lægemidler på lomitapid og andre former for interaktion

Tabel 2:

Interaktioner mellem Lojuxta og andre lægemidler samt andre former for

interaktion

Lægemidler

Virkning på lomitapid-

koncentration

Anbefaling for koadministration med Lojuxta

CYP3A4-hæmmere

Når lomitapid 60 mg blev givet

sammen med ketoconazol

200 mg to gange dagligt (en

potent CYP3A4-hæmmer), blev

AUC af lomitapid forøget med

ca. en faktor 27, og C

blev

forøget med ca. en faktor 15.

Interaktion mellem moderate

CYP3A4-hæmmere og

lomitapid er ikke undersøgt.

Moderate CYP3A4-hæmmere

forventes at have betydelig

indvirkning på

farmakokinetikken af lomitapid.

Samtidig anvendelse af

moderate CYP3A4-hæmmere

forventes at øge eksponeringen

for lomitapid med en faktor

4-10, baseret på resultaterne af

undersøgelsen med den potente

CYP3A4-hæmmer ketoconazol

og historiske data om CYP3A4-

modelstoffet midazolam.

Samtidig administration af

svage CYP3A4-hæmmere

forventes at øge eksponeringen

for lopitamid.

Når lomitapid 20 mg blev

Potente eller moderate CYP3A4-hæmmere er

kontraindiceret sammen med Lojuxta. Ved

tvingende behov for behandling med antimykotiske

azoler (f.eks. itraconazol, ketoconazol, fluconazol,

voriconazol, posaconazol), det antiarytmiske

lægemiddel dronedaron, makrolidantibiotika (f.eks.

erythromycin, clarithromycin), ketolidantibiotika

(f.eks. telithromycin), hiv-proteasehæmmere eller

calciumantagonisterne diltiazem og verapamil bør

Lojuxta seponeres under denne behandling (se pkt.

4.3 og 4.4).

Grapefrugt juice er en moderat hæmmer af

CYP3A4 og forventes at øge eksponeringen for

lomitapid væsentligt. Patienter i behandling med

Lojuxta bør undgå indtagelse af grapefrugtjuice.

Ved samtidig administration af atorvastatin bør

Lojuxta og atorvastatin enten administreres med 12

timers mellemrum, eller dosis af Lojuxta halveres

(se pkt. 4.2). Lojuxta og enhver anden svag

CYP3A4-hæmmer bør tages med 12 timers

mellemrum. Eksempler på svage CYP3A4-

hæmmere: alprazolam, amiodaron, amlodipin,

atorvastatin, azithromycin, bicalutamid, cilostazol,

cimetidin, ciclosporin, clotrimazol, fluoxetin,

fluvoxamin, fosaprepitant, ginkgo, guldsegl,

isoniazid, ivacaftor, lacidipin, lapatinib, linagliptin,

nilotinib, østrogenholdige orale

antikonceptionsmidler, pazopanib, pebermynteolie,

propiverin, ranitidin, ranolazin, roxithromycin, bitre

appelsiner (pomerans), tacrolimus, ticagrelor og

Lægemidler

Virkning på lomitapid-

koncentration

Anbefaling for koadministration med Lojuxta

administreret samtidig med

atorvastatin, en svag CYP3A4-

hæmmer, steg AUC og C

lomitapid til cirka det dobbelte.

Når lomitapid og atorvastatin

blev taget med 12 timers

mellemrum, blev der ikke set

nogen klinisk relevant stigning i

eksponeringen for lomitapid.

Når lomitapid 20 mg blev

administreret samtidig med eller

med 12 timers mellemrum fra

ethinylestradiol/norgestimat, en

svag CYP3A4-hæmmer, blev

der ikke set nogen klinisk

relevant stigning i

eksponeringen for lomitapid.

tolvaptan. Denne liste er ikke udtømmende, og den

ordinerende læge bør kontrollere

produktoplysningerne for lægemidler, der skal

koadministreres med Lojuxta, med henblik på

potentielle CYP3A4-medierede interaktioner.

Effekten af administration af mere end én svag

CYP3A4-hæmmer er ikke undersøgt, men

virkningen på eksponeringen for lomitapid

forventes at være større end med koadministration

af de enkelte hæmmere med lomitapid.

Ekstra forsigtighed bør udvises ved administration

af mere end én svag CYP3A4-hæmmer sammen

med Lojuxta.

CYP3A4-induktorer

Lægemidler, der inducerer

CYP3A4, må forventes at øge

hastigheden og omfanget af

metaboliseringen af lomitapid.

Dette vil i så fald nedsætte

virkningen af lomitapid. Enhver

indvirkning på virkningen må

forventes at være variabel.

Ved koadministration af CYP3A4-induktorer (dvs.

aminoglutethimid, nafcillin, non-nukleoside revers

transkriptasehæmmere, phenobarbital, rifampicin,

carbamazepin, pioglitazon, prikbladet perikon,

glukokortikoider, modafinil og phenytoin) med

Lojuxta bør muligheden for

lægemiddelinteraktioner med indvirkning på

virkningen tages i betragtning. Ved sådan

koadministration anbefales det at øge hyppigheden

af LDL-C-bestemmelser og om nødvendigt øge

dosis af Lojuxta for at sikre opretholdelse af den

ønskede virkning, hvis den pågældende

CYP3A4-induktor påtænkes anvendt kronisk.

Galdesyre-

sekvestranter

Lomitapid er ikke undersøgt for

interaktion med

galdesyresekvestranter (resiner

såsom colesevelam og

colestyramin).

Da galdesyresekvestranter kan interferere med

absorptionen af orale lægemidler, bør

galdesyresekvestranter tages mindst 4 timer før

eller mindst 4 timer efter Lojuxta.

Lomitapids virkning på andre lægemidler

HMG-CoA-reduktasehæmmere (statiner):

Lomitapid øger plasmakoncentrationen af statiner. Når

lomitapid 60 mg blev administreret til steady state inden simvastatin 40 mg, øgedes AUC og C

simvastatinsyre med henholdsvis 68 % og 57 %. Når lomitapid 60 mg blev administreret til steady

state inden atorvastatin 20 mg, øgedes AUC og C

af atorvastatinsyre med henholdsvis 52 % og

63 %. Når lomitapid 60 mg blev administreret til steady state inden rosuvastatin 20 mg, øgedes T

rosuvastatin fra 1 til 4 timer, AUC øgedes 32 %, mens C

var uændret. Risikoen for myopati med

simvastatin er dosisrelateret. Lojuxta er kontraindiceret hos patienter, der får høje doser af simvastatin

(>40 mg) (se pkt. 4.3 og 4.4).

Kumarin-antikoagulantia:

Når lomitapid 60 mg blev administreret til steady state og 6 dage efter

warfarin 10 mg, øgedes INR med en faktor 1,26. AUC af R(+)-warfarin og S(-)-warfarin øgedes med

henholdsvis 25 % og 30 %. C

af R(+)-warfarin og S(-)-warfarin øgedes med henholdsvis 14 % og

15 %. Ved koadministration af kumariner (såsom warfarin) og Lojuxta bør INR bestemmes før

initiering af behandlingen med Lojuxta og patienten overvåges regelmæssigt med henblik på

tilpasning af dosis af kumarin til det kliniske behov (se pkt. 4.4).

Fenofibrat, niacin og ezetimib

: Når lomitapid blev administreret til steady state inden mikroniseret

fenofibrat 145 mg, niacin 1000 mg som depotformulering eller ezetimib 10 mg, iagttoges ingen klinisk

betydningsfuld effekt på eksponeringen for nogen af disse lægemidler. Der er ikke behov for

dosisjustering ved koadministration med Lojuxta.

Perorale antikonceptionsmidler:

Ved administration af lomitapid 50 mg til steady state sammen med

et østrogenbaseret oralt antikonceptionsmiddel iagttoges ingen klinisk betydningsfuld eller statistisk

signifikant virkning på farmakokinetikken af komponenterne af det orale antikonceptionsmiddel

(ethinylestradiol og 17-deacetylnorgestimat, metabolitten af norgestimat). Lomitapid forventes ikke

direkte at påvirke virkningen af østrogenbaserede orale antikonceptionsmidler, men

hormonabsorptionen kan nedsættes ved diarré og/eller opkastning. Ved langvarig eller svær diarré

og/eller opkastning af mere end 2 dages varighed bør der anvendes supplerende antikonception i 7

dage, efter at symptomerne er svundet.

P-gp-substrater:

Lomitapid hæmmer P-gp

in vitro

og kan øge absorptionen af P-gp-substrater.

Koadministration af Lojuxta og P-gp-substrater (såsom aliskiren, ambrisentan, colchicin, dabigatran

etexilat, digoxin, everolimus, fexofenadin, imatinib, lapatinib, maraviroc, nilotinib, posaconazol,

ranolazin, saxagliptin, sirolimus, sitagliptin, talinolol, tolvaptan og topotecan) kan øge absorptionen af

P-gp-substrater. Dosisreduktion af det pågældende P-gp-substrat bør overvejes ved samtidig

anvendelse af Lojuxta.

In vitro-bestemmelse af lægemiddelinteraktioner

Lomitapid hæmmer CYP3A4. Lomitapid inducerer

ikke CYP1A2, -3A4 eller -2B6 og hæmmer ikke CYP1A2, -2B6, -2C9, -2C19, -2D6 eller -2E1.

Lomitapid er ikke et P-gp-substrat, men det hæmmer P-gp. Lomitapid hæmmer ikke

brystkræftresistensproteinet (BCRP).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Anvendelse hos kvinder i den fertile alder

Før initiering af behandling af kvinder i den fertile alder bør graviditet udelukkes, der bør gives

fyldestgørende rådgivning om effektive antikonceptionsmetoder, og effektiv antikonception bør tages i

anvendelse. Patienter, der får østrogenbaserede orale antikonceptionsmidler, bør informeres om

muligheden for nedsat effektivitet ved diarré og/eller opkastning. Der bør anvendes supplerende

antikonception, indtil symptomerne er forsvundet (se pkt. 4.5).

Graviditet

Lojuxta er kontraindiceret under graviditeten. Der foreligger ingen pålidelige data om anvendelse hos

gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist udviklingstoksicitet (teratogenicitet, embryotoksicitet, se pkt.

5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Amning

Det er ukendt, om lomitapid udskilles i human mælk. På grund af potentialet for bivirkninger baseret

på resultaterne af dyreforsøg med lomitapid (se pkt. 5.3) skal det besluttes, om amning skal ophøre

eller behandling med lægemidlet seponeres, idet der tages højde for lægemidlets betydning for

moderen.

Fertilitet

Der blev ikke iagttaget negativ virkning på fertiliteten hos han- eller hunrotter ved indgift af lomitapid

ved en systemisk eksponering (AUC), der vurderedes at være 4-5 gange højere end den, der opnås ved

brug af den anbefalede maksimale dosis til mennesker (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Lojuxta påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De alvorligste bivirkninger under behandlingen var abnorme leveraminotransferaseværdier (se pkt.

4.4).

De hyppigste bivirkninger var gastrointestinale. Der blev indberettet gastrointestinale bivirkninger hos

27 (93 %) af 29 patienter i det kliniske fase 3-studie. Diarré forekom hos 79 % af patienterne, kvalme

hos 65 %, dyspepsi hos 38 % og opkastning hos 34 %. Andre reaktioner, der blev beskrevet af mindst

20 % af patienterne, var abdominalsmerter, abdominalt ubehag, abdominal distension, konstipation og

flatulens. Gastrointestinale bivirkninger forekom hyppigere i dosiseskaleringsfasen af undersøgelsen

og aftog, når patienterne havde nået den maksimale tolererede dosis af lomitapid.

Gastrointestinale bivirkninger af svær intensitet blev beskrevet af 6 (21 %) af 29 patienter i det

kliniske fase 3-studie; heraf var de hyppigste diarré (4 patienter, 14 %), opkastning (3 patienter, 10 %)

samt abdominalsmerter, abdominal distension og/eller abdominalt ubehag (2 patienter, 7 %).

Gastrointestinale reaktioner var medvirkende begrundelse for tidlig udtræden af studiet hos 4 (14 %)

af patienterne.

De oftest beskrevne bivirkninger af svær intensitet var diarré (4 patienter, 14 %), opkastning

(3 patienter, 10 %) samt abdominal distension og forhøjet ALAT (2 patienter af hver, 7 %).

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til

< 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 3 angiver alle bivirkninger, der er beskrevet hos de 35 behandlede patienter i fase 2-

undersøgelsen UP1001 og i fase 3-undersøgelsen UP1002/AEGR-733-005 eller dennes forlængelse

AEGR-733-012.

Tabel 3

:

Hyppighed af bivirkninger hos HoFH-patienter

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Gastroenteritis

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Nedsat appetit

Ikke kendt

Dehydrering

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Hovedpine

Migræne

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré

Kvalme

Opkastning

Abdominalt ubehag

Dyspepsi

Abdominalsmerter

Øvre abdominalsmerter

Flatulens

Abdominal distension

Konstipation

Almindelig

Gastritis

Rektale tenesmer

Aerofagi

Defækationstrang

Eruktation

Hyppig afføring

Gastrisk dilatation

Gastriske lidelser

Gastroøsofageal reflukssygdom

Hæmorroidal blødning

Regurgitation

Lever og galdeveje

Almindelig

Steatosis hepatis

Hepatotoksicitet

Hepatomegali

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ekkymose

Papulae

Erytematøst udslæt

Xantom

Ikke kendt

Alopeci

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt

Myalgi

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Undersøgelser

Meget almindelig

Alaninaminotransferase forhøjet

Aspartataminotransferase forhøjet

Vægttab

Almindelig

Internationalt normaliseret ratio forhøjet

Alkalisk fosfatase i blodet forhøjet

Kalium i blodet nedsat

Caroten nedsat

Internationalt normaliseret ratio unormal

Leverfunktionsprøve unormal

Forlænget protrombintid

Transaminaser forhøjet

Vitamin E nedsat

Vitamin K nedsat

Tabel 4 angiver alle bivirkninger hos personer, der fik monoterapi med lomitapid (N=291) i fase 2-

undersøgelser hos personer med forhøjet LDL-C (N=462).

Tabel 4

:

Hyppigheden af bivirkninger hos patienter med forhøjet LDL-C

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig

Gastroenteritis

Gastrointestinal infektion

Influenza

Nasofaryngitis

Sinuitis

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Anæmi

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Dehydrering

Øget appetit

Nervesystemet

Ikke almindelig

Paræstesi

Somnolens

Øjne

Ikke almindelig

Hævede øjne

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Faryngeal læsion

Syndrom med hoste fra øvre luftveje

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré

Kvalme

Flatulens

Almindelig

Øvre abdominalsmerter

Abdominal distension

Abdominalsmerter

Opkastning

Abdominalt ubehag

Dyspepsi

Eruktation

Smerter i nedre abdomen

Hyppig afføring

Ikke almindelig

Mundtørhed

Hårde fæces

Gastroøsofageal reflukssygdom

Abdominal ømhed

Epigastrisk ubehag

Gastrisk dilatation

Hæmatemese

Nedre gastrointestinal blødning

Refluksøsofagitis

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Hepatomegali

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Blister

Tør hud

Hyperhidrose

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Muskelspasmer

Ikke almindelig

Artralgi

Myalgi

Smerter i ekstremiteter

Hævede led

Muskelsitren

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Hæmaturi

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Asteni

Ikke almindelig

Brystsmerter

Kulderystelser

Tidlig mæthed

Gangforstyrrelser

Utilpashed

Pyreksi

Undersøgelser

Almindelig

Alaninaminotransferase forhøjet

Aspartataminotransferase forhøjet

Leverenzymer forhøjet

Leverfunktionsprøve unormal

Neutrofiltal nedsat

Leukocyttal nedsat

Ikke almindelig

Vægttab

Blodbilirubin forhøjet

Gammaglutamyltransferase forhøjet

Neutrofilprocent forhøjet

Proteinuri

Forlænget protrombintid

Lungefunktionsprøve unormal

Leukocyttal forhøjet

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen specifik behandling ved overdosering. I tilfælde af overdosering skal patientens

symptomer behandles, og der skal iværksættes supplerende behandling efter behov. Leverrelaterede

test skal monitoreres. Hæmodialyse hjælper sandsynligvis ikke, da lomitapid i høj grad er

proteinbundet.

Hos gnavere var en enkelt oral dosis af lomitapid ≥600 gange højere end den anbefalede maksimale

dosis til mennesker (1 mg/kg) veltolereret. Den maksimale dosis, der blev administreret til mennesker

i de kliniske undersøgelser, var en enkeltdosis på 200 mg, som var uden bivirkninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lipid-modificerende midler, andre lipid-modificerende midler.

ATC-kode: C10AX12

Virkningsmekanisme

Lomitapid er en selektiv hæmmer af mikrosomalt transferprotein (MTP), et intracellulært

lipidtransportprotein, der findes i lumen af det endoplasmatiske reticulum, og som er ansvarligt for

binding og overførsel af individuelle lipidmolekyler mellem membraner. MTP spiller en vigtig rolle i

opbygningen af ApoB-holdige lipoproteiner i leveren og tarmene. Hæmning af MTP nedsætter

udskillelsen af lipoproteiner og nedsætter den cirkulerende koncentration af lipoprotein-bårne lipider,

herunder kolesterol og triglycerider.

Klinisk virkning og sikkerhed

En åben enkeltgruppeundersøgelse (UP1002/AEGR-733-005) vurderede virkningen og sikkerheden i

forbindelse med lomitapid givet sammen med fedtfattig diæt og andre lipidsænkende behandlinger til

voksne patienter med HoFH. Patienterne fik besked på at holde en fedtfattig diæt (<20 % af

kalorieindholdet fra fedt) og fortsætte med deres lipidsænkende behandling ved undersøgelsens

begyndelse herunder eventuel aferese, fra uge 6 før baseline og mindst til og med uge 26. Dosis af

lomitapid blev eskaleret fra 5 mg til en individuelt fastsat maksimalt tolereret dosis på op til 60 mg.

Efter uge 26 forblev patienterne på lomitapid for at bestemme effekterne af længerevarende

behandling, og de fik mulighed for at ændre deres lipidsænkende baggrundsbehandling.

Undersøgelsen gav mulighed for i alt 78 ugers behandling.

Der blev indrulleret 29 patienter, hvoraf 23 fuldførte til og med uge 78. Undersøgelsen omfattede 16

mænd (55 %) og 13 kvinder (45 %) med en gennemsnitsalder på 30,7 år og en variationsbredde på 18-

55 år. Den gennemsnitlige dosis af lomitapid var 45 mg i uge 26 og 40 mg i uge 78. I uge 26 var den

gennemsnitlige ændring i LDL-C fra baseline -40 % (p<0,001) i ”intent to treat”-populationen. Figur 1

angiver den gennemsnitlige procentuelle ændring fra baseline til og med uge 26 med sidste

observation fremført (LOCF) for hver parameter.

Figur 1:

Gennemsnitlig procentuel ændring fra udgangsværdien af LDL-C i

hovedundersøgelsen af virkning UP1002/AEGR-733-005 til og med uge 26 (det

primære endepunkt) med LOCF for hver parameter (N=29)

Uge 0

Uge 2

Uge 6

Uge 10

Uge 14

Uge 18

Uge 22

Uge 26

Gennemsnitlig ændring i % af LDL-C fra baseline

Forsøgsuge

I Tabel 5 er angivet ændringerne i lipider og lipoproteiner til og med uge 26 og uge 78 af lomitapid-

behandlingen.

Tabel 5:

Absolutte værdier og procentuelle ændringer i lipider og lipoproteiner fra

baseline til uge 26 og 78 (hovedundersøgelse af virkning UP1002/AEGR-733-005)

Parameter (enheder)

Baseline

Uge 26/LOCF (N=29)

Uge 78 (N=23)

Gennems

nit

(SD)

Genne

msnit

(SD)

%

ændrin

g

p-værdi

b

Genne

msnit

(SD)

%

ændrin

g

p-værdi

b

LDL-C, direkte

(mg/dl)

(114)

(104)

< 0,001

(132)

< 0,001

Totalkolesterol (TC)

(mg/dl)

(135)

(118)

< 0,001

(149)

< 0,001

Apolipoprotein B

(ApoB) (mg/dl)

(80)

(74)

< 0,001

(89)

< 0,001

Triglycerider (TG)

(mg/dl)

0,009

0,012

Non-high-density

lipoprotein kolesterol

(Non-HDL-C) (mg/dl)

(132)

(113)

< 0,001

(146)

< 0,001

Very-low-density

lipoprotein kolesterol

(VLDL-C) (mg/dl)

(10)

0,012

(15)

0,013

Lipoprotein (a) (Lp(a))

(nmol/l)

0,094

< 0,842

High-density lipoprotein

kolesterol (HDL-C)

(mg/dl)

(11)

(13)

0,072

(12)

-4,6

0,246

Medianværdi angivet for TG og Lp(a). p-værdi baseret på gennemsnitlig procentuel ændring

p-værdi beregnet for den gennemsnitlige procentuelle ændring fra baseline og baseret på parret t-test

Både i uge 26 og uge 78 var der signifikant reduktion i LDL-C, TC, ApoB, TG, non-HDL-C,

VLDL-C, og HDL-C udviste faldende tendens i uge 26 og vendte tilbage til baseline inden uge 78.

Virkningen af Lojuxta på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke blevet fastlagt.

Ved baseline var 93 % på statin, 76 % var på ezetimib, 10 % på niacin, 3 % på en

galdesyresekvestrant, og 62 % fik aferese. 15 ud af 23 (65 %) patienter fik deres lipidsænkende

behandling sat ned inden uge 78, inklusive planlagte og ikke-planlagte reduktioner eller afbrydelser.

Aferese blev seponeret hos 3 ud af 13 patienter, som fik denne behandling i uge 26, og hyppigheden

blev reduceret hos 3 patienter, som bibeholdt lave værdier af LDL-C frem til uge 78. Der er ikke

sikker klinisk fordel af at reducere den lipidsænkende baggrundsbehandling, herunder aferese.

Af de 23 patienter, der gennemførte undersøgelsen til og med uge 26, fik de 19 (83 %) reduceret

LDL-C med ≥ 25 %, hvoraf 8 (35 %) fik LDL-C < 100 mg/dl og 1 fik LDL-C < 70 mg/dl på dette

tidspunkt.

I denne undersøgelse fik 10 patienter forhøjede værdier af ASAT og/eller ALAT til > 3 x ULN (se

Tabel 6

).

Tabel 6:

Højeste resultater af leverfunktionsprøver (hovedundersøgelse af virkning

UP1002/AEGR-733-005)

Parameter/unormal værdi

N ( %)

ALAT

Antal patienter vurderet

> 3 til ≤ 5 x ULN

6 (20,7)

> 5 til ≤ 10 x ULN

3 (10,3)

> 10 til ≤ 20 x ULN

1 (3,4)

> 20 x ULN

ASAT

Antal patienter vurderet

> 3 til ≤ 5 x ULN

5 (17,2)

> 5 til ≤ 10 x ULN

1 (3,4)

> 10 til ≤ 20 x ULN

> 20 x ULN

Forhøjelser i ALAT og/eller ASAT til > 5 x ULN blev behandlet med dosisreduktion eller midlertidig

seponering af lomitapid, og alle patienter kunne fortsætte med forsøgsmedicinen. Der blev ikke

iagttaget klinisk betydningsfulde forhøjede værdier af totalbilirubin eller alkalisk fosfatase. Leverens

fedtindhold blev målt prospektivt ved MRS hos alle egnede patienter under det kliniske studie (Tabel

7). Data fra patienter, der fik gentaget målingerne efter ophør af behandlingen med lomitapid, viser, at

akkumuleringen af hepatisk fedt er reversibel, men det vides ikke, om der er histologiske sequelae.

Tabel 7:

Maksimale kategoriske ændringer i hepatisk fedtprocent (hovedundersøgelse af

virkning UP1002/AEGR-733-005)

Maksimal absolut

stigning i hepatisk

fedtprocent

Virkningsfase

uge 0-26

N ( %)

Sikkerhedsfase

uge 26-78

N ( %)

Hele

undersøgelsen

uge 0-78

N ( %)

Antal evaluerbare patienter

≤ 5 %

9 (41)

6 (27)

5 (22)

> 5 % til ≤ 10 %

6 (27)

8 (36)

8 (35)

> 10 % til ≤ 15 %

4 (18)

3 (14)

4 (17)

> 15 % til ≤ 20 %

1 (5)

4 (18)

3 (13)

> 20 % til ≤ 25 %

1 (5)

1 (4)

> 25 %

1 (5)

1 (5)

2 (9)

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Lojuxta i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved HoFH (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Dette lægemiddel er godkendt under ”særlige vilkår”. Det betyder, at det af videnskabelige årsager

ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det anvendes til en

sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet, og

produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Den absolutte orale biotilgængelighed af lomitapid er 7 %.

Absorptionen begrænses ikke af det aktive

stofs passage af tarmbarrieren, men er primært bestemt af en omfattende first pass-effekt

.

Plasmaspidskoncentrationerne af lomitapid blev nået 4-8 timer efter oral indtagelse.

Farmakokinetikken af lomitapid er tilnærmelsesvis dosisproportional ved orale enkeltdoser i det

terapeutiske område. Ved doser over 60 mg er der tendens til ulinearitet, og sådanne doser frarådes.

Gentagen dosering af lomitapid medførte stigning i C

og AUC, der stort set var dosisproportionel.

og AUC blev forøget efter enten et fedtrigt måltid (henholdsvis 77 % og 58 %) eller et fedtfattigt

måltid (henholdsvis 70 % and 28 %). Efter en daglig oral dosis på over 25 mg i indtil fire uger var

akkumuleringen af lomitapid i plasma i overensstemmelse med det iagttagne efter en enkelt dosis. Den

interindividuelle variabilitet i AUC af lomitapid var ca. 50 %.

I steady state var akkumuleringen af lomitapid 2,7 ved 25 mg og 3,9 ved 50 mg.

Fordeling

Efter intravenøs administration var fordelingsvolumenet af lomitapid højt (gennemsnit = 1200 l) trods

høj plasmaproteinbinding (> 99.8 %). I dyreforsøg var lomitapid stærkt koncentreret (med en faktor

200) i leveren.

Biotransformation

Lomitapid bliver ekstensivt metaboliseret, hovedsagelig af CYP3A4.

CYP-isoformerne 2E1, 1A2,

2B6, 2C8 og 2C19 er involveret i mindre omfang, og isoformerne 2D6 og 2C9 er ikke involveret i

metaboliseringen af lomitapid.

Elimination

Efter administration af en radioaktivt mærket oral opløsning til raske forsøgspersoner blev 93 % af den

administrerede dosis genfundet i urinen og fæces. Ca. 33 % af radioaktiviteten blev udskilt i urinen

som metabolitter. Resten blev udskilt i fæces, hovedsagelig som oxiderede metabolitter.

Eliminationshalveringstiden af lomitapid var ca. 29 timer.

Særlige populationer

Data

kliniske

hovedstudie

blev

analyseret

indvirkningen

mulige

kovariater

eksponeringen for lomitapid. At de undersøgte parametre (race, legemsmasseindeks (BMI), køn, vægt,

alder) kunne kun BMI klassificeres som en potentiel kovariat.

Alder og køn

Der var ingen klinisk relevant effekt af alder (18-64 år) eller køn på farmakokinetikken af lomitapid.

Etnisk baggrund

Der kræves ingen dosisjustering for patienter af kaukasisk eller latinamerikansk race. Der er ikke

tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, om Lojuxta kræver dosisjustering hos andre racer. Da Lojuxta

doseres ved eskalering i henhold til sikkerheden og tolerabiliteten hos den enkelte patient, anbefales

imidlertid ingen justering af dosisregimet baseret på race.

Nyreinsufficiens

I populationen med nedsat nyrefunktion blevet lomitapid kun undersøgt hos patienter med

nyresygdom i terminalstadiet (ESRD). En farmakokinetisk undersøgelse viste 36 % procent højere

gennemsnitlig plasmakoncentration af lomitapid hos patienter med ESRD i hæmodialyse end hos

matchede raske kontrolpersoner. Den terminale halveringstid af lomitapid var ikke påvirket.

Leverinsufficiens

Der udførtes en åben enkeltdosisundersøgelse til vurdering af farmakokinetikken af 60 mg lomitapid

hos raske frivillige med normal leverfunktion, sammenlignet med patienter med let (Child-Pugh A) og

moderat (Child-Pugh B) nedsat leverfunktion. Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion var

AUC og C

af lomitapid henholdsvis 164 % og 361 % højere end hos raske forsøgspersoner. Hos

patienter med let nedsat leverfunktion var AUC og C

af lomitapid henholdsvis 47 % og 4 % højere

end hos raske forsøgspersoner. Lojuxta er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion

(Child-Pugh-score 10-15).

Pædiatrisk population

Lojuxta er ikke undersøgt hos børn under 18 år.

Ældre

Lojuxta er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I orale toksikologiske undersøgelser med gentagen dosering hos gnavere og hunde var det vigtigste

lægemiddelrelaterede fund lipidakkumulering i tyndtarmen og/eller leveren forbundet med fald i

serumkolesterol og/eller -triglycerider. Disse ændringer er sekundære til lomitapids

virkningsmekanisme.

Andre leverrelaterede forandringer i toksicitetsundersøgelserne med gentagen

dosering hos rotter og hunde omfattede forhøjede serumaminotransferaser, subakut inflammation (kun

rotter) og enkeltcellenekrose. I en etårs undersøgelse med gentagen dosering hos hunde var der ingen

mikroskopiske ændringer i leveren, skønt der var minimalt forhøjet serum-ASAT hos hundyrene.

Hos gnavere iagttoges pulmonal histiocytose. Hos hunde iagttoges nedsatte erytrocytparametre samt

poikilocytose og/eller anisocytose. I en seks måneders undersøgelse hos hunde iagttoges testikulær

toksicitet ved en eksponering, der var 205 gange højere end den humane eksponering (AUC) ved

60 mg. Der blev ikke iagttaget negativ indvirkning på testes i en 1-års undersøgelse hos hunde ved en

eksponering, der var 64 gange højere end den humane eksponering ved 60 mg.

I en karcinogenicitetsundersøgelse hos mus blev lomitapid administreret i foderet i indtil 104 uger i

doser fra 0,3-45 mg/kg/dag. Der var statistisk signifikant stigning i forekomsten af leveradenom og

leverkarcinom ved doser ≥ 1,5 mg/kg/dag til hanner (≥ 2 gange den humane eksponering ved 60 mg

daglig baseret på AUC) og ≥ 7,5 mg/kg/dag til hunner (≥ 9 gange den humane eksponering ved 60 mg

baseret på AUC). Forekomsten af tyndtarmskarcinom og/eller kombineret -adenom og -karcinom

(tumorer, der er sjældne hos mus) var signifikant øget ved doser ≥ 15 mg/kg/dag til hanner

(≥ 26 gange den humane eksponering ved 60 mg baseret på AUC) og ved 15 mg/kg/dag til hunner

(22 gange den humane eksponering ved 60 mg baseret på AUC).

I en oral karcinogenicitetsundersøgelse hos rotter blev lomitapid indgivet i op til 99 uger i doser op til

7,5 mg/kg/dag til hanner og 2,0 mg/kg/dag til hunner. Der iagttoges fokal hepatisk fibrose hos

hannerne og hunnerne og hepatisk cystisk degeneration udelukkende hos hannerne. I hannerne på høje

doser var der øget forekomst af adenom af acinære celler i pancreas ved en eksponering på 6 gange

den humane eksponering ved 60 mg baseret på AUC.

Lomitapid var ikke mutagent eller genotoksisk i en gruppe af

in vitro-

in vivo-

undersøgelser.

Lomitapid havde ingen indvirkning på reproduktionsfunktionen hos hunrotter i doser op til 1 mg /kg

eller hos hanrotter i doser op til 5 mg/kg. Den systemiske eksponering for lomitapid ved disse doser

blev beregnet til at være henholdsvis 4 gange (hunner) og fem gange (hanner) højere end den humane

eksponering ved 60 mg, baseret på AUC.

Lomitapid var teratogent hos rotter uden maternel toksicitet ved en beregnet eksponering (AUC) på to

gange den humane eksponering ved 60 mg. Der var ingen tegn på embryoføtal toksicitet hos kaniner

ved tre gange den anbefalede maksimale humane dosis (MRHD) på 60 mg, baseret på

legemsoverfladeareal. Hos kaniner iagttoges embryoføtal toksicitet i fravær af maternel toksicitet ved

≥ 6,5 gange MRHD. Hos desmerkatte var lomitapid både maternelt toksisk og teratogent ved <

1 gange MRHD.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Stivelse, pregelatineret (majs)

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Mikrokrystallinsk cellulose

Lactosemonohydrat

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Kapselskal

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg, 10 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Jernoxid, rød (E172)

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg, 60 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Jernoxid, gul (E172)

Trykfarve

Shellac

Jernoxid, sort (E172)

Propylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Flaske af HD-polyethylen (HDPE) med forsegling af polyester/alufolie/karton og

polypropylen-skruelåg.

Pakningsstørrelser:

28 kapsler

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amryt Pharmaceuticals DAC

90 Harcourt Street

Dublin 2

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/851/001 –

Lojuxta, kapsler, hårde, 5 mg

EU/1/13/851/002 –

Lojuxta, kapsler, hårde, 10 mg

EU/1/13/851/003 –

Lojuxta, kapsler, hårde, 20 mg

EU/1/13/851/004 –

Lojuxta, kapsler, hårde, 30 mg

EU/1/13/851/005 –

Lojuxta, kapsler, hårde, 40 mg

EU/1/13/851/006

– Lojuxta, kapsler, hårde, 60 mg

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 31. juli 2013

Dato for seneste fornyelse: 23. april 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/34440/2016

EMEA/H/C/002578

EPAR - sammendrag for offentligheden

Lojuxta

lomitapid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Lojuxta.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Lojuxta skal anvendes. Det er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Lojuxta bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Lojuxta, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Lojuxta, og hvad anvendes det til?

Lojuxta er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof lomitapid. Det anvendes til behandling af

voksne patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi, en arvelig sygdom, der medfører højt

indhold i blodet af kolesterol (et fedtstof). Det anvendes sammen med fedtfattig diæt og andre

lægemidler til nedsættelse af fedtindholdet i blodet. Patientens sygdom bør bekræftes ved genetisk

testning, hvis dette er muligt.

Hvordan anvendes Lojuxta?

Lojuxta udleveres kun efter recept. Det leveres som kapsler (5, 10, 20, 30, 40 og 60 mg), der skal

tages gennem munden på tom mave mindst to timer efter aftensmåltidet. Behandlingen skal indledes

og overvåges af en læge med erfaring i behandling af sygdomme med højt fedtindhold i blodet.

Behandlingen skal begynde med en dosis på 5 mg én gang dagligt; tåles denne dosis godt, sættes den

op til højst 60 mg dagligt. Patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion må ikke tage

Lojuxta. Patienter i nyredialyse skal muligvis have en lavere dosis. Patienter, der får visse andre

lægemidler, skal muligvis også have en lavere dosis eller tage Lojuxta og de andre lægemidler på

forskellige tidspunkter. Patienterne bør undgå at drikke grapefrugtjuice, mens de får Lojuxta. De

nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Lojuxta

EMA/34440/2016

Side 2/3

Hvordan virker Lojuxta ?

Det aktive stof i Lojuxta, lomitapid, virker ved at blokere enzymer af typen mikrosomalt

triglyceridtransportprotein, som findes i cellerne i leveren og tarmen. Mikrosomalt

triglyceridtransportprotein medvirker til at samle fedtstoffer såsom kolesterol og triglycerider til større

partikler, der kaldes lipoproteiner, som derefter frigives til blodbanen. Lojuxta blokerer dette enzym og

nedsætter derved kolesterolindholdet ved hyperkolesterolæmi.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Lojuxta?

Fordelene ved Lojuxta til nedsættelse af blodets kolesterolindhold blev vurderet i én

hovedundersøgelse med deltagelse af 29 patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Alle

patienterne fik Lojuxta sammen med andre lægemidler til nedsættelse af fedtindholdet i blodet.

Lojuxta blev ikke sammenlignet med nogen anden behandling. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på ændringen i blodets indhold af lavdensitetslipoprotein-kolesterol (LDL-

kolesterol), også kaldet "dårligt kolesterol", efter 26-ugers behandling. Patienternes indhold af LDL-

kolesterol faldt i gennemsnit med 40 %.

Hvilke risici er der forbundet med Lojuxta?

De alvorligste bivirkninger, der ses hos nogle patienter ved behandling med Lojuxta, er unormalt

forhøjede leverenzymer. De hyppigste bivirkninger er problemer med tarmen, som kan forekomme hos

op til ni ud af ti patienter: diarré og kvalme sås hos ca. syv ud af ti patienter, dydpepsi (halsbrand) og

opkastning sås begge hos mere end tre ud af ti patienter, mens smerter, ubehag og oppustethed i

maven, forstoppelse og flatulens (luft i maven) alle forekom hos mindst 2 ud af 10 patienter. Den

fuldstændige liste over bivirkninger fremgår af indlægssedlen.

Lojuxta må ikke anvendes hos gravide kvinder. Det må heller ikke anvendes hos patienter med

middelsvært eller svært nedsat leverfunktion, med abnorme leverprøver af ukendt årsag eller med

betydelige eller langvarige tarmproblemer. Lojuxta må ikke anvendes sammen med mere end 40 mg

simvastatin dagligt (et andet kolesterolsænkende lægemiddel) eller med visse andre lægemidler, der

griber ind i nedbrydningen af lomitapid i kroppen. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor blev Lojuxta godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Lojuxta er større

end risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP fandt, at lægemidlets

virkning i form af nedsættelse af indholdet af LDL-kolesterol var en fordel for patienter med homozygot

familiær hyperkolesterolæmi, som har et uopfyldt behandlingsbehov. CHMP bemærkede dog, at den

langsigtede fordel for hjertet og kredsløbet stadig manglede at blive bekræftet. Udvalget konstaterede

også, at Lojuxta medførte bivirkninger i tarmen hos de fleste patienter, og at dette fik nogle af

patienterne til at stoppe med behandlingen, og at det medførte forhøjede leverenzymer, som man ikke

kender de langsigtede følger af. Udvalget fandt derfor, at disse virkninger bør overvåges tæt og

kontrolleres.

Lojuxta er godkendt under "særlige omstændigheder". Det betyder, at det ikke har været muligt at

indhente fyldestgørende oplysninger om Lojuxta, fordi sygdommen er sjælden. Hvert år gennemgår

Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om

nødvendigt dette sammendrag.

Lojuxta

EMA/34440/2016

Side 3/3

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Lojuxta?

Da Lojuxta blev godkendt under særlige omstændigheder, udfører den virksomhed, der markedsfører

lægemidlet, en langsigtet undersøgelse af dets sikkerhed og virkning, herunder dets virkninger på

leveren, maven, tarmen og hjerte-karsystemet. Undersøgelsen skal desuden give oplysninger om

graviditeter hos kvinder, der tager lægemidlet, og om lægernes overholdelse af anbefalingerne om at

screene og overvåge patienterne før og under behandlingen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Lojuxta?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Lojuxta anvendes så risikofrit som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Lojuxta, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Desuden skal den virksomhed, der markedsfører Lojuxta, udlevere informationsmateriale til alle læger,

der forventes at ordinere Lojuxta. Materialet skal indeholde oplysninger om hvordan de udvælger

egnede patienter, og vigtige sikkerhedsoplysninger om bivirkninger, vekselvirkninger med andre

lægemidler og anvendelse hos kvinder i den fødedygtige alder. Materialet skal derudover indeholde

oplysningsmateriale bestående af en brochure og et advarselskort, der skal udleveres til patienterne.

Andre oplysninger om Lojuxta

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Lojuxta den 31. juli 2013.

Den fuldstændige EPAR for Lojuxta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports Hvis du ønsker yderligere oplysninger

om behandling med Lojuxta, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2016.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information