Jentadueto

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-06-2020

Aktiv bestanddel:
linagliptin, metformin
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
A10BD11
INN (International Name):
linagliptin, metformin hydrochloride
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne patienter med type-2-diabetes mellitus:Jentadueto er indiceret som et supplement til kost og motion til forbedring af glykæmisk kontrol hos voksne patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på deres maksimal tolereret dosis af metformin alene, eller dem, der allerede behandles med en kombination af linagliptin og metformin. Jentadueto er indiceret i kombination med sulphonylurea (jeg. triple kombinationsbehandling) som supplement til diæt og motion hos voksne patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på deres maksimal tolereret dosis af metformin og et sulphonylurea.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002279
Autorisation dato:
2012-07-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002279

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

21-07-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

linagliptin/metforminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Jentadueto

Sådan skal du tage Jentadueto

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Jentadueto indeholder to forskellige aktive stoffer, linagliptin og metformin.

Linagliptin tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes DPP-4-hæmmere

(dipeptidylpeptidase-4-hæmmere).

Metformin tilhører en klasse af lægemidler, der kaldes biguanider.

Sådan virker Jentadueto

De 2 aktive stoffer supplerer hinanden med at kontrollere blodsukkeret hos voksne patienter med

type 2-diabetes mellitus. Sammen med diæt og motion hjælper Jentadueto med at forbedre

insulinniveauet og -virkningen efter et måltid og nedsætter mængden af sukker, der dannes af kroppen.

Dette lægemiddel kan bruges alene eller sammen med andre typer lægemidler til behandling af diabetes,

f.eks. sulfonylurinstof, empagliflozin eller insulin.

Hvad er type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor din krop ikke danner tilstrækkeligt meget insulin samtidig med, at

det insulin, som kroppen danner, ikke virker så godt, som det burde. Din krop kan også danne for meget

sukker. Når dette sker, ophobes sukker (glucose) i blodet og dette kan føre til alvorlige

helbredsproblemer som hjertesygdom, nyresygdom, blindhed og amputation.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Jentadueto

Tag ikke Jentadueto:

hvis du er allergisk over for linagliptin eller metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Jentadueto (angivet i afsnit 6)

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion

hvis du har sukkersyge (diabetes), der ikke er under kontrol, f.eks. med for højt blodsukker

(alvorlig hyperglykæmi), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se ”Risiko

for laktatacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte

ketonstoffer ophobes i blodet, hvilket kan medføre diabetisk koma. Symptomerne omfatter

mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning og søvnighed, og din ånde kan få en udsædvanlig

frugtagtig lugt.

hvis du på noget tidspunkt har været ramt af diabetisk koma

hvis du har en svær infektion som f.eks. en infektion, der påvirker dine lunger, bronkier eller nyrer.

Alvorlige infektioner kan medføre nyreproblemer, hvorved du risikerer at få laktatacidose (se

'Advarsler og forsigtighedsregler')

hvis du har mistet en masse vand fra kroppen (dehydrering), f.eks. på grund af langvarig eller

svær diarré eller hvis du har kastet op flere gange efter hinanden. Dehydrering kan medføre

nyreproblemer, hvorved du risikerer at få laktatacidose (se 'Advarsler og forsigtighedsregler')

hvis du er behandlet for akut hjertesvigt eller for nylig har haft et hjerteanfald, har alvorlige

kredsløbsproblemer (f.eks. shock) eller vejrtrækningsbesvær. Det kan betyde, at du ikke får nok

ilt ud i vævene, hvorved du risikerer at få laktatacidose (se 'Advarsler og forsigtighedsregler')

hvis du har en leversygdom

hvis du drikker meget alkohol, enten hver dag eller kun nogle gange (se 'Jentadueto sammen med

alkohol').

Tag ikke Jentadueto, hvis du mener, at noget af ovenstående passer på dig. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket, før du tager dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Jentadueto

hvis du har type 1-diabetes (dvs. at din krop ikke danner insulin). Jentadueto må ikke bruges til

type 1-diabetes.

hvis du tager insulin eller et sulfonylurinstof (anden diabetesmedicin) sammen med Jentadueto. I

så fald vil lægen måske nedsætte dosis af insulin eller sulfonylurinstof for at undgå lavt

blodsukker (hypoglykæmi).

hvis du har eller tidligere har haft sygdom i bugspytkirtlen.

Hvis du har vedvarende, svære mavesmerter, kan det være symptomer på akut pankreatitis, og du skal

kontakte din læge.

Hvis der dannes blistre på din hud, kan det være et tegn på en tilstand, der kaldes bulløs pemfigoid. Din

læge kan beslutte, at du skal stoppe med at tage Jentadueto.

Hvis du er usikker på, om noget af ovenstående passer på dig, skal du kontakte lægen, apoteket eller

sundhedspersonalet, før du tager Jentadueto.

Hudproblemer er en almindelig komplikation ved diabetes. Det er vigtigt at følge anbefalingerne for

hud- og fodpleje, som er givet af lægen eller sygeplejersken.

Risiko for laktatacidose

På grund af metformin-indholdet kan Jentadueto give en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning,

der kaldes laktatacidose (mælkesyreforgiftning), især hvis du har nedsat nyrefunktion. Der er også øget

risiko for at udvikle laktatacidose ved ukontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, langvarig faste eller

alkoholindtagelse, dehydrering (væskemangel – se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer og

enhver tilstand med nedsat iltforsyning til en legemsdel (såsom akut alvorlig hjertesygdom).

Kontakt lægen for at få yderligere vejledning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.

Stop med at tage Jentadueto i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet

med dehydrering (betydeligt tab af kropsvæsker), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse

for varme eller indtagelse af mindre væske end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.

Stop med at tage Jentadueto og kontakt omgående læge eller nærmeste hospital, hvis du får et

eller flere af nedenstående symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre til koma.

Symptomerne på laktatacidose omfatter:

opkastning

mavesmerter

muskelkramper

almen utilpashed med udpræget træthed

vejrtrækningsbesvær

nedsat kropstemperatur og langsommere puls

Laktatacidose er en alvorlig tilstand, der skal behandles på et hospital.

Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Jentadueto under indgrebet og i nogen

tid herefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Jentadueto, og hvornår du kan

genoptage den igen.

Under behandlingen med Jentadueto vil lægen kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller

hyppigere, hvis du er ældre, og/eller hvis din nyrefunktion bliver dårligere.

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Jentadueto

Hvis du skal have sprøjtet et kontrastmiddel, som indeholder jod, ind i dit blod, for eksempel i

forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Jentadueto forud for

eller på tidspunktet for injektionen. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med

Jentadueto, og hvornår du kan genoptage den igen.

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal eventuelt have

kontrolleret dit blodsukker eller din nyrefunktion hyppigere, eller lægen kan ændre din dosis af

Jentadueto. Det er især vigtigt, at du nævner følgende:

Vanddrivende lægemidler (diuretika)

Lægemidler mod smerter og betændelseslignende tilstande (NSAID’er og COX-2-hæmmere,

såsom ibuprofen og celecoxib)

Visse lægemidler, der nedsætter blodtrykket (ACE-hæmmere og angiotensin

II-receptorantagonister)

Lægemidler, der kan ændre mængden af metformin i dit blod, især hvis du har nedsat

nyrefunktion (f.eks. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimethoprim,

vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib)

Carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin, som er medicin, der bruges til at kontrollere

krampeanfald eller mod kroniske smerter

Rifampicin – et antibiotikum, der bruges til behandling af infektioner som tuberkulose

Medicin, der anvendes til behandling af sygdomme, der medfører betændelsestilstande, som f.eks.

astma og gigt (kortikosteroider)

Bronkodilatorer (β-sympatomimetika), der bruges til behandling af bronkial astma

Medicin, der indeholder alkohol.

Brug af Jentadueto sammen med alkohol

Du skal undgå at indtage store mængder alkohol, mens du er i behandling med Jentadueto, da det kan

øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Jentadueto.

Brug ikke Jentadueto, hvis du er gravid. Det vides ikke, om dette lægemiddel er skadeligt for det ufødte

barn.

Metformin går over i mælken i små mængder. Det vides ikke, om linagliptin går over i mælken. Tal med

din læge, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Jentadueto påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Jentadueto kan dog sammen med sulfonylurinstof eller insulin medføre for lavt blodsukker

(hypoglykæmi). Dette kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken, til at betjene maskiner eller

arbejde uden sikkert fodfæste.

3.

Sådan skal du tage Jentadueto

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvor meget skal du tage

Din dosis af Jentadueto afhænger af din helbredstilstand og af den dosis, du i øjeblikket tager af

metformin og/eller af linagliptin- og metformin-tabletter. Lægen vil fortælle dig præcist, hvilken dosis

du skal tage.

Sådan skal du tage dette lægemiddel

1 tablet to gange dagligt gennem munden i den dosis, din læge har ordineret.

sammen med et måltid for at undgå maveproblemer.

Du bør ikke overskride den maksimalt anbefalede daglige dosis på 5 mg linagliptin og 2.000 mg

metformin.

Fortsæt med at tage Jentadueto til at kontrollere dit blodsukker, så længe din læge ordinerer det. Din

læge kan ordinere dette lægemiddel sammen med en anden slags diabetesmedicin, som tages gennem

munden, eller insulin. For at få den bedste virkning skal alle lægemidler tages, som foreskrevet af lægen.

Du skal fortsætte med diæt, mens du får Jentadueto, og sørge for, at din indtagelse af kulhydrater

fordeles jævnt over dagen. Hvis du er overvægtig, skal du fortsætte med din energibegrænsede diæt,

som du er blevet instrueret i. Det er ikke sandsynligt, at Jentadueto medfører unormalt lavt blodsukker

(hypoglykæmi). Når Jentadueto tages sammen med et sulfonylurinstof eller med insulin, kan lavt

blodsukker forekomme, og lægen vil måske nedsætte dosis af sulfonylurinstof eller insulin.

Hvis du har taget for meget Jentadueto

Hvis du har taget for mange Jentadueto tabletter, kan du få laktatacidose. Symptomer på laktatacidose er

uspecifikke, f.eks. kvalme eller opkastning, mavesmerter med muskelkramper, generel utilpashed med

voldsom træthed samt vejrtrækningsbesvær. Andre symptomer er nedsat kropstemperatur og

langsommere puls. Hvis du får nogen af disse symptomer, kan du have brug for omgående

behandling på et hospital, da laktatacidose kan føre til koma. Du skal omgående stoppe med at

tage Jentadueto og straks kontakte en læge eller tage til det nærmeste hospital (se afsnit 2). Tag

medicinpakningen med.

Hvis du har glemt at tage Jentadueto

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den straks, du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis. Tag aldrig dobbeltdosis på samme tid (morgen eller aften).

Hvis du holder op med at tage Jentadueto

Du må ikke holde op med at tage Jentadueto uden at tale med lægen først. Dette lægemiddel er med til at

holde dit blodsukker under kontrol.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle symptomer kræver øjeblikkelig lægehjælp

Ved symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykæmi) som rysten, svedeture, angst, sløret syn,

prikkende fornemmelse på læberne, bleghed, humørsvingninger eller forvirring skal du stoppe med at

tage Jentadueto og straks kontakte en læge. For lavt blodsukker er en meget almindelig bivirkning (kan

forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) ved behandling med både Jentadueto og et

sulfonylurinstof og ved behandling med både Jentadueto og insulin.

Jentadueto kan forårsage en meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere), men

meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Hvis dette sker for dig, skal du omgående stoppe med at tage Jentadueto og kontakte læge eller

nærmeste hospital, da laktatacidose kan føre til koma.

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) er set hos nogle patienter (hyppighed sjælden, kan forekomme

hos op til 1 ud af 1.000 personer).

STOP med at tage Jentadueto og kontakt din læge med det samme, hvis du bemærker en eller flere af

følgende alvorlige bivirkninger:

Svære og vedvarende smerter i maven, som kan stråle ud til ryggen, samt kvalme og opkastning,

da det kan være et tegn på betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis).

Andre bivirkninger

Nogle patienter har haft overfølsomhedsreaktioner (hyppighed; sjælden, herunder hvæsende

vejrtrækning og åndenød (bronkial hyperreaktivitet; hyppighed ikke almindelig (kan forekomme hos op

til 1 ud af 100 patienter)). Disse reaktioner kan være alvorlige. Nogle patienter fik udslæt (hyppighed;

ikke almindelig), nældefeber (urticaria; hyppighed sjælden) samt hævelse af ansigt, læber, tunge og

svælg, hvilket kan forårsage problemer med at trække vejret eller synke (angioødem; hyppighed

sjælden). Hvis du oplever nogen af ovenstående tegn på sygdom, skal du holde op med at tage

Jentadueto og straks kontakte din læge. Din læge kan ordinere et lægemiddel til behandling af din

overfølsomhedsreaktion og en anden type medicin til din diabetes.

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): diarré, stigning i blodenzymer

(forhøjet lipase), kvalme.

Ikke almindelige: betændelse i næse eller svælg (nasofaryngitis), hoste, nedsat appetit,

opkastning, stigning i blodenzymer (forhøjet amylase), kløe (pruritus).

Sjælden: blæredannelse på huden (bulløs pemfigoid).

Nogle patienter har oplevet følgende bivirkninger, mens de tager Jentadueto sammen med insulin

Ikke almindelig: nedsat leverfunktion, forstoppelse

Bivirkninger, når du tager metformin alene, og som ikke er set med Jentadueto

Meget almindelig: mavesmerter

Almindelig (forekommer hos højst 1 ud af 10 personer): metalsmag i munden (smagsforstyrrelse)

Meget sjælden (forekommer hos højst 1 ud af 10.000 personer): nedsat niveau af B

-vitamin,

leverbetændelse (hepatitis), hudreaktioner såsom rødme af huden (erytem).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Jentadueto utilgængeligt for børn.

Brug ikke Jentadueto efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag

i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Blister: Opbevares i den originale blister for at beskytte mod fugt.

Beholder: Beholderen holdes lukket for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Jentadueto, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at være forsøgt åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Jentadueto indeholder:

Aktive stoffer: Linagliptin og metforminhydrochlorid.

Hver Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og 850 mg

metforminhydrochlorid.

Hver Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og

1.000 mg metforminhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Arginin, copovidon, magnesiumstearat, majsstivelse, kolloid vandfri silica.

Filmovertræk: Hypromellose, titaniumdioxid (E171), talcum, propylenglycol.

Jentadueto 2,5 mg/850 mg tabletter indeholder også rød jernoxid (E172) og gul jernoxid

(E172).

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg tabletter indeholder også rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Jentadueto 2,5 mg/850 mg er ovale, bikonvekse lysorange filmovertrukne tabletter. De er præget med

henholdsvis Boehringer Ingelheims logo og D2/850.

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg er ovale, bikonvekse lyserøde filmovertrukne tabletter. De er præget med

henholdsvis Boehringer Ingelheims logo og D2/1000.

Jentadueto fås i perforerede enkeltdosisblistere med 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1,

90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 og 120 x 1 filmovertrukne tabletter og multipakninger med 120 x 1 (2 pakninger

af 60 x 1), 180 x 1 (2 pakninger af 90 x 1), 180 x 1 (3 pakninger af 60 x 1) og 200 x 1 (2 pakninger af

100 x 1) filmovertrukne tabletter.

Jentadueto fås også i plastbeholdere med plastskruelåg og silicagel (tørremiddel). Beholderne

indeholder 14, 60 eller 180 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

5th km Paiania – Markopoulo

Koropi Attiki, 194 00

Grækenland

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel.: +370 37 473 922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og 850 mg metforminhydrochlorid.

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 2,5 mg linagliptin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter

Oval, bikonveks, lysorange, filmovertrukket tablet på 19,2 mm x 9,4 mm, præget med Boehringer

Ingelheim logo på den ene side og ”D2/850” på den anden.

Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter

Oval, bikonveks, lyserød, filmovertrukket tablet på 21,1 mm x 9,7 mm, præget med Boehringer

Ingelheim logo på den ene side og ”D2/1000” på den anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Jentadueto er indiceret til behandling af voksne med type 2-diabetes mellitus som supplement til diæt og

motion for at forbedre den glykæmiske kontrol:

hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den maksimalt tolererede dosis metformin

alene

i kombination med andre antidiabetika, herunder insulin, hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt

kontrolleret på metformin og disse lægemidler

hos patienter, der allerede er i behandling med en kombination af linagliptin og metformin som

separate tabletter.

(se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 for tilgængelige oplysninger om forskellige kombinationer).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne med normal nyrefunktion (GFR ≥ 90 ml/min)

Doseringen af antihyperglykæmisk behandling med Jentadueto bør tilpasses individuelt på basis af

patientens aktuelle regime, virkning og tolerabilitet, uden at overskride den maksimale anbefalede

daglige dosis på 5 mg linagliptin plus 2.000 mg metformin.

Patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på maksimal, tolereret dosis af metformin som

monoterapi

Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på metformin alene, bør den normale startdosis for

Jentadueto være 2,5 mg linagliptin 2 gange dagligt (5 mg i alt pr. dag) plus den dosis metformin, som

allerede tages.

Patienter, der skifter fra samtidig administration af linagliptin og metformin

Til patienter, der skifter fra samtidig administration af linagliptin og metformin, bør Jentadueto initieres

med den dosis af linagliptin og metformin, der allerede tages.

Patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med maksimal,

tolereret dosis af metformin og et sulfonylurinstof

Jentadueto bør doseres således, at der tages linagliptin 2,5 mg 2 gange dagligt (5 mg i alt pr. dag) og en

metformindosis, der svarer til den dosis, der allerede tages. Når linagliptin plus metforminhydrochlorid

anvendes i kombination med et sulfonylurinstof, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof være nødvendig

for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

Patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med insulin og

maksimal, tolereret metformindosis

Jentadueto bør doseres således, at der tages linagliptin 2,5 mg 2 gange dagligt (5 mg i alt pr. dag) og en

metformindosis, der svarer til den dosis, der allerede tages. Når linagliptin plus metforminhydrochlorid

anvendes i kombination med insulin, kan en lavere insulindosis være nødvendig for at nedsætte risikoen

for hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

For at kunne opnå forskellige doser af metformin findes Jentadueto i styrkerne 2,5 mg linagliptin plus

850 mg metformin og 2,5 mg linagliptin plus 1.000 mg metformin.

Særlige populationer

Ældre

Da metformin udskilles renalt, bør øget alder hos patienterne ligeledes følges af en øget forsigtighed i

brugen af Jentadueto. Nyrefunktionen skal monitoreres med henblik på at hindre metforminassocieret

laktatacidose, specielt hos ældre (se pkt. 4.3 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion

GFR skal bestemmes, inden behandling med metforminholdige præparater iværksættes og derefter

mindst én gang om året. Hos patienter med øget risiko for yderligere progression af nyreinsufficiens og

hos ældre bør nyrefunktionen vurderes oftere, f.eks. hver 3.-6. måned.

Faktorer, som kan øge risikoen for laktatacidose (se pkt. 4.4), skal gennemgås, inden påbegyndelse af

metforminbehandling overvejes hos patienter med GFR < 60 ml/min.

Hvis der ikke findes en passende styrke af Jentadueto, bør enkeltstofferne anvendes enkeltvist i stedet

for fastdosis-kombinationen.

Tabel 1:

Dosering til patienter med nedsat nyrefunktion

GFR ml/min

Metformin

Linagliptin

60-89

Den maksimale daglige dosis er 3.000 mg

Dosisreduktion kan overvejes i forbindelse

med tiltagende nedsættelse af

nyrefunktionen.

Dosisjustering ikke nødvendig

45-59

Den maksimale daglige dosis er 2.000 mg

Startdosis er højst halvdelen af den

maksimale dosis.

Dosisjustering ikke nødvendig

30-44

Den maksimale daglige dosis er 1.000 mg

Startdosen er højst halvdelen af den

maksimale dosis.

Dosisjustering ikke nødvendig

< 30

Metformin er kontraindiceret.

Dosisjustering ikke nødvendig

Nedsat leverfunktion

På grund af det aktive stof metformin anbefales Jentadueto ikke til patienter med nedsat leverfunktion

(se pkt. 4.3 og 5.2). Der mangler klinisk erfaring med brug af Jentadueto til patienter med nedsat

leverfunktion.

Pædiatrisk population

Jentaduetos sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Jentadueto bør tages 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid for at reducere de gastrointestinale

bivirkninger, som metformin er forbundet med.

Alle patienter bør fortsætte på diæt med en jævn fordeling af kulhydrater hen over dagen. Overvægtige

patienter bør fortsætte på lavenergi-diæt.

En glemt dosis bør tages, så snart patienten bliver opmærksom på dette – dog ikke som en dobbelt dosis.

I sådanne tilfælde skal den glemte dosis springes over.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Enhver type af akut metabolisk acidose (såsom laktatacidose, diabetisk ketoacidose)

Diabetisk prækoma

Svær nyreinsufficiens (GFR < 30 ml/min)

Akutte tilstande med risiko for ændring i nyrefunktionen såsom dehydrering, svær infektion,

shock

Sygdom, der kan give vævshypoxi (især akut sygdom eller forværring af kronisk sygdom), f.eks.

dekompenseret hjertesvigt, respirationssvigt, nyligt myokardieinfarkt eller shock.

Nedsat leverfunktion, akut alkoholforgiftning, alkoholisme (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Jentadueto bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes.

Hypoglykæmi

Når linagliptin blev givet i supplement til et sulfonylurinstof med metformin som basisbehandling, sås

en øget forekomst af hypoglykæmi sammenlignet med placebo.

Det er kendt, at sulfonylurinstoffer og insulin kan forårsage hypoglykæmi, og der bør udvises

forsigtighed ved anvendelse af Jentadueto i kombination med et sulfonylurinstof og/eller insulin. Det

kan overvejes at reducere dosis af sulfonylurinstof eller insulin (se pkt. 4.2).

Hypoglykæmi er ikke identificeret som en bivirkning for linagliptin, metformin eller linagliptin plus

metformin. I kliniske studier var forekomsten for hypoglykæmi sammenlignelig lav hos patienter, der

tog linagliptin i kombination med metformin eller metformin alene.

Laktatacidose

Laktatacidose er en meget sjælden, men alvorlig metabolisk komplikation, som oftest indtræder ved

akut forværring af nyrefunktionen eller ved kardiopulmonal sygdom eller sepsis. Ved akut forværring af

nyrefunktionen akkumuleres metformin, hvilket øger risikoen for laktatacidose.

Patienterne skal informeres om, at i tilfælde af dehydrering (alvorlig diarré eller opkastning, feber eller

nedsat væskeindtagelse) skal metforminbehandlingen afbrydes midlertidigt, og at det anbefales, at de

kontakter en læge.

Lægemidler, som kan medføre akut nedsættelse af nyrefunktionen (såsom antihypertensiva, diuretika og

NSAID’er), bør opstartes med forsigtighed hos patienter i behandling med metformin. Andre

risikofaktorer for laktatacidose omfatter stort alkoholforbrug, leverinsufficiens, utilstrækkeligt

kontrolleret diabetes, ketose, langvarig faste og enhver tilstand forbundet med hypoksi samt samtidig

brug af lægemidler, der kan forårsage laktatacidose (se pkt. 4.3 og 4.4).

Patienter og/eller omsorgspersoner skal informeres om risikoen for laktatacidose. Laktatacidose er

kendetegnet ved acidotisk dyspnø, abdominalsmerter, muskelkramper, asteni og hypotermi efterfulgt af

koma. Patienterne skal informeres om at stoppe med at tage metformin og øjeblikkeligt søge lægehjælp

ved symptomer, der kan give mistanke om laktatacidose. Diagnostiske laboratoriefund er nedsat pH i

blodet (< 7,35), forhøjet laktatniveau i blodet (> 5 mmol/l) samt øget anion-gap og laktat/pyruvat-ratio.

Administration af iodholdige kontrastmidler

Intravaskulær administration af iodholdige kontrastmidler kan medføre kontrastinduceret nefropati,

resulterende i akkumulation af metformin og en øget risiko for laktatacidose. Behandling med

metformin skal afbrydes forud for eller på tidspunktet for en billeddiagnostisk procedure og først

genoptages efter mindst 48 timer, forudsat at nyrefunktionen er blevet vurderet og fundet stabil, se pkt.

4.2 og 4.5.

Nyrefunktion

GFR skal bestemmes inden behandlingsstart og regelmæssigt derefter, se pkt. 4.2. Metformin er

kontraindiceret hos patienter med GFR < 30 ml/min, og behandlingen skal afbrydes midlertidigt ved

tilstedeværelse af tilstande, der påvirker nyrefunktionen (se pkt. 4.3).

Hjertefunktion

Patienter med hjerteinsufficiens har større risiko for hypoxi og nedsat nyrefunktion. Jentadueto kan

gives til patienter med stabil kronisk hjerteinsufficiens, forudsat at hjerte- og nyrefunktionen

monitoreres regelmæssigt. Jentadueto er kontraindiceret hos patienter med akut og ustabil

hjerteinsufficiens (se pkt. 4.3).

Kirurgi

Behandling med metformin skal afbrydes på tidspunktet for kirurgi under generel, spinal eller epidural

anæstesi og må tidligst genoptages 48 timer efter kirurgi eller genoptagelse af oral ernæring og under

forudsætning af, at nyrefunktionen er blevet vurderet og fundet stabil.

Ældre

Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter på 80 år og derover (se pkt. 4.2).

Ændring i klinisk status hos patienter med tidligere velbehandlet type 2-diabetes

Da Jentadueto indeholder metformin, skal en patient med type 2-diabetes, der tidligere har været

velbehandlet på Jentadueto, men som udvikler unormale laboratorieværdier eller klinisk sygdom (især

uklar og dårligt defineret sygdom), straks vurderes for tegn på ketoacidose eller laktatacidose.

Vurderingen skal inkludere bestemmelse af serumelektrolytter og ketoner, blodglucose og, hvis

indiceret, blod-pH, laktat, pyruvat og metformin. Hvis acidose i en af formerne forekommer, skal

Jentaduetobehandlingen stoppes omgående og andre hensigtsmæssige og korrigerende tiltag

påbegyndes.

Akut pankreatitis

Brug af DPP-4-hæmmere er forbundet med risiko for udvikling af akut pankreatitis. Der er blevet

observeret akut pankreatitis hos patienter, der tog linagliptin. I et studie af kardiovaskulær og renal

sikkerhed (CARMELINA) med en median observationsperiode på 2,2 år, blev der rapporteret

adjudikeret akut pankreatitis hos 0,3 % af patienterne i behandling med linagliptin, og hos 0,1 % af

patienterne, der fik placebo. Patienter bør informeres om de karakteristiske symptomer på akut

pankreatitis. Hvis der er mistanke om pankreatitis, skal Jentadueto seponeres; hvis akut pankreatitis

bekræftes, må behandling med Jentadueto ikke påbegyndes igen. Der skal udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, der tidligere har haft pankreatitis.

Bulløs pemfigoid

Der er blevet observeret bulløs pemfigoid hos patienter, der tog linagliptin. I CARMELINA-studiet blev

bulløs pemfigoid rapporteret hos 0,2 % af patienterne i behandling med linagliptin, og hos ingen af de

patienter, der fik placebo. Hvis der er mistanke om bulløs pemfigoid, skal Jentadueto seponeres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke foretaget interaktionsstudier, men sådanne studier er dog udført med de enkelte aktive

stoffer, dvs. linagliptin og metformin. Gentagen samtidig administration af linagliptin og metformin

medførte ingen farmakokinetisk ændring af betydning hos raske frivillige eller hos patienter.

Linagliptin

In vitro-vurdering af interaktioner

Linagliptin er en svag kompetitiv hæmmer og en svag til moderat mekanisme-baseret hæmmer af

CYP-isozymet CYP3A4, men hæmmer ikke andre CYP-isozymer. Linagliptin inducerer ikke

CYP-isozymer.

Linagliptin er substrat for P-glykoprotein og hæmmer af P-glykoproteinmedieret transport af digoxin

med lav potens. På baggrund af disse resultater og in vivo-studier af lægemiddelinteraktioner anses det

for usandsynligt, at linagliptin interagerer med andre P-gp-substrater.

In vivo-vurdering af interaktioner

Andre lægemidlers indvirkning på linagliptin

De kliniske data, som er beskrevet nedenfor, tyder på, at risikoen for klinisk relevante interaktioner ved

administration sammen med andre lægemidler er lav.

Metformin:

Gentagen samtidig administration af 850 mg metformin tre gange dagligt og 10 mg linagliptin én gang

dagligt gav ikke klinisk relevante ændringer i linagliptins farmakokinetik hos raske frivillige.

Sulfonylurinstoffer:

Farmakokinetikken for linagliptin 5 mg ved steady state blev ikke påvirket af samtidig administration af

en enkelt dosis af glibenclamid (glyburid) på 1,75 mg.

Ritonavir:

Administration af en enkelt oral dosis på 5 mg linagliptin og gentagne orale doser på 200 mg ritonavir,

en potent P-glykoprotein- og CYP3A4-hæmmer, gav en stigning i linagliptins AUC og C

henholdsvis ca. to og tre gange. De ubundne koncentrationer, der normalt er mindre end 1 % ved den

terapeutiske dosis for linagliptin, blev forøget 4-5 gange efter samtidig administration med ritonavir.

Simulationer af steady state-plasmakoncentrationer for linagliptin - med og uden samtidig

administration af ritonavir - tydede på, at øget eksponering ikke er forbundet med øget akkumulering.

Ændringerne i linagliptins farmakokinetik blev ikke betragtet som klinisk relevante. Der forventes

derfor ikke klinisk relevante interaktioner med andre P-glykoprotein/CYP3A4-hæmmere.

Rifampicin:

Gentagen samtidig administration af 5 mg linagliptin og rifampicin, en potent P-glykoprotein- og

CYP3A4-induktor, resulterede i en reduktion af steady state-AUC og -C

for linagliptin på henholdvis

39,6 % og 43,8 % og en ca. 30 % lavere DPP-4-hæmning ved trough (dalværdi). Derfor opnås muligvis

ikke en fuld virkning af linagliptin, når det kombineres med stærke P-gp-induktorer, især ikke ved

langvarig behandling. Samtidig administration af andre potente P-glykoprotein- og CYP3A4-induktorer,

såsom carbamazepin, phenobarbital og phenytoin, er ikke undersøgt.

Linagliptins indvirkning på andre lægemidler

I kliniske studier, som beskrevet nedenfor, havde linagliptin ingen klinisk relevant indvirkning på

farmakokinetikken for metformin, glyburid, simvastatin, warfarin, digoxin eller perorale

præventionsmidler. Dette giver in vivo-evidens for lav tilbøjelighed til interaktioner med substrater af

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-glykoprotein og organisk kationisk transport (OCT).

Metformin:

Samtidig administration af daglige doser på 10 mg linagliptin og 850 mg metformin, et OCT-substrat,

havde ingen relevant indvirkning på metformins farmakokinetik hos raske frivillige. Linagliptin er

derfor ikke en OCT-medieret transporthæmmer.

Sulfonylurinstoffer:

Administration af en enkelt oral dosis på 1,75 mg glibenclamid (glyburid) og gentagne orale doser på

5 mg linagliptin medførte en klinisk ikke relevant reduktion på af både AUC og C

for glibenclamid

14 %. Da glibenclamid primært metaboliseres af CYP2C9, understøtter data, at linagliptin ikke er en

CYP2C9-hæmmer. Der forventes ikke klinisk relevante interaktioner med andre sulfonylurinstoffer

(f.eks. glipizid, tolbutamid og glimepirid), der som glibenclamid primært elimineres af CYP2C9.

Digoxin:

Administration af 5 mg linagliptin sammen med 0,25 mg digoxin dagligt havde ingen indvirkning på

digoxins farmakokinetik hos raske frivillige. Linagliptin er derfor ikke en in vivo-hæmmer af

P-glykoproteinmedieret transport.

Warfarin:

Daglige doser på 5 mg linagliptin ændrede ikke farmakokinetikken for S(-)- eller R(+)-warfarin, et

CYP2C9-substrat, administreret som en enkelt dosis.

Simvastatin:

Daglige doser af linagliptin havde hos raske frivillige en minimal indvirkning på steady

state-farmakokinetikken for simvastatin, et sensitivt CYP3A4-substrat. Efter samtidig administration af

en daglig supraterapeutisk dosis på 10 mg linagliptin og 40 mg simvastatin i 6 dage var simvastatins

plasma-AUC øget med 34 %, og plasma-C

var øget med 10 %.

Orale kontraceptiva:

Samtidig administration af 5 mg linagliptin ændrede ikke steady state-farmakokinetikken for

levonorgestrel eller ethinylestradiol.

Metformin

Kombinationsbehandling, hvor forholdsregler skal iagttages

Glukokortikoider (givet systemisk og lokalt), beta-2-agonister og diuretika har en selvstændig

hyperglykæmisk virkning. Patienten bør informeres herom, og der bør foretages hyppigere monitorering

af blodglucose, især ved start af behandling med sådanne lægemidler. Om nødvendigt bør dosis af det

antihyperglykæmiske lægemiddel justeres under behandling med det andet lægemiddel og ved

seponering af dette.

Visse lægemidler kan påvirke nyrefunktionen negativt, hvilket kan øge risikoen for laktatacidose. Dette

gælder f.eks. NSAID’er, herunder selektive cyklooxygenase (COX) II-hæmmere, ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister og diuretika, især loop-diuretika. Ved initiering eller brug af

sådanne præparater sammen med metformin skal nyrefunktionen monitoreres tæt.

Organiske kationtransportere (OCT)

Metformin er et substrat af begge transportere, OCT1 og OCT2. Samtidig administration af metformin

hæmmere af OCT1 (f.eks. verapamil) kan nedsætte virkningen af metformin

induktorer af OCT1 (f.eks. rifampicin) kan øge absorptionen i mave-tarm-kanalen og virkningen

af metformin

hæmmere af OCT2 (f.eks. cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimethoprim, vandetanib,

isavuconazol) kan reducere metformins elimination i nyrerne og dermed medføre en stigning i

plasmakoncentrationen af metformin

hæmmere af både OCT1 og OCT2 (f.eks. crizotinib, olaparib) kan ændre virkningen af metformin

og dens elimination i nyrerne.

Der bør derfor udvises forsigtighed, især hos patienter med nedsat nyrefunktion, når disse lægemidler

administreres samtidigt med metformin, da plasmakoncentrationen af metformin kan stige. Hvis det er

nødvendigt, kan en dosisjustering af metformin overvejes, da hæmmere/induktorer af OCT kan ændre

virkningen af metformin.

Samtidig brug frarådes

Alkohol

Alkoholintoksikation er forbundet med en øget risiko for laktatacidose, især i tilfælde af faste,

fejlernæring eller leverinsufficiens.

Iodholdige kontrastmidler

Behandling med metformin skal afbrydes forud for eller på tidspunktet for billeddiagnostiske

procedurer og først genoptages mindst 48 timer herefter, forudsat at nyrefunktionen er blevet vurderet

og fundet stabil, se pkt. 4.2 og 4.4.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen kliniske data fra anvendelse af linagliptin til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Begrænsede data antyder, at anvendelse af metformin til gravide kvinder ikke er forbundet med en øget

risiko for medfødte misdannelser. Dyrestudier med metformin indikerer ikke skadelige virkninger, hvad

angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Ikke-kliniske reproduktionsstudier indikerede ikke forekomst af en additiv teratogen virkning, der kan

tilskrives samtidig administration af linagliptin og metformin.

Jentadueto bør ikke anvendes under graviditet. Hvis patienten planlægger graviditet, eller hvis graviditet

opstår, bør Jentadueto seponeres og hurtigst muligt erstattes af insulin for at reducere risikoen for føtale

misdannelser, der er forbundet med abnorme blodglucoseniveauer.

Amning

Dyrestudier har vist udskillelse af både metformin og linagliptin i mælk hos diegivende rotter.

Metformin udskilles i små mængder i human mælk. Det er ukendt, om linagliptin udskilles i human

mælk. Det skal besluttes, om amning eller behandling med Jentadueto skal ophøre, idet der tages højde

for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Jentaduetos virkning på human fertilitet er ikke blevet undersøgt. Der blev ikke observeret bivirkninger

fra linagliptin på fertiliteten hos han- og hunrotter (se punkt 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Jentadueto påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienterne bør advares om risikoen for hypoglykæmi, når Jentadueto anvendes i kombination med

andre antidiabetiske lægemidler, der er kendt for at forårsage hypoglykæmi (f.eks. sulfonylurinstoffer).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Sikkerheden af linagliptin 2,5 mg 2 gange dagligt (eller det bioækvivalente 5 mg én gang dagligt) i

kombination med metformin er blevet undersøgt hos mere end 6.800 patienter med type 2-diabetes

mellitus. I placebokontrollerede studier blev mere end 1.800 patienter behandlet med den terapeutiske

dosis på 2,5 mg linagliptin 2 gange dagligt (eller det bioækvivalente 5 mg linagliptin én gang dagligt) i

kombination med metformin i ≥ 12/24 uger.

I en puljet analyse af de syv placebokontrollerede studier var den samlede incidens af bivirkninger i

gruppen, der fik placebo og metformin, sammenlignelig med incidensen af bivirkninger i gruppen, der

fik linagliptin 2,5 mg og metformin (54,3 % og 49,0 %). Andelen af patienter, der seponerede

behandlingen som følge af bivirkninger i placebo + metformingruppen, var sammenlignelig med

andelen i linagliptin + metformingruppen (henholdsvis 3,8 % og 2,9 %).

Den hyppigst rapporterede bivirkning for linagliptin plus metformin var diarré (1,6 %) med en

sammenlignelig hyppighed for metformin plus placebo (2,4 %).

Hypoglykæmi kan forekomme, når Jentadueto administreres sammen med sulfonylurinstof (≥ 1 tilfælde

ud af 10 patienter).

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger rapporteret i alle kliniske studier med linagliptin+metformin i kombination eller ved brug

af monokomponenterne (linagliptin eller metformin) i kliniske studier eller fra erfaringer efter

markedsføring er anført nedenfor inddelt i systemorganklasser. Bivirkninger tidligere rapporteret med et

af de individuelle aktive stoffer kan være mulige bivirkninger ved Jentadueto, selvom de ikke blev

observeret i kliniske studier med dette lægemiddel.

Bivirkningerne er inddelt i systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden defineres som: meget

almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 2:

Bivirkninger indberettet for patienter, der fik linagliptin+metformin alene (som

monokomponenter eller i kombination) eller som supplement til andre antidiabetiske

behandlinger i kliniske studier, og fra erfaringer efter markedsføring.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed af bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Nasofaryngitis

ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

(f.eks. bronkial hyperreaktivitet)

ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

meget almindelig

Lactatacidose

meget sjælden

-vitaminmangel

meget sjælden

Nervesystemet

Smagsforstyrrelser

almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Nedsat appetit

ikke almindelig

Diarré

almindelig

Kvalme

almindelig

Pankreatitis

sjælden

Opkastning

ikke almindelig

Forstoppelse

ikke almindelig

Abdominalsmerter

meget almindelig

Lever og galdeveje

Leverfunktionsforstyrrelse

ikke almindelig

Hepatitis §

meget sjælden

Hud og subkutane væv

Angioødem

sjælden

Urticaria

sjælden

Erytem

meget sjælden

Udslæt

ikke almindelig

Pruritus

ikke almindelig

Bulløs pemfigoid

sjælden

Undersøgelser

Forhøjet amylase

ikke almindelig

Forhøjet lipase **

almindelig

Baseret på lipase-stigninger på > 3 x den øvre normalgrænse set i kliniske forsøg

Baseret på Linagliptin studie af kardiovaskulær og renal sikkerhed (CARMELINA), se også nedenfor

Bivirkninger rapporteret hos patienter, der fik metformin som monoterapi, og som ikke blev observeret hos patienter, der

fik Jentadueto. Se produktresuméet for metformin for yderligere oplysninger

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/353951/2016

EMEA/H/C/002279

EPAR – Sammendrag for offentligheden

Jentadueto

linagliptin/metforminhydrochlorid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Jentadueto. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om, hvordan Jentadueto skal anvendes.

Hvad er Jentadueto?

Jentadueto er et lægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer linagliptin og metforminhydrochlorid.

Det leveres som tabletter (2,5 mg/850 mg og 2,5 mg/1 000 mg).

Hvad anvendes Jentadueto til?

Jentadueto anvendes til behandling af voksne patienter med type 2-sukkersyge til at forbedre

reguleringen af blodsukkeret. Det anvendes i forbindelse med diæt og motion på følgende måder:

- hos patienter, der ikke kan reguleres tilfredsstillende med metformin (et lægemiddel mod

sukkersyge) alene

- hos patienter, der i forvejen får en kombination af linagliptin og metformin som separate

tabletter

- kombineret med et sulfonylurinstof eller insulin (andre typer lægemidler mod sukkersyge) hos

patienter, der ikke kan reguleres tilfredsstillende med dette lægemiddel og metformin.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Jentadueto

EMA/353951/2016

Side 2/4

Hvordan anvendes Jentadueto?

Jentadueto tages to gange dagligt. Den tabletstyrke, der skal bruges, afhænger af den dosis af andre

lægemidler mod sukkersyge, patienten tidligere har fået.

Hvis Jentadueto tages med et sulfonylurinstof

eller insulin, skal dosis af disse lægemidler muligvis nedsættes for at undgå hypoglykæmi (lavt

blodsukker).

Den maksimale dosis er 5 mg linagliptin og 2 000 mg metformin dagligt. Jentadueto bør tages med et

måltid for at undgå maveproblemer forårsaget af metformin.

Hvordan virker Jentadueto?

Ved type 2-sukkersyge producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere blodsukkeret,

eller også er kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet tilstrækkeligt. De aktive stoffer i Jentadueto,

linagliptin og metforminhydrochlorid, virker på forskellige måder.

Linagliptin er en hæmmer af dipeptidyl-peptidase-4 (DPP 4). Det virker ved at blokere kroppens

nedbrydning af "inkretin"-hormoner. Inkretiner er hormoner, der frigives efter et måltid og får

bugspytkirtlen til at producere insulin. Linagliptin øger blodets indhold af inkretiner. Det får

bugspytkirtlen til at producere mere insulin, når blodsukkeret er højt. Linagliptin virker ikke, når

blodsukkeret er lavt. Linagliptin nedsætter desuden leverens sukkerafgivelse ved at øge

insulinindholdet og sænke indholdet af hormonet glukagon. Tilsammen nedsætter disse processer

blodsukkeret og medvirker til at regulere type 2-sukkersygen. Linagliptin har været godkendt i EU

under navnet Trajenta siden 2011.

Metformin virker hovedsagelig ved at hæmme produktionen af glukose (sukker) og mindske

glukoseoptagelsen fra tarmen. Metformin har været på markedet i EU siden 1950'erne.

Tilsammen nedsætter de to aktive stoffer blodsukkeret og giver dermed bedre kontrol over type 2-

sukkersyge.

Hvordan blev Jentadueto undersøgt?

Virksomheden fremlagde resultaterne af fire undersøgelser med linagliptin hos patienter med type 2-

sukkersyge. Undersøgelserne blev anvendt til støtte for godkendelsen af Trajenta i EU og

sammenlignede linagliptin, 5 mg én gang dagligt, med placebo (en virkningsløs behandling). I

undersøgelserne undersøgtes effektiviteten af linagliptin, dels anvendt alene (503 patienter), dels i

kombination med metformin (701 patienter), med metformin plus et sulfonylurinstof (1 058 patienter)

og med et andet middel mod sukkersyge, pioglitazon (389 patienter).

I en anden undersøgelse med 791 patienter med type 2-sukkersyge blev kombinationen linagliptin plus

metformin to gange dagligt sammenlignet med metformin alene, linagliptin alene og placebo.

Linagliptin blev givet i en dosering af 2,5 mg to gange dagligt i kombinationsbehandlingen og 5 mg én

gang dagligt som enkeltstofbehandling. Metformin blev givet i en dosis af enten 500 mg eller 1 000 mg

to gange dagligt, både ved kombinationsbehandling og enkeltstofbehandling.

Der blev udført endnu en undersøgelse af 491 patienter med type 2-sukkersyge, hvor behandlingen

med metformin to gange dagligt blev suppleret med placebo eller linagliptin i en dosis på enten 2,5 mg

to gange dagligt eller 5 mg én gang dagligt. I undersøgelsen blev virkningerne af at supplere

metformin med linagliptin sammenlignet på denne måde, da metformin skal tages mindst to gange

dagligt.

Jentadueto

EMA/353951/2016

Side 3/4

I en anden undersøgelse med 1040 patienter med type 2-sukkersyge blev patienter, som blev

behandlet med 5 mg linagliptin og insulin givet sammen med metformin, sammenlignet med patienter,

der blev behandlet med placebo givet sammen med insulin og metformin.

I alle undersøgelserne blev virkningen hovedsagelig bedømt på blodets indhold af glykosyleret

hæmoglobin (HbA1c) efter 24 ugers behandling. Mængden af dette stof er et mål for, hvor godt

blodsukkeret er reguleret.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Jentadueto?

Undersøgelserne med linagliptin viste, at det er mere effektivt end placebo til at nedsætte mængden af

HbA1c. Når linagliptin blev anvendt alene, gav det en reduktion på 0,46 point, sammenholdt med en

stigning på 0,22 point. Når linagliptin blev anvendt sammen med metformin, gav det en reduktion på

0,56 point, sammenholdt med en stigning på 0,10 point. Når linagliptin blev anvendt sammen med

metformin plus et sulfonylurinstof, gav det en reduktion på 0,72 point, sammenholdt med 0,10 point.

Undersøgelsen med kombinationen af linagliptin og metformin viste, at kombinationen er mere effektiv

end linagliptin eller metformin alene og mere effektiv end placebo til at nedsætte mængden af HbA1c.

Kombinationen gav en reduktion på 1,22 point, når metformin blev givet i en dosis på 500 mg, og en

reduktion på 1,59 point, når metformin blev givet i en dosis på 1 000 mg. Dette skal sammenholdes

med en reduktion på 0,45 med linagliptin alene, 0,64 with 500 mg metformin alene, 1,07 med 1 000

mg metformin alene, og 0,13 med placebo.

I den undersøgelse, hvor metformin blive suppleret med linagliptin 2,5 mg to gange dagligt eller 5 mg

én gang dagligt, sås en tilsvarende reduktion i mængden af HbA1c i forhold til placebo (hhv. 0,74 og

0,80 point mere end placebo).

Undersøgelsen af linagliptin i kombination med metformin og insulin viste, at denne kombination var

mere effektiv end kombinationen af insulin og metformin til at sænke mængden af HbA1c (linagliptin

medførte en reduktion på 0,77 procentpoint sammenlignet med en reduktion på 0,10 procentpoint med

placebo).

Hvilken risiko er der forbundet med Jentadueto?

Den hyppigste bivirkning med kombinationen af linagliptin og metformin var diarré (sås hos ca. 2% af

patienterne og hos en tilsvarende andel af dem, der fik metformin plus placebo). Når linagliptin og

metformin blev givet sammen med et sulfonylurinstof eller insulin, var hypoglykæmi den hyppigste

bivirkning (som optrådte hos flere end 1 ud af 10 patienter). Den fuldstændige liste over indberettede

bivirkninger ved Jentadueto fremgår af indlægssedlen.

Jentadueto må ikke anvendes til patienter med:

diabetisk ketoacidose eller diabetisk prækoma (farlige komplikationer til sukkersyge)

moderat eller svært nedsat nyrefunktion eller hurtig udvikling af tilstande, der kan påvirke

nyrefunktionen, såsom dehydrering, svær infektion eller chok

en tilstand med nedsat ilttilførsel til kroppens væv (f.eks. patienter, der er i behandling for

forværret hjerteinsufficiens, der for nylig har haft et hjerteanfald, der har åndedrætsbesvær, eller

som oplever et brat fald i blodtrykket

nedsat leverfunktion eller problemer med alkoholisme eller beruselse med alkohol.

Jentadueto

EMA/353951/2016

Side 4/4

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Jentadueto godkendt?

CHMP konkluderede, at kombinationen af linagliptin og metformin har vist sig at være effektiv til at

sænke mængden af HbA1c, og at linagliptin 2,5 mg to gange dagligt er lige så effektivt som 5 mg én

gang dagligt. 5 mg én gang dagligt er godkendt i EU dels til anvendelse alene, dels kombineret med

metformin og med metformin plus et sulfonylurinstof eller insulin. CHMP bemærkede, at faste

kombinationsprodukter kan øge sandsynligheden for, at patienterne tager deres medicin korrekt. Hvad

angår bivirkningerne, fandt udvalget, at risiciene sædvanligvis kun var lidt større end risiciene i

forbindelse med placebo. CHMP besluttede derfor, at fordelene ved Jentadueto opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Jentadueto.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Jentadueto?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Jentadueto anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Jentadueto, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Jentadueto

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Jentadueto den 20. juli 2012.

Den fuldstændige EPAR for Jentadueto findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Jentadueto, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information