Ivabradine Anpharm

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-06-2020

Aktiv bestanddel:
ivabradin
Tilgængelig fra:
"Anpharm" Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ATC-kode:
C01EB17
INN (International Name):
ivabradine
Terapeutisk gruppe:
Andre hjertepræparater
Terapeutisk område:
Angina Pectoris, Hjertesvigt
Terapeutiske indikationer:
Symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris ivabradin er indiceret til symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris hos koronararterie sygdom voksne med normal sinusrytme og puls ≥ 70 bpm. Ivabradine is indicated: , in adults unable to tolerate or with a contra-indication to the use of beta-blockers, or in combination with beta-blockers in patients inadequately controlled with an optimal betablocker dose. Behandling af kronisk hjertesvigt Ivabradine er angivet i kronisk hjertesvigt NYHA II-IV klasse med systolisk dysfunktion hos patienter i sinus rytme, og hvis puls er ≥ 75 bpm, i kombination med standardbehandling, herunder beta-blokker behandling, eller når beta-blokker behandling er kontraindiceret eller ikke tolereres.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004187
Autorisation dato:
2015-09-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/004187

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-02-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-02-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ivabradine Anpharm 5 mg filmovertrukne tabletter

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmovertrukne tabletter

ivabradin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Ivabradine Anpharm til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Ivabradine Anpharm

Sådan skal De tage Ivabradine Anpharm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ivabradine Anpharm (ivabradin) er hjertemedicin, som anvendes til behandling af:

Symptomerne ved stabil angina pectoris (en lidelse, som forårsager smerter i brystet) hos

voksne patienter med en puls på mindst 70 slag i minuttet. Det anvendes til voksne patienter,

som ikke kan tåle eller ikke kan anvende hjertemedicin af typen betablokkere. Det anvendes

også i kombination med betablokkere til voksne patienter, hvis sygdom ikke er fuldstændigt

kontrolleret med en betablokker.

Kronisk hjertesvigt hos voksne patienter med en puls på mindst 75 slag i minuttet. Ivabradine

Anpharm bruges sammen med standardbehandling med betablokker, eller når patienten ikke må

få eller ikke kan tåle betablokker.

Stabil angina pectoris (også kaldet ”hjertekrampe”):

Stabil hjertekrampe er en hjertesygdom, som opstår, når hjertet ikke får tilstrækkeligt med ilt. De mest

almindelige symptomer på hjertekrampe er smerter eller ubehag i brystet.

Kronisk hjertesvigt:

Kronisk hjertesvigt er en hjertesygdom, der opstår, når hjertet ikke kan pumpe tilstrækkeligt blod

rundt til resten af kroppen. De almindeligste symptomer på hjertesvigt er åndenød, træthed,

udmattelse og hævede ankler.

Sådan virker Ivabradine Anpharm

Ivabradins specifikke pulsenedsættende virkning hjælper:

med at kontrollere og mindske antallet af anfald af hjertekrampe ved at nedsætte hjertets

behov for ilt,

med at forbedre hjertefunktionen og prognosen hos patienter med kronisk hjertesvigt.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Ivabradine Anpharm

Tag ikke Ivabradine Anpharm

hvis De er allergisk over for ivabradin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ivabradine

Anpharm (angivet i punkt 6)

hvis Deres puls i hvile før behandlingen er for langsom (under 70 slag i minuttet)

hvis De lider af kardiogent shock (en hjertesygdom, som skal behandles på hospital)

hvis De lider af forstyrrelser i hjertets rytme (syg sinus-syndrom, sinoatrialt blok, 3. grads

AV-blok)

hvis De får et hjerteanfald

hvis De lider af meget lavt blodtryk

hvis De lider af ustabil hjertekrampe (en alvorlig form med hyppige brystsmerter, der opstår

både under hvile og anstrengelse)

hvis De lider af hjertesvigt, og Deres tilstand for nylig er forværret

hvis Deres hjerterytme udelukkende styres af en pacemaker

hvis De lider af svære leverproblemer

hvis De allerede tager medicin til behandling af svampeinfektioner (fx ketoconazol,

itraconazol), makrolidantibiotika (fx josamycin, clarithromycin, telithromycin eller

erythromycin givet oralt) eller medicin til behandling af hiv-infektioner (som fx nelfinavir,

ritonavir) eller nefazodon (medicin til behandling af depressioner) eller diltiazem, verapamil

(bruges til for højt blodtryk eller angina pectoris)

hvis De er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention

hvis De er gravid eller forsøger at blive gravid

hvis De ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Ivabradine Anpharm:

hvis De lider af forstyrrelser i hjertets rytme (uregelmæssig puls, hjertebanken, smerter i

brystkassen) eller vedvarende hjerteflimmer (hurtig, meget uregelmæssig puls) eller en

abnormitet i elektrokardiogrammet (ekg) kaldet ”lang QT-syndrom”

hvis De har symptomer som træthed, svimmelhed eller kortåndethed (det kan betyde, at Deres

hjerte slår for langsomt)

hvis De lider af symptomer på artrieflimren (hvilepulsen er usædvanlig høj (over 110 slag i

minuttet) eller uregelmæssig uden nogen tydelig grund, hvilket gør det vanskeligt at måle

pulsen)

hvis De for nylig har haft et slagtilfælde (blodprop i hjernen/hjerneblødning)

hvis De lider af lavt blodtryk i let til moderat grad

hvis Deres blodtryk ikke er under kontrol – især efter en ændring i Deres blodtryksbehandling

hvis De lider af alvorligt hjertesvigt eller hjertesvigt med en abnormitet i ekg kaldet ”grenblok”

hvis De lider af en kronisk nethindesygdom i øjet

hvis De lider af moderate leverproblemer

hvis De lider af svære problemer med nyrerne

Hvis noget af ovenstående gælder for Dem, skal De straks tale med Deres læge om det, før eller mens

De tager Ivabradine Anpharm.

Børn

Lægemidlet må ikke gives til børn og unge under 18 år. Der findes ikke tilstrækkelige data hos denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ivabradine Anpharm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Det er vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager nogle af følgende lægemidler, da det

kan blive nødvendigt at justere dosis af Ivabradine Anpharm eller kontrollere Dem nøjere:

fluconazol (mod svampeinfektioner)

rifampicin (antibiotikum)

barbiturater (for søvnforstyrrelser eller epilepsi)

phenytoin (for epilepsi)

Hypericum perforatum

eller perikon (naturmedicin for depression)

medicin, der forlænger QT-intervallet i ekg til behandling af enten hjerterytmeforstyrrelser eller

andre sygdomme, som fx:

- quinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (til behandling af forstyrrelser af hjertets

rytme)

- bepridil (til behandling af angina pectoris)

- visse lægemidler til behandling af angst, skizofreni eller andre alvorlige sindslidelser (fx

pimozid, ziprasidon og sertindol)

- malariamidler (fx mefloquin eller halofantrin)

- intravenøs erythromycin (et antibiotikum)

- pentamidin (et lægemiddel mod parasitter)

- cisaprid (mod mavesyre-reflux fra mavesæk til spiserør)

nogle typer vanddrivende medicin (diuretika), der kan medføre nedsat kaliumniveau i blodet,

såsom furosemid, hydrochlorthiazid, indapamid (anvendt til at behandle ødemer og højt

blodtryk).

Brug af Ivabradine Anpharm sammen med mad og drikke

Undgå grapefrugtjuice under behandling med Ivabradine Anpharm.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Ivabradine Anpharm, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid (se under

”Tag ikke Ivabradine Anpharm”).

Tal med Deres læge, hvis De er gravid og har taget Ivabradine Anpharm.

Tag ikke Ivabradine Anpharm, hvis De kan blive gravid, medmindre De anvender sikker prævention

(se ”Tag ikke Ivabradine Anpharm”).

De må ikke tage Ivabradine Anpharm, hvis De ammer (se under ”Tag ikke Ivabradine Anpharm”). Tal

med lægen, hvis De ammer eller ønsker at amme, da amning skal ophøre, hvis De tager Ivabradine

Anpharm.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ivabradine Anpharm kan forårsage forbigående lysfænomener (forbigående lysglimt i synsfeltet, se

under ”Bivirkninger”). Hvis De får det, skal De udvise forsigtighed, når De kører bil eller betjener

maskiner, specielt på tidspunkter, hvor der kan forekomme pludselige ændringer i lysintensiteten, især

ved nattekørsel.

Ivabradine Anpharm indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal De tage Ivabradine Anpharm

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Ivabradine Anpharm skal helst tages under et måltid.

Ivabradine Anpharm 5 mg tablet kan deles i to lige store doser.

Hvis De bliver behandlet for stabil angina pectoris

Startdosis bør ikke være mere end en Ivabradine Anpharm-tablet på 5 mg to gange dagligt. Hvis De

stadig har symptomer på angina og hvis De har tålt dosis på 5 mg to gange dagligt godt, kan dosis

øges. Vedligeholdelsesdosis bør ikke være højere end 7,5 mg to gange dagligt. Deres læge vil ordinere

den rette dosis til Dem. Den sædvanlige dosis er en tablet om morgenen og en tablet om aftenen. I

nogle tilfælde (fx hvis De er 75 år eller derover) kan Deres læge halvere dosis, dvs. en halv Ivabradine

Anpharm-tablet på 5 mg (svarende til 2,5 mg ivabradin) om morgenen og en halv tablet på 5 mg om

aftenen.

Hvis De bliver behandlet for kronisk hjertesvigt

Den sædvanlige startdosis er en Ivabradine Anpharm-tablet på 5 mg to gange daglig, og den kan om

nødvendigt øges til en Ivabradine Anpharm-tablet på 7,5 mg to gange daglig. Deres læge fastsætter

den rette dosis til Dem. Den sædvanlige dosis er en tablet om morgenen og en tablet om aftenen. I

nogle tilfælde (fx hvis De er 75 år eller derover) kan Deres læge halvere dosis, dvs. en halv Ivabradine

Anpharm-tablet på 5 mg (svarende til 2,5 mg ivabradin) om morgenen og en halv tablet på 5 mg om

aftenen.

Hvis De har taget for meget Ivabradine Anpharm

En stor dosis Ivabradine Anpharm kan få Dem til at føle Dem kortåndet eller træt, fordi Deres hjerte

slår for langsomt. Hvis det sker, skal De straks kontakte Deres læge.

Hvis De har glemt at tage Ivabradine Anpharm

Hvis De glemmer at tage en dosis Ivabradine Anpharm, skal De tage den næste dosis til normal tid.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Kalenderen på blisteren, som indeholder tabletterne, skal hjælpe Dem med at huske, hvornår De sidst

tog en Ivabradine Anpharm tablet.

Hvis De holder op med at tage Ivabradine Anpharm

Behandlingen for angina pectoris og kronisk hjertesvigt er sædvanligvis livslang. Tal med Deres læge,

før De holder op med at tage denne medicin.

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, hvis De mener, at virkningerne af Ivabradine Anpharm er

for kraftige eller for svage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De almindeligste bivirkninger med dette lægemiddel er dosisafhængige og relaterede til dets

virkningsmåde:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Lysfænomener (kortvarige lysglimt, der ofte skyldes pludselige forandringer i lysets intensitet). De

kan også beskrives som en ring, farvede lysglimt, billedopløsning eller mangfoldige billeder. De

forekommer almindeligvis inden for de første to måneder af behandlingen, hvorefter de kan

forekomme gentagne gange og forsvinde under eller efter behandlingen.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Forandringer i hjertets funktion (viser sig ved, at pulsen bliver langsommere). De forekommer især

inden for de første 2 til 3 måneder efter indledning af behandlingen.

Andre bivirkninger er også blevet rapporteret:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Uregelmæssig hurtig sammentrækning af hjertet (atrieflimren), unormal fornemmelse af hjerteslag

(bradykardi, ventrikulære ekstrasystoler, AV-blok af 1. grad (forlænget PQ-interval på ekg)),

ukontrolleret blodtryk, hovedpine, svimmelhed og uskarpt syn (uklart syn).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Hjertebanken og ekstra hjerteslag, kvalme, forstoppelse, diarré, mavesmerter, fornemmelse af at

verden drejer rundt (vertigo), åndedrætsbesvær (kortåndethed), muskelspasmer, forhøjet urinsyre i

blodet, for mange hvide blodlegemer (af typen eosinofile granulocytter) og forhøjede blodværdier for

kreatinin (et nedbrydningsprodukt, som dannes i musklerne), hududslæt, angioødem (viser sig som

hævelser i ansigt, tunge eller hals eller besvær med at trække vejret eller synke), lavt blodtryk,

besvimelse, træthed, svaghed, abnorm ekg-diagram, dobbeltsyn, nedsat syn.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Nældefeber, kløe, rødme af huden, utilpashed.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Uregelmæssig puls (AV-blok af 2. grad, AV-blok af 3. grad, syg sinus-syndrom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisteren efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ivabradine Anpharm indeholder:

Aktivt stof: ivabradin (som hydrochlorid).

Ivabradine Anpharm 5 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg ivabradin (som hydrochlorid).

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 7,5 mg ivabradin (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne:

lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470 B), majsstivelse, maltodextrin,

kolloid vandfri silica (E 551),

filmovertræk:

hypromellose (E 464), titandioxid (E 171), macrogol 6000, glycerol (E 422),

magnesiumstearat (E 470 B), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Ivabradine Anpharm 5 mg tabletter er laksefarvede, aflange filmovertrukne tabletter med delekærv på

begge sider, mærket med ”5” på den ene side og ”S” på den anden.

Ivabradine Anpharm 7,5 mg tabletter er laksefarvede, trekantede filmovertrukne tabletter, mærket

med ”7.5” på den ene side og ”S” på den anden.

Tabletterne fås i kalenderpakninger (blisterkort af aluminium/PVC) med 14, 28, 56, 84, 98, 100 eller

112 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B

03–236 Warszawa - Polen

Fremstiller

Les Laboratoires Servier

905 route de Saran

F-45520 Gidy

Frankrig

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow – Co. Wicklow

Irland

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM S.A.

ul. Annopol 6B -

PL-03-236 Warszawa

Polen

Laboratorios Servier, S.L.

Avda. de los Madroños, 33

28043 Madrid

Spanien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB ”SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel.: + 36 1 238 77 99

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: +31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Ελλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: +34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska SP. Z O.O.

Tel.: + 48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tél: +33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel: +351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel.: +385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: +4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

C/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel: +421 (0) 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: +39 06 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46(8)5 225 08 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: + 371 6750 2039

United Kingdom

Servier Laboratories Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om Ivabradine Anpharm på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ivabradine Anpharm 5 mg filmovertrukne tabletter

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ivabradine Anpharm 5 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg ivabradin (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 63,91 mg lactosemonohydrat.

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 7,5 mg ivabradin (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 61,215 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Ivabradine Anpharm 5 mg filmovertrukne tabletter

Laksefarvet, aflang, filmovertrukken tablet med delekærv på begge sider, mærket med ”5” på den ene

side og ”S” på den anden.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmovertrukne tabletter

Laksefarvet, trekantet, filmovertrukken tablet, mærket med ”7.5” på den ene side og ”S” på den

anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris

Ivabradin er indiceret til symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris hos voksne med

koronararteriesygdom og normal sinusrytme og hjertefrekvens ≥ 70 slag i minuttet. Ivabradin er

indiceret:

til voksne, som ikke tåler betablokkere, eller for hvem betablokkere er kontraindiceret.

i kombination med betablokkere til patienter, som ikke opnår tilstrækkelig kontrol med

optimal dosering af en betablokker.

Behandling af kronisk hjerteinsufficiens

Ivabradin er indiceret ved kronisk hjerteinsufficiens af NYHA-klasse II til IV med systolisk

dysfunktion hos voksne patienter med normal sinusrytme og hjertefrekvens på ≥ 75 slag i minuttet i

kombination med standardbehandling inkluderende betablokker, eller når betablokker er

kontraindiceret eller ikke tolereres (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris

Det anbefales, at beslutningen om at initiere eller titrere behandlingen foregår med mulighed for

seriemåling af hjertefrekvens, ekg- eller ambulant 24-timers monitorering.

Startdosis af ivabradin bør ikke overskride 5 mg to gange dagligt hos patienter under 75 år. Hvis

patienten efter 3 til 4 ugers behandling stadig har symptomer, og hvis startdosis er veltolereret og

hjertefrekvensen i hvile forbliver over 60 slag i minuttet (slag/min), kan dosis øges til den næste

højere dosis hos patienter, der får 2,5 mg to gange dagligt eller 5 mg to gange dagligt.

Vedligeholdelsesdosis bør ikke overskride 7,5 mg to gange dagligt.

Hvis der ikke ses forbedringer i symptomerne på angina inden for 3 måneder efter behandlingsstart,

skal ivabradinbehandlingen stoppes.

Seponering skal også overvejes, hvis der kun er begrænset symptomatisk respons, og når der ikke er

nogen klinisk relevant reduktion i hjertefrekvensen i hvile inden for 3 måneder. Hvis hjertefrekvensen

i hvile permanent falder til under 50 slag/min, eller hvis patienten får symptomer på bradykardi som

fx svimmelhed, træthed, eller hypotension, skal dosis nedsættes, herunder den laveste dosis på 2,5 mg

to gange dagligt (en halv 5 mg tablet to gange dagligt). Hjertefrekvensen skal monitoreres efter

dosisreduktion (se pkt. 4.4). Behandlingen skal stoppes, hvis hjertefrekvensen forbliver under

50 slag/min, eller symptomer på bradykardi persisterer på trods af dosisreduktion.

Behandling af kronisk hjerteinsufficiens

Behandlingen må kun initieres hos patient med stabil hjerteinsufficiens. Det anbefales, at den

behandlende læge har erfaring med behandling af kronisk hjerteinsufficiens.

Den normalt anbefalede initialdosis er 5 mg ivabradin to gange dagligt. Efter to ugers behandling kan

dosis øges til 7,5 mg to gange dagligt, hvis hjertets hvilefrekvens er over 60 slag/min, eller reduceres

til 2,5 mg to gange dagligt (½ tablet a 5 mg to gange dagligt), hvis hvilefrekvensen vedvarende er

under 50 slag/min eller ved symptomer som svimmelhed, træthed eller hypotension på grund af

bradykardi. Hvis hjertefrekvensen ligger mellem 50 og 60 slag/min, skal dosis fastholdes på 5 mg to

gange dagligt.

Hvis hvilefrekvensen i løbet af behandlingen vedvarende falder til under 50 slag/min, eller hvis

patienten får symptomer på grund af bradykardi, skal dosis nedtitreres til den nærmeste lavere dosis

hos patienter, der får 7,5 mg to gange dagligt eller 5 mg to gange dagligt. Hvis hjertefrekvensen

vedvarende stiger til over 60 slag/min, kan dosis optitreres til den nærmeste højere dosis hos patienter,

der får 2,5 mg to gange dagligt eller 5 mg to gange dagligt.

Behandlingen skal seponeres, hvis hjertefrekvensen forbliver under 50 slag/min, eller hvis der er

vedholdende symptomer på grund af bradykardi (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Ældre

Hos patienter på 75 år og derover, bør det overvejes at starte med en lavere dosis hos disse patienter

(2,5 mg to gange daglig, dvs. en halv 5 mg tablet to gange daglig), før dosis om nødvendigt øges.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nyreinsufficiens og kreatininclearance over

15 ml/min (se pkt. 5.2).

Der foreligger ikke data fra patienter med kreatininclearance under 15 ml/min. Ivabradin skal derfor

anvendes med forsigtighed hos denne population.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild leverinsufficiens. Der bør udvises forsigtighed

ved anvendelse af ivabradin til patienter med moderat leverinsufficiens. Ivabradin er kontraindiceret

til patienter med svær leverinsufficiens, da det ikke er undersøgt hos denne population, og der

forudses en stor stigning i systemisk eksponering (se pkt. 4.3 og 5.2).

Pædiatrisk population

Ivabradins sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 18 år er ikke klarlagt.

De foreliggende data ved behandling af kronisk hjerteinsufficiens er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men

der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data ved symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris.

Administration

Tabletterne skal tages per os to gange daglig, dvs. en tablet om morgenen og en om aftenen i

forbindelse med et måltid (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

Hjertefrekvens i hvile under 70 slag/min før behandlingen

Kardiogent shock

Akut myokardieinfarkt

Svær hypotension (< 90/50 mmHg)

Svær leverinsufficiens

Syg sinus-syndrom

Sinoatrialt blok

Ustabil eller akut hjerteinsufficiens

Afhængighed af pacemaker (hjertefrekvensen styres udelukkende af pacemaker)

Ustabil angina pectoris

3. grads AV-blok

Samtidig behandling med stærke CYP3A4-hæmmere som fx azol-antimykotika (ketoconazol,

itraconazol), makrolidantibiotika (clarithromycin, erythromycin

per os

, josamycin,

telithromycin), hiv-proteasehæmmere (nelfinavir, ritonavir) og nefazodon (se pkt. 4.5 og 5.2)

Samtidig behandling med verapamil eller diltiazem, som er moderate CYPP3A4-hæmmere med

hjertefrekvenssænkende egenskaber (se pkt. 4.5)

Graviditet, amning samt kvinder i den fertile alder, der ikke anvender sikker kontraception (se

pkt. 4.6)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Manglende gavnlig virkning på kliniske udfald hos patienter med symptomatisk kronisk stabil angina

pectoris

Ivabradin er kun indiceret som symptomatisk behandling af kronisk stabil angina pectoris, idet

ivabradin ikke har gavnlig virkning på kardiovaskulære udfald, fx myokardieinfarkt eller

kardiovaskulær død (se pkt. 5.1).

Måling af hjertefrekvens

Eftersom hjertefrekvensen kan variere betydeligt over tid, bør seriemålinger af hjertefrekvensen, ekg

eller ambulant 24-timers monitorering overvejes ved bestemmelse af hjertefrekvensen i hvile før

initiering af ivabradinbehandlingen samt hos patienter i ivabradinbehandling, når titrering overvejes.

Dette gælder også for patienter med lav hjertefrekvens, især hvis hjertefrekvensen falder til under

50 slag/min, eller efter dosisreduktion (se pkt. 4.2).

Hjertearytmier

Ivabradin er ikke egnet til behandling eller profylakse af hjertearytmi og vil sandsynligvis være uden

effekt i tilfælde af takyarytmi (fx ventrikulær eller supraventrikulær takykardi). Ivabradin kan derfor

ikke anbefales til patienter med atrieflimren eller andre hjertearytmier, der påvirker sinusknudens

funktion.

Risikoen for udvikling af atrieflimren er øget hos patienter i ivabradinbehandling (se pkt. 4.8).

Atrieflimren har været hyppigere hos patienter, der samtidigt tager amiodaron eller potente klasse

I-antiarytmika. Det anbefales, at patienter, som behandles med ivabradin, kontrolleres regelmæssigt

for atrieflimren (kronisk eller paroksystisk), inklusive ekg-registrering, hvis klinisk nødvendigt (fx i

tilfælde af accelereret angina, palpitationer eller uregelmæssig puls).

Patienterne skal informeres om tegn og symptomer på atrieflimren og informeres om at kontakte deres

læge, hvis disse tegn opstår.

Hvis der under behandlingen opstår atrieflimren, skal balancen mellem fordele og ulemper ved fortsat

ivabradinbehandlingen overvejes nøje.

Patienter med kronisk hjerteinsufficiens og samtidig intraventrikulær ledningsforstyrrelse

(venstresidig grenblok, højresidig grenblok) eller ventrikulær dyssynkroni skal monitoreres nøje.

Anvendelse til patienter med 2. grads AV-blok

Ivabradin kan ikke anbefales til patienter med 2. grads AV-blok.

Anvendelse til patienter med lav hjertefrekvens

Ivabradin må ikke anvendes til patienter, hvis hjertefrekvens i hvile var under 70 slag/min før

behandlingen (se pkt. 4.3).

Hvis hjertefrekvensen i hvile falder permanent til under 50 slag/min under behandlingen, eller hvis

patienten får symptomer på bradykardi som fx svimmelhed, træthed, eller hypotension, skal dosis

nedsættes eller behandlingen stoppes, hvis hjertefrekvensen kommer under 50 slag/min, eller hvis

symptomerne på bradykardi persisterer (se pkt. 4.2).

Kombination med calciumantagonister

Samtidig anvendelse af ivabradin og hjertefrekvenssænkende calciumantagonister som fx verapamil

eller diltiazem er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5). Der er ikke sat spørgsmålstegn ved sikkerheden

af ivabradin i kombination med nitratpræparater og dihydropyridin-calciumantagonister som fx

amlodipin. Der er ikke dokumenteret yderligere effekt af ivabradin i kombination med

dihydropyridin-calciumantagonister (se pkt. 5.1).

Kronisk hjerteinsufficiens

Før behandling med ivabradin overvejes, skal patientens hjerteinsufficiens være stabil. Ivabradin bør

anvendes med forsigtighed hos patienter med hjerteinsufficiens af NYHA-klasse IV, da der kun

foreligger begrænsede data for denne population.

Apopleksi

Anvendelse af ivabradin anbefales ikke umiddelbart efter et slagtilfælde, da der ikke foreligger data

for disse tilstande.

Synet

Ivabradin påvirker funktionen af retina. Der er ingen evidens for en toksisk virkning på retina ved

langvarig behandling med ivabradin (se pkt. 5.1). Det skal overvejes at stoppe behandlingen, hvis der

indtræffer uventet forværring af synet. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med retinitis

pigmentosa.

Patienter med hypotension

Der foreligger kun begrænsede data fra patienter med let til moderat hypotension, og ivabradin bør

anvendes med forsigtighed til disse patienter. Ivabradin er kontraindiceret til patienter med svær

hypotension (blodtryk < 90/50 mmHg) (se pkt. 4.3).

Atrieflimren – arytmier

Det er ikke dokumenteret, at der foreligger en risiko for (voldsom) bradykardi ved genoprettelse af

sinusrytme efter indledning af farmakologisk kardiovertering hos patienter, der får ivabradin. Da

datamængden imidlertid ikke er omfattende, bør ikke-akut DC-kardiovertering overvejes inden for et

døgn efter sidste dosis af ivabradin.

Anvendelse hos patienter med kongenit QT-syndrom eller hos patienter, som behandles med

lægemidler, der forlænger QT-intervallet

Anvendelse af ivabradin hos patienter med kongenit QT-syndrom eller hos patienter, som behandles

med QT-forlængende lægemidler, skal undgås (se pkt. 4.5). Hvis kombinationen er nødvendig, skal

hjertefunktionen monitoreres omhyggeligt.

Nedsat hjertefrekvens, forårsaget af ivabradin, kan forværre QT-forlængelse, hvilket kan give

anledning til svære arytmier, især

torsades de pointes.

Hypertensive patienter med behov for ændring af blodtryksbehandlingen

Når der foretages ændringer i behandlingen hos patienter med kronisk hjerteinsufficiens, der er i

behandling med ivabradin, skal blodtrykket kontrolleres med passende intervaller (se pkt. 4.8).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig anvendelse anbefales ikke

Lægemidler, der forlænger QT-intervallet

Kardiovaskulære QT-forlængende lægemidler (fx quinidin, disopyramid, bepridil, sotalol, ibutilid

eller amiodaron)

Non-kardiovaskulære QT-forlængende lægemidler (fx pimozid, ziprasidon, sertindol, mefloquin,

halofantrin, pentamidin, cisaprid og intravenøst erythromycin)

Samtidig anvendelse af kardiovaskulære og non-kardiovaskulære QT-forlængende lægemidler med

ivabradin bør dog undgås, da QT-forlængelsen kan forstærkes ved reduktion af hjertefrekvensen. Hvis

kombination bliver nødvendig, skal hjertefunktionen monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse med forsigtighed

Ikke-kaliumbesparende diuretika (thiazid-diuretika og loop-diuretika)

Hypokaliæmi kan øge risikoen for arytmi. Da ivabradin kan medføre bradykardi, er den resulterende

kombination af hypokaliæmi og bradykardi en prædisponerende faktor til svære arytmier, især hos

patienter med langt QT-syndrom, hvad enten det er kongenitalt eller lægemiddel-induceret.

Farmakokinetiske interaktioner

Ivabradin metaboliseres kun af CYP3A4 og er en meget svag hæmmer af dette cytokrom. Det er

påvist, at ivabradin ikke påvirker metabolismen og plasmakoncentrationerne af andre

CYP3A4-substrater (svage, moderate og stærke hæmmere). Hæmmere og induktorer af CYP3A4 er

tilbøjelige til at interagere med ivabradin og påvirke dets metabolisme og farmakokinetik i klinisk

signifikant grad. Interaktionsstudier har vist, at CYP3A4-hæmmere øger plasmakoncentrationen af

ivabradin, mens induktorer nedsætter den. Øget plasmakoncentration af ivabradin kan ledsages af

risiko for kraftig bradykardi (se pkt. 4.4).

Kontraindikationer for samtidig anvendelse

Stærke CYP3A4-hæmmere

Samtidig anvendelse af stærke CYP3A4-hæmmere som fx azol-antimykotika (ketoconazol,

itraconazol), makrolidantibiotika (clarithromycin, erythromycin

per os

, josamycin, telithromycin),

hiv-proteasehæmmere (nelfinavir, ritonavir) og nefazodon er kontraindiceret (se pkt. 4.3). De stærke

CYP3A4-hæmmere ketoconazol (200 mg en gang daglig) og josamycin (1 g to gange daglig) øgede

den gennemsnitlige plasmaeksponering for ivabradin 7-8 gange.

Moderate CYP3A4-hæmmere

Specifikke interaktionsstudier hos raske frivillige og patienter har vist, at kombinationen af ivabradin

med de hjertefrekvenssænkende stoffer diltiazem eller verapamil medførte en øgning af

eksponeringen overfor ivabradin (to til tre gange øgning af AUC) samt en yderligere reduktion af

hjertefrekvensen på 5 slag/min. Samtidig anvendelse af ivabradin og disse lægemidler er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig anvendelse anbefales ikke

Eksponeringen for ivabradin blev øget med en faktor 2 ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice.

Indtagelse af grapefrugtjuice skal derfor undgås.

Samtidig anvendelse med forsigtighed

Moderate CYP3A4-hæmmere

Samtidig anvendelse af ivabradin og andre moderate CYP3A4-hæmmere (fx fluconazol) kan

overvejes med en startdosis på 2,5 mg to gange daglig og kontrol af hjertefrekvensen, hvis

hjertefrekvensen i hvile er over 70 slag/min.).

CYP3A4-induktorer

CYP3A4-induktorer (fx rifampicin, barbiturater, phenytoin,

Hypericum perforatum

[perikon]) kan

nedsætte eksponeringen over for ivabradin og aktiviteten af ivabradin. Samtidig anvendelse af

CYP3A4-induktorer kan nødvendiggøre dosisjustering af ivabradin. Det er vist, at kombinationen af

10 mg ivabradin to gange daglig med perikon nedsætter ivabradin-AUC til det halve. Indtagelse af

perikon skal begrænses under behandling med ivabradin.

Anden samtidig anvendelse

I specielle interaktionsstudier sås ingen klinisk signifikant påvirkning af ivabradins farmakokinetik

eller farmakodynamik med følgende lægemidler: Syrepumpehæmmere (omeprazol, lansoprazol),

sildefanil, HMG-CoA-reduktasehæmmere (simvastatin), dihydropyridin-calciumantagonister

(amlodipin, lacidipin), digoxin og warfarin. Endvidere havde ivabradin ingen klinisk signifikant

farmakokinetisk virkning på simvastatin, amlodipin eller lacidipin, ingen farmakokinetisk eller

farmakodynamisk virkning på digoxin eller warfarin og ingen farmakodynamisk virkning på

acetylsalicylsyre.

I de pivotale kliniske studier i fase III blev følgende lægemidler rutinemæssigt kombineret med

ivabradin uden tegn på sikkerhedsmæssige problemer: ACE-hæmmere, angiotensin II-antagonister,

betablokkere, diuretika, aldosteronantagonister, kort- og langtidsvirkende nitratpræparater,

HMG-CoA-reduktasehæmmere, fibrater, syrepumpehæmmere, orale antidiabetika, acetylsalicylsyre

og andre trombocytfunktionshæmmende lægemidler.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen (se pkt. 4.3).

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af ivabradin til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet. Forsøgene viste embryotoksiske og teratogene virkninger (se pkt. 5.3).

Den potentielle risiko hos mennesker kendes ikke. Ivabradin er derfor kontraindiceret under graviditet

(se pkt. 4.3).

Amning

Dyrestudier indikerer, at ivabradin udskilles i mælk. Ivabradin er derfor kontraindiceret under amning

(se pkt. 4.3).

Kvinder, der har behov for behandling med ivabradin, skal ophøre med at amme og vælge en anden

form for ernæring til deres barn.

Fertilitet

I rottestudier sås ingen påvirkning af fertiliteten hos hanner eller hunner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ivabradin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at betjene maskiner.

Der er udført et specifikt studie hos raske frivillige for at vurdere ivabradins indflydelse på evnen til

at føre motorkøretøj. Der var ingen tegn på ændringer i evnen til at føre motorkøretøj. Efter

markedsføringen er der imidlertid indberettet tilfælde med nedsat køreevne på grund af

synsforstyrrelser. Ivabradin kan forårsage forbigående lysfænomener, hovedsageligt omfattende

fosfener (se pkt. 4.8). Den mulige optræden af sådanne lysfænomener skal tages i betragtning ved

bilkørsel eller betjening af maskiner i situationer, hvor der kan indtræffe pludselige variationer i

lysintensitet, især ved nattekørsel.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De almindeligste bivirkninger ved ivabradin er lysfænomener (fosfener, fotopsier) (14,5 %) og

bradykardi (3,3 %). De er dosisafhængige og relateret til lægemidlets farmakologiske effekt.

Liste over bivirkninger i tabelform

I de kliniske studier er der rapporteret om følgende bivirkninger, som er opstillet efter hyppighed i

henhold til denne konvention: meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til <1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til <1/100); sjælden (

1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Eosinofili

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Hyperurikæmi

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, specielt i den første

behandlingsmåned

Svimmelhed, eventuelt i forbindelse med

bradykardi

Ikke almindelig*

Synkope, kan være forbundet med bradykardi

Øjne

Meget almindelig

Lysfænomen (fosfener, fotopsier)

Almindelig

Uskarpt syn

Ikke almindelig*

Diplopi

Nedsat syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Hjerte

Almindelig

Bradykardi

AV-blok af 1. grad (forlænget PQ-interval i

ekg)

Ventrikulære ekstrasystoler

Atrieflimren

Ikke almindelig

Palpitationer, supraventrikulære ekstrasystoler,

forlænget QT-interval på ekg

Meget sjælden

AV-blok af 2. grad, AV-blok af 3. grad

Syg sinus-syndrom

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Ukontrolleret blodtryk

Ikke almindelig*

Hypotension, kan være forbundet med

bradykardi

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Kvalme

Obstipation

Diarré

Mavesmerter*

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig*

Angioødem

Udslæt

Sjælden*

Erytem

Pruritus

Urticaria

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Muskelspasmer

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Forhøjet kreatinin i blodet

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig*

Asteni, kan være forbundet med bradykardi

Træthed, kan være forbundet med bradykardi

Sjælden*

Utilpashed, kan være forbundet med

bradykardi

* Hyppighed for spontant indberettede bivirkninger beregnet på grundlag af kliniske studier

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Lysfænomener (fosfener) rapporteredes af 14,5 % af patienterne, som beskrev dem som et

forbigående lysglimt i en begrænset del af synsfeltet. De udløses normalt af pludselige variationer i

lysintensiteten. Fosfener kan også beskrives som en ring, billeddekomposition (stroboskopiske eller

kaleidoskopiske effekter), farvet, stærkt lys eller multipel billeddannelse (retinal persistens).

Fosfener opstår generelt inden for de første to behandlingsmåneder, hvorefter de kan optræde

gentagne gange. Fosfener rapporteredes normalt som lette eller moderate i intensitet. Alle fosfener

forsvandt under eller efter behandlingen, de fleste (77,5 %) under behandlingen. Færre end 1 % af

patienterne måtte ændre deres daglige rutine eller stoppe behandlingen på grund af fosfener.

Bradykardi rapporteredes af 3,3 % af patienterne, specielt inden for de første to til tre måneders

behandling. 0,5 % af patienterne fik svær bradykardi under eller svarende til 40 slag/minut.

I SIGNIFY-studiet blev der observeret atrieflimren hos 5,3 % af de patienter, der tog ivabradin

sammenlignet med 3,8 % i placebogruppen. I en puljet analyse af alle fase II/III-dobbeltblindede

kontrollerede kliniske studier med en varighed på mindst 3 måneder, der inkluderede flere end

40.000 patienter, var incidensen af atrieflimren 4,86 % hos ivabradinbehandlede patienter

sammenlignet med 4,08 % i kontrolgruppen, svarende til en

hazard ratio

på 1,26, 95 % KI

[1,15;1,39].

I SHIFT-studiet sås episoder med forhøjet blodtryk hos flere ivabradinbehandlede patienter (7,1 %)

sammenlignet med placebobehandlede (6,1 %). Disse episoder optrådte hyppigst kort tid efter

ændringer i blodtryksbehandlingen, var forbigående og påvirkede ikke behandlingseffekten af

ivabradin.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering kan medføre svær og forlænget bradykardi (se pkt. 4.8).

Behandling

Svær bradykardi skal behandles symptomatisk i en specialafdeling. Hvis der optræder bradykardi med

dårlig hæmodynamisk tolerans, kan symptomatisk behandling, inklusive intravenøs behandling med

β-stimulerende lægemidler som fx isoprenalin, overvejes. Midlertidig kardial elektrisk pacing kan om

nødvendigt igangsættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hjerteterapi, andre hjertemidler, ATC-kode: C01EB17.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/144181/2018

EMEA/H/C/004187

Ivabradine Anpharm (ivabradin)

En oversigt over Ivabradine Anpharm og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ivabradine Anpharm, og hvad anvendes det til?

Ivabradine Anpharm er et lægemiddel, der anvendes mod symptomer i form af langvarige stabil

angina (smerter i brystet, kæben og ryggen), som opstår ved fysisk anstrengelse hos voksne med

hjertesygdom som følge af forsnævring af blodkarrene til hjertemusklen (koronararteriesygdom).

Lægemidlet anvendes hos patienter med normal hjerterytme og en puls på mindst 70 pr. minut. Det

anvendes hos patienter, der ikke kan behandles med en anden type medicin mod angina

(betablokkere) eller i kombination med betablokkere hos patienter, hos hvem sygdommen ikke kan

kontrolleres med betablokkere alene.

Ivabradine Anpharm anvendes desuden hos patienter, hvis hjerte til stadighed ikke kan pumpe

tilstrækkeligt med blod til resten af kroppen (kronisk hjertesvigt), og som har normal hjerterytme og

en puls på mindst 75. Det anvendes i kombination med standardbehandling, herunder betablokkere,

eller hos patienter, der ikke kan behandles med betablokkere.

Ivabradine Anpharm indeholder det aktive stof ivabradin.

Hvordan anvendes Ivabradine Anpharm?

Ivabradine Anpharm leveres som tabletter (5 og 7,5 mg) og udleveres kun efter recept. Den

anbefalede startdosis er 5 mg to gange dagligt sammen med måltider. Dette kan af lægen sættes op til

7,5 mg to gange dagligt eller sættes ned til 2,5 mg (en halv 5 mg-tablet) to gange dagligt, afhængigt

af patientens hjertefrekvens og symptomer. Hos patienter over 75 år kan der anvendes en lavere

startdosis på 2,5 mg to gange dagligt. Behandlingen skal standses, hvis pulsen vedholdende er lavere

end 50 slag pr. minut, eller hvis den langsomme puls (bradykardi) fortsætter trods dosisnedsættelse.

Når lægemidlet anvendes til behandling af angina pectoris, bør behandlingen stoppes, hvis

symptomerne ikke bedres i løbet af 3 måneder. Lægen bør desuden overveje at stoppe behandlingen,

hvis lægemidlet efter 3 måneder kun har en begrænset virkning på anginasymptomerne eller kun i

begrænset omfang sænker pulsen.

For mere information om brug af Ivabradine Anpharm, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Ivabradine Anpharm (ivabradin)

EMA/144181/2018

Side 2/3

Hvordan virker Ivabradine Anpharm?

Anginasymptomerne skyldes, at hjertet ikke får tilstrækkeligt med iltet blod. Ved ustabil angina viser

disse symptomer sig under fysisk anstrengelse. Det aktive stof i Ivabradine Anpharm, ivabradin, virker

ved at blokere "I

-strømmene" i sinusknuden, den naturlige "pacemaker", der kontrollerer hjertets

sammentrækninger og regulerer pulsen. Når disse strømme blokeres, nedsættes hjertefrekvensen, så

hjertet skal arbejde mindre og ikke behøver så meget iltet blod. Ivabradine Anpharm nedsætter eller

forhindrer derved symptomerne på angina.

Symptomerne ved hjertesvigt skyldes, at hjertet ikke pumper tilstrækkeligt blod rundt i kroppen. Ved

at sænke hjertefrekvensen nedsætter Ivabradine Anpharm belastningen af hjertet og bremser dermed

forløbet af hjertesvigt og giver bedring i symptomerne.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ivabradine Anpharm?

Angina

Ivabradine Anpharm er blevet sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo) og andre

behandlinger i fem hovedstudier hos over 4.000 voksne med langvarig stabil angina. Virkningen blev

hovedsagelig målt på, hvor længe patienterne kunne motionere på en cykel eller trædemølle, målt ved

begyndelsen og slutningen af hvert studie. Hvert studie varede 3-4 måneder.

Resultaterne viste, at lægemidlet var mere effektivt end placebo i et af studierne hos 360 patienter.

Det var lige så effektivt som betablokkeren atenolol i et studie med 939 patienter, og lige så effektivt

som et andet lægemiddel til behandling af angina (amlodipin) i et studie med 1.195 patienter. I et

fjerde studie med 889 patienter var Ivabradine Anpharm mere effektivt end placebo, når de begge blev

tilføjet til atenolol. I et femte studie hos 728 patienter var der imidlertid ingen ekstra fordel ved at

tilføje Ivabradine Anpharm til amlodipin.

I et sjette studie blev Ivabradine Anpharm sammenlignet med placebo hos 19.102 patienter med

koronar hjertesygdom uden klinisk hjertesvigt. Virkningen blev hovedsagelig målt på mindsket risiko

for hjertedød og ikke-dødeligt hjerteanfald. I dette studie havde en særlig undergruppe af patienter

med anginasymptomer en lille, men statistisk sikker stigning i den kombinerede risiko for hjerte-kar-

dødelighed og ikke-dødeligt hjerteanfald, når de fik Ivabradine Anpharm, i forhold til placebo (3,4 %

mod 2,9 % i årlig forekomst). Det skal dog bemærkes, at patienterne i dette studie fik højere doser

end den anbefalede dosis (op til 10 mg to gange dagligt).

Hjertesvigt

Ivabradine Anpharm er desuden blevet sammenlignet med placebo i ét hovedstudie med over 6.500

patienter med langvarigt moderat til svært hjertesvigt. Resultaterne viste, at det var mere effektivt

end placebo til at forebygge dødsfald som følge af sygdom i hjerte eller blodkar, eller indlæggelse pga.

forværret hjertesvigt: 24,5 % (793 ud af 3.241) af de patienter, der blev behandlet med Ivabradine

Anpharm, døde eller blev indlagt som følge af forværret hjertesvigt, sammenholdt med 28,7 % (937

ud af 3.264) af dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Ivabradine Anpharm?

Den hyppigste bivirkning med Ivabradine Anpharm (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter),

er forbigående lysfornemmelser eller "fosfener” (midlertidig oplysthed i synsfeltet). Langsom

hjerterytme (bradykardi) er almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer). Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Ivabradine Anpharm fremgår af indlægssedlen.

Ivabradine Anpharm (ivabradin)

EMA/144181/2018

Side 3/3

Ivabradine Anpharm må ikke anvendes hos patienter med en hvilende hjertefrekvens på under 70 pr.

minut, meget lavt blodtryk, forskellige hjertesygdomme (herunder kardiogent shock,

rytmeforstyrrelser, hjerteanfald, ustabilt eller pludseligt (akut) hjertesvigt og ustabil angina) eller

svære leverproblemer. Det må ikke anvendes hos kvinder, der er gravide eller ammer, eller hos

kvinder, der er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention. Ivabradine Anpharm må

ikke tages sammen med en række andre lægemidler.

Den fuldstændige liste over begrænsninger med Ivabradine Anpharm fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Ivabradine Anpharm godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at Ivabradine Anpharm er påvist at være effektivt

ved langvarig angina og at have en acceptabel sikkerhedsprofil. Det er derfor en alternativ

behandlingsmulighed for patienter, som ikke kan få betablokkere, eller hos hvem sygdommen ikke kan

kontrolleres med dem. Udvalget konkluderede desuden, at Ivabradine Anpharm var effektivt ved

langvarigt hjertesvigt og havde en acceptabel sikkerhedsprofil. Agenturet afgjorde, at fordelene ved

Ivabradine Anpharm opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ivabradine Anpharm?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ivabradine Anpharm.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Ivabradine Anpharm løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved dette lægemiddel vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler til at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ivabradine Anpharm

Ivabradine Anpharm fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 8. september 2015.

Denne tilladelse byggede på den tilladelse, som var udstedt for Procoralan i 2005 ("informeret

samtykke").

Yderligere information om Ivabradine Anpharm findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Ivabradine-Anpharm

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information