Inlyta

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-11-2019

Aktiv bestanddel:
axitinib
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG 
ATC-kode:
L01XE17
INN (International Name):
axitinib
Terapeutisk gruppe:
Protein kinase hæmmere
Terapeutisk område:
Carcinom, nyrecelle
Terapeutiske indikationer:
Inlyta er indiceret til behandling af voksne patienter med avanceret renalcellekarcinom (RCC) efter manglende tidligere behandling med sunitinib eller cytokin.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002406
Autorisation dato:
2012-09-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/002406

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

21-08-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Inlyta 1 mg filmovertrukne tabletter

Inlyta 3 mg filmovertrukne tabletter

Inlyta 5 mg filmovertrukne tabletter

Inlyta 7 mg filmovertrukne tabletter

axitinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Inlyta

Sådan skal du tage Inlyta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Inlyta indeholder det aktive stof axitinib. Axitinib nedsætter blodtilførslen til svulsten og hæmmer

væksten af kræft.

Inlyta er medicin, der bruges til behandling af fremskreden nyrekræft (fremskreden renalcellekræft)

hos voksne, når anden medicin mod kræft (sunitinib eller et cytokin) ikke virker længere.

Kontakt lægen, hvis du vil vide mere om, hvordan medicinen virker, eller hvorfor du skal tage den.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Inlyta

Tag ikke Inlyta

hvis du er allergisk over for axitinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Inlyta (angivet i afsnit 6).

Hvis du mener, at du er allergisk, så spørg lægen til råds.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du tager Inlyta

Hvis du har for højt blodtryk.

Inlyta kan få blodtrykket til at stige. Det er vigtigt, at blodtrykket bliver målt inden

behandlingen startes og regelmæssigt under behandlingen. Hvis du har for højt blodtryk, kan du

blive behandlet med medicin, som nedsætter blodtrykket. Lægen skal sikre sig, at dit blodtryk er

under kontrol, før behandlingen startes, og mens du bliver behandlet med Inlyta.

Hvis du har problemer med stofskiftet.

Inlyta kan give problemer med skjoldbruskkirtlen. Fortæl det til lægen, hvis du hurtigt bliver

træt, føler dig kuldskær eller hvis din stemme bliver dybere, mens du tager Inlyta.

Skjoldbruskkirtlens funktion skal måles, inden du begynder at tage Inlyta og regelmæssigt under

behandlingen. Hvis skjoldbruskkirtlen ikke producerer nok hormon, kan der gives et medicinsk

tilskud af skjoldbruskkirtelhormon.

Hvis du for nylig har haft problemer med blodpropper, inklusive slagtilfælde og

hjertetilfælde.

Kontakt omgående læge eller skadestue, ved symptomer som smerter eller trykken for brystet,

smerter i armene, ryggen, nakken eller kæben, åndenød, følelsesløshed eller svaghed i den ene

side af kroppen, problemer med at tale, hovedpine, synsforstyrrelser eller svimmelhed, mens du

bliver behandlet med dette lægemiddel.

Hvis du har problemer med blødning.

Inlyta kan øge blødningstendensen. Kontakt lægen, hvis du får blødninger, hoster blod eller

blodigt slim op, mens du er i behandling med dette lægemiddel.

Hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en

rift i en blodårevæg.

Hvis du under behandlingen med dette lægemiddel får kraftige mavesmerter eller

mavesmerter, som ikke forsvinder.

Inlyta kan øge risikoen for at udvikle et hul i mavesækken eller i tarmene, eller øge risikoen for

fistel-dannelse (en rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til huden).

Fortæl det til lægen, hvis du får kraftige mavesmerter, mens du er i behandling med dette

lægemiddel.

Hvis du skal opereres eller har sår, der ikke er helet.

Behandlingen med Inlyta bør stoppes mindst 24 timer før en operation, da Inlyta kan påvirke

sårhelingen. Normalt genoptages behandlingen, når såret er helet tilstrækkeligt.

Hvis du under behandlingen med Inlyta får symptomer såsom hovedpine, forvirring,

kramper (krampeanfald) eller synsforstyrrelser med eller uden højt blodtryk.

Kontakt omgående læge eller skadestue. Dette kan være en sjælden bivirkning i nervesystemet,

som kaldes posterior reversibel encefalopatisyndrom.

Hvis du har problemer med leveren.

Lægen vil tage blodprøver før og under behandlingen med Inlyta.

Hvis du får symptomer såsom usædvanlig træthed, opsvulmet mave, hævede ben eller

ankler, åndenød eller fremstående blodårer på halsen under behandling med Inlyta.

Inlyta kan øge risikoen for at udvikle hjertesvigt. Din læge vil jævnligt undersøge Dem for

symptomer på hjertesvigt under behandlingen med axitinib.

Brug til børn og teenagere

Inlyta må ikke bruges til børn og unge under 18 år. Sikkerhed og virkning af dette lægemiddel til børn

og unge er ikke klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Inlyta

Visse typer medicin kan påvirke Inlyta, eller blive påvirket af Inlyta. Fortæl altid lægen, apoteket eller

sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler. Der kan være andre lægemidler end dem, der er nævnt her, som kan påvirke

virkningen af Inlyta.

Medicin nævnt herunder kan muligvis øge risikoen for bivirkninger af Inlyta:

ketokonazol og itraconazol, til behandling af svampeinfektioner

clarithromycin, erythromycin og telithromycin, antibiotika til behandling af bakterieinfektioner

atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir og saquinavir, til behandling af hiv-infektioner/AIDS

nefazodon, til behandling af depression

Medicin nævnt herunder kan muligvis nedsætte virkningen af Inlyta:

rifampicin, rifabutin og rifapentin, til behandling af tuberkulose (TB)

dexamethason, steroidholdig medicin der anvendes til flere forskellige tilstande også alvorlige

sygdomme

phenytoin, carbamazepin og phenobarbital, epilepsimedicin til at standse krampeanfald

perikon, et naturlægemiddel.

Tag ikke disse typer medicin under behandlingen med Inlyta. Kontakt lægen, apoteket eller

sundhedspersonalet, hvis du bruger noget af ovenstående i forvejen. Lægen vil muligvis ændre dosis

på enten Inlyta eller det andet lægemiddel, eller skifte til et helt andet.

Inlyta kan muligvis øge bivirkningerne ved teofyllin, der anvendes til behandling af astma eller andre

lungesygdomme.

Brug af Inlyta sammen med mad og drikke

Tag ikke Inlyta sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice, da det kan øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge, apoteket eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Inlyta kan skade ufødte børn og børn, der bliver ammet.

Tag ikke dette lægemiddel under graviditet. Spørg lægen til råds før du tager dette lægemiddel,

hvis du er eller planlægger at blive gravid.

Anvend sikker prævention, mens du tager Inlyta og op til 1 uge efter den sidste dosis af

medicinen, så du undgår at blive gravid.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Inlyta. Hvis du ammer, bør du diskutere med

lægen, om du skal holde op med at amme, eller om behandlingen skal stoppes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel og/eller træt under behandlingen med Inlyta, skal du være forsigtig, når du

kører bil eller betjener maskiner.

Inlyta indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Inlyta

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Den sædvanlige dosis er 5 mg 2 gange daglig. Lægen kan herefter øge eller nedsætte dosis.

Synk tabletten hel sammen med vand. Inlyta kan tages med eller uden mad. Tag Inlyta med ca.

12 timers mellemrum.

Hvis du har taget for meget Inlyta

Hvis du har taget for mange tabletter eller en større dosis, end du behøver, skal du omgående kontakte

lægen, da du måske kan få brug for lægehjælp.

Hvis du har glemt at tage Inlyta

Tag den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

tablet.

Hvis du kaster op, mens du tager Inlyta

Du skal ikke tage en ekstra tablet, hvis du kaster op. Tag blot den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Inlyta

Hvis du ikke er i stand til at tage medicinen, som lægen har anvist, eller du føler, at du ikke behøver

den mere, skal du straks kontakte lægen.

Spørg lægen, på apotekespersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af de

følgende alvorlige bivirkninger (se også afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage

Inlyta”):

Hjertesvigt. Fortæl det til lægen, hvis du oplever usædvanlig træthed, opsvulmet mave, hævede

ben eller ankler, åndenød eller fremstående blodårer på halsen.

Blodpropper, inklusive slagtilfælde og hjertetilfælde. Ring straks til lægen ved symptomer

som smerter eller trykken for brystet, smerter i armene, ryggen, nakken eller kæben, åndenød,

følelsesløshed eller svaghed i den ene side af kroppen, problemer med at gå, hovedpine,

synsforstyrrelser eller svimmelhed.

Blødninger. Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogle af disse symptomer eller alvorlige

blødninger under behandlingen med Inlyta: sort, klistret afføring, hoster blod eller blodigt slim

op eller oplever ændringer i mental tilstand.

Hul i mavesæk eller tarm eller fistel-dannelse (unormal rør-lignende passage fra et

hulrum i kroppen til et andet eller til huden). Fortæl lægen, hvis du får voldsomme

mavesmerter.

Kraftigt stigning i blodtrykket (hypertensiv krise). Fortæl lægen, hvis du har meget for højt

blodtryk, stærk hovedpine eller kraftige brystsmerter.

Forbigående hævelse af hjernen. Ring straks til lægen, hvis du får symptomer såsom

hovedpine, forvirring, kramper og synsforstyrrelser, med eller uden for højt blodtryk.

Andre bivirkninger ved Inlyta kan være:

Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer

For højt blodtryk eller blodtryksstigning

Diarré, kvalme, opkastning, mavesmerter, fordøjelsesproblemer, øm mund, tunge og svælg,

forstoppelse

Åndenød, hoste, hæshed

Manglende energi, svaghedsfølelse eller træthed

Nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtlen (ses i blodprøver)

Rødmen og opsvulmning af håndflader og fodsåler (hånd- og fodsyndrom), hududslæt, tør hud

Ledsmerter, smerter i hænder eller fødder

Appetitløshed

Protein i urinen (ses i urinprøver)

Vægttab

Hovedpine, smagforstyrrelser eller manglende smagssans

Almindelige: forekommer hos op til 1 ud af 10 personer

Væskemangel

Nyresvigt

Luft i maven, hæmorider, blødende gummer, blødning fra endetarmen, en brændende eller

sviende fornemmelse i munden

Øget aktivitet i skjoldbruskkirtlen (ses i blodprøver)

Ondt i halsen eller næsen og irritation i svælget

Muskelsmerter

Næseblod

Hudkløe, hudrødme, hårtab

Ringen for ørerne (tinnitus)

Fald i antal røde blodlegemer (ses i blodprøver)

Fald i antal blodplader (der gør at blodet har sværere ved at størkne) (ses i blodprøver)

Røde blodlegemer i urinen (ses i urinprøver)

Ændringer i stoffer/enzymer i blodet. (ses i blodprøver).

Forhøjet antal røde blodlegemer (ses i blodprøver)

Opsvulmet mave, hævede ben eller ankler, fremstående blodårer på halsen, usædvanlig træthed,

åndenød (tegn på hjertesvigt)

Fistel-dannelse (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til

huden)

Svimmelhed

Betændelseslignende tilstand i galdeblære

Ikke almindelige: forekommer hos op til 1 ud af 100 personer

Nedsat antal hvide blodlegemer (ses i blodprøver)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker at pakningen er ødelagt eller viser tegn på at have

været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Inlyta indeholder:

Aktivt stof: axitinib. Inlyta filmovertrukne tabletter findes i flere styrker.

Inlyta 1 mg: hver tablet indeholder 1 mg axitinib

Inlyta 3 mg: hver tablet indeholder 3 mg axitinib

Inlyta 5 mg: hver tablet indeholder 5 mg axitinib

Inlyta 7 mg: hver tablet indeholder 7 mg axitinib

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat, hypromellose 2910 (15 mPa·s), titandioxid (E171), triacetin E1518), rød

jernoxid (E172) (se pkt. 2 Inlyta indeholder lactose).

Udseende og pakningsstørrelser

Inlyta 1 mg filmovertrukne tabletter er røde, ovale, præget med “Pfizer” på den ene side og “1 XNB”

på den anden. Inlyta 1 mg fås i beholdere med 180 tabletter og i blisterpakninger med 14 tabletter.

Hver pakning indeholder 28 tabletter eller 56 tabletter.

Inlyta 3 mg filmovertrukne tabletter er røde, runde, præget med “Pfizer” på den ene side og “3 XNB”

på den anden. Inlyta 3 mg fås i beholdere med 60 tabletter og i blisterpakninger med 14 tabletter. Hver

pakning indeholder 28 tabletter eller 56 tabletter.

Inlyta 5 mg filmovertrukne tabletter er røde, trekantede, præget med “Pfizer” på den ene side og

“5 XNB” på den anden. Inlyta 5 mg fås i beholdere med 60 tabletter og i blisterpakninger med 14

tabletter. Hver pakning indeholder 28 tabletter eller 56 tabletter.

Inlyta 7 mg filmovertrukne tabletter er røde, diamantformede, præget med “Pfizer” på den ene side og

“7 XNB” på den anden. Inlyta 7 mg fås i beholdere med 60 tabletter og i blisterpakninger med 14

tabletter. Hver pakning indeholder 28 tabletter eller 56 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 4064 301

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

λ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer. podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf,

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel:+421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 52000

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited.

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for axitinib er CHMP nået

frem til følgende videnskabelige konklusioner:

På baggrund af de tilgængelige data i den evaluerede PSUR, herunder case-rapporter og en

litteraturartikel, og da der er en plausibel biologisk mekanisme, anses det, at der er en rimelig

mulighed for at axitinib kan forårsage cholecystitis. Derfor bør produktinformationen opdateres med

med bivirkningen cholecystitis i punkt 4.8 i produktresuméet og afsnit 4 i indlægssedlen med

hyppigheden ”almindelig”.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for axitinib er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-

forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder axitinib, forbliver uændret under

forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Inlyta 1 mg filmovertrukne tabletter

Inlyta 3 mg filmovertrukne tabletter

Inlyta 5 mg filmovertrukne tabletter

Inlyta 7 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Inlyta 1 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 1 mg axitinib.

Inlyta 3 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 3 mg axitinib.

Inlyta 5 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg axitinib.

Inlyta 7 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 7 mg axitinib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Inlyta 1 mg filmovertrukken tablet

Hver filmovertrukken tablet indeholder 33,6 mg lactosemonohydrat.

Inlyta 3 mg filmovertrukken tablet

Hver filmovertrukken tablet indeholder 35,3 mg lactosemonohydrat.

Inlyta 5 mg filmovertrukken tablet

Hver filmovertrukken tablet indeholder 58,8 mg lactosemonohydrat.

Inlyta 7 mg filmovertrukken tablet

Hver filmovertrukken tablet indeholder 82,3 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet)

Inlyta 1 mg filmovertrukne tabletter

Rød oval filmovertrukken tablet præget med ”Pfizer” på den ene side og ”1 XNB” på den anden.

Inlyta 3 mg filmovertrukne tabletter

Rød rund filmovertrukken tablet præget med ”Pfizer” på den ene side og ”3 XNB” på den anden.

Inlyta 5 mg filmovertrukne tabletter

Rød trekantet filmovertrukken tablet præget med ”Pfizer” på den ene side og ”5 XNB” på den anden.

Inlyta 7 mg filmovertrukne tabletter

Rød rombeformet filmovertrukken tablet præget med ”Pfizer” på den ene side og ”7 XNB” på den

anden.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Inlyta er indiceret til behandling af voksne med fremskreden renalcellekarcinom (RCC) efter svigt af

tidligere behandling med sunitinib eller cytokiner.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Inlyta bør forestås af en læge med erfaring i administration af lægemidler mod

cancer.

Dosering

Den anbefalede dosis er 5 mg axitinib 2 gange dagligt.

Behandling fortsættes så længe, der findes klinisk indikation herfor, eller indtil der opstår uacceptabel

toksicitet, som ikke kan behandles adækvat med anden medicin eller dosisjustering.

Hvis patienten kaster op eller springer en dosis over, må der ikke tages endnu en dosis. Den næste

ordinerede dosis bør tages til sædvanlig tid.

Dosisjusteringer

Det anbefales at nedsætte eller øge dosis på baggrund af individuel sikkerhed og tolerabilitet.

Patienter, som tåler en startdosis på 5 mg 2 gange daglig i 2 på hinanden følgende uger, uden

bivirkninger > Grad 2 (dvs. uden alvorlige bivirkninger i henhold til Common Terminology Criteria

for Adverse Events [CTCAE] version 3.0), kan få øget dosis til 7 mg 2 gange dagligt, med mindre

patientens blodtryk er > 150/90 mmHg, eller patienten behandles med antihypertensiva. Efterfølgende

kan patienter, som tåler axitinib 7 mg 2 gange dagligt, få øget deres dosis til højst 10 mg 2 gange

dagligt ud fra de samme kriterier.

Håndteringen af nogle af bivirkningerne kan kræve midlertidig eller permanent afbrydelse af

behandlingen og/eller dosisnedsættelse af axitinib (se pkt. 4.4). Hvis dosisnedsættelse er nødvendigt,

kan dosis nedsættes til 3 mg 2 gange dagligt og yderligere ned til 2 mg 2 gange dagligt.

Dosisjusteringer i forhold til patientens alder, race, køn eller legemsvægt er ikke nødvendig.

Samtidig anvendelse af potente CYP3A4/5-hæmmere

Samtidig anvendelse af axitinib og potente CYP3A4/5-hæmmere kan øge plasmakoncentrationen af

axitinib (se pkt. 4.5). Det anbefales at vælge anden samtidig medicin uden eller med minimalt

CYP3A4/5-hæmmende potentiale.

Selvom dosisjustering af axitinib ikke er undersøgt hos patienter i behandling med potente CYP3A4/5-

hæmmere, anbefales det at reducere axitinib-dosis til ca. halvdelen (f.eks bør startdosis nedsættes fra

5 mg 2 gange dagligt til 2 mg 2 gange dagligt), hvis axitinib skal administreres sammen med en kraftig

CYP/3A4/5-hæmmer. Håndteringen af nogle af bivirkningerne kan kræve midlertidig eller permanent

afbrydelse af behandlingen (se pkt. 4.4). Hvis samtidig behandling med en potent CYP3A4/5-hæmmer

afbrydes, bør det overvejes at vende tilbage til den oprindelige axitinib-dosis (se pkt. 4.5).

Samtidig anvendelse af potente CYP3A4/5-induktorer

Samtidig anvendelse af axitinib og potente CYP3A4/5-induktorer kan nedsætte plasmakoncen-

trationen af axitinib (se pkt. 4.5). Det anbefales at vælge anden samtidig medicin uden eller med

minimalt CYP3A4/5-inducerende potentiale.

Selvom dosisjustering af axitinib ikke er undersøgt hos patienter i behandling med potente CYP3A4/5-

induktorer, anbefales det at øge axititinib dosis gradvist. Maksimal induktion med CYP3A4/5-

induktorer er set indenfor 1 uges behandling med induktoren. Hvis dosis af axitinib øges, skal

patienten overvåges nøje for toksicitet. Håndtering af nogle af bivirkningerne kan kræve midlertidig

eller permanent afbrydelse af behandlingen (se pkt. 4.4). Hvis samtidig behandling med en potent

CYP3A4/5-induktor afbrydes, bør det overvejes at vende tilbage til den oprindelige axitinib-dosis (se

pkt. 4.5).

Særlige patientgrupper

Ældre (>65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2). Der er stort set ingen tilgængelige data vedrørende

axitinib-behandling af patienter med en kreatin-clearance under 15 ml/min.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A).

Det anbefales at nedsætte dosis ved behandling af patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse B) (f.eks. fra startdosis på 5 mg 2 gange dagligt til 2 mg 2 gange dagligt). Axitinib er ikke

undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) og bør ikke anvendes til

denne gruppe patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Inlyta er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år. Der foreligger ingen

data.

Administration

Axitinib skal indtages peroralt 2 gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum. Tabletterne kan tages

med eller uden mad (se pkt. 5.2). De skal synkes hele med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der skal observeres for bestemte hændelser, som beskrevet herunder, før behandlingsstart og

regelmæssigt under behandlingen med axitinib.

Hjertesvigt

I kliniske studier med axitinib til behandling af patienter med RCC blev der rapporteret hændelser med

hjertesvigt (herunder hjertesvigt, kongestivt hjertesvigt, kardiopulmonalt svigt, venstre

ventrikeldysfunktion, nedsat uddrivningsfraktion og højre ventrikelsvigt) (se pkt. 4.8).

Under hele behandlingen med axitinib skal der periodisk monitoreres for symptomer på hjertesvigt.

Håndtering af hjertesvigt kan kræve midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen og/eller

dosisnedsættelse af axitinib.

Hypertension

I kliniske studier med axitinib til behandling af patienter med RCC, blev

hypertension meget hyppigt rapporteret (se pkt. 4.8).

I et kontrolleret klinisk studie lå den mediane tid til udvikling af hypertension (systolisk blodtryk >150

mmHg eller diasystolisk blodtryk >100 mm Hg) inden for de første 4 måneder efter behandlingsstart

med axitinib, og der er set blodtryksstigninger så tidligt som 4 dage efter behandlingsstart.

Blodtrykket skal være velkontrolleret, inden behandlingen med axitinib initieres. Patienternes blodtryk

skal kontrolleres og om nødvendigt behandles med standard antihypertensiv behandling. Ved

persisterende hypertension, på trods af antihypertensiv behandling, bør dosis af axitinib reduceres.

Hos patienter, som udvikler alvorlig hypertension, bør behandlingen med axitinib afbrydes

midlertidigt og genstartes ved en lavere dosis, når patienten er normotensiv. Hvis behandlingen med

axitinib afbrydes, bør blodtrykket kontrolleres med henblik på hypotension hos patienter i

antihypertensiv behandling (se pkt. 4.2).

I tilfælde af alvorlig eller vedvarende arteriel hypertension og symptomer på posteriort reversibelt

encefalopati-syndrom (PRES) (se nedenfor), bør det overvejes, om der skal foretages en diagnostisk

magnetisk resonans (MR) scanning af hjernen.

Thyroidea-dysfunktion

I kliniske studier med axitinib til behandling af patienter med RCC, blev der set tilfælde af

hypotyreose, og i mindre udstrækning hypertyreose (se pkt. 4.8).

Thyroideafunktionen skal kontrolleres før initiering af behandlingen og periodisk under hele

behandlingen. Hypotyreose eller hypertyreose skal behandles efter gældende medicinsk praksis for at

opretholde euthyroid tilstand.

Arterielle emboliske og trombotiske hændelser

Der er set arterielle tromboemboliske hændelser (herunder transitorisk cerebral iskæmi,

myokardieinfarkt, cerebrovaskulært tilfælde og nethindearterieokklusion) i kliniske studier med

axitinib (se pkt. 4.8).

Axitinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for eller som tidligere har haft en

arteriel tromboembolisk hændelse. Axitinib er ikke undersøgt hos patienter, som har haft arterielle

tromboemboliske hændelser inden for de sidste 12 måneder.

Venøse emboliske og trombotiske hændelser

Der er set venøse tromboemboliske hændelser (herunder lungeemboli, dyb venetrombose og retinal

vene okklusion/trombose) i kliniske studier med axitinib (se pkt. 4.8).

Axitinib bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for eller som tidligere har haft en

venøs tromboembolisk hændelse, eller som tidligere har haft en sådan. Axitinib er ikke undersøgt hos

patienter, som har haft venøse tromboemboliske hændelser inden for de sidste 6 måneder.

Stigning i hæmoglobin eller hæmatokrit

Behandling med axitinib kan medføre stigning i hæmoglobin eller hæmatokrit, som tegn på en øget

mængde røde blodlegemer (se pkt. 4.8 polycytæmi). En øget mængde røde blodlegemer kan øge

risikoen for emboliske og trombotiske hændelser.

Hæmoglobin og hæmatokrit skal kontrolleres før initiering og periodisk under hele behandlingen med

axitinib. Hvis hæmoglobin- eller hæmatokritniveauet stiger til over det normale, skal patienten

behandles efter gældende medicinsk praksis for at nedsætte hæmoglobin eller hæmatokrit til et

acceptabelt niveau.

Blødning

Blødning er set i kliniske studier med axitinib (se pkt. 4.8).

Axitinib er ikke undersøgt hos patienter med ubehandlede hjernemetastaser eller nylig gastrointestinal

blødning og bør ikke anvendes til disse patienter. Hvis der opstår blødning, som kræver medicinsk

intervention, skal axitinib-behandlingen midlertidigt afbrydes.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med Inlyta bør denne risiko

overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Gastrointestinal perforation og fisteldannelse

Der er set gastrointestinal perforation og fistler i kliniske studier med axitinib (se pkt. 4.8).

Der skal monitoreres for symptomer på gastrointestinal perforation og fistler under hele behandlingen

med axitinib.

Komplikationer til sårheling

Der er ikke udført studier med henblik på sårheling.

Behandlingen med axitinib skal afbrydes mindst 24 timer før planlagt operation. Beslutning om at

genoptage behandlingen bør baseres på klinisk vurdering af tilfredsstillende sårheling.

Posteriort reversibelt encefalopati-syndrom (PRES)

Der er set PRES i kliniske studier (se pkt. 4.8).

PRES er en neurologisk forstyrrelse med symptomer som hovedpine, krampeanfald, apati, konfusion,

synstab og andre syns- og neurologiske forstyrrelser. Der ses også mild til alvorlig hypertension. Det

er nødvendigt at MR-skanne patienten for at stille PRES-diagnosen.

Behandlingen med axitinib skal afbrydes midlertidigt eller permanent hos patienter med symptomer på

PRES. Sikkerheden ved genoptagelse af behandlingen hos patienter, som har haft PRES, kendes

ikke.

Proteinuri

Der er rapporteret proteinuri, herunder grad 3- og 4-proteinuri, i kliniske studier med axitinib (se pkt.

4.8).

Det anbefales at monitorere for proteinuri før og regelmæssigt under behandlingen med axitinib. Hos

patienter, der udvikler moderat til svær proteinuri, skal dosis reduceres eller behandlingen afbrydes

midlertidigt (se pkt. 4.2). Axitinib skal seponeres, hvis patienten udvikler nefrotisk syndrom.

Leverrelaterede bivirkninger

I et kontrolleret klinisk studie med axitinib som behandling af patienter med RCC er der set

leverrelaterede bivirkninger. De hyppigst indberettede leverrelaterede bivirkninger var stigning i

alanin-aminotransferase (ALAT), aspartat-aminotransferase (ASAT) og plasma-bilirubin (se pkt. 4.8).

Der blev ikke observeret samtidig stigning af ALAT (>3 gange den øvre normalgrænse[ULN]) og

bilirubin (>2 gange den øvre normalgrænse).

I et klinisk dosis-respons studie sås en samtidig stigning af ALAT (12 gange [ULN]) og bilirubin (2,3

gange ULN), vurderet til at være lægemiddelrelateret levertoksicitet, hos 1 patient ved en startdosis på

20 mg 2 gange dagligt (4 gangeden anbefalede daglige dosis).

Leverfunktionen skal kontrolleres før initiering af behandlingen og regelmæssigt under hele

behandlingen med axitinib.

Nedsat leverfunktion

I kliniske studier var den systemiske exposure for axitinib ca. 2 gange højere hos patienter med

moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) end hos patienter med normal leverfunktion.

Dosisreduktion anbefales til patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) (se

pkt. 4.2).

Axitinib er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) og bør

ikke anvendes til denne gruppe patienter.

Ældre over 65 år og race

I et kontrolleret klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC var 34% af

patienterne over 65 år gamle. Hovedparten af patienterne var hvide (77%) eller asiater (21%). Selvom

større følsomhed for udvikling af bivirkninger ikke kan udelukkes hos nogle ældre patienter og

asiatiske patienter, blev der ikke fundet nogen større forskel i sikkerhed og virkning mellem patienter

over 65 år og yngre patienter eller mellem hvide patienter og patienter af andre racer.

Dosisjustering på grund af alder eller race er ikke nødvendig (se pkt. 4.2 og 5.2).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans,

en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro data antyder, at axitinib primært metaboliseres via CYP3A4/5 og i mindre udstrækning via

CYP1A2, CYP2C19 og uridindiphosphat-glucuronosyltranferase (UGT) 1A1.

CYP3A4/5-hæmmere

Ketoconazol, en potent hæmmer af CYP3A4/5, administreret i doser på 400 mg 1 gang dagligt i

7 dage, øgede middelarealet under kurven (AUC) 2 gange og C

1,5 gange i forhold til 1 enkelt oral

dosis på 5 mg hos raske forsøgspersoner. Samtidig administration af axitinib og potente CYP3A4/5-

hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, erythromycin, atazanavir, indinavir,

nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir og telithromycin) kan øge plasmakoncentrationen af

axitinib. Grapefrugt kan også øge plasmakoncentrationen af axitinib. Det anbefales at vælge

lægemidler med ringe eller minimalt CYP3A4/5-hæmmende potentiale ved samtidig administration.

Dosisjustering anbefales, hvis det er nødvendigt med samtidig administration af en potent CYP3A4/5-

hæmmer (se pkt. 4.2).

CYP1A2 og CYP2C19-hæmmere

CYP1A2 og CYP2C19 bidrager mindre (<10%) til metaboliseringen af axitinib. Virkningen af potente

hæmmere af disse isoenzymer på farmakokinetikken af axitinib er ikke undersøgt. Forsigtighed bør

udvises, hos patienter der tager potente hæmmere af disse isoenzymer, på grund af risikoen for

stigning i plasmakoncentrationen af axitinib.

CYP3A4/5-induktorer

Rifampicin, en potent induktor af CYP3A4/5, administreret i doser på 600 mg 1 gang dagligt i 9 dage,

reducerede AUC med 79% og C

med 71% i forhold til 1 enkelt oral dosis på 5 mg hos raske

forsøgspersoner.

Samtidig administration af axitinib og potente CYP3A4/5-induktorer (f.eks. rifampicin,

dexamethason, phenytoin, carbamazepin, rifabutin, rifapentin, phenobarbital og perikon) kan nedsætte

plasmakoncentrationen af axitinib. Det anbefales at vælge lægemidler med ringe eller minimalt

CYP3A4/5-inducerende potentiale ved samtidig administration. Dosisjustering anbefales, hvis det er

nødvendigt med samtidig administration af en potent CYP3A4/5-induktor (se pkt. 4.2).

In vitro studier af CYP- og UGT-hæmning og -induktion

In vitro studier antyder, at axitinib ikke hæmmer CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1,

CYP3A4/5 eller UGT1A1 ved terapeutiske plasmakoncentrationer.

In vitro studier antyder, at axitinib er en potentiel hæmmer af CYP1A2. Samtidig administration af

axitinib og CYP1A2-substrater kan medføre en stigning i koncentrationen af CYP1A2-substrater

(f.eks. teofyllin).

In vitro studier antyder, at axitinib er en potentiel hæmmer af CYP2C8. Samtidig administration af

axitinib og paclitaxel, et kendt CYP2C8-substrat, medførte dog ingen stigning i plasma-

koncentrationen af paclitaxel hos patienter med fremskreden cancer, hvilket antyder manglende klinisk

CYP2C8-hæmning.

In vitro studier med humane hepatocytter viste, at axitinib ikke inducerede CYP1A1, CYP1A2 eller

CYP3A4/5. Samtidig administration af axitinib forventes ikke at reducere plasmakoncentrationen af

CYP1A1, CYP1A2 eller CYP3A4/5 substrater in vivo.

In vitro studier med P-glykoprotein

In vitro studier antyder, at axitinib hæmmer P-glykoprotein. Men samtidig administration af axitinib

forventes ikke at hæmme P-glykoprotein ved terapeutiske plasmakoncentrationer, og det forventes

derfor ikke, at samtidig administration af axitinib vil medføre en stigning i plasmakoncentrationen af

digoxin eller andre P-glykoproteinsubstrater in vivo.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data vedrørende anvendelse af axitinib til gravide kvinder. Baseret på axitinibs

farmakologiske egenskaber, kan axitinib være fosterskadende. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt 5.3). Axitinib bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre

kvindens kliniske tilstand kræver behandling med dette lægemiddel.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og op til 1 uge efter

behandlingen.

Amning

Det er ukendt, om axitinib udskilles i human mælk. Virkning på det ammede barn kan ikke udelukkes.

Axitinib må ikke anvendes under amning.

Fertilitet

På baggrund af ikke-kliniske fund, kan axitinib potentielt indvirke på human reproduktion og fertilitet

(se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Axitinib påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der bør dog

udvises forsigtighed ved bilkørsel eller betjening af maskiner, hvis patienten oplever svimmelhed eller

træthed under behandling med axitinib.

4.8

Bivirkninger

Sikkerhedsprofil

Følgende risici og håndteringen heraf diskuteres mere indgående i pkt. 4.4: hjertesvigt, hypertension,

thyroideadysfunktion, arterielle tromboemboliske hændelser, venøse tromboemboliske hændelser,

stigning i hæmoglobin eller hæmatokrit, blødning, gastrointestinal perforation og fisteldannelse,

komplikationer ved sårheling, PRES, proteinuri og stigning i leverenzymer.

De hyppigste bivirkninger (>20%), som ses ved behandling med axitinib er diarré, hypertension,

træthed, nedsat appetit, kvalme, vægttab, dysfoni, palmo-plantar erytrodysæstesi (hånd- og

fodsyndrom), blødning, hypotyreose, opkastning, proteinuri, hoste og obstipation.

Skema over bivirkninger

Skema 1 viser bivirkninger set i et poolet datasæt for 672 patienter med RCC behandlet med axitinib i

kliniske studier (se pkt. 5.1). Bivirkninger, som er blevet identificeret i kliniske studier efter

markedsføring, er også inkluderet.

Bivirkninger er anført efter organklasse, hyppighed og grad af alvorlighed.

Hyppighederne er defineret som: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000), meget sjælden (

1/10.000) og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Den nuværende database over axitinib er for

lille til at påvise sjældne og meget sjældne bivirkninger.

Kategorierne er tildelt på basis af absolutte hyppigheder i de poolede data fra de kliniske studier.

Bivirkninger med samme hyppighed er angivet i faldende orden indenfor hver organklasse.

Skema 1. Bivirkninger set i RCC-studier hos patienter behandlet med axitinib (N = 672)

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

a

Alle

grader

b

%

Grad

b

3

%

Grad

b

4 %

Blod og

lymfesystem

Almindelig

Anæmia

Trombocytopeni

Polycytæmi

Ikke almindelig

Neutropeni

Leukopeni

Det endokrine

system

Meget almindelig

Hypotyreose

24,6

Almindelig

Hypertyreose

Metabolisme og

ernæring

Meget almindelig

Nedsat appetit

39,0

Almindelig

Dehydrering

Hyperkaliæmi

Hyperkalcæmi

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

16,2

Dysgeusi

11,5

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Posterior reversibelt

encefalopatisk syndrom

Øre og labyrint

Almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Hjertesvigt

c, d, f

Vaskulære

sygdomme

Meget almindelig

Hypertension

51,2

22,0

Blødning

c, d, h

25,7

Almindelig

Venøse tromboemboliske

hændelser

c, d, i

Arterielle tromboemboliske

hændelser

c, d, j

Ikke kendt

Aneurismer og arterielle

dissektioner

Luftveje, thorax og

mediastinum

Meget almindelig

Dyspnø

17,1

Hoste

20,4

Dysfoni

32,7

Almindelig

Orofaryngeal smerte

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré

55,4

10,1

Opkastning

23,7

Kvalme

33,0

Abdominale smerter

14,7

Obstipation

20,2

Stomatitis

15,5

Dyspepsi

11,2

Almindelig

Øvre abdominale smerter

Flatulens

Hæmorider

Glossodyni

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

a

Alle

grader

b

%

Grad

b

3

%

Grad

b

4 %

Gastrointestinal perforation

og fistler

c, k

Lever og galdeveje

Almindelig

Hyperbilirubinæmi

Cholecystitis

Hud og subkutane

væv

Meget almindelig

Palmo-plantar

erytrodysæstesi (hånd-og

fodsyndrom)

32,1

Udslæt

14,3

Tør hud

10,1

Almindelig

Pruritus

Erytem

Alopeci

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Artralgi

17,7

Ekstremitetssmerter

14,1

Almindelig

Myalgi

Nyrer og urinveje

Meget almindelig

Proteinuri

21,1

Almindelig

Nyresvigt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrations-

stedet

Meget almindelig

Træthed

45,1

10,6

Asteni

13,8

Slimhindeinflammation

13,7

Undersøgelser

Meget almindelig

Vægttab

32,7

Almindelig

Stigning i lipase

Stigning i alanin-

aminotransferase

Stigning i amylase

Stigning i aspartat-

aminotransferase

Stigning i basisk fosfatase

Stigning i kreatinin

Stigning i TSH

Bivirkningerne er anført efter behandlingsrelateret hyppighed uanset årsag

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 3.0

Se beskrivelse af udvalgte bivirkninger i punktet herunder

Dødelige tilfælde (Grad 5) er set

Inklusive leukoencefalopati

Inklusive hjertesvigt, kronisk venstresidig hjerteinsufficiens, kardiopulmonalt svigt, nedsat

uddrivningfraktion, venstre ventrikeldysfunktion og højre ventrikelsvigt

Inklusive accelereret hypertension, blodtryksstigning, hypertension og hypertensiv krise

Inklusive forlængelse af aktiveret partiel tromboplastin-tid, anal blødning, arteriel blødning, blod i

urinen, blødning i centralnervesystemet, hjerneblødning, forlænget koagulationstid, konjunktival

blødning, kontusion, hæmoragisk diarré, dysfunktionel uterinblødning, epistaxis, gastrisk blødning,

gastrointestinal blødning, gingival blødning, hæmatemese, hæmatokesi, nedsat hæmatokrit,

hæmatom, hæmaturi, nedsat hæmoglobin, hæmoptyse, blødning, blødning i koronararterie, blødning

i urinvejen, hæmorideblødning, hæmostase, øget tendens til blå mærker, stigning i INR

(international normalised ratio), nedre gastrointestinal blødning, melæna, petekkier,

faryngealblødning, forlænget protrombintid, pulmonal blødning, purpura, rektalblødning, nedsat

antal røde blodlegemer, renalblødning, skleralblødning, skrotal hæmatocele, milthæmatom,

splinthæmoragi, subaraknoidalblødning, tungeblødning, øvre gastrointestinal blødning og vaginal

blødning.

Inklusive Budd-Chiari's syndrom, dyb venetrombose, vena jugularis trombose,

bækkenvenetrombose, lungeemboli, retinalveneokklusion, retinalvenetrombose, vena subclavia

trombose, venøs trombose og trombose i ekstremitetvene

Inklusive akut myokardieinfarkt, emboli, myokardieinfarkt, retinalarterieokklusion og transitorisk

cerebral iskæmi

Gastrointestinal perforation og fistler inkluderer følgende termer: abdominal absces, anal absces,

anal fistel, fistel, gastrointestinal anastomose lækage, gastrointestinal perforation,

tyktarmsperforation, øsofagobronkial fistel og peritonitis

Proteinuri inkluderer følgende termer: protein i urinen, protein til stede i urinen og proteinuri

Inklusive akut nyresvigt

Cholecystitis inkluderer akut cholecystitis, cholecystitis, infektiøs cholecystitis

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hjertesvigt (se pkt. 4.4)

I et kontrolleret klinisk studie med axitinib (N = 359) til behandling af patienter med RCC blev der

rapporteret tilfælde af hjertesvigt hos 1,7 % af patienterne, der fik axitinib, herunder hjertesvigt (0,6

%), kardiopulmonalt svigt (0,6%), venstre ventrikeldysfunktion (0,3 %) og højre ventrikelsvigt (0,3

%). Grad 4 hjertesvigt blev rapporteret hos 0,6 % af patienterne, der fik axitinib. Dødeligt hjertesvigt

blev rapporteret hos 0,6 % af patienterne, der fik axitinib.

I studier med axitinib givet som monoterapi (N = 672) til behandling af patienter med RCC blev der

rapporteret hændelser med hjertesvigt (herunder hjertesvigt, kongestivt hjertesvigt, kardiopulmonalt

svigt, venstre ventrikeldysfunktion, nedsat uddrivningsfraktion og højre ventrikelsvigt) hos 1,8 % af

patienterne, der fik axitinib. Grad 3/4 hjertesvigt blev rapporteret hos 1,0 % af patienterne, og dødeligt

hjertesvigt blev rapporteret hos 0,3 % af patienterne, der fik axitinib.

Thyroideadysfunktion (se pkt. 4.4)

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC, så man hypotyreose hos 20,9% af

patienterne og hypertyreose hos 1,1% af patienterne. Stigning i thyreoidea-stimulerende hormon

(TSH) blev set som bivirkning hos 5,3% af patienterne i behandling med axitinib. Ved rutinemæssige

laboratorieundersøgelser sås stigninger i TSH til ≥10 µU/ml hos 32,2% af de axitinib-behandlede

patienter, som havde TSH <5 µU/ml før behandlingsstart.

I poolede kliniske studier med axitinib (N = 672) til behandling af RCC blev der rapporteret

hypotyreose hos 24,6% af de patienter, der fik axitinib, og hypertyreose hos 1,6% af de patienter, der

fik axitinib.

Venøse tromboemboliske hændelser (se pkt. 4.4)

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC, blev der rapporteret venøse

tromboemboliske hændelser hos 3,9% af patienterne, herunder lungeemboli (2,2%),

retinalveneokklusion (trombose) (0,6%) og dyb venetrombose (0,6%). Grad 3/4 venøse

tromboemboliske hændelse blev rapporteret hos 3,1% af patienterne i behandling med axitinib.

Dødelig lungeemboli blev set hos 1 patient (0,3%) i behandling med axitinib.

I poolede kliniske studier med axitinib (N = 672) til behandling af RCC blev der rapporteret venøse

tromboemboliske hændelser hos 2,8% af de patienter, der fik axitinib. Grad 3 hændelser blev

rapporteret hos 0,9%, grad 4 hos 1,2% og dødelige venøse tromboemboliske hændelser blev

rapporteret hos 0,1% af de patienter, der fik axitinib.

Arterielle tromboemboliske hændelser (se pkt. 4.4)

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC, blev der rapporteret arterielle

tromboemboliske bivirkninger hos 4,7% af de patienter,der fik axitinib, herunder myokardieinfarkt

(1,4%), transitorisk cerebral iskæmi (0,8%) og cerebrovaskulære hændelser (0,6%). Der blev

rapporteret arterielle tromboemboliske hændelser af grad 3/4 hos 3,3% af patienterne. Et letalt akut

myokardieinfarkt og et cerebrovaskulært tilfælde blev hver især rapporteret hos 1 patient (0,3%). I

studier med axitinib givet som monoterapi (N = 850) så man arterielle tromboemboliske bivirkninger

(herunder transitoriske iskæmisk anfald, myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser) hos 5,3%

af patienterne.

I poolede kliniske studier med axitinib (N = 672) til behandling af RCC blev der rapporteret arterielle

tromboemboliske hændelser hos 2,8% af de patienter, der fik axitinib. Grad 3 hændelser blev

rapporteret hos 1,2%, grad 4 hos 1,3% og dødelige arterielle tromboemboliske hændelser blev

rapporteret hos 0,3% af de patienter, der fik axitinib.

Polycytæmi (stigning i hæmoglobin eller hæmatokrit se pkt. 4.4)

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC, så man polycytæmi hos 1,4% af

patienterne. Ved rutinemæssige laboratorieundersøgelser fandt man hæmoglobinniveauer over det

normale hos 9,7% af patienterne i behandling med axitinib. I fire kliniske studier med axitinib til

behandling af patienter med RCC (N = 537) så man hæmoglobinniveauer over det normale hos 13,6%

af patienterne i behandling med axitinib.

I poolede kliniske studier med axitinib (N = 672) til behandling af patienter med RCC blev der

rapporteret polycytæmi hos 1,5% af de patienter, der fik axitinib.

Blødning (se pkt. 4.4)

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC, hvor patienter med ubehandlede

hjernemetastaser var blevet ekskluderet, blev der rapporteret blødningsrelaterede bivirkninger hos

21,4% af patienterne i behandling med axitinib. Bivirkningerne hos patienter i behandling med

axitinib inkluderede epistaxis (7,8%), hæmaturi (3,6%), hæmoptyse (2,5%), rektalblødning (2,2%),

gingival blødning (1,1%), gastrisk blødning (0,6%), hjerneblødning (0,3%) og nedre gastrointestinal

blødning (0,3%). Blødningsrelaterede bivirkninger grad ≥3 blev set hos 3,1% af patienterne i

behandling med axitinib (herunder hjerneblødning, gastrisk blødning, nedre gastrointestinal blødning

og hæmoptyse). Dødelig blødning sås hos 1 patient (0,3%) i behandling med axitinib (gastrisk

blødning). I studier med axitinib givet som monoterapi (N = 850) så man hæmoptyse hos 3,9% af

patienterne; hæmoptyse af grad ≥3 blev rapporteret hos 0,5 % af patienterne.

I poolede kliniske studier med axitinib (N = 672) til behandling af RCC blev der rapporteret

blødningsrelaterede hændelser hos 25,7% af de patienter, der fik axitinib. Grad 3 bivirkninger blev

rapporteret hos 3%, grad 4 1%, og dødelige blødningsrelaterede bivirkninger blev rapporteret hos

0,4% af de patienter, der fik axitinib.

Gastrointestinal perforation og fisteldannelse (se pkt. 4.4)

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC sås hændelser med gastrointestinal

perforation hos 1,7% af patienterne i behandling med axitinib, herunder analfistler (0,6%), fistler

(0,3%) og gastrointestinal perforation (0,3%). I studier med axitinib givet som monoterapi (N = 850),

sås hændelser med gastrointestinal perforation hos 1,9% af patienterne og dødelig gastrointestinal

perforation sås hos 1 patient (0,1%).

I poolede kliniske studier med axitinib (N = 672) til behandling af RCC blev der rapporteret

gastrointestinal perforation og fistler hos 1,9% af de patienter, der fik axitinib.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen specifik antidot for overdosering med axitinib.

I et klinisk studie med axitinib til behandling af patienter med RCC, fik 1 patient uforvarende en dosis

på 20 mg 2 gange dagligt i 4 dage og oplevede svimmelhed (grad 1).

I et klinisk dosis-respons studie med axitinib observerede man hos forsøgspersoner, der modtog

startdoser på 10 mg eller 20 mg 2 gange dagligt, bivirkninger omfattende hypertension, kramper i

forbindelse med hypertension og dødelig hæmoptyse. mg

Ved mistanke om overdoseringer bør behandlingen ophøre og understøttende behandling iværksættes.

5

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Protein-tyrosinkinase-hæmmer, ATC-kode: L01XE17.

Virkningsmekanisme

Axitinib er en potent og selektiv hæmmer af VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).

Receptorerne (VEGFR1, VEGFR2 og VEGF3). Disse receptorer er involveret i den patologiske

angiogenese, tumorvækst og metastatisk cancerprogression. Det er blevet vist, at axitinib er en potent

hæmmer af endotelcellers proliferation og –overlevelse, der medieres via VEGF. Axitinib hæmmede

fosforyleringen af VEGF-2 i xenotransplanteret tumorvaskulatur in vivo og medførte forsinket

tumorvækst, regression og hæmning af metastasering i flere forsøgsmodeller af cancer.

Virkning på QTc-interval

I et randomiseret overkrydsningsforsøg, fik 35 raske forsøgspersoner en enkeltdosis axitinib (5 mg)

med og uden samtidig dosering af 400 mg ketokonazol i 7 dage. Resultatet af studiet indicerede, at en

plasmaeksponering op til 2 gange det forventede terapeutisk niveau efter en 5 mg dosis ikke medførte

en klinisk signifikant forlængelse af QT-intervallet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Sikkerhed og virkning af axitinib er blevet undersøgt i et ublindet, multicenter fase 3-studie.

Patienterne (N = 723) med fremskreden RCC, hvis sygdom havde progredieret under eller efter én

tidligere systemisk behandling, herunder sunitinib-, bevacizumab-, temsirolimus-, eller cytokin-

holdige behandlingsregimer, blev randomiseret (1:1) til behandling med axitinib (N = 361) eller

sorafenib (N = 362). Det primære endepunkt, progressionsfri overlevelse (PFS), blev vurderet ved en

uafhængig, blindet, central gennemgang. Sekundære endepunkter omfatter objektiv responsrate (ORR)

og samlet overlevelse (OS).

I dette studie havde 389 af de inkluderede patienter (53,8%) tidligere fået sunitinibbaseret behandling,

251 patienter (34,7%) havde tidligere fået cytokinbaseret behandling (interleukin-2 eller interferon-

alfa), 59 patienter (8,2%) havde tidligere fået bevacizumabbaseret behandling og 24 (3,3%) patienter

havde tidligere fået temsirolimusbaseret behandling. Demografi og sygdomskarakteristika ved

behandlingsstart var sammenlignelige mellem axitinib og sorafenib grupperne med hensyn til alder,

køn, race, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance-status, geografisk område og

tidligere behandling.

I den samlede patientpopulation og de to største undergrupper (tidligere sunitinib behandling og

tidligere cytokin behandling) var der en statistisk signifikant fordel for axitinib overfor sorafenib i

forhold til det primære endepunkt, progressionsfri overlevelse (se skema 2 og figur 1, 2 og 3).

Forlængelsen af den mediane progressionfri overlevelse var forskellig i de to undergrupper afhængigt

af den tidligere behandling. To af undergrupperne var for små til at give pålidelige resultater (tidligere

temsirolimus behandling eller bevacizumab behandling). Der var ingen statistisk signifikant forskel i

samlet overlevelse mellem armene i den samlede population eller i undergrupperne afhængigt af

tidligere behandling.

Skema 2. Effekt

Endepunkt/

studiepopulation

axitinib

sorafenib

HR

(95% CI)

p-værdi

Overall ITT

N = 361

N = 362

Median PFS

i måneder

(95% CI)

Median OS

i måneder

(95% CI)

6,8 (6,4-8,3)

20,1 (16,7-23,4)

4,7 (4,6-6,3)

19,2 (17,5-22,3)

0,67 (0,56-0,81)

0,97 (0,80-1,17)

<0,0001

ORR

% (95% CI)

19,4 (15,4-23,9)

9,4 (6,6-12,9)

2,06

(1,41-3,00)

0,0001

Tidligere sunitinib-

behandling

N = 194

N = 195

Median PFS

i måneder

(95% CI)

4,8 (4,5-6,5)

3,4 (2,8-4,7)

0,74 (0,58-0,94)

0,0063

Median OS

i måneder

(95% CI)

15,5 (12,8-18,3)

16,5 (13,7-19,2)

1,00 (0,78-1,27)

% (95% CI)

11,3 (7,2-16,7)

7,7 (4,4-12,4)

1,48

(0,75-2,75)

Tidligere cytokin-

behandling

N = 126

N = 125

Median PFS

i måneder

(95% CI)

12,0 (10,1-13,9)

6,6 (6,4-8,3)

0,52 (0,35-0,72)

<0,0001

Median OS

i måneder

(95% CI)

29,4 (24,5-IE)

27,8 (23,1-34,5)

0,81 (0,56-1,19)

% (95% CI)

32,5 (24,5-41,5)

13,6 (8,1-20,9)

2,39

(1,43-3,99)

0,0002

CI = Confidence interval; HR=Hazard ratio (axitinib/sorafenib); IE: Ikke estimerbart; IS: Ikke

significant; ITT: Intent-to-treat; ORR: Objective response rate; OS: Overall survival; PFS:

Progression-free survival

Tid fra randomisering til progression eller død af alle årsager, afhængigt af hvilken hændelse, der

indtræder først. Cutoff date: 3. juni 2011.

Vurderet ved uafhængig radiologisk gennemgang i henhold til Response Evaluation Criteria in

Solid Tumours (RECIST).

Én-sidet p-værdi fra en log-rank test af behandling stratificeret efter ECOG performance status og

tidligere behandling.

Cutoff date: 1. november 2011.

Cutoff date: 31. august 2010.

Risiko-ratio bruges for ORR. En risiko-ratio >1 indikerer større sandsynlighed for response i

axitinib-armen; En risiko-ratio <1 indikerer større sandsynlighed for response i sorafenib-armen.

Én-sidet p-værdi fra Cochran-Mantel-Haenszel test af behandling stratificeret efter ECOG

performance status og tidligere behandling.

Én-sidet p-værdi fra en log-rank test af behandling stratificeret efter ECOG performance status

Én-sidet p-værdi fra Cochran-Mantel-Haenszel test af behandling stratificeret efter ECOG

performance status og tidligere behandling.

Figur 1 Kaplan-Meier kurve over progressionsfri overlevelse udfra uafhængig vurdering i den

samlede population.

Figur 2 Kaplan-Meier kurve over progressionsfri overlevelse udfra uafhængig vurdering i

undergruppen med tidligere sunitinib-behandling.

Figur 3 Kaplan-Meier kurve over progressionsfri overlevelse udfra uafhængig vurdering i

undergruppen med tidligere cytokin-behandling.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med axitinib i alle undergrupper af den pædiatriske population til behandling af nyre- og

nyrebækkenkarcinom (eksklusive nefroblastom, nefroblastomatose, clear-cell-sarkom, mesoblastisk

nefrom, nyremarvskarcinom og rabdoid tumor i nyren) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Sammenlignet med intravenøs administration er den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed 58%

efter oral administration af axitinib tabletter. Plasmahalveringstiden varierer fra 2,5 til 6,1 timer.

Akkumuleringen var mindre end det dobbelte ved indgift af 5 mg axitinib 2 gange dagligt

sammenlignet med administration af 1 enkelt dosis. På baggrund af den korte halveringstid af axitinib,

forventes steady state at indtræde indenfor 2-3 dage efter den første dosis.

Absorption og fordeling

Maksimal axitinib-plasmakoncentration nås almindeligvis indenfor 4 timer efter oral administration af

axitinib med median T

varierende fra 2,5 til 4,1 timer. Administration af axitinib sammen med et

moderat fedtrigt måltid medfører 10% mindre eksposure sammenlignet med faste natten over. Et

meget fedtrigt, kalorierigt måltid medfører 19% højere eksposure sammenlignet med faste natten over.

Axitinib kan tages med eller uden mad (se pkt. 4.2).

Det gennemsnitlige C

og AUC stiger proportionalt i doseringsområdet 5 til 10 mg axitinib. In vitro

er den humane proteinbindingsgrad af axitinib >99% med overvejende binding til albumin og moderat

binding til α

-syre-glykoprotein. Ved doseringen 5 mg 2 dagligt til ikke-fastende patienter med RCC

er den gennemsnitlige peak-plasmakoncentration og 24-timers AUC henholdsvis 27,8 ng/ml og 265

ng.time/ml. Gennemsnitlig oral clearance og tilsyneladende fordelingsvolumen er henholdsvis

38 l/time og 160 l.

Biotransformation og elimination

Axitinib metaboliseres primært i leveren af CYP3A4/5 og i mindre grad af CYP1A2, CYP2C19 og

UGT1A1.

Efter oral administration af en dosis på 5 mg radioaktivt axitinib genfindes 30-60% af radioaktiviteten

i fæces og 23% i urinen. Uomdannet axitinib (svarende til 12% af dosis) var hovedkomponenten

identificeret i fæces. Der genfindes ikke uomdannet axitinib i urinen; carboxylsyre og

sulfoxidmetabolitter er ansvarlige for størstedelen af radioaktiviteten i urin. N-glucoronid-metabolitter

udgør størstedelen af radioaktiviteten (50% af cirkulerende radioaktivitet) i plasma og uomdannet

axitinib og sulfoxid-metabolitter udgør hver ca. 20% af den cirkulerende radioaktivitet.

Sulfoxid- og N-glucoronidmetabolitter er henholdsvis ca. 400 gange og 8000 gange mindre potente in

vitro i forhold til VEGFR-2 sammenlignet med axitinib.

Særlige populationer

Ældre, køn og race

Farmakokinetiske populationsundersøgelser hos patienter med fremskreden cancer (herunder

fremskreden RCC) og raske frivillige antyder, at der ikke er klinisk relevante forskelle pga. af alder,

køn, legemsvægt, race, nyrefunktion, UGT1A1-genotype eller CYP2C19-genotype.

Pædiatrisk population

Axitinib er ikke undersøgt hos patienter under 18 år.

Nedsat leverfunktion

In vitro og in vivo data tyder på, at axitinib hovedsageligt metaboliseres i leveren.

Systemisk eksposure efter enkeltdosis axitinib var sammenlignelig hos patienter med normal

leverfunktion og patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh class A) og højere (ca. to gange)

hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh class B). Axitinib er ikke undersøgt hos

patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh class C) og bør ikke anvendes til denne

gruppe patienter (se pkt. 4.2 om dosisjustering).

Nedsat nyrefunktion

Uomdannet axitinib genfindes ikke i urin.

Axitinib er ikke undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter med serumkreatinin

>1,5 gange den øvre normal grænse eller beregnet kreatininclearance <60 ml/min blev ekskluderet fra

de kliniske studier. Farmakokinetiske populationsundersøgelser har vist, at axitinib-clearance ikke er

påvirket hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dosisjustering af axitinib er ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Gentagne dosistoksicitetsforsøg

Alvorlige toksicitetsfund i mus og hunde efter gentagne doser i op til 9 måneder er gastrointestinale,

hæmatopoietiske, reproduktive, knogle- og tandpåvirkninger med ”No Observed Adverse Effect

Levels” (NOAEL) generelt ækvivalent med eller under forventet human eksponering ved anbefalet

klinisk startdosis (baseret på AUC).

Karcinogenicitet

Der er ikke udført karcinogenicitets-studier med axitinib.

Genotoksicitet

Axitinib er ikke mutagent eller klastogent i konventionelle studier in vitro. En signifikant stigning i

polyploidi ses in vitro ved koncentrationer > 0,22 mikrog/ml, og en stigning i mikronuclære

polykromatiske erytrocytter ses in vivo med No Observed Effect Level (NOEL) 69 gange forventet

human eksponering. Genotoksicitetsfund anses ikke for klinisk relevante ved de humane eksponerings

niveauer.

Reproduktionstoksicitet

Axitinib-relaterede fund i testikler og epididymis omfatter nedsat organvægt, atrofi eller degeneration,

nedsat antal germinalceller, hypospermi eller abnorme spermstadier og nedsat sædkvalitet og densitet.

Disse fund blev set hos mus ved doser ca. 12 gange human-terapeutiske doser og hos hunde ved doser

lavere end human-terapeutiske doser. Der sås ingen virkning på parringsevne og fertilitet hos hanmus

ved doser ca. 57 gange human-terapeutiske doser. Fund hos hunner omfatter tegn på forsinket seksuel

modning, reduceret eller manglende corpora lutea, nedsat uterusvægt og uterinatrofi ved doser

svarende til human-terapeutiske doser. Nedsat fertilitet og embryo-levedygtighed ses hos hunmus ved

alle testede doser med laveste dosis ca. 10 gange højere end human-terapeutiske doser.

Drægtige mus eksponeret for axitinib udviste stigning i ganespalte og skeletforandringer, herunder

forsinket ossifikation ved doser under human-terapeutiske doser. Der er ikke udført perinatale og

postnatale udviklingstoksicitet-studier.

Toksicitetsfund i unge dyr

Reversibel epifysedysplasi ses hos mus og hunde efter indgift af axitinib i mindst 1 måned med doser

ca. seks gange human-terapeutiske doser. Delvis reversibel dentalcaries ses hos mus behandlet i mere

end 1 måned med doser svarende til human-terapeutiske doser. Der er ikke foretaget andre toksicitets-

undersøgelser i unge dyr med henblik på pædiatriske patienter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Lactosemonohydrat

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Tabletfilmovertræk

Hypromellose 2910 (15 mPa·s)

Titandioxid (E171)

Lactosemonohydrat

Triacetin (E1518)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Inlyta 1 mg filmovertrukken tablet

Aluminium/aluminiums blister indeholdende 14 filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 28

eller 56 filmovertrukne tabletter.

HDPE beholder med silicagel tørrekapsel og polypropylenlåg indeholdende 180 filmovertrukne

tabletter.

Inlyta 3 mg filmovertrukken tablet

Aluminium/aluminiums blister indeholdende 14 filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 28

eller 56 filmovertrukne tabletter.

HDPE beholder med silicagel tørrekapsel og polypropylenlåg indeholdende 60 filmovertrukne

tabletter.

Inlyta 5 mg filmovertrukken tablet

Aluminium/aluminiums blister indeholdende 14 filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 28

eller 56 filmovertrukne tabletter.

HDPE beholder med silicagel tørrekapsel og polypropylenlåg indeholdende 60 filmovertrukne

tabletter.

Inlyta 7 mg filmovertrukken tablet

Aluminium/aluminiums blister indeholdende 14 filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 28

eller 56 filmovertrukne tabletter.

HDPE beholder med silicagel tørrekapsel og polypropylenlåg indeholdende 60 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Inlyta 1 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/12/777/001

EU/1/12/777/002

EU/1/12/777/003

Inlyta 3 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/12/777/007

EU/1/12/777/008

EU/1/12/777/009

Inlyta 5 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/12/777/004

EU/1/12/777/005

EU/1/12/777/006

Inlyta 7 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/12/777/010

EU/1/12/777/011

EU/1/12/777/012

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. september 2012

Dato for seneste fornyelse: 22. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

EMA/396564/2015

EMEA/H/C/002406

EPAR - sammendrag for offentligheden

Inlyta

axitinib

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Inlyta. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Inlyta skal anvendes.

Hvad er Inlyta?

Inlyta er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof axitinib. Det leveres som tabletter (1, 3, 5 og

7 mg).

Hvad anvendes Inlyta til?

Inlyta anvendes til behandling af voksne patienter med fremskredent renalcellecarcinom, der er en

form for nyrekræft. Fremskreden betyder, at kræften er begyndt at brede sig. Inlyta anvendes, når

behandlingen med Sutent (sunitinib) eller "cytokiner" (andre lægemidler mod kræft) har slået fejl.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Inlyta?

Behandling med Inlyta bør indledes af en læge med erfaring i brug af lægemidler mod kræft.

Den anbefalede startdosis er 5 mg to gange dagligt, der skal tages med cirka 12 timers mellemrum.

Dosis kan tilpasses efter behandlingens virkning. Hos patienter, der tåler en dosis på 5 mg uden

problemer, og som ikke har højt blodtryk og ikke får blodtrykssænkende lægemidler, kan dosis øges,

først til 7 mg og derefter til højst 10 mg to gange dagligt. Visse bivirkninger kan gøre det nødvendigt

at sætte dosis ned eller afbryde behandlingen. Hos patienter, der tager visse andre lægemidler, kan

lægen være nødt til at justere dosis af Inlyta.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion bør startdosis være 2 mg to gange dagligt. Inlyta bør

ikke anvendes ved svært nedsat leverfunktion.

Hvordan virker Inlyta?

Det aktive stof i Inlyta, axitinib, virker ved at blokere tyrosinkinaser, der er enzymer i receptorerne for

"vaskulær endotelial vækstfaktor" (VEGF) på kræftcellernes overflade. VEGF-receptorerne medvirker til

kræftcellers vækst og spredning og til udvikling af de blodkar, der forsyner svulsterne. Ved at blokere

disse receptorer bremser Inlyta kræftens vækst og spredning og afskærer den blodforsyning, som

sætter kræftcellerne i stand til at vokse.

Hvordan blev Inlyta undersøgt?

Inlyta er blevet sammenlignet med sorafenib (et andet lægemiddel mod kræft) i én hovedundersøgelse,

der omfattede 723 patienter med fremskredent renalcellecarcinom. Patienterne var i forvejen blevet

behandlet med andre lægemidler mod kræft, såsom sunitinib eller cytokiner, uden at behandlingen

havde virket. Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på, hvor længe patienterne overlevede,

uden at kræftsygdommen forværredes.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Inlyta?

Inlyta var mere effektivt end sorafenib til behandling af fremskredent renalcellecarcinom. De patienter,

der fik Inlyta, levede i gennemsnit 6,7 måneder, uden at sygdommen blev værre, sammenholdt med

4,7 måneder for dem, der fik sorafenib. Virkningen var bedre hos dem, der i forvejen var blevet

behandlet med cytokiner, end hos dem, der var blevet behandlet med sunitinib.

Hvilken risiko er der forbundet med Inlyta?

De mest almindelige bivirkninger med Inlyta (som forekommer hos mere end 20 % af patienterne) er

diarré, hypertension (forhøjet blodtryk), træthed, dysfoni (taleforstyrrelser), kvalme, opkastninger,

nedsat appetit, vægttab, palmar-plantar erytrodysæstesi (udslæt og følelsesløshed af håndflader og

fodsåler), hæmoragi (blødning), hypothyreose (lavt stofskifte ), protein i urinen, hoste og forstoppelse.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger og begrænsninger ved Inlyta fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Inlyta godkendt?

CHMP konkluderede, at Inlytas virkning er bevist til behandling af fremskredent renalcellecarcinom,

hvor behandling med Sutent eller et cytokin er slået fejl. Hvad sikkerheden angår, svarer lægemidlets

bivirkninger til bivirkningerne af andre lægemidler i samme klasse og anses for at være acceptable og

behandlelige. CHMP besluttede derfor, at fordelene ved Inlyta opvejer risiciene, og anbefalede

udstedelse af en markedsføringstilladelse for Inlyta.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Inlyta?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Inlyta anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Inlyta,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Inlyta

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Inlyta den 3. september 2012.

Den fuldstændige EPAR for Inlyta findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Inlyta, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information