Erivedge

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
vismodegib
Tilgængelig fra:
Roche Registration GmbH
ATC-kode:
L01XX43
INN (International Name):
vismodegib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, basalcelle
Terapeutiske indikationer:
Erivedge er indiceret til behandling af voksne patienter med:- symptomatisk metastatisk basal celle karcinom - lokalt avanceret basal celle karcinom upassende for kirurgi eller strålebehandling.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002602
Autorisation dato:
2013-07-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/002602

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Erivedge 150 mg hårde kapsler

vismodegib

Erivedge kan forårsage svære medfødte misdannelser. Det kan medføre, at barnet dør inden fødslen

eller kort efter fødslen. Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin. Følg rådene i denne

indlægsseddel vedrørende brug af prævention.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Erivedge

Sådan skal du tage Erivedge

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Erivedge?

Erivedge er et lægemiddel mod kræft og indeholder det aktive stof vismodegib.

Hvad bruges Erivedge til?

Erivedge bruges til at behandle voksne med en type hudkræft, som kaldes fremskredent

basalcellekarcinom. Det bruges, når kræften:

har spredt sig til andre dele af kroppen (det kaldes “metastatisk” basalcellekarcinom)

har spredt sig til omkringliggende områder (det kaldes ”lokalt fremskredent”

basalcellekarcinom), og lægen har vurderet, at operation eller strålebehandling er

uhensigtsmæssig.

Hvordan virker Erivedge?

Basalcellekarcinom udvikles, når DNA i normale hudceller bliver beskadiget, og kroppen ikke kan

reparere skaden. Disse skader kan ændre, hvordan bestemte proteiner i disse celler virker, og de

beskadigede celler bliver til kræftceller og begynder at vokse og dele sig. Erivedge er et kræftmiddel,

der virker ved at kontrollere ét af de vigtigste proteiner, som er involveret i basalcellekarcinom.

Medicinen kan nedsætte eller stoppe kræftcellernes vækst eller slå dem ihjel. Dette kan få hudkræften

til at skrumpe.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Erivedge

Læs de specifikke vejledninger, som lægen har udleveret til dig, særligt om hvordan Erivedge kan

påvirke et foster.

Læs og følg vejledningen i patientfolderen og på huskekortet til patienter, som lægen har givet dig.

Tag ikke Erivedge:

hvis du er

allergisk

over for vismodegib eller ét af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du er

gravid

, tror, du måske er gravid, eller planlægger at blive gravid under behandlingen

og inden for 24 måneder efter sidste dosis af medicinen. Hvis du tager Erivedge, kan det skade

fostret eller slå fostret ihjel

hvis du

ammer

eller planlægger at amme under behandlingen eller i 24 måneder efter sidste

dosis af medicinen. Det vides ikke, om Erivedge udskilles i mælken og skader barnet

hvis du kan blive gravid, og ikke ønsker eller ikke er i stand til at tage de nødvendige

forholdsregler for at undgå at blive gravid. Disse forholdsregler fremgår af

Erivedge-

programmet om svangerskabsforebyggelse

hvis du også tager perikon (

Hypericum perforatum

) – et naturlægemiddel anvendt

mod depression (se ”Brug af anden medicin sammen med Erivedge”).

Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittene ”Graviditet, amning og fertilitet”

samt ”Prævention – til mænd og kvinder”.

Tag ikke medicinen, hvis én eller flere af ovenstående punkter passer på dig. Hvis du er i tvivl, skal du

kontakte lægen eller apoteket, før du tager Erivedge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Erivedge, hvis du har spørgsmål til informationen i

dette afsnit:

Du må ikke være bloddonor på noget som helst tidspunkt under behandlingen og i 24 måneder

efter, du har taget den sidste dosis.

Hvis du er en mand, må du ikke være sæddonor under behandlingen eller 2 måneder efter sidste

dosis.

Der er set alvorlige hudreaktioner ved behandling med Erivedge. Hvis du oplever nogle af

symptomerne beskrevet i afsnit 4, skal du straks stoppe med at tage Erivedge og kontakte lægen.

Lægen skal undersøge din hud regelmæssig for kræfttypen kutant planocellulært karcinom. Det

vides ikke, om kutant planocelluært karcinom er relateret til behandling med Erivedge. Denne type

kræft ses oftest på solskadet hud. Den er lokal og kan helbredes. Fortæl din læge, hvis du lægger

mærke til forandringer i din hud.

Giv aldrig medicinen til andre. Du skal aflevere ikke anvendte kapsler efter behandlingens

afslutning. Kontakt lægen eller apoteket for information om, hvor du kan aflevere kapslerne.

Børn og unge

Det frarådes at bruge Erivedge til børn og teenagere under 18 år, da det ikke vides, om det er sikkert

eller effektivt til denne aldersgruppe. Erivedge kan få knogler til at stoppe med at vokse og føre til for

tidlig indtræden af pubertet (før 8 år hos piger eller 9 år hos drenge). Dette kan også ske efter

Erivedge-behandlingen er stoppet. Der er i dyreforsøg med dette lægemiddel set problemer med

udvoksende tænder og knoglevækst.

Brug af anden medicin sammen med Erivedge

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også håndkøbslægemidler, vitaminer og naturlægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Erivedge eller øge risikoen for, at du får bivirkninger.

Erivedge kan også påvirke virkningen af andre lægemidler.

Det er særligt vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager ét eller flere af følgende lægemidler:

rifampicin – bruges til bakterieinfektioner,

carbamazepin, phenytoin – bruges til epilepsi,

ezetimibe og statiner, såsom atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin – bruges

ved forhøjet kolesterol,

bosentan, glibenclamid, repaglinid, valsartan

topotecan – bruges til bestemte kræftformer,

sulfasalazin – bruges til bestemte betændelsestilstande,

og især perikon (

Hypericum perforatum

) – et naturlægemiddel, som bruges til depression. Du må

ikke tage perikon samtidig med Erivedge.

Graviditet, amning og fertilitet

Graviditet

Du må ikke tage Erivedge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid i løbet af behandlingen eller inden for 24 måneder efter, du har fået den sidste dosis af

medicinen. Du skal stoppe med behandlingen og straks kontakte lægen, hvis du ikke får din

menstruation eller tror, din menstruation måske er udeblevet, din menstruation er anderledes, end den

plejer at være, eller du har mistanke om, at du er gravid. Hvis du bliver gravid under behandling med

Erivedge, skal du straks stoppe med at tage medicinen og kontakte lægen.

Erivedge kan forårsage svære misdannelser. Det kan også forårsage, at det ufødte barn dør. Specifikke

vejledninger (Erivedge-programmet om svangerskabsforebyggelse), som lægen har givet dig,

indeholder information specielt om, hvordan Erivedge påvirker et foster.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen og i 24 måneder efter sidste dosis af medicinen. Det vides ikke,

om Erivedge udskilles i mælk og kan skade barnet.

Fertilitet

Erivedge kan påvirke kvinders evne til at få børn. Nogle kvinder, der har taget Erivedge, er holdt op

med at menstruere. Hvis dette sker for dig, vides det ikke, om du begynder at menstruere igen. Tal

med lægen, hvis du ønsker at kunne få børn i fremtiden.

Prævention – til mænd og kvinder

Kvinder

, der tager Erivedge:

Inden du begynder at tage medicinen, skal du spørge lægen, om du er i stand til at blive gravid.

Selvom du er holdt op med at menstruere, er det vigtigt, at du får afklaret med lægen, om der er nogen

som helst risiko for, at du kan blive gravid.

Hvis du kan blive gravid:

skal du tage forholdsregler for at sikre, at du ikke bliver gravid under behandlingen med Erivedge

skal du anvende to former for prævention, én meget sikker metode og én barrieremetode (se

eksempler nedenfor)

skal du fortsætte med at bruge prævention i 24 måneder efter din sidste dosis af medicinen –

Erivedge kan være til stede i kroppen i op til 24 måneder efter, den sidste dosis er taget

Anbefalede præventionsmetoder: Tal med lægen om, hvilke to metoder, der er bedst for dig.

Brug én meget sikker metode, som fx:

p-sprøjte

spiral

kirugisk sterilisation.

Du skal også bruge en barrieremetode, fx:

kondom (om muligt med sæddræbende creme)

pessar (om muligt med sæddræbende creme).

Lægen vil teste, om du er gravid:

indenfor maksimum 7 dage inden, behandlingen starter – for at sikre, at du ikke allerede er gravid

én gang om måneden gennem hele behandlingen.

Under behandlingen og i 24 måneder efter den sidste dosis af medicinen skal du straks kontakte lægen,

hvis:

du har mistanke om, at præventionen har svigtet

din menstruation udebliver

du holder op med at anvende prævention

du er nødt til at ændre præventionsmiddel.

Mænd

der tager Erivedge:

Erivedge kan overføres til sæden. Brug altid kondom (med sæddræbende creme, hvis det er

tilgængeligt), når du har samleje med en kvindelig partner, også selvom du er steriliseret. Fortsæt med

det gennem hele behandlingen og i to måneder efter, du har fået den sidste dosis af medicinen.

Du må ikke være sæddonor på noget tidspunkt under behandlingen og i 2 måneder efter, du har fået

den sidste dosis af medicinen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Erivedge vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller anvende maskiner. Tal

med lægen, hvis du er usikker.

Erivedge indeholder lactose og natrium

Erivedge indeholder en slags sukker, der kaldes lactose. Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle

visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, inden du tager medicinen.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, dvs. stort set natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Erivedge

Tag altid Erivedge nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sådan tages medicinen

Den anbefalede dosis er én kapsel hver dag.

Synk kapslen hel, sammen med vand.

Du må aldrig knuse, åbne eller tygge kapslen. Du undgår derved utilsigtet udsættelse for

kapselindholdet.

Erivedge kan tages med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Erivedge

Hvis du har taget mere Erivedge, end du skulle, skal du kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Erivedge

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men genoptag behandlingen

næste gang, det er tid til at tage en dosis.

Hvis du holder op med at tage Erivedge

Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden at have snakket med lægen først, da dette kan gøre

behandlingen mindre effektiv.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Erivedge kan give svære misdannelser hos fostre. Det kan også medføre, at barnet dør inden fødslen

eller kort efter fødslen. Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin (se afsnit 2 ”Tag ikke

Erivedge” og ”Graviditet, amning og fertilitet”).

Andre bivirkninger angives i rækkefølge, ordnet efter sværhedsgrad og hyppighed:

Meget almindelig

(kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter):

udeblevne menstruationer hos fertile kvinder

manglende appetit og vægttab

træthed

muskelkramper

diarré

hårtab

udslæt

ændret smagsopfattelse eller fuldstændigt tab af smagssans

forstoppelse

kvalme og/eller opkastning

mavebesvær eller fordøjelsesbesvær

ledsmerter

smerter (generelt) eller smerter i arme og ben

kløe

Almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

smerter i bryst, ryg eller i siden

manglende energi eller følelse af svaghed

væsketab

smerter i muskler, sener, ledbånd eller knogler

mavesmerter

tab af smagssans

unormal hårvækst

tab af øjenvipper

ændringer i blodprøver, herunder forhøjede levertal eller forhøjet kreatinin fosfokinase (et

protein hovedsageligt fra muskler).

Hyppighed ikke kendt

Knogler stopper med at vokse

For tidlig indtræden af pubertet

Leverskade

Alvorlige hudreaktioner:

Rødlige målskivelignende pletter eller runde områder ofte med centrale blærer på overkroppen,

skællende hud, sår i mund, hals, næse, kønsorganer og øjne. Hudreaktionerne kommer ofte efter

forudgående feber og influenzalignende symptomer (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse).

Udbredt udslæt, feber og hævede lymfeknuder (DRESS-syndrom eller lægemiddel-

overfølsomhedssyndrom).

Rødt, skællende udbredt udslæt med buler på huden og blærer ledsaget af feber i starten af

behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevar beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Du må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Du skal aflevere alle ikke anvendte kapsler, når din behandling er afsluttet. Dette vil forhindre

misbrug og hjælpe til at beskytte miljøet. Kontakt apoteket eller lægen for at få oplysninger om

aflevering af medicinen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Erivedge indeholder

Det Aktive indholdsstof er vismodegib. Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslen indeholder: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumlaurilsulfat,

povidon (K29/32), natriumstivelsesglycolat (type A), talkum og magnesiumstearat

Kapselskal: jernoxid, rød (E172), jernoxid, sort (E172), titandioxid, gelatine.

Printblæk: shellac-glasur og jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Kapslerne består af en lyserød, uigennemsigtig hoveddel, mærket “150 mg”, og en grå hætte, mærket

"VISMO” med sort, spiselig blæk. Kapslerne fås i beholdere med børnesikret låg med 28 stk. Hver

pakning indeholder én beholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Fremstiller

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, kan du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7 039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Som del af Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse vil alle patienter modtage:

Patientvejledning

Huskekort til patienter

For yderligere oplysninger henvises til disse dokumenter.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC

s vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for vismodegib er CHMP

nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Der er samlet set rapporteret 7 tilfælde af svære kutane bivirkninger i forbindelse med behandling med

vismodegib. Mindst et tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, to tilfælde

af lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer og et tilfælde af akut generaliseret

eksantematøs pustulose er relateret til behandlingen, baseret på kliniske og patologiske træk og det

tidsmæssige forhold. Selvom antallet af identicerede tilfælde er begrænset, er reaktionerne alvorlige,

og relationen til vismodegib er plausibel. PRAC anbefaler derfor, at produktinformationen opdateres i

overensstemmelse hermed.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for vismodegib er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder vismodegib forbliver uændret

under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Erivedge 150 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver hård kapsel indeholder 71,5 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel (kapsel).

Lyserød, uigennemsigtig hoveddel mærket “150 mg” og en grå, uigennemsigtig hætte mærket

“VISMO” med sort blæk. Størrelsen på kapslen er ‘Størrelse 1’ (dimension er 19,0 x 6,6 mm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Erivedge er indiceret til behandling af voksne patienter med:

symptomatisk metastatisk basalcellekarcinom

lokalt fremskredent basalcellekarcinom, hvor operation eller stråleterapi ikke er

hensigtsmæssig (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Erivedge bør kun ordineres af eller under supervision af en speciallæge med erfaring i behandling af

de sygdomme, der fremgår af den godkendte indikation.

Dosering

Den anbefalede dosis er én 150 mg kapsel én gang dagligt.

Glemte doser

Patienterne bør informeres om, at hvis de glemmer en dosis, skal de ikke tage den glemte dosis, men

blot genoptage behandlingen med næste planlagte dosis.

Behandlingsvarighed

I kliniske forsøg blev patienterne behandlet med Erivedge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel

toksicitet. Behandlingsafbrydelser af op til 4 ugers varighed var tilladt baseret på individuel

tolerabilitet.

Fordelene ved fortsat behandling skal løbende vurderes, idet den optimale behandlingsvarighed er

forskellig fra patient til patient.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter ≥65 år (se pkt. 5.2). Ud af i alt 138 patienter i de fire

kliniske studier med Erivedge ved fremskredent basalcellekarcinom var ca. 40% af patienterne ≥65 år.

Der blev ikke observeret nogen overordnet forskel i sikkerhed og virkning hos de ældre patienter i

forhold til yngre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Let og moderat nedsat nyrefunktion forventes ikke at påvirke eliminationen af vismodegib,

dosisjustering er derfor ikke nødvendig. Meget begrænset data er tilgængelig hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion.Patienter med svært nedsat nyrefunktion bør monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion

defineret ud fra National Cancer Institute Organ Dysfunction Working Group (NCI-ODWG)-kriterier

for nedsat leverfunktion:

Let: total-bilirubin ≤ øvre normalgrænse, aspartat-aminotransferase (ASAT) > øvre

normalgrænse eller øvre normalgrænse < total-bilirubin ≤ 1,5 × øvre normalgrænse, alle

værdier af ASAT

Moderat: 1,5 × øvre normalgrænse < total-bilirubin < 3 × øvre normalgrænse, alle værdier af

ASAT

Svær: 3 × øvre normalgrænse < total-bilirubin < 10 × øvre normalgrænse, hvilken som helst

ASAT

(se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Erivedges sikkerhed og virkning hos børn og teenagere under 18 år er ikke klarlagt.

Af sikkerhedsmæssige årsager (se pkt. 4.4 og 5.3) bør dette lægemiddel ikke anvendes til børn og

teenagere under 18 år.

Administration

Erivedge er til oral anvendelse. Kapslerne skal synkes hele med vand, med eller uden mad (se pkt.

5.2). For at undgå utilsigtet eksponering hos patienter og sundhedspersonale må kapslerne ikke åbnes.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere hjælpestoffer anført i pkt. 6.1.

Kvinder, der er gravide eller ammer (se pkt. 4.4. og 4.6).

Fertile kvinder, der ikke overholder Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse (se

pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig indtagelse af perikon (

Hypericum perforatum

) (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser

Erivedge kan forårsage embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser, når det administreres til

gravide kvinder (se pkt. 4.6). Hæmmere af hedgehog-signalveje (se pkt. 5.1), som vismodegib, er vist

at være embryotoksiske og/eller teratogene hos flere dyrearter og kan forårsage svære misdannelser,

inklusive kraniofaciale anomalier, midtlinjedefekter og ekstremitetsdefekter (se pkt. 5.3). Erivedge må

ikke anvendes under graviditet.

Forholdsregler for fertile kvinder

En fertil kvinde defineres i Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse som

en kønsmoden kvinde, der

har menstrueret på et tidspunkt i de seneste 12 på hinanden følgende måneder

ikke er hysterektomeret eller bilateralt ooforektomeret eller har verificeret permanent,

præmaturt ovariesvigt,

ikke har en XY-genotype, Turners syndrom eller uterusagenesi

oplever amenoré på grund af kræftbehandling, herunder behandling med Erivedge.

Rådgivning:

Til fertile kvinder:

Erivedge er kontraindiceret til fertile kvinder, der ikke overholder Erivedge-programmet for

svangerskabsforebyggelse.

Enhver fertil kvinde skal forstå, at:

Erivedge udgør en teratogen risiko for det ufødte barn

hun ikke må tage Erivedge, hvis hun er gravid eller planlægger at blive gravid

hun skal have foretaget en graviditetstest hos sundhedspersonalet inden for syv dage inden

behandlingen med Erivedge påbegyndes, og testen skal være negativ

der skal udføres graviditetstest hver måned under behandlingen, selvom hun oplever amenoré, og

prøven skal være negativ

hun ikke må blive gravid under behandlingen med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis

hun skal være i stand til at overholde de forholdsregler, der er forbundet med

svangerskabsforebyggelse

hun skal anvende to metoder af anbefalet prævention (se afsnittet ”Prævention” nedenfor og pkt.

4.6), mens hun tager Erivedge, medmindre hun forpligter sig til ikke at være seksuelt aktiv

hun skal kontakte sin læge, hvis én eller flere af følgende situationer forekommer under

behandlingen eller inden for 24 måneder efter sidste dosis:

hun bliver gravid eller har mistanke om, at hun er gravid

en forventet menstruationsperiode udebliver

hvis hun holder op med at anvende præventionsmidler, medmindre hun forpligter sig til

ikke at være seksuelt aktiv

hvis hun er nødt til at ændre præventionsmidler under behandlingen

hun ikke må amme, mens hun er i behandling med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis.

Til mænd:

Vismodegib er til stede i sæd. For at undgå risiko for føtal eksponering under graviditet, skal alle

mandlige patienter forstå, at:

Erivedge udgør en teratogen risiko for det ufødte barn, hvis han har ubeskyttet samleje med en

gravid kvinde

han altid skal anvende anbefalet prævention (se afsnittet ”Prævention” nedenfor og pkt. 4.6).

han skal kontakte lægen, hvis hans kvindelige partner bliver gravid, mens han er i behandling med

Erivedge eller i to måneder efter sidste dosis.

Til sundhedspersonalet:

Sundhedspersonalet skal informere patienterne på en sådan måde, at de forstår og erkender alle

betingelserne i Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse.

Prævention

Fertile kvinder

Kvindelige patienter skal anvende to former for anbefalet prævention, herunder én højeffektiv metode

og én barrieremetode, under behandlingen med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis (se pkt.

4.6).

Mænd

Mandlige patienter skal altid anvende kondom (om muligt med sæddræbende creme), selv efter

vasektomi, når de har samleje med en kvindelig partner under behandlingen med Erivedge og i to

måneder efter sidste dosis (se pkt. 4.6).

Graviditetstest

Fertile kvinder skal have foretaget en lægeligt superviseret graviditetstest, udført af

sundhedspersonale, inden for syv dage, inden behandlingen påbegyndes og herefter en gang om

måneden under behandlingen. Graviditetstesten skal have en minimumsfølsomhed på 25 mIE/ml i

overensstemmelse med lokal tilgængelighed. Patienter, der oplever amenoré under behandling med

Erivedge, skal fortsat testes for graviditet en gang om måneden under behandlingen.

Ordination til og udleveringsrestriktioner for fertile kvinder

Den første ordination og udlevering af Erivedge skal finde sted inden for maksimum syv dage, efter

der er udført en negativ graviditetstest (dagen hvor graviditetstesten er udført = dag 1). Ordination af

Erivedge bør begrænses til 28 dages behandling, og fortsat behandling bør kræve fornyet ordination.

Undervisningsmateriale

For at bistå sundhedspersonalet og patienterne i at undgå embryo- og føtal eksponering for Erivedge

vil indehaveren af markedsføringstilladelsen udlevere undervisningsmateriale (Erivedge-programmet

for svangerskabsforebyggelse) for at understrege de potentielle risici forbundet med brug af Erivedge.

Påvirkning af post-natal udvikling

Hos pædiatriske patienter der har indtaget Erivedge, er der rapporteret præmatur lukning af epifyse og

for tidlig indtræden af pubertet. Disse hændelser fortsatte i nogle tilfælde efter behandlingsstop

grundet den lange elimineringshalveringstid. Vismodegib er hos flere dyrearter vist at forårsage

svære, irreversible forandringer på tænder i vækst (degeneration/nekrose af odontoblaster, dannelse af

væskefyldte cyster i tandpulpen, ossificering af rodkanalen og blødning) samt epifyseskivelukning.

Fund af præmatur lukning af epifyse indikerer en mulig risiko for væksthæmning og tanddeformiteter

hos spædbørn og børn (se pkt. 5.3).

Bloddonation

Patienter må ikke være bloddonorer, mens de er i behandling med Erivedge og i 24 måneder efter

sidste dosis.

Sæddonation

Mandlige patienter må ikke være sæddonorer, mens de behandles med Erivedge og i to måneder efter

sidste dosis.

Interaktioner

Samtidig behandling med potente CYP-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin eller phenytoin) bør

undgås, da risiko for nedsat plasmakoncentration og nedsat effekt af vismodegib ikke kan udelukkes

(se også pkt. 4.5).

Svære kutane bivirkninger

Der er rapporteret tilfælde af svære kutane bivirkninger efter markedsføring af lægemidlet, herunder

tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddelreaktion med eosinofili

og systemiske symptomer (DRESS) og akut generaliseret eksantematøs pustulose, som kan være

livstruende (se pkt. 4.8). Hvis patienten får nogle af disse bivirkninger ved behandling med

vismodegib, må behandling med vismodegib hos denne patient ikke genoptages på noget tidspunkt.

Kutant planocellulært karcinom

Patienter med fremskredent basalcellekarcinom har øget risiko for at udvikle kutant planocellulært

karcinom. Der er rapporteret tilfælde af kutant planocellulært karcinom hos patienter med

fremskredent basalcellekarcinom, der har fået Erivedge. Det er ikke fastslået, om kutant planocellulært

karcinom er relateret til behandlingen med Erivedge. Alle patienter bør derfor monitoreres

rutinemæssigt under behandling med Erivedge og kutant planocellulært karcinom behandles i

overensstemmelse med standardpraksis.

Yderligere forsigtighedsregler

Patienterne bør instrueres i, at de aldrig skal give dette lægemiddel til andre. Patienten skal

umiddelbart efter behandlingens afslutning bortskaffe ikke anvendte kapsler i henhold til de lokale

retningslinjer (fx ved at aflevere kapslerne på apoteket eller til lægen).

Hjælpestoffer

Erivedge-kapsler indeholder lactosemonohydrat og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans,

Lapp Lactase deficiency

eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er

næsten ”natriumfrit”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på vismodegib ved samtidig behandling

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og midler der hæver pH

forventes ikke. Resultater fra et klinisk studie viste et fald på 33% i koncentrationerne af ubundet

vismodigib efter 7 dages samtidig behandling med 20 mg rabeprazol (en protonpumpehæmmer) der

blev givet 2 timer før hver vismodegib administration. Denne interaktion forventes ikke at være

klinisk signifikant.

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og CYP450-hæmmere

forventes ikke. Resultater fra et klinisk studie viste en stigning på 57% i koncentrationerne af ubundet

vismodigib på dag 7 efter samtidig behandling med 400 mg fluconazol dagligt (en moderat CYP2C9-

hæmmer). Denne interaktion forventes ikke at være klinisk signifikant. 200 mg Itraconazol dagligt (en

stærk CYP3A4-hæmmer) påvirkede ikke AUC0-24 timer efter 7 dages samtidig behandling af raske

forsøgspersoner.

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og P-glykoprotein (P-gp)-

hæmmere forventes ikke. Resultater fra et klinisk studie viste ingen klinisk signifikant

farmakokinetisk interaktion mellem vismodegib og itraconazol (en stærk P-gp hæmmer) hos raske

forsøgspersoner.

Når vismodegib administreres samtidig med CYP-induktorer (rifampicin, carbamazepin, phenytoin,

perikon), kan eksponeringen af vismodegib mindskes (se pkt. 4.3 og 4.4

Vismodegibs effekt på andre lægemidler ved samtidig behandling

Antikonceptive steroider

Et lægemiddelinteraktionsstudie med kræftpatienter har vist, at den systemiske eksponering af

ethinylestradiol og norethindron ikke ændres ved administration sammen med vismodegib.

Interaktionsstudiet varede dog kun 7 dage, og derfor kan det ikke udelukkes, at vismodegib ved

længere varende behandling inducerer enzymer, der metaboliserer antikonceptive steroider. Induktion

kan medføre et fald i den systemiske eksponering af antikonceptive steroider og herved reducere den

antikonceptive virkning.

Påvirkning af specifikke enzymer og transportører

In vitro

-studier indikerer, at vismodegib har potentiale til at være en hæmmer af brystkræft-resistent

protein (BCRP). Der foreligger ingen

in vivo-

interaktionsdata. Det kan ikke udelukkes, at vismodegib

kan øge eksponeringen af lægemidler, der transporteres af dette protein, fx rosuvastatin, topotecan og

sulfasalazin. Samtidig administration bør foregå med forsigtighed, og dosisjustering kan være

nødvendig.

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og CYP450-substrater

forventes ikke. CYP2C8 var

in vitro

den mest sensitive CYP-isoform for vismodegibhæmning.

Resultater fra et lægemiddelinteraktionsstudie med cancerpatienter har dog vist, at den systemiske

eksponering af rosiglitazon (et CYP2C8-substrat) ikke ændres ved samtidig administration af

vismodegib. Det kan derfor muligvis udelukkes, at vismodegib hæmmer CYP-enzymer

in vivo

Vismodegib hæmmer OATP1B1

in vitro

. Det kan ikke udelukkes, at vismodegib kan øge

eksponeringen af OATP1B1-substrater, fx bosentan, ezetimibe, glibenclamid, repaglinid, valsartan og

statiner. Der bør især udvises forsigtighed, hvis vismodegib administreres i kombination med et statin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

På grund af risiko for embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser forårsaget af vismodegib

må kvinder, der tager Erivedge, ikke være gravide eller blive gravide under behandlingen og i 24

måneder efter sidste dosis (se pkt. 4.3 og 4.4).

Erivedge er kontraindiceret hos fertile kvinder, der ikke overholder Erivedge-programmet for

svangerskabsforebyggelse.

I tilfælde af graviditet eller udebleven menstruation

Hvis patienten alligevel bliver gravid, oplever en udebleven menstruation eller har mistanke om

graviditet, skal hun straks kontakte den behandlende læge.

Vedvarende udebleven menstruation under behandling med Erivedge skal antages at skyldes

graviditet, indtil klinisk evaluering og bekræftelse.

Kontraception til mænd og kvinder

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal kunne overholde de forholdsregler, der er forbundet med brug af prævention. De

skal anvende to former for anbefalet prævention, herunder én højeffektiv metode og én barrieremetode

under behandlingen med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis. Fertile kvinder med

uregelmæssige eller udeblevne menstruationer skal følge forholdsreglerne for effektiv

svangerskabsforebyggelse.

Mænd

Vismodegib genfindes i sæd. For at undgå risiko for føtal eksponering under graviditet skal mandlige

patienter altid bruge kondom (om muligt med sæddræbende creme), selv efter vasektomi, når han har

samleje med en kvindelig partner, mens han er i behandling med Erivedge og i to måneder efter sidste

dosis.

Følgende højeffektive metoder anbefales:

Hormon depot-injektion,

Sterilisering,

Vasektomi,

Spiral.

Følgende barrieremetoder anbefales

Alle former for kondomer til mænd (om muligt med sæddræbende creme),

Pessar (om muligt med sæddræbende creme).

Graviditet

Erivedge kan forårsage embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser, hvis det administreres til

en gravid kvinde (se pkt. 4.4). Hæmmere af hedgehog-signalveje (se pkt. 5.1), som vismodegib, er vist

at være embryotoksiske og/eller teratogene hos flere dyrearter og kan forårsage svære misdannelser,

inklusive kraniofaciale anomalier, midtlinjedefekter og ekstremitetsdefekter (se pkt. 5.3). Hvis en

kvinde, der behandles med Erivedge, bliver gravid, skal behandlingen straks seponeres.

Amning

Det vides ikke, i hvilket omfang vismodegib udskilles i mælk. På grund af dets potentiale til at

forårsage alvorlige udviklingsdefekter må kvinder ikke amme, mens de behandles med Erivedge og i

24 måneder efter sidste dosis (se pkt. 4.3 og 5.3).

FertilitetFertiliteten hos kvinder kan kompromitteres ved behandling med Erivedge (se pkt. 5.3).

Reversibiliteten af nedsat fertilitet er ukendt. Derudover er der set amenoré i kliniske forsøg med

fertile kvinder (se pkt. 4.8). Strategi for bevarelse af fertilitet bør diskuteres med fertile kvinder, inden

behandling med Erivedge påbegyndes.

Der forventes ikke nedsat fertilitet hos mænd (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Erivedge påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst forekommende bivirkninger, der forekom hos ≥30% af patienterne, var muskelspasmer

(74,6%), alopeci (65,9%), dysgeusi (58,7%), vægttab (50,0%), træthed (47,1%), kvalme (34,8%) og

diarré (33,3%).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger præsenteres i tabel 1 nedenfor, opstillet efter systemorganklasse og absolut frekvens.

Frekvenserne defineres som:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

<

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

<

1/1.000)

Meget sjælden (

<

1/10.000)

Ukendt (kan ikke estimeres fra den tilgængelige data)

Inden for de enkelte frekvenskategorier angives bivirkningerne i rækkefølge efter faldende

alvorlighedsgrad.

Erivedges sikkerhed er evalueret i kliniske forsøg med 138 patienter behandlet for fremskredent

basalcellekarcinom, som inkluderer både metastatisk basalcellekarcinom og lokalt fremskredent

basalcellekarcinom. Patienterne i de fire åbne fase 1- og 2-forsøg blev behandlet med mindst én dosis

Erivedge i monoterapi med doser

150 mg. Doser >150 mg har ikke medført højere plasma-

koncentrationer i kliniske forsøg, og patienter i behandling med doser >150 mg er inkluderet i

analysen. Sikkerheden blev yderligere vurderet i et post-marketing studie, der inkluderede 1215

evaluerbare patienter med fremskredent basalcellekarcinom. Patienterne blev behandlet med 150 mg .

Generelt var den observerede sikkerhedsprofil, som angivet nedenfor, ensartet for patienter med

metastatisk basalcellekarcinom og lokalt fremskredent basalcellekarcinom, samt på tværs af studier.

Tabel 1

Bivirkninger hos patienter behandlet med Erivedge

MedDRA-

systemorganklasser

Meget almindelige

Almindelige

Hyppighed ikke

kendt

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Dehydrering

Nervesystemet

Dysgeusi

Ageusi

Hypogeusi

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Diarré

Obstipation

Opkastning

Dyspepsi

Smerter i øvre abdomen

Abdominalsmerter

Lever og galdeveje

Forhøjede

leverenzymer**

Lægemiddel-

induceret

leverskade*****

Hud og subkutane

væv

Alopeci

Pruritus

Udslæt

Madarose

Abnorm hårvækst

Stevens-Johnsons

syndrom / toksisk

epidermal nekrolyse,

lægemiddelreaktion

med eosinofili og

systemiske

symptomer (DRESS)

og akut generaliseret

eksantematøs

pustulose ******

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Artralgi

Ekstremitetssmerter

Rygsmerter

Muskuloskeletale

brystsmerter

Myalgi

Flankesmerter

Muskuloskeletale

smerter

Forhøjet blod kreatinin

fosfokinase***

Præmatur lukning af

epifyse****

Det endokrine

system

For tidlig indtræden

af pubertet****

Det reproduktive

system og mammae

Amenoré*

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Vægttab

Træthed

Smerter

Asteni

Alle bivirkninger er gradvurderet i overensstemmelse med

National Cancer Institute - Common Terminology Criteria

for Adverse Events

v 3.0, medmindre andet er angivet.

*

Af de 138 patienter med fremskredent basalcellekarcinom var 10 fertile kvinder. Blandt disse kvinder blev der

observeret amenoré hos tre (30%).

MedDRA=

Medical Dictionary for Regulatory Activities

**Inkluderer de foretrukne termer: unormal leverfunktionstest, forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet gamma-

glutamyltransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, forhøjet basisk fosfatase, forhøjede leverenzymer.

***Observeret i patienter under et post-marketing studie med 1215 sikkerhedsevaluerbarer patienter.

****Individuelle tilfælde er rapporteret hos patienter med medulloblastoma efter markedsføring af lægemidlet (se pkt.

4.4)

*****Tilfælde af lægemiddelinduceret leverskade er rapporteret hos patienter efter markedsføring af lægemidlet.

******Tilfælde af svære kutane bivirkninger (inklusive

Stevens-Johnsons syndrom / toksisk epidermal nekrolyse,

lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) og akut generaliseret eksantematøs pustulose)

er rapporteret hos patienter efter markedsføring af lægemidlet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Erivedge har været administreret i doser, der var 3,6 gange højere end den anbefalede daglige dosis på

150 mg. Der er i disse kliniske studier ikke set stigning i plasmakoncentrationen af vismodegib eller

øget toksicitet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, andre antineoplastiske midler, ATC-kode:

L01XX43.

Virkningsmekanisme

Vismodegib er et oralt tilgængeligt lille molekyle, som hæmmer Hedgehog-signalvejen. Hedgehog-

signalering gennem

smoothened

(SMO) transmembranprotein medfører aktivering og nuklear

lokalisering af glioma-associeret onkogen (GLI)-transkriptionsfaktorer og induktion af Hedgehog

target-gener. Mange af disse gener er involveret i proliferationen, overlevelsen og differentieringen.

Vismodegib bindes til og hæmmer SMO-proteinet og blokerer derved transduktion af Hedgehog-

signaler.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det pivotale studie ERIVANCE BCC (SHH4476g) var et internationalt, enkeltarm, multicenter, 2-

kohorte-studie. Metastatisk basalcellekarcinom blev defineret som basalcellekarcinom, der havde

spredt sig fra huden til andre dele af kroppen, inklusive lymfekirtler, lunger, knogler og/eller indre

organer. Patienter med lokalt fremskredent basalcellekarcinom havde kutane læsioner, hvor operation

ikke var hensigtsmæssig (inoperabel, gentagne recidiver, hvor kurativ resektion ikke skønnes

sandsynlig, eller hvor operation ville medføre betydelig deformitet eller morbiditet), og hvor

stråleterapi var uden virkning, kontraindiceret eller uhensigtsmæssig. Basalcellekarcinom-diagnosen

blev bekræftet histologisk inden inklusion i studiet. Patienter med Gorlins syndrom, som havde mindst

én fremskreden basalcellekarcinom-læsion og opfyldte inklusionskriterierne, kunne deltage i studiet.

Patienterne blev behandlet med en daglig, oral dosis Erivedge på 150 mg.

Den mediane alder for populationen, hvor virkning kunne evalueres, var 62 år (46% var mindst 65 år

gamle), 61% var mænd, og 100% var kaukasier. I metastatisk basalcellekarcinom-kohorten havde 97%

af patienterne tidligere fået behandling, inklusive operation (97%), stråleterapi (58%) og systemiske

behandlinger (30%). I lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorten (n = 63) havde 94% af

patienterne tidligere fået behandling, inklusive operation (89%), stråleterapi (27%) og

systemiske/topikale behandlinger (11%). Den mediane behandlingsvarighed var 12,9 måneder (0,7-

47,8 måneder).

Det primære endepunkt var objektiv responsrate, vurderet af en uafhængig part, som angivet i Tabel 2.

Objektivt respons blev defineret som fuldstændigt eller delvist respons bestemt ved to på hinanden

følgende vurderinger med mindst fire ugers mellemrum. I metastatisk basalcellekarcinom-kohorten

vurderedes tumorrespons i overensstemmelse med

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours

(RECIST) version 1.0. I lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorten blev tumorrespons vurderet

på baggrund af visuel vurdering af udvendig tumor og ulceration, tumorskanning (hvis dette var

relevant) og tumorbiopsi. Patienten blev vurderet som responderende i lokalt fremskredent

basalcellekarcinom-kohorten, hvis mindst ét af følgende kriterier var opfyldt, og patienten ikke

oplevede progression: (1) ≥30% reduktion i læsionstørrelse [sum af længste dimension (SLD)] fra

baseline

i target-læsioner ved radiografi; (2) ≥30% reduktion i SLD fra

baseline

i dimensionerne af

udvendigt synlige target-læsioner; (3) Fuldstændig opheling af ulceration i alle target-læsioner.

Nøgledata opsummeres i tabel 2.

Tabel 2

SHH4476g-studiet. Erivedge-effektresultater (opfølgning i 21 måneder af

uafhængig part og i 39 måneder af investigator efter den sidste patient er

inkluderet): effekt-evaluérbare patienter*

Vurderet af uafhængig part

Vurderet af investigator

Metastatisk

basalcelle-

karcinom

Lokalt

fremskredent

basalcelle-

karcinom **

Metastatisk

basalcelle-

karcinom

Lokalt

fremskredent

basalcelle-

karcinom **

Responderende

patienter

11 (33,3%)

30 (47,6%)

16 (48,5%)

38 (60,3%)

95% konfidensinterval

for overordnet respons

(19,2%; 51,8%)

(35,5%; 60,6%)

(30,8%; 66,2%)

(47,2%; 71,7%)

Fuldstændigt respons

14 (22,2%)

20 (31,7%)

Delvist respons

11 (33,3%)

16 (25,4%)

16 (48,5%)

18 (28,6%)

Stabil sygdom

Progressiv sygdom

Median varighed af

respons (måneder)

14,8

26,2

(95%

konfidensinterval)

(5,5; 9,4)

(7,4; 21,4)

(5,6; 17,0)

(9,0; 37,6)

Median

progressionsfri

overlevelse (måneder)

12,9

(95%

konfidensinterval)

(7,4;11,1)

(7,4; 14,8)

(7,4; 16,6)

(10,2; 28,0)

Median samlet

overlevelse

(måneder)

(95%

konfidensinterval)

33,4

(18,1; NE)

(NE; NE)

1-års overlevelsesrate

(95%

konfidensinterval)

78,7%

(64,7; 92,7)

93,2%

(86,8; 99,6)

kan ikke estimeres

* Effekt-evaluérbar patientpopulation defineres som alle inkluderede patienter, som har fået Erivedge, og hvor uafhængig patolog

vurderede, at opbevaret væv eller

baseline

-biopsi var i overensstemmelse med basalcellekarcinom.

† Ikke evaluérbare/manglende data omfattede 1 patient med metastatisk basalcellekarcinom og 4 patienter med lokalt

fremskredent basalcellekarcinom.

‡ Progression i lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorten defineres som, at et eller flere af følgende kriterier var opfyldt:

(1) ≥20% stigning i summen af den længste dimension (SLD) fra nadir i target-læsioner (ved radiografi eller udvendigt synlig

dimension), (2) Ny persisterende ulceration af target-læsion uden tegn på heling i mindst 2 uger, (3) Nye læsioner ved radiografi

eller objektiv undersøgelse, (4) Progression af non-target-læsioner ved RECIST.

**54% af patienterne med lokalt fremskredent basalcellekarcinom havde ingen histopatologiske tegn på basalcellekarcinom ved

uge 24

Som vist i waterfall-diagrammer i figur 1og 2, som angiver maksimal reduktion i størrelsen af target-

læsion(er) for hver patient, var tumor skrumpet hos størstedelen af patienterne i begge kohorter,

vurderet af uafhængig part.

Figur 1

SHH4476g-studiet. Metastatisk basalcellekarcinom-kohorte

NB: Tumorstørrelse beregnes på baggrund af summen af target-læsionens længste dimensioner. PD = progressiv

sygdom, SD = stabil sygdom, PR = delvist respons. Tre patienter havde en bedste procentuel ændring i

tumorstørrelse på 0; disse repræsenteres ved de mindst positive bjælker i figuren. Fire patienter er ikke medtaget

i figuren: tre patienter med stabil sygdom blev kun vurderet på non-target-læsioner, og én patient kunne ikke

evalueres.

Figur 2

SHH4476g-studiet. Lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorte

NB: Tumorstørrelse beregnes på baggrund af summen af target-læsionernes længste dimensioner. PD =

progressiv sygdom, SD = stabil sygdom, R

respons, * = fuldstændig opheling af ulceration(er). Respons-

vurdering baseredes på et sammensat endepunkt defineret som ovenfor. Fire patienter havde ingen

læsionsmålinger og er ikke inkluderet i diagrammet.

Tid til maksimal tumorreduktion

Blandt de patienter, der opnåede tumorreduktion, var mediantiden til maksimal tumorreduktion 5,6 og

5,5 måneder for patienter med henholdsvis lokalt fremskredent basalkarcinom og metastatisk

basalkarcinom baseret på vurdering af uafhængig part. Baseret på investigators vurdering var

mediantid til maksimal tumorreduktion 6,7 og 5,5 måneder for patienter med henholdsvis lokalt

fremskredent basalkarcinom og metastatisk basalkarcinom.

Kardiel elektrofysiologi

I et omfattende QTc-studie med 60 raske individer påvirkede terapeutiske doser af Erivedge ikke QTc-

intervallet.

Resultater fra et post-marketing studie

I et post-marketing, åbent, non-komparativ, multicenter fase II klinisk studie (MO25616) udført blandt

1232 patienter med fremskredent basalcellekarcinom var effekten og sikkerheden evaluerbar hos 1215

patienter med lokalt fremskredent basalcellekarcinom (n=1119) eller metastatisk basalcellekarcinom

(n=96). Lokalt fremskredent basalcellekarcinom var defineret som forandringer i huden, der var

uegnet til kirurgi (inoperabel, eller hvor operation ville resultere i deformitet) og hvor strålebehandling

var mislykket eller kontraindikeret. Metastatisk basalcellekarcinom var defineret som histologisk

bekræftet fjernmetastase. Før patienterne deltog i studiet, blev basalcellekarcinom diagnosen bekræftet

ved histologi. Patienterne blev behandlet med en daglig oral dose på 150 mg Erivedge. Patienternes

median alder var 72 år. Majoriteten af patienterne var mænd (57%); 8% havde metastatisk

basalcellekarcinom, hvorimod 92% havde lokalt basalcellekarcinom. For den metastatiske kohort

havde majoriteten tidligere været i behandling, der inkluderede kirurgi (91%), strålebehandling (62%)

og systemisk behandling (16%). For lokalt fremskredent-kohorten havde majoriteten tidligere været i

behandling, der inkluderede kirurgi (85%), strålebehandling (28%) og systemisk behandling (7%).

Median behandlingsvarighed for alle patienter var 8,6 måneder (mellem 0 til 44,1 måned).

Blandt patienterne, i den effekt evaluerbare population med målbar og histologisk bekræftet sygdom,

reagerede 68,5% og 36,9% af henholdsvis i lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorten og i

metastatiske basalcellekarcinom-kohorten på behandlingen i forhold til RECIST v1.1. Blandt

patienterne, der havde en bekræftet respons (delvist eller komplet) var den mediane varighed af

respons 23,0 måneder (95% konfidensinterval: 20,4;26,7) i lokalt fremskredent

basalcellekarcinomkohorten og 13,9 måneder (95% konfidensinterval: 9,2;NE) i metastatiske

basalcellekarcinom-kohorten. Komplet respons blev opnået af 4,8% af patienter i metastatiske

basalcelle karcinom-kohorten og 33,4% af patienter i lokalt fremskredent basalcellekarcinom-

kohorten. Delvist respons blev opnået af 32,1% af patienterne i metastatiske basalcellekarcinom-

kohorten og 35,1% af patienter i lokalt fremskredent basalcellekarcinom kohorten.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Erivedge i alle undergrupper af den pædiatriske population med basalcellekarcinom

(se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Erivedge er et stof med høj permeabilitet og lav vandopløselighed (BCS-klasse II). Den absolutte

biotilgængelighed af en enkeltdosis Erivedge (variationskoefficient %) er gennemsnitligt 31,8

(14,5)%. Absorptionen er mættet, vist ved den manglende dosisproportionale stigning i eksponering

efter en enkeltdosis på henholdsvis 270 mg og 540 mg Erivedge. Under klinisk relevante omstændig-

heder (

steady state

) påvirkes vismodegibs farmakokinetik ikke af føde. Erivedge kan derfor tages

uafhængigt af måltider.

Fordeling

Vismodegibs fordelingsvolumen er lavt, varierende fra 16,4 til 26,6 l.

In vitro-

binding af vismodegib

til humane plasmaproteiner er høj (97%) ved klinisk relevante koncentrationer. Vismodegib bindes til

både humant serum-albumin og surt alfa

-glykoprotein (AAG).

In vitro-

binding til AAG er mættet ved

klinisk relevante koncentrationer.

Ex vivo-

plasmaproteinbinding hos patienter er > 99 %. Vismodegib-

koncentrationer er i høj grad korreleret med AAG-niveauer, vist ved parallelle fluktuationer af AAG

og total-vismodegib over tid og vedvarende lave niveauer af ubundet vismodegib.

Biotransformation

Vismodegib nedbrydes langsomt ved en kombination af metabolisme og udskillelse af moderstoffet.

Vismodegib findes hovedsageligt i plasma i koncentrationer, der udgør mere end 98% af de totale

cirkulerende koncentrationer (inklusive relaterede metabolitter). Hos mennesker inkluderer

vismodegibs metaboliseringsveje oxidation, glukuronidering og en sjælden spaltning af pyridinringen.

CYP2C9 synes til dels at bidrage til vismodegibs metabolisme

in vivo.

Elimination

Efter oral administration af en radiomærket dosis absorberes vismodegib og elimineres langsomt via

en kombination af metabolisering og udskillelse af moderstoffet. Størstedelen kan genfindes i fæces

(82% af den administrerede dosis), og 4,4% af den administrerede dosis kan genfindes i urinen.

Vismodegib og dets metabolitter elimineres primært via leveren.

Efter vedvarende daglig dosering synes vismodegibs farmakokinetik at være non-lineær på grund af

mættet absorption og mættet proteinbinding. Vismodegib har efter en enkelt oral dosis en halveringstid

på ca. 12 dage.

Vismodegibs tilsyneladende halveringstid ved steady-state er estimeret til at være 4 dage ved

kontinuerlig daglig dosering. Ved kontinuerlig daglig dosering er der 3 gange så stor akkumulering af

vismodegibs totale plasmakoncentration.

Vismodegib hæmmer UGT2B7

in vitro

, og det kan ikke udelukkes, at hæmning kan finde sted i

tarmen

in vivo

Særlige populationer

Ældre

Data vedrørende ældre patienter er begrænset. I kliniske studier med fremskredent basalcellekarcinom

var ca. 40% af patienterne ældre (≥65 år). Farmakokinetiske populationsanalyser tyder på, at alder

ikke havde klinisk signifikant virkning på

steady state

-koncentrationen af vismodegib.

Køn

Baseret på farmakokinetiske populationsanalyser af kombinerede data fra 121 mænd og 104 kvinder,

påvirkes vismodegibs farmakokinetik ikke af køn.

Race

Der er begrænsede data fra patienter af anden etnicitet end kaukasisk. Da antallet af ikke-kaukasiske

patienter udgjorde < 3% af den totale population (6 af afrikansk etnicitet, 219 af kaukasisk etnicitet),

indgik race ikke som kovariat i den farmakokinetiske populationsanalyse.

Nedsat nyrefunktion

Udskillelse af oralt administreret vismodegib gennem nyrerne er lav. Derfor er det usandsynligt at let

og moderat nedsat nyrefunktion vil have en klinisk signifikant effekt på farmakokinetikken af

vismodegib. Baseret på en farmakokinetisk populationsanalyse af patienter med let

(legemsoverfladeareal (BSA) indekseret CrCl 50-80 ml/min, n=58) og moderat (BSA-indekseret CrCl

30-50 ml/min, n=16) nedsat nyrefunktion, havde let og moderat nedsat nyrefunktion ingen klinisk

signifikant effekt på farmakokinetiken af vismodegib (se pkt. 4.2). Meget begrænset data er

tilgængelig hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Eliminationen af vismodegib involverer hovedsageligt metabolisme i leveren og galde/intestinal

sekretion. I et klinisk studie med patienter med nedsat leverfuktion (graden af nedsat leverfunktion var

baseret på patientens ASAT og total-bilirubin) blev det vist, at efter flere doser vismodegib hos

patienter med let (NCI-ODWG kriterium, n=8), moderat (NCI-ODWG kriterium, n=6) eller svær

(NCI-ODWG kriterium, n=3) nedsat leverfunktion var den farmakokinetiske profil af vismodegib

sammenlignelig med profilen hos forsøgspersoner med normal leverfunktion (n=9) (se pkt 4.2).

Pædiatriske patienter

Farmakokinetiske data vedrørende pædiatriske patienter er utilstrækkelige.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den prækliniske sikkerhedsprofil for Erivedge er blevet vurderet hos mus, rotter og hunde.

Toksicitet ved gentagen dosering

Generelt var tolerabiliteten af Erivedge i toksicitetsstudier med gentagne doser til rotter og hunde

begrænset af non-specifikke manifestationer af toksicitet, inklusive nedsat vægtøgning og

fødeindtagelse. Yderligere fund ved klinisk relevant eksponering inkluderede fæcesforandringer,

trækninger eller tremor i skeletmuskler, alopeci, hævelser, follikulær hyperkeratose og inflammation i

trædepuderne samt forhøjet LDL- og HDL-kolesterol. Fald i hæmatokrit og trombocyttal sås hos nogle

hunde ved klinisk relevant eksponering; der var dog ingen tegn på primæreffekt på knoglemarven hos

de påvirkede dyr.

Karcinogenicitet

Der er udført karcinogenicitetsstudier med mus og rotter. Potentialet for karcinogenicitet blevr kun

identificeret hos rotter og var begrænset til benigne tumorer i hårsækkene, herunder pilomatrikomer og

keratoakantomer ved henholdsvis ≥ 0,1 gange og ≥0, 6 gange den anbefalede humane dosis ved

steady-state

AUC(0-24timer). Der blev ikke identificeret maligne tumorer hos disse undersøgte arter.

Der er ikke rapporteretbenigne tumorer i hårsække i kliniske forsøg med Erivedge, og relevansen af

dette fund i forhold til mennesker er usikker.

Mutagenicitet

Der sås ingen tegn på genotoksicitet i

in vitro-

test (Ames-test og kromosomaberrationstest i humane

lymfocytter) eller

in vivo

ved mikronukleus-test i rotters knoglemarv.

Fertilitet

I et 26-ugers specifikt fertilitetsstudie med vismodegib hos rotter blev der observeret signifikant

stigning i den absolutte vægt af sædblærer og nedsættelse af den absolutte vægt af blærehalskirtlen.

Desuden blev forholdet mellem organvægt

versus

terminal kropsvægt signifikant øget for bitestikler,

cauda epididymis, testikler og sædblærer. I samme studie blev der ikke observeret histopatologiske

fund i hannernes kønsorganer, og der var ingen påvirkning af fertilitetsendepunkter, herunder procent

bevægelige sædceller, ved 100 mg/kg/dag ved slutningen af doserings- eller restitutionsperioden

(svarende til 1,3 gange AUC

0-24t

steady state

ved den anbefalede dosis til mennesker). Desuden

blev der ikke observeret påvirkning på hannernes kønsorganer i de generelle toksicitetsstudier af

vismodegib af op til 26 ugers varighed hos kønsmodne rotter og hunde. Det øgede antal degenererende

kimceller og hypospermi, som blev observeret hos ikke-kønsmodne hunde ved ≥ 50 mg/kg/dag i det 4-

ugers generelle tokscitetsstudie, kunne ikke relateres til vismodegib.

I det 26-ugers specifikke fertilitetsstudie med vismodegib hos rotter blev vismodegib-relaterede

virkninger på hunners kønsorganer observeret ved 100 mg/kg/dag umiddelbart efter behandlingsophør,

herunder fald i implantationer, øget procent af præimplantationstab og nedsat antal hunner med

levedygtige fostre. Der blev ikke observeret lignende fund efter en restitutionsperiode på 16 uger. Der

blev ikke observeret korrelerede histopatologiske ændringer.

Eksponeringen hos hunrotter ved 100

mg/kg svarede til 1,2 gange AUC

0-24t

steady state

ved den anbefalede dosis til mennesker. Der

blev desuden observeret et fald i antal corpus luteum ved 100 mg/kg/dag i det generelle 26-ugers

toksicitetsstudiet med vismodegib. Denne ændring var ikke reverteret ved afslutningen af en 8 ugers

restitutionsperiode.

Teratogenicitet

I et embryo-føtalt udviklingsstudie, hvor drægtige rotter fik vismodegib dagligt under organogenesen,

passerede vismodegib placenta og var svært toksisk for fosteranlægget. Der sås deformationer,

inklusive kraniofaciale anomalier, åben perineum og manglende og/eller sammenvoksede fingre/tæer,

hos fostre hos hundyr, der havde fået doser svarende til 20% af den typiske steady-state-eksponering

hos patienter. Ved højere doser sås 100% forekomst af embryoletalitet.

Post-natal udvikling

Der er ikke gennemført studier specifikt til evaluering af vismodegibs potentiale til at påvirke den

post-natale udvikling. Irreversible defekter i tænder i vækst og præmatur lukning af den femorale

epifyseskive, set i toksicitetsstudier med rotter ved klinisk relevante koncentrationer, udgør dog en

risiko for den post-natale udvikling.

6.

FARMACEUTISKE

OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Mikrokrystallinsk cellulose

Lactosemonohydrat

Natriumlaurilsulfat

Povidon (K29/32)

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Talcum

Magnesiumstearat

Kapselhætte

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Titandioxid (E171)

Gelatine

Printblæk

Shellac-glasur

Jernoxid, sort (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

HDPE-beholder med børnesikret låg indeholdende 28 hårde kapsler. Hver pakning indeholder én

beholder. Beholderens låg er lavet af polypropylen. Låget er beklædt med voksbehandlet træpap, som

er foret med aluminiumfolie.

6.6

Regler for bortskaffelse

Patienten skal umiddelbart efter behandlingens afslutning bortskaffe ikke anvendt lægemiddel i

henhold til de lokale retningslinjer (fx. ved at aflevere kapslerne på apoteket eller til lægen).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

(-NUMRE)

EU/1/13/848/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12. juli 2013

Dato for seneste fornyelse: 26. maj 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/43679/2015

EMEA/H/C/002602

EPAR - sammendrag for offentligheden

Erivedge

vismodegib

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Erivedge. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Erivedge skal anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Erivedge, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Erivedge, og hvad anvendes det til?

Erivedge er et kræftlægemiddel, der indeholder det aktive stof vismodegib. Det anvendes til

behandling af voksne med basalcelle-carcinom (en langsomtvoksende form for hudkræft) i

fremskredne stadier: Når kræften er metastatisk (har spredt sig til andre dele af kroppen) og giver

symptomer, eller når den er lokalt fremskreden (er begyndt at sprede sig til nærtliggende områder) og

ikke er egnet til operation eller radioterapi (strålebehandling).

Hvordan anvendes Erivedge?

Erivedge udleveres kun efter recept. Det må kun ordineres af eller under opsyn af en speciallæge med

erfaring i håndtering af basalcelle-carcinom. Det findes som kapsler (150 mg). Den anbefalede dosis er

én kapsel én gang dagligt. Fordelene ved fortsat behandling skal vurderes regelmæssigt, og den

bedste behandlingslængde vil variere på grundlag af de fordele og de bivirkninger, som den enkelte

patient oplever. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Erivedge?

Det aktive stof i Erivedge, vismodegib, afbryder den såkaldte 'hegdehog-signaleringsvej', der normalt

er involveret i regulering af de tidlige celleudviklingsstadier hos ufødte børn og visse celleprocesser hos

voksne. I tilfælde af basalcelle-carcinom bliver hedgehog-signaleringsvejen abnormt aktiv, hvilket fører

Erivedge

EMA/635913/2016

Side 2/3

til vækst og spredning af kræftcellerne. Vismodegib knytter sig til et protein, der kaldes SMO, som er

involveret i aktivering af hedgehog-signaleringsvejen. Ved at knytte sig til SMO blokerer vismodegib

denne vej og bremser derved vækst og spredning af kræftcellerne i tilfælde af basalcelle-carcinom.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Erivedge?

Erivedge blev undersøgt i en hovedundersøgelse, der involverede 104 patienter med enten metastatisk

eller lokalt fremskreden basalcelle-carcinom. Patienterne fik Erivedge, indtil deres sygdom blev værre,

eller de ikke længere kunne tåle behandling eller trak sig fra undersøgelsen. Erivedge blev ikke

sammenlignet med anden behandling. Hovedmålet for effektivitet var responsen på behandling på

grundlag af en reduktion i tumorstørrelse på mindst 30 % eller forsvinden af alle tegn på kræft (den

objektive responsrate). Cirka 33 % (11 ud af 33) af patienter med metastatisk sygdom og 48 % (30

ud af 63) af patienter med lokalt fremskreden sygdom reagerede på behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Erivedge?

De hyppigste bivirkninger ved Erivedge (som kan forekomme hos flere end 3 ud af 10 patienter) er

muskelspasmer, hårtab, smagsforstyrrelser, vægttab, træthed, kvalme og diarré Den fuldstændige

liste over indberettede bivirkninger ved Erivedge fremgår af indlægssedlen.

Erivedge må ikke anvendes til kvinder, som er gravide eller ammer, eller som potentielt kan blive

gravide og ikke overholder det særlige graviditetspræventionsprogram for Erivedge. Det må ikke

anvendes sammen med prikbladet perikon (urtemedicin, der anvendes mod depression). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Erivedge godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at fordelene ved Erivedge opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget fandt, at fordelene ved

Erivedge var blevet påvist for patienter med lokalt fremskreden og metastatisk sygdom. Det fandt

også, at bivirkningerne var overskuelige. Da Erivedge afbryder den mekanisme, der er involveret i

ufødte børns tidlige udviklingstrin, besluttede CHMP, at passende foranstaltninger var nødvendige for

både mænd og kvinder, der behandles med Erivedge, for at forebygge graviditet under behandlingen

og efter dennes afslutning.

Erivedge blev oprindeligt tildelt en ”betinget godkendelse”, da virksomheden skulle fremlægge

yderligere dokumentation om lægemidlet. Eftersom virksomheden har forelagt den nødvendige

yderligere dokumentation, er markedsføringstilladelsen blevet ændret fra en betinget godkendelse til

en fuldstændig godkendelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Erivedge?

Virksomheden skal implementere et graviditetspræventionsprogram ved at tilvejebringe

uddannelsesmaterialer om risiciene for det ufødte barn, herunder en huskeseddel, til patienter og

specialuddannet sundhedspersonale, der ordinerer og udleverer Erivedge. Virksomheden skal

indberette enhver graviditet, der måtte indtræffe under behandling med Erivedge, og overvåge

udfaldet.

Erivedge

EMA/635913/2016

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Erivedge.

Andre oplysninger om Erivedge

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Erivedge den 12. juli 2013.

Den fuldstændige EPAR for Erivedge findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Erivedge, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2016.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information