Erivedge

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-10-2020

Aktiv bestanddel:
vismodegib
Tilgængelig fra:
Roche Registration GmbH
ATC-kode:
L01XX43
INN (International Name):
vismodegib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinom, basalcelle
Terapeutiske indikationer:
Erivedge er indiceret til behandling af voksne patienter med:- symptomatisk metastatisk basal celle karcinom - lokalt avanceret basal celle karcinom upassende for kirurgi eller strålebehandling.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002602
Autorisation dato:
2013-07-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/002602

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-11-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-11-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Erivedge 150 mg hårde kapsler

vismodegib

Erivedge kan forårsage svære medfødte misdannelser. Det kan medføre, at barnet dør inden fødslen

eller kort efter fødslen. Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin. Følg rådene i denne

indlægsseddel vedrørende brug af prævention.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Erivedge

Sådan skal du tage Erivedge

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Erivedge?

Erivedge er et lægemiddel mod kræft og indeholder det aktive stof vismodegib.

Hvad bruges Erivedge til?

Erivedge bruges til at behandle voksne med en type hudkræft, som kaldes fremskredent

basalcellekarcinom. Det bruges, når kræften:

har spredt sig til andre dele af kroppen (det kaldes “metastatisk” basalcellekarcinom)

har spredt sig til omkringliggende områder (det kaldes ”lokalt fremskredent”

basalcellekarcinom), og lægen har vurderet, at operation eller strålebehandling er

uhensigtsmæssig.

Hvordan virker Erivedge?

Basalcellekarcinom udvikles, når DNA i normale hudceller bliver beskadiget, og kroppen ikke kan

reparere skaden. Disse skader kan ændre, hvordan bestemte proteiner i disse celler virker, og de

beskadigede celler bliver til kræftceller og begynder at vokse og dele sig. Erivedge er et kræftmiddel,

der virker ved at kontrollere ét af de vigtigste proteiner, som er involveret i basalcellekarcinom.

Medicinen kan nedsætte eller stoppe kræftcellernes vækst eller slå dem ihjel. Dette kan få hudkræften

til at skrumpe.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Erivedge

Læs de specifikke vejledninger, som lægen har udleveret til dig, særligt om hvordan Erivedge kan

påvirke et foster.

Læs og følg vejledningen i patientfolderen, som lægen har givet dig.

Tag ikke Erivedge:

hvis du er

allergisk

over for vismodegib eller ét af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du er

gravid

, tror, du måske er gravid, eller planlægger at blive gravid under behandlingen

og inden for 24 måneder efter sidste dosis af medicinen. Hvis du tager Erivedge, kan det skade

fostret eller slå fostret ihjel

hvis du

ammer

eller planlægger at amme under behandlingen eller i 24 måneder efter sidste

dosis af medicinen. Det vides ikke, om Erivedge udskilles i mælken og skader barnet

hvis du kan blive gravid, og ikke ønsker eller ikke er i stand til at tage de nødvendige

forholdsregler for at undgå at blive gravid. Disse forholdsregler fremgår af

Erivedge-

programmet om svangerskabsforebyggelse

hvis du også tager perikon (

Hypericum perforatum

) – et naturlægemiddel anvendt

mod depression (se ”Brug af anden medicin sammen med Erivedge”).

Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittene ”Graviditet, amning og fertilitet”

samt ”Prævention – til mænd og kvinder”.

Tag ikke medicinen, hvis én eller flere af ovenstående punkter passer på dig. Hvis du er i tvivl, skal du

kontakte lægen eller apoteket, før du tager Erivedge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Erivedge, hvis du har spørgsmål til informationen i

dette afsnit:

Du må ikke være bloddonor på noget som helst tidspunkt under behandlingen og i 24 måneder

efter, du har taget den sidste dosis.

Hvis du er en mand, må du ikke være sæddonor under behandlingen eller 2 måneder efter sidste

dosis.

Der er set alvorlige hudreaktioner ved behandling med Erivedge. Hvis du oplever nogle af

symptomerne beskrevet i afsnit 4, skal du straks stoppe med at tage Erivedge og kontakte lægen.

Giv aldrig medicinen til andre. Du skal aflevere ikke anvendte kapsler efter behandlingens

afslutning. Kontakt lægen eller apoteket for information om, hvor du kan aflevere kapslerne.

Børn og unge

Det frarådes at bruge Erivedge til børn og teenagere under 18 år, da det ikke vides, om det er sikkert

eller effektivt til denne aldersgruppe. Erivedge kan få knogler til at stoppe med at vokse og føre til for

tidlig indtræden af pubertet (før 8 år hos piger eller 9 år hos drenge). Dette kan også ske efter

Erivedge-behandlingen er stoppet. Der er i dyreforsøg med dette lægemiddel set problemer med

udvoksende tænder og knoglevækst.

Brug af anden medicin sammen med Erivedge

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også håndkøbslægemidler, vitaminer og naturlægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Erivedge eller øge risikoen for, at du får bivirkninger.

Erivedge kan også påvirke virkningen af andre lægemidler.

Det er særligt vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager ét eller flere af følgende lægemidler:

rifampicin – bruges til bakterieinfektioner,

carbamazepin, phenytoin – bruges til epilepsi,

ezetimibe og statiner, såsom atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin – bruges

ved forhøjet kolesterol,

bosentan, glibenclamid, repaglinid, valsartan

topotecan – bruges til bestemte kræftformer,

sulfasalazin – bruges til bestemte betændelsestilstande,

og især perikon (

Hypericum perforatum

) – et naturlægemiddel, som bruges til depression. Du må

ikke tage perikon samtidig med Erivedge.

Graviditet, amning og fertilitet

Graviditet

Du må ikke tage Erivedge, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid i løbet af behandlingen eller inden for 24 måneder efter, du har fået den sidste dosis af

medicinen. Du skal stoppe med behandlingen og straks kontakte lægen, hvis du ikke får din

menstruation eller tror, din menstruation måske er udeblevet, din menstruation er anderledes, end den

plejer at være, eller du har mistanke om, at du er gravid. Hvis du bliver gravid under behandling med

Erivedge, skal du straks stoppe med at tage medicinen og kontakte lægen.

Erivedge kan forårsage svære misdannelser. Det kan også forårsage, at det ufødte barn dør. Specifikke

vejledninger (Erivedge-programmet om svangerskabsforebyggelse), som lægen har givet dig,

indeholder information specielt om, hvordan Erivedge påvirker et foster.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen og i 24 måneder efter sidste dosis af medicinen. Det vides ikke,

om Erivedge udskilles i mælk og kan skade barnet.

Fertilitet

Erivedge kan påvirke kvinders evne til at få børn. Nogle kvinder, der har taget Erivedge, er holdt op

med at menstruere. Hvis dette sker for dig, vides det ikke, om du begynder at menstruere igen. Tal

med lægen, hvis du ønsker at kunne få børn i fremtiden.

Prævention – til mænd og kvinder

Kvinder

, der tager Erivedge:

Inden du begynder at tage medicinen, skal du spørge lægen, om du er i stand til at blive gravid.

Selvom du er holdt op med at menstruere, er det vigtigt, at du får afklaret med lægen, om der er nogen

som helst risiko for, at du kan blive gravid.

Hvis du kan blive gravid:

skal du tage forholdsregler for at sikre, at du ikke bliver gravid under behandlingen med Erivedge

skal du anvende to former for prævention, én meget sikker metode og én barrieremetode (se

eksempler nedenfor)

skal du fortsætte med at bruge prævention i 24 måneder efter din sidste dosis af medicinen –

Erivedge kan være til stede i kroppen i op til 24 måneder efter, den sidste dosis er taget

Anbefalede præventionsmetoder: Tal med lægen om, hvilke to metoder, der er bedst for dig.

Brug én meget sikker metode, som fx:

p-sprøjte

spiral

kirugisk sterilisation.

Du skal også bruge en barrieremetode, fx:

kondom (om muligt med sæddræbende creme)

pessar (om muligt med sæddræbende creme).

Lægen vil teste, om du er gravid:

indenfor maksimum 7 dage inden, behandlingen starter – for at sikre, at du ikke allerede er gravid

én gang om måneden gennem hele behandlingen.

Under behandlingen og i 24 måneder efter den sidste dosis af medicinen skal du straks kontakte lægen,

hvis:

du har mistanke om, at præventionen har svigtet

din menstruation udebliver

du holder op med at anvende prævention

du er nødt til at ændre præventionsmiddel.

Mænd

der tager Erivedge:

Erivedge kan overføres til sæden. Brug altid kondom (med sæddræbende creme, hvis det er

tilgængeligt), når du har samleje med en kvindelig partner, også selvom du er steriliseret. Fortsæt med

det gennem hele behandlingen og i to måneder efter, du har fået den sidste dosis af medicinen.

Du må ikke være sæddonor på noget tidspunkt under behandlingen og i 2 måneder efter, du har fået

den sidste dosis af medicinen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Erivedge vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller anvende maskiner. Tal

med lægen, hvis du er usikker.

Erivedge indeholder lactose og natrium

Erivedge indeholder en slags sukker, der kaldes lactose. Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle

visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, inden du tager medicinen.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, dvs. at det er stort set

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Erivedge

Tag altid Erivedge nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sådan tages medicinen

Den anbefalede dosis er én kapsel hver dag.

Synk kapslen hel, sammen med vand.

Du må aldrig knuse, åbne eller tygge kapslen. Du undgår derved utilsigtet udsættelse for

kapselindholdet.

Erivedge kan tages med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Erivedge

Hvis du har taget mere Erivedge, end du skulle, skal du kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Erivedge

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men genoptag behandlingen

næste gang, det er tid til at tage en dosis.

Hvis du holder op med at tage Erivedge

Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden at have snakket med lægen først, da dette kan gøre

behandlingen mindre effektiv.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Erivedge kan give svære misdannelser hos fostre. Det kan også medføre, at barnet dør inden fødslen

eller kort efter fødslen. Du må ikke blive gravid, mens du tager denne medicin (se afsnit 2 ”Tag ikke

Erivedge” og ”Graviditet, amning og fertilitet”).

Andre bivirkninger angives i rækkefølge, ordnet efter sværhedsgrad og hyppighed:

Meget almindelig

(kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter):

udeblevne menstruationer hos fertile kvinder

manglende appetit og vægttab

træthed

muskelkramper

diarré

hårtab

udslæt

ændret smagsopfattelse eller fuldstændigt tab af smagssans

forstoppelse

kvalme og/eller opkastning

mavebesvær eller fordøjelsesbesvær

ledsmerter

smerter (generelt) eller smerter i arme og ben

kløe

Almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

smerter i bryst, ryg eller i siden

manglende energi eller følelse af svaghed

væsketab

smerter i muskler, sener, ledbånd eller knogler

mavesmerter

tab af smagssans

unormal hårvækst

tab af øjenvipper

ændringer i blodprøver, herunder forhøjede levertal eller forhøjet kreatinin fosfokinase (et

protein hovedsageligt fra muskler).

Hyppighed ikke kendt

Knogler stopper med at vokse

For tidlig indtræden af pubertet

Leverskade

Alvorlige hudreaktioner:

Rødlige målskivelignende pletter eller runde områder ofte med centrale blærer på

overkroppen, skællende hud, sår i mund, hals, næse, kønsorganer og øjne.

Hudreaktionerne kommer ofte efter forudgående feber og influenzalignende

symptomer (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).

Udbredt udslæt, feber og hævede lymfeknuder (DRESS-syndrom eller lægemiddel-

overfølsomhedssyndrom).

Rødt, skællende udbredt udslæt med buler på huden og blærer ledsaget af feber i

starten af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevar beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Du må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Du skal aflevere alle ikke anvendte kapsler, når din behandling er afsluttet. Dette vil forhindre

misbrug og hjælpe til at beskytte miljøet. Kontakt apoteket eller lægen for at få oplysninger om

aflevering af medicinen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Erivedge indeholder

Det Aktive indholdsstof er vismodegib. Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslen indeholder: mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumlaurilsulfat,

povidon (K29/32), natriumstivelsesglycolat (type A), talkum og magnesiumstearat

Kapselskal: jernoxid, rød (E172), jernoxid, sort (E172), titandioxid, gelatine.

Printblæk: shellac-glasur og jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Kapslerne består af en lyserød, uigennemsigtig hoveddel, mærket “150 mg”, og en grå hætte, mærket

"VISMO” med sort, spiselig blæk. Kapslerne fås i beholdere med børnesikret låg med 28 stk. Hver

pakning indeholder én beholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Fremstiller

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, kan du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7 039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Som del af Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse vil alle patienter modtage:

Patientvejledning

For yderligere oplysninger henvises til dette dokument.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Erivedge 150 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver hård kapsel indeholder 71,5 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel (kapsel).

Lyserød, uigennemsigtig hoveddel mærket “150 mg” og en grå, uigennemsigtig hætte mærket

“VISMO” med sort blæk. Størrelsen på kapslen er ‘Størrelse 1’ (dimension er 19,0 x 6,6 mm).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Erivedge er indiceret til behandling af voksne patienter med:

symptomatisk metastatisk basalcellekarcinom

lokalt fremskredent basalcellekarcinom, hvor operation eller stråleterapi ikke er

hensigtsmæssig (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Erivedge bør kun ordineres af eller under supervision af en speciallæge med erfaring i behandling af

de sygdomme, der fremgår af den godkendte indikation.

Dosering

Den anbefalede dosis er én 150 mg kapsel én gang dagligt.

Glemte doser

Patienterne bør informeres om, at hvis de glemmer en dosis, skal de ikke tage den glemte dosis, men

blot genoptage behandlingen med næste planlagte dosis.

Behandlingsvarighed

I kliniske forsøg blev patienterne behandlet med Erivedge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel

toksicitet. Behandlingsafbrydelser af op til 4 ugers varighed var tilladt baseret på individuel

tolerabilitet.

Fordelene ved fortsat behandling skal løbende vurderes, idet den optimale behandlingsvarighed er

forskellig fra patient til patient.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter ≥65 år (se pkt. 5.2). Ud af i alt 138 patienter i de fire

kliniske studier med Erivedge ved fremskredent basalcellekarcinom var ca. 40% af patienterne ≥65 år.

Der blev ikke observeret nogen overordnet forskel i sikkerhed og virkning hos de ældre patienter i

forhold til yngre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Let og moderat nedsat nyrefunktion forventes ikke at påvirke eliminationen af vismodegib,

dosisjustering er derfor ikke nødvendig. Meget begrænset data er tilgængelig hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion.Patienter med svært nedsat nyrefunktion bør monitoreres omhyggeligt for

bivirkninger.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion

defineret ud fra National Cancer Institute Organ Dysfunction Working Group (NCI-ODWG)-kriterier

for nedsat leverfunktion:

Let: total-bilirubin ≤ øvre normalgrænse, aspartat-aminotransferase (ASAT) > øvre

normalgrænse eller øvre normalgrænse < total-bilirubin ≤ 1,5 × øvre normalgrænse, alle

værdier af ASAT

Moderat: 1,5 × øvre normalgrænse < total-bilirubin < 3 × øvre normalgrænse, alle værdier af

ASAT

Svær: 3 × øvre normalgrænse < total-bilirubin < 10 × øvre normalgrænse, hvilken som helst

ASAT

(se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Erivedges sikkerhed og virkning hos børn og teenagere under 18 år er ikke klarlagt.

Af sikkerhedsmæssige årsager (se pkt. 4.4 og 5.3) bør dette lægemiddel ikke anvendes til børn og

teenagere under 18 år.

Administration

Erivedge er til oral anvendelse. Kapslerne skal synkes hele med vand, med eller uden mad (se pkt.

5.2). For at undgå utilsigtet eksponering hos patienter og sundhedspersonale må kapslerne ikke åbnes.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere hjælpestoffer anført i pkt. 6.1.

Kvinder, der er gravide eller ammer (se pkt. 4.4. og 4.6).

Fertile kvinder, der ikke overholder Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse (se

pkt. 4.4 og 4.6).

Samtidig indtagelse af perikon (

Hypericum perforatum

) (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser

Erivedge kan forårsage embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser, når det administreres til

gravide kvinder (se pkt. 4.6). Hæmmere af hedgehog-signalveje (se pkt. 5.1), som vismodegib, er vist

at være embryotoksiske og/eller teratogene hos flere dyrearter og kan forårsage svære misdannelser,

inklusive kraniofaciale anomalier, midtlinjedefekter og ekstremitetsdefekter (se pkt. 5.3). Erivedge må

ikke anvendes under graviditet.

Forholdsregler for fertile kvinder

En fertil kvinde defineres i Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse som

en kønsmoden kvinde, der

har menstrueret på et tidspunkt i de seneste 12 på hinanden følgende måneder

ikke er hysterektomeret eller bilateralt ooforektomeret eller har verificeret permanent,

præmaturt ovariesvigt,

ikke har en XY-genotype, Turners syndrom eller uterusagenesi

oplever amenoré på grund af kræftbehandling, herunder behandling med Erivedge.

Rådgivning:

Til fertile kvinder:

Erivedge er kontraindiceret til fertile kvinder, der ikke overholder Erivedge-programmet for

svangerskabsforebyggelse.

Enhver fertil kvinde skal forstå, at:

Erivedge udgør en teratogen risiko for det ufødte barn

hun ikke må tage Erivedge, hvis hun er gravid eller planlægger at blive gravid

hun skal have foretaget en graviditetstest hos sundhedspersonalet inden for syv dage inden

behandlingen med Erivedge påbegyndes, og testen skal være negativ

der skal udføres graviditetstest hver måned under behandlingen, selvom hun oplever amenoré, og

prøven skal være negativ

hun ikke må blive gravid under behandlingen med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis

hun skal være i stand til at overholde de forholdsregler, der er forbundet med

svangerskabsforebyggelse

hun skal anvende to metoder af anbefalet prævention (se afsnittet ”Prævention” nedenfor og pkt.

4.6), mens hun tager Erivedge, medmindre hun forpligter sig til ikke at være seksuelt aktiv

hun skal kontakte sin læge, hvis én eller flere af følgende situationer forekommer under

behandlingen eller inden for 24 måneder efter sidste dosis:

hun bliver gravid eller har mistanke om, at hun er gravid

en forventet menstruationsperiode udebliver

hvis hun holder op med at anvende præventionsmidler, medmindre hun forpligter sig til

ikke at være seksuelt aktiv

hvis hun er nødt til at ændre præventionsmidler under behandlingen

hun ikke må amme, mens hun er i behandling med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis.

Til mænd:

Vismodegib er til stede i sæd. For at undgå risiko for føtal eksponering under graviditet, skal alle

mandlige patienter forstå, at:

Erivedge udgør en teratogen risiko for det ufødte barn, hvis han har ubeskyttet samleje med en

gravid kvinde

han altid skal anvende anbefalet prævention (se afsnittet ”Prævention” nedenfor og pkt. 4.6).

han skal kontakte lægen, hvis hans kvindelige partner bliver gravid, mens han er i behandling med

Erivedge eller i to måneder efter sidste dosis.

Til sundhedspersonalet:

Sundhedspersonalet skal informere patienterne på en sådan måde, at de forstår og erkender alle

betingelserne i Erivedge-programmet for svangerskabsforebyggelse.

Prævention

Fertile kvinder

Kvindelige patienter skal anvende to former for anbefalet prævention, herunder én højeffektiv metode

og én barrieremetode, under behandlingen med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis (se pkt.

4.6).

Mænd

Mandlige patienter skal altid anvende kondom (om muligt med sæddræbende creme), selv efter

vasektomi, når de har samleje med en kvindelig partner under behandlingen med Erivedge og i to

måneder efter sidste dosis (se pkt. 4.6).

Graviditetstest

Fertile kvinder skal have foretaget en lægeligt superviseret graviditetstest, udført af

sundhedspersonale, inden for syv dage, inden behandlingen påbegyndes og herefter en gang om

måneden under behandlingen. Graviditetstesten skal have en minimumsfølsomhed på 25 mIE/ml i

overensstemmelse med lokal tilgængelighed. Patienter, der oplever amenoré under behandling med

Erivedge, skal fortsat testes for graviditet en gang om måneden under behandlingen.

Ordination til og udleveringsrestriktioner for fertile kvinder

Den første ordination og udlevering af Erivedge skal finde sted inden for maksimum syv dage, efter

der er udført en negativ graviditetstest (dagen hvor graviditetstesten er udført = dag 1). Ordination af

Erivedge bør begrænses til 28 dages behandling, og fortsat behandling bør kræve fornyet ordination.

Undervisningsmateriale

For at bistå sundhedspersonalet og patienterne i at undgå embryo- og føtal eksponering for Erivedge

vil indehaveren af markedsføringstilladelsen udlevere undervisningsmateriale (Erivedge-programmet

for svangerskabsforebyggelse) for at understrege de potentielle risici forbundet med brug af Erivedge.

Påvirkning af post-natal udvikling

Hos pædiatriske patienter der har indtaget Erivedge, er der rapporteret præmatur lukning af epifyse og

for tidlig indtræden af pubertet. Disse hændelser fortsatte i nogle tilfælde efter behandlingsstop

grundet den lange elimineringshalveringstid. Vismodegib er hos flere dyrearter vist at forårsage

svære, irreversible forandringer på tænder i vækst (degeneration/nekrose af odontoblaster, dannelse af

væskefyldte cyster i tandpulpen, ossificering af rodkanalen og blødning) samt epifyseskivelukning.

Fund af præmatur lukning af epifyse indikerer en mulig risiko for væksthæmning og tanddeformiteter

hos spædbørn og børn (se pkt. 5.3).

Bloddonation

Patienter må ikke være bloddonorer, mens de er i behandling med Erivedge og i 24 måneder efter

sidste dosis.

Sæddonation

Mandlige patienter må ikke være sæddonorer, mens de behandles med Erivedge og i to måneder efter

sidste dosis.

Interaktioner

Samtidig behandling med potente CYP-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin eller phenytoin) bør

undgås, da risiko for nedsat plasmakoncentration og nedsat effekt af vismodegib ikke kan udelukkes

(se også pkt. 4.5).

Svære kutane bivirkninger

Der er rapporteret tilfælde af svære kutane bivirkninger efter markedsføring af lægemidlet, herunder

tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, lægemiddelreaktion med eosinofili

og systemiske symptomer (DRESS) og akut generaliseret eksantematøs pustulose, som kan være

livstruende (se pkt. 4.8). Hvis patienten får nogle af disse bivirkninger ved behandling med

vismodegib, må behandling med vismodegib hos denne patient ikke genoptages på noget tidspunkt.

Yderligere forsigtighedsregler

Patienterne bør instrueres i, at de aldrig skal give dette lægemiddel til andre. Patienten skal

umiddelbart efter behandlingens afslutning bortskaffe ikke anvendte kapsler i henhold til de lokale

retningslinjer (fx ved at aflevere kapslerne på apoteket eller til lægen).

Hjælpestoffer

Erivedge-kapsler indeholder lactosemonohydrat og bør ikke anvendes til patienter med sjælden arvelig

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er

næsten ”natriumfrit”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på vismodegib ved samtidig behandling

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og midler der hæver pH

forventes ikke. Resultater fra et klinisk studie viste et fald på 33% i koncentrationerne af ubundet

vismodigib efter 7 dages samtidig behandling med 20 mg rabeprazol (en protonpumpehæmmer) der

blev givet 2 timer før hver vismodegib administration. Denne interaktion forventes ikke at være

klinisk signifikant.

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og CYP450-hæmmere

forventes ikke. Resultater fra et klinisk studie viste en stigning på 57% i koncentrationerne af ubundet

vismodigib på dag 7 efter samtidig behandling med 400 mg fluconazol dagligt (en moderat CYP2C9-

hæmmer). Denne interaktion forventes ikke at være klinisk signifikant. 200 mg Itraconazol dagligt (en

stærk CYP3A4-hæmmer) påvirkede ikke AUC0-24 timer efter 7 dages samtidig behandling af raske

forsøgspersoner.

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og P-glykoprotein (P-gp)-

hæmmere forventes ikke. Resultater fra et klinisk studie viste ingen klinisk signifikant

farmakokinetisk interaktion mellem vismodegib og itraconazol (en stærk P-gp hæmmer) hos raske

forsøgspersoner.

Når vismodegib administreres samtidig med CYP-induktorer (rifampicin, carbamazepin, phenytoin,

perikon), kan eksponeringen af vismodegib mindskes (se pkt. 4.3 og 4.4

Vismodegibs effekt på andre lægemidler ved samtidig behandling

Antikonceptive steroider

Et lægemiddelinteraktionsstudie med kræftpatienter har vist, at den systemiske eksponering af

ethinylestradiol og norethindron ikke ændres ved administration sammen med vismodegib.

Interaktionsstudiet varede dog kun 7 dage, og derfor kan det ikke udelukkes, at vismodegib ved

længere varende behandling inducerer enzymer, der metaboliserer antikonceptive steroider. Induktion

kan medføre et fald i den systemiske eksponering af antikonceptive steroider og herved reducere den

antikonceptive virkning.

Påvirkning af specifikke enzymer og transportører

In vitro

-studier indikerer, at vismodegib har potentiale til at være en hæmmer af brystkræft-resistent

protein (BCRP). Der foreligger ingen

in vivo-

interaktionsdata. Det kan ikke udelukkes, at vismodegib

kan øge eksponeringen af lægemidler, der transporteres af dette protein, fx rosuvastatin, topotecan og

sulfasalazin. Samtidig administration bør foregå med forsigtighed, og dosisjustering kan være

nødvendig.

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner mellem vismodegib og CYP450-substrater

forventes ikke. CYP2C8 var

in vitro

den mest sensitive CYP-isoform for vismodegibhæmning.

Resultater fra et lægemiddelinteraktionsstudie med cancerpatienter har dog vist, at den systemiske

eksponering af rosiglitazon (et CYP2C8-substrat) ikke ændres ved samtidig administration af

vismodegib. Det kan derfor muligvis udelukkes, at vismodegib hæmmer CYP-enzymer

in vivo

Vismodegib hæmmer OATP1B1

in vitro

. Det kan ikke udelukkes, at vismodegib kan øge

eksponeringen af OATP1B1-substrater, fx bosentan, ezetimibe, glibenclamid, repaglinid, valsartan og

statiner. Der bør især udvises forsigtighed, hvis vismodegib administreres i kombination med et statin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

På grund af risiko for embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser forårsaget af vismodegib

må kvinder, der tager Erivedge, ikke være gravide eller blive gravide under behandlingen og i 24

måneder efter sidste dosis (se pkt. 4.3 og 4.4).

Erivedge er kontraindiceret hos fertile kvinder, der ikke overholder Erivedge-programmet for

svangerskabsforebyggelse.

I tilfælde af graviditet eller udebleven menstruation

Hvis patienten alligevel bliver gravid, oplever en udebleven menstruation eller har mistanke om

graviditet, skal hun straks kontakte den behandlende læge.

Vedvarende udebleven menstruation under behandling med Erivedge skal antages at skyldes

graviditet, indtil klinisk evaluering og bekræftelse.

Kontraception til mænd og kvinder

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal kunne overholde de forholdsregler, der er forbundet med brug af prævention. De

skal anvende to former for anbefalet prævention, herunder én højeffektiv metode og én barrieremetode

under behandlingen med Erivedge og i 24 måneder efter sidste dosis. Fertile kvinder med

uregelmæssige eller udeblevne menstruationer skal følge forholdsreglerne for effektiv

svangerskabsforebyggelse.

Mænd

Vismodegib genfindes i sæd. For at undgå risiko for føtal eksponering under graviditet skal mandlige

patienter altid bruge kondom (om muligt med sæddræbende creme), selv efter vasektomi, når han har

samleje med en kvindelig partner, mens han er i behandling med Erivedge og i to måneder efter sidste

dosis.

Følgende højeffektive metoder anbefales:

Hormon depot-injektion,

Sterilisering,

Vasektomi,

Spiral.

Følgende barrieremetoder anbefales

Alle former for kondomer til mænd (om muligt med sæddræbende creme),

Pessar (om muligt med sæddræbende creme).

Graviditet

Erivedge kan forårsage embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser, hvis det administreres til

en gravid kvinde (se pkt. 4.4). Hæmmere af hedgehog-signalveje (se pkt. 5.1), som vismodegib, er vist

at være embryotoksiske og/eller teratogene hos flere dyrearter og kan forårsage svære misdannelser,

inklusive kraniofaciale anomalier, midtlinjedefekter og ekstremitetsdefekter (se pkt. 5.3). Hvis en

kvinde, der behandles med Erivedge, bliver gravid, skal behandlingen straks seponeres.

Amning

Det vides ikke, i hvilket omfang vismodegib udskilles i mælk. På grund af dets potentiale til at

forårsage alvorlige udviklingsdefekter må kvinder ikke amme, mens de behandles med Erivedge og i

24 måneder efter sidste dosis (se pkt. 4.3 og 5.3).

FertilitetFertiliteten hos kvinder kan kompromitteres ved behandling med Erivedge (se pkt. 5.3).

Reversibiliteten af nedsat fertilitet er ukendt. Derudover er der set amenoré i kliniske forsøg med

fertile kvinder (se pkt. 4.8). Strategi for bevarelse af fertilitet bør diskuteres med fertile kvinder, inden

behandling med Erivedge påbegyndes.

Der forventes ikke nedsat fertilitet hos mænd (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Erivedge påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad, evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst forekommende bivirkninger, der forekom hos ≥30% af patienterne, var muskelspasmer

(74,6%), alopeci (65,9%), dysgeusi (58,7%), vægttab (50,0%), træthed (47,1%), kvalme (34,8%) og

diarré (33,3%).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger præsenteres i tabel 1 nedenfor, opstillet efter systemorganklasse og absolut frekvens.

Frekvenserne defineres som:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

<

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

<

1/1.000)

Meget sjælden (

<

1/10.000)

Ukendt (kan ikke estimeres fra den tilgængelige data)

Inden for de enkelte frekvenskategorier angives bivirkningerne i rækkefølge efter faldende

alvorlighedsgrad.

Erivedges sikkerhed er evalueret i kliniske forsøg med 138 patienter behandlet for fremskredent

basalcellekarcinom, som inkluderer både metastatisk basalcellekarcinom og lokalt fremskredent

basalcellekarcinom. Patienterne i de fire åbne fase 1- og 2-forsøg blev behandlet med mindst én dosis

Erivedge i monoterapi med doser

150 mg. Doser >150 mg har ikke medført højere plasma-

koncentrationer i kliniske forsøg, og patienter i behandling med doser >150 mg er inkluderet i

analysen. Sikkerheden blev yderligere vurderet i et post-marketing studie, der inkluderede 1215

evaluerbare patienter med fremskredent basalcellekarcinom. Patienterne blev behandlet med 150 mg .

Generelt var den observerede sikkerhedsprofil, som angivet nedenfor, ensartet for patienter med

metastatisk basalcellekarcinom og lokalt fremskredent basalcellekarcinom, samt på tværs af studier.

Tabel 1

Bivirkninger hos patienter behandlet med Erivedge

MedDRA-

systemorganklasser

Meget almindelige

Almindelige

Hyppighed ikke

kendt

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Dehydrering

Nervesystemet

Dysgeusi

Ageusi

Hypogeusi

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Diarré

Obstipation

Opkastning

Dyspepsi

Smerter i øvre abdomen

Abdominalsmerter

Lever og galdeveje

Forhøjede

leverenzymer**

Lægemiddel-

induceret

leverskade*****

Hud og subkutane

væv

Alopeci

Pruritus

Udslæt

Madarose

Abnorm hårvækst

Stevens-Johnsons

syndrom / toksisk

epidermal nekrolyse,

lægemiddelreaktion

med eosinofili og

systemiske

symptomer (DRESS)

og akut generaliseret

eksantematøs

pustulose ******

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Artralgi

Ekstremitetssmerter

Rygsmerter

Muskuloskeletale

brystsmerter

Myalgi

Flankesmerter

Muskuloskeletale

smerter

Forhøjet blod kreatinin

fosfokinase***

Præmatur lukning af

epifyse****

Det endokrine

system

For tidlig indtræden

af pubertet****

Det reproduktive

system og mammae

Amenoré*

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

et

Vægttab

Træthed

Smerter

Asteni

Alle bivirkninger er gradvurderet i overensstemmelse med

National Cancer Institute - Common Terminology Criteria

for Adverse Events

v 3.0, medmindre andet er angivet.

*

Af de 138 patienter med fremskredent basalcellekarcinom var 10 fertile kvinder. Blandt disse kvinder blev der

observeret amenoré hos tre (30%).

MedDRA=

Medical Dictionary for Regulatory Activities

**Inkluderer de foretrukne termer: unormal leverfunktionstest, forhøjet bilirubin i blodet, forhøjet gamma-

glutamyltransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, forhøjet basisk fosfatase, forhøjede leverenzymer.

***Observeret i patienter under et post-marketing studie med 1215 sikkerhedsevaluerbarer patienter.

****Individuelle tilfælde er rapporteret hos patienter med medulloblastoma efter markedsføring af lægemidlet (se pkt.

4.4)

*****Tilfælde af lægemiddelinduceret leverskade er rapporteret hos patienter efter markedsføring af lægemidlet.

******Tilfælde af svære kutane bivirkninger (inklusive

Stevens-Johnsons syndrom / toksisk epidermal nekrolyse,

lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) og akut generaliseret eksantematøs pustulose)

er rapporteret hos patienter efter markedsføring af lægemidlet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Erivedge har været administreret i doser, der var 3,6 gange højere end den anbefalede daglige dosis på

150 mg. Der er i disse kliniske studier ikke set stigning i plasmakoncentrationen af vismodegib eller

øget toksicitet.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, andre antineoplastiske midler, ATC-kode:

L01XX43.

Virkningsmekanisme

Vismodegib er et oralt tilgængeligt lille molekyle, som hæmmer Hedgehog-signalvejen. Hedgehog-

signalering gennem

smoothened

(SMO) transmembranprotein medfører aktivering og nuklear

lokalisering af glioma-associeret onkogen (GLI)-transkriptionsfaktorer og induktion af Hedgehog

target-gener. Mange af disse gener er involveret i proliferationen, overlevelsen og differentieringen.

Vismodegib bindes til og hæmmer SMO-proteinet og blokerer derved transduktion af Hedgehog-

signaler.

Klinisk virkning og sikkerhed

Det pivotale studie ERIVANCE BCC (SHH4476g) var et internationalt, enkeltarm, multicenter, 2-

kohorte-studie. Metastatisk basalcellekarcinom blev defineret som basalcellekarcinom, der havde

spredt sig fra huden til andre dele af kroppen, inklusive lymfekirtler, lunger, knogler og/eller indre

organer. Patienter med lokalt fremskredent basalcellekarcinom havde kutane læsioner, hvor operation

ikke var hensigtsmæssig (inoperabel, gentagne recidiver, hvor kurativ resektion ikke skønnes

sandsynlig, eller hvor operation ville medføre betydelig deformitet eller morbiditet), og hvor

stråleterapi var uden virkning, kontraindiceret eller uhensigtsmæssig. Basalcellekarcinom-diagnosen

blev bekræftet histologisk inden inklusion i studiet. Patienter med Gorlins syndrom, som havde mindst

én fremskreden basalcellekarcinom-læsion og opfyldte inklusionskriterierne, kunne deltage i studiet.

Patienterne blev behandlet med en daglig, oral dosis Erivedge på 150 mg.

Den mediane alder for populationen, hvor virkning kunne evalueres, var 62 år (46% var mindst 65 år

gamle), 61% var mænd, og 100% var kaukasier. I metastatisk basalcellekarcinom-kohorten havde 97%

af patienterne tidligere fået behandling, inklusive operation (97%), stråleterapi (58%) og systemiske

behandlinger (30%). I lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorten (n = 63) havde 94% af

patienterne tidligere fået behandling, inklusive operation (89%), stråleterapi (27%) og

systemiske/topikale behandlinger (11%). Den mediane behandlingsvarighed var 12,9 måneder (0,7-

47,8 måneder).

Det primære endepunkt var objektiv responsrate, vurderet af en uafhængig part, som angivet i Tabel 2.

Objektivt respons blev defineret som fuldstændigt eller delvist respons bestemt ved to på hinanden

følgende vurderinger med mindst fire ugers mellemrum. I metastatisk basalcellekarcinom-kohorten

vurderedes tumorrespons i overensstemmelse med

Response Evaluation Criteria in Solid Tumours

(RECIST) version 1.0. I lokalt fremskredent basalcellekarcinom-kohorten blev tumorrespons vurderet

på baggrund af visuel vurdering af udvendig tumor og ulceration, tumorskanning (hvis dette var

relevant) og tumorbiopsi. Patienten blev vurderet som responderende i lokalt fremskredent

basalcellekarcinom-kohorten, hvis mindst ét af følgende kriterier var opfyldt, og patienten ikke

oplevede progression: (1) ≥30% reduktion i læsionstørrelse [sum af længste dimension (SLD)] fra

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/43679/2015

EMEA/H/C/002602

EPAR - sammendrag for offentligheden

Erivedge

vismodegib

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Erivedge. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Erivedge skal anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Erivedge, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Erivedge, og hvad anvendes det til?

Erivedge er et kræftlægemiddel, der indeholder det aktive stof vismodegib. Det anvendes til

behandling af voksne med basalcelle-carcinom (en langsomtvoksende form for hudkræft) i

fremskredne stadier: Når kræften er metastatisk (har spredt sig til andre dele af kroppen) og giver

symptomer, eller når den er lokalt fremskreden (er begyndt at sprede sig til nærtliggende områder) og

ikke er egnet til operation eller radioterapi (strålebehandling).

Hvordan anvendes Erivedge?

Erivedge udleveres kun efter recept. Det må kun ordineres af eller under opsyn af en speciallæge med

erfaring i håndtering af basalcelle-carcinom. Det findes som kapsler (150 mg). Den anbefalede dosis er

én kapsel én gang dagligt. Fordelene ved fortsat behandling skal vurderes regelmæssigt, og den

bedste behandlingslængde vil variere på grundlag af de fordele og de bivirkninger, som den enkelte

patient oplever. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Erivedge?

Det aktive stof i Erivedge, vismodegib, afbryder den såkaldte 'hegdehog-signaleringsvej', der normalt

er involveret i regulering af de tidlige celleudviklingsstadier hos ufødte børn og visse celleprocesser hos

voksne. I tilfælde af basalcelle-carcinom bliver hedgehog-signaleringsvejen abnormt aktiv, hvilket fører

Erivedge

EMA/635913/2016

Side 2/3

til vækst og spredning af kræftcellerne. Vismodegib knytter sig til et protein, der kaldes SMO, som er

involveret i aktivering af hedgehog-signaleringsvejen. Ved at knytte sig til SMO blokerer vismodegib

denne vej og bremser derved vækst og spredning af kræftcellerne i tilfælde af basalcelle-carcinom.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Erivedge?

Erivedge blev undersøgt i en hovedundersøgelse, der involverede 104 patienter med enten metastatisk

eller lokalt fremskreden basalcelle-carcinom. Patienterne fik Erivedge, indtil deres sygdom blev værre,

eller de ikke længere kunne tåle behandling eller trak sig fra undersøgelsen. Erivedge blev ikke

sammenlignet med anden behandling. Hovedmålet for effektivitet var responsen på behandling på

grundlag af en reduktion i tumorstørrelse på mindst 30 % eller forsvinden af alle tegn på kræft (den

objektive responsrate). Cirka 33 % (11 ud af 33) af patienter med metastatisk sygdom og 48 % (30

ud af 63) af patienter med lokalt fremskreden sygdom reagerede på behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Erivedge?

De hyppigste bivirkninger ved Erivedge (som kan forekomme hos flere end 3 ud af 10 patienter) er

muskelspasmer, hårtab, smagsforstyrrelser, vægttab, træthed, kvalme og diarré Den fuldstændige

liste over indberettede bivirkninger ved Erivedge fremgår af indlægssedlen.

Erivedge må ikke anvendes til kvinder, som er gravide eller ammer, eller som potentielt kan blive

gravide og ikke overholder det særlige graviditetspræventionsprogram for Erivedge. Det må ikke

anvendes sammen med prikbladet perikon (urtemedicin, der anvendes mod depression). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Erivedge godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at fordelene ved Erivedge opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget fandt, at fordelene ved

Erivedge var blevet påvist for patienter med lokalt fremskreden og metastatisk sygdom. Det fandt

også, at bivirkningerne var overskuelige. Da Erivedge afbryder den mekanisme, der er involveret i

ufødte børns tidlige udviklingstrin, besluttede CHMP, at passende foranstaltninger var nødvendige for

både mænd og kvinder, der behandles med Erivedge, for at forebygge graviditet under behandlingen

og efter dennes afslutning.

Erivedge blev oprindeligt tildelt en ”betinget godkendelse”, da virksomheden skulle fremlægge

yderligere dokumentation om lægemidlet. Eftersom virksomheden har forelagt den nødvendige

yderligere dokumentation, er markedsføringstilladelsen blevet ændret fra en betinget godkendelse til

en fuldstændig godkendelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Erivedge?

Virksomheden skal implementere et graviditetspræventionsprogram ved at tilvejebringe

uddannelsesmaterialer om risiciene for det ufødte barn, herunder en huskeseddel, til patienter og

specialuddannet sundhedspersonale, der ordinerer og udleverer Erivedge. Virksomheden skal

indberette enhver graviditet, der måtte indtræffe under behandling med Erivedge, og overvåge

udfaldet.

Erivedge

EMA/635913/2016

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Erivedge.

Andre oplysninger om Erivedge

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Erivedge den 12. juli 2013.

Den fuldstændige EPAR for Erivedge findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Erivedge, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information