Axura

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-11-2019

Aktiv bestanddel:
memantinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Merz Pharmaceuticals GmbH
ATC-kode:
N06DX01
INN (International Name):
memantine
Terapeutisk gruppe:
Andre anti-demensmidler
Terapeutisk område:
Alzheimers sygdom
Terapeutiske indikationer:
Behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 25
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000378
Autorisation dato:
2002-05-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/000378

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-01-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-11-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Axura til Dem personligt. Lad derfor være med at give Axura til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Axura

Sådan skal De tage Axura

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og Anvendelse

Hvordan virker Axura?

Axura indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid.

Axura tilhører gruppen af medicin kaldet antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte NMDA-receptorer, der er involveret i overførslen af nervesignaler, som er vigtige

for indlæring og hukommelse. Axura hører til en gruppe af medicin kaldet N-methyl-D-aspartat

(NMDA)-receptor-antagonister. Axura indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer overførslen

af nervesignaler samt hukommelsen.

Hvad anvendes Axura til?

Axura anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal de vide, før de begynder at tage Axura

Tag ikke Axura

hvis De er allergisk (overfølsom) over for memantinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Axura tabletter (angivet i afsnit. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Axura.

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension).

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Axura skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosis derefter.

Samtidig brug af medicin ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Axura anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Axura

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

I særdeleshed kan Axura ændre virkningen af følgende medicin, og lægen kan derfor være nødt til at

ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baclofen

cimetidin, ranitidin

procainamid, quinidin, quinin

nicotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

(vanddrivende medicin)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromocriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia (blodfortyndende medicin)

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Axura.

Brug af Axura sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost), eller hvis De lider at tilstande med

renal tubulær acidose (RTA, overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat

nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i urinvejene (som urinen udskilles igennem), da Deres læge i

så fald kan være nødt til at justere dosis af Deres medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Gravidit

Axura bør normalt ikke bruges til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Axura, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil give Dem besked på, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil og

betjene maskiner. Derudover kan Axura påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt

at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal de tage Axura

Tag altid Axura nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Den anbefalede dosis af Axura til voksne og til ældre patienter er 20 mg en gang om dagen. For at

mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra følgende daglige

behandlingsskema:

1. uge

En halv tablet à 10 mg

2. uge

En tablet à 10 mg

3. uge

Halvanden tablet à 10 mg

4. uge og

derefter

To tabletter à 10 mg

én gang dagligt

Den normale startdosis er en halv tablet en gang om dagen (1 x 5 mg) i den første uge. Denne øges til

en tablet en gang om dagen (1 x 10 mg) i den anden uge og til 1 og en halv tablet en gang om dagen i

den tredje uge. Fra og med den fjerde uge er den normale dosis 2 tabletter en gang om dagen

(1 x 20 mg).

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Axura bør indtages gennem munden én gang dagligt. For at opnå størst mulig virkning af tabletterne

bør de tages regelmæssigt hver dag på samme tidspunkt af dagen. Tabletterne bør synkes sammen med

noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Axura, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Axura

Generelt bør indtagelse af for meget Axura ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Axura, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Axura

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Axura, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Generelt er de observerede bivirkninger milde til moderate.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere):

Hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser

,

kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt

og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 brugere):

Krampeanfald

Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Disse følger er blevet set hos patienter i behandling med Axura.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Axura efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Axura indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg

memantinhydrochlorid (svarende til 8,31 mg memantin).

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat, som alle findes i tablettens kerne; og hypromellose, macrogol 400, titandioxid

(E 171) og gul jernoxid (E 172), som alle findes i tablettens overtræk.

Axuras udseende og pakningsstørrelse

Axura filmovertrukne tabletter er bleggule til gule, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv og

præget ”1-0” på den ene side og ”M M” på den anden side.

Axura filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 14 tabletter, 28 tabletter, 30 tabletter,

42 tabletter, 50 tabletter, 56 tabletter, 98 tabletter, 100 tabletter, 112 tabletter og multipakninger med

840 (20 x 42) tabletter, 980 (10 x 98) tabletter og 1.000 (20 x 50) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Fremstiller

Merz Pharma GmbH + Co. KgaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Axura, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

HANFF Global Health Solutions s.à r.l.

Tél: +352 45 07 07-1

Česká republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Magyarország

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Danmark

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Ελλάδα

Merz Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: +49 (0)69 1503 - 0

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél: +49 (0)69 1503 – 0

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

România

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Ireland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenija

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Ísland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Sími.: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenská republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Italia

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Suomi/Finland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Puh/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Κύπρος

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Sverige

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

Axura 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Axura til Dem personligt. Lad derfor være med at give Axura til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Axura

Sådan skal De tage Axura

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og y derligere oplysninger

1.

Virkning og Anvendelse

Hvordan virker Axura?

Axura indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid.

Axura tilhører gruppen af medicin kaldet antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte N-methyl-D-aspartat (NMDA-receptorer, der er involveret i overførslen af

nervesignaler, som er vigtige for indlæring og hukommelse. Axura hører til en gruppe af medicin

kaldet NMDA-receptor-antagonister. Axura indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer

overførslen af nervesignaler samt hukommelsen.

Hvad anvendes Axura til?

Axura anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal de vide, før de begynder at tage Axura

Tag ikke Axura

hvis De er allergisk (overfølsom) over for memantinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Axura oral opløsning (angivet ise afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Axura

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension).

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Axura skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosis derefter.

Samtidig brug af medicin ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Axura anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Axura

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

I særdeleshed kan Axura ændre virkningen af følgende medicin, og lægen kan derfor være nødt til at

ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorphan

dantrolen, baclofen

cimetidin, ranitidin

procainamid, quinidin, quinin, nicotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

(vanddrivende medicin)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom levodopa, bromocriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia (blodfortyndende medicin)

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Axura.

Brug af Axura sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost), eller hvis De lider at tilstande med

renal tubulær acidose (RTA, overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat

nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i urinvejene (som urinen udskilles igennem), da Deres læge i

så fald kan være nødt til at justere dosis af Deres medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Gravidit

Axura bør normalt ikke bruges til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Axura, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil give Dem besked på, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil og

betjene maskiner.

Derudover kan Axura påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil eller

betjene maskiner.

Axura indeholder sorbitol

Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter, skal De kontakte Deres læge,

inden De begynder at tage denne medicin. Lægen vil rådgive Dem.

Denne medicin indeholder også kalium, mindre end 1 mmol (39 mg) kalium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige kaliumfri.

3.

Sådan skal de tage Axura

Tag altid Axura nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Ét tryk på pumpen svarer til 5 mg memantinhydrochlorid.

Den anbefalede dosis af Axura til voksne og til ældre patienter er fire tryk på pumpen, hvilket

svarertil 20 mg en gang om dagen.

For at mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra følgende daglige

behandlingsskema:

1. uge

1 tryk på pumpen

2. uge

2 tryk på pumpen

3. uge

3 tryk på pumpen

4. uge og derefter

4 tryk på pumpen

Den sædvanlige startdosis er 1 tryk på pumpen (1 x 5 mg) en gang dagligt i den første uge. Denne

dosis øges til 2 tryk på pumpen en gang dagligt (1 x 10 mg) i den anden uge og til 3 tryk på pumpen

(1 x 15 mg) en gang dagligt i den tredje uge. Fra den fjerde uge er den sædvanlige dosis 4 tryk på

pumpen en gange dagligt (1 x 20 mg).

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Axura bør indtages gennem munden en gang pr. dag. For at opnå størst mulig virkning af medicinen

bør de tages regelmæssigt hver dag på samme tidspunkt af dagen. Opløsningen skal tages med lidt

vand. Opløsningen kan indtages uafhængigt af måltider.

Detaljerede instruktioner i tilberedning og håndtering af produktet findes sidst i denne brochure.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Axura, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Axura

generelt bør indtagelse af for meget Axura ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

hvis De tager en stor overdosis af Axura, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Axura

hvis De har glemt at tage Deres dosis af Axura, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

de må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Generelt er de observerede bivirkninger milde til moderate.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere):

hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt

og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 brugere):

Krampeanfald

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Disse følger er blevet set hos patienter i behandling med Axura.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Axura efter den udløbsdato, der står på æsken og flaskeetiketten efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30

Når flasken er anbrudt, skal indholdet anvendes inden for 3 måneder.

Når doseringspumpen er sat fast på flasken, må De kun opbevare og transportere flasken opretstående.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Axura indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid.

Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning, der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid

svarende til 4,16 mg memantin.

Øvrige indholdsstoffer: Kaliumsorbat, sorbitol (E 420) og renset vand.

Axuras udseende og pakningsstørrelse

Axura oral opløsning er en klar, farveløs til let gullig opløsning.

Axura oral opløsning fås i flasker med 50 ml eller 100 ml og multipakninger med 500 ml (10 x 50 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Fremstiller

Merz Pharma GmbH + Co. KgaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Axura, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant.

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

HANFF Global Health Solutions s.à r.l.

Tél: +352 45 07 07-1

Česká republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Magyarország

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Danmark

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Ελλάδα

Merz Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: +49 (0)69 1503 - 0

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél: +49 (0)69 1503 – 0

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

România

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Ireland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenija

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Ísland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Sími.: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenská republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Italia

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Suomi/Finland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Puh/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Κύπρος

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Sverige

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Vejledning i korrekt brug af pumpen

De må ikke drikke eller pumpe opløsningen ind i munden direkte fra flasken eller pumpen. Mål dosis

op ved at pumpe dosis ud på en ske eller i et glas vand.

Tag skruelåget af flasken:

Låget skal drejes i retning mod uret, skru låget helt af og fjern det (fig. 1).

Sæt doseringspumpen på flasken:

Tag doseringspumpen ud af plastikposen (fig. 2) og sæt den oven på flaskehalsen ved forsigtigt at

stikke plastikslangen ned i flasken. Sæt doseringspumpen fast på flaskehalsen og drej den i retning

med uret, indtil pumpen sidder helt fast på flasken (fig. 3). Doseringspumpen skal kun skrues fast på

flasken én gang, inden den tages i brug, og skal efterfølgende ikke skrues af igen.

Hvordan virker doseringspumpen:

Doseringspumpen har to indstillingsmuligheder og er nem at dreje:

mod uret for at åbne pumpen og

med uret for lukke pumpen.

De må ikke trykke ned på doseringspumpen, når pumpen er lukket. De må kun pumpe opløsningen ud,

når pumpen er åben. For at åbne pumpen skal De dreje pumpens top i pilens retning, indtil De ikke

kan dreje den længere (ca. 1/8 omgang, fig. 4). Doseringspumpen er herefter klar til brug.

Forberedelse af doseringspumpen:

Når De bruger doseringspumpen første gang, pumper den ikke den korrekte mængde oral opløsning

ud. Derfor skal De klargøre pumpen (fylde den op) ved at trykke doseringspumpen helt ned fem gange

i træk (fig. 5).

Den mængde opløsning, der således blev pumpet ud, skal De kassere. Næste gang De trykker

doseringspumpen helt ned (dvs. når der trykkes én gang på pumpen), bliver den korrekte dosis pumpet

ud (fig. 6).

Korrekt brug af doseringspumpen:

Sæt flasken på en flad, vandret overflade, f.eks. på en bordplade, og brug kun pumpen, når den er

opretstående. Hold et glas med lidt vand eller en ske under tudens åbning. Tryk ned på

doseringspumpen med en fast, men stille og og rolig bevægelse – ikke for langsomt (fig. 7 og 8).

Slip doseringspumpen, som nu er klar til næste tryk.

Brug kun doseringspumpen med Axura opløsningen i den medfølgende flaske. De må ikke anvende

doseringspumpen til andre væsker eller med andre beholdere. Hvis pumpen ikke virker ordentligt, skal

De kontakte Deres læge eller apoteket. Luk doseringspumpen efter brug.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Axura 5 mg, filmovertrukne tabletter

Axura 10 mg, filmovertrukne tabletter

Axura 15 mg, filmovertrukne tabletter

Axura 20 mg, filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Axura til Dem personligt. Lad derfor være med at give Axura til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Axura

Sådan skal De tage Axura

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og y derligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvordan virker Axura?

Axura indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid.

Axura tilhører gruppen af medicin kaldet antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte NMDA-receptorer, der er involveret i overførslen af nervesignaler, som er vigtige

for indlæring og hukommelse. Axura hører til en gruppe af medicin kaldet N-methyl-D-aspartat

(NMDA)-receptor-antagonister. Axura indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer overførslen

af nervesignaler samt hukommelsen.

Hvad anvendes Axura til?

Axura anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal de vide, før de begynder at tage Axura

Tag ikke Axura

hvis De er allergisk (overfølsom) over for memantinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Axura tabletter (angivet ise afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Axura

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) , eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension).

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Axura skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosis derefter.

Samtidig brug af medicin ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin (et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Axura anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Axura

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

I særdeleshed kan Axura ændre virkningen af følgende medicin, og lægen kan derfor være nødt til at

ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baclofen

cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin, nicotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

(vanddrivende medicin)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromocriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia (blodfortyndende medicin)

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Axura.

Brug af Axura sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost), eller hvis De lider at tilstande med

renal tubulær acidose (RTA, overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat

nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i urinvejene (som urinen udskilles igennem), da Deres læge i

så fald kan være nødt til at justere dosis af Deres medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette

Gravidit

Axura bør normalt ikke bruges til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Axura, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil give Dem besked på, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil og

betjene maskiner.

Derudover kan Axura påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil eller

betjene maskiner.

3.

Sådan skal de tage Axura

Denne pakke er til den indledende behandling med Axura og må kun anvendes i begyndelsen af

behandlingen med Axura.

Tag altid Axura nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Den anbefalede dosis på 20 mg Axura dagligt opnås ved en gradvis øgning af Axura dosis i løbet af de

første tre ugers behandling. Behandlingsskemaet er også angivet på behandlingspakken. Tag en tablet

om dagen.

1. uge (dag 1-7):

Tag en 5 mg tablet én gang dagligt (hvid til grålighvid, oval-aflang) i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Tag en 10 mg tablet én gang dagligt (bleggul til gul, oval) i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Tag en 15 mg tablet én gang dagligt (gråligorange, oval-aflang) i 7 dage.

4. uge (dag 22-28):

Tag en 20 mg tablet én gang dagligt (grålig rød, oval-aflang) i 7 dage.

1. uge

En tablet à 5 mg

2. uge

En tablet à 10 mg

3. uge

En tablet à 15 mg

4. uge og derefter

En tablet à 20 mg

én gang dagligt

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede dosis er 20 mg en gang dagligt.

Konsulter Deres læge angående fortsættelse af behandlingen.

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Axura bør indtages gennem munden én gang dagligt. For at opnå størst mulig virkning af tabletterne

bør de tages regelmæssigt hver dag på samme tidspunkt af dagen. Tabletterne bør synkes sammen med

noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Axura, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Axura

Generelt bør indtagelse af for meget Axura ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Axura, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Axura

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Axura, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Generelt er de observerede bivirkninger milde til moderate.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere):

Hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser

,

kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt

og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 brugere):

Krampeanfald

Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Disse

følger er set hos patienter i behandling med Axura.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Axura efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og y derligere oplysninger

Axura indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver tablet indeholder 5/10/15/20 mg memantinhydrochlorid

(svarende til 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin).

Øvrige indholdsstoffer for Axura 5/10/15 og 20 mg filmovertrukne tabletter er mikrokrystallinsk

cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, som alle findes i tablettens

kerne, og hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E 171) og desuden for Axura 10 mg

filmovertrukne tabletter er gul jernoxid (E 172) og for Axura 15 mg og Axura 20 mg filmovertrukne

tabletter også gul og rød jernoxid (E 172), som alle findes i tablettens overtræk.

Axuras udseende og pakningsstørrelse

Axura 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide til grålighvide, ovale-aflange tabletter præget med ”5”

på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter er bleggule til gule, ovale tabletter med delekærv og præget

”1-0” på den ene side og ”M M” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Axura 15 mg filmovertrukne tabletter er orange til gråligt orange, ovale-aflange tabletter præget med

”15” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter er svagt røde til gråligt røde, ovale-aflange tabletter præget med

”20” på den ene side og ”MEM” på den anden sidet.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Fremstiller

Merz Pharma GmbH + Co. KgaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Axura, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

HANFF Global Health Solutions s.à r.l.

Tél: +352 45 07 07-1

Česká republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Magyarország

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Danmark

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Ελλάδα

Merz Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: +49 (0)69 1503 - 0

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél: +49 (0)69 1503 – 0

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

România

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Ireland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenija

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Ísland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Sími.: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenská republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Italia

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Suomi/Finland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Puh/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Κύπρος

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Sverige

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Indlægsseddel: Information til brugeren

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

Memantinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Axura til Dem personligt. Lad derfor være med at give Axura til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Axura

Sådan skal De tage Axura

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og y derligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvordan virker Axura?

Axura indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid.

Axura tilhører gruppen af medicin kaldet antidemensmedicin (medicin til behandling af demens).

Hukommelsestab ved Alzheimers sygdom skyldes en forstyrrelse af signalstoffer i hjernen. Hjernen

indeholder såkaldte NMDA-receptorer, der er involveret i overførslen af nervesignaler, som er vigtige

for indlæring og hukommelse. Axura hører til en gruppe af medicin kaldet N-methyl-D-aspartat

(NMDA)-receptor-antagonister. Axura indvirker på disse NMDA-receptorer og forbedrer overførslen

af nervesignaler samt hukommelsen.

Hvad anvendes Axura til?

Axura anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

2.

Det skal de vide, før de begynder at tage Axura

Tag ikke Axura

hvis De er allergisk (overfølsom) over for memantinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Axura tabletter (angivet ise afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Axura

hvis De tidligere har haft epileptiske anfald

hvis De for nylig har haft en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), eller hvis De lider af dårligt

hjerte eller ukontrolleret forhøjet blodtryk (hypertension).

I disse situationer bør behandlingen overvåges nøje, og den kliniske gavn af Axura skal regelmæssigt

vurderes af Deres læge.

Hvis De har nedsat nyrefunktion (nyreproblemer), bør Deres læge nøje overvåge Deres nyrefunktion

og om nødvendigt tilpasse memantin-dosis derefter.

Samtidig brug af medicin ved navn amantadin (til behandling af Parkinsons sygdom), ketamin ((et

middel, der anvendes til bedøvelse), dextromethorfan (anvendes generelt til behandling af hoste) og

andre NMDA-antagonister bør undgås.

Børn og unge

Axura anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Axura

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

I særdeleshed kan Axura ændre virkningen af følgende medicin, og lægen kan derfor være nødt til at

ændre doseringen:

amantadin, ketamin, dextromethorfan

dantrolen, baclofen

cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin, nicotin

hydrochlorothiazid (eller en hvilken som helst kombination med hydrochlorothiazid)

(vanddrivende medicin)

antikolinergika (stoffer, der generelt bruges til behandling af lidelser i bevægeapparatet eller

tarmkramper)

antikonvulsiva (stoffer, der bruges til at forebygge og afhjælpe krampeanfald)

barbiturater (stoffer, der generelt bruges som sovemidler)

dopaminerge agonister (stoffer såsom L-dopa, bromocriptin)

neuroleptika (stoffer, der bruges til behandling af sindslidelser)

orale antikoagulantia (blodfortyndende medicin)

Hvis De kommer på hospitalet, skal De sige til lægen, at De får Axura.

Brug af Axura sammen med mad og drikke

De bør informere Deres læge, hvis De for nylig har ændret eller har i sinde at ændre Deres kost

væsentligt (f.eks. fra en normal kost til en streng vegetarisk kost), eller hvis De lider at tilstande med

renal tubulær acidose (RTA, overskud af syredannende stoffer i blodet på grund af nedsat

nyrefunktion) eller alvorlige infektioner i urinvejene (som urinen udskilles igennem), da Deres læge i

så fald kan være nødt til at justere dosis af Deres medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette.

Gravidit

Axura bør normalt ikke bruges til gravide kvinder.

Amning

Kvinder, der tager Axura, bør ikke amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Deres læge vil give Dem besked på, om Deres sygdom tillader, at De uden risiko kan køre bil og

betjene maskiner.

Desuden kan Axura påvirke Deres reaktionsevne, så det ikke er hensigtsmæssigt at køre bil eller

betjene maskiner.

3.

Sådan skal de tage Axura

Tag altid Axura nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Den anbefalede dosis af Axura til voksne og til ældre patienter er 20 mg en gang om dagen.

For at mindske risikoen for bivirkninger opnås denne dosis gradvist ud fra følgende daglige

behandlingsskema. Der er andre tabletstyrker tilgængelige, hvis der ønskes optitrering.

Den normale startdosis er en Axura 5 mg filmovertrukket tablet en gang om dagen. Denne dosis vil

blive øget hver uge med 5 mg, indtil den anbefalede (vedligeholdelses-) dosis er nået. Den anbefalede

vedligeholdelsesdosis er 20 mg en gang dagligt, som nås i begyndelsen af den 4. uge.

Dosis til patienter med nedsat nyrefunktion

Hvis De har nedsat nyrefunktion, afgør Deres læge, hvilken dosis der passer til Deres tilstand. I så

fald bør Deres læge overvåge Deres nyrefunktion regelmæssigt.

Administration

Axura bør indtages gennem munden én gang dagligt. For at opnå størst mulig virkning af tabletterne

bør de tages regelmæssigt hver dag på samme tidspunkt af dagen. Tabletterne bør synkes sammen med

noget vand. Tabletterne kan indtages uafhængigt af måltider.

Behandlingens varighed

Bliv ved med at tage Axura, så længe De har gavn af det. Deres læge bør regelmæssigt vurdere Deres

behandling.

Hvis De har taget for meget Axura

Generelt bør indtagelse af for meget Axura ikke være skadeligt for Dem. De kan opleve

forøgede symptomer, som beskrevet i punkt 4 “Bivirkninger”.

Hvis De tager en stor overdosis af Axura, skal De søge læge, da De kan have behov for

medicinsk behandling.

Hvis De har glemt at tage Axura

Hvis De har glemt at tage Deres dosis af Axura, skal De vente og tage Deres næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. poteket.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Generelt er de observerede bivirkninger milde til moderate.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere):

Hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver,

svimmelhed, balanceforstyrrelser,

kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for

medicinen

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere):

Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt

og blodprop i en blodåre (vene)

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 brugere):

Krampeanfald

Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Disse følger er set hos patienter i behandling med Axura.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Axura efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og y derligere oplysninger

Axura indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg

memantinhydrochlorid (svarende til 16,62 mg memantin).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat, som alle findes i tablettens kerne, og hypromellose, macrogol 400, titandioxid

(E 171), gul og rød jernoxid (E 172), som alle findes i tablettens overtræk.

Axuras udseende og pakningsstørrelse

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter er svagt røde til gråligrøde, ovale-aflange tabletter præget med

”20” på den ene side og ”MEM” på den anden sidet.

Axura filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 14 tabletter, 28 tabletter, 42 tabletter,

56 tabletter eller 98 tabletter og multipakninger med 840 (20 x 42) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Fremstiller

Merz Pharma GmbH + Co. KgaA

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Axura, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Lietuva

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +370 52 711710

България

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

HANFF Global Health Solutions s.à r.l.

Tél: +352 45 07 07-1

Česká republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Magyarország

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Danmark

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Malta

Clinipharm Co. Ltd

Tel: +356 21 43 74 15

Deutschland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Eesti

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +372 6 460980

Norge

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Ελλάδα

Merz Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: +49 (0)69 1503 - 0

Österreich

Merz Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1 869 16 04-0

España

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Polska

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA

Tel: +48 22 634 02 22

France

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tél: +49 (0)69 1503 – 0

Portugal

Merz Pharma España S.L.

Tel: +34 91 657 47 84

Hrvatska

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

România

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Ireland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenija

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Ísland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Sími.: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenská republika

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Italia

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Suomi/Finland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Puh/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Κύπρος

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Sverige

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Latvija

H. Abbe Pharma GmbH

Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

Merz Pharmaceuticals GmbH

Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG 1

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid (svarende til 8,31 mg memantin).

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 5 mg memantinhydrochlorid svarende til 4,15 mg memantin.

Hver tablet indeholder 10 mg memantinhydrochlorid svarende til 8,31 mg memantin.

Hver tablet indeholder 15 mg memantinhydrochlorid svarende til 12,46 mg memantin.

Hver tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 20 mg memantinhydrochlorid svarende til 16,62 mg memantin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Bleggul til gul, oval, filmovertrukket tablet med delekærv og præget ”1-0” på den ene side og ”M M”

på den anden side.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

De hvide til grålighvide filmovertrukne tabletter på 5 mg er ovale-aflange tabletter præget med ”5” på

den ene side og ”MEM” på den anden side.

De bleggule til gule filmovertrukne tabletter på 10 mg er ovale tabletter med delekærv og præget med

”1-0” på den ene side og ”M M” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

De orange til gråligorange filmovertrukne tabletter på 15 mg er ovale-aflange tabletter præget med

”15” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

De svagt røde til gråligrøde filmovertrukne tabletter på 20 mg er ovale-aflange tabletter præget med

”20” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

Svagt røde til gråligrøde, filmovertrukne tabletter på 20 mg, ovale-aflange, præget med ”20” på den

ene side og ”MEM” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens.

Dosering

Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til rådighed, som er villig til

regelmæssigt at overvåge patientens lægemiddelindtagelse. Diagnosen skal stilles i henhold til

gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt vurderes, helst senest

tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel af memantin og

patientens tolerabilitet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske retningslinjer.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og patienten kan tåle

memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt,

eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Voksne

Dosistilpasning

Den maksimale daglige dosis er 20 mg pr. dag. For at reducere risikoen for bivirkninger opnås

vedligeholdelsesdosis ved en gradvis dosisøgning på 5 mg om ugen i de første 3 uger som følger:

1. uge (dag 1-7):

Patienten bør indtage en halv filmovertrukken 10 mg-tablet (5 mg) dagligt i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Patienten bør indtage én filmovertrukken 10 mg-tablet (10 mg) dagligt i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Patienten bør indtage halvanden filmovertrukne 10 mg-tabletter (15 mg) dagligt i 7 dage.

Fra 4. uge:

Patienten bør indtage to filmovertrukne 10 mg-tabletter (20 mg) dagligt i 7 dage.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg dagligt (to

10 mg-tabletter én gang dagligt), som beskrevet ovenfor.

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

Voksne/ældre

Dosistilpasning

Den anbefalede startdosis er 5 mg pr. dag med gradvis dosisøgning over de første fire uger som

følger:

1. uge (dag 1-7):

Patienten bør indtage en 5 mg filmovertrukket tablet dagligt (hvid til grålighvid, oval-aflang) i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Patienten bør indtage én filmovertrukken 10 mg-tablet dagligt (bleggul til gul, oval) i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Patienten bør indtage én filmovertrukket 15 mg-tablet dagligt (grålig orange, oval-aflang) i 7 dage.

4. uge (dag 22-28):

Patienten bør indtage én filmovertrukket 20 mg-tablet dagligt (grålig rød, oval-aflang) i 7 dage.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg pr. dag.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg pr. dag

(20 mg en gang dagligt), som beskrevet ovenfor.

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

Voksne

Dosistilpasning

Den maksimale daglige dosis er 20 mg pr. dag. For at reducere risikoen for bivirkninger opnås

vedligeholdelsesdosis ved en gradvis dosisøgning på 5 mg om ugen i de første 3 uger som følger. Til

brug i den gradvise dosistilpasning kan præparatet fås i andre tabletstyrker.

1. uge (dag 1-7):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 5 mg-tablet dagligt i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 10 mg-tablet dagligt i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Patienten bør indtage en filmovertrukken 15 mg-tablet dagligt i 7 dage.

Fra 4. uge:

Patienten bør indtage en filmovertrukken 20 mg-tablet dagligt i 7 dage.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg pr. dag

(20 mg en gang dagligt), som beskrevet ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg pr. dag. Hvis 10 mg pr. dag er veltolereret efter mindst 7 dages behandling, kan

dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige dosistitreringsskema. Hos patienter med svært

nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min) er daglig dosis 10 mg pr. dag.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh

Klasse B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af

memantin hos patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Axura til patienter med

svært nedsat leverfunktion kan ikke anbefales.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Axura hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Axura skal tages én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Tabletterne kan indtages uafhængigt

af måltider.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse forbindelser påvirker det samme receptorsystem som memantin,

og derfor kan bivirkninger (hovedsageligt relaterede til centralnervesystemet (CNS)) indtræffe

hyppigere og være mere udtalte (se også under pkt. 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se under pkt. 5.2), kan nødvendiggøre omhyggelig

monitorering af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig

til en vegetarisk kost, eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispasmotika, dantrolen eller baclofen, kan modificere disses virkninger, og dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge forbindelser er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan gøre

sig gældende for ketamin og dextromethorphan (se også under pkt 4.4). Der er publiceret en

kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og phenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nicotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en risiko for forhøjede plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af stigning i international

normalized ratio (INR) hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der ikke er

påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR hos

patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer i memantin og glyburid/metformin

henholdsvist donepezil i farmakokinetiske enkeltdosis-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske frivillige forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monoxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

For memantin foreligger der ingen kliniske data om anvendelse under graviditet. Dyrestudier antyder

en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer, der er identiske med

eller lidt højere end human eksponering (se under pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker

kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Der er ikke registreret uønskede virkninger af memantin i forbindelse med ikke-kliniske

fertilitetsstudier hos hanner og hunner.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Derudover har Axura mindre til moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner, hvorfor ambulante patienter skal informeres om at være særligt forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofil

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med Axura for mild til svær demens og med

1.595 patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for biverkninger med Axura

sig ikke fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. De

bivirkninger, der forekom oftest og med en højere incidens i Axura-gruppen end i placebogruppen,

var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6% vs. 2,6%),

sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Følgende bivirkninger i nedenstående tabel er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

Axura og efter markedsføring. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter,

hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabeloversigt over bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

SYSTEMORGANKLASSE

HYPPIGHED

BIVIRKNING

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Sløvhed (søvntrang)

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Træthed

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Efter markedsføringen er disse hændelser rapporteret hos patienter i behandling med Axura.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer fra centralnervesystemet

(forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression, hallucinationer og

gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarmkanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået

400 mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

Behandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andet antidemenspræparat, ATC-kode: N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en pivotal monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær Alzheimers

sygdom (med en samlet Mini mental state examination (MMSE)-score ved baseline på 3–14), indgik i

alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste gavnlig effekt af memantinbehandlingen

sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder (”observed cases analysis” for

Clinician's interview based impression of change (CIBIC-plus): p=0,025; Alzheimer´s disease

cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev): p=0,003; SIB: p=0,002).

I en pivotal monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE-score ved baseline på 10–22) indgik 403 patienter. Hos patienterne

behandlet med memantin sås en statistisk signifikant bedre effekt end hos patienterne behandlet med

placebo på de primære effektmål:

Alzheimer´s disease assessment scale (

ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24 (

Last observation carried forward (

LOCF)). I en anden

monoterapiundersøgelse med mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter

randomiseret (samlet MMSE-score ved baseline 11–23). I den prospektivt definerede primære analyse

opnåedes der ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE-score

< 20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde en statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter frembød forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Fordeling

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5-1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig (cerebrospinalvæske) CSF/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet.

In vitro

er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se under pkt. 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske

ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af

alkaliserende buffere.

Dosislinearitet

Studier hos frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser mellem 10 og 40 mg.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauerne til k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier på rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er blevet observeret i langtidsstudier hos gnavere eller hos ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulare forandringer.

Fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af memantin i lysosomer blev

observeret hos gnavere. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret ved høje doser hos gnavere. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier på rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

hos rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger

af memantin i forbindelse med fertilitet. Hos rotter noteredes en føtal vækstreduktion ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Hypromellose

Macrogol 400

Titandioxid (E 171)

Gul jernoxid (E 172)

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

Tabletkerne for 5/10/15/20 mg filmovertrukne tabletter

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk for 5/10/15/20 mg filmovertrukne tabletter

Hypromellose

Macrogol 400

Titandioxid (E 171)

Yderligere for 10 mg film

overtrukne

tabletter:

Gul jernoxid (E 172)

Yderligere for 15 og 20 mg filmovertrukne tabletter:

Gul og rød jernoxid (E 172)

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Hypromellose

Macrogol 400

Titandioxid (E 171)

Gul og rød jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

Blisterpakninger med enten 7, 10, 14 eller 20 tabletter pr. blisterstrip (Alu/PP). Fås i

pakningsstørrelser på 14, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100, 112 og multipakninger med 840 (20 x 42), 980

(10 x 98) eller 1.000 (20 x 50) tabletter.

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

Hver pakke indeholder 28 filmovertrukne tabletter i 4

PVDC/PE/PVC/Alu-

blisterstrips eller

PP/Alu-

blisterstrips med 7 filmovertrukne tabletter på 5 mg, 7 filmovertrukne tabletter på 10 mg,

7 filmovertrukne tabletter på 15 mg og 7 filmovertrukne tabletter på 20 mg.

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

Blisterpakninger indeholder 14 filmovertrukne tabletter pr. PVDC/PE/PVC/Alu-blisterstrip eller

PP/Alu-blisterstrip. Der findes pakkestørrelser på 14, 28, 42, 56, 98 og multipakninger med 840

(20 x 42) filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/02/218/001

EU/1/02/218/002

EU/1/02/218/003

EU/1/02/218/007

EU/1/02/218/008

EU/1/02/218/009

EU/1/02/218/010

EU/1/02/218/012

EU/1/02/218/013

EU/1/02/218/014

EU/1/02/218/015

EU/1/02/218/030

Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/02/218/016

EU/1/02/218/023

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/02/218/017

EU/1/02/218/018

EU/1/02/218/019

EU/1/02/218/020

EU/1/02/218/021

EU/1/02/218/022

EU/1/02/218/024

EU/1/02/218/025

EU/1/02/218/026

EU/1/02/218/027

EU/1/02/218/028

EU/1/02/218/029

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17. maj 2002

Dato for seneste genregistrering: 17. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Axura 5 mg/pumpetryk, oral opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g opløsning indeholder 10 mg memantinhydrochlorid (svarende til 8,31 mg memantin).

Ét tryk på pumpen (ét tryk nedad) giver 0,5 ml opløsning, der indeholder 5 mg memantinhydrochlorid

svarende til 4,16 mg memantin.

Hjælpestoffer: Hver milliliter opløsning indeholder 100 mg sorbitol (E 420) og 0,5 mg kalium, se

pkt. 4.4.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Opløsningen er klar og farveløs til let gullig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers demens.

Dosering

Behandlingen bør kun påbegyndes, hvis patienten har en omsorgsperson til rådighed, som er villig til

regelmæssigt at overvåge patientens lægemiddelindtagelse. Diagnosen skal stilles i henhold til

gældende retningslinjer. Tolerance og dosering af memantin bør regelmæssigt vurderes, helst senest

tre måneder efter behandlingsstart. Herefter bør den behandlingsmæssige fordel af memantin og

patientens tolerabilitet regelmæssigt vurderes i henhold til gældende kliniske retningslinjer.

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte, så længe der er terapeutiske fordele, og patienten kan tåle

memantinbehandlingen. Seponering bør overvejes, når der ikke længere er tegn på terapeutisk effekt,

eller hvis patienten ikke kan tåle behandlingen.

Voksne

Dosistilpasning

Den maksimale daglige dosis er 20 mg en gang dagligt. For at reducere risikoen for bivirkninger

opnås vedligeholdelsesdosis ved en gradvis dosisøgning på 5 mg om ugen i de første 3 uger som

følger:

1. uge (dag 1-7):

Patienten bør indtage 0,5 ml opløsning (5 mg) (svarende til ét tryk på pumpen) dagligt i 7 dage.

2. uge (dag 8-14):

Patienten bør indtage 1 ml opløsning (10 mg) (svarende til to tryk på pumpen) dagligt i 7 dage.

3. uge (dag 15-21):

Patienten bør indtage 1,5 ml opløsning (15 mg) (svarende til tre tryk på pumpen) dagligt i 7 dage.

Fra 4. uge:

Patienten bør indtage 2 ml opløsning (20 mg) (svarende til fire tryk på pumpen) én gang dagligt i

7 dage.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede vedligeholdelsesdosis er 20 mg (2 ml opløsning, hvilket svarer til fire tryk på

pumpen) dagligt.

Ældre mennesker

På baggrund af de kliniske studier er den anbefalede dosis til patienter over 65 år 20 mg pr. dag (2 ml

opløsning, hvilket svarer til fire tryk på pumpen), som beskrevet ovenfor.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 50-80 ml/min) er dosisjustering ikke

påkrævet. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 30-49 ml/min) er

daglig dosis 10 mg (1 ml opløsning, hvilket svarer til to tryk på pumpen). Hvis 10 mg pr. dag er

veltolereret efter mindst 7 dages behandling, kan dosis øges op til 20 mg pr. dag efter det almindelige

dosistitreringsskema. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance 5-29 ml/min)

er daglig dosis 10 mg (1 ml opløsning, hvilket svarer til to tryk på pumpen).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Klasse A og Child-Pugh

Klasse B) er dosisjustering ikke nødvendig. Der foreligger ikke tilgængelige data om brug af

memantin hos patienter med svært nedsat leverfunktion. Administration af Axura til patienter med

svært nedsat leverfunktion kan ikke anbefales.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Axura hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Axura skal tages én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Opløsningen kan indtages uafhængigt

af måltider. Opløsningen må ikke hældes eller pumpes ind i munden direkte fra flasken eller pumpen,

men skal doseres på en ske eller i et glas vand vha. pumpen.

Detaljerede instruktioner i tilberedning og håndtering af præparatet findes i pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed anbefales hos patienter, som lider af epilepsi, som tidligere har haft kramper, eller som er

disponeret for epilepsi.

Samtidig brug af andre N-metyl-D-aspartat(NMDA)-antagonister såsom amantadin, ketamin eller

dextromethorfan bør undgås. Disse forbindelser påvirker det samme receptorsystem som memantin,

og derfor kan bivirkninger (hovedsageligt relaterede til centralnervesystemet (CNS)) indtræffe

hyppigere og være mere udtalte (se også under pkt. 4.5).

Visse faktorer, der kan forhøje urin-pH (se under pkt. 5.2), kan nødvendiggøre omhyggelig

monitorering af patienten. Disse faktorer omfatter drastiske ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig

til en vegetarisk kost, eller fra en kraftig indtagelse af alkaliserende buffere. Urin-pH kan også

forhøjes ved tilstande med renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinvejsinfektioner med

Proteus bacteria

I de fleste kliniske forsøg blev patienter med nyligt myokardieinfarkt, ubehandlet hjerteinsufficiens

(NYHA klasse III-IV) eller ukontrolleret hypertension ekskluderet. Som et resultat heraf er der kun en

begrænset mængde data til rådighed, og patienter med disse tilstande skal overvåges nøje.

Hjælpestoffer:

Den orale opløsning indeholder sorbitol. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den farmakologiske effekt af og virkningsmekanismen for memantin kan følgende

interaktioner forekomme:

Virkemåden antyder, at effekten af L-dopa, dopaminerge agonister og antikolinergika kan

forstærkes ved samtidig behandling med NMDA-antagonister såsom memantin. Effekten af

barbiturater og neuroleptika kan blive reduceret. Samtidig administration af memantin og

antispasmotika, dantrolen eller baclofen, kan modificere disses virkninger, og dosisjustering

kan være nødvendig.

Samtidig brug af memantin og amantadin skal undgås på grund af risikoen for farmakotoksisk

psykose. Begge forbindelser er kemisk beslægtede NMDA-antagonister. Det samme kan gøre

sig gældende for ketamin og dextromethorphan (se også under pkt 4.4). Der er publiceret en

kasuistik, der også viser en mulig risiko ved kombination af memantin og phenytoin.

Andre aktive stoffer såsom cimetidin, ranitidin, procainamid, quinidin, quinin og nicotin, der

bruger samme renale kationiske transportsystem som amantadin, kan muligvis også have

interaktion med memantin, hvilket kan medføre en risiko for forhøjede plasmaniveauer.

Der er mulighed for en reduktion i serumkoncentrationen af hydrochlorothiazid (HCT), når

memantin administreres sammen med HCT eller sammen med kombinationspræparater med

HCT.

Efter markedsføringen er der rapporteret enkeltstående tilfælde af stigning i International

normalized ratio (INR) hos patienter i samtidig behandling med warfarin. Selvom der ikke er

påvist nogen årsagssammenhæng, tilrådes nøje overvågning af protrombintid eller INR hos

patienter i samtidig behandling med orale antikoagulantia.

Der sås ingen relevante interaktioner mellem de aktive stoffer i memantin og glyburid/metformin

henholdsvist donepezil i farmakokinetiske enkeltdosis-studier hos yngre, raske forsøgspersoner.

Der sås ingen relevant virkning af memantin på galantamins farmakokinetik i en klinisk undersøgelse

med yngre, raske frivillige forsøgspersoner.

Memantin hæmmede ikke CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavin indeholdende monoxygenase,

epoxid hydrolase eller sulfatering

in vitro

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

For memantin foreligger der ingen kliniske data om anvendelse under graviditet. Dyrestudier antyder

en potentiel mulighed for intrauterin væksthæmning ved eksponeringsniveauer, der er identiske med

eller lidt højere end human eksponering (se under pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker

kendes ikke. Memantin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om memantin udskilles i human modermælk, men i betragtning af stoffets lipofilicitet

forventes dette at være tilfældet. Kvinder, der tager memantin, bør ikke amme.

Fertilitet

Der er ikke registreret uønskede virkninger af memantin i forbindelse med ikke-kliniske

fertilitetsstudier hos hanner og hunner.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Moderat til svær Alzheimers sygdom nedsætter normalt evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Derudover har Axura mindre til moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner, hvorfor ambulante patienter skal informeres om at være særligt forsigtige.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofil

I kliniske forsøg med 1.784 patienter i behandling med Axura for mild til svær demens og med

1.595 patienter i placebobehandling adskilte den generelle incidensrate for bivirkninger med Axura

sig ikke fra placebobehandlingen, og bivirkningerne var som regel milde til moderate. De

bivirkninger, der forekom oftest og med en højere incidens i Axura-gruppen end i placebogruppen,

var svimmelhed (hhv. 6,3% vs. 5,6%), hovedpine (5,2% vs. 3,9%), forstoppelse (4,6% vs. 2,6%),

sløvhed (søvntrang) (3,4% vs. 2,2%) og hypertension (4,1% vs. 2,8%).

Følgende bivirkninger i nedenstående tabel er indrapporteret i forbindelse med kliniske forsøg med

Axura og efter markedsføring. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter,

hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabeloversigt over bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter organklassesystem med følgende betegnelser: Meget almindelig

1/10), almindelig (

1/100 til <1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

SYSTEMORGANKLASSE

HYPPIGHED

BIVIRKNING

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Svampeinfektioner

Immunsystemet

Almindelig

Lægemiddelhypersensitivitet

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Sløvhed (søvntrang)

Ikke almindelig

Forvirring

Ikke almindelig

Hallucinationer

Ikke kendt

Psykotiske reaktioner

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Balanceforstyrrelser

Ikke almindelig

Unormal gang

Meget sjælden

Krampeanfald

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Venetrombose/

tromboembolisme (blodpropper)

SYSTEMORGANKLASSE

HYPPIGHED

BIVIRKNING

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Forstoppelse

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke kendt

Betændelse i bugspytkirtlen

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet leverfunktionstest

Ikke kendt

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Træthed

Hallucinationer er hovedsageligt observeret hos patienter med svær Alzheimers sygdom.

Enkeltstående tilfælde rapporteret efter markedsføringen.

Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordsforestilling og selvmord.

Efter markedsføringen er disse hændelser rapporteret hos patienter i behandling med Axura.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med overdosering fra kliniske studier og efter markedsføring.

Symptomer

Relativt store overdoseringer (hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dage) har været forbundet med

symptomer på enten træthed, svaghed og/eller diarré eller ingen symptomer. I tilfælde af overdosering

med doser under 140 mg eller ukendt dosis har patienterne haft symptomer fra centralnervesystemet

(forvirring, døsighed, sløvhed (søvntrang), svimmelhed, agitation, aggression, hallucinationer og

gangforstyrrelser) og/eller fra mave-tarmkanalen (opkastning og diarré).

I det alvorligste tilfælde af overdosering overlevede patienten en oral indtagelse af i alt 2.000 mg

memantin med virkninger på centralnervesystemet (koma i 10 dage og senere diplopi og agitation).

Patienten fik symptomatisk behandling og plasmaferese. Patienten kom sig uden varige følgetilstande.

I et andet tilfælde med stor overdosis overlevede patienten også og kom sig. Patienten havde fået

400 mg memantin peroralt. Patienten havde symptomer fra centralnervesystemet såsom rastløshed,

psykose, visuelle hallucinationer, pro-konvulsiv aktivitet, søvntrang, sløvhed og bevidstløshed.

Behandling

I tilfælde af overdosering bør der anvendes symptomatisk behandling. Der findes ingen specifik

modgift mod forgiftning eller overdosering. Der bør anvendes passende standardprocedurer for at

fjerne det aktive stof, f.eks. ventrikeltømning, medicinsk kul (afbrydelse af potentiel enterohepatisk

recirkulation), surgøring af urinen og forceret diurese.

Hvis der er tegn og symptomer på generel overstimulering af centralnervesystemet (CNS), skal det

overvejes at give omhyggelig symptomatisk, klinisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre antidemenspræparater, ATC-kode: N06DX01.

Ved neurodegenerativ demens er der meget der tyder på, at malfunktion af den glutamaterge

neurotransmission, i særdeleshed ved NMDA-receptorer, både medvirker til, at symptomerne kommer

til udtryk, og at sygdommen forværres.

Memantin er en ikke-kompetitiv, spændingsafhængig NMDA-receptorantagonist med moderat

affinitet. Det modulerer virkningen af patologisk forhøjede toniske niveauer af glutamat, der kan

medføre neuronal dysfunktion.

Kliniske studier

I en pivotal monoterapiundersøgelse med en patientpopulation, der led af moderat til svær Alzheimers

sygdom (med en samlet Mini mental state examination (MMSE)-score ved baseline på 3-14), indgik i

alt 252 ambulante patienter. Undersøgelsen viste gavnlig effekt af memantinbehandlingen

sammenlignet med placebo over en behandlingsperiode på 6 måneder (”observed cases analysis” for

Clinician´s interview based impression of change (CIBIC-plus): p=0,025; Alzheimer´s disease

cooperative study – activities of daily living (ADCS-ADLsev): p=0,003; Severe impairment battery

(SIB): p=0,002).

I en pivotal monoterapiundersøgelse med memantin til behandling af mild til moderat Alzheimers

sygdom (med en samlet MMSE-score ved baseline på 10-22) indgik 403 patienter. Hos patienterne

behandlet med memantin sås en statistisk signifikant bedre effekt end hos patienterne behandlet med

placebo på de primære effektmål:

Alzheimer´s disease assessment scale (

ADAS-cog) (p=0,003) og

CIBIC-plus (p=0,004) i uge 24

Last observation carried forward

(LOCF). I en anden

monoterapiundersøgelse med mild til moderat Alzheimers sygdom blev i alt 470 patienter

randomiseret (samlet MMSE-score ved baseline 11-23). I den prospektivt definerede primære analyse

opnåedes der ikke statistisk signifikans på det primære effektmål i uge 24.

En metaanalyse af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom (med en samlet MMSE-score

< 20) fra de seks fase III, placebokontrollerede undersøgelser af 6 måneders varighed (inkl.

monoterapiundersøgelser og undersøgelser med patienter behandlet med fastdosis

acetylkolinesterasehæmmere) viste, at memantin havde en statistisk signifikant effekt på de kognitive,

globale og funktionelle domæner. Når patienterne havde fået konstateret en samtidig forværring i alle

tre domæner, viste resultaterne en statistisk signifikant effekt af memantin hvad angår forebyggelse af

forværring, eftersom dobbelt så mange placebobehandlede patienter som memantinbehandlede

patienter frembød forværring i alle tre domæner (21% vs. 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Memantin har en absolut biotilgængelighed på ca. 100%. t

er mellem 3 og 8 timer. Der er ikke

noget der tyder på, at føde påvirker absorptionen af memantin.

Fordeling

Daglige doser på 20 mg giver steady-state-plasmakoncentrationer for memantin på mellem 70 og

150 ng/ml (0,5-1 µmol) med store interindividuelle variationer. Ved indgivelse af daglige doser på 5

til 30 mg udregnedes en gennemsnitlig cerebrospinalvæske (CSF)/serumværdi på 0,52.

Distributionsvolumen er ca. 10 l/kg. Omkring 45% af memantin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hos mennesket er ca. 80% af det cirkulerende memantin-relaterede materiale til stede som

modersubstans. Humane hovedmetabolitter er N-3,5-dimethyl-gludantan, den isomeriske blanding af

4- og 6-hydroxy-memantin og 1-nitroso-3,5-dimethyl-adamantan. Ingen af disse metabolitter udviser

NMDA-antagonistisk aktivitet.

In vitro

er der ikke fundet nogen cytokrom P450-metabolisme.

I et studie med peroral indgivelse af

C-memantin blev gennemsnitligt 84% af dosis udskilt inden for

20 dage, mere end 99% blev udskilt via nyrerne.

Elimination

Memantin har en monoeksponentiel elimination med en terminal t

på 60 til 100 timer. Hos frivillige

forsøgspersoner med normal nyrefunktion er den totale clearance (Cl

) 170 ml/min/1,73 m

, og en del

af den totale renale clearance opnås ved tubulær sekretion.

Omsætningen i nyrerne involverer også tubulær reabsorption, der sandsynligvis medieres af katione

transportproteiner. Den renale eliminationsrate for memantin kan, under alkaliske urinforhold,

reduceres med en faktor på 7 til 9 (se under pkt. 4.4). Alkalisering af urin kan skyldes drastiske

ændringer i kosten, f.eks. fra en kødholdig til en vegetarisk kost eller fra en kraftig indtagelse af

alkaliserende buffere.

Dosislinearitet

Studier hos frivillige forsøgspersoner har vist en lineær farmakokinetik i doser mellem 10 og 40 mg.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Ved en dosis af memantin på 20 mg pr. dag svarer CSF-niveauernetil k

-værdien

= hæmningsfaktor) for memantin, som er 0,5 µmol i den humane frontale cortex.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I kortidsstudier på rotter har memantin ligesom andre NMDA-antagonister kun induceret neuronal

vakuolisering og nekrose (Olney-læsioner) efter doser, der medfører meget høje maksimale

serumkoncentrationer. Ataksi og andre prækliniske tegn er indtruffet før vakuolisering og nekrose. Da

virkningerne hverken er blevet observeret i langtidsstudier hos gnavere eller hos ikke-gnavere, er den

kliniske relevans af disse observationer ukendt.

I toksicitetsstudier med gentagen dosis var der modstridende observationer af okulære forandringer

hos gnavere og hunde, men ikke hos aber. Specifikke oftalmoskopiske undersøgelser i kliniske studier

med memantin afslørede ingen okulare forandringer.

Fosfolipidose i pulmonale makrofager på grund af akkumulation af memantin i lysosomer blev

observeret hos gnavere. Denne virkning kendes fra andre aktive stoffer med kationiske amfifile

egenskaber. Der er en mulig sammenhæng mellem denne akkumulation og den vakuolisation, der

observeredes i lunger. Denne virkning blev kun observeret ved høje doser hos gnavere. Den kliniske

relevans af disse observationer er ukendt.

Der er ikke observeret nogen genotoksicitet efter afprøvning af memantin ved standardundersøgelser.

Der var ingen tegn på karcinogenicitet i livstidsstudier på rotter og mus. Memantin var ikke teratogent

hos rotter og kaniner, selv ved maternale toksiske doser, og der blev ikke noteret nogen bivirkninger

af memantin i forbindelse med fertilitet. Hos rotter noteredes en føtal vækstreduktion ved

eksponeringsniveauer, der var identiske med eller lidt højere end ved human eksponering.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kaliumsorbat

Sorbitol (E 420)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

Når flasken er anbrudt, skal indholdet anvendes inden for 3 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

Når doseringspumpen er sat fast på flasken, må flasken kun opbevares og transporteres opretstående.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

50 ml (og 10x 50 ml) i brune glasflasker (hydrolytisk klasse II) og 100 ml i brune glasflasker

(hydrolytisk klasse III).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Før doseringspumpen tages i brug første gang, skal den skrues fast på flasken. For at fjerne skruelåget

fra flasken skal det drejes mod uret og skrues helt af (fig. 1).

Påsætning af doseringspumpen på flasken:

Doseringspumpen tages ud af plastikposen (fig. 2) og sættes på flaskehalsen ved forsigtigt at stikke

plastikslangen ned i flasken. Doseringspumpen sættes fast på flaskehalsen og skrues derefter fast på

flasken ved at dreje med uret, indtil pumpen sidder helt fast (fig. 3). Doseringspumpen skrues kun fast

på flasken én gang, inden den tages i brug og skal efterfølgende ikke skrues af igen.

Anvendelse af doseringspumpen:

Doseringspumpens top har to indstillingsmuligheder og er nem at dreje – mod uret (for at åbne

pumpen) og med uret (for at lukke pumpen). Doseringspumpen må ikke trykkes ned, mens

doseringspumpen er lukket. Opløsningen må kun doseres, når doseringspumpen er åben. For at åbne

doseringspumpen skal toppen af pumpen drejes i pilens retning ca. 1/8 omgang, indtil der mærkes

modstand (fig. 4).

Doseringspumpen er herefter klar til brug.

Forberedelse af doseringspumpen:

Når doseringspumpen anvendes første gang, kan den ikke dosere den korrekte mængde oral opløsning.

Derfor skal pumpen klargøres (fyldes op) ved at trykke doseringspumpen helt ned fem gange i træk

(fig. 5).

Den opløsning, der således er pumpet ud, skal kasseres. Næste gang doseringspumpen trykkes helt

ned (svarende til ét tryk på pumpen), pumpes den korrekte dosis ud (ét tryk på pumpen svarer til

0,5 ml oral opløsning og indeholder ca. 5 mg af det aktive stof memantinhydrochlorid – fig. 6).

Korrekt brug af doseringspumpen:

Flasken skal placeres på en flad, vandret overflade, f.eks. på en bordplade, og må kun bruges, når

flasken er opretstående. Et glas med lidt vand eller en ske holdes under tudens åbning, og

doseringspumpen trykkes ned med en fast, men stille og rolig bevægelse (ikke for langsomt), til den

ikke kan komme længere ned (fig. 7 og 8).

Doseringspumpen slippes og er nu klar til næste tryk på pumpen.

Doseringspumpen må kun anvendes med memantinhydrochloridopløsningen i den medfølgende

flaske. Den må ikke anvendes til andre opløsninger eller til andre beholdere. Hvis pumpen ved brug

ikke virker som beskrevet og i henhold til anvisningen, skal patienten kontakte den behandlende læge

eller apoteket. Doseringspumpen skal lukkes efter brug.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/02/218/005

EU/1/02/218/006

EU/1/02/218/011

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17 maj 2002

Dato for seneste genregistrering: 17 maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findespå Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/859328/2011

EMEA/H/C/000378

EPAR - sammendrag for offentligheden

Axura

memantinhydrochlorid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Axura.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Axura.

Hvad er Axura?

Axura er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof memantinhydrochlorid. Det fås som tabletter

((5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg). Axura fås også som en oral opløsning, der fås med en pumpe, som

afgiver 5 mg memantinhydrochlorid ved hver aktivering.

Hvad anvendes Axura til?

Axura anvendes til behandling af patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom. Alzheimers

sygdom er en type demens (en hjernesygdom), der gradvis påvirker hukommelse, intellektuelle evner

og adfærd.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Axura?

Behandling bør kun indledes og skal overvåges af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling

af Alzheimers sygdom. Behandling bør kun iværksættes, hvis patienten har en omsorgsgiver, der

regelmæssigt overvåger patientens indtagelse af Axura.

Axura skal gives en gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. For at undgå bivirkninger øges dosis af

Axura gradvist i løbet af de tre første uger af behandlingen: I den første uge er dosis 5 mg, i den

anden uge er den 10 mg, og i den tredje uge er den 15 mg. Fra uge fire og fremover er den

anbefalede vedligeholdelsesdosis 20 mg én gang dagligt. Tolerance og dosis bør vurderes inden for 3

måneder efter behandlingens start, og herefter bør fordelene ved at fortsætte behandlingen med Axura

regelmæssigt genvurderes. Ved moderat eller svær nyresygdom kan det være nødvendigt med en

lavere dosis. Hvis opløsningen anvendes, skal den først pumpes ud på en ske eller ned i et glas vand.

Den må ikke hældes eller pumpes direkte ind i munden. De nærmere oplysninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvordan virker Axura?

Det aktive stof i Axura, memantinhydrochlorid, er et middel mod demens. Årsagen til Alzheimers

sygdom er ukendt, men den hukommelsessvækkelse, sygdommen medfører, menes at skyldes

forstyrrelse af signaler i hjernen.

Memantin virker ved at blokere en bestemt type receptorer kaldet NMDA-receptorer, som signalstoffet

glutamat normalt binder sig til. Neurotransmittere er kemiske stoffer i nervesystemet, der gør det

muligt for nerveceller at meddele sig til hinanden. Den hukommelsessvækkelse, der ses ved

Alzheimers sygdom, er blevet sat i forbindelse med ændringer i signaloverførslen via glutamat i

hjernen. Desuden kan overstimulering af NMDA-receptorerne medføre cellebeskadigelse eller -død.

Memantin forbedrer signaloverførslen i hjernen ved at blokere NMDA-receptorerne, så symptomerne på

Alzheimers sygdom mindskes.

Hvordan blev Axura undersøgt?

Axura blev anvendt i tre hovedundersøgelser med i alt 1 125 patienter med Alzheimers sygdom, hvoraf

nogle tidligere havde fået andre lægemidler mod sygdommen.

Den første undersøgelse omfattede 252 patienter med moderat svær til svær sygdom, mens de to

andre undersøgelser omfattede tilsammen 873 patienter med let til moderat sygdom. Axura blev

sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i en periode på 24 til 28 uger. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på ændringen i symptomerne på tre hovedområder: funktionelle evner

(invaliditetsgrad), kognitive evner (tænke-, indlærings- og huskeevne) og overordnede funktioner (en

kombination af generel funktionsevne, kognitive symptomer, adfærd og evnen til at udføre daglige

aktiviteter).

Axura blev desuden anvendt i tre supplerende undersøgelser med tilsammen 1 186 patienter med let

til svær sygdom.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Axura?

Axura var mere effektivt end placebo til at begrænse symptomerne på Alzheimers sygdom. I

undersøgelsen af patienter med moderat svær til svær sygdom resulterede Axura efter 28 uger i færre

symptomer end placebo, målt både på samlet score og funktionsscore. I de to undersøgelser af let til

moderat sygdom havde de patienter, der fik Axura, efter 24 uger færre alvorlige symptomer. Dette

gjaldt både for samlet score og kognitiv score. Men når disse resultater blev sammenholdt med

resultaterne af de tre supplerende undersøgelser, fremgik det, at virkningen af Axura var mindre hos

patienter med lettere sygdom.

Hvilken risiko er der forbundet med Axura?

De hyppigste bivirkninger ved Axura (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

somnolens (søvnighed), svimmelhed, for højt blodtryk, dyspnø (vejrtrækningsbesvær), forstoppelse og

hovedpine og lægemiddeloverfølsomhed (allergi over for lægemidlet). Den fuldstændige liste over alle

de indberettede bivirkninger ved Axura fremgår af indlægssedlen.

Axura

Side 2/3

Axura

Side 3/3

Axura må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for

memantinhydrochlorid eller andre af indholdsstofferne

Hvorfor blev Axura godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Axura opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Axura

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Axura den 17. maj 2002.

Den fuldstændige EPAR for Axura findes på agenturets websted: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling

med Axura, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit

apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information