Truberzi

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
eluxadolin
Dostupné s:
Allergan Pharmaceuticals International Limited
ATC kód:
A07
INN (Mezinárodní Name):
eluxadoline
Terapeutické skupiny:
Antidiaroika, střevní protizánětlivá / antiinfective agenti
Terapeutické oblasti:
Irritable Bowel Syndrome; Diarrhea
Terapeutické indikace:
Přípravek Truberzi je indikován u dospělých k léčbě syndromu dráždivého tračníku s průjmem (IBS D).
Přehled produktů:
Revision: 6
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004098
Datum autorizace:
2016-09-19
EMEA kód:
EMEA/H/C/004098

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 25-02-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 25-02-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 25-02-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 25-02-2021

Přečtěte si celý dokument

Léčivý přípravek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Truberzi 75 mg potahované tablety

eluxadolinum

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Truberzi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Truberzi užívat

Jak se přípravek Truberzi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Truberzi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Truberzi a k čemu se používá

Truberzi je lék, který obsahuje léčivou látku eluxadolin. Používá se k léčbě syndromu dráždivého

tračníku („IBS“) s průjmem (IBS-D) u dospělých.

IBS je častá porucha střev. Hlavními příznaky IBS-D jsou:

bolesti břicha

žaludeční potíže

průjem

naléhavé nucení na stolici.

Přípravek Truberzi působí na povrchu střev tím, že obnovuje jejich normální funkci a blokuje vnímání

bolesti a potíží u pacientů s IBS-D.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Truberzi užívat

Neužívejte přípravek Truberzi:

jestliže jste alergický(á) na eluxadolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) zánět slinivky břišní (pankreatitida).

jestliže nemáte žlučník od narození nebo Vám byl žlučník chirurgicky odstraněn.

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy se zneužíváním alkoholu, závislosti na alkoholu nebo

pokud pijete alkohol.

jestliže máte nebo jste měl(a) jakoukoliv blokádu Vašeho žlučníku, žlučových cest nebo

slinivky břišní (jako např. žlučové kameny, nádor, výchlipku dvanáctníku)

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění nebo dysfunkci Oddiho svěrače (malý kruhový sval

v horní části břicha, který kontroluje tok žluči a tekutiny ze slinivky břišní do horní části střev).

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže máte onemocnění jater se sníženou funkcí jater.

jestliže jste měl(a) po nějakou dobu zácpu nebo pokud je zácpa hlavní příznak vašeho IBS

(označované jako „IBS se zácpou“ [IBS-C]).

jestliže máte nebo byste mohl(a) mít blokádu střeva.

jestliže užíváte léky, které mohou zvyšovat koncentraci eluxadolinu v krvi (tzv. inhibitory

OATP1B1, např. cyklosporin).

Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý(á), zda se některý z výše

uvedených bodů týká Vás.

Upozornění a opatření

Přestaňte užívat přípravek Truberzi a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás

vyskytnou některé z následujících potíží při užívání tohoto léku:

nové nebo zhoršující se bolesti v oblasti břicha, s pocitem na zvracení a zvracením nebo bez

těchto obtíží:

bolest může začít brzy poté, co začnete užívat přípravek Truberzi. Můžete mít pocit bolesti

na pravé straně břicha nebo v horní části břicha, těsně pod žebry. Bolest může vyzařovat do

zad nebo ramene.

tyto příznaky jsou méně časté a mohou znamenat problémy se slinivkou břišní nebo

systémem žlučových cest (tzn. zánět slinivky břišní nebo spasmus Oddiho svěrače).

riziko vzniku problémů se slinivkou nebo žlučovým systémem může být vyšší, pokud

pijete alkohol v nadměrném množství.

spasmus Oddiho svěrače obvykle ustupuje po přerušení užívání přípravku Truberzi.

těžká zácpa.

Nahlaste prosím svému lékaři:

kolik alkoholu pijete (např. denní počet sklenic nápoje),

pokud se u vás vyskytují příznaky, jako je závrať a ospalost.

Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud je Vám 65 let nebo více, protože je vyšší riziko, že se u Vás mohou

vyskytnout určité nežádoucí účinky (viz bod 4).

Děti a dospívající

Přípravek Truberzi se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším než 18 let, protože nejsou

k dispozici žádné informace o jeho použití v této věkové skupině.

Další léčivé přípravky a přípravek Truberzi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vyhýbejte se častému použití loperamidu (lék používaný k léčbě průjmu), pokud užíváte přípravek

Truberzi, protože to může zvýšit riziko zácpy. Vyhýbejte se užívání přípravku Truberzi s jinými léky,

které mohou způsobit zácpu, jako jsou opioidy (např. fentanyl – používaný k léčbě bolesti) nebo

anticholinergika (např. atropin – používaný k léčbě srdečních poruch mimo jiné indikace).

Některé léky mohou zvyšovat hladinu přípravku Truberzi v krvi. Tyto léky mohou zahrnovat:

- cyklosporin (imunosupresivum používané ke snížení zánětu),

- gemfibrozil (používaný ke snížení hladin tuků),

- atazanavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir (antiretrovirové přípravky používané k léčbě

HIV),

- rifampicin (antibiotikum používané k léčbě infekcí).

Neužívejte přípravek Truberzi s žádným z výše uvedených léků.

Truberzi může zvyšovat hladinu některých léků v krvi. Tyto léky mohou zahrnovat:

- rosuvastatin (statin používaný k léčbě vysokého cholesterolu a k prevenci srdečních onemocnění),

- valsartan a olmesartan (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku).

Léčivý přípravek již není registrován

Truberzi může snižovat hladinu některých léků v krvi. Mezi tyto léky patří:

- erythromycin (používaný k léčbě infekcí),

- midazolam (lék na zklidnění např. po endoskopickém vyšetření),

- nifedipin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku),

- alfentanil, fentanyl (opioidní analgetikum používané k léčbě bolesti),

- dihydroergotamin, ergotamin (používané k léčbě migrény),

- pimozid (používaný k léčbě duševních poruch),

- chinidin (používaný k léčbě onemocnění srdce),

- sirolimus, takrolimus (imunosupresiva používaná ke kontrole imunitní odpovědi těla).

Před užitím přípravku Truberzi informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se cokoliv z výše

uvedeného týká vás. Pokud si nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Přípravek Truberzi se nemá užívat v průběhu těhotenství nebo kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte,

domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než

začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Truberzi ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Nicméně, během užívání přípravku Truberzi se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je ospalost

nebo závrať, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani

nepoužívejte stroje při užívání tohoto léku, dokud nebudete vědět, jak na Vás působí.

3.

Jak se přípravek Truberzi užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Obvyklá doporučená dávka přípravku je jedna 100mg tableta užívaná dvakrát denně.

Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku jednu 75mg tabletu dvakrát denně, pokud:

- je Vám 65 let nebo více,

- nejste schopni tolerovat dávku 100 mg,

Tablety je třeba užívat ústy s jídlem ráno a večer.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Truberzi, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Truberzi, než jste měl(a), informujte svého lékaře nebo okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Truberzi

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další dávku

v následující plánovaný čas a pokračujte jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Truberzi

Nepřestávejte užívat přípravek Truberzi, aniž byste si nejprve promluvil(a) se svým lékařem, protože

se příznaky mohou zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Léčivý přípravek již není registrován

Přestaňte užívat přípravek Truberzi a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud máte nové nebo

zhoršující se bolesti břicha, s pocitem na zvracení a zvracením nebo bez těchto obtíží, zatímco užíváte

přípravek Truberzi.

Tyto příznaky se objevují méně často (mohou postihovat až 1 osobu ze 100) a

mohou znamenat problémy se slinivkou břišní nebo žlučovým systémem (tzn. zánět slinivky břišní

nebo spasmus Oddiho svěrače).

Závažné alergické reakce se u některých osob vyskytly po užití 1 nebo 2 dávek přípravku Truberzi.

Ihned přestaňte přípravek Truberzi užívat a vyhledejte pohotovost, pokud máte známky nebo příznaky

alergické reakce, zahrnující:

otok obličeje, rtů, úst, jazyka a/nebo hrdla

dušnost nebo jiné dýchací problémy

bolest nebo tíseň na hrudi

svědění

vyrážku

kopřivku.

Po užití přípravku Truberzi se vyskytla těžká zácpa, která může vést k hospitalizaci. Pokud se u Vás

během užívání přípravku Truberzi objeví těžká zácpa, přestaňte přípravek Truberzi užívat a ihned

zavolejte lékaři. Vyhněte se užívání přípravku Truberzi s jinými léky, které mohou způsobit zácpu (viz

bod 2): Další přípravky a přípravek Truberzi).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10

závrať

ospalost

zácpa

pocit na zvracení (nauzea)

bolest břicha

zvracení

plynatost (flatulence)

pocit nafouknutí

pálení žáhy nebo návrat žaludečních šťáv do jícnu

vyrážka

abnormální výsledky krevních testů (zvýšené hladiny některých jaterních enzymů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

Nahlášením nežádoucích

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Truberzi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Léčivý přípravek již není registrován

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Truberzi obsahuje

Léčivou látkou je eluxadolinum. Jedna tableta obsahuje eluxadolinum 75 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: silicifikovaná mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý

(E551), krospovidon typ B (E1202), mannitol (E421) a magnesium-stearát (E572).

Potah tablety: polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521),

mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Truberzi vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou světle žluté až nahnědlé tablety tvaru modifikované tobolky s vyražením

„FX75“ na jedné straně.

Tablety jsou baleny v blistrech z PCTFE/PVC/Al. Truberzi je k dispozici v baleních obsahujících 28

nebo 56 potahovaných tablet a ve skupinovém balení 168 potahovaných tablet obsahujícím 3 krabičky

po 56 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Business & Technology Park,

Dublin 17, D17 E400,

Irsko

Výrobce

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt,

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Léčivý přípravek již není registrován

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Allergan n.v

Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International

Limited

Tel: + 1800 931 787 (IE);

+ 356 27780331 (MT)

Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LV);

+ 37 052 072 777 (LT);

+ 37 2634 6109 (ET)

Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Magyarország

Allergan Hungary Kft.

Tel.: +36 80 100 101

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);

+ 47 80 01 04 97 (NO);

+ 358 800 115 003 (FI);

+ 46 8 594 100 00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Polska

Allergan Sp. z o.o.

Tel: +48 22 256 3700

España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351 21 425 3242

France

Allergan France SAS

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40

България

Алерган България ЕООД

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026

Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Léčivý přípravek již není registrován

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: informace pro pacienta

Truberzi 100 mg potahované tablety

eluxadolinum

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Truberzi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Truberzi užívat

Jak se přípravek Truberzi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Truberzi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Truberzi a k čemu se používá

Truberzi je lék, který obsahuje léčivou látku eluxadolin. Používá se k léčbě syndromu dráždivého

tračníku („IBS“) s průjmem (IBS-D) u dospělých.

IBS je častá porucha střev. Hlavními příznaky IBS-D jsou:

bolesti břicha

žaludeční potíže

průjem

naléhavé nucení na stolici.

Přípravek Truberzi působí na povrchu střev tím, že obnovuje jejich normální funkci a blokuje vnímání

bolesti a potíží u pacientů s IBS-D.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Truberzi užívat

Neužívejte přípravek Truberzi:

jestliže jste alergický(á) na eluxadolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) zánět slinivky břišní (pankreatitida).

jestliže nemáte žlučník od narození nebo Vám byl žlučník chirurgicky odstraněn.

jestliže máte nebo jste měl(a) problémy se zneužíváním alkoholu, závislosti na alkoholu nebo

pokud pijete alkohol.

jestliže máte nebo jste měl(a) jakoukoliv blokádu Vašeho žlučníku, žlučových cest nebo

slinivky (jako např. žlučové kameny, nádor, výchlipku dvanáctníku).

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění nebo dysfunkci Oddiho svěrače (malý kruhový sval

v horní části břicha, který kontroluje tok žluči a tekutiny ze slinivky břišní do horní části střev).

jestliže máte onemocnění jater se sníženou funkcí jater.

Léčivý přípravek již není registrován

jestliže jste měl(a) po nějakou dobu zácpu nebo pokud je zácpa hlavní příznak Vašeho IBS

(označované jako „IBS se zácpou“ [IBS-C]).

jestliže máte nebo byste mohl(a) mít blokádu střeva.

jestliže užíváte léky, které mohou zvyšovat koncentraci eluxadolinu v krvi (tzv. inhibitory

OATP1B1, např. cyklosporin).

Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý(á), zda se některý z výše

uvedených bodů týká Vás.

Upozornění a opatření

Přestaňte užívat přípravek Truberzi a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás

vyskytnou některé z následujících potíží při užívání tohoto léku:

nové nebo zhoršující se bolesti v oblasti břicha, s pocitem na zvracení a zvracením nebo bez

těchto obtíží:

bolest může začít brzy poté, co začnete užívat přípravek Truberzi. Můžete mít pocit bolesti

na pravé straně břicha nebo horní části břicha, těsně pod žebry. Bolest může vyzařovat do

zad nebo ramene.

tyto příznaky jsou méně časté a mohou znamenat problémy se slinivkou břišní nebo

systémem žlučových cest (tzn. zánět slinivky břišní nebo spasmus Oddiho svěrače).

Riziko vzniku problémů se slinivkou nebo žlučovým systémem může být vyšší, pokud

pijete alkohol v nadměrném množství.

Spasmus Oddiho svěrače obvykle ustupuje po přerušení užívání přípravku Truberzi.

těžká zácpa.

Nahlaste prosím svému lékaři:

kolik alkoholu pijete (např. denní počet sklenic nápoje),

pokud se u vás vyskytují příznaky, jako je závrať a ospalost.

Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud je Vám 65 let nebo více, protože je vyšší riziko, že se u vás mohou

vyskytnout určité nežádoucí účinky (viz bod 4).

Děti a dospívající

Přípravek Truberzi se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším než 18 let, protože nejsou

k dispozici žádné informace o jeho použití v této věkové skupině.

Další léčivé přípravky a přípravek Truberzi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vyhýbejte se častému použití loperamidu (lék používaný k léčbě průjmu), pokud užíváte přípravek

Truberzi, protože to může zvýšit riziko zácpy. Vyhýbejte se užívání přípravku Truberzi s jinými léky,

které mohou způsobit zácpu, jako jsou opioidy (např. fentanyl – používaný k léčbě bolesti) nebo

anticholinergika (např. atropin – používaný k léčbě srdečních poruch mimo jiné indikace).

Některé léky mohou zvyšovat hladinu přípravku Truberzi v krvi. Tyto léky mohou zahrnovat:

- cyklosporin (imunosupresivum používané ke snížení zánětu),

- gemfibrozil (používaný ke snížení hladin tuků),

- atazanavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir (antiretrovirové přípravky používané k léčbě

HIV),

- rifampicin (antibiotikum používané k léčbě infekcí).

Neužívejte přípravek Truberzi s žádným z výše uvedených léků.

Truberzi může zvyšovat hladinu některých léků v krvi. Tyto léky mohou zahrnovat:

- rosuvastatin – (statin používaný k léčbě vysokého cholesterolu a k prevenci srdečních onemocnění),

- valsartan a olmesartan (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku).

Truberzi může snižovat hladinu některých léků v krvi. Mezi tyto léky patří:

Přečtěte si celý dokument

Léčivý přípravek již není registrován

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Truberzi 75 mg potahované tablety

Truberzi 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Truberzi 75 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje eluxadolinum 75 mg.

Truberzi 100 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje eluxadolinum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Truberzi 75 mg potahované tablety

Světle žluté až lehce nahnědlé potahované tablety tvaru modifikované tobolky velikosti přibližně

7 mm x 17 mm s vyražením „FX75“ na jedné straně.

Truberzi 100 mg potahované tablety

Růžovo-oranžové až broskvově zbarvené potahované tablety tvaru modifikované tobolky velikosti

přibližně 8 mm x 19 mm s vyražením „FX100“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Truberzi je indikován u dospělých k léčbě syndromu dráždivého tračníku s průjmem

(IBS-D).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčba má být zahájena a prováděna pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou

gastrointestinálních chorob.

Doporučená dávka je 200 mg denně (jedna 100mg tableta dvakrát denně).

Pro pacienty, kteří nejsou schopni tolerovat dávku 200 mg denně (jedna 100mg tableta dvakrát denně)

může být dávka snížena na 150 mg denně (jedna 75mg tableta dvakrát denně).

Starší pacienti

V zásadě lze doporučené dávkování použít i u pacientů ve věku 65 let nebo více. Vzhledem

ke zvýšené pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků je možné zvážit zahájení léčby denní

dávkou 150 mg (jedna 75mg tableta dvakrát denně). V případě, že je tato dávka dobře snášena, ale

Léčivý přípravek již není registrován

není dostatečně účinná, je možné dávku následně zvýšit na 200 mg denně (jedna 100mg tableta

dvakrát denně). Viz bod 4.4.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Na základě renální funkce není nutná úprava dávky (viz bod 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost eluxadolinu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla dosud stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Přínosy a rizika léčby je třeba pravidelně hodnotit s ohledem na příznaky pacientů a jejich závažnost.

Způsob podání

Pro perorální podání.

Tablety se užívají s jídlem ráno a večer (viz bod 5.2).

Pacienti mají být poučeni, aby v případě opomenutí dávky (zpoždění 4 hodiny) užili následující dávku

ve standardní dobu a neužívali 2 dávky ve stejný čas, aby nahradili opomenutou dávku.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na eluxadolin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Alkoholismus, abusus alkoholu, závislost na alkoholu, chronické nebo akutní nadměrné požívání

alkoholu. U těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku akutní pankreatitidy (viz bod 4.4).

Známá nebo suspektní obstrukce žlučových cest a/nebo vývodů pankreatu (např. žlučové kameny,

nádor, periampulární duodenální divertikl) nebo známé či suspektní onemocnění Oddiho svěrače nebo

jeho dysfunkce. U těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku spasmu Oddiho svěrače (viz

bod 4.4).

Pacienti bez žlučníku (například v důsledku cholecystektomie nebo ageneze). U těchto pacientů také

existuje zvýšené riziko rozvoje závažných nežádoucích účinků jako je pankreatitida a/nebo spasmus

Oddiho svěrače (viz bod 4.4).

Pacienti léčení silnými inhibitory OATP1B1 (například cyklosporin)

Pankreatitida nebo známé či suspektní strukturální onemocnění pankreatu včetně obstrukce vývodů

pankreatu v anamnéze. U těchto pacientů existuje zvýšené riziko vzniku akutní pankreatitidy (viz

bod 4.4).

Porucha jater (Child-Pugh třída A-C). U těchto pacientů existuje riziko významně zvýšených

plazmatických koncentrací eluxadolinu (viz body 4.4 a 5.2).

Chronická nebo závažná zácpa, důsledky zácpy nebo známá či suspektní mechanická obstrukce

trávicího traktu v anamnéze. U těchto pacientů existuje riziko závažných komplikací v důsledku

obstrukce střeva.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pankreatitida

U pacientů užívajících eluxadolin existuje zvýšené riziko pankreatitidy se spasmem Oddiho svěrače

nebo bez spasmu svěrače (viz bod 4.3). Byly hlášeny závažné případy vedoucí k hospitalizaci a úmrtí,

primárně u pacientů bez žlučníku. Přípravek Truberzi je kontraindikován u pacientů bez žlučníku a s

dalšími stavy, které zvyšují riziko rozvoje pankreatitidy (viz bod 4.3). Většina hlášených případů

závažné pankreatitidy se vyskytla během týdne po zahájení léčby eluxadolinem a u některých pacientů

se objevily příznaky dokonce po jedné až dvou dávkách, ale byly rovněž hlášeny případy pankreatitidy

i po delší době léčby.

Pacienti mají být informováni o známkách a příznacích svědčících pro pankreatitidu, např. bolest

břicha, která může vystřelovat do zad nebo ramen, nauzea a zvracení a mají být v této souvislosti

monitorováni. Pacienti mají být poučeni, aby ukončili léčbu a vyhledali lékařskou pomoc, pokud se

tyto příznaky během užívání eluxadolinu objeví (viz bod 4.8).

Léčivý přípravek již není registrován

Všichni pacienti mají být informováni, aby během léčby eluxadolinem nekonzumovali alkohol.

Spasmus Oddiho svěrače

Vzhledem k agonismu eluxadolinu vůči opioidnímu receptoru existuje u pacientů užívajících

eluxadolin potenciál zvýšeného rizika spasmu Oddiho svěrače s následnou pankreatitidou nebo

zvýšením hodnot jaterních enzymů spojeného s akutní bolestí břicha (např. biliární bolestí), zejména

u pacientů bez žlučníku (viz bod 4.3 a 4.8).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny závažné nežádoucí účinky zahrnující spasmus Oddiho

svěrače s pankreatitidou nebo bez ní, které vedly k hospitalizaci, především u pacientů bez žlučníku.

Většina hlášených případů závážného spasmu Oddiho svěrače se objevila během týdne od zahájení

léčby eluxadolinem a u některých pacientů se příznaky objevily po jedné až dvou dávkách. Přípravek

Truberzi je kontraindikován u pacientů bez žlučníku. Pacienti se známým nebo suspektním

onemocněním Oddiho svěrače nebo s jeho dysfunkcí a/nebo onemocněním žlučových cest nebo

slinivky břišní, včetně anamnézy pankreatitidy, nesmí přípravek Truberzi dostávat (viz bod 4.3).

Pacienti mají být poučeni, aby ihned ukončili léčbu a vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich

vyskytnou příznaky naznačující spasmus Oddiho svěrače, jako je akutní zhoršení bolestí břicha (např.

akutní epigastrická nebo biliární bolest [tzn. bolesti v pravém horním kvadrantu]), které mohou

vyzařovat do zad nebo ramene, s nauzeou a zvracením nebo bez nauzey a zvracení. Přípravek Truberzi

se nemá znovu podávat pacientům, u nichž při jeho užívání došlo k obstrukci žlučových cest nebo

spasmu Oddiho svěrače (viz bod 4.3).

Zácpa

Eluxadolin může způsobit zácpu. Vyhněte se podávání přípravku Truberzi s jinými léky, které mohou

způsobit zácpu (viz bod 4.5). Pacienty je třeba poučit, aby ukončili léčbu přípravkem Truberzi a

vyhledali lékařskou pomoc pokud u nich dojde ke vzniku těžké zácpy.

Riziko zácpy spojené s použitím eluxadolinu u pacientů s jinými subtypy IBS není známé, ale může

být zvýšené. Je třeba opatrnosti při podávání eluxadolinu pacientům s IBS, jejichž vyprazdňování se

v průběhu času mění.

Somnolence a sedace

Existuje možnost zvýšeného rizika somnolence a sedace při užívání eluxadolinu (viz bod 4.8)

u pacientů, u nichž může docházet ke zvýšeným hladinám v plazmě, jako jsou pacienti s genetickou

predispozicí poruchy funkce transportéru OATP1B1. Vzhledem k tomu, že genetická dispozice

pacienta může být neznámá, doporučuje se, aby byli pacienti sledováni z hlediska zhoršení duševních

nebo tělesných schopností potřebných k provádění potenciálně nebezpečných aktivit, jako je řízení

automobilu nebo používání strojů (viz bod 4.7 a 4.8).

Závislost na lécích a možnost zneužití

Na základě fyzikálně-chemických a biofarmaceutických vlastností (velmi nízká perorální biologická

dostupnost) se u eluxadolinu očekává minimální možnost zneužití nebo vzniku závislosti.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Celkově byla v klinických studiích u pacientů ve věku 65 let a více hlášena zvýšená frekvence

nežádoucích účinků. Nicméně u pacientů ve věku 65 let a více léčených dávkou 75 mg dvakrát denně

došlo ke sníženému výskytu závažných nežádoucích účinků a také nežádoucích účinků vedoucích

k ukončení léčby ve srovnání s pacienty léčenými dávkou 100 mg dvakrát denně (viz bod 4.8). Proto

je pro tuto populaci možné zvážit dávku 75 mg dvakrát denně, ale její poměr přínosu a rizika by se

měl pravidelně hodnotit v kontextu závažnosti jejich příznaků (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Eluxadolin se nemá podávat dětem a dospívajícím, protože nebyl u této populace hodnocen

(viz bod 4.2).

Léčivý přípravek již není registrován

Porucha funkce ledvin

U pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin (end stage renal disease, ESRD), kteří zatím

nepodstupují dialýzu, byla významně zvýšená expozice eluxadolinu v porovnání s odpovídajícími,

zdravými účastníky s normální funkcí ledvin. Takové zvýšení však pravděpodobně není klinicky

významné (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Eluxadolin se nesmí podávat pacientům se známou nebo suspektní poruchou funkce jater v anamnéze

(Child-Pugh třída A-C) (viz bod 4.3).

Vliv variability funkce transportéru OATP1B1 na plazmatické hladiny

Plazmatické hladiny u pacientů s genetickou predispozicí pro poruchu funkce transportéru OATP1B1

jsou zvýšené a u těchto pacientů je možné očekávat zvýšený výskyt nežádoucích příhod, zejména

pokud se jedná o gastrointestinální příhody a také je možné očekávat účinky na CNS (viz bod 5.2).

Malabsorpce žlučových kyselin

Relevantní podíl pacientů s IBS-D diagnózou může být ovlivněn malabsorpcí žlučových kyselin jako

potenciální důvod pro IBS-D symptomy. Bezpečnost a účinnost eluxadolinu nebyla v této podskupině

IBS-D pacientů stanovena.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé přípravky, které způsobují zácpu

I když nebyly prokázány žádné přímé lékové interakce, je třeba se vyhýbat chronickému užívání

loperamidu s eluxadolinem, protože to může zvyšovat riziko zácpy. Použití eluxadolinu s jinými

léčivými přípravky, které mohou způsobit zácpu (například anticholinergika, opioidy, atd.), je třeba se

také vyhýbat.

Inhibitory OATP1B1

Souběžné podávání inhibitorů OATP1B1 (cyklosporin, gemfibrozil, antiretrovirotika [atazanavir,

lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir], rifampicin) s eluxadolinem může zvyšovat expozici

eluxadolinu (viz bod 5.2). Eluxadolin by se neměl podávat souběžně s takovými léčivými přípravky

(viz bod 4.3).

Substráty OATP1B1

Eluxadolin může zvyšovat expozici souběžně podávaných substrátů OATP1B1 (např. rosuvastatin)

(viz bod 5.2) až do výše 40 % celkové expozice, což obvykle nebývá považováno za klinicky

relevantní. Účinek na jiné statiny, které jsou citlivějšími substráty OATP1B1 (například simvastatin

a atorvastatin) může být výraznější. Proto je nutná opatrnost u pacientů, kteří dostávají tyto léčivé

přípravky, zejména ve vysokých dávkách.

Další substráty, které mohou být potenciálně ovlivněny, jsou např. sartany (valsartan, olmesartan).

Substráty CYP3A

Při souběžném podávání s eluxadolinem může být snížena systémová expozice léčivým přípravkům

metabolizovaným CYP3A4. Ztráta účinnosti může nastat, zejména pokud jsou souběžně s

eluxadolinem podávány nízké dávky léčivých přípravků s úzkým terapeutickým indexem (např.

alfentanil, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, chinidin, sirolimus, takrolimus).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání eluxadolinu těhotným ženám jsou omezené. Studie reprodukční toxicity na zvířatech

nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Podávání přípravku Truberzi v

těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Léčivý přípravek již není registrován

Kojení

Není známo, zda se eluxadolin vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakodynamické/

toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování eluxadolinu do mléka (podrobnosti jsou uvedeny

v bodě 5.3). Riziko pro novorozence/ kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti

kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/

přerušit podávání přípravku Truberzi.

Fertilita

Neexistují žádné údaje u člověka týkající se vlivu eluxadolinu na plodnost. U potkanů se nevyskytl

žádný vliv na páření, fertilitu a indexy plodnosti (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Eluxadolin má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

V důsledku případů somnolence a sedace pozorovaných v klinických studiích je třeba opatrnosti (viz

bod 4.4 a 4.5).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji udávané nežádoucí účinky (incidence > 5 %) byly zácpa (7 % a 8 % pacientů, kteří

dostávali dávku 75 mg resp. 100 mg), nauzea (8 % a 7 % pacientů, kteří dostávali dávku 75 mg resp.

100 mg) a bolesti břicha (6 % a 7 % pacientů, kteří dostávali dávku 75 mg resp. 100 mg). Mohou se

také vyskytnout závažné nežádoucí účinky, jako je pankreatitida (0,2 % a 0,3 % pacientů, kteří

dostávali dávku 75 mg resp. 100 mg) a spasmus Oddiho svěrače (0,2 % pacientů, kteří dostávali dávku

75 mg a 0,8 % pacientů, kteří dostávali dávku 100 mg).

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky uváděné v klinických studiích a spontánních hlášeních a považované za

související s léčbou eluxadolinem jsou uvedeny dle klasifikace orgánových systémů a frekvenční

konvence MedDRA: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Poruchy nervového systému

Závrať

Somnolence

Gastrointestinální poruchy

Zácpa

Nauzea

Bolest břicha

Zvracení

Flatulence

Břišní distenze

Refluxní

choroba

jícnu

Spasmus

Oddiho

svěrače

Pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Vyšetření

Zvýšení ALT

Zvýšení AST

1

Termín „Somnolence“ zahrnuje: somnolenci a sedaci

2

Termín „Bolest břicha” zahrnuje: bolest břicha, bolest podbřišku a bolest nadbřišku.

3

Termín

„Spasmus

Oddiho

svěrače"

zahrnuje:

projevy,

jako

je

pankreatitida

(termín

zahrnuje

alkoholickou pankreatitidu, pankreatitidu a akutní pankreatitidu) a zvýšenín hodnot jaterních enzymů

s bolestí břicha (termín zahrnuje bolest břicha, bolest nadbřišku, dyspepsii a dysfunkci Oddiho svěrače).

Léčivý přípravek již není registrován

4

Termín „Refluxní choroba jícnu” zahrnuje refluxní chorobu jícnu, dyspepsii a gastritidu.

5

Termín

„Vyrážka”

zahrnuje:

alergickou

dermatitidu,

vyrážku,

vyrážku

na

kůži

celého

těla,

makulopapulózní vyrážku, papulózní vyrážku, svědící vyrážku, kopřivku a idiopatickou kopřivku.

6

Pojem „hypersenzitivita“ zahrnuje: anafylaxi, angioedém (např. otok obličeje a/nebo hrdla), dušnost,

stažené hrdlo a bolest/tíseň na hrudi – spontánně hlášené v poregistračním období.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Zácpa

Asi 50 % případů zácpy se objevilo během prvních 2 týdnů léčby.

Výskyt závažné zácpy byl menší než 1 % u pacientů, kteří dostávali eluxadolin 75 mg a 100 mg a

v pivotních studiích se nevyskytly žádné závažné komplikace zácpy související s eluxadolinem.

Celkem 1 % pacientů, kteří dostávali dávku 75 mg a 2 % pacientů, kteří dostávali dávku 100 mg,

ukončili léčbu, resp. dočasně pozastavili podávání v důsledku zácpy ve srovnání s < 1 % pacientů

léčených placebem. Pacienti mají být poučeni, aby přestali léčivý přípravek užívat a vyhledali

lékařskou pomoc, pokud se u nich vyvine závažná zácpa (viz bod 4.4).

Spasmus Oddiho svěrače

V klinických studiích se případy spasmu Oddiho svěrače projevily zvýšenými hodnotami jaterních

enzymů spojené s bolestí břicha u 8 pacientů, pankreatitidou u 1 pacienta a bolestí břicha se zvýšením

lipázy méně než na třínásobek horní hranice normy u 1 pacienta. Celkem 80 % (8/10) případů spasmu

Oddiho svěrače se projevilo během prvního týdne léčby. Všechny příhody ustoupily po přerušení

léčby přípravkem Truberzi a příznaky se obvykle zlepšily do následujícího dne. Všechny příhody

spasmu Oddiho svěrače se objevily u pacientů bez žlučníku. Proto je podávání eluxadolinu

kontraindikováno u této populace a také u pacientů s předchozími problémy se žlučovými cestami (viz

body 4.2, 4.3 a 4.4). Výskyt těchto příhod u pacientů s intaktními žlučovými cestami není možné

vyloučit.

Pankreatitida

V klinických studiích byly hlášeny další případy pankreatitidy, které nebyly spojeny se spasmem

Oddiho svěrače. Z 5 hlášených případů byly 3 spojeny s nadměrným užíváním alkoholu, 1 byl spojen

s výskytem žlučového bláta a v jednom případě pacient přerušil léčbu eluxadolinem 2 týdny před

nástupem symptomů.

Všechny příhody související s pankreatem, ať už byly spojeny se spasmem Oddiho svěrače nebo ne,

byly retrospektivně hodnoceny jako mírné, což znamenalo absenci orgánového selhání a místních

nebo systémových komplikací. Všechny příhody související s pankreatem ustoupily spolu

s normalizací hladiny lipázy po přerušení léčby eluxadolinem s tím, že 80 % (4/5) ustoupilo během

1 týdne od přerušení léčby (viz bod 4.4).

Starší pacienti

Z 1795 pacientů s IBS-D, kteří byli zařazeni do klinických studií s eluxadolinem a kteří dostávali

75 mg nebo 100 mg dvakrát denně, bylo 139 (7,7 %) ve věku nejméně 65 let, zatímco 15 (0,8 %) bylo

ve věku nejméně 75 let.

Došlo k celkovému zvýšení frekvence nežádoucích příhod u starší populace ve srovnání s pacienty

mladšími než 65 let, což bylo srovnatelné mezi všemi léčenými skupinami, včetně skupiny

s placebem. Frekvence závažných nežádoucích příhod, gastrointestinálních příhod a příhod vedoucích

k ukončení podávání se zdá být nižší pro dávku 75 mg ve srovnání s dávkou 100 mg. Proto je možné

dávku 75 mg dvakrát denně u této populace používat (viz bod 4.2 a 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Léčivý přípravek již není registrován

Příznaky

Jedna supraterapeutická perorální dávka eluxadolinu do 1000 mg a jedna intranazální dávka do

200 mg byly spojeny s vyšší incidencí nežádoucích účinků, než v případě jedné dávky 100 mg,

zejména účinků gastrointestinálních a z centrálního nervového systému. Předávkování eluxadolinem

může vést k příznakům plynoucím ze zvýšení intenzity známých farmakodynamických účinků

léčivého přípravku.

Léčba

V případě akutního předávkování je třeba pacienta pozorně sledovat a poskytovat mu dle potřeby

standardní podpůrnou léčbu. Je nutné zvážit provedení výplachu žaludku nebo podání živočišného

uhlí. Vzhledem k účinku eluxadolinu na opioidní receptory je třeba zvážit podávání antagonistů

opioidních

- receptorů, jako je naloxon. Za předpokladu krátkého poločasu naloxonu může být

opakované podání nutné. V případě podávání naloxonu mají být subjekty důkladně sledovány kvůli

návratu příznaků předávkování, které mohou znamenat potřebu opakované injekce naloxonu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidiaroika, ATC kód: A07DA06

Mechanismus účinku

Eluxadolin je lokálně působící, smíšený agonista opioidních

- receptorů (μOR) a antagonista

opioidních delta receptorů (δOR). Eluxadolin je také agonista opioidních kappa receptorů (κOR).

Vazebné afinity (Ki) eluxadolinu pro lidský μOR a δOR jsou 1.8 nM resp. 430 nM. Vazebná afinita

(Ki) eluxadolinu pro lidský κOR nebyla stanovena, nicméně Ki pro κOR mozečku morčat je 55 nM.

Eluxadolin interaguje u zvířat s opioidními receptory ve střevě.

Eluxadolin prokázal u zvířat účinnost na normalizaci průchodu gastrointestinálním traktem a defekaci

v různých modelech stresem indukované nebo pozánětlivé poruchy funkce gastrointestinálního traktu.

Eluxadolin má velmi nízkou perorální biologickou dostupnost a nepůsobí detekovatelné účinky

zprostředkované centrálním nervovým systémem (CNS), pokud se podává perorálně zvířatům

v účinných dávkách. Eluxadolin také na zvířecím modelu odvrací hyperalgické odpovědi akutní

kolitidou indukované viscerální bolesti

Farmakodynamické účinky

Vzhledem k omezené biologické dostupnosti je farmakodynamický účinek eluxadolinu založen

zejména na lokálním působení v gastrointestinálním traktu. Informace o chybění systémových

farmakodynamických účinků vychází z výsledků studie perorální náchylnosti k zneužívání

u rekreačních uživatelů opioidů, které ukázaly, že perorální dávky do 1000 mg nezpůsobovaly

významnou pupilární konstrikci nebo významné potěšení („liking“) z drogy. Studie náchylnosti

k zneužívání u intranasálně podaného eluxadolinu v dávce 100 mg a 200 mg ukázaly zvýšené

systémové koncentrace eluxadolinu, které vedly ke změnám průměru zornice, ale nebyly spojeny

s potěšením z drogy. U pacientů s IBS-D nebyly identifikovány žádné signály nežádoucích účinků

zprostředkovaných centrálním nervovým systémem. Tyto výsledky společně naznačují, že při

používání léčivého přípravku dle pokynů v terapeutických dávkách se nebudou u pacientů vyskytovat

závažné účinky na centrální nervový systém nebo nežádoucí účinky odpovídající zneužívání léku.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eluxadolinu u pacientů s IBS-D byla stanovena ve dvou randomizovaných,

multicentrických, mezinárodních, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (studie 1

a 2). Celkem bylo zařazeno 1282 pacientů ve studii 1 (IBS-3001) a 1146 pacientů ve studii 2 (IBS-

3002) a tito pacienti byli léčeni přípravkem Truberzi v dávce 75 mg a 100 mg nebo placebo dvakrát

denně. Celkem měli pacienti průměrný věk 45 let (rozsah 18 – 80 let s 10 % z nich alespoň ve věku 65

let a více), 66 % bylo žen, 86 % bělochů, 12 % černochů a 27 % Hispánců.

Všichni pacienti splnili kritéria Rome III pro IBS a museli splnit následující kritéria:

Léčivý přípravek již není registrován

průměr skóre nejhorších bolestí břicha (WAP, Worst Abdominal Pain) za posledních 24 hodin

> 3,0 na škále od 0 do 10 v průběhu týdne před randomizací,

skóre průměrné denní konzistence stolice (BSS, Bristol Stool Score) ≥ 5,5 a alespoň 5 dnů skóre

BSS ≥ 5 na škále od 1 do 7 v průběhu týdne před randomizací.

průměrné globální skóre příznaků > 2,0 na škále od 0 do 4 (0 odpovídá žádným příznakům, 1

odpovídá mírným příznakům, 2 odpovídá středním příznakům, 3 odpovídá závažným příznakům a 4

odpovídá velmi závažným příznakům) v průběhu týdne před randomizací.

Designy studií byly identické v průběhu prvních 26 týdnů. Studie 1 (IBS-3001) byla dále dvojitě

zaslepená po dobu dalších 26 týdnů za účelem hodnocení dlouhodobé bezpečnosti (celkem 52 týdnů

léčby) následované 2 týdny sledování. Studie 2 (IBS-3002) zahrnovala 4 týdny jednoduše zaslepeného

období s vysazením účinné látky a podáváním placeba po dokončení léčebného období trvajícího 26

týdnů.

Účinnost eluxadolinu byla hodnocena pomocí analýzy celkové odpovědi definované souběžným

zlepšením denního skóre WAP ≥ 30 % ve srovnání s výchozím týdenním průměrem A snížením skóre

BSS na < 5 po dobu minimálně 50 % dnů v rámci časového intervalu. Zlepšení globálních příznaků

IBS bylo hodnoceno na základě adekvátní odpovědi s úlevou jako cílový parametr definovaný

dosažením adekvátní úlevy od příznaků IBS v průběhu minimálně 50 % týdnů a globální odpovědi

příznaků jako cílového parametru definovaného denním hodnocením globálních příznaků jako žádné

nebo mírné v průběhu minimálně 50 % dnů. Výsledky pro cílové parametry byly založeny na

záznamech do elektronických denních diářů pacientů.

Výsledky účinnosti pro ≥ 50 % dnů s odpovědí (primární kompozitní cílový parametr) v průběhu

6 měsíců jsou uvedeny v tabulce 2. V obou studiích byl podíl pacientů, kteří byli kompozitní

respondéři, statisticky signifikantně vyšší ve skupině užívající přípravek Truberzi 100 mg dvakrát

denně než ve skupině užívající placebo.

Podíl pacientů, kteří měli adekvátní odpověď s úlevou, byl

v obou studiích statisticky signifikantně vyšší pro přípravek Truberzi 100 mg dvakrát denně než

u placeba v průběhu 6měsíčního intervalu. Podíl pacientů, kteří byli pro příznaky globálními

respondéry, byl ve studii 2 přípravku Truberzi 100 mg dvakrát denně statisticky signifikantně vyšší,

než u placeba v průběhu 6měsíčního intervalu a numericky vyšší než placebo ve studii 1. Nevyskytly

se žádné rozdíly v účinnosti dle pohlaví.

Tabulka 2: Výsledky účinnosti v randomizovaných klinických studiích

Studie 1 (IBS 3001)

Studie 2 (IBS 3002)

Truberzi

100 mg

n=426

Truberzi

75 mg

n=427

Placebo

n=427

Truberzi

100 mg

n=382

Truberzi

75 mg

n=381

Placebo

n=382

Kompozitní odpověď

Rozsah odpovědi

29 %

23 %

19 %

33 %

30 %

20 %

P hodnoty

< 0,001

0,112

< 0,001

0,001

Odpověď bolestí břicha

Rozsah odpovědi

47 %

45 %

43 %

50 %

48 %

45 %

P hodnoty

0,355

0,852

0,148

0,448

Odpověď BSS < 5

Rozsah odpovědi

34 %

28 %

24 %

40 %

34 %

24 %

P hodnoty

0,001

0,186

< 0,001

< 0,001

Odpověď s adekvátní

úlevou

Rozsah odpovědi

49,5 %

45,7 %

40,0 %

53,7 %

52,8 %

43,7 %

Léčivý přípravek již není registrován

P hodnoty

0,005

0,097

0,006

0,013

Globální odpověď

příznaků

Rozsah odpovědi

34,7 %

35,1 %

28,8 %

43,2 %

45,1 %

34,3 %

P hodnoty

0,063

0,048

0,012

0,002

Pro denní kompozitní odpověď se eluxadolin začal oddělovat od placeba krátce po zahájení léčby s

maximálním účinkem zaznamenaným ve 4. až 6. týdnu, který byl udržen v po celou dobu léčby. Podíl

pacientů, kteří byli kompozitní respondéři na eluxadolin v každém týdenním intervalu pro měsíce 1 až

6, byl dále v obou studiích fáze 3 vyšší než u placeba pro obě dávky, což ukazovalo, že je při

pokračující léčbě eluxadolinem účinnost udržována. Léčba eluxadolinem vedla také k významnému

zlepšení u pacientů, jejichž příznaky IBS-D nebyly před náborem adekvátně kontrolovány pomocí

loperamidu.

Když byl práh pro odpověď bolesti břicha zvýšen tak, že byl zlepšen ≥ 40 % nebo ≥ 50 % oproti

výchozí hodnotě v denní nejhorší bolesti břicha, byl podíl responderů pro bolesti břicha o 6-7 % vyšší

pro eluxadolin v dávce 100 mg dvakrát denně ve srovnání s placebem, což bylo pro souhrnná data

(studie 1 a studie 2) statisticky signifikantní (P ≤ 0,009). Pacienti, kteří dostávali eluxadolin, udávali

také významné snížení frekvence stolice a nadýmání ve srovnání s placebem, jak ukazují změny od

výchozí úrovně v denním odchodu stolice a nadýmání v týdnech 12 a 26. Pacienti, kteří dostávali

eluxadolin také udávali významné zvýšení počtu dnů bez nucení na stolici pro ≥ 50 % dnů bez nucení

a také ≥ 75 % dnů bez nucení. Eluxadolin také významně zvyšuje kvalitu života pacientů, o čemž

svědčí změna výchozích hodnot v IBS QOL dotazníku v týdnech 12 a 26.

Během 4 týdnů jednoduše zaslepeného období vysazení ve studii 2 (IBS-3002) nebyly pozorovány

žádné známky rebound průjmu nebo bolestí břicha.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky klinických studií

s přípravkem Truberzi u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s IBS-D (informace o použití

u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Systémová expozice eluxadolinu po perorálním podání je nízká a je v souladu s jeho lokálním

účinkem na gastrointestinální trakt. Léčivá látka má lineární farmakokinetiku bez kumulace při

opakovaném podávání dvakrát denně. Průměrný poločas plasmatické eliminace je 5 hodin s vyšší

variabilitou mezi subjekty. Eluxadolin je primárně odstraňován v nezměněné formě prostřednictvím

žlučového systému. Ledviny mají omezený význam při eliminaci. Eluxadolin není induktor/ inhibitor

hlavních enzymů CYP, má však určitý potenciál pro metabolismus založený na inaktivaci CYP3A4

Jde o substrát a inhibitor jaterního vychytávacího transportéru OATP1B1 a substrát pro jaterní efluxní

transportér MRP2. Porucha jater nebo souběžné podávání s cyklosporinem vede k významnému

zvýšení plazmatických koncentrací eluxadolinu.

Absorpce

Absolutní biologická dostupnost eluxadolinu nebyla stanovena, ale odhaduje se, že je nízká v důsledku

omezeného vstřebání a účinku prvního průchodu. Vstřebávání eluxadolinu bylo rychlé za podmínek

hladovění se střední hodnotou T

2 hodiny. Podávání eluxadolinu s jídlem s vysokým obsahem tuku

významně snižuje hodnotu C

(50 %) a AUC (60 %) bez jakéhokoliv vlivu na T

. Při podávání

více perorálních dávek dvakrát denně nedošlo ke kumulaci léčivé látky.

Distribuce

V populační farmakokinetické analýze byl odhadovaný zjevný distribuční objem eluxadolinu 27100

litrů. U zdravých subjektů byl eluxadolin středně (81 %) vázán na plazmatické proteiny.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/517539/2016

EMEA/H/C/004098

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Truberzi

eluxadolinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Truberzi. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Truberzi

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Truberzi, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Truberzi a k čemu se používá?

Truberzi je léčivý přípravek, který působí na zažívací systém. Používá se k léčbě dospělých se

syndromem dráždivého tračníku, kteří trpí průjmem. Syndrom dráždivého tračníku je dlouhodobé

onemocnění střev spojené s bolestí, nepříjemným pocitem v břiše, nadýmáním a poruchou

vyprazdňování.

Přípravek Truberzi obsahuje léčivou látku eluxadolin.

Jak se přípravek Truberzi používá?

Výdej přípravku Truberzi je vázán na lékařský předpis. Je k dispozici ve formě tablet obsahujících

75 mg nebo 100 mg eluxadolinu. Doporučená dávka je 100 mg užívaná každé ráno a večer s jídlem.

U pacientů, u kterých dojde k výskytu nepříjemných nežádoucích účinků, lze dávku snížit na 75 mg

každé ráno a večer.

Medicinal product no longer authorised

Truberzi

EMA/CHMP/517539/2016

strana 2/3

Jak přípravek Truberzi působí?

Léčivá látka přípravku Truberzi, eluxadolin, je opioidní receptorový agonista. To znamená, že se

naváže na opioidní receptory a působí jako přirozené opioidy v těle tak, že zklidní kontrakční vlny

v zažívacím systému. Jídlo tak přetrvává ve střevě déle, což zvyšuje vstřebávání tekutin a zmírňuje

průjem. Vzhledem k tomu, že se eluxadolin nevstřebává do krve a není distribuován do těla, jeho

účinky působí převážně ve střevě.

Jaké přínosy přípravku Truberzi byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Truberzi byl hodnocen ve dvou hlavních studiích zahrnujících více než 2 400 pacientů se

syndromem dráždivého tračníku, kteří trpěli průjmem. V obou studiích byl přípravek Truberzi

porovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) v rámci 26týdenní léčby, během níž si pacienti vedli

denní záznamy o příznacích syndromu dráždivého tračníku. Účinnost byla stanovena jako zmírnění

bolesti břicha o více než 30 % v kombinaci s vymizením velmi řídké stolice.

V první studii byla účinnost zaznamenána u 29 % (125 z 426) pacientů užívajících přípravek Truberzi

v dávkování 100 mg dvakrát denně ve srovnání s 19 % (81 z 427) pacientů užívajících placebo. Ve

druhé studii došlo ke zmírnění příznaků u 33 % (125 z 382) pacientů užívajících přípravek Truberzi

v dávkování 100 mg dvakrát denně ve srovnání s 20 % (77 z 382) pacientů užívajících placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Truberzi?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Truberzi (které mohou postihnout více než 5 osob ze 100)

jsou zácpa, nauzea (pocit nevolnosti) a bolest břicha. Závažnými nežádoucími účinky jsou

pankreatitida (zánět slinivky břišní) a spazmus Oddiho svěrače (bolestivé onemocnění, při kterém

dochází k přerušení odtoku žluči a trávicích šťáv do střeva). Úplný seznam nežádoucích účinků

přípravku Truberzi je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Truberzi se nesmí podávat pacientům s onemocněním jater, pacientům ohroženým rozvojem

pankreatitidy (například pacienti, kteří mají potíže se slinivkou nebo kteří konzumují nadměrné

množství alkoholu), pacientům s odstraněným žlučníkem nebo pacientům trpícím poruchou sekrece

žluči do střeva a pacientům se závažnou nebo dlouhodobou zácpou nebo zablokováním střeva.

Přípravek Truberzi se nesmí podávat pacientům léčeným skupinou léčivých přípravků známou jako

silné inhibitory OATP1B1 (jako je cyklosporin, což je léčivý přípravek působící na imunitní systém).

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Truberzi schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Truberzi jsou

mírné, avšak u pacientů, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku s průjmem, existuje nenaplněná

léčebná potřeba. Nežádoucí účinky se omezovaly především na zažívací systém a ve většině případů

byly mírné. Výbor tedy rozhodl, že přínosy přípravku Truberzi převyšují jeho rizika, a proto doporučil,

aby byl schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Truberzi?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Truberzi, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Medicinal product no longer authorised

Truberzi

EMA/CHMP/517539/2016

strana 3/3

Další informace o přípravku Truberzi

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Truberzi je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Truberzi naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Medicinal product no longer authorised

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace