Enerzair Breezhaler

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
indacaterol, glycopyrronium bromide, mometasone
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
R03AL
INN (Mezinárodní Name):
indacaterol, glycopyrronium bromide, mometasone
Terapeutické skupiny:
Léky na obstrukční onemocnění dýchacích cest,
Terapeutické oblasti:
Astma
Terapeutické indikace:
Enerzair Breezhaler is indicated as a maintenance treatment of asthma in adult patients not adequately controlled with a maintenance combination of a long acting beta2 agonist and a high dose of an inhaled corticosteroid who experienced one or more asthma exacerbations in the previous year.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/005061
Datum autorizace:
2020-07-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/005061

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

04-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

04-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Enerzair Breezhaler 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé

tobolce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje indacaterolum 150 mikrogramů (jako indacateroli acetas), glycopyrronii

bromidum 63 mikrogramů, odpovídající glycopyrronium 50 mikrogramů a mometasoni furoas

160 mikrogramů.

Jedna podaná dávka (dávka, která opouští náustek inhalátoru) obsahuje indacaterolum

114 mikrogramů (jako indacateroli acetas), glycopyrronii bromidum 58 mikrogramů, odpovídající

glycopyrronium 46 mikrogramů a mometasoni furoas 136 mikrogramů.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje 25 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce (prášek k inhalaci).

Tobolky se zeleným průhledným víčkem a nezbarveným průhledným tělem obsahujícím bílý prášek,

s produktovým kódem „IGM150-50-160“ vytištěným černě nad dvěma černými proužky na těle

tobolky a s produktovým logem vytištěným černě a obklopeným černým proužkem na víčku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Enerzair Breezhaler je indikován jako udržovací léčba astmatu u dospělých pacientů, kteří nejsou

adekvátně kontrolováni udržovací léčebnou kombinací dlouhodobě působícího beta

-agonisty a

vysokou dávkou inhalačního kortikosteroidu, kteří prodělali jednu nebo více exacerbací astmatu

v předchozím roce.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je inhalace obsahu jedné tobolky jednou denně.

Maximální doporučená dávka je 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů jednou denně.

Léčba by měla být podávána každý den ve stejnou dobu. Může být podávána bez ohledu na určitou

dobu dne. Pokud dojde k vynechání dávky, další dávka by měla být použita co nejdříve. Pacienti by

měli být poučeni, aby nepoužívali více než jednu dávku denně.

Zvláštní populace

Starší populace

U starších pacientů (65 let nebo starší) není třeba upravovat dávku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávku. U pacientů

s těžkou poruchou funkce ledvin nebo onemocněním ledvin v konečném stádiu vyžadujícím dialýzu je

třeba dbát opatrnosti (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávku. Údaje

o použití tohoto léčivého přípravku u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici, proto

se má u těchto pacientů používat pouze tehdy, když očekávaný přínos převáží potenciální riziko (viz

bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Enerzair Breezhaler u pediatrických pacientů do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Pouze k inhalačnímu podání. Tobolky se nesmí polykat.

Tobolky musí být podány pouze s použitím inhalátoru, který je součástí (viz bod 6.6) každého nového

předepsaného balení léku.

Pacienty je třeba poučit, jak léčivý přípravek správně používat. Pacientů, kteří nepozorují zlepšené

dýchání, je nutno se zeptat, zda léčivý přípravek namísto inhalace nepolykají.

Tobolky musí být vyjmuty z blistru pouze bezprostředně před použitím.

Po inhalaci by si pacienti měli vypláchnout svá ústa vodou a nepolykat ji (viz body 4.4 a 6.6).

Návod k použití tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Informace pro pacienty používající senzor pro Enerzair Breezhaler

Balení přípravku může obsahovat elektronický senzor, který se připojuje k bázi inhalátoru.

Senzor a aplikace nejsou potřebné pro podání léčivého přípravku pacientovi. Senzor a aplikace

nekontrolují nebo nezasahují do podání léčivého přípravku s použitím inhalátoru.

Předepisující lékař může prodiskutovat s pacientem, zda je použití senzoru a aplikace pro něj vhodné.

Pro detailní návod, jak používat senzor a aplikaci, viz Návod k použití v balení senzoru a aplikace.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zhoršení nemoci

Tento léčivý přípravek se nemá používat k léčbě příznaků akutního astmatu, včetně akutních epizod

bronchospasmu, pro které je potřeba krátkodobě působící bronchodilatans. Zvýšené používání

krátkodobě působících bronchodilatancií ke zmírnění příznaků signalizuje zhoršení kontroly astmatu

a pacienti by měli být vyšetřeni lékařem.

Pacienti by neměli vysazovat léčbu bez lékařského dozoru, protože příznaky se mohou po přerušení

léčby vrátit.

Doporučuje se léčbu tímto léčivým přípravkem nepřerušovat náhle. Pokud pacienti zjistí, že léčba není

účinná, měli by v léčbě pokračovat, ale musí vyhledat lékařskou pomoc. Zvýšené používání úlevových

bronchodilatancií ukazuje na zhoršení základního onemocnění a opravňuje k znovupřehodnocení

léčby. Náhlé a progresivní zhoršení příznaků astmatu je potenciálně život-ohrožující a pacient má

podstoupit neodkladné lékařské vyšetření.

Hypersenzitivita

Po podání tohoto léčivého přípravku byly pozorovány okamžité reakce z hypersenzitivity. Pokud se

objeví příznaky svědčící o alergických reakcích, zejména angioedém (včetně obtíží při dýchání nebo

polykání, otoků jazyka, rtů a tváře), kopřivka nebo kožní vyrážka, je nutné okamžitě přerušit léčbu

a zahájit alternativní léčbu.

Paradoxní bronchospasmus

Tak jako u jiné inhalační léčby, podání tohoto léčivého přípravku může vést k paradoxnímu

bronchospasmu, který může být život ohrožující. Proto pokud dojde k paradoxnímu bronchospasmu,

musí být léčba okamžitě přerušena a nahrazena alternativní léčbou.

Kardiovaskulární účinky

Podobně jako jiné léčivé přípravky obsahující beta

-adrenergní agonisty, může tento léčivý přípravek

vyvolat klinicky významné kardiovaskulární účinky u některých pacientů, měřitelné jako zrychlený

puls, zvýšený krevní tlak a/nebo jiné příznaky. Pokud se takové účinky objeví, může být nutné léčbu

přerušit.

Při podávání tohoto léčivého přípravku je nutná opatrnost u pacientů s kardiovaskulárními poruchami

(onemocnění koronárních tepen, akutní infarkt myokardu, srdeční arytmie, hypertenze), konvulzivními

onemocněními nebo thyreotoxikózou, a u pacientů, kteří reagují neobvykle na beta

-adrenergní

agonisty.

Pacienti s nestabilní ischemickou chorobou srdeční, anamnézou infarktu myokardu v posledních

12 měsících, levostranným srdečním selháním stupně III/IV podle klasifikace New York Heart

Association (NYHA), arytmií, nekontrolovanou hypertenzí, cerebrovaskulárním onemocněním nebo

syndromem prodlouženého QT intervalu v anamnéze a pacienti léčení léčivými přípravky, u kterých je

známo, že prodlužují QTc interval, byli vyřazeni ze studií z klinického výzkumného programu

s indakaterolem/glykopyrroniem/mometason-furoátem. Bezpečnostní výsledky u těchto populací jsou

proto považovány za neznámé.

Zatímco u beta

-adrenergních agonistů bylo hlášeno, že způsobují elektrokardiografické (EKG)

změny, jako jsou oploštění vlny T, prodloužení QT intervalu a deprese úseku ST, klinický význam

těchto pozorování není znám.

Dlouhodobě působící beta

-adrenergní agonisté (LABA) nebo kombinované přípravky obsahující

LABA, jako např. Enerzair Breezhaler, by proto měly být používány s opatrností u pacientů se

známým nebo suspektním prodloužením QT intervalu, nebo u těch, kteří jsou současně léčeni

léčivými přípravky ovlivňujícími QT interval.

Hypokalemie způsobená beta-agonisty

Beta

-adrenergní agonisté mohou u některých pacientů způsobit významnou hypokalemii, která je

schopná vyvolat nežádoucí kardiovaskulární účinky. Pokles sérového draslíku je obvykle přechodný,

nevyžadující jeho suplementaci. U pacientů s těžkým astmatem může být hypokalemie potencována

hypoxií a současnou léčbou, což může zvýšit náchylnost k srdečním arytmiím (viz bod 4.5).

Klinicky významné projevy hypokalemie nebyly v klinických studiích

s indakaterolem/glykopyrroniem/mometason-furoátem v doporučené terapeutické dávce pozorovány.

Hyperglykemie

Inhalace vysokých dávek beta

-adrenergních agonistů a kortikosteroidů může zvýšit hladiny glukózy

v plazmě. U diabetických pacientů je nutné po zahájení léčby mnohem bedlivěji monitorovat glukózu

v plazmě.

Tento léčivý přípravek nebyl zkoumán u pacientů s diabetes mellitus 1. typu nebo nekontrolovaným

diabetes mellitus 2. typu.

Anticholinergní účinek spojený s glykopyrroniem

Podobně jako jiné anticholinergní léčivé přípravky by měl být tento léčivý přípravek používán

s opatrností u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem nebo urinární retencí.

Pacienti by měli být poučeni o známkách a příznacích akutního glaukomu s uzavřeným úhlem

a o přerušení léčby, a měli by bezodkladně kontaktovat svého lékaře, pokud se některé z těchto

známek a příznaků projeví.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (odhadovaný stupeň glomerulární filtrace

pod 30 ml/min/1,73 m

), včetně pacientů s onemocněním ledvin v konečném stádiu vyžadujícím

dialýzu je třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.2 a 5.2).

Prevence orofaryngeálních infekcí

Pro snížení rizika orofaryngeální kandidové infekce je pacientům po inhalaci předepsané dávky

doporučeno si vypláchnout ústa nebo vykloktat vodou bez jejího polykání nebo si vyčistit zuby.

Systémové účinky kortikosteroidů

Mohou se objevit systémové účinky inhalačních kortikosteroidů, zvláště při vysokých dávkách

předepisovaných pro dlouhodobá období. Výskyt těchto účinků je mnohem méně pravděpodobný než

u perorálních kortikosteroidů a může se lišit u individuálních pacientů a mezi různými

kortikosteroidními přípravky

Možné systémové účinky mohou zahrnovat Cushingův syndrom, Cushingoidní vzhled, adrenální

supresi, růstovou retardaci u dětí a dospívajících, snížení minerální kostní denzity, katarakty, glaukom,

a vzácněji řadu psychologických nebo behaviorálních účinků zahrnujících psychomotorickou

hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkost, depresi nebo agresivitu (zvláště u dětí). Proto je důležité, aby

byla dávka inhalačních kortikosteroidů titrována na co nejnižší dávku, při které je zachována účinná

kontrola astmatu.

Při systémovém nebo topickém (včetně intranazálního, inhalačního a intraokulárního) použití

kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. U pacientů s přítomnými příznaky, jako např.

rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, by mělo být zváženo odeslání k očnímu lékaři, aby se

vyšetřily možné příčiny poruchy zraku, které mohou zahrnovat kataraktu, glaukom nebo vzácná

onemocnění, jako např. centrální serózní chorioretinopatii (CSCR), která byla hlášena po použití

systémových a topických kortikosteroidů.

Tento léčivý přípravek je třeba podávat s opatrností u pacientů s plicní tuberkulózou nebo u pacientů

s chronickými nebo neléčenými infekcemi.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné specifické studie interakcí s indakaterolem/glykopyrroniem/mometason-

furoátem. Informace o možnosti vyvolat interakce vycházejí ze schopnosti každé komponenty vyvolat

interakce v rámci monoterapie.

Léčivé přípravky prodlužující QTc interval

Podobně jako ostatní léčivé přípravky obsahující beta

-adrenergní agonisty, je třeba podávat tento

léčivý přípravek opatrně u pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy, tricyklickými

antidepresivy nebo léčivými přípravky prodlužujícími QT interval, jelikož jakýkoli účinek těchto léků

na QT interval může být potencován. Léčivé přípravky se známým účinkem prodlužujícím QT interval

mohou zvýšit riziko komorové arytmie (viz body 4.4 a 5.1).

Hypokalemická léčba

Souběžná hypokalemická léčba methylxantinovými deriváty, steroidy nebo diuretiky nešetřícími

draslík může potencovat možný hypokalemický účinek beta

-adrenergních agonistů (viz bod 4.4).

Beta-adrenergní blokátory

Beta-adrenergní blokátory mohou oslabit nebo antagonizovat účinek beta

-adrenergních agonistů.

Proto nemá být tento léčivý přípravek podáván společně s beta-adrenergními blokátory, ledaže zde

jsou přesvědčivé důvody pro jejich použití. V případě potřeby by měly být preferovány

kardioselektivní beta-adrenergní blokátory, ačkoli i ty by měly být podávány s opatrností.

Interakce s inhibitory CYP3A4 a P-glykoproteinu

Inhibice CYP3A4 a P-glykoproteinu (P-gp) nemá žádný vliv na bezpečnost terapeutických dávek

přípravku Enerzair Breezhaler.

Inhibice klíčových součástí eliminace indakaterolu (CYP3A4 a P-gp) nebo eliminace mometason-

furoátu (CYP3A4) zvyšuje systémovou expozici indakaterolu nebo mometason-furoátu

až na dvojnásobek.

Kvůli velmi nízkým plazmatickým koncentracím dosaženým po inhalování dávky jsou klinicky

významné interakce s mometason-furoátem nepravděpodobné. Nicméně zde může být možnost

zvýšení systémové expozice mometason-furoátu, pokud jsou silné inhibitory CYP3A4 (například

ketokonazol, itrakonazol, nelfinavir, ritonavir, kobicistat) podány souběžně.

Cimetidin nebo jiné inhibitory transportu organického kationtu

V klinických studiích u zdravých dobrovolníků zvyšoval cimetidin, inhibitor transportu organického

kationtu, u kterého se předpokládá, že se podílí na renální exkreci glykopyrronia, celkovou expozici

(AUC) glykopyrronia o 22 % a snižoval vylučování ledvinami o 23 %. Na základě velikosti těchto

změn se neočekává žádná klinicky relevantní léková interakce, když se glykopyrronium podává

společně s cimetidinem nebo jinými inhibitory transportu organického kationtu.

Ostatní dlouhodobě působící antimuskarinika a dlouhodobě působící beta

-adrenergní agonisté

Společné podání tohoto léčivého přípravku s ostatními léčivými přípravky obsahujícími dlouhodobě

působící muskarinové antagonisty nebo dlouhodobě působící beta

-adrenergní agonisty nebylo

studováno a není doporučeno, protože to může potencovat nežádoucí účinky (viz body 4.8 a 4.9).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje z používání přípravku Enerzair Breezhaler nebo jeho

individuálních složek (indakaterolu, glykopyrronia a mometason-furoátu) u těhotných žen

ke stanovení, zda je přítomné riziko.

Následně po subkutánním nebo inhalačním podání nebyly indakaterol a glykopyrronium teratogenní

u potkanů a králíků, v uvedeném pořadí (viz bod 5.3). Ve zvířecích reprodukčních studiích s březíma

myšima, potkany a králíky, vyvolal mometason-furoát zvýšený výskyt fetálních malformací a snížené

přežívání a růst plodu.

Jako ostatní léčivé přípravky obsahující beta

-adrenergní agonisty, indakaterol může inhibovat porod

v důsledku relaxačního účinku na hladké svalstvo dělohy.

Tento léčivý přípravek může být použit během těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný přínos

pro pacientku ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Kojení

Není k dispozici žádná informace ohledně přítomnosti indakaterolu, glykopyrronia nebo mometason-

furoátu v lidském mléce, ohledně účinku na kojené dítě nebo účinku na tvorbu mléka. Ostatní

inhalační kortikosteroidy podobné mometason-furoátu přestupují do lidského mléka. Indakaterol,

glykopyrronium a mometason-furoát byly detekovány v mléce kojících potkanů. Glykopyrronium

dosáhlo až 10násobně vyšších koncentrací v mléce kojících potkanů než v krvi samic

po intravenózním podání.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit léčbu.

Fertilita

Reprodukční studie a další data u zvířat nenaznačují ovlivnění fertility u mužského ani ženského

pohlaví.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky během 52 týdnů byly astma (exacerbace) (41,8

%), nazofaryngitida

(10,9 %), infekce horního respiračního traktu (5,6 %) a bolest hlavy (4,2 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle systémově-orgánové klasifikace MedDRA (Tabulka 1). Četnost

nežádoucích účinků je stanovena na základě studie IRIDIUM. V každé systémově-orgánové třídě jsou

nežádoucí účinky řazeny podle četnosti tak, že nejčastější nežádoucí účinek je na prvním místě.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnost přiřazená

ke každému nežádoucímu účinku je založena na následujících kategoriích (CIOMS III): velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 to <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000).

Tabulka 1

Nežádoucí účinky

Systémově-orgánová klasifikace

Nežádoucí účinky

Frekvence

výskytu

Infekce a infestace

Nazofaryngitida

Velmi časté

Infekce horního respiračního

traktu

Časté

Kandidóza*

Časté

Infekce močového ústrojí*

Časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita*

Časté

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperglykemie*

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy*

Časté

Poruchy oka

Katarakta (šedý zákal)

Méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie*

Časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Astma (exacerbace)

Velmi časté

Orofaryngeální bolest*

Časté

Kašel

Časté

Dysfonie

Časté

Gastrointestinální poruchy

Gastroenteritida*

Časté

Sucho v ústech*

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka*

Méně časté

Pruritus*

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Muskuloskeletální bolest*

Časté

Svalové křeče

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pyrexie

Časté

Označuje skupinu preferovaných názvů (PTs):

1 Orální kandidóza, orofaryngeální kandidóza.

2 Asymptomatická bakteriurie, bakteriurie, cystitida, uretritida, infekce močového ústrojí, virová infekce

močového ústrojí.

3 Léková vyrážka, léková hypersenzitivita, hypersenzitivita, vyrážka, svědivá vyrážka, kopřivka.

4 Zvýšená glukóza v krvi, hyperglykemie.

5 Bolest hlavy, tenzní bolest hlavy.

6 Sinusová tachykardie, supraventrikulární tachykardie, tachykardie.

7 Odynofagie, orofaryngeální potíže, orofaryngeální bolest, podráždění hrdla.

8 Chronická gastritida, enteritida, gastritida, gastroenteritida, gastrointestinální zánět.

9 Sucho v ústech, sucho v hrdle.

10 Léková vyrážka, vyrážka, papulózní vyrážka, svědivá vyrážka.

11 Svědění očí, pruritus, genitální pruritus.

12 Bolest v zádech, muskuloskeletální bolest na hrudníku, muskuloskeletální bolest, myalgie, bolest krku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případech podezření na předávkování by měla být přijata obecná podpůrná opatření a zahájena

symptomatická léčba.

Předávkování bude pravděpodobně vyvolávat známky, příznaky nebo nežádoucí účinky spojené

s farmakologickým účinkem individuálních složek přípravku (např. tachykardii, tremor, palpitace,

bolest hlavy, nauzeu, zvracení, ospalost, komorové arytmie, metabolickou acidózu, hypokalemii,

hyperglykemii, zvýšený nitrooční tlak [způsobující bolest, poruchy vidění nebo zčervenání oka], zácpu

nebo potíže při močení, potlačení funkce hypotalamo-hypofyzární adrenální osy).

Použití kardioselektivních beta-blokátorů může být zváženo pro léčbu beta

-adrenergních účinků, ale

pouze pod dohledem lékaře a s velkou opatrností, protože použití beta-adrenergních blokátorů může

vyvolat bronchospazmus. V závažných případech by měli být pacienti hospitalizováni.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest,

adrenergika v kombinaci s anticholinergiky, včetně trojité kombinace s kortikosteroidy, ATC kód:

R03AL12

Mechanismus účinku

Tento léčivý přípravek je kombinace indakaterolu, dlouhodobě působícího beta

-adrenergního

agonisty (LABA), glykopyrronia, dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů

(LAMA) a mometason-furoátu, inhalačního syntetického kortikosteroidu (ICS).

Indakaterol

Farmakologické účinky beta

-adrenoreceptorových agonistů, včetně indakaterolu, jsou alespoň zčásti

přičitatelné zvýšeným hladinám cyklického 3’, 5’-adenosin monofosfátu (cyklický AMP), který

zůsobuje relaxaci bronchiální hladké svaloviny.

Při inhalaci působí indakaterol lokálně v plicích jako bronchodilatátor. Indakaterol je částečný

agonista beta

-adrenergních receptorů u člověka účinkující v nanomolárním množství. V izolovaném

lidském bronchu má indakaterol rychlý nástup a dlouhé trvání účinku.

Ačkoli jsou beta

-adrenergní receptory predominantní v bronchiální hladké svalovině

a beta

-adrenergní receptory jsou predominantní v lidském srdci, beta

-adrenergní receptory se

vyskytují i v lidském srdci a představují 10-50 % celkového množství adrenergních receptorů.

Glykopyrronium

Glykopyrronium působí tak, že blokuje bronchokonstrikční působení acetylcholinu na hladké svalové

buňky v dýchacích cestách, čímž dilatuje dýchací cesty. Glykopyrronium bromid je antagonista

muskarinového receptoru s vysokou afinitou. Ve studiích vazebné kompetice prokázal 4násobnou až

5násobnou selektivitu pro lidské receptory M3 a M1 nad lidským receptorem M2. Má rychlý nástup

účinku, což bylo prokázáno pozorovanými kinetickými parametry receptorové asociace/disociace

a nástupem účinku po inhalaci v klinických studiích. Dlouhé trvání účinku může být zčásti

přisuzováno trvalým lékovým koncentracím v plicích, jak bylo reflektováno prodlouženým

terminálním poločasem vylučování glykopyrronia po inhalaci inhalátorem na rozdíl od poločasu

po intravenózním podání (viz bod 5.2).

Mometason-furoát

Mometason-furoát je syntetický kortikosteroid s vysokou afinitou pro glukokortikoidní receptory

a lokálními protizánětlivými vlastnostmi. Mometason-furoát

in vitro

inhibuje uvolnění leukotrienů

z leukocytů u alergických pacientů. Mometason-furoát v buněčné kultuře prokázal vysokou účinnost

v inhibici syntézy a uvolnění IL-1, IL-5, IL-6 a TNF-alfa. Je to také silný inhibitor produkce

leukotrienů a produkce Th2 cytokinů IL-4 a IL-5 z lidských CD4+ T-buněk.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamický profil odpovědi tohoto léčivého přípravku je charakterizován rychlým nástupem

účinku do 5 minut po podání dávky a trvalým účinkem po dobu 24-hodinového dávkovacího intervalu.

Profil farmakodynamické odpovědi je dále charakterizován zvýšením průměrného vrcholu usilovně

vydechnutého objemu za 1. sekundu (FEV

) 172 ml po podání

indakaterolu/glykopyrronia/mometason-furoátu 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů

jednou denně v porovnání se salmeterol/flutikasonem 50 mikrogramů/500 mikrogramů dvakrát denně.

V průběhu času nebyla pozorována žádná tachyfylaxe v přínosech pro plicní funkce po podání

přípravku Enerzair Breezhaler.

QTc interval

Účinek tohoto léčivého přípravku na QT

interval ve studii s průběžným měřením QT (TQT) nebyl

stanoven. U mometason-furoátu není známo, že by prodlužoval QTc interval.

Klinická účinnost a bezpečnost

Srovnání přípravku Enerzair Breezhaler s fixními kombinacemi LABA/ICS

Bezpečnost a účinnost přípravku Enerzair Breezhaler u dospělých pacientů s přetrvávajícím astmatem

byla posouzena v randomizované, dvojitě-zaslepené studii fáze III (IRIDIUM). Studie IRIDIUM byla

52týdenní studie hodnotící Enerzair Breezhaler 114 mikrogramů/46 mikrogramů/68 mikrogramů

jednou denně (n=620) a 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů jednou denně (n=619)

v porovnání s indakaterolem/mometason-furoátem 125 mikrogramů/127,5 mikrogramů jednou denně

(n=617) a 125 mikrogramů/260 mikrogramů jednou denně (n=618), v uvedeném pořadí. Třetí aktivní

kontrolní rameno zahrnovalo pacienty léčené salmeterol/flutikason-propionátem

50 mikrogramů/500 mikrogramů dvakrát denně (n=618). U všech pacientů bylo požadováno, aby měli

příznaky astmatu (ACQ-7 skóre ≥1,5) a byli na udržovací terapii astmatu s užíváním kombinované

terapie střední nebo vysoké dávky inhalačních syntetických kortikosteroidů (ICS) a LABA po dobu

alespoň 3 měsíců před vstupem do studie. Průměrný věk byl 52,2 roků. Ve screeningu hlásilo 99,9 %

pacientů exacerbaci v anamnéze v minulém roce. Při vstupu do studie byly nejčastěji hlášenými léky

na astma střední dávka ICS v kombinaci s LABA (62,6 %) a vysoká dávka ICS v kombinaci s LABA

(36,7 %).

Primárním cílem studie bylo prokázat

superioritu

buď přípravku Enerzair Breezhaler

114 mikrogramů/46 mikrogramů/68 mikrogramů jednou denně nad indakaterol/mometason-furoátem

125 mikrogramů/127,5 mikrogramů jednou denně nebo přípravku Enerzair Breezhaler

114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů jednou denně nad indakaterol/mometason-furoátem

125 mikrogramů/260 mikrogramů jednou denně v podmínkách trough FEV

v týdnu 26.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Enerzair Breezhaler 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé

tobolce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje indacaterolum 150 mikrogramů (jako indacateroli acetas), glycopyrronii

bromidum 63 mikrogramů, odpovídající glycopyrronium 50 mikrogramů a mometasoni furoas

160 mikrogramů.

Jedna podaná dávka (dávka, která opouští náustek inhalátoru) obsahuje indacaterolum

114 mikrogramů (jako indacateroli acetas), glycopyrronii bromidum 58 mikrogramů, odpovídající

glycopyrronium 46 mikrogramů a mometasoni furoas 136 mikrogramů.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tobolka obsahuje 25 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce (prášek k inhalaci).

Tobolky se zeleným průhledným víčkem a nezbarveným průhledným tělem obsahujícím bílý prášek,

s produktovým kódem „IGM150-50-160“ vytištěným černě nad dvěma černými proužky na těle

tobolky a s produktovým logem vytištěným černě a obklopeným černým proužkem na víčku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Enerzair Breezhaler je indikován jako udržovací léčba astmatu u dospělých pacientů, kteří nejsou

adekvátně kontrolováni udržovací léčebnou kombinací dlouhodobě působícího beta

-agonisty a

vysokou dávkou inhalačního kortikosteroidu, kteří prodělali jednu nebo více exacerbací astmatu

v předchozím roce.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je inhalace obsahu jedné tobolky jednou denně.

Maximální doporučená dávka je 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů jednou denně.

Léčba by měla být podávána každý den ve stejnou dobu. Může být podávána bez ohledu na určitou

dobu dne. Pokud dojde k vynechání dávky, další dávka by měla být použita co nejdříve. Pacienti by

měli být poučeni, aby nepoužívali více než jednu dávku denně.

Zvláštní populace

Starší populace

U starších pacientů (65 let nebo starší) není třeba upravovat dávku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávku. U pacientů

s těžkou poruchou funkce ledvin nebo onemocněním ledvin v konečném stádiu vyžadujícím dialýzu je

třeba dbát opatrnosti (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávku. Údaje

o použití tohoto léčivého přípravku u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici, proto

se má u těchto pacientů používat pouze tehdy, když očekávaný přínos převáží potenciální riziko (viz

bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Enerzair Breezhaler u pediatrických pacientů do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Pouze k inhalačnímu podání. Tobolky se nesmí polykat.

Tobolky musí být podány pouze s použitím inhalátoru, který je součástí (viz bod 6.6) každého nového

předepsaného balení léku.

Pacienty je třeba poučit, jak léčivý přípravek správně používat. Pacientů, kteří nepozorují zlepšené

dýchání, je nutno se zeptat, zda léčivý přípravek namísto inhalace nepolykají.

Tobolky musí být vyjmuty z blistru pouze bezprostředně před použitím.

Po inhalaci by si pacienti měli vypláchnout svá ústa vodou a nepolykat ji (viz body 4.4 a 6.6).

Návod k použití tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Informace pro pacienty používající senzor pro Enerzair Breezhaler

Balení přípravku může obsahovat elektronický senzor, který se připojuje k bázi inhalátoru.

Senzor a aplikace nejsou potřebné pro podání léčivého přípravku pacientovi. Senzor a aplikace

nekontrolují nebo nezasahují do podání léčivého přípravku s použitím inhalátoru.

Předepisující lékař může prodiskutovat s pacientem, zda je použití senzoru a aplikace pro něj vhodné.

Pro detailní návod, jak používat senzor a aplikaci, viz Návod k použití v balení senzoru a aplikace.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zhoršení nemoci

Tento léčivý přípravek se nemá používat k léčbě příznaků akutního astmatu, včetně akutních epizod

bronchospasmu, pro které je potřeba krátkodobě působící bronchodilatans. Zvýšené používání

krátkodobě působících bronchodilatancií ke zmírnění příznaků signalizuje zhoršení kontroly astmatu

a pacienti by měli být vyšetřeni lékařem.

Pacienti by neměli vysazovat léčbu bez lékařského dozoru, protože příznaky se mohou po přerušení

léčby vrátit.

Doporučuje se léčbu tímto léčivým přípravkem nepřerušovat náhle. Pokud pacienti zjistí, že léčba není

účinná, měli by v léčbě pokračovat, ale musí vyhledat lékařskou pomoc. Zvýšené používání úlevových

bronchodilatancií ukazuje na zhoršení základního onemocnění a opravňuje k znovupřehodnocení

léčby. Náhlé a progresivní zhoršení příznaků astmatu je potenciálně život-ohrožující a pacient má

podstoupit neodkladné lékařské vyšetření.

Hypersenzitivita

Po podání tohoto léčivého přípravku byly pozorovány okamžité reakce z hypersenzitivity. Pokud se

objeví příznaky svědčící o alergických reakcích, zejména angioedém (včetně obtíží při dýchání nebo

polykání, otoků jazyka, rtů a tváře), kopřivka nebo kožní vyrážka, je nutné okamžitě přerušit léčbu

a zahájit alternativní léčbu.

Paradoxní bronchospasmus

Tak jako u jiné inhalační léčby, podání tohoto léčivého přípravku může vést k paradoxnímu

bronchospasmu, který může být život ohrožující. Proto pokud dojde k paradoxnímu bronchospasmu,

musí být léčba okamžitě přerušena a nahrazena alternativní léčbou.

Kardiovaskulární účinky

Podobně jako jiné léčivé přípravky obsahující beta

-adrenergní agonisty, může tento léčivý přípravek

vyvolat klinicky významné kardiovaskulární účinky u některých pacientů, měřitelné jako zrychlený

puls, zvýšený krevní tlak a/nebo jiné příznaky. Pokud se takové účinky objeví, může být nutné léčbu

přerušit.

Při podávání tohoto léčivého přípravku je nutná opatrnost u pacientů s kardiovaskulárními poruchami

(onemocnění koronárních tepen, akutní infarkt myokardu, srdeční arytmie, hypertenze), konvulzivními

onemocněními nebo thyreotoxikózou, a u pacientů, kteří reagují neobvykle na beta

-adrenergní

agonisty.

Pacienti s nestabilní ischemickou chorobou srdeční, anamnézou infarktu myokardu v posledních

12 měsících, levostranným srdečním selháním stupně III/IV podle klasifikace New York Heart

Association (NYHA), arytmií, nekontrolovanou hypertenzí, cerebrovaskulárním onemocněním nebo

syndromem prodlouženého QT intervalu v anamnéze a pacienti léčení léčivými přípravky, u kterých je

známo, že prodlužují QTc interval, byli vyřazeni ze studií z klinického výzkumného programu

s indakaterolem/glykopyrroniem/mometason-furoátem. Bezpečnostní výsledky u těchto populací jsou

proto považovány za neznámé.

Zatímco u beta

-adrenergních agonistů bylo hlášeno, že způsobují elektrokardiografické (EKG)

změny, jako jsou oploštění vlny T, prodloužení QT intervalu a deprese úseku ST, klinický význam

těchto pozorování není znám.

Dlouhodobě působící beta

-adrenergní agonisté (LABA) nebo kombinované přípravky obsahující

LABA, jako např. Enerzair Breezhaler, by proto měly být používány s opatrností u pacientů se

známým nebo suspektním prodloužením QT intervalu, nebo u těch, kteří jsou současně léčeni

léčivými přípravky ovlivňujícími QT interval.

Hypokalemie způsobená beta-agonisty

Beta

-adrenergní agonisté mohou u některých pacientů způsobit významnou hypokalemii, která je

schopná vyvolat nežádoucí kardiovaskulární účinky. Pokles sérového draslíku je obvykle přechodný,

nevyžadující jeho suplementaci. U pacientů s těžkým astmatem může být hypokalemie potencována

hypoxií a současnou léčbou, což může zvýšit náchylnost k srdečním arytmiím (viz bod 4.5).

Klinicky významné projevy hypokalemie nebyly v klinických studiích

s indakaterolem/glykopyrroniem/mometason-furoátem v doporučené terapeutické dávce pozorovány.

Hyperglykemie

Inhalace vysokých dávek beta

-adrenergních agonistů a kortikosteroidů může zvýšit hladiny glukózy

v plazmě. U diabetických pacientů je nutné po zahájení léčby mnohem bedlivěji monitorovat glukózu

v plazmě.

Tento léčivý přípravek nebyl zkoumán u pacientů s diabetes mellitus 1. typu nebo nekontrolovaným

diabetes mellitus 2. typu.

Anticholinergní účinek spojený s glykopyrroniem

Podobně jako jiné anticholinergní léčivé přípravky by měl být tento léčivý přípravek používán

s opatrností u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem nebo urinární retencí.

Pacienti by měli být poučeni o známkách a příznacích akutního glaukomu s uzavřeným úhlem

a o přerušení léčby, a měli by bezodkladně kontaktovat svého lékaře, pokud se některé z těchto

známek a příznaků projeví.

Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (odhadovaný stupeň glomerulární filtrace

pod 30 ml/min/1,73 m

), včetně pacientů s onemocněním ledvin v konečném stádiu vyžadujícím

dialýzu je třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.2 a 5.2).

Prevence orofaryngeálních infekcí

Pro snížení rizika orofaryngeální kandidové infekce je pacientům po inhalaci předepsané dávky

doporučeno si vypláchnout ústa nebo vykloktat vodou bez jejího polykání nebo si vyčistit zuby.

Systémové účinky kortikosteroidů

Mohou se objevit systémové účinky inhalačních kortikosteroidů, zvláště při vysokých dávkách

předepisovaných pro dlouhodobá období. Výskyt těchto účinků je mnohem méně pravděpodobný než

u perorálních kortikosteroidů a může se lišit u individuálních pacientů a mezi různými

kortikosteroidními přípravky

Možné systémové účinky mohou zahrnovat Cushingův syndrom, Cushingoidní vzhled, adrenální

supresi, růstovou retardaci u dětí a dospívajících, snížení minerální kostní denzity, katarakty, glaukom,

a vzácněji řadu psychologických nebo behaviorálních účinků zahrnujících psychomotorickou

hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkost, depresi nebo agresivitu (zvláště u dětí). Proto je důležité, aby

byla dávka inhalačních kortikosteroidů titrována na co nejnižší dávku, při které je zachována účinná

kontrola astmatu.

Při systémovém nebo topickém (včetně intranazálního, inhalačního a intraokulárního) použití

kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. U pacientů s přítomnými příznaky, jako např.

rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, by mělo být zváženo odeslání k očnímu lékaři, aby se

vyšetřily možné příčiny poruchy zraku, které mohou zahrnovat kataraktu, glaukom nebo vzácná

onemocnění, jako např. centrální serózní chorioretinopatii (CSCR), která byla hlášena po použití

systémových a topických kortikosteroidů.

Tento léčivý přípravek je třeba podávat s opatrností u pacientů s plicní tuberkulózou nebo u pacientů

s chronickými nebo neléčenými infekcemi.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné specifické studie interakcí s indakaterolem/glykopyrroniem/mometason-

furoátem. Informace o možnosti vyvolat interakce vycházejí ze schopnosti každé komponenty vyvolat

interakce v rámci monoterapie.

Léčivé přípravky prodlužující QTc interval

Podobně jako ostatní léčivé přípravky obsahující beta

-adrenergní agonisty, je třeba podávat tento

léčivý přípravek opatrně u pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy, tricyklickými

antidepresivy nebo léčivými přípravky prodlužujícími QT interval, jelikož jakýkoli účinek těchto léků

na QT interval může být potencován. Léčivé přípravky se známým účinkem prodlužujícím QT interval

mohou zvýšit riziko komorové arytmie (viz body 4.4 a 5.1).

Hypokalemická léčba

Souběžná hypokalemická léčba methylxantinovými deriváty, steroidy nebo diuretiky nešetřícími

draslík může potencovat možný hypokalemický účinek beta

-adrenergních agonistů (viz bod 4.4).

Beta-adrenergní blokátory

Beta-adrenergní blokátory mohou oslabit nebo antagonizovat účinek beta

-adrenergních agonistů.

Proto nemá být tento léčivý přípravek podáván společně s beta-adrenergními blokátory, ledaže zde

jsou přesvědčivé důvody pro jejich použití. V případě potřeby by měly být preferovány

kardioselektivní beta-adrenergní blokátory, ačkoli i ty by měly být podávány s opatrností.

Interakce s inhibitory CYP3A4 a P-glykoproteinu

Inhibice CYP3A4 a P-glykoproteinu (P-gp) nemá žádný vliv na bezpečnost terapeutických dávek

přípravku Enerzair Breezhaler.

Inhibice klíčových součástí eliminace indakaterolu (CYP3A4 a P-gp) nebo eliminace mometason-

furoátu (CYP3A4) zvyšuje systémovou expozici indakaterolu nebo mometason-furoátu

až na dvojnásobek.

Kvůli velmi nízkým plazmatickým koncentracím dosaženým po inhalování dávky jsou klinicky

významné interakce s mometason-furoátem nepravděpodobné. Nicméně zde může být možnost

zvýšení systémové expozice mometason-furoátu, pokud jsou silné inhibitory CYP3A4 (například

ketokonazol, itrakonazol, nelfinavir, ritonavir, kobicistat) podány souběžně.

Cimetidin nebo jiné inhibitory transportu organického kationtu

V klinických studiích u zdravých dobrovolníků zvyšoval cimetidin, inhibitor transportu organického

kationtu, u kterého se předpokládá, že se podílí na renální exkreci glykopyrronia, celkovou expozici

(AUC) glykopyrronia o 22 % a snižoval vylučování ledvinami o 23 %. Na základě velikosti těchto

změn se neočekává žádná klinicky relevantní léková interakce, když se glykopyrronium podává

společně s cimetidinem nebo jinými inhibitory transportu organického kationtu.

Ostatní dlouhodobě působící antimuskarinika a dlouhodobě působící beta

-adrenergní agonisté

Společné podání tohoto léčivého přípravku s ostatními léčivými přípravky obsahujícími dlouhodobě

působící muskarinové antagonisty nebo dlouhodobě působící beta

-adrenergní agonisty nebylo

studováno a není doporučeno, protože to může potencovat nežádoucí účinky (viz body 4.8 a 4.9).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje z používání přípravku Enerzair Breezhaler nebo jeho

individuálních složek (indakaterolu, glykopyrronia a mometason-furoátu) u těhotných žen

ke stanovení, zda je přítomné riziko.

Následně po subkutánním nebo inhalačním podání nebyly indakaterol a glykopyrronium teratogenní

u potkanů a králíků, v uvedeném pořadí (viz bod 5.3). Ve zvířecích reprodukčních studiích s březíma

myšima, potkany a králíky, vyvolal mometason-furoát zvýšený výskyt fetálních malformací a snížené

přežívání a růst plodu.

Jako ostatní léčivé přípravky obsahující beta

-adrenergní agonisty, indakaterol může inhibovat porod

v důsledku relaxačního účinku na hladké svalstvo dělohy.

Tento léčivý přípravek může být použit během těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný přínos

pro pacientku ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Kojení

Není k dispozici žádná informace ohledně přítomnosti indakaterolu, glykopyrronia nebo mometason-

furoátu v lidském mléce, ohledně účinku na kojené dítě nebo účinku na tvorbu mléka. Ostatní

inhalační kortikosteroidy podobné mometason-furoátu přestupují do lidského mléka. Indakaterol,

glykopyrronium a mometason-furoát byly detekovány v mléce kojících potkanů. Glykopyrronium

dosáhlo až 10násobně vyšších koncentrací v mléce kojících potkanů než v krvi samic

po intravenózním podání.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit léčbu.

Fertilita

Reprodukční studie a další data u zvířat nenaznačují ovlivnění fertility u mužského ani ženského

pohlaví.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky během 52 týdnů byly astma (exacerbace) (41,8

%), nazofaryngitida

(10,9 %), infekce horního respiračního traktu (5,6 %) a bolest hlavy (4,2 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle systémově-orgánové klasifikace MedDRA (Tabulka 1). Četnost

nežádoucích účinků je stanovena na základě studie IRIDIUM. V každé systémově-orgánové třídě jsou

nežádoucí účinky řazeny podle četnosti tak, že nejčastější nežádoucí účinek je na prvním místě.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnost přiřazená

ke každému nežádoucímu účinku je založena na následujících kategoriích (CIOMS III): velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 to <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000).

Tabulka 1

Nežádoucí účinky

Systémově-orgánová klasifikace

Nežádoucí účinky

Frekvence

výskytu

Infekce a infestace

Nazofaryngitida

Velmi časté

Infekce horního respiračního

traktu

Časté

Kandidóza*

Časté

Infekce močového ústrojí*

Časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita*

Časté

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperglykemie*

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy*

Časté

Poruchy oka

Katarakta (šedý zákal)

Méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie*

Časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Astma (exacerbace)

Velmi časté

Orofaryngeální bolest*

Časté

Kašel

Časté

Dysfonie

Časté

Gastrointestinální poruchy

Gastroenteritida*

Časté

Sucho v ústech*

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka*

Méně časté

Pruritus*

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Muskuloskeletální bolest*

Časté

Svalové křeče

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pyrexie

Časté

Označuje skupinu preferovaných názvů (PTs):

1 Orální kandidóza, orofaryngeální kandidóza.

2 Asymptomatická bakteriurie, bakteriurie, cystitida, uretritida, infekce močového ústrojí, virová infekce

močového ústrojí.

3 Léková vyrážka, léková hypersenzitivita, hypersenzitivita, vyrážka, svědivá vyrážka, kopřivka.

4 Zvýšená glukóza v krvi, hyperglykemie.

5 Bolest hlavy, tenzní bolest hlavy.

6 Sinusová tachykardie, supraventrikulární tachykardie, tachykardie.

7 Odynofagie, orofaryngeální potíže, orofaryngeální bolest, podráždění hrdla.

8 Chronická gastritida, enteritida, gastritida, gastroenteritida, gastrointestinální zánět.

9 Sucho v ústech, sucho v hrdle.

10 Léková vyrážka, vyrážka, papulózní vyrážka, svědivá vyrážka.

11 Svědění očí, pruritus, genitální pruritus.

12 Bolest v zádech, muskuloskeletální bolest na hrudníku, muskuloskeletální bolest, myalgie, bolest krku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V případech podezření na předávkování by měla být přijata obecná podpůrná opatření a zahájena

symptomatická léčba.

Předávkování bude pravděpodobně vyvolávat známky, příznaky nebo nežádoucí účinky spojené

s farmakologickým účinkem individuálních složek přípravku (např. tachykardii, tremor, palpitace,

bolest hlavy, nauzeu, zvracení, ospalost, komorové arytmie, metabolickou acidózu, hypokalemii,

hyperglykemii, zvýšený nitrooční tlak [způsobující bolest, poruchy vidění nebo zčervenání oka], zácpu

nebo potíže při močení, potlačení funkce hypotalamo-hypofyzární adrenální osy).

Použití kardioselektivních beta-blokátorů může být zváženo pro léčbu beta

-adrenergních účinků, ale

pouze pod dohledem lékaře a s velkou opatrností, protože použití beta-adrenergních blokátorů může

vyvolat bronchospazmus. V závažných případech by měli být pacienti hospitalizováni.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest,

adrenergika v kombinaci s anticholinergiky, včetně trojité kombinace s kortikosteroidy, ATC kód:

R03AL12

Mechanismus účinku

Tento léčivý přípravek je kombinace indakaterolu, dlouhodobě působícího beta

-adrenergního

agonisty (LABA), glykopyrronia, dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů

(LAMA) a mometason-furoátu, inhalačního syntetického kortikosteroidu (ICS).

Indakaterol

Farmakologické účinky beta

-adrenoreceptorových agonistů, včetně indakaterolu, jsou alespoň zčásti

přičitatelné zvýšeným hladinám cyklického 3’, 5’-adenosin monofosfátu (cyklický AMP), který

zůsobuje relaxaci bronchiální hladké svaloviny.

Při inhalaci působí indakaterol lokálně v plicích jako bronchodilatátor. Indakaterol je částečný

agonista beta

-adrenergních receptorů u člověka účinkující v nanomolárním množství. V izolovaném

lidském bronchu má indakaterol rychlý nástup a dlouhé trvání účinku.

Ačkoli jsou beta

-adrenergní receptory predominantní v bronchiální hladké svalovině

a beta

-adrenergní receptory jsou predominantní v lidském srdci, beta

-adrenergní receptory se

vyskytují i v lidském srdci a představují 10-50 % celkového množství adrenergních receptorů.

Glykopyrronium

Glykopyrronium působí tak, že blokuje bronchokonstrikční působení acetylcholinu na hladké svalové

buňky v dýchacích cestách, čímž dilatuje dýchací cesty. Glykopyrronium bromid je antagonista

muskarinového receptoru s vysokou afinitou. Ve studiích vazebné kompetice prokázal 4násobnou až

5násobnou selektivitu pro lidské receptory M3 a M1 nad lidským receptorem M2. Má rychlý nástup

účinku, což bylo prokázáno pozorovanými kinetickými parametry receptorové asociace/disociace

a nástupem účinku po inhalaci v klinických studiích. Dlouhé trvání účinku může být zčásti

přisuzováno trvalým lékovým koncentracím v plicích, jak bylo reflektováno prodlouženým

terminálním poločasem vylučování glykopyrronia po inhalaci inhalátorem na rozdíl od poločasu

po intravenózním podání (viz bod 5.2).

Mometason-furoát

Mometason-furoát je syntetický kortikosteroid s vysokou afinitou pro glukokortikoidní receptory

a lokálními protizánětlivými vlastnostmi. Mometason-furoát

in vitro

inhibuje uvolnění leukotrienů

z leukocytů u alergických pacientů. Mometason-furoát v buněčné kultuře prokázal vysokou účinnost

v inhibici syntézy a uvolnění IL-1, IL-5, IL-6 a TNF-alfa. Je to také silný inhibitor produkce

leukotrienů a produkce Th2 cytokinů IL-4 a IL-5 z lidských CD4+ T-buněk.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamický profil odpovědi tohoto léčivého přípravku je charakterizován rychlým nástupem

účinku do 5 minut po podání dávky a trvalým účinkem po dobu 24-hodinového dávkovacího intervalu.

Profil farmakodynamické odpovědi je dále charakterizován zvýšením průměrného vrcholu usilovně

vydechnutého objemu za 1. sekundu (FEV

) 172 ml po podání

indakaterolu/glykopyrronia/mometason-furoátu 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů

jednou denně v porovnání se salmeterol/flutikasonem 50 mikrogramů/500 mikrogramů dvakrát denně.

V průběhu času nebyla pozorována žádná tachyfylaxe v přínosech pro plicní funkce po podání

přípravku Enerzair Breezhaler.

QTc interval

Účinek tohoto léčivého přípravku na QT

interval ve studii s průběžným měřením QT (TQT) nebyl

stanoven. U mometason-furoátu není známo, že by prodlužoval QTc interval.

Klinická účinnost a bezpečnost

Srovnání přípravku Enerzair Breezhaler s fixními kombinacemi LABA/ICS

Bezpečnost a účinnost přípravku Enerzair Breezhaler u dospělých pacientů s přetrvávajícím astmatem

byla posouzena v randomizované, dvojitě-zaslepené studii fáze III (IRIDIUM). Studie IRIDIUM byla

52týdenní studie hodnotící Enerzair Breezhaler 114 mikrogramů/46 mikrogramů/68 mikrogramů

jednou denně (n=620) a 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů jednou denně (n=619)

v porovnání s indakaterolem/mometason-furoátem 125 mikrogramů/127,5 mikrogramů jednou denně

(n=617) a 125 mikrogramů/260 mikrogramů jednou denně (n=618), v uvedeném pořadí. Třetí aktivní

kontrolní rameno zahrnovalo pacienty léčené salmeterol/flutikason-propionátem

50 mikrogramů/500 mikrogramů dvakrát denně (n=618). U všech pacientů bylo požadováno, aby měli

příznaky astmatu (ACQ-7 skóre ≥1,5) a byli na udržovací terapii astmatu s užíváním kombinované

terapie střední nebo vysoké dávky inhalačních syntetických kortikosteroidů (ICS) a LABA po dobu

alespoň 3 měsíců před vstupem do studie. Průměrný věk byl 52,2 roků. Ve screeningu hlásilo 99,9 %

pacientů exacerbaci v anamnéze v minulém roce. Při vstupu do studie byly nejčastěji hlášenými léky

na astma střední dávka ICS v kombinaci s LABA (62,6 %) a vysoká dávka ICS v kombinaci s LABA

(36,7 %).

Primárním cílem studie bylo prokázat

superioritu

buď přípravku Enerzair Breezhaler

114 mikrogramů/46 mikrogramů/68 mikrogramů jednou denně nad indakaterol/mometason-furoátem

125 mikrogramů/127,5 mikrogramů jednou denně nebo přípravku Enerzair Breezhaler

114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů jednou denně nad indakaterol/mometason-furoátem

125 mikrogramů/260 mikrogramů jednou denně v podmínkách trough FEV

v týdnu 26.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/246032/2020

EMEA/H/C/005061

Enerzair Breezhaler (indacaterolum / glycopyrronii

bromidum / mometasoni)

Přehled pro přípravek Enerzair Breezhaler a proč byl přípravek registrován

v EU

Co je přípravek Enerzair Breezhaler a k čemu se používá?

Enerzair Breezhaler je inhalačně užívaný léčivý přípravek k léčbě astmatu. Používá se k udržovací

(pravidelné) léčbě u dospělých, jejichž astma není dostatečně kontrolováno kombinací inhalovaného

dlouhodobě působícího beta

-agonisty a vysoké dávky inhalačního kortikosteroidu. Měl by se používat

u pacientů, kteří v předchozím roce prodělali alespoň jeden astmatický záchvat (exacerbaci).

Přípravek Enerzair Breezhaler obsahuje léčivé látky indakaterol, glykopyrronium-bromid a mometason.

Jak se přípravek Enerzair Breezhaler používá?

Přípravek Enerzair Breezhaler je k dispozici ve formě tobolek pro použití v inhalátoru, který je součástí

balení přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Tobolka přípravku Enerzair Breezhaler se vloží do inhalátoru a pacient ústy vdechne prášek. Pacient by

měl inhalovat prášek z jedné tobolky jednou denně, vždy přibližně ve stejnou dobu.

K tomuto léčivému přípravku je k dispozici elektronický senzor. Po připojení k inhalátoru zaznamenává

využívání inhalátoru pacientem a může příslušné informace odesílat do jeho chytrého telefonu nebo

jiného mobilního zařízení. Použití senzoru je volitelné a při používání inhalátoru není nezbytné.

Více informací o používání přípravku Enerzair Breezhaler naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Enerzair Breezhaler působí?

Tři léčivé látky v přípravku Enerzair Breezhaler, indakaterol, glykopyrronium-bromid a mometason, se

již používají v několika inhalačně užívaných léčivých přípravcích k léčbě poruch dýchání. Působí

různými způsoby a umožňují pacientovi snáze dýchat.

Indakaterol je dlouhodobě působící agonista beta

-adrenergních receptorů. Uvolňuje sval kolem

dýchacích cest do plic tím, že aktivuje cíle zvané beta

receptory ve svalových buňkách. To pomáhá

udržovat dýchací cesty průchodné.

Enerzair Breezhaler (indacaterolum / glycopyrronii bromidum / mometasoni)

EMA/246032/2020

strana 2/3

Glykopyrronium-bromid je antagonista muskarinových receptorů. Blokuje muskarinové receptory ve

svalových buňkách dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že tyto receptory pomáhají řídit stahy svalů

dýchacích cest, jejich blokování vede k uvolnění svalů, což napomáhá udržovat dýchací cesty

průchodné.

Mometason je kortikosteroid s protizánětlivými účinky. Působí podobným způsobem jako

kortikosteroidní hormony v těle a snižuje aktivitu imunitního systému (obranného systému těla).

Mometason napomáhá udržovat dýchací cesty čisté tak, že blokuje uvolňování látek, jako je histamin,

které se podílejí na zánětech a tvorbě hlenu v dýchacích cestách.

Jaké přínosy přípravku Enerzair Breezhaler byly prokázány v průběhu

studií?

Byla provedena jedna hlavní studie, do které bylo zařazeno 3 092 pacientů, jejichž astma nebylo

dostatečně kontrolováno kombinací dlouhodobě působícího beta

-agonisty a kortikosteroidu užívaných

inhalačně. Jednalo se o pacienty, kteří v předchozím roce prodělali alespoň jednu exacerbaci astmatu.

Studie zkoumala změnu usilovně vydechnutého objemu vzduchu pacientem (FEV

, což je maximální

objem vzduchu, který člověk dokáže vydechnout za jednu sekundu) bezprostředně předtím, než měla

být podána další dávka.

Po 26 týdnech léčby se hodnota FEV

u pacientů léčených přípravkem Enerzair Breezhaler zlepšila na

hodnotu o 65 ml vyšší než u pacientů používajících inhalátor s ekvivalentními dávkami indakaterolu a

mometasonu, dvou ze tří léčivých látek přítomných v přípravku Enerzair Breezhaler.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Enerzair Breezhaler?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Enerzair Breezhaler (které mohou postihnout více než

1 osobu z 10) jsou zhoršení astmatu a nazofaryngitida (zánět nosohltanu). Dalšími častými

nežádoucími účinky (které mohou postihnout až 1 osobu ze 100) jsou infekce horních cest dýchacích

(infekce nosu a hrdla) a bolest hlavy.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Enerzair Breezhaler je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Enerzair Breezhaler registrován v EU?

U pacientů, jejichž astma není dostatečně kontrolováno kombinací inhalovaného dlouhodobě

působícího beta

-agonisty a vysoké dávky kortikosteroidu a u kterých se v předchozím roce vyskytla

exacerbace, bylo zlepšení FEV

při užívání přípravku Enerzair Breezhaler mírné, avšak bylo považováno

za klinicky významné. Nežádoucí účinky přípravku Enerzair Breezhaler jsou podobné jako u jiných

inhalačně užívaných léčivých přípravků k léčbě astmatu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Enerzair Breezhaler

převyšují jeho rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Enerzair Breezhaler?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Enerzair Breezhaler, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Enerzair Breezhaler (indacaterolum / glycopyrronii bromidum / mometasoni)

EMA/246032/2020

strana 3/3

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Enerzair Breezhaler průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Enerzair Breezhaler jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Enerzair Breezhaler

Další informace o přípravku Enerzair Breezhaler jsou k dispozici na internetových stránkách agentury

na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/enerzair-breezhaler

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace